HU powerpoint-presentatie

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HU powerpoint-presentatie

 • Wat voor lokale democratie wil je zijn?

  (workshopronde 1)

  Festival Lokale Democratie

  dr. Laurens de Graaf

  Amersfoort, 13 oktober 2016

 • Waarom ben jij hier?

 • Hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet!!

  3

  "Reality is merely an

  illusion, albeit a very

  persistent one.

  - Albert Einstein -

  Waarom zijn we hier?

 • Verder vanmiddag

  1. De kwaliteiten van de lokale democratie

  2. Zelf aan het werk

  3. Highlights uit het onderzoek

  4. De democratiethermometer

  5. Conclusies uit het onderzoek

  6. Slotreflecties

 • 1. De kwaliteit van de lokale democratie

  Raadswerk is Maatwerk Hoe kun je als raad(slid) meer kleur geven aan de lokale democratie?

 • 1. Democratische kwaliteiten als insteek

  Aspecten van democratie

  1. Inclusie

  2. Burgerlijke vaardigheden & deugden

  3. Invloed

  4. Deliberatie

  5. Legitimiteit

 • 1. Democratische kwaliteiten als insteek

  Inclusie

  De stem van het individu wordt gehoord!

  Toegang tot democratie

 • 1. Democratische kwaliteiten als insteek

  Burgerlijke vaardigheden en deugden

  Vaardigheden: deelname publiek debat

  Deugden: maatschappelijke betrokkenheid /

  verantwoordelijkheid; actieve deelname aan het publieke leven

 • 1. Democratische kwaliteiten als insteek

  Invloed

  Politieke invloed die burgers claimen!

  Maar ook hoe overheden deze invloed inbouwen

 • 1. Democratische kwaliteiten als insteek

  Deliberatie

  Rationele besluiten door publiek debat

  Uitwisseling argument: (evt.) mening bijstellen

 • 1. Democratische kwaliteiten als insteek

  Legitimiteit

  Draagvlak voor het proces en/of de uitkomst

 • 2. Zelf aan het werk

  Opdracht: bevraag elkaar!

  Wat kun jij vanuit jouw huidige rol in de lokale

  democratie doen om:

  1. Inclusie

  2. Burgerlijke vaardigheden en deugden

  3. Invloed

  4. Deliberatie en/of

  5. Legitimiteit

  Te stimuleren?

 • 2. Zelf aan het werk

  Aspecten van

  democratie

  Betekenis

  Inclusie De stem van het individu wordt gehoord (openheid, diverse

  meningen). Toegang.

  Burgerlijke

  vaardigheden &

  deugden

  Vaardigheden: bijvoorbeeld deelnemen aan een publiek

  debat, maar ook het voorzitten van een vergadering

  Deugden: o.a. maatschappelijke betrokkenheid en verant-

  woordelijkheid of actieve deelname aan het publieke leven

  Invloed Politieke invloed die burgers claimen; ook kunnen overheden

  dit zelf inbouwen in een proces.

  Deliberatie Rationele beslissingen op basis van het publiek debat; het

  uitwisselen van argumenten en op basis daarvan (eventueel)

  van mening veranderen

  Legitimiteit Draagvlak voor het proces en/of de uitkomst

  Bevraag elkaar:

  Wat kun jij doen om aspecten van democratie te stimuleren?

 • 2. Zelf aan het werk

  Korte terugkoppeling

 • 2. Democratische kwaliteiten als

  insteek

  Aspecten van

  democratie

  Te herkennen in

  democratietheorie:

  Inclusie Deliberatieve en directe

  Burgerlijke

  vaardigheden & deugden

  Participatieve

  Invloed Participatieve en directe

  Deliberatie Deliberatieve en

  lottocratie

  Legitimiteit Participatieve

 • 3. Highlights uit het onderzoek

  Vijf cases:

  1. 10 jaar Burgerparticipatie in Eindhoven

  2. Twee referenda in Groningen

  3. Overheidsparticipatie in Tilburg

  4. G1000 in Amersfoort

  5. Participatief begroten in Dordrecht

  Steeds heen en weer met wetenschappelijke literatuur

 • 4. democratiethermometer

  10 jaar Burgerparticipatie in Eindhoven

  1. Drie generaties burgerparticipatie: herken

  verschillende vormen van burgerparticipatie wat is

  wenselijke of passende rolverdeling?

