Hotel opleidingen

of 52 /52
HoteL najaar 2011

Embed Size (px)

description

SYNTRA West bundelt in deze brochure het vervolmakingsaanbod najaar 2011 voor deHOTELSECTOR. Deze opleidingen richten zich in de eerste plaats naar professionelen, die een meerwaarde wensen te bereiken voor hun zaak en/of hun klanten. Dit kunnen zowel zelfstandigen zijn of medewerkers van zelfstandigen. Ook personen die een ondernemingsopleiding volgen of gevolgd hebben, kunnen zich voor deze vervolmakingen inschrijven.

Transcript of Hotel opleidingen

 • HoteL

  www.syntrawest.be

  najaar2011

 • opleidingen hoTel najaar 2011

  Geachte mevrouw, mijnheer,

  SYNTRA West bundelt in deze brochure het vervolmakingsaanbod najaar 2011 voor de HOTELSECTOR.

  Deze opleidingen richten zich in de eerste plaats naar professionelen, die een meerwaarde wensen te bereiken voor hun zaak en/of hun klanten.

  Dit kunnen zowel zelfstandigen zijn of medewerkers van zelfstandigen. Ook personen die een ondernemingsopleiding volgen of gevolgd hebben, kunnen zich voor deze vervolmakingen inschrijven.

  Verder staan deze cursussen gerangschikt per thema en kunt u alle data, aantal sessies, campus en prijzen terugvinden binnenin de brochure. Zo kunt u gemakkelijk nagaan wat u wanneer kan interesseren.

  Op onze website http://www.syntrawest.be kunt u telkens per individuele opleiding de uit-gebreide en gedetailleerde informatiebrochure bekijken.

  Wenst u bijkomende inlichtingen, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

  Wij hopen alvast u binnenkort in Syntra West te mogen verwelkomen.

  gerda ghesquIereCommercieel Cordinator - [email protected]

  dIrK Van den BroecKOntwikkelaar [email protected]

  patrIcK gYselIncKOpleidingsmanager - [email protected]rawest.be

  Info + inschrijving: 078 353 653 [email protected]

  2

  op

  leId

  Ing

  en h

  ote

  l -

  na

  jaa

  r 2

  011

 • InhoudonthaalGastheerschap....................................................................................................................................4.Front.Office.........................................................................................................................................6Klantgericht.onthaal.aan.telefoon.en/of.balie...........................................................................7Le.tlphone.efficace.......................................................................................................................8

  ZaalBarista.Basics.....................................................................................................................................9Barista.Pro........................................................................................................................................ 10Barista.Expert....................................................................................................................................11Koken/Traditie/Wetenschap..........................................................................................................12Ontbijt................................................................................................................................................. 14Theesommelier.-.Introductie........................................................................................................ 15Theesommelier.-.Module.2............................................................................................................ 16Uw.klanten.helpen.bij.de.wijnkeuze.............................................................................................17Wijn.leren.proeven.-.EVW........................................................................................................... 18

  KeuKenDesserten.op.bord.......................................................................................................................... 20Espuma............................................................................................................................................... 21Haccp.initiatie.en.sensibilisatie.................................................................................................. 22Op.lage.temperatuur.gegaard..................................................................................................... 23Patisserie.in.de.keuken................................................................................................................. 24Ontbijt................................................................................................................................................ 25Vacumgaren................................................................................................................................... 26Verrines.-.Gastronomische.desserts.in.glas.of.porselein..................................................... 27

  schoonMaaK / technIsche dIenstEnergie.efficintie.......................................................................................................................... 28Housekeeping.................................................................................................................................. 30Onderhoud.en.herstellen.CV-installaties....................................................................................31Onderhoud.en.herstellen.sanitair............................................................................................... 32Veilig.werken.aan.elektrische.installaties................................................................................ 33Beheer,.hygine.en.organisatie................................................................................................... 34Efficint.werken.en.agendabeheer............................................................................................. 35Financieel.management.voor.de.KMO....................................................................................... 36Hotelreglementering.......................................................................................................................37Meepraten.met.de.boekhouder................................................................................................... 38Sales.en.P.R..voor.het.hotelbedrijf............................................................................................. 39Sociale.inspectie.in.de.KMO:.Bereid.u.voor!............................................................................40Uw.website.uw.beste.verkoper.................................................................................................... 42Zakelijke.hedendaagse.etiquette............................................................................................... 43

  WellnessUitbater.van.een.wellness/spa/sauna.centrum.......................................................................44

  opleIdIngen andere sectoren - najaar 2011Bedrijfsbeheer.voor.KMO............................................................................................................. 45

  Inh

  ou

  d

  3

 • 4onThaal.

  gastheerschap Een perfect gastheerschap creert een specifieke meerwaarde en een betere positionering en profilering van uw horecazaak.

  doelstellIng

  Deze gecertificeerde bijscholing heeft tot doel de bestaande technieken en vaardigheden met betrekking tot de zaalopdracht in een horecazaak, alsook de optimale ontvangst van gasten en de principes van gastvrijheid, te optimaliseren en te verfijnen.

  doelstellIng

  Deze cursus richt zich naar: (startende) horeca-uitbaters die slechts een beperkte ervaring hebben in het zaalge-

  beuren.Of (ervaren) horeca-uitbaters die van hun zaalgebeuren en omgang met en ontvangst van

  gasten een extra troef willen maken en zich hiermee willen onderscheiden van anderen.

  Ook ceremoniemeesters, eventmanagers en butlers kunnen deze opleiding volgen.

  VoorKennIs

  Module Aspirant gastheer/gastvrouw: geen specifieke instapvoorwaarden.

  Module Gastheerschap: in het bezit zijn van het modulegetuigschrift Aspirant gastheer/gastvrouw of vrijgesteld zijn voor de module

  Aspirant gastheer/gastvrouw.

  prograMMa

  Deze opleiding bestaat uit 2 modules :

  aspirant gastheer/gastvrouw. Onthaal- en zaaltechnieken:. basisprincipes van de mastiek, mise en place. bediening: houding en gedragingen. omgaan met reservaties. verkoopstechnieken. serveren van de dranken

  . Hygine en kledij. Elementaire etiquetteregels

  ga

  sth

  eer

  sch

  ap

 • 5ga

  sth

  eer

  sch

  ap

  gastheerschap. Gastvrijheid. Mensenkennis en loyaliteit. Communicatie: lichaams-, spreek- en schrijftaal. taalgebruik. menu-opmaak. omgaan met onverwachte situaties. klachtenbehandeling. stressbestendigheid

  . Organisatie:. gastheer/gastvrouw in relatie tot zijn/haar personeel. afstemming en wisselwerking keuken/zaal. functieomschrijvingen

  . C-proef: algemene eindproef

  docent

  Davy Steelandt. gediplomeerd ceremoniemeester/eventmanager . sommelier. adviseur van culinaire etiquette. jarenlange ervaring als gastheer in diverse restaurants.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 6Fro

  nt

  oFF

  Ice

  Front oFFIce

  Het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  Het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. De cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  Het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  De cursus beoogt zelfstandige hoteluitbaters te vormen of personen die als verantwoor-delijke medewerkers een beleidsfunctie kunnen uitoefenen in een hotelbedrijf.

  toelatIngsVoorWaarden Ofwel houder zijn van een diploma ASO/TSO of gelijkgesteld. Afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  Wat leert u In de opleIdIng

  De diverse kanten van het management in de verblijfssector

  Front office . Interne hotelorganisatie. Receptieomgeving. Receptionist: profiel, taken, receptietaal,. Check-in en check-out procedure. Omgaan met gasten en klanten. Reserveringssystemen

  docenten

  De docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine Menu.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 7Kla

  ntg

  erIc

  ht

  on

  tha

  al

  aa

  n t

  eleF

  oo

  n e

  n/o

  F B

  alI

  e

  KlantgerIcht onthaal aan teleFoon en/oF BalIe

  Bij het onthaal wordt een eerste indruk gevormd en deze kan cruciaal zijn voor het imago van uw bedrijf en eventuele samenwerkingen. Toch denkt men nog vaak dat commercieel succes enkel een zaak van de verkopers is.

  Deze opleiding wil wijzen op het belang van een professionele ontvangst en de nodige technieken meegeven om deze te optimaliseren.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Deze opleiding richt zich tot medewerkers van een organisatie die meer aandacht willen besteden aan een klantvriendelijke communicatie.

  Wat leer je In de opleIdIng

  U zal op een klantvriendelijke manier de mensen te woord kunnen staan

  prograMMa. Wat betekent klantgerichtheid voor u en de klant?. De grondregels van een professionele telefonische communicatie. De kunst van het vragen stellen en empathisch luisteren + oefeningen. Attitudes en vaardigheden. Assertiviteit. Welbespraaktheid. Luistervaardigheid. Kalmte. Flexibiliteit. Snelheid. Ontvangen van bezoekers. Firma en uzelf voorstellen. Doel van bezoek vaststellen. Bezoeker bij juiste persoon brengen. Interne communicatie. Moeilijke situaties. Bezoeker laten wachten. Bezoeker kalmeren. Reageren op piekmomenten

  docent

  Johan Verhoeven, professioneel trainer en communicatiespecialist

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 8le t

  lp

  ho

  ne

  eFFI

  cace

  le tlphone eFFIcace

  De telefoon is het communicatiemiddel bij uitstek op kantoor. In deze training leer je pro-fessioneel en doeltreffend telefoneren in het Frans .

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Deze cursus richt zich tot diegenen die vaak telefoongesprekken moeten voeren zoals onthaalbedienden, secretariaatsmedewerkers en commercile afgevaardigden en die vlotter willen leren communiceren aan de telefoon.

  VoorKennIs

  Vereiste voorkennis: een eenvoudige beschrijving kunnen geven over mensen en werkom-standigheden (kennisniveau A2 cfr. Europees referentiekader).

