HRM - H3 HRM Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. Biemans, P. (2014)....

download HRM -  H3 HRM Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. Biemans, P. (2014). HRM voor Managers. Vakgebied: HRM Beschrijving

of 8

 • date post

  29-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of HRM - H3 HRM Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. Biemans, P. (2014)....

 • Blok H3

  HRM

  Model/Theorie: vijf niveaus van behoeften Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers.

  Vakgebied: HRM

  Beschrijving

  Relevantie/Te gebruiken voor: Wanneer een lager niveau is

  bevredigd is het streven gericht naar een hoger niveau.

  Model/Theorie: Performance Management Cyclus Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers.

  Vakgebied: HRM

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Een methode om op systematische wijze de prestatie van de

  medewerkers te bepalen, te verbeteren, te beoordelen en te belonen.

  Model/Theorie: ARBO beleid

  Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers.

  Vakgebied: HRM

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Het ARBO beleid gaat

  over: arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en

  terugkeer naar het werk na ziekte. Het ARBO beleid

  hangt samen met andere ondernemingszaken

 • Model/Theorie: Job-Demand-Control-model Auteur: Manders, F. & Biemans, P. (2014). HRM voor Managers.

  Vakgebied: HRM

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Is iedereen even stressgevoelig? Hangt af van de invloed/inspraak/mate van vrijheid/persoonlijkheid.

  Management Kwaliteit

  Model/Theorie: PDCA-cyclus Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: De PDCA-cyclus, ook wel Demingcirkel of regelkring genoemd, kan worden ingezet om het proces van kwaliteitsverbetering goed te beheersen. Daarvoor moeten de vier fasen in de cirkel continue doorlopen worden om uiteindelijk een preventieve werking te realiseren.

 • Model/Theorie: Fasen Kwaliteitsstreven Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Fasen in het kwaliteitsstreven van organisaties, bestaat uit drie fasen: Bewustwordingsfase, Interne fase en Integratie fase.

  Model/Theorie: INK-model Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Kwaliteitsmodellen met tien aandachtsgebieden

 • Model/Theorie: Balanced scorecard Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Model gebaseerd op snel veranderende omgeving waarmee organisaties te maken hebben. Definitie: een samenhangend, evenwichtig geheel van zowel financile als niet financile prestatiemetingen, gezien vanuit vier invalshoeken, die een meetbare vertaling vormt van het resultaat van de ondernemingsstrategie.

  Model/Theorie: Kwaliteitskosten Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Het model maakt onderscheid tussen drie hoofdgroepen van kwaliteitskosten: preventiekosten, beoordelingskosten en faalkosten.

 • Model/Theorie: Servqual- model of Gap-model Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Het model geeft weer dat op vier plaatsen, tussen het door de consument verwachte en het door de onderneming geleverde product, een verschil kan ontstaan.

  Model/Theorie: Customer Service Assesment Scale Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Bij deze methode moeten voor beide dimensies (Procedural dimensie en Convivial dimensie) prestatie-indicatoren, met een bepaalde wegingsfactor, worden vastgesteld. Dit wordt gedaan via een vierpuntsschaal, de service arenas.

 • Model/Theorie: Quality control systems Auteur: C.G. Bakker. IKZ Integrale Kwaliteitszorg en Verbetermanagement.

  Vakgebied: Management Kwaliteit

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Bij het quality control system moeten er per dimensie vier stappen worden doorlopen. Ook bij dit model is er sprake van een procedural en een convivial dimensie.

  Logistiek

  Model/Theorie: Logistiek raamwerken Auteur: Visser en Van Goor, Werken met logistiek.

  Vakgebied: Management Logistiek

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Logistiek raamwerk bij productielogistiek en distributielogistiek. Te gebruiken voor het inrichten van logistiek in organisaties.

 • Model/Theorie: Material Requirements Planning systeem (MRP-I) Auteur: Visser en Van Goor, Werken met logistiek.

  Vakgebied: Management Logistiek

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: MRP-I is een set rekenregels waarmee de werkelijke toekomstige behoefte aan materiaal kan worden berekend

  Model/Theorie: Supply chain (PUSH) & Demand chain (PULL) Auteur: Visser en Van Goor, Werken met logistiek.

  Vakgebied: Management Logistiek

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Supply chain (PUSH) & Demand chain (PULL)

  Model/Theorie: Ketenintegratie Auteur: Visser en Van Goor, Werken met logistiek.

  Vakgebied: Management Logistiek

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: Vier vormen van ketenintegratie, namelijk Fysieke integratie , Informatie-integratie, Besturingsintegratie en Grondvormintegratie.

 • Recht

  Model/Theorie: Recht tabel Auteur: Van Zeijl, A.M.M.M., De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht.

  Vakgebied: Recht

  Beschrijving:

  Relevantie/Te gebruiken voor: het oplossen van verschillende vraagstukken over onder andere productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.