HP Deskjet 1000 J110 > Programy > HP > HP Deskjet 1000 J110 series > HP Deskjet 1000...

Click here to load reader

 • date post

  26-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HP Deskjet 1000 J110 > Programy > HP > HP Deskjet 1000 J110 series > HP Deskjet 1000...

HP Deskjet 1000 J110 series

Spis treci

1 W jaki sposb?.........................................................................................................................3

2 Zapoznanie z Drukarka HPElementy drukarki.......................................................................................................................5Przycisk Wcz............................................................................................................................5

3 DrukDrukowanie dokumentw...........................................................................................................7Drukowanie zdj.......................................................................................................................8Drukowanie na kopertach...........................................................................................................9Wskazwki przydatne w trakcie drukowania............................................................................10

5 Praca z kasetami drukujcymiSprawdzanie szacowanego poziomu atramentu......................................................................21Zamawianie kaset.....................................................................................................................21Wymiana kaset.........................................................................................................................23Korzystanie z trybu jednej kasety.............................................................................................25Informacja o gwarancji na kasety drukujce.............................................................................25

6 Rozwizywanie problemwPoprawianie jakoci druku........................................................................................................27Usuwanie zacicia papieru.......................................................................................................28Nie mona drukowa................................................................................................................30Pomoc techniczna firmy HP......................................................................................................35

7 Informacje techniczneUwaga.......................................................................................................................................37Dane techniczne.......................................................................................................................37Program ochrony rodowiska...................................................................................................39Informacje prawne....................................................................................................................42

Indeks............................................................................................................................................45

1

Spis

tre

ci

2

Spis treci

1 W jaki sposb?Korzystanie z urzdzenia Drukarka HP

Elementy drukarki na stronie 5 adowanie materiaw na stronie 15 Wymiana kaset na stronie 23 Usuwanie zacicia papieru na stronie 28

W jaki sposb? 3

W ja

ki s

pos

b?

Rozdzia 1

4 W jaki sposb?

W jaki sposb?

2 Zapoznanie z Drukarka HP Elementy drukarki Przycisk Wcz

Elementy drukarki

1 Zasobnik wejciowy

2 Prowadnica szerokoci papieru

3 Przycisk Wcz: Suy do wczania i wyczania urzdzenia. Gdy urzdzenie jest wyczone,wci jest zasilane, ale na minimalnym poziomie. By cakowicie odczy zasilanie, wyczurzdzenie, a nastpnie odcz przewd zasilajcy.

4 Zasobnik wyjciowy

5 Przeduenie zasobnika wyjciowego (nazywane take przedueniem zasobnika)

6 Drzwiczki kaset drukujcych

7 Kasety drukujce

8 port USB

9 Zasilanie: Uywaj tylko wraz z zasilaczem dostarczonym przez firm HP

Przycisk Wcz

Zapoznanie z Drukarka HP 5

Zapo

znan

ie z

Dru

kark

a H

P

Gdy urzdzenie jest wczone, Wcznik bdzie si wieci. Gdy urzdzenie przetwarza zadanie, Wcznik bdzie miga. Jeeli Wcznik bdzie miga bardzo szybko, w drukarce wystpi bd, ktry naley

rozwiza postpujc zgodnie z instrukcjami na wywietlaczu urzdzenia. Jeeli nawywietlaczu nie ma adnych komunikatw, sprbuj co wydrukowa, abyspowodowa wywietlenie komunikatu.

Po zlikwidowaniu blokady papieru lub gdy w drukarce skoczy si papier, koniecznejest nacinicie Wcznik, aby wznowi drukowanie.

Rozdzia 2

6 Zapoznanie z Drukarka HP

Zapoznanie z Drukarka H

P

3 DrukWybierz zadanie drukowania, aby kontynuowa.

Drukowanie dokumentw na stronie 7

Drukowanie zdj na stronie 8

Drukowanie na kopertach na stronie 9

Drukowanie dokumentw

Drukowanie z aplikacji1. Sprawd, czy zasobnik wyjciowy jest otwarty.2. Upewnij si, e do zasobnika wejciowego zaadowano papier.

3. W aplikacji kliknij przycisk Drukuj.4. Upewnij si, czy jako drukark wybrano to urzdzenie.5. Kliknij przycisk sucy do otwierania okna dialogowego Waciwoci.

W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje,Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

6. Wybierz odpowiednie opcje. Na karcie Ukad wybierz orientacj Pionow lub Poziom. Na karcie Papier/jako wybierz odpowiedni rodzaj papieru i jako druku z listy

rozwijanej Papier. Kliknij Zaawansowane, by wybra odpowiedni rozmiar papieru na licie Papier/

jako.

Druk 7

Dru

k

7. Kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Waciwoci.8. Kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby rozpocz drukowanie.