  Wat leer je In de opleIdIng Een correcte en efficinte taal gebruiken met als doel een klantgericht gesprek te

  voeren De geijkte telefoonformules toepassen bij het zakelijk onderhandelen Als gesprekspartner fungeren in situaties uit het bedrijfsleven

  prograMMa. Een aangenaam gespreksklimaat creren (beleefd, hoffelijk, diplomatisch, dienstvaar-

  dig, klantgericht). . Aanbreng van de geijkte formules en zinswendingen. De telefoon opnemen en iemand doorverbinden. Een boodschap noteren. Afspraken vastleggen. Info vragen en geven. Een bestelling plaatsen en opnemen : cijfers lezen en noteren. Een klacht formuleren en beantwoorden. Problemen oplossen i.v.m. betaling. Telefoongesprekken voeren via rollenspelen waarbij situaties uit het bedrijfsleven

  nagebootst worden

  De deelnemers krijgen de mogelijkheid het vakjargon eigen aan hun onderneming aan te brengen.

  docent

  Alexander Despierre

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 9Ba

  rIs

  ta B

  asI

  cs

  Zaal

  BarIsta BasIcs

  Uw eerste kennismaking met de wereld van koffie. Een inleiding tot een beroep met toe-komst. Espresso, cappuccino, latte macchiato, cafe lungo, ristretto. Als barista ben je de persoon van wie men verwacht deze gelukzaligheden perfect te kunnen serveren.

  In veel landen is barista trouwens al uitgegroeid tot een gevestigd beroep. Logisch ook, want dit is cht een vak apart.

  De Syntra West baristaopleiding wordt voorzien in 3 verschillende modules. U kan op die manier zelf bepalen hoe ver u zich wil vervolmaken om een perfecte espresso te serveren. Barista basics: 1 sessie van 3 uur. Uw eerste kennismaking met de wereld van koffie.

  Wat is koffie: oorsprong, plant, De invloed van de espressomachine, koffiemolen, koffiemlange. Baristatechnieken, melk opstomen.

  Barista pro: 3 sessies van 3 uur. Zelf ondervinden wat fout is en wat vooral beter kan, door zelf aan het werk te gaan.

  Barista expert: 5 sessies van 3 uur. De laatste stap naar de perfectie. Smaakbepaling door afstelling van de apparatuur. Latte art,

  doelstellIng

  Deze opleiding is de ideale manier om in uw horecazaak uw concept koffie naar een mer-kelijk hoger niveau te tillen.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Horeca-uitbaters en hun personeel.

  prograMMa. Wat is koffie: oorsprong, plant,. De invloed van de espressomachine, koffiemolen, koffiemlange. Baristatechnieken, melk opstomen. Theorie en praktijk

  docent

  Peter Deprez. Belgisch kampioen barista 2006 en 2007.. Baristacoach. Deelnemer wereldkampioenschappen in Zwitserland, Japan en Atlanta.. Medezaakvoerder Viva Sara en. Gastdocent Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  externe locatie! Koffiebranderij Deprez - Jagershoek 4 - 8570 Anzegem

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 10

  Ba

  rIs

  ta p

  ro

  BarIsta pro

  Zelf ondervinden wat fout is en wat vooral beter kan, door zelf aan het werk te gaan.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  U volgde de cursus barista basics of beschikt over gelijkwaardige ervaring.

  prograMMa. Cupping van verschillende soorten koffie. Afstelling van de koffiemolen in detail. Verschillende doorlooptijden van espresso beleven. Koffiebereidingen: basis. Techniek opstomen van melk, deel 2

  docent

  Peter Deprez. Belgisch kampioen barista 2006 en 2007.. Baristacoach. Deelnemer wereldkampioenschappen in Zwitserland, Japan en Atlanta.. Medezaakvoerder Viva Sara en. Gastdocent Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  externe locatie! Koffiebranderij Deprez - Jagershoek 4 - 8570 Anzegem

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 11

  Ba

  rIs

  ta e

  xper

  t

  BarIsta expert

  Je bent al aardig op weg als barista. Dan rijzen er ongetwijfeld al meer vragen of zie je misschien hier of daar een tekortkoming. In deze expert sessies gaan we nog dieper in kunde en kennis van de barista. De koffieboon, zijn herkomst, productieprocessen, branden, de te verwachten smaken... Maar ook, in de praktijk, melk stomen, dranken maken met koffie en melk, Irish coffe, koftails en latte art.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  U volgde de cursus barista pro of beschikt over gelijkwaardige ervaring.

  prograMMa

  sessie 1:Als opvolging op de barista pro cursus dieper ingaan op de koffieboon zelf, herkomst, productieprocessen, belang van transport, stockage, branden, verpakken, te verwachten smaak...Q&A

  sessie 2: Omgaan met koffie, leeftijd herkenning, zetmethodes, afstelling moleneindsmaak, keuze maken in functie van smaakbepaling, detail informatie over aanschaf, smaakverschil voor koffie en koffie met melkbereidingen, stomen, Q&A

  sessie 3: Herhaling en praktijk, melk stomen, verschil van dranken creren met dezelfde grondstof-fen, koffie en melk, invloed van het stomen op de smaak en textuur van de melkschuim, herkennen goede melkschuim en structuur + oefenen, Q&A

  sessie 4: Herhaling melkverhaal en stomen voor goed algemeen melkschuim en Latte Art melk-schuim, oefenen op het schenken van basis Latte Art, Q&A

  sessie 5: Koffie in combinatie met alcohol, Irish Coffee en aanverwanten, waarop letten met alcohol en koffie en hoe te bereiden, koftails (koude koffie met alcohol dranken), Q&A

  docent

  Peter Hernou. Onafhankelijk koffieconsulent & Barista trainer. Belgisch kampioen Latte Art 2007-2008-2009. Wereldkampioen Latte Art 2009. Trainer van:

  .- Belgische Kampioen Coffee in Good Spirit 2010

  .- Wereldkampioen Coffee in Good Spirit 2010

  .- Belgisch Kampioen Latte Art 2011. Internationaal wedstrijd jurylid. www.artinacup.com

  praKtIsche gegeVensexterne locatie: Schuilenburg Vriesenrot 7 9200 Dendermonde

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 12

  Ko

  Ken

  /tr

  ad

  ItIe

  /Wet

  ensc

  ha

  p

  KoKen/tradItIe/Wetenschap

  Foodpairing.com i.s.m. Syntra West

  De laatste decennia is er heel wat veranderd op culinair gebied. De alsmaar groeiende golf van belangstelling voor koken en voeding in het algemeen, de drang om meer te weten over de veranderingen die producten ondergaan tijdens het koken, liet de barrire tussen de wetenschap en de keuken vervagen. De wetenschap heeft on-dertussen zijn weg naar de keuken gevonden en de keuken haar weg naar laboratoria en fabrieken.

  Veel chefs met aanzien, zoals Ferran Adria, Heston Blumenthal, Pierre Gagnaire, experi-menteren met producten en toestellen uit labo en industrie om aan hun klanten nieuwe en verfijnde smaken, technieken en texturen te kunnen serveren. De wetenschap is doorge-sijpeld in de gastronomie.

  Foodpairing is hiervan een mooie voorbeeld. Na een wetenschappelijke aroma-analyse van een ingredint krijgen we in n oogopslag heel wat mogelijke combinaties te zien, dit zelfs over alle culturen en grenzen heen. Aromamoleculen zijn vluchtige bestanddelen, die af-hankelijk van het ingredint soms heel gemakkelijk oplossen in water of vet. Hoe kunnen we onze ingredinten smaakvoller maken? Hoe bewaren we beter onze aromas?...

  Met deze cursus willen we jullie een beter inzicht geven in bepaalde producten en berei-dingstechnieken. Het grote voordeel van nadenken en analyseren is dat we beproefde re-cepten niet meer klakkeloos moeten volgen, dat we beter kunnen omgaan met het onver-wachte en dat we inspiratie krijgen om nieuwe dingen te creren, met maar n doel voor ogen: ETEN LEKKERDER BEREIDEN.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Koks met traditionele bagage die open staan voor vernieuwing.

  VoorKennIs

  Enkel voor koks met een degelijke keukenopleiding of gelijkwaardige ervaring.

  Wat leer je In de opleIdIng

  Met meer kennis over processen en kooktechnieken beschikt u nu over de competenties om gerechten tot de perfectie te bereiden.

 • 13

  prograMMa

  Module 2 (1 sessie) FoodpairingFoodpairing, gebaseerd op aroma-analyse van ingredinten, stelt ons in staat om deze creatieve combinaties te ontdekken

  Module 1 (5 sessies) Voedingstechnologie voor koks Koks die begrijpen wat er zich in hun potten afspeelt kunnen altijd een stap verder gaan naar perfectie, vernieuwing, smaak,...

  Module 3 (4 sessies) texturenUit de voedingsindustrie bereiken ons heel wat middelen die ons toelaten nieuwe texturen te maken, die ons tevens in staat stellen om meer smaak te behouden dan de gekende klassiekers

  Module 4 (5 sessies) nieuwe toestellenIn deze module overlopen we de 3 belangrijkste keukentoestellen en bespreken we al hun mogelijkheden

  Module 5 (1 sessie) stikstofHet koken op -196C kan verrassende, smaakvolle resultaten leveren

  Module 6 (1 sessie) nieuwe trends. Een update van de laatste nieuwigheden, toepassingen en trends

  Ga ook eens naar de blog van deze opleiding: http://cookingsciencetradition.blogspot.com

  docenten

  Peter Coucquyt. Voormalig chef bij Hof Van Cleve en Kasteel Withof. Zaakvoerder, kok en onderzoeker bij Sense for Taste - Brugge

  Bernard Lahousse. Bio-ingenieur met specialisatie in gastronomie . Zaakvoerder en onderzoeker bij Sense for Taste Brugge

  Piet Van Steenbergen. Voormalig chef en zaakvoerder van restaurant Het Verschil in Brasschaat. Freelance kok en patissier

  praKtIsche gegeVens

  Kiest u om het volledige traject te volgen dan geniet u van een korting van 66,55 (inc.btw) + 1 jaarabonnement Foodpairing.com t.w.v. 129,00 (incl.BTW)

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

  Ko

  Ken

  /tr

  ad

  ItIe

  /Wet

  ensc

  ha

  p

 • 14

  on

  tBIj

  t

  ontBIjt

  Goed begonnen is half gewonnen. Een goed ontbijt zorgt voor een goedgemutste start van de (vakantie)dag van uw klant. Maak van uw ontbijt een belevenis voor uw klant en hij vertelt er zijn vrienden en kenissen over.

