HSElife magazine no 13 NL

download HSElife magazine no 13 NL

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Veiligheid, gezondheid en milieu magazine voor de gas & olie industrie

Transcript of HSElife magazine no 13 NL

 • HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Oil & Gas industry

  13

  en meer...

  In dit nummer:

  HARDELEERSCHOOL

  2SAMENWERKENAAN VEILIGHEID

  4

  BEWUSTWORDINGVOOR GEZONDHEID

  36

  Q3 2014

  ZEROHARMCONFERENTIE

  17

  ZOMER EDITIE

  Samensterkerpagina 8

  Contractors verbinden zich met enthousiasme aan het harmonisatietraject van HSElife UNIO

  REFLECTERENDLEREN

  12

  GEZONDWERKEN BIJ NAM

  26

 • 2

 • HARDE LEERSCHOOLVoorwoord

  Ik hoor een woordvoerder al zeggen: We moeten hier vooral van leren. Dus als het kalf verdronken is, dempt men de put. Mijn reactie is: Waarom hebben we een harde leerschool nodig om tot inzicht te komen? En daarmee bedoel ik dat we er juist alles aan moeten doen om ongelukken te voorkomen.

  Het is gevaarlijk om snel te oordelen en te denken dat een ongeluk op het werk jou niet overkomt. Totdat het je een keer overkomt. Dan is het wel een harde levensles als het jou schade toebrengt, terwijl je het had kunnen voorkomen. Of misschien ben je juist wl alert, grijp je in en voorkom je incidenten, maar is een collega minder proactief dan jij bent en gebeuren er toch ongelukken. Daarom is het belangrijk dat iedereen alert is op veilig werken.Natuurlijk leven we niet in een ideale wereld en snijdt het mes aan twee kanten, maar we streven wel naar nul incidenten. Tot die tijd leren we inderdaad van incidenten en ongelukken. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Toch? Daarom introduceert HSElife UNIO de Lessons learned. Dit zijn beschrijvingen van ervaringen die we in de praktijk hebben opgedaan met bepaalde incidenten of problemen op de werkvloer. Hiermee krijg je meer inzicht in de oorzaak van incidenten en voorkom je ze. Bij het leren van incidenten is een goede veiligheidscultuur in het bedrijf bepalend. Daar werk je samen aan. Sterker nog: dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laten we vooral van en met elkaar leren.

  Ik wens niemand een harde leerschool toe maar ik wens iedereen wel een intrinsieke motivatie die ervoor zorgt dat we veilig werken en aandacht hebben voor onze gezondheid en het milieu.

  Namens de THE WAT GROUPPier van Spronsen

  3

  Fouten maken is menselijk. Niemand is perfect. Een ongeluk zit in

  een klein hoekje. Maar hoe kijk je tegen deze waarheden aan

  als ernstige incidenten of ongelukken blijven gebeuren?

 • 4werken

  VEILIGHEIDaan

  Samen

  De Drill Safe workshops van GDF SUEZ E&P Nederland B.V.

  brengen het gedachtegoed van HSElife UNIO op succesvolle

  wijze in de praktijk. Ben Waardenburg (Field Operations

  Manager): Het belang van een goede samenwerking en een

  gedeeld veiligheidsbewustzijn op een booreiland is groot. Daarom

  zijn we enkele jaren geleden gestart met de Drill Safe workshops.

  Medewerkers van onze drilling partners en ons drilling team nemen

  gezamenlijk deel aan een intensieve workshop over veiligheid,

  menselijk gedrag en het belang van een goede voorbereiding.

 • 5De workshop start met een confronterende video waarin Ruud Zoon

  (Managing Director, GDF SUEZ E&P Nederland B.V.) een verklaring aflegt

  naar aanleiding van een ernstig incident op een van de rigs. De situatie is

  gensceneerd, maar de toon is gezet. Dit wordt een dag waarin het draait

  om veiligheid en verantwoordelijkheid.

  Wat zien we wel, en wat niet?

  De Drill Safe workshops zijn onderdeel van het organisatiebrede

  veiligheidsprogramma Safety in the Backbone en worden geleid door het

  adviesbureau Human Change Group. Tijdens de workshop staat het Situational

  Awareness Model centraal. Dit model is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de

  wijze waarop mensen in complexe situaties beslissingen nemen. Het model

  stelt dat een volledig en juist situationeel bewustzijn bestaat uit drie stappen:

  waarnemen, interpreteren en anticiperen. Aan de hand van voorbeelden

  en oefeningen ervaren de deelnemers dat je als individu in dagelijkse,

  simpele situaties meer mist dan ziet. In complexe (werk)situaties blijkt ons

  waarnemingsvermogen nog beperkter. Als het bij de eerste stap al mis gaat,

  is het de vraag hoeveel waarde je mag hechten aan de betekenis die wordt

  gegeven aan hetgeen is waargenomen. Conclusie: je hebt elkaar nodig om

  voldoende informatie over een situatie te verkrijgen.

 • 6Vervolgens is het zaak dat het team beschikt over de kennis en vaardigheden om dat wat is waargenomen op de juiste wijze te interpreteren

  en de juiste acties te ondernemen. Tijdens de workshops worden deze

  inzichten uitgediept door Menno Boermans, helikopter reddingswerker in

  Zwitserland. Hij vertelt over zijn werk waarin samenwerking en taakverdeling

  het verschil kunnen maken tussen levens redden of te laat komen (en zelfs

  je eigen leven en dat van mederedders in levensgevaar brengen).

  SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID

 • 7Communicatie, samenwerking, leiderschap

  Hoe verschillend de omgeving en werkzaamheden ook zijn, de herkenbaarheid

  is groot en blijkt elke workshop weer voldoende stof te leveren voor levendige

  discussies over het belang van communicatie, samenwerking, leiderschap,

  respect en vertrouwen. Het feit dat er open wordt gesproken over persoonlijke

  ervaringen, momenten van twijfel en mogelijke verbeteringen, zegt alles over de

  constructieve en goede sfeer tijdens de bijeenkomsten.

  Frits van der Wilt (HSEQ Manager): Door aandacht te besteden aan de soft

  skills en mensen in een open sfeer inzichten aan te reiken en ervaringen te laten

  delen, creer je een omgeving waarin iedereen vrij kan praten over wat veiligheid

  voor hem of haar betekent en hoe we gezamenlijk de veiligheid verder kunnen

  verbeteren. Onze ervaring is dat hetgeen dat wordt besproken en gedeeld

  tijdens de workshops, bewust en onbewust, mee wordt teruggenomen naar de

  werkvloer. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de mooie veiligheidsprestaties

  die we realiseren met onze drilling partners zijn behaald dankzij de goede

  samenwerking tussen de teams op de verschillende rigs.

