Houvast 2014 05

download Houvast 2014 05

of 24

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Houvast 2014 05

 • Houvast - nr 5 - 2014 1

  HOUVASTMEDEWERKERSBLAD VAN ZIEKENZORG CM MIDDEN-VLAANDEREN - NR 5 - 2014

 • Inhoud2 Inhoud - Verdieping - Colofon 3 Voorwoord4-7 Mensen met een verhaal

  Eenzaamheid doorbroken in Ronse

  8 Toegankelijke reizen voor iedereen

  9 Vakantiebeurs10 Trek je stoute

  buddyschoenen aan11 Taakbesprekingen 201512-13 Het mag ook eens

  iets anders zijn14 Ariadne feest15 Bijzonder gewoon

  Mantelzorg gewoon bijzonder!

  16-18 Van worteltaart tot oorlogskonijn18 Dag van de chronisch zieke mens

  & Lanceermoment19 Kernnieuws20 Mijmeringen21 De Speeltuin22 Familienieuws23 Jaarkalender 2014

  Verdieping Fragment uit het Hooglied van Bernardus van Clairvaux (1090 1153)

  Kijk naar de bron!Kijk naar de bron zelf van het leven!Laat eerst jezelf vullen.Laat daarna wat de bron jenog meer geeftovervloeien naar anderen.

  Liefde stroomt over.Je leeg laten lopenis niet wat de liefde vraagt.Voor wie kun je goed zijnals je voor jezelf slecht bent?

  Zie naar de bron van het leven.Vul eerst jezelfzoveel dat je overvloeitnaar anderen.Dan zal ik graag genietenvan jouw overvloed.

  De coverfoto verwijst naar de kracht van het doorbreken van eenzaamheid, onze kerntaak bij Ziekenzorg CM. In deze Houvast vind je een schitterend voorbeeld hiervan op pagina 4-7.

  HouvastBlad voor en door vrijwilligers van Ziekenzorg CM Midden-VlaanderenRedactieadres: vzw Ziekenzorg CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 GentEindredactie: Hugo Vandevoorde, Johan Van Vaerenbergh en Marijn LeroyMedewerkers deze editie: Geert Keymeulen, Stijn Parmentier, Hilde Dekeyser, Heide Govaert, Griet Miserez, An Goffa, Martine Van Cauwenberghe, Frankie Declerck, Dirk Hitchinson, Dennis Matthijs, Arnold Batsleer, Johan Van Vaerenbergh, Marijn Leroy & Karine Lippens Vormgeving: Echtgoed.beDruk en verzending: EVMprintJaargang 10, editie 5Verantwoordelijke uitgever: Johan Van Vaerenbergh, Oudenaardsesteenweg 610, 9420 Erpe - Mere

  Houvast is gratis voor alle vrijwilligers van Ziekenzorg CM Midden-Vlaanderen. Houvast verschijnt in februari, april, juni, september en november.

 • Houvast - nr 5 - 2014 3

  Titel uit de krant van begin september: Ruim de helft van de erkende verenigingen in Vlaanderen overweegt om te snoeien in het per-soneelsbestand. Verder in het artikel specifieert men dat het gaat om administratief personeel, educatieve functies, stafmedewerkers en coaches, mensen die vrijwilligers professioneel bijstaan.

  Je zou als vrijwilliger van minder schrikken! We zijn het in Ziekenzorg gewend (of zijn we misschien verwend?) om te kunnen rekenen op het verbond, de Martelaarslaan, den bureau. Folders aanvragen over dementie, een lesgever voor een vorming van Ariadne, contacten met Thomas Cook voor een vakantie in Spanje, alles verloopt vrijwel vlek-keloos via hen. En zou dit nu allemaal kunnen wegvallen?