  Uw ontbjt is een belangrijke marketingtool. Een belevenis waarop u wordt geoordeeld of veroordeeld.

  Terug thuis vertelt uw klant over zijn ervaringen aan zijn vrienden en kennissen. De eerste vraag van zijn vrienden is niet of hij goed heeft geslapen of wat hij heeft bezocht maar wel of hij goed heeft gegeten...

  Met deze korte opleiding zetten wij u op weg om de eerste maaltijd van de dag al perfect te organiseren.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Verantwoordelijken voor ontbijtservice

  VoorKennIs

  Geen

  Wat leer je In de opleIdIng

  U kent nu de vereisten waar een optimaal ontbijt moet aan voldoen, hoe te bereiden of aan te kopen en hoe te serveren.

  prograMMa. Ontbijt: De eerste maaltijd van de dag. De soorten ontbijt:. Belgisch. Frans. Nederlands

  . Duits. Engels. Amerikaans. Scandinavisch

  . Ontbijt aan tafel, buffet of op de kamer. Geef een eigen stempel aan uw ontbijt.

  docent

  Franky Malbrancke. freelance horeca docent Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 15

  thee

  soM

  Mel

  Ier

  - In

  tro

  du

  ctIe

  theesoMMelIer - IntroductIe

  de trend is thee!

  Thee is sterk in de opmars. Na een (te) lange periode, waarin druipende theezakjes in asbakken het gezicht van onze theecultuur bepaalden, krijgt thee eindelijk de aandacht die ze verdient. Traditionele theespecialiteiten uit India, China, Japan, Ceylon, Indonesi en Taiwan vinden langzaam maar zeker hun weg naar de betere hotels, exclusieve restaurants en stijlvolle tearooms.

  Thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld, met de langste en rijkste geschiedenis

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Chefs, traiteurs, uitbaters tearoom en hun medewerkers

  VoorKennIs

  Dit is een initile cursus, er is geen basiskennis vereist.

  Wat leert u In de opleIdIng

  U kreeg een eerste indruk van wat thee nu precies is en hoe die wordt gemaakt.

  prograMMa. Wat is thee?. De geschiedenis en de soorten thee met hun productieproces.. Proeverij van 4 basissoorten thee.

  docent

  Ann Vansteenkiste:. Herborist en aromatherapeut. Theemeester en theesommelier. Auteur van het boek De Stille Kracht van Thee. Theekaarten in oa Oud Sluis, Manoir Stuyvenberg, Bistro R, t Oost,

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 16

  thee

  soM

  Mel

  Ier

  - M

  od

  ule

  2

  theesoMMelIer - Module 2

  Thee is ongetwijfeld de meest populaire drank ter wereld, met de langste en rijkste ge-schiedenis. Achter een kopje thee schuilt een hele cultuur. De Japanners maken er een uitgebreide spirituele ceremonie van, terwijl de russen zich rond de sampwar scharen om er gezellig bij te praten. De Britse ladys zweren bij hun afternoon-tea, waar in Marokko, thee schenken een mannenzaak is. India is dan s werelds grootste theeleverancier, maar het is in China dat 2727 voor Christus de eerste theeblaadjes in het kokende water van keizer Shen Nun vielen en zodanig de thee ontstond.

  Deze cursus is het logische vervolg van onze sessie theesommelier - introductie. Het is aan te raden eerst deze introductie te volgen alvorens in deze opleiding op wereldreis te gaan. Ann Vansteenkiste, docente, ondernam deze reis al letterlijk en wil graag haar op-gedane kennis overbrengen.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Chefs, traiteurs, uitbaters tearoom en hun medewerkers

  VoorKennIs

  U volgde al theesommelier - introductie of heeft gelijkwaardige ervaring.

  Wat leer je In de opleIdIng

  U verwierf een zeer grondige kennis van het product thee.

  prograMMa

  sessie 1: het verhaal van de pu erh thee.. De gradaties, bladklassen, kwaliteit en flush van de thee met vergelijkende studie.. Blends en gearomatiseerde thee.. Begeleide workshop tot het maken van eigen blend en aromatiseren van thee.

  sessie 2: Inzicht in aromas, geur en smaak.. Zetten van thee met vergelijkende studie.

  sessie 3: de gezondheid en de medicinale eigenschappen van thee.sessie 4: wat zijn kruideninfusies?. Enkele courante monografien.. Samengestelde kruideninfusies.. Begeleidende workshop om zelf melanges te kunnen maken.. Proeverij.

  sessie 5: de theeceremonin.. Een totaal uitgewerkte Chinese theeceremonie met meditatiemoment

  docent

  Ann Vansteenkiste:. Herborist en aromatherapeut. Theemeester en theesommelier. Auteur van het boek De Stille Kracht van Thee. Theekaarten in oa Oud Sluis, Manoir Stuyvenberg, Bistro R, t Oost,

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 17

  uW

  Kla

  nte

  n h

  elp

  en B

  Ij d

  e W

  Ijn

  Keu

  Ze

  uW Klanten helpen BIj de WIjnKeuZe

  In slechts n dag tonen wij u of uw medewerkers hoe uw klanten bij te staan wanneer ze het moeilijk hebben om een gepaste wijn te kiezen bij de perfecte maaltijd die u hen aanbiedt.

  U leert wat volle of frisse witte wijnen zijn, wat fruitige of krachtige rode wijnen zijn en welke gerechten ze het best ondersteunen.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Zaalverantwoordelijken en hun medewerkers die van het bedienen van hun klanten een erezaak maken.

  VoorKennIs

  Geen

  Wat leer je In de opleIdIng

  U weet voor welke soorten wijnen de populairste druivenrassen staan en bij welke gerechten u deze kunt serveren

  prograMMa

  Vr de lunch. Populairste druivenrassen en hun soorten wijnen. Degustatie

  tijdens de lunch. Welke wijnen passen bij welke gerechten: in de praktijk.. Hoe wordt wijn correct geserveerd: enkele cursisten bedienen de groep. degustatie

  na de lunch. De druivenrassen worden aan de wijnregios van over de ganse wereld gekoppeld.. Degustatie

  Ontbijt, lunch, koffie met gebak en wijnen zijn inbegrepen in de prijs

  docent

  Dominique Van de Velde, free lance docent EVW

  praKtIsche gegeVens

  1 dag (2 sessies van 4 uren)

  Waar en wanneerexterne locatie! Hotel Europe - Kapucijnenstraat 52 8400 Oostende -

  start om 10 uur

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 18

  WIj

  n l

  eren

  pr

  oeV

  en -

  eVW

  WIjn leren proeVen - eVW

  Stap voor stap de eerste wijnkennis opdoen .

  De cursus bestaat uit zes sessies van vier lestijden, telkens opgesplitst in een theoretisch en een praktisch deel. Tijdens het theoretische gedeelte worden, naast de vijf zintuigen die bij het proeven betrokken zijn, ook de factoren die het proeven kunnen benvloeden uitgelegd. Daarnaast wordt een eenvoudig beeld gegeven van de huidige wijnwereld, de populairste druivenrassen en de manier hoe wijn gemaakt wordt.

  In het praktische gedeelte wordt stap voor stap de basis gelegd voor een technisch voca-bularium, met duidende wijnen in het glas. Ter conclusie wordt een beeld gegeven van de mogelijke quoteringssystemen. Daarna wordt tijdens een praktische oefening op een heel eenvoudige manier de elementaire basis gelegd van de harmonie tussen wijnen en gerechten.

  prograMMa

  sessie 1: Algemene inleiding, zintuigen en elementaire degustatietechnieken

  sessie 2: De druif en haar omgevingsfactoren, verfijning van de degustatietechnieken,

  bewaring en serveertemperatuur.

  sessie 3: Vinificatie van witte wijnen en kennismaking met de voornaamste witte

  druivenrassen.

  sessie 4: Vinificatie van rode en ros wijnen en ken-nismaking met de voornaamste

  blauwe druivenrassen.

  sessie 5:Vinificatie van schuimwijnen (verschillende methodes) en productieprocessen

  voor zoete wijnen.

  sessie 6: Wijn en gerecht + correct serveren + moduleproef

 • 19

  WIj

  n l

  eren

  pr

  oeV

  en -

  eVW

  docenten

  Professionelen uit de wijnwereld

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Al wie een professionele horeca- en/of wijncarrire wil beginnen.

  InstapVoorWaarden

  Deze opleiding vormt de basis tot alle wijnopleidingen

  Wat Kent u na deZe opleIdIng

  U hebt elementaire basiskennis over de belangrijkste soorten wijnen, hun productieproces, herkomst en druivensoorten. U kunt een wijn proeven, beschrijven en quoteren. U kunt de link leggen naar de basissmaken in de gastronomie. U kunt wijn op de juiste manier voor-bereiden en schenken.

  Wat ontVangt u na het Volgen Van de cursus

  Het gecertificeerde Wijn Leren Proeven getuigschrift, erkend door de Vlaamse Gemeen-schap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

  en nu ?

  Dit is de voorbereidende basis op alle wijncursussen binnen het EVW. De volgende stap in het gecertificeerde wijnaanbod: Aspirant Sommelier. Zie ook ons vervolmakingprogramma hierna of via www.evw.be

  praKtIsche gegeVens

  WaarIn alle campussen

  extra inbegrepen: wijnboek, alle wijnen en set van 6 degustatieglazen.alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 20

  des

  ser

  ten

  op

  Bo

  rd

  KeUKen

  desserten op Bord

  Het is vaak een moeilijke opdracht, de afsluiter van een smakelijk menu. De inspiratie laat je wat in de steek, er is misschien wat te veel werk aan, zullen de klanten het wel lusten? Wij vonden de ideale persoon om uw ideen weer op scherp te zetten. Piet Van Steenbergen was al patissier maar werd ook kok, omdat hij vond dat de vernieuwing in de keuken sneller ging. Hij steekt voor u traditionele desserts in een nieuw kleedje, zorgt voor nieuwe invals-hoeken via deconstructie, via bestaande cocktails en via foodpairing.