  SAMEN WERKEN AAN VEILIGHEID

 • 8CONTRACTORSSLUITEN ZICH

  AANEEN NIEUWE STAP NAAR VEILIG WERKEN

  Contractors verbinden zich met

  enthousiasme aan het harmonisatietraject

  van HSElife UNIO. Inmiddels hebben

  al meer dan veertig Contractors zich

  aangesloten. Zo zorgen we samen

  voor een veilige industrie. Waarom is

  het noodzakelijk dat Contractors zich

  verbinden?

 • 9Uitvoerende partij

  Contractors zijn de uitvoerende partijen en de medewerkers van de Contractors zijn uiteindelijk

  degenen die het werk doen op de On- en Offshore locaties. Het is belangrijk dat regels en

  standaarden in de praktijk door hen worden toegepast en nageleefd. Zij zijn dan ook een

  essentile schakel in het succes van HSElife UNIO, dus een veilige industrie.

  Expertise

  Contractors beschikken over kennis en expertise in het werk en de uitvoering door de jarenlange ervaring

  die zij hebben in de praktijk. Zij hebben inzicht in de behoeften van de praktijk en kennen de knelpunten en

  aandachtsgebieden. Daardoor weten ze precies wat werkt en wat niet, en vervullen ze een sleutelrol als het

  gaat om harmonisatie.

  Samenwerking

  Samenwerking is de kern voor het realiseren van harmonisatie in het dagelijks werk. Harmonisatie

  kan alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen en belanghebbenden samenwerken en

  overeenstemming bereiken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

  Een veel gehoorde kreet

  Wij doen graag mee met het harmonisatie-initiatief. Het gelijkstellen van

  regelgeving en standaarden draagt in onze optiek bij aan het afnemen van

  incidenten. Uiteindelijk willen we allemaal weer veilig naar huis.

 • De Board en de Stuurgroep van HSElife UNIO verwelkomen alle

  Contractors hartelijk en kijken uit naar de samenwerking.

  Deelnemende ORGANISATIES

  10 CONTRACTORS SLUITEN ZICH AAN

 • Deelnemende CONTRACTORS

  Ondersteunende ORGANISATIES

  hselifeunio.com

  Powered by

  11CONTRACTORS SLUITEN ZICH AAN

 • 12

  REFLECTERENDLEREN

  VOORKOMTBIJ DE NAM

  INCIDENTEN

 • 13

  TIJD NEMENOM TELEREN

  In de afgelopen jaren zijn de veiligheidsprestaties bij de NAM enorm

  verbeterd. Toch vinden er nog steeds serieuze incidenten plaats

  en raken mensen gewond. De NAM gaat met reflecterend leren de

  strijd aan tegen onveilige situaties en incidenten.

  Incidenten herhalen zichVeel incidenten zijn herhalingen van eerdere incidenten. Denk bijvoorbeeld aan een beknelling bij het opstellen van

  materieel, het oplopen van brandwonden bij spoelwerkzaamheden. Andere voorbeelden zijn een plaat op de voet

  krijgen bij verlading, of betonstof in het oog krijgen tijdens sloopwerkzaamheden. Ook tijdens audits en (SodM)

  inspecties komen onveilige situaties naar voren zoals:

  besloten ruimtes die niet altijd duidelijk aangegeven zijn

  voertuigen die aangetroffen worden in de zonering

  persoonlijke beschermingsmiddelen die niet altijd (goed) worden gedragen

  medewerkers die niet over de juiste trainingen blijken te beschikken

  risicos op vallende objecten

  chemicalin die niet juist opgeslagen zijn

 • 14

  Reflecterend leren in een WVODe NAM gebruikt het reflecterend leren concept bijvoorbeeld in een WVO. Daarvoor is er speciaal materiaal

  beschikbaar over specifieke themas. Dit materiaal bestaat uit een video en/of slides met vragen en dilemmas. Deze

  middelen helpen om een interactieve discussie op gang te brengen. De bedoeling is om in een WVO een thema te

  behandelen. Iedere maand staat een bepaald thema centraal, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen

  (PBMs). Naast de discussie over dit onderwerp is het doel om te bepalen of de PBMs in orde zijn en om te leren om

  anderen aan te spreken als er onzekerheden hierover zijn.

  Reflecterend LerenIn veel van deze incidenten komen twee duidelijke verbeterpunten naar voren namelijk het kennen van en houden aan

  de afspraken n het herkennen en bewust beoordelen van risicos. Om herhaling van incidenten en onveilige situaties

  te voorkomen is het dus essentieel om te zoeken naar een leermethode die leidt tot gedragsverandering en het nemen

  van maatregelen. Reflecteren is terugdenken en overzien, nadenken over onszelf, ons gedrag of een activiteit. Uit

  onderzoek blijkt dat reflecterend leren de meest effectieve manier is om meer te leren van incidenten, doordat het

  verandering in gedrag stimuleert met concrete acties in de eigen werkomgeving.

  De NAM is begin dit jaar aan de slag gegaan met reflecterend leren. Dit betekent dat leidinggevenden samen met

  hun werknemers de juiste hulpmiddelen krijgen om inhoudelijk betere gesprekken te voeren over veiligheid. Hierdoor

  krijgen zowel leidinggevenden als werknemers inzicht in (mogelijke) onveilige situaties en bepalen ze samen welke

  (proactieve) maatregelen ze moeten nemen om onveilige situaties te voorkomen.

  REFLECTEREND LEREN BIJ DE NAM VOORKOMT INCIDENTEN

 • 15

  PilotsIn het najaar van 2013 en in april van dit jaar zijn er pilots geweest waarin het reflecterend leren concept aan de

  hand van het thema Specialist Contractors is getoetst en behandeld. Dit jaar zal de uitrol plaatsvinden en het is

  de bedoeling dat - voor wie relevant - de bovengenoemde onderwerpen behandeld en verder uitgediept worden in

  reflecterend leren sessies. In deze sessies worden de dilemmas en issues van de themas bespreekbaar gemaakt. De

  discussies helpen om manieren te bedenken wat het werken met Specialist Contractors veiliger maakt. Daarnaast

  helpen de discussies om te herkennen hoe iedereen een rol heeft in de bijdrage aan nul indicenten (Goal Zero).

  Focus op twee themasTwee themas krijgen dit jaar speciale aandacht: het

  werken met Specialist Contractors (aannemers die vaak

  niet routinematige hoog risico activiteiten uitvoeren) en

  het werken in de Line of Fire (in de vuurlinie). Hiervoor is

  uitgebreider materiaal beschikbaar om dieper in te gaan

  op deze themas.