  2. Bepaal als gemeenteraad in een vroeg stadium hoe

  belangrijk burgerparticipatie is en hoe die zich

  verhoudt tot de vertegenwoordigende democratie.

  Burgerparticipatie is meer dan een

  (beleids)instrument.

  3. Raad: naast politiek debat ook reflecteren op

  functioneren van de eigen lokale democratie.

 • 4. democratiethermometer

  Lokale Referenda in Groningen

  1. Stel een referendumverordening op, met helder omschreven rollen

  van college, burgemeester, raadsleden en een onafhankelijke

  scheidsrechter.

  2. Handel op basis van die verordening, en indien noodzakelijk

  corrigeer elkaar.

  3. Wees helder in het gedrag: is het referendum een politiek instrument

  of is het een instrument voor burgerbetrokkenheid?

  4. Geef vooraf aan hoe zal worden omgegaan met de uitslag van een

  geldig referendum.

  5. Meer algemeen: maak een heldere keuze ten aanzien van het type

  burgerparticipatie dat de raad wil: accent op meebeslissen (dan zijn

  referenda nuttig), of op deliberatie, dialoog en samenwerken.

 • 4. democratiethermometer

  Overheidsparticipatie in Tilburg

  1. Probeer eerder betrokken te raken bij

  burgerinitiatieven om goed

  genformeerd te zijn;

  2. Stel heldere kaders laat dan los;

  3. Maak experimenteer- en leerruimte:

  blik af en toe eens terug met burgers

  en trek samen lessen.

 • 4. democratiethermometer

  Uit de casus G1000 in Amersfoort

  1. Voorafgaand aan G1000: helderheid over wat er precies met

  de uitkomsten van het proces moet gebeuren en wie hiervoor

  verantwoordelijk is. Als dit duidelijk is kan Eigenaarschap

  ontstaan wat anders zou ontbreken.

  2. Deliberatie speelt grote rol. Het collectief moet centraal staan

  in een dialoog waar iedere deelnemer open minded in zou

  moeten staan. Voor raadsleden betekent dit dat zij zichzelf

  moeten behoeden voor hun reflexen als politicus, die er voor

  zullen zorgen dat zij eerder in verschillen dan in

  overeenkomsten denken. Men moet een open houding

  aannemen, waarin ruimte is voor uitwisseling van argumenten;

  partijen moeten elkaar versterken in plaats van bevechten,

  zodat een groter geheel dan de som der delen ontstaat.

 • 4. democratiethermometer

  Participatief Begroten in Dordrecht

  1. Raad vraag jezelf af: is er onder (betrokken) burgers wel

  behoefte aan participatief begroten? Zijn ze ten minste bereid

  daaraan mee te werken? Hoe staan burgers tegenover de

  gemeente? Als er weinig vertrouwen is, of als mensen zelfs

  negatief zijn, zullen goede bedoelingen al snel verkeerd

  genterpreteerd worden.

  2. Wie participatief begroten instrumenteel inzet, zal van een

  koude kermis thuiskomen.

  3. De raad zou erop kunnen toezien, dat de manieren van

  werken in de buurt aansluiten bij de leefwereld van de

  bewoners. In Dordrecht bleek, dat diverse werkmethoden te

  hoog gegrepen waren voor veel burgers.

 • 4. Democratiethermometer

 • 5. Conclusies uit het onderzoek

  1. Raad: maak een foto van je eigen lokale democratie.

  Hoe is het gesteld met je eigen lokale democratie?

  Wat voor lokale democratie wil je zijn?

  2. Meng - waar mogelijk andere vormen van democratie bij de

  bestaande representatieve democratie.

  3. Raad: benoem steeds hierbij je kaderstellende, controlerende

  en volksvertegenwoordigende rol.

 • 5. Conclusies uit het onderzoek

  Aanbeveling:

  Vermijd politiek dogmatische discussies!

  Dus: niet in gesprek over (on)wenselijkheid van referenda,

  burgerparticipatie, overheidsparticipatie, G1000, participatief

  begroten etc., Ga onderling en met de samenleving in

  gesprek over de kwaliteit van de eigen lokale democratie.

 • 6. Slotreflecties

  1. Wat kunt / gaat u hier verder mee doen?

  2. Wat betekent dit voor UW rol?

  3. Etc.