  Je creert een volledig menu, maar een dessert zorgt dikwijls voor problemen. Geen in-spiratie? Niet haalbaar in de keuken of te duur ... noem maar op.

  In deze workshop doe je nieuwe en originele ideen op, specifiek voor je branche.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Restaurateurs, brasseriehouders, traiteurs, bakkers en hun medewerkers.

  VoorKennIs

  Een degelijke keukenopleiding of gelijkwaardige ervaring is onontbeerlijk

  Wat leer je In de opleIdIng

  We vertrekken vanuit verschillende bestaande gerechten (desserts, cocktails,...) om door middel van nieuwe inzichten en technieken een innovatief dessert te creren.

  prograMMa. Chocoladeknoop, mangostructuren en groene thee.. Gekonfijte banaan, crme van citroen, ijs van nootmuskaat. Tiramisu: espressoschuim, kaviaar van amaretto en koffie, poederijs van koffie en

  witte chocolade, crme van mascarpone, . Vanilleflan met passie en moscovado

  Tijdens deze workshop maak je samen met de chef de gerechten klaar. Breng hiervoor gepaste keukenkledij en je messenset mee .

  docent

  Piet Van Steenbergen:. voormalig chef en zaakvoerder van restaurant Het Verschil in Brasschaat. Freelance chef en patissier. gastdocent Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 21

  esp

  uM

  a

  espuMa

  Trend, modeverschijnsel, culinair entertainment, opgeklopte lucht ?

  Bruno VAN VAERENBERGH, technical consult en culinair & creatief raadgever bij Debic, gaat de uitdaging aan om een luchtige , culinaire wandeling te organiseren met expressieve en explosieve smaakcombinaties.

  Met de siphon in aanslag, gewapend met koolzuurgaspatronen, worden wat basiskneepjes uitgeklaard en gaan we aan de slag met ingredinten van allerlei aard .

  Ook gaan we op een andere manier met room aan de slag om nadien beter inzetbaar te maken in restaurant en of tea-room

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Deze opleiding is bestemd voor restauranthouders, zaalmedewerkers, barmedewerkers, matre dhtel, bakkers en banketbakkers.

  Wat leert u In de opleIdIng

  Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om espumas te spuiten en nieuwe creaties uit te werken.

  BenodIgdheden

  U krijgt een opleiding in de vorm van een workshop, het is dus de bedoeling dat u samen met de chef de gerechten klaarmaakt.

  Breng hiervoor gepaste keukenkledij mee en uw messen.

  prograMMa Onze chef bereidt voor u enkele uitzonderlijke gerechten die getuigen van inventiviteit,

  creativiteit en vakkennis. Techniek, methodes en mogelijkheden, van aperitief tot na het dessert. U krijgt de recepturen en een degustatie van elk gerecht.

  Enkele voorbeelden:. Campari Orange. Scampicocktail met look en curry. Paling in het groen met aardappelschuim Robuchon. Krab- & garnaalcocktail 1969. Tonijntartaar met wasabimayonaise. Bloody Mary. Gerookte room met groene thee. Witte warme chocolademousse. Ivoor-tonka mousse

  docent

  Bruno Van Vaerenbergh: . Technisch & culinair adviseur DEBIC, . gastdocent bij Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 22

  ha

  ccp

  InIt

  IatI

  e en

  sen

  sIB

  IlIs

  atIe

  haccp InItIatIe en sensIBIlIsatIe

  Men kan er niet meer omheen, de HACCP-normen vormen een belangrijk onderdeel van het hedendaagse horeca en/of voedingsbedrijf. Bekijk deze wetgeving niet als een reeks beperkingen maar eerder als een handig hulpmiddel om uw zaak een degelijke en veilige organisatie mee te geven.

  Deze opleiding stelt zich tot doel leidinggevenden en medewerkers van een hotelbedrijf alle belangrijkste basisregels van de HACCP-normen te duiden en tegelijk ook het waarom en het belang ervan te verklaren.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Leidinggevenden en medewerkers van hotelbedrijven.

  VoorKennIs

  geen

  Wat leer je In de opleIdIng

  Men kent nu alle basisregels en hun doelstellingen.

  prograMMa. Haccp, wat en waarom. De gevaren analyse. De levensloop der voedingsmiddelen. Het helpen opmaken van een basis haccp handboek

  docent

  Philippe de Clercq. Hygineconsulent en de voedingsector. GMP Auditor

  praKtIsche gegeVens

  externe locatie: Hotel Europe - Kapucijnenstraat 52 - 8400 Oostende

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 23

  op

  la

  ge

  teM

  per

  atu

  ur

  geg

  aa

  rd

  op lage teMperatuur gegaard

  De techniek van het lage temperatuur garen is niets niieuws ware het niet dat vandaag diverse methodes op punt werden gezet met wetenschappelijke precisie.Wat gelijktijdig zorgt voor hogere kwaliteit van de bereidingen en heel vaak ook voor gebruiksgemak.

  De opleiding geeft u een totaal beeld van alle verschillende technieken en toestellen die vandaag worden gebruikt om vlees, vis, zuivel en groenten op lage temperatuur te bereiden. Er wordt telkens de nodige aandacht besteed aan de voedselveiligheid en hoe die te vrij-waren. 2 chefs laten u alle voordelen proeven van toestellen als roner, combisteamer, alto shaam en big green egg waarin u lage temperatuur bereidingen gecontroleerd kunt garen.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  restaurateurs, cateraars, slager/traiteurs en hun medewerkers

  VoorKennIs

  Een goede keukenopleiding of gelijkwaardige ervaring.

  Wat leer je In de opleIdIng

  U weet hoe u met de meest diverse producten moet omspringen om een perfecte garing op een eenvoudige manier te kunnen verkrijgen.

  prograMMa

  sessie 1 : uitleg en toepassingen van de verschillende toestellen (demonstratie). toepassingen en verschillen tussen enkel hold of cook en hold. roken in alto shaam in cook en hold. mogelijkheden met Green Egg. voordelen van roner

  sessie 2 : aan de hand van de verschillende groepen (demonstratie). vlees. gevogelte. vis. groenten. fruit

  sessie 3: Workshop waar samen gerechten worden gemaakt met de mogelijkhedenvan de verschillende toestellen. . koud roken. warm roken. onder lage temperatuur garen en dan roken. roner in combinatie met Green Egg. hoe alto shaam gebruiken als warmhoud lade en aan welke temperaturen

  docent

  Piet Vansteenbergen en Jo Declercq

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 24

  patI

  sser

  Ie In

  de

  Keu

  Ken

  patIsserIe In de KeuKen

  Gedurende de 5 sessies wordt u begeleid in de wereld van de desserts en hartige bijge-rechten. De creaties werden speciaal geselecteerd om op een eenvoudige manier in een restaurantkeuken te worden bereid. De nadruk ligt op patisserie, eenvoud en vooral kwaliteit.

  Er worden 5 themas behandeld: Een chocoladecreatie Een broodvariante Eenvoudig gebak Koekjes en petit fours Een eenvoudig dessert

  doelstellIng

  Door eenvoudige eigenbereide desserts en bijgerechten de doorsnee convenience kwaliteit in het restaurant doorbreken.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Restaurateurs, cateraars en hun medewerkers die zich willen profileren door met meer eigen bereidingen de kwaliteit van hun aanbod te verhogen.

  VoorKennIs

  Een uitgebreide basis keukenkennis of gelijkwaardige ervaring.

  Wat leert u In de opleIdIng

  U leert alle basisbereidingen voor restaurantpatisserie en bereidt hiermee hoog kwalitatieve gerechten.

  prograMMa

  Iedere les worden volgende 5 themas behandeld:. Een chocoladecreatie (studentenhaver, truffel, praline,). Een broodvariante (grissini, brioche, pizza, tafelbroodjes,). Eenvoudig gebak (soezen, frangipane, tarte tatin,). Koekjes en petit fours (amandelbrood, kletskoppen, florentines, marshmallows, fruit-

  gelei, speculoos, macarons,). Een eenvoudig dessert waar zoveel mogelijk klassiekers in verwerkt zitten (ijs, sorbet,

  panna cotta, sabayon, crme patissire, karamel,...)

  Het programma start met de meest eenvoudige bereidingen, naarmate de cursus vordert stijgt ook de moeilijkheidsgraad van de bereiding licht.

  docent

  Inge Mersseman. Chef patissier/saisonier in diverse binnen- en buitenlandse toprestaurants (Oostenrijk,

  Duitsland, Zwitserland). Gastdocente Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 25

  on

  tBIj

  t

  ontBIjt

  Goed begonnen is half gewonnen. Een goed ontbijt zorgt voor een goedgemutste start van de (vakantie)dag van uw klant. Maak van uw ontbijt een belevenis voor uw klant en hij vertelt er zijn vrienden en kenissen over.

  Uw ontbjt is een belangrijke marketingtool. Een belevenis waarop u wordt geoordeeld of veroordeeld.

  Terug thuis vertelt uw klant over zijn ervaringen aan zijn vrienden en kennissen. De eerste vraag van zijn vrienden is niet of hij goed heeft geslapen of wat hij heeft bezocht maar wel of hij goed heeft gegeten...

  Met deze korte opleiding zetten wij u op weg om de eerste maaltijd van de dag al perfect te organiseren.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Verantwoordelijken voor ontbijtservice

  VoorKennIs

  Geen

  Wat leer je In de opleIdIng

  U kent nu de vereisten waar een optimaal ontbijt moet aan voldoen, hoe te bereiden of aan te kopen en hoe te serveren.

  prograMMa. Ontbijt: De eerste maaltijd van de dag. De soorten ontbijt:. Belgisch. Frans. Nederlands

  . Duits. Engels. Amerikaans. Scandinavisch

  . Ontbijt aan tafel, buffet of op de kamer. Geef een eigen stempel aan uw ontbijt.

  docent

  Franky Malbrancke. freelance horeca docent Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 26

  Vacu

  M

  ga

  ren

  VacuMgaren

  Het garen van voedingsmiddelen nadat ze vacum zijn getrokken biedt onwaarschijnlijke voordelen. Van betere resultaten bij de bereidingen tot hoger rendement en langere bewaartijden.