  Overzicht van onderwerpen in WVO voor 2014februari spills/lekkages

  maart besloten ruimten

  april specialistische aannemers

  mei persoonlijke beschermingsmiddelen

  juni hijsen en heffen

  juli LMRA

  augustus TRA

  september veiligstellingen

  oktober hotwork

  november line of fire (de vuurlinie)

  december trainingseisen

  REFLECTEREND LEREN BIJ DE NAM VOORKOMT INCIDENTEN

 • 16

  VervolgstappenWanneer een thema is behandeld in een WVO moet iedereen zijn ervaringen en uitkomsten terugkoppelen via een

  actieformulier. Dit wordt teruggekoppeld tijdens de sessie en via een Worldmap. Het betekent dus dat iedereen

  meldt wat hij of zij anders gaat doen om herhaling van incidenten of onveilige situaties te voorkomen. Anderen krijgen

  dan ook inzicht in de risicos waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Tot slot is het streven van NAM om het

  reflecterend leren concept op te nemen in de BVL training.

  Het tweede thema is Line of fire. Daarin worden de risicos behandeld op onder andere beknelling, de risicos van

  transportbewegingen op locatie en van het gelijktijdig uitvoeren van andere werkzaamheden. In april van dit jaar is er

  in Norg UGS een pilot geweest om dit materiaal te toetsen. Het blijkt een zeer aansprekend onderwerp te zijn voor een

  hele grote groep. Het is de bedoeling dat het materiaal wat beschikbaar komt gebruikt wordt in de WVOs.

  REFLECTEREND LEREN BIJ DE NAM VOORKOMT INCIDENTEN

 • 17

  zeroharmConferentie

 • 18

  Op 25 en 26 juni 2014 organiseerde Dana Petroleum Netherlands

  de Zero Harm Conferentie. De conferentie had als doel een sterke,

  duurzame relatie voor de lange termijn op te bouwen met de

  belangrijkste Contractors. Deze conferentie bood de kans om

  informatie op het gebied van HSE cultuur en systemen uit te

  wisselen en over en weer van elkaar te leren. Het stelde

  ons eveneens in staat om onze veiligheidscultuur verder

  vorm te geven, een no blame werkomgeving

  te creren en alle neuzen dezelfde kant op te

  krijgen met betrekking tot continu

  verbeteren in Zero Harm.

  Zero Harmis een statement, een filosofie.

  Zero Harm wordt beschouwd als de

  basis van onze veiligheidscultuur. Zero Harm

  draait om mensen, middelen en het milieu. Daar

  hoort iedereen bij die voor Dana werkt, dus ook jij.

  Zero Harm betekent de overtuiging dat verwondingen en

  werkgerelateerde ziekte voorzien en voorkomen kunnen worden,

  zowel thuis als op het werk. Het definieert de cultuur van verantwoord

  zakendoen; wat is wel acceptabel en wat niet.

  Onder de deelnemers aan de Zero Harm Conferentie bevonden zich allerlei soorten

  Contractors: bedrijven die permanent werken op een van de Dana-installaties, zoals Expro,

  Redwave en Oceanwide; bedrijven die af en toe werken op een Dana-installatie, zoals SEW,

  Venko en Harsco; en bedrijven die namens Dana werken, maar op een andere locatie, bijvoorbeeld

  een Shuttle tanker (Knutsen) of een booreiland (Noble drilling, Baker Hughes, BJ en Schlumberger).

  Het thema van de conferentie was Samen Sterker. Dana Petroleum is er echt van overtuigddat we samen sterker worden door samen te werken. We werken allemaal in de E&P sector, we produceren

  olie en gas en we hebben jouw hulp nodig om succesvol en veilig te werken. We zijn al jaren succesvol

  en veilig, maar we zijn nog niet klaar. Ook in de komende jaren hebben we jouw hulp nodig.

  We hebben twee vertegenwoordigers van elk bedrijf uitgenodigd: een Supervisor en een

  Operations/HSE Manager. De Supervisor kon ons de feedback van de werkvloer

  geven en de terugkoppeling aan de werkvloer doen. De Manager kon

  hetzelfde doen naar het kantoorpersoneel dat voor of namens

  Dana Petroleum Netherlands werkt.

 • 19

  Een van de keynote sprekers was Dr Jop Groeneweg, assistent-

  professor aan de Faculteit van Cognitieve Psychologie van de

  Universiteit Leiden. Hij gaf een presentatie over De volgende sprong

  voorwaarts in veiligheid. Hij kwam tot de interessante conclusie dat we

  beter kunnen zorgen dat het primaire proces vlekkeloos verloopt in plaats van te

  focussen op het proces van risicomanagement.

  Een andere keynote spreker was Marc Gallagher, die sprak over Veiligheid staat al twintig

  jaar voorop bij de Formule 1 sport. Marc Gallagher, die een voortrekkersrol vervulde in de

  Formule 1 race industrie, onder andere in leidinggevende functies bij Jordan Grand Prix, Red Bull

  Racing en Cosworth gaf ons inspirerende inzichten mee die hij in zijn bijna dertigjarige, gevarieerde

  carrire in deze high technology sport had opgedaan. In 1994 deed zich het Piper Alpha ongeluk van

  de Formule 1 sport voor, toen drie mensen hun leven verloren bij de Formule 1 Grand Prix in Imola in Itali,

  onder wie Ayrton Senna, drievoudig wereldkampioen Formule 1 racen. Volgens Gallagher vertoont de Formule 1

  sport veel overeenkomsten met de Olie- en Gasindustrie, niet alleen in termen van risicomanagement, maar ook

  waar het gaat over wat je door excellent teamwork kunt bereiken. Als voorbeeld gaf hij de pitstop in 1.92

  seconden, zoals het Red Bull Formule 1-team presteerde.

  Ook werd HSElife UNIO aan de aanwezigen gepresenteerd. Tijdens een korte presentatie

  werd het initiatief toegelicht, inclusief de achtergrond en doelstellingen en wat HSElife

  UNIO te bieden heeft. De bezoekers van de conferentie kregen een gratis Contractor-

  lidmaatschap van HSElife UNIO aangeboden, waarbij ook een abonnement op

  HSElife magazine was inbegrepen.

  Het middagprogramma bevatte twee workshops die waren

  georganiseerd door Opteamise. De eerste workshop ging over

  Stop Moments (Last Minute Risk Analysis) en in de tweede

  workshop werd ingegaan op het recht op interventie.

 • 20

  zeroharmConferentie

  Andr Pietjou, General Manager, OceanwideHet was een zinvolle en leerzame conferentie. Van tevoren leek Zero

  Harm mij een redelijk ambitieuze doelstelling, maar na de presentaties ben

  ik overtuigd dat het een bereikbaar doel is. Harmonisatie van afspraken is

  daarbij van wezenlijk belang, maar dat vereist wel de juiste mindset van alle

  betrokken partijen.

  Annemiek Boelens, Workshop Facilitator, OpteamiseIk merkte tijdens de conferentie dat iedereen de intentie heeft om veilig te werken,

  daarin vormen we echt een eenheid. De uitdaging ligt erin dat iedereen eigenaarschap

  neemt om continue te professionaliseren, tegen steeds hogere eisen. Ondanks dat

  mensen de intentie hebben om veilig te werken, ontstaan er toch onveilige situaties.