Uwaga Dokumenty mona drukowa po obu stronach papieru, zamiast tylko jednej.Kliknij przycisk Zaawansowane na karcie Papier/jako lub Ukad. W menu Stronydo wydrukowania wybierz Drukuj tylko nieparzyste. Kliknij przycisk OK, abywydrukowa dokument. Po wydrukowaniu nieparzystych stron dokumentu wyjmijdokument z zasobnika wyjciowego. W ponownie papier do zasobnikawejciowego, niezadrukowan stron do gry. Powr do menu rozwijanego Stronydo wydrukowania i wybierz Drukuj tylko parzyste. Kliknij przycisk OK, abywydrukowa dokument.

Drukowanie zdj

Drukowanie zdjcia na papierze fotograficznym1. Sprawd, czy zasobnik wyjciowy jest otwarty.2. Wyjmij papier z zasobnika wejciowego, a nastpnie zaaduj papier fotograficzny,

stron do drukowania do gry.

Uwaga Jeli uywany papier fotograficzny ma perforowane zakadki, zaaduj gozakadkami do gry.

3. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Drukuj.4. Upewnij si, czy jako drukark wybrano to urzdzenie.5. Kliknij przycisk sucy do otwierania okna dialogowego Waciwoci.

W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje,Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

6. Kliknij kart Papier/Jako.7. Wybierz odpowiednie opcje.

Na karcie Ukad wybierz orientacj Pionow lub Poziom. Na karcie Papier/jako wybierz odpowiedni rodzaj papieru i jako druku z listy

rozwijanej Papier. Kliknij Zaawansowane, by wybra odpowiedni rozmiar papieru na licie Papier/

jako.

Rozdzia 3

8 Druk

Druk

Uwaga W celu wczenia maksymalnej rozdzielczoci, przejd do karty Papier/jako i wybierz Papier fotograficzny, najwysza jako z listy rozwijanejPapier. Upewnij si, e drukujesz w kolorze. Nastpnie przejd do kartyZaawansowane i wybierz Tak na licie rozwijanej Drukuj w rozdzielczocimaksymalnej. Wicej informacji znajdziesz w Drukowanie z maksymalnrozdzielczoci na stronie 11.

8. Kliknij przycisk OK, aby powrci do okna dialogowego Waciwoci.9. Kliknij przycisk OK, a nastpnie przycisk Drukuj lub przycisk OK w oknie dialogowym

Drukuj.

Uwaga Nie naley pozostawia niewykorzystanego papieru fotograficznego wzasobniku wejciowym. Papier moe zacz si zawija, co spowoduje obnieniejakoci wydruku. Papier fotograficzny uywany do drukowania powinien by paski.

Drukowanie na kopertachDo zasobnika wejciowego urzdzenia Drukarka HP mona zaadowa jedn lub wicejkopert. Nie naley uywa kopert byszczcych, toczonych ani kopert z metalowymizamkniciami lub okienkami.

Uwaga Informacje dotyczce formatowania tekstu drukowanego na kopertachmona znale w plikach Pomocy uywanego edytora tekstu. W celu osignicianajlepszych efektw naley rozway moliwo nanoszenia adresu zwrotnego naetykietach.

Drukowanie na kopertach1. Sprawd, czy zasobnik wyjciowy jest otwarty.2. Przesu prowadnic papieru w lewo do koca.3. Umie koperty po prawej stronie zasobnika. Strona przeznaczona do zadrukowania

powinna by skierowana do gry. Skrzydeko koperty powinno znajdowa si po lewejstronie.

4. Wsuwaj koperty do drukarki, a napotkasz opr.5. Dosu prowadnic papieru cile do brzegu kopert.

Drukowanie na kopertach 9

Dru

k

6. Kliknij przycisk sucy do otwierania okna dialogowego Waciwoci.W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje,Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.

7. Wybierz odpowiednie opcje. Na karcie Papier/jako wybierz Zwyky papier. Kliknij przycisk Zaawansowane, i wybierz odpowiedni rozmiar koperty z menu

rozwijanego Papier/jako.8. Kliknij przycisk OK, a nastpnie przycisk Drukuj lub przycisk OK w oknie dialogowym

Drukuj.

Wskazwki przydatne w trakcie drukowaniaUdane drukowanie zapewni prawidowo dziaajce kasety HP z odpowiedni ilociatramentu, prawidowo zaadowany papier oraz odpowiednie ustawienia urzdzenia.

Wskazwki zwizane z kasetami Korzystaj z oryginalnych kaset z atramentem HP. Zainstaluj prawidowo kaset czarn i kolorow.

Wicej informacji znajdziesz w Wymiana kaset na stronie 23. Sprawd szacowane poziomy atramentu w kasetach, by sprawdzi czy jest go

wystarczajca