  In deze cursus leert u naast de vele voordelen ook de nadelen kennen, (investering) maar leert u vooral de verschillende werkwijzen onder de knie te krijgen.

  doelstellIng

  Vacumgaren is een aparte keukentechniek, net zoals stomen, grillen, braiseren, deze techniek vereist echter een degelijke technologische kennis en praktische ervaring. Zowel voor indirecte als directe bereidingen brengen wij u deze technieken bij.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Chefs, grootkeukenkoks, traiteurs en hun medewerkers.

  VoorKennIs

  Een degelijke keukenkennis of gelijkwaardige ervaring.

  Wat leert u In de opleIdIng

  De theorie en de praktische ervaring rond vacumgaren, vacumkoken en vacumbewaren.

  BenodIgdheden

  De eerste sessie is louter theoretisch, hiervoor graag schrijfmateriaal voorzien. De volgende sessies worden verzorgd onder de vorm van workshops, zorg hier voor gepaste keukenkledij en messen aub.

  prograMMa

  sessie 1 theorie. Hoe gaan we te werk? . Voorwaarden voor het behalen van goede resultaten. Vacum bewaren en vacumgaren zijn niet hetzelfde. Verschillende werkmethodes. Wat met de bacterin?. Technische fiches en etikettering

  sessie 2, 3 en 4: aan de slag met de verschillende technieken, specifieke temperaturen,. Workshopformule, u bereidt met de hulp van onze docent tal van gerechten, op basis van

  groenten en fruit, vlees, vis,

  docent

  Eddy Van Den Langenbergh. Gediplomeerd master kok. Docent Spijker Hoogstraten. Gastdocent Syntra West

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 27

  VerrInes gastronoMIsche desserts In glas oF porseleIn

  Gastronomische desserts in glas en porselein, haalbaar voor je brasserie, tearoom of restaurant.

  Onze patissier/chef toont je in de praktijk enkele vernieuw(en)de desserts. Met zijn tips en trics zorgt hij voor een basis om zelf creatief desserts te herwerken. Zo kun je in de tweede sessie zelf je servies of glaswerk meebrengen om zelf aan de slag te gaan.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Uitbaters van restaurant, brasserie, tearoom en hun medewerkers.

  VoorKennIs

  Horecaopleiding of gelijkwaardige (keuken)ervaring.

  Wat leert u In de opleIdIng

  Door creatief en economisch om te springen met tijd, ingredinten en porselein tover je met een minimum aan voorbereidingen hippe, renderende desserts op tafel. Geen uren voorbereiding of je toevlucht nemen tot kant-en-klare diepvriesdesserts, maar een verras-send visitekaartje voor je zaak.

  prograMMa

  sessie 1: klassiekers met een hippe twist. Tatin. St. Honor. Belle Hlne. Melba. Babelutte. Cuberdons

  sessie 2: food- & mindpairing: spelen met structuren en gecombineerde smaken.. Aardbei + biet. Avocado + banaan. Citroen + basilicum

  Tip: breng je eigen servies of glaswerk mee voor de 2e sessie!

  docent

  Bruno Van Vaerenbergh. technical consult, . culinair en creatief raadgever bij Debic

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

  Ver

  rIn

  es

 • 28

  ener

  gIe

  eFF

  IcI

  ntI

  eheI

  d

  SChoonMaaKTeChniSChe dienST

  energIe eFFIcentIe

  Met eenvoudige middelen geld besparen op uw energiefactuur, het kan!

  Besparingen op de energiefactuur zijn een belangrijke en noodzakelijke uitdaging. Veel energie gaat verloren door alledaagse gewoontes en situaties. Bovendien gaat er ook een steeds groter budget naar koeling en verwarming.

  Door een gerichte rondgang in de organisatie zal men ervaren dat sommige situaties han-denvol geld kosten, met andere woorden er zijn heel wat opportuniteiten om te besparen. Besparen op kosten door in te grijpen op de energiefactuur is meestal de voor de hand liggende reden om aan energiemanagement te gaan doen.

  Een andere reden is misschien een milieuvergunningsaanvraag of het verkleinen van brandrisicos t.g.v. kortsluitingen, oververhitte transformatoren, ....

  Via de energiehuishouding brengt u alvast alle energiestromen van uw organisatie in beeld en kunt u een stappenplan opstellen met verbeteringsmaatregelen voor een realistische besparing.

  Door aanpassingen en verbeteringen te combineren met de diverse subsidies die mogelijk zijn, kan er dubbel worden bespaard !

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Verantwoordelijken en medewerkers in het hotel.

  VoorKennIs

  Er is geen specifieke voorkennis nodig.

 • 29

  ener

  gIe

  eFF

  IcI

  ntI

  eheI

  d

  Wat leer je In de opleIdIng

  Op het einde van de opleiding moeten de deelnemers in staat zijn om met meer gezag en kennis van zaken de vaak onvoldoende gekende maatregelen voor besparingen te kunnen detecteren en aan te pakken.

  prograMMa. Waarom rationeel omspringen met energie? . Hoe is de totale energiekost opgebouwd? Wat is de kostprijs van energie? . Hoe evalueer ik de verbruikcijfers en de daaraan verbonden kost? . Is het normaal dat ik veel moet betalen voor reactief vermogen? . Hoe krijg ik zicht op energieverliezen en verspillingen? . Hoe kan ik sluipverbruiken opsporen?, Welke alternatieven bestaan er? . Hoe energie besparing op processen: koelinstallaties, verlichting, verwarming, varia.. Welke technieken voor isolatie, verwarming en ventilatie zijn interessant? . Checklist Energiebesparende maatregelen. Welke subsidies bestaan er ivm energie

  docent

  Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd in energie, veiligheid en milieu. Na zijn studies bedrijfseconomie was hij in 1997 afgestudeerd als

  eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte hij bij de afvalverwerker waar hij voor de verschillende sites milieucordinator werd. Sinds 2000 is hij als consultant en lesgever actief. Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen. Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.

  praKtIsche gegeVens

  externe locatie! Hotel Europe - Kapucijnenstraat 52 8400 Oostende

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 30

  ho

  use

  Kee

  pIn

  g

  houseKeepIng

  Het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  Het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. De cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  Het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  De cursus beoogt zelfstandige hoteluitbaters te vormen of personen die als verantwoor-delijke medewerkers een beleidsfunctie kunnen uitoefenen in een hotelbedrijf.

  toelatIngsVoorWaarden Ofwel houder zijn van een diploma ASO/TSO of gelijkgesteld. Afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  Wat leert u In de opleIdIng

  De diverse kanten van het management in de verblijfssector

  housekeeping . Ontbijt: types, organisatie, bediening, capaciteit, .. Housekeeping: functiebeschrijving, werkplaatsbeschrijving. Reinigen en onderhouden van de kamers. Linnen en wasserij. Personeelsbezettingsplan

  docenten

  De docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine Menu.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 31

  on

  der

  ho

  ud

  en

  her

  stel

  lIn

  g c

  V-In

  sta

  llat

  Ies

  onderhoud en herstellIng cV-InstallatIes

  Basiscursus waar je de eenvoudige herstellingen enerzijds en het onderhoud van cv-in-stallaties anderzijds je eigen maakt.

  Basiscursus waar je de eenvoudige herstellingen enerzijds en het onderhoud van cv-in-stallaties anderzijds je eigen maakt.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Installateurs die cv-installaties onderhouden en herstellen en meer praktische kennis willen opdoen over de werking, regeling en onderhoud van de nieuwe verwarmingsinstallaties.

  VoorKennIs

  U hebt notie van installatietechnieken

  Wat leer je In de opleIdIng

  U hebt basiskennis van het onderhouden en herstellen van cv-installaties

  prograMMa. elektrische branderonderdelen; . branderrelais:. volgorde van de elektrisch gestuurde

  branderonderdelen; . oefeningen op de nieuwe didactische

  borden. . enkelfasige brandermotor met hulpwik-

  keling en condensator; . oefeningen op het uitmeten en schake-

  len van een motor; . defecten bij de elektrische onderdelen

  van een brander in de praktijk:. hoogspanningstransfo; . magneetventiel; . voorverwarmer. . mechanische branderonderdelen; . sproeier:. betekenis van de gegevens op de

  sproeier; . de juiste sproeier met de rekenlat

  bepalen;

  . toepassingen in het trainingscentrum. . manometrische metingen bij de

  stookoliepomp; . problemen door de zuigleiding:. lengte; . diameter; . verstopping; . opzuigen van lucht. . brander afregelen:. lucht- en oliemengsel; . pimaire en secundaire lucht; . meetresultaten. . praktijk:. fouten opsporen; . brander afregelen. . atmosferische gasketel:. praktische benadering van problemen

  met waakvlam; . thermokoppel; . terugslagbeveiliging, kookveiligheid en

  ionisatiebeveiliging.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 32

  on

  der

  ho

  ud

  en

  her

  stel

  len

  sa

  nIt

  aIr

  onderhoud en herstellen sanItaIr

  Initiatiemodule die de deelnemer de kans biedt met weinig of geen kennis van het beroep een essentile basiskennis binnen beperkte tijd op te bouwen zodat men met enige kennis van het vak herstellingen kan uitvoeren.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Onderhoudstechniekers die zich wensen bij te scholen om op een deskundige wijze es-sentile herstelling in sanitaire installaties te kunnen uitvoeren.

  VoorKennIs

  U hebt een basiskennis van installaties

  Wat leer je In de opleIdIng

  Praktische basiskennis sanitaire installatietechniek

  prograMMa. Sanitair in onze samenleving: het doel

  en de veralgemening van de lozingstoestellen.