  Dit heeft te maken met tal van afleiders, en veiligheid komt dan onbewust op een

  tweede plaats. Daarom zijn voortijdige stopmomenten, zoals wachtoverdrachten,

  vergunning uitgiften en laatste minuut risico analyses zo ontzettend belangrijk. Naast

  de harmonisatie van regelgeving ligt er ook een uitdaging in het harmoniseren van de

  kwaliteit van deze stopmomenten.

  Piet de Boer, QHSE Manager, Bluestream Op zon conferentie is het altijd prettig om elkaar face-to-face te ontmoeten.

  Harmonisatie is nodig om het werk voor medewerkers eenvoudiger en efficinter

  te maken. En dat betekent ook kosten efficint. HSElife UNIO is een goed initiatief

  en het materiaal en de trainingsprogrammas zijn goed, maar de echte slag naar

  het harmoniseren van regels moet nog gemaakt worden.

 • 21

  David Inman, Country Manager, Baker HughesIk heb van deze typisch Dana-eske conferentie genoten. Het Zero Harm-

  thema was niet alleen duidelijk en simpel, maar behandelde alle aspecten van

  ons dagelijkse werk. De harmonisatie van regels in onze industrie is nog ver weg,

  en het is cruciaal iedereen te betrekken bij de gezamenlijke inspanning om dit

  gemeenschappelijke doel te bereiken. HSElife UNIO speelt hierbij een centrale rol

  en probeert het leven voor ons allemaal wat simpeler te maken.

  Stefan von der Heide,Teamleider Engineering, BPC

  Ik was erg onder de indruk van de Zero Harm conferentie van Dana Petroleum

  Netherlands. We zijn op een constructieve manier bezig de veiligheid en het welzijn

  van werknemers te verbeteren. Dit komt onder andere doordat er een goede en

  constructieve samenwerking is tussen Contractor en Operator. Ook is er in het werk

  veel ruimte voor de evaluatie van effecten van ingevoerde maatregelen, waardoor

  werknemers worden gemotiveerd om op veilige manier door te gaan.

  Bart Dijkhuizen,Quality Advisor, DANA Petroleum Netherlands Ik ben groot voorstander van harmonisatie. Hoe eerder hoe beter.

  Het zorgt voor duidelijkheid en kostenbesparing, met heel veel

  voordelen voor HSE. Toch is harmoniseren lastig, omdat iedereen

  zijn eigen identiteit wil behouden. HSElife UNIO is goed op weg door

  gewoon aan het werk te gaan en koploper te zijn. Zo kunnen we zien

  dat het werkt.

 • 22

  operations

  Van

  naar

  processengineering

  Janneke van Wingerden werkt bij de NAM als process

  engineer in Anjum/Ureterp. Vanaf 1 juli vervangt ze tijdelijk

  het Cluster Team Lead van deze locaties. Hoe ervaart ze de

  oversteek naar operations? Verandert hierdoor haar kijk op de

  operationele omgeving? En hoe benvloedt haar betrokkenheid

  bij een incident onderzoek haar kijk op operations?

 • 23

  Ik vind dat iedere engineer operationele ervaring moet hebben, vertelt Janneke. Het is belangrijk

  om te weten hoe het echt op de werkvloer werkt en het is goed om de andere kant van de medaille

  te zien. Je leert namelijk veel over de effecten van wijzigingen in een plant vanuit de operationele

  kant en wat er bijvoorbeeld komt kijken bij het uitvoeren van een plant change. Het is voor iedere

  engineer erg leerzaam omdat je daardoor ook beter kunt nadenken over de impact van zon

  wijziging.

  Wat is je eerste indruk van de operationele omgeving?Het is behoorlijk hectisch en er komen een heleboel verschillende dingen op je af. Je moet

  bijvoorbeeld veel regelen. Je hebt dus veel met planning te maken. We hebben vier installaties

  met een aantal satellieten. Het is erg druk met een heleboel werkzaamheden die op de installaties

  moeten gebeuren.

  Janneke vertelt dat operations moet zorgen voor een veilige werkplek. Dit betekent dat er iemand

  vanuit mijn team aanwezig moet zijn om de werkzaamheden te begeleiden en die veilige werkplek

  ook daadwerkelijk te kunnen garanderen. Soms worden dingen onverhoopt op het laatste moment

  geregeld. Dan moeten we weer schuiven in de planning. Dus iemand die eigenlijk op een bepaalde

  locatie moet werken moet dan ergens anders aan de slag, en andersom. Daarbij moet je ook

  rekening houden dat elke site zijn eigen dynamiek heeft, dus niet alle installaties zijn hetzelfde en

  niet iedereen kent ook alle installaties even goed. Dan gaan we met de mensen in overleg om te

  bepalen of het veilig is en of het goed voor ze voelt om ergens anders te werken.

  Wat is het meest uitdagende van het werken in de operationele omgeving?Zorgen dat de installaties als een zonnetjes blijven draaien. Dus als er storingen optreden, moeten

  deze weer zo snel mogelijk verholpen worden. We willen de putten continu in productie hebben

  zodat we zoveel mogelijk gas produceren. Kortom: continuteit is een grote uitdaging.

 • 24

  Wat verwacht je van het werken in de operationele omgeving?Als process engineer sta je iets verder af het dagelijkse operationele proces. Je bent dan meer

  verantwoordelijk voor het ontwerpen van installaties en het aanpassen van de ontwerpen, dus de plant

  change. Nu ben ik afnemer van zon plant change en zie je hoe dat gemplementeerd wordt. Je ziet ook

  hoe de samenwerking verloopt met de projectafdeling en hoe die projecten worden opgeleverd. Dat is erg

  leuk maar vooral leerzaam. Nu ik daadwerkelijk betrokken ben bij operations verwacht ik dat ik veel leer

  over wat de mensen precies moeten doen om te zorgen dat installaties blijven draaien. Dus hoe het echt

  in de praktijk werkt.

  Wat is het grote verschil tussen process engineering en operations?In de operationele omgeving word je veel meer geleefd door de werkzaamheden die in het nu

  plaatsvinden. Bij process engineering ben je meer bezig met de hoofdlijnen van problemen die in de

  toekomst kunnen plaatsvinden en ook met het zoeken naar de oorzaken van storingen die zich al hebben

  voorgedaan. Nu ben ik ineens degene die aan de process engineer vraagt om een storing te analyseren.

  En ik ben nu ook degene die aan de mechanische afdeling vraagt om te kijken welke oplossingen we

  kunnen bedenken voor bijvoorbeeld kleppen die stuk gaan of corroderen. Eerder verleende ik de service

  en nu vraag ik aan de service verlenende afdelingen om mij te helpen. Dat is het grote verschil.