  Maar CM Midden-Vlaanderen is een andere mening toegedaan. Gelukkig maar! In het voorjaar werd al beslist om alles wat met vrij-willigerswerk te maken heeft, samen te brengen in een nieuwe direc-tie. Naast Ziekenzorg CM zijn dit onder andere OKRA en Kazou. De kersverse directeur vrijwilligerswerk, Nancy Fobe, heeft als taak om dit vrijwilligerswerk te cordineren, synergin te zoeken, samenwerkings-verbanden te bevorderen, Voorwaar een hele boterham!

  Wat dus zeker is, is dat wij als vrijwilligers van Ziekenzorg CM net aan ons lot worden overgelaten! Wel integendeel: er wordt nog meer ingezet op vrijwilligerswerk, waar wij allen, samen met de beroepskrachten - ze blijven onmisbaar - het mooie verhaal van een zorgzame samenleving helpen schrijven.

  Jullie voorzitter

  Geert Keymeulengeert@keymeulen.com0474 70 59 35

  Worden wij als vrijwilligers aan ons lot overgelaten?

 • 4 Houvast - nr 5 - 2014

 • Houvast - nr 5 - 2014 5

  MENSEN MET EEN VERHAAL

  Eenzaamheid doorbroken in Ronse

  Rita, Jacqueline en Monique

  Rita, Jacqueline en Monique wonen in Ronse. Net aan de taalgrens dus. Vandaar dat er tijdens het in-terview ook af en toe een woordje Frans valt, vooral van Monique want zij is Franstalig opgevoed. Het zijn drie weduwen: Rita sinds negen jaar, Jacqueline en Monique sinds anderhalf jaar.

  Rita Baeke is sinds 8 jaar medewerkster en sinds 3 jaar voorzitster van Ziekenzorg CM Ronse St. Hermes. Ze bezoekt een tiental mensen, waarvan de meesten ou-dere eenzame mensen zijn. Rita weet namelijk wat het is om zich eenzaam te voelen, want toen haar man gestorven was heeft ze zich ook erg eenzaam gevoeld Ik weet hoe moeilijk het is om contact te maken als je alleen bent. Haar twee zonen hebben haar toen veel gesteund in haar verdriet maar ook zij voelen het gemis. Intussen is het vrijwilligerswerk voor Ziekenzorg CM een groot deel van haar leven geworden. Als je alleen bent heb je tijd om mensen te bezoeken. Ik hoef op mijn tijd niet te letten.

  Eenzaamheid als dezelfde rode draad

  De man van Jacqueline is plots gestorven door een ongeval. Zelf had ze daarvoor reeds vier operaties aan de rug ondergaan en twee aan een heup. Ze moest dus wel opletten dat een uitstapje haar niet te-veel zou belasten. Het plotse overlijden had haar volkomen overrom-peld. Daarom weet ze niet zo goed meer dat er toen ook een medewerkster van Ziekenzorg CM bij haar is geko-men. Nadien heeft ze zelf de stap gezet naar de CM om er psychologische hulp te vragen. En zo heeft een sociaal werkster haar toen in contact gebracht met Rita Vanaf dat moment heeft Rita haar niet enkel bezocht maar haar ook meegenomen naar andere groepen (vb. koor, sportgroep) om zo in contact te komen met andere mensen en haar eenzaamheid te doorbreken.e een ander verhaal, maar met toch eenzaamheid als dezelfde rode draad.Haar man was ziek maar zijn dood is voor Monique toch vlugger gekomen dan verwacht. En plots was ze alleen, zoals ze nog nooit in haar leven was geweest. Ze groeide op in een been-houwerszaak en zag zo altijd veel mensen langsko-men. Toen ze getrouwd was kwamen er geen kin-deren, maar ze heeft voor haar moeder gezorgd tot deze stierf op 96-jarige leeftijd. En als haar man voor zijn werk weg was dan wist ze altijd dat hij terug zou komen. Nu was er plots niemand meer

 • 6 Houvast - nr 5 - 2014

  Tijdens het gesprek is het soms heel duidelijk hoe moeilijk het voor haar is om de dood van haar man te verwerken en hoe zwaar de eenzaamheid bij haar nog weegt. Haar gemoed schiet dan vol, haar stem stokt en de tranen staan in haar ogen.Rita kende Monique reeds jaren. Met haar koor had ze meegezongen op de begrafenis van Moniques man. En ze zag hoe zwaar het voor haar was.Daarna kwamen ze elkaar toevallig op straat tegen. Ze hebben mekaar toen eens goed vastgepakt. Monique zei: Je weet niet wat ik meemaak. Waarop Rita ant-woordde Toch wel. En ook nog Ik forceer u niet, maar ge moogt u niet opsluiten.