  . Toevoer- en afvoerleidingen:. Grondleidingen. Standleidingen. Verzamelleidingen. Aansluitleidingen. Ontspanningsleidingen. Hemelwaterafvoer. Kunststofleidingen

  . Gootsteen en aanrechten:. Aanrecht met ingebouwde spoelbak. Aanrecht met ingebouwde spoelunit

  . Stankafsluiters:. Ingebouwde sifons. Buissifons. Bekersifons. Vloersifons. Vloerputten, hemelwatersifons

  . Sanitaire installatie. Warmwaterproductie:. Doorstromers. Wandgeneratoren. Boilers, veiligheidsgroepen, expansievat,

  omloopleiding, omloopfuncti. Ontkalkers en waterbehandeling. Meten hardheid, controle zout t.o.v.

  waterdebiet, voorstel, controletabel. Doseertoestellen. Controle en onderhoudsprogramm

  . Praktijk kranen:. Kranen: types, afsluiters, tapkranen,

  mengkranen. Spoelkranen. WC

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 33

  VeIl

  Ig W

  erK

  en a

  an

  ele

  Ktr

  Isch

  e In

  sta

  llat

  Ies

  VeIlIg WerKen aan eleKtrIsche InstallatIes

  De bedrijfsleiding is verplicht om werknemers aan te duiden en te vormen zoals voorge-schreven in het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties en de Wet op het welzijn.

  Het doel van deze cursus is het installatie-, uitbatings- en onderhoudspersoneel van elek-trische installaties de nodige vorming te geven om op een veilige wijze aan elektrische installaties te werken.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Onderhoudstechnici van elektrische installaties.

  Wat leer je In de opleIdIng

  Je kent de gevaren van elektriciteit en de uitwerking ervan op het lichaam. Ook ken je de werking van elektriciteit en de problemen die zich rond veiligheid voordoen in de diverse netstelsels.

  De procedures om veilig aan elektrische installaties te werken kennen geen geheimen voor jou.

  prograMMa. Begrippen. arbeidsongevallen; . waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten; . gevaar, risicos en causaliteitsprincipe; . risicos evalueren en methodieken; . risicos beheersen en methodieken.

  . Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving. ARAB en Codex; . AREI. . De gevaren van elektrische stroom. uitwerkingen op het lichaam; . effecten op de installaties.

  . Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN en IT. Exploitatie van elektrische installaties. algemene regels; . personeel: bevoegdheden en toekennen hiervan; . werken organiseren; . werkplaats; . elektriciteit meten: LS & HS.

  . Werkprocedures. spanningsloos werken en onder spanning werken; . elektrische installaties onderhouden; . procedure vitale vijf.

  . Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie. Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 34

  Beh

  eer

  , hYg

  In

  e en

  or

  ga

  nIs

  atIe

  Beheer, hYgIne en organIsatIe

  Het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  Het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. De cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  Het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  De cursus beoogt zelfstandige hoteluitbaters te vormen of personen die als verantwoor-delijke medewerkers een beleidsfunctie kunnen uitoefenen in een hotelbedrijf.

  toelatIngsVoorWaarden Ofwel houder zijn van een diploma ASO/TSO of gelijkgesteld. Afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  Wat leert u In de opleIdIng

  De diverse kanten van het management in de verblijfssector

  Beheer, hygine en organisatie . Kostprijsberekening. BTW-problematiek. Personeelsbeleid. Commercieel beheer. Functieclassificatie. Basisprincipes EHBO. Temperatuursregistraties. Bacteriologisch denken. Persoonlijke hygine. Vlarem II

  docenten

  De docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine Menu.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 35

  eFFI

  cIn

  t W

  erK

  en e

  n a

  gen

  da

  Beh

  eer

  eFFIcInt WerKen en agendaBeheer

  Je werkt hard. Je bent voortdurend bezig en toch heb je het gevoel dat het allemaal ef-ficinter kan. Als je naar huis gaat, heb je regelmatig het gevoel dat je werk niet af is.

  Efficint beheer van tijd en ruimte is voor iedereen erg belangrijk. Naarmate taken en verantwoordelijkheden groter worden, is een perfecte organisatie noodzakelijk. Elke dag komt er informatie op je af die je snel moet verwerken. Organisatie is de boodschap.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Voor administratieve kmo-medewerkers die in het werk tegen inefficinte tijdsbesteding en slechte planning aanlopen.

  VoorKennIs

  geen

  Wat leer je In de opleIdIng Je kunt je bureau beter te organiseren. Je gaat efficinter om met tijd, papier en klassement. Je ziet opnieuw het bos door de bomen.

  prograMMa. Analyse van werkgewoonten: wat het nu is en wat het zou kunnen zijn. directe actie; . leer neen zeggen; . tijdverslinders; . met problemen omgaan; . met storingsfactoren in je werkomgeving omgaan.

  . Werkgewoontes optimaliseren. eenvoud niet over het hoofd zien; . de prullenbak opnieuw leren gebruiken; . efficint omgaan met taken.

  . Planning. reactieve en proactieve agendas: afspraken maken met jezelf; . prioriteitenmatrix. . Klasseren: analoog en digitaal

  docent

  Johan Verhoeven, . ervaren trainer in office manage-

  ment.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 36

  FIn

  an

  cIee

  l M

  an

  ag

  eMen

  t Vo

  or

  de

  KM

  o

  FInancIeel ManageMent Voor de KMo

  Het financieel beleid van een KMO is de basis voor een gezonde onderneming. In deze eenjarige opleiding krijg je een grondig inzicht in het financile management van een KMO of eenmanszaak.

  De sleutel tot succesvol ondernemerschap.

  Je doorgrondt alle belangrijke onderdelen van een financieel beleid: balansanalyse, kost-prijsberekening, financieringsvormen, kasplanning, en nog veel meer. De geknipte opleiding voor bedrijfsleiders, kaderleden, meewerkende echtgenoten... Maar ook voor al wie zijn kennis van financieel management wil verdiepen of updaten. Met kennis van zaken zal u kunnen instaan voor een geslaagd financieel beleid van de onderneming, zal u vlot kunnen meepraten met de boekhouder, de bankier enz.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd Al wie betrokken is bij het financieel beleid van de KMO of eenmanszaak: de bedrijfs-

  leider zelf, de meewerkende echtgeno(o)t(e ) die de boekhouding van de zaak behar-tigt, kaderleden

  Toekomstige jonge bedrijfsleiders: zoon of dochter die straks het bedrijf zal leiden. Boekhouders tewerkgesteld in een onderneming, die adviserend optreden t.o.v. de

  bedrijfsleider Zelfstandige boekhouders en fiscalisten Academisch opgeleiden (vb juristen) die zich wensen te verdiepen in financieel

  management.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 37

  ho

  telr

  egle

  Men

  ter

  Ing

  hotelregleMenterIng

  Het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  Het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. De cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  Het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  De cursus beoogt zelfstandige hoteluitbaters te vormen of personen die als verantwoordelijke medewerkers een beleidsfunctie kunnen uitoefenen in een hotelbedrijf.

  toelatIngsVoorWaarden Ofwel houder zijn van een diploma ASO/TSO of gelijkgesteld. Afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  Wat leert u In de opleIdIng

  De diverse kanten van het management in de verblijfssector

  hotelreglementering . Wettelijk voorrecht van de hotelhouder. Sterrenclassificatie. Aspecten van brandpreventie. Compartimentering, evacuatie, onderhoud en controle. Toegankelijkheid van het hotelbedrijf

  docenten

  De docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche. Spildocente van de opleiding is Sabine Menu.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 38

  Mee

  pr

  aten

  Met

  de

  Bo

  eKh

  ou

  der

  Meepraten Met de BoeKhouder

  Een boekhouder of accountant verwerkt je boekhoudkundige en fiscale administratie. Regelmatig krijg je van het kantoor rapporten over de stand van zaken of pleeg je overleg in verband met te nemen investeringsbeslissingen.

  Een accountant of boekhouder gebruikt echter een bepaald vakjargon en volgt bepaalde systemen die soms nauwelijks, of zelfs helemaal niet duidelijk zijn.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  Je bent bedrijfsleider of meewerkende partner van een kleine onderneming. Je hebt geen economische vooropleiding genoten, maar je wilt beleidsbeslissingen op dezelfde golflengte met je raadgevers kunnen bespreken.

  VoorKennIs

  geen

  Wat leer je In de opleIdIng Je kent de terminologie die de boekhouder gebruikt. Je weet welke rapporten de boekhouder je voorschotelt. Zonder zelf boekhouder te worden, praat je met begrip en inzicht mee met boekhoud-

  kundige, financile en fiscale experts.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 39

  sale

  s en

  p.r

  .Vo

  or

  het

  ho

  telB

  edr

  IjF

  sales en p.r. Voor het hotelBedrIjF

  Het leiden en beheren van een hotel of een verblijfsaccommodatie is niet louter een zaak van toewijding en vriendelijkheid.

  Het steunt in toenemende mate op degelijke beleidskennis en commercieel inzicht. De cursus komt tegemoet aan deze rele nood voor opleiding in het management van een hotelbedrijf.

  Het aanzienlijke startkapitaal en de exploitatiekosten eisen een goed management met permanente rendementscontrole.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  De cursus beoogt zelfstandige hoteluitbaters te vormen of personen die als verantwoor-delijke medewerkers een beleidsfunctie kunnen uitoefenen in een hotelbedrijf.

  toelatIngsVoorWaarden Ofwel houder zijn van een diploma ASO/TSO of gelijkgesteld. Afwijking kan mits gron-

  dige motivatie en eventueel een intakegesprek. Ofwel met succes een ondernemersopleiding gevolgd Ofwel reeds een zelfstandige hotelhouder zijn of vennoot op het ogenblik van de

  inschrijving

  Wat leert u In de opleIdIng

  De diverse kanten van het management in de verblijfssector

  sales en p.r. voor het hotelbedrijf . Marktonderzoek. Commercile prijszetting(bv.: Yieldmanagement). Concurrentieanalyse. Promotie van het hotelbedrijf. Productevaluatie

  docenten

  De docenten zijn vakspecialisten uit de hotelbranche.