  Hoe helpen je ervaringen met process engineering je in de operationele omgeving?Die ervaringen komt heel goed van pas omdat ik de processen in onze installatie goed ken. Ik weet

  precies wat er in zon installatie gebeurt. Het helpt me ook sneller te begrijpen wat er nou precies aan de

  hand is als er een storing is. In ons hoofdkantoor in Assen zit de service verlenende organisatie en het

  voordeel is ook dat ik veel sneller de juiste mensen vind om te vragen of ze met me mee kunnen denken

  om een storing op te lossen. Dat helpt mij enorm.

  Je bent betrokken geweest bij een onderzoek naar een incident op de installatie in Warffum. Wat was het incident?Er waren werkzaamheden geweest op de installatie. Voordat de installatie werd opgestart werd onder

  andere het Emergency Shut Down systeem getest (ESD). Bij het testen van dat systeem opende een

  Pressure Safety Valve, een veiligheidsklep (PSV) in ons lage druksysteem. Deze klep zorgt ervoor dat het

  lagedruk deel van de installatie niet op overdruk komt te staan. Ik heb samen met een team onderzocht

  hoe dat incident heeft kunnen gebeuren en wat de oorzaak ervan was in het proces.

  Wat is de conclusie van het onderzoek?Als je een ESD systeem test, gaat de druk af van alle installatiedelen. Kleppen gaan open en via

  verschillende leidingen wordt het gas afgevoerd naar de flare. Het gas is waarschijnlijk zo koud geworden

  dat er mogelijk een obstructie is ontstaan, dus ijsvorming of hydraatvorming. Dat heeft ervoor gezorgd

  dat er een tegendruk ontstond in het leidingsysteem. Daardoor is het gas uiteindelijk in tegengestelde

  richting gaan stromen naar het lage druk gedeelte van de plant.

  VAN PROCESS ENGINEERING NAAR OPERATIONS

 • 25

  In dat gedeelte opende de PSV om te voorkomen dat het eerste vat op overdruk zou komen te staan.

  Onze Contractor Tebodin heeft het ontwerp onderzocht hoe het komt dat er ijsvorming of hydraatvorming

  kon ontstaan. De onderzoeksresultaten hebben uiteindelijk geleid tot een wijziging in het ontwerp van

  de plant waardoor nu eerst de druk van het hoge druk systeem afgaat en pas later van het lage druk

  systeem.

  Wat heb je geleerd van het onderzoek?Ik heb veel geleerd over de ontwerp achtergronden van ons flaresysteem en waar zon systeem precies

  aan moet voldoen. We hebben daardoor een ontwerp gemaakt van een steady blowdown oftewel het

  gefaseerde van druk gaan van de plant. Op deze manier verbeteren we de veiligheid en integriteit van het

  systeem. Verder werk je samen in een team en met verschillende disciplines. Op die manier leer je veel

  van elkaar.

  Kijk je door het onderzoek anders naar de operationele omgeving waar je nu werkt?Ja absoluut. Veiligheid staat voorop. Ik kan me heel goed voorstellen dat de mannen op de plant vreselijk

  zijn geschrokken toen die klep openging. Ze weten natuurlijk ook niet meteen wat er aan de hand is. Zon

  klep is de laatste beveiliging die de integriteit van het systeem moet waarborgen. Er worden allerlei vragen

  op die mannen afgevuurd en er moesten rapportages worden geschreven. Het duurt dan ontzettend

  lang voordat er bevindingen zijn. Ik begrijp vanuit mijn huidige rol bij operations dat het soms lang duurt

  voordat je een antwoord krijgt omdat het ingewikkelde studies zijn. Het helpt mij wel in de communicatie

  met mijn mensen. Ik kan ze dan goed uitleggen waarom het lang kan duren voordat we antwoorden

  krijgen. Op die manier vorm je een soort brug tussen de mensen in Assen die ons ondersteunen met het

  ontwerp en beheer van de integriteit van onze installaties, en de mannen op de werkvloer die gewoon van

  dag tot dag bezig zijn met het uitvoeren van het werk en het beheren van de installatie.

  Hoe bereiken de resultaten uit het onderzoek de mannen op de werkvloer zodat ook zij daarvan kunnen leren?Ik heb de resultaten van het onderzoek gepresenteerd tijdens een meeting waar veiligheidskundigen

  samen met de operationele organisatie incidenten bespreken. Daar zit bijvoorbeeld onze operationele

  manager bij. Tijdens zon meeting wordt uitgelegd wat er precies aan de hand is geweest, wat de

  opvolging is, wat er aangepast gaat worden in het ontwerp, wat de tijdelijke maatregelen zijn om te

  zorgen dat je in de tussentijd veilig met de plant kunt opereren. Op die manier worden de resultaten

  met het operationele management gedeeld. Zij bespreken deze informatie met hun mensen tijdens

  een werkveiligheidsoverleg. Omdat ik nu tijdelijk Cluster Team Lead ben, ben ik voorzitter van een

  werkveiligheidsoverleg. Zon overleg vindt een keer per maand plaats. Daar laat ik zien wat er is gebeurd

  en wat de opvolging is geweest. Daarnaast bespreek ik wat de gevolgen zijn voor ons cluster of voor de

  hele asset als dat het geval is.

  VAN PROCESS ENGINEERING NAAR OPERATIONS

 • 26

  luch

  t

  ergo

  nomie

  Gezondwerken bij NAM

  vloe

  isto

  ffen

  eten

  geen

  stre

  ss

 • 27

  Wie gezond is kan goed werken. Om gezond te blijven moet je je lichaam goed

  onderhouden. Net zoals een auto regelmatig onderhoud nodig heeft om

  slijtage te voorkomen, heeft ook het menselijk lichaam goede verzorging nodig.

  Door het lichaam te geven wat het nodig heeft, behoed je jezelf

  voor problemen. Gezonde voeding en een goede houding

  zijn de basis ingredinten om je lichaam goed

  te onderhouden. Je lichaam is je

  belangrijkste gereedschap.

  Maar ook werken is goed voor de gezondheid. Hier ligt de nadruk op goede arbeidsomstandigheden. Een goede gezondheid en een veilige werkplek versterken de kracht om te werken en te leren.

  Gezond werkenMet Goal Zero op het netvlies introduceerde NAM Asset Land in het turnaroundseizoen 2013 een

  aantal nieuwe activiteiten om de kans op ongelukken tijdens het werk ng kleiner te maken. En van

  deze activiteiten is STOPSPORT. Hiermee ondersteunt de NAM zijn werknemers bij de bewustwording

  van de voordelen van gezond werken. Onder begeleiding van een fysiotherapeut krijgen de werknemers

  houding- en werkplekadvies tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden op een plant. Zowel s och-

  tends tijdens de gezamenlijke start als individueel op de werkplek. Daarnaast lunchen ze dagelijks goed

  en gezond. Met succes. Werknemers voelen zich fitter, letten meer op hun houding en de sfeer tijdens

  het werk is uitstekend.

  In het turnaroundseizoen van 2014 is STOPSPORT op vier locaties: Anjum, Munnekezijl, Wildervank en

  Collendoornerveen.