  Wie weet zou het wel klikken tussen die twee?

  Toen groeide bij Rita het idee om Jacqueline en Monique met elkaar in contact te brengen. Op de volgende Paasviering, de eerste activiteit van Ziekenzorg CM waar Monique naartoe kwam,

  zette Rita hen naast elkaar. Monique kende de man van Jacqueline van vroeger; ze waren allebei echte Ronsenaars. En zo raakten de twee vrouwen al vlug in gesprek met elkaar en het klikte meteen!Daarna bleef Rita op bezoek gaan bij allebei. Maar pas twee maanden daarna zette Monique de stap om Jacqueline op te bellen en haar uit te nodigen op de kof-fie. Waarop Jacqueline spontaan zei: Ik kom morgen!Sindsdien zien ze elkaar regelmatig of ze bellen elkaar eens op. Of ze gaan samen ergens naartoe (naar de markt, naar Oudenaarde). Of ze gaan samen met Rita mee op uitstap, met het koor of met andere groepen. Waar naartoe is eigenlijk niet zo belangrijk, als ze maar eens weg zijn en als ze maar in contact komen met andere mensen. Toch kan na zon uitstap de eenzaamheid hen thuis te-rug overvallen. Ze zien bijvoorbeeld de zetel waar hun man altijd zat of lag en alle herinneringen komen weer boven en ze voelen opnieuw de leegte en het gemis.Alle drie zijn ze het erover eens: De zondag is de slechtste dag. Tijdens de week zie je mensen op straat, in de winkel, enz. Op zondag is alles dicht. En als de winter er aankomt met zijn donkere dagen wordt het extra moeilijk.

 • Houvast - nr 5 - 2014 7

  Misschien kan dit verhaal andere Ziekenzorg-kernen inspireren? Eenzame mensen in con-tact brengen met elkaar om zo hun eenzaam-heid te doorbreken! Het allerbelangrijkste is het contact tussen mensen, aldus nog Rita.

  Je hebt zelf ook steun nodig.

  Op het einde heeft Rita nog een verrassing voor ons in petto, namelijk Richard! Hij is een twintig jaar oudere neef van haar en was haar mans beste vriend. Sinds de dood van haar man is hij haar toeverlaat tijdens een dagelijks telefoongesprek. Zij vertelt hem wat ze die dag heeft beleefd; hij vertelt haar vooral over het verleden. Richard is altijd alleen geweest: Ik voel me nooit een-zaam en verveel me nooit. Wie bij mij komt is wel-kom maar ik zit er niet naar te verlangen. Dit kan dus ook: mensen die zich nooit eenzaam voelen en dus ook geen behoefte hebben aan bezoek van Ziekenzorg CM!Bij Rita is het helemaal anders. Ik ben niet graag al-leen. Richard vult mijn dagen als ik niet op bezoek ga

  voor Ziekenzorg CM, dan komt hij eens op bezoek bij mij.Met zijn verrassingskomst wil ze ons vooral aanto-nen dat zij wel andere eenzame mensen onder-steunt, maar zelf ook een steun nodig heeft. Door Richards steun houdt ze het vol.Ze houdt het ook vol omdat ze zich zelf goed voelt door aan anderen te geven; Het is vrijwillig maar je krijgt er veel voor terug. Ik kom na een huisbezoek tevreden naar huis. HVDV

 • 8 Houvast - nr 5 - 2014

  Toegankelijke reizen voor iedereen

  Deze en andere quotes heb je waarschijnlij