  Spildocente van de opleiding is Sabine Menu.

  praKtIsche gegeVens

  alle startdata zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 40

  socI

  ale

  Insp

  ectI

  e In

  de

  KM

  o

  socIale InspectIe In de KMo: BereId u Voor!

  De sociale inspectie komt langs... Dat kan een aanleiding zijn tot paniek of ongerustheid, tenminste als u niet voorbereid of onwetend bent.

  Wapen u tegen moeilijke of lastige vragen en bereid u in deze workshop voor op de komst van de sociale inspectie!

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd Medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komen met de sociale

  inspectie, o.a.: KMO-bedrijfsleiders; adviseurs van personeelsdiensten; HR-managers en -mede-

  werkers; personeelsverantwoordelijken; Medewerkers van sociale bureaus; juridisch adviseurs.

  VoorKennIs

  Geen

  Wat leer je In de opleIdIng

  Je kunt de sociale inspectie met een gerust gevoel ontvangen. Je hebt een volledig beeld van wat ze controleren, tot welke gevolgen of sancties een inbreuk kan leiden en wat je in alle gegeven omstandigheden het beste doet.

  Voor uitgebreidere kennis over deze materie is er de vervolgcursus: vermijd valkuilen in de sociale wetgeving. Als je tegelijkertijd inschrijft voor deze beide cursussen, geniet je van een voordeeltarief!

  prograMMa

  sessIe 1:. De sociale inspectie. overzicht van de structuur en de organisatie van de verschillende diensten van de sociale

  inspectie; . bevoegdheden en opdrachten van de verschillende diensten; . juridische verweermiddelen bij een optreden van de sociale inspectie.

 • 41

  socI

  ale

  Insp

  ectI

  e In

  de

  KM

  o

  . Praktische benadering. Waarom komt de sociale inspectie bij u langs?. Welke vragen worden gesteld?. Hoe moet u erop antwoorden?. Waarop wordt gelet bij controles?. Wat gebeurt er als de sociale inspecteur een inbreuk vaststelt?. Hoe reageert u het best wanneer de inspectiediensten inbreuken vaststellen?. Hoe onderhandelt u en wat is de geigende procedure?. Wat zijn vaak voorkomende discussiepunten?. Hoe reageert u het best bij een conflict?. Wanneer wordt een proces-verbaal opgemaakt?. Aan wie worden de boetes opgelegd?. Wat is het verschil tussen strafrechtelijke en administratieve sancties en wanneer worden

  ze toegepast?. Welke zijn de belangrijkste sociaalrechtelijke misdrijven?. Wie kan strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld?. Welke zijn de juridisch onderbouwde verweermiddelen bij een confrontatie?

  sessIe 2Aan de hand van praktische vragen wordt u gewezen op rode en groene lichten bij een personeelsbeleid:

  Is uw onderneming aangesloten bij alle wettelijke instanties?

  . Zijn alle wettelijke verzekeringen voor uw personeel afgesloten?. Staat uw arbeidsreglement op punt?. Heeft u een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld in alle wettelijke gevallen?. Zijn uw lonen en andere arbeidsvoorwaarden getoetst aan de sectorale voorschriften?. Bent u in orde met startbanen en vervangingsplicht bij brugpensioen?. Worden de maaltijdcheques, bedrijfswagen, GSMs, laptops ... in uw onderneming correct

  aangegeven op sociaal en fiscaal vlak?. Hebt u een zicht op uw personeelsverloop, gemiddelde ancinniteit binnen uw

  onderneming?. Bent u in orde met uw welzijnsbeleid?. Hebt u een gestructureerd welkomstbeleid binnen uw onderneming?

  praKtIsche gegeVens

  alle startdata zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 42

  uW

  WeB

  sIte

  uW

  Bes

  te V

  erK

  op

  er

  uW WeBsIte uW Beste VerKoper

  Ieder bedrijf heeft er de mond van vol en wil kost wat kost een website. Men investeert in een dure website zonder zich voldoende af te vragen of dit ook nieuwe verkoop zal opleveren.

  Een website kan de ideale tool zijn om extra verkoop te generen en aan klantenbinding te doen maar dan moet deze op een efficinte manier opgesteld en ingezet worden. In deze opleiding leert u een aantal bruikbare technieken om van uw eigen bedrijfswebsite een beter scorende tool te maken.

  De docent zal uw eigen bedrijfswebsite samen met u analyseren en u bruikbare tips mee-geven om er een rendabel verkoopinstrument van te maken.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd KMO-medewerkers verantwoordelijk voor het beheer van de bedrijfswebsite die willen

  weten welke elementen van hun website goed zijn en welke onderdelen moeten aan-gepast worden om een goed scorende website te hebben.

  Bedrijven die nog niet over een bedrijfswebsite beschikken en een stappenplan willen aanleren om een efficinte website te maken.

  VoorKennIs

  Geen

  Wat leer je In de opleIdIng

  U leert bruikbare tips om van uw website een rendabele tool te maken. U ontdekt welke elementen er binnen een website voor zorgen dat klanten aangezet worden tot kopen en trouwe klant blijven.

  prograMMa

  Op basis van uw bedrijfswebsite worden volgende punten doorlopen om tot een beter scorende website te komen:

  bepaal duidelijke doelstellingen voor uw website en welke doelgroep u er mee wil bereiken. maak een aantrekkelijke website :. welke factoren zorgen voor een gebruiksvriendelijke website. tips rond lay-out en inhoud. wat is het voordeel van een site die zich kan aanpassen aan verschillende gebruikers. hoe uw website interactief maken. hoe er voor zorgen dat bezoekers terugkomen naar uw website. hoe er voor zorgen dat men uw website makkelijk terugvindt. zoekmachines. links op andere websites. andere communicatiedragers. opvolging van de website: meten van het succes en up-to-date houden van de website

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 43

  ZaK

  elIj

  Ke

  hed

  end

  aa

  gse

  etI

  qu

  ette

  ZaKelIjKe hedendaagse etIquette

  Etiquette maakt deel uit van ons dagelijks leven en is weer helemaal in. Het bevat gedrags-regels om de omgang met anderen in goede banen te leiden. Vriendelijkheid en hoffelijkheid zijn de sleutelwoorden.

  Etiquette maakt de omgang met anderen aangenamer, geeft je een houvast en meer zelf-vertrouwen. Jezelf op de juiste wijze gedragen, is van fundamenteel belang. De kunst bestaat erin om jezelf te blijven. Als je weet hoe het hoort, kun je per situatie afwegen hoe je met de regels omgaat.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd Administratieve medewerkers en onthaalmedewerkers. Werkgevers en werknemers die zicht willen vertrouwd maken met hoe het hoort in

  hun omgang met zakelijke relaties

  VoorKennIs

  Geen

  Wat leer je In de opleIdIng

  Je hebt inzicht in de voornaamste etiquetteregels die je, in de dagelijkse omgang met anderen, een stevig houvast bieden. Op die manier kun je beschamende situaties vermijden.

  prograMMa

  Kennismaking, zakelijke kleding en tafelmanieren

  regels voor wie eerst een hand geeft; . omgangsvormen of wie wie laat voorgaan; . begroetingsvormen: regels voor het tutoyeren; . jezelf en iemand anders voorstellen: twee mensen aan elkaar voorstellen; . persoonlijke uitstraling; . zakenlunch: dresscode voor een receptie, je glas vasthouden en wat te doen met je

  servet; . culinaire etiquette: de tafel dekken volgens de regels van de kunst, je bestek gebruiken,

  een fles wijn ontkurken en tafelrituelen; . de 5 principes van etiquette op kantoor:. eenvoud: loop niet naast je schoenen; . vrijgevigheid: heb aandacht voor anderen; . soepelheid: doe wat van jou verwacht wordt; . verdraagzaamheid: elk heeft recht op een eigen mening; . discretie: houd je privleven voor jezelf.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 44

  uIt

  Bat

  er V

  an

  een

  Wel

  lnes

  s/sp

  a/s

  au

  na

  cen

  tru

  M

  WellneSS

  uItBater Van een Wellness / spa / sauna centruM

  Bij veel mensen speelt het idee om een saunacenter te starten. In de deze cursus komt u te weten wat daarbij de nodige stappen zijn en hoe uw center er kan uitzien.

  Voor WIe Is deZe opleIdIng BesteMd

  U bent actief binnen de wellnesswereld en hebt voorkennis van massage en een basis gelaats- en lichaamsverzorging.

  Tevens heeft u heeft interesse om een wellnesscenter op te starten.

  VoorKennIs

  U heeft een voorkennis vanvan massage en basis gelaats- en lichaamsverzorging.

  Wat leer je In de opleIdIng

  Praktische richtlijnen , tips en ondersteuning bij het opstarten van een eigen wellnesscentrum.

  prograMMa. Hoe start je een center op? . Opmaak van een financieel (business)plan. Wetgeving (VLAREM): uitleg, vragen en misverstanden.. Nieuwe trends en oude tradities, sauna en gezondheid gebaseerd op een wetenschap-

  pelijke onderbouw.. Praktijkdag bestaande uit een bezoek aan een openbaar saunacenter

  (voormiddag) met lunch en een privcenter (namiddag) telkens met een rondleiding met technische uitleg en een bespreking van de inrichting van het center. Dit wordt uiteraard ook gevolgd door een uitgebreide saunasessie om alles aan den lijve te kunnen ondervinden. Ondertussen kan er gesproken worden over klantenbegeleiding en het opstellen van programmas.

  docent

  De heer Herman Borglevens is business developer van relex groep en kent vanuit die positie heel goed de problematiek en vragen bij het oprichten van een wellnesscenter.

  praKtIsche gegeVens

  alle data, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure.

 • 45

  Bed

  rIj

  FsB

  ehee

  r V

  oo

  r K

  Mo

  opleidingen andere SeCToren najaar 2011

  BedrIjFsBeheer Voor KMo

  Waarom Bedrijfsbeheer voor KMo volgen ?