 • 28

  Bekijk het filmpje waarin werknemers

  van de NAM vertellen over hun

  ervaringen met STOPSPORT.

  Projectleider Cofely: Wat je merkt is dat veel

  problemen zich automatisch oplossen. Aan tafel

  of gewoon op de plant tijdens het werk. Er is een

  grotere openheid. En ik krijg minder vragen.

  Oplossing start met herkennen oorzaakProblemen met je lichaam ontstaan vaak sluimerend. De oorzaak van bijvoorbeeld de meeste

  rugklachten is dat je een lagere tijd belastende houdingen en bewegingen maakt. De fysiotherapeuten

  merken dat vrijwel iedereen de onderwerpen die zij bespreken herkent en ook eigen vragen over de

  werking van zijn lichaam heeft. Zoals zo vaak is het herkennen van de oorzaak al een groot deel van de

  oplossing. Onno Voerman, fysiotherapeut, noemt als voorbeeld: Het concentratievermogen staat in

  verhouding tot de hoeveelheid vocht in het lichaam. Uit onze metingen bleek dit over het algemeen te

  laag bij de medewerkers. Daarbij bleek dat vrijwel niemand na 13.00 uur nog iets drinkt tot thuiskomst

  rond 18.00 uur. Gecombineerd met een onregelmatig eetpatroon leidt dit tot prikkelbaarheid en

  vermoeidheid vanaf 15.00 uur. Juist de tijd van de laatste werkzaamheden en de rit naar huis.

  GEZOND WERKEN BIJ NAM

 • 29

  Advies op de werkplekOm de werknemers goed te kunnen helpen lopen de fysiotherapeuten dagelijks mee met de

  werknemers. Zij zijn erbij wanneer de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert en geven ter plekke

  werkplekadvies of een houdinginstructie.

  Persoonlijke aanpakDe fysiotherapeuten hebben een persoonlijke aanpak. Ze voeren eerst een gesprek met de werknemer

  en bespreken onderwerpen over gezondheid en fitheid. Daarna zorgen ze voor bewustwording door het

  stellen van vragen en het delen van ervaringen.

  Duurzame inzetbaarheid De NAM vind het belangrijk dat zijn werknemers veilig, goed, gezond en gemotiveerd bij de organisatie

  blijven werken. Duurzaam inzetbare werknemers beschikken immers over het vermogen om nu en in

  de toekomst meerwaarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

  Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid zijn beter in staat om in te spelen op veranderingen.

  Dit benvloedt de productiviteit, gezondheid, werktevredenheid en betrokkenheid van werknemers op

  een positieve manier.

  GEZOND WERKEN BIJ NAM

 • 30

  ABCDACH

  IEVED

  BEN

  EFITS

  CH

  ALLEN

  GES

  DO

  NE

  XT

  Q2 / Q3 2014

  video

  onscreen presentation

  brochure

  HSE guidelinesmei 2012

  THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

  HASBEST /

  KERAMISCH MATERIAAL

  HSE LIFE

  HSE guidelinesmei 2012

  HASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

  HSE LIFETHE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

  1

 • 31

  ACHIEVED

  BENEFITS

  App HSELife UNIO beschikbaar in Apple- enAndroid store

  De eerder aangekondigde HSElife UNIO App kan nu worden

  gedownload in de Apple en Android Stores.

  Contractor engagement meetinggeorganiseerd

  Om Contractors dichter bij HSElife UNIO te betrekken is een

  Contractor engagement meeting georganiseerd. Het resultaat

  is te lezen in dit magazine.

  Meer en meer Contractors gebruiken HSElife UNIO materiaal

  Meer en meer aannemers gebruiken het HSElife UNIO materiaal. Ze zijn ook betrokken bij de verdere ontwikkeling en

  updates. Hun bijdragen zijn essentieel want het materiaal is uiteindelijk voor hun medewerkers bedoeld!

  Adaptive site

  De nieuwe site is adaptief wat wil zeggen dat het zich aanpast aan het formaat van het scherm wat je gebruikt. De interactieve On-

  en Offshore videos en de Lessons Learned zijn vooralsnog niet beschikbaar op uw mobiele apparaat.

  Door harmonisatie besparen Maatschappijen en Contractors veel kosten voor het ontwikkelen van eigen documentatie

  Door meer betrokkenheid en een toenemend gebruik van alle materialen en trainingen neemt de noodzaak om zelf iets nieuws te

  ontwikkelen af wat veel kosten bespaart. Belangrijker is dat we elkaars materiaal daadwerklijk accepteren zodat we meer en meer

  harmoniseren. Niet alleen op papier, maar ook op het gebied van de uitvoering in het veld!

 • 32

  Lessons Learned pilot krijgt uitleg

  Er is inmiddels heel veel materiaal op de HSElife UNIO site te vinden.

  Om gebruikers, focal points en andere genteresseerden wegwijs te maken

  is een training beschikbaar. Naast uitleg zal ook

  worden geoefend met onderdelen zoals CARE en

  Lessons Learned. Inschrijven kan via de website.

  Een lekkere lunch is bij de training inbegrepen :)

  Meer betrokkenheid bij het updaten van documenten

  De verdere doorontwikkeling van HSElife UNIO is essentieel en wordt

  ook actief opgepakt. Het managen van de verschillende veranderingen is

  echter een belangrijk onderdeel wat we niet moeten vergeten. Om die reden

  zullen de maatschappijen en aannemers meer nadrukkelijk bij wijzigingen worden betrokken.

  Bewustwording van de implementatie van HSElife UNIO

  Net zoals de aannemers, willen we de operationele lijn meer nadrukkelijk bij de uitrol van HSElife UNIO materialen

  betrekken. Hiertoe zal een overleg met de Operations managers worden genitieerd.

  1. PILOTS Trainingsdag inplannen over Focal Points en Lessons Learned voor bedrijven en aannemers

  2. Operations Managers betrekken bij de HSElife UNIO-stuurgroep

  3. Gericht communiceren naar aannemers die lid zijn

  4. Updaten van de Hijsen & Heffen-materialen en van de website

  5. Plannen HSElife UNO Conference voor 2e kwartaal 2015

  6. Voorbereiding volgend thema: Hazard Hunting

  CHALLENGES

  DO NEXT

  HSELIFE UNIO ABCD > ACHIEVED, BENEFITS, CHALLENGES & DO NEXT

 • John van Schie van NAM enJrgen Joosten van Centrica bloggenover de Masteropleiding Managementof Safety Health & Environment (MoSHE) die ze volgen aan de TU Delft.Lees hun blog.

  33HSELIFE UNIO ABCD > ACHIEVED, BENEFITS, CHALLENGES & DO NEXT

 • 34

  Hoi Jrgen,

  Het is al weer even geleden sinds ons laatste contact. Doordat de modules van de opleiding zijn afgerond, zien wij

  elkaar niet meer zo vaak. We hebben de opdracht bij Heineken met succes afgerond. De eindpresentatie verliep vlot

  en het afrondende gesprek was prettig. We hebben afgesproken om eind van dit jaar nog eens bij elkaar te komen bij

  Heineken om te kijken wat er met ons advies is gebeurd. In maart was het de laatste keer dat ik medestudenten van

  de opleiding heb gezien. Gelukkig heb ik nog een paar collegas die de opleiding ook volgen en waarmee ik af en toe

  kan sparren over de druk van het schrijven van een thesis. Ik moet zeggen dat dit behoorlijk op mijn schouders drukt.

  Maar volgens mij is dat toch 70% transpiratie en 30% inspiratie. Ik bedoel hiermee dat het gewoon ambachtelijk

  schrijven is, het zweten op de teksten - de transpiratie. Tijdens het schrijven komen er regelmatig geniale ideen in

  mij op. Maar het valt niet mee om die altijd netjes in te passen in de onderzoeksopdracht die ik mezelf heb gesteld.

  Het betekent dus ook veel schrappen.

  Niet alleen het schrijven zorgt voor de nodige transpiratie. Ik heb ervoor gekozen om het onderzoeksdeel via een

  enqute te doen. Het kost ook heel wat uurtjes om deze te maken en uit te zetten binnen zon groot bedrijf als de

  NAM. Maar het is gelukt. De enqute is uitgestuurd. De respons is tot nu toe erg goed. Op het moment van schrijven

  kunnen de mensen nog een week reageren. Met deze enqute kan ik de mate van organisatorische veerkracht van

  de NAM en drie externe organisaties peilen. Ik ben erg benieuwd wat het resultaat is. Voorlopig lijkt het erop dat ik

  eind juli een eerste concept kan aanleveren bij de leescommissie. Ik lig volgens mij op schema. Maar... de komende

  periode moet mijn vader voor een pittige operatie het ziekenhuis in. Ze gaan een tumor uit zijn darmen verwijderen.

  De begeleiding van dit proces zal ook de nodige tijd gaan kosten. Nu lijkt het erop dat dit in te passen valt, maar

  dat kan ik nog niet helemaal overzien. Het proces met mijn vader krijgt wel voorrang. We gaan het zien. Het zal

  waarschijnlijk een hoop van mijn persoonlijke resilience/veerkracht vragen. Kan ik de zaken die ik heb gelezen mooi

  in praktijk brengen.

  Hoe gaat het met jouw thesis traject over High Reliability Organisations? Nu ik de literatuur heb bestudeerd denk ik

  dat we met Resilience en High Reliability aardig bij elkaar in de buurt komen. Wat denk jij? Kom je nog een beetje

  toe aan het lezen van thrillers? Ik lees wel voor mijn ontspanning maar niet zoveel als normaal. Gelukkig heb ik

  momenteel geen blessure en loop ik lekker hard om te ontspannen. Dit in combinatie met yoga helpt om de spanning

  van het thesis traject redelijk te handelen. En wat doe jij om je hoofd helemaal leeg te maken?

  Ik hoor of zie het wel. Tot snel, misschien tijdens een HSElife UNIO stuurgroep vergadering?

  Groet,

  John

  ZWOEGEN EN ZWETEN VOOR HSE

 • 35ZWOEGEN EN ZWETEN VOOR HSE

  Hoi John,

  Fijn dat het zo voortvarend gaat en dat je al heel ver bent. Je bent in ieder geval een stuk verder dan dat ik op dit Fijn dat het zo voortvarend gaat en dat je al heel ver bent. Je bent in ieder geval een stuk verder dan dat ik op dit moment ben. Ik zat namelijk met een dilemma. Ik was in eerste instantie erg enthousiast om te schrijven over High Reliability Organisations (HRO), maar daar kom ik toch van terug. Ik wil namelijk een onderzoek doen wat ook daadwerkelijk zal worden gebruikt. Wat een meerwaarde heeft. Niet iets dat misschien meteen in de kast verdwijnt. Ik kom er meer en meer achter dat mijn eerste idee voor een onderwerp helemaal niet de juiste is. Centrica zou toe zijn aan een volgende stap op de Veiligheidscultuur ladder. Maar hoe kom ik erbij om te denken dat we proactief zijn? Ik word namelijk steeds vaker wakker geschud. We zijn er nog lang niet. We zouden beter moeten documenteren, de systemen beter op een rij moeten hebben. Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat we veerkrachtig genoeg zijn. Om nu de volgende stap te nemen naar HRO is dus een brug te ver, hoe graag ik het ook zou willen. Ik vraag mij nu dan ook af hoe ik dat ooit had kunnen bedenken Ik heb nog steeds het gevoel dat we het goed doen. Het aantal incidenten loopt bij ons terug, we spreken elkaar aan op elkaars gedrag, we zoeken alles tot op de bodem uit en elk bijna-ongeval kan leiden tot veel verbeterpunten. Ik durf echt wel te stellen dat we goed bezig zijn. Maar toch ontbreekt er iets. Vraag me niet wat want dat kan ik ook niet zomaar beantwoorden. Het heeft natuurlijk te maken met de interne reorganisatie, de nog steeds voorkomende incidenten en het maar niet kunnen voorkomen van deze incidenten. En dan bedoel ik niet de incidenten binnen onze eigen organisatie maar industrie breed. Als er een incident is geweest bij een bedrijf vind ik het raar dat dit bedrijf de resultaten van onderzoek en verbeterpunten alleen intern bespreekt en deze niet deelt met de industrie, met zijn Contractors, collegas en zelfs met zijn concurrenten. Het zou toch een nobel streven van ons allemaal moeten zijn om te leren van elkaars fouten, tekortkomingen of gewoon domme pech. Waarom gebruiken wij allemaal andere veiligheidsbrillen als bewezen is dat er n type is dat echt voorkomt dat slijpsel in de ogen komt? Waarom zijn er nog zoveel incidenten door verkeerd gebruikte veiligheidshandschoenen? Hoe kan het zijn dat de ene maatschappij wel laarzen met onbeschermde enkels toestaat en een ander niet? Zouden we niet allemaal willen en kunnen streven naar het hoogst haalbare? En dit zijn nog maar enkele kleine voorbeelden. De spaarzame keren dat er wel een incident onderzoek wordt gedeeld binnen de industrie heeft zeker bijgedragen in het openen van mijn ogen. Daardoor besefte ik dat we er nog lang niet zijn. Hoe kan ik denken dat wij een High Reliability Organisation zijn als de incidenten die bij een andere maatschappij voorvallen, misschien ook wel bij ons hadden kunnen gebeuren? Ik denk dus dat er meer te halen valt uit het leren van elkaar. Dat kan binnen HSElife UNIO maar ook binnen NOGEPA. Ik zou ook de Contractors hier graag bij willen betrekken. Ik heb goede ideen binnen de NAM gezien, het gouden idee, de samenwerking tussen verschillende Contractors enzovoort. Ik zou dit graag verder willen uitzoeken. Ik ga dus wat later mijn onderzoek verdedigen en inleveren want ik moet nog veel uitzoeken en lezen. Daardoor kom ik dus minder aan mijn genre de misdaadroman toe. Maar ik heb nog steeds tijd om minimaal n boek per week te lezen. Even terugtrekken in een boek. Daarna weer bikkelen, werken en huiswerk maken. Ik vind het echt geweldig dat jij al zover bent.

  Ben jaloers Succes en hopelijk tot snel.

  Groet, Jrgen

 • voorgezondheid

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) startte in 2009 met

  het inspectieproject Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

  bij 18 mijn- en boorondernemingen. Hieruit blijkt dat er

  op de werkvloer onvoldoende toezicht is op het

  werken met gevaarlijke stoffen en dat daar te weinig

  bewustwording is van de gezondheidsrisicos.

  36

 • We willen de bevindingen van ons project graag delen met de werknemers van Olie- en

  Gasmaatschappijen inclusief hun Contractors in Nederland zodat we samen werken aan een grotere

  bewustwording, zegt Roel van de Lint, Hoofd Operaties bij SodM. Daarom houden we op 4 november

  aanstaande een themadag. We willen samen met de industrie een antwoord vinden op de vraag: hoe kun

  je een betere bewustwording creren? We horen graag van de vertegenwoordigers van de werknemers

  (OR-leden) van de maatschappijen wat hun ideen hierbij zijn. We willen ook meteen een draagvlak

  neerzetten voor bewustwording want uiteindelijk moet het de man op de werkvloer bereiken.

  Grote schadeBlootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia richt op lange termijn grote

  gezondheidsschade aan binnen de industrie in Nederland. Een verkennend onderzoek van het RIVM geeft

  een integrale schatting van de ziektelast door blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie.

  Uit het onderzoek komt naar voren dat er ieder jaar in de hele industrie in Nederland 1.853 sterfgevallen,

  17.000 nieuwe beroepsziekten en 47.000 verloren jaren bijkomen, zegt Jan van Driel, Senior Inspecteur

  Operaties bij SodM. De grootste boosdoener is asbest.

  Belangrijkste conclusies van het inspectieproject Het personeel van de Contractors loopt het grootste risico

  Onvoldoende toezicht op de werkzaamheden in het veld

  Onvoldoende toezicht op (de implementatie van) een goede arbeid hyginische strategie

  Er is meer aandacht nodig voor het tijdig verstrekken van relevante veiligheidsinformatie

  37

 • BewustwordingVan de Lint: We willen dat werknemers beseffen wat

  er kan gebeuren als ze met gevaarlijke stoffen werken.

  Ze moeten zich realiseren dat ze af en toe een extra

  check moeten uitvoeren. Ze moeten kritisch zijn en

  zichzelf vragen stellen. Geeft de werkvergunning mij wel

  voldoende bescherming? Vertrouw ik de situatie wel?

  Beeldvorming bij werkgevers en werknemers 3% van de werkgevers in Nederland is zich bewust van de risicos

  30% van de bedrijven werkt met gevaarlijke stoffen

  14% van de werknemers komt ermee in aanraking

  slechts 5% van de werknemers vindt dat er voldoende aanvullende maatregelen genomen wordt

  Bron: Arbobalans 2011

  38 BEWUSTWORDING VOOR GEZONDHEID

 • Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)Een van de resultaten van het inspectieproject is dat veiligheids- en gezondheidsinformatie niet actueel is,

  zegt Van Driel. Je komt vaak oude veiligheidsinstructiebladen tegen of oude werkplek instructiekaarten.

  Door het project hebben alle mijnondernemingen hun RI&Es wel geactualiseerd maar er is geen

  koppeling met de middelen op de werkvloer.

  Van de Lint vult aan dat als een bedrijf geen actuele veiligheidsinformatiebladen heeft, je dan ook

  niet zeker weet of er een goede vertaalslag is naar de werkvloer. De maatschappijen erkennen dat

  de kwaliteit van de veiligheidsinstructiebladen te wensen overlaat, maar er is een grote inhaalslag

  genitieerd om dit te verbeteren. Uit het inspectieproject blijkt ook dat de RI&E op de werkvloer

  nauwelijks bekend is en dat de HMI en Operators er nauwelijks mee werken. Je moet eigenlijk de

  belangrijkste resultaten van een RI&E meenemen in je werkvergunning, taak risico analyse en laatste

  minuut risico analyse.

  39BEWUSTWORDING VOOR GEZONDHEID

  van links naar rechts: Jan van Driel en Roel van de Lint (SodM),

  Pier van Spronsen (The WAT Group) en Piet van Dam (Shell).

  Presentatie HSElife UNIOOp de themamiddag is er een presentatie over HSElife UNIO

  waarin het gezamenlijk belang van veilig en gezond werken

  wordt benadrukt. De resultaten van de themadag van 4

  november lees je onder andere in n van de komende edities

  van HSElife magazine.

  Uw OR-vertegenwoordiger zal binnenkort voor deze themadag uitgenodigd worden. Het is daarom belangrijk

  dat u uw OR-vertegenwoordiger informeert over uw ervaringen met het werken met gevaarlijke stoffen.

 • voor en door de industrie

  HSElife wil een platform bieden voor iedereen die in de Olie- en Gasindustriewerkzaam is. Met name richt HSElife zich op diegenen die werken daar waarHSE echt leeft of zou moeten leven: op de werkvloer.

  HSElife magazine is een uitgave van:The WAT Group B.V.Postbus 237380 AA Klarenbeek (Nederland)+31 6 462 95 25 6 (7, 8)

  www.thewatgroup.com Aan dit nummer werkten meeThera Idema, Marjou Janse, Marcel van Spronsen, Veselin Raznatovic, Pier van Spronsen, Stphanie van Stockum, Janine IJssel de Schepper, Bob Janssen, Marc van Baasbank, Janneke van Wingerden, Evelien Brascamp, Lars van der Zande, Jan van Driel,Roel van de Lint, Patrice Hijsterborg, Sonja Riemersma, Bart Dijkhuizen, Herman Baarsen de Leden van de HSElife UNIO Stuurgroep:Piet van Dam, Ronald Pijtak, Jan Jager, Sietse Wijnstra, Gerard Burgers, Sander Floore, Rik van der Zee, Felicia Wolting, Edwin Harteveld, Frits van der Wilt, Marc Kloppenburg, Ronny Ali, Jrgen Joosten, John van Schie, Alexander van der Zee en Ben Waardenburg.

  Reacties betreffende onderwerpen besproken in dit magazine kunnen worden gemaild naar [email protected] t.a.v. Janine IJssel de Schepper.

  Het overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteurswet is niet toegestaan; The WAT Group B.V. 2014