  Wie zich als zelfstandige wil vestigen, moet volgens de Wet een bewijs van Kennis van Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen.

  Naast een doorgedreven basiskennis van bedrijfsbeheer, voert u een haalbaarheidsstudie over uw eigen project uit, zodat u onmiddellijk weet of uw project een haalbare kaart is.

  Wie de opleiding basiskennis Bedrijfsbeheer combineert met een Ondernemersopleiding, betaalt daarvoor geen inschrijvingsrecht, enkel het cursusmateriaal wordt aan 115 Euro gerekend.

  Voor Bedrijfsbeheer kunt u de aparte folder raadplegen. Deze lessen kunt u volgen op andere lesmomenten of lesplaatsen, naargelang uw persoonlijke voorkeur en haalbaarheid.

 • 46

  Bed

  rIj

  FsB

  ehee

  r V

  oo

  r K

  Mo

 • 47

  op

  leId

  Ing

  en a

  nd

  ere

  sect

  or

  en

  Kalender opleidingen andere SeCToren najaar 2011

  locatie: B=Brugge / I=Ieper / K=Kortrijk / O=Oostende / R=Roeselare / V=Veurne / G=Gent

  opleiding aantal les tijdstip start locatie prijs sessies dag datum (*) vrij van btw InForMatIca MS-Word basis 2010 4 ma Av 17-10-2011 K 162,14 Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010 5 di Av 18-10-2011 O 199,65 Leren werken met een computer 8 woe Av 19-10-2011 R 312,18 MS-PowerPoint basis 2010 2 woe Av 19-10-2011 B 87,12 MS-Outlook basis 2010 2 ma Av 7-11-2011 B 87,12 Adobe InDesign basis CS5 (op pc) 6 di Av 8-11-2011 K 290,40 Tien-vinger-typen 2 woe Av 9-11-2011 B 146,41 Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010 5 do Av 17-11-2011 I 199,65 Boekhouden met BOB Software 8 woe Av 23-11-2011 B 375,10 Leren werken met een computer 8 ma Av 28-11-2011 V 312,18 MS-Word gevorderd 2010 4 ma Av 28-11-2011 B 181,50 MS-Access basis 2010 4 di Av 29-11-2011 K 181,50 Adobe Photoshop basis CS5 (op pc) 8 di Av 29-11-2011 R 375,10 MS-Excel gevorderd 2010 6 do Av 8-12-2011 R 266,20 MS-Outlook 2010 & Timemanagement 2 ma Av 12-12-2011 K 96,80 MS-Excel basis 2010 4 diverse Av diverse B/K/R 162,14

  personal sKIlls Conflicthantering 2 ma av 10-10-2011 R 159,72 Overtuigen en benvloeden 2 ma av 13-10-2011 K 159,72 Snellezen 2 di av 11-10-2011 K 159,72 Efficint werken en professioneel agendabeheer 3 di av 11-10-2011 K 238,37 Stressmanagement 3 wo av 12-10-2011 B 238,37 Communiceren en omgaan met mensen 4 ma av 17-10-2011 B 307,34 Lichaamstaal: beheersen en gebruiken 2 di av 18-10-2011 K 197,23 Assertiviteit op het werk 4 wo av 19-10-2011 K 307,34 Klantgerichtheid voor niet-commercilen 3 di av 8-11-2011 R 238,37 Timemanagement 4 do av 10-11-2011 B 307,34 Assertiviteit op het werk 4 di av 15-11-2011 B 307,34 Mindfulness @ work 5 di av 15-11-2011 R 405,35 Spreken tot een publiek 4 di av 22-11-2011 K 307,34 Communiceren en omgaan met mensen 4 wo av 23-11-2011 K 307,34 Zakelijke hedendaagse etiquette in de KMO 2 di av 29-11-2011 B 159,72 Mind mapping 2 do av 1-12-2011 R 199,65 Klantgericht onthaal balie en onthaal 3 ma av 5-12-2011 R 238,37

  taal Testavond Frans 1 diverse av diverse R/O/B/K Gratis Zakelijk communiceren in het Frans - basis 12 diverse av diverse R/K/O/B 330,00* Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair 12 diverse av diverse B/K/R 330,00* Nederlands voor anderstaligen 12 do av 22-09-2011 K 30,00* Zakelijk communiceren in het Duits - gevorderd 12 ma av 26-09-2011 K 330,00* Zakelijk communiceren in het Duits - intermediair 12 di av 27-09-2011 R 330,00* Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd 12 wo av 28-09-2011 K 330,00* Zakelijk communiceren in het Spaans - intermediair 12 wo av 28-09-2011 K 330,00* Testavond Engels 1 ma av 3-10-2011 B Gratis* Initiatie Italiaans 12 wo av 5-10-2011 R 330,00* Frans in de verkoop in de kleinhandelszaak 5 di av 11-10-2011 K 160,00* Zakelijk communiceren in het Spaans - basis 12 ma av 17-10-2011 R 330,00* Initiatie Russisch 20 ma av 17-10-2011 R 395,00* Zakelijk communiceren in het Duits - basis 12 wo av 19-10-2011 K 330,00* Zakelijk communiceren in het Engels - gevorderd 12 ma av 24-10-2011 R 330,00* Initiatie Chinees 20 di av 25-10-2011 R 395,00* Frans voor personeelszaken 12 do av 27-10-2011 R 330,00* Schriftelijk corresponderen in het Frans 6 za vm 29-10-2011 K 165,00* Zakelijk communiceren in het Engels - intermediair 12 di av 15-11-2011 B 330,00* Le tlphone efficace 5 do av 17-11-2011 K 150,00* Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd 12 di av 22-11-2011 B 330,00*

 • 48

  op

  leId

  Ing

  en a

  nd

  ere

  sect

  or

  en

  opleiding aantal les tijdstip start locatie prijs sessies dag datum (*) vrij van btw peopleManageMent en leIdInggeVen Leiding geven voor nieuw leidinggevenden 4 wo nm + av 12-10-2011 G 750,20 Expert in leidinggeven 6 ma nm + av 7-11-2011 G 947,43 Als leidinggevende omgaan met weerstanden 2 wo nm + av 16-11-2011 G 342,43

  bij verandering Vrouwelijk leiderschap 2 di nm + av 22-11-2011 K 342,43 Als leidinggevende coachend omgaan 5 do nm + av 20-10-2011 K 798,60

  met uw medewerkers redactIe Webcopywriting 4 ma av 17-10-2011 K 110,00 Notuleren 2 wo av 9-11-2011 K 110,00 Hoe schrijf ik een goed persbericht? 2 di av 15-11-2011 K 110,00 Correct schrijven 2 do av 24-11-2011 K 110,00

  personeelsBeleId Loon- en personeelsadministratie 11 ma av 3-10-2011 K 615,89 Sociale inspectie 2 ma av 10-10-2011 B 159,72 Onthaalbeleid voor de KMO 3 do av 13-10-2011 R 238,37 Personeelsbeleid voor de KMO 8 di av 18-10-2011 R 532,40 Update Loons- en personeelsadministratie 2 do av 20-10-2011 R 159,72 Tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten 2 ma av 7-11-2011 K 159,72 Tijdskrediet, thematisch verloven en brugpensioen 3 wo av 16-11-2011 K 238,37 Praktische opleiding tot vertrouwenspersoon 3 di av 22-11-2011 K 238,37 Sociale verkiezingen 2 do av 13-10-2011 R 159,72 Verzuimgesprekken voeren voor minder 2 wo av 7-12-2011 K 159,72

  afwezigheden op de werkvloer Verlonen in de kmo met extralegale voordelen 2 do av 8-12-2011 K 159,72

  FInancIeel BedrIjFsBeleId Meepraten met de boekhouder 3 diverse av diverse B/K 242,00 Dubbel boekhouden 10 diverse av diverse K/R 423,50 Financieel Management voor de KMO 1 jaar di av 20-09-2011 B 460,00* Balans lezen en begrijpen 5 wo av 12-10-2011 R 375,10 Enjarige praktijkcursus boekhouden 1 jaar diverse av diverse B/K/R/V 385,00*

  InForMatIca MS-Windows 7 - Administrator voor KMO omgeving 6 4-10-2011 K 363,00 Webmaster 25 diverse av 17-10-2011 R/K/B 665,00*

  hYgIne Haccp op de werkvloer 2 woe dag 26-10-2011 B 205,70

  toerIsMe Uitbater kleinschalig logies 1 jaar di av 20-09-2011 B 360,00* Gids 2 jaar ma av+vm 19-09-2011 R 465,00* Hotelhouder 1 jaar di dag 20-09-2011 O 627,00* Reisagent 2 jaar di+do av 20-09-2011 R 355,00* Reisleider/Gids diverse za dag 24-09-2011 R 595,00*

  modules personenVerZorgIng Personal styling 12 di av 27-sep-11 B 272,25 Personal styling 12 woe av 28-sep-11 K 272,25 Uitbater van een wellness - sauna - spa centrum 5 ntb av ntb K 320,65

  InterIeur & desIgn Trends & evoluties in etalage-inrichting 3 do av 13-okt-11 R 121,00 Creatieve ruimtes inrichten 5 di av 8-nov-11 R 181,50 Trends & evoluties in etalage-inrichting 3 do av 10-nov-11 R 121,00

  Kalender opleidingen andere SeCToren najaar 2011

  locatie: B=Brugge / I=Ieper / K=Kortrijk / O=Oostende / R=Roeselare / V=Veurne / G=Gent

 • 49

  op

  leId

  Ing

  en a

  nd

  ere

  sect

  or

  en

  opleiding aantal les tijdstip start locatie prijs sessies dag datum (*) vrij van btw eVW WIjn leren proeVen EVW-Wijn leren proeven 6 di AV 20-09-2011 K 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 di AV 20-09-2011 B 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 wo AV 21-09-2011 B 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 do AV 6-10-2011 B 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 do AV 6-10-2011 V 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 ma AV 10-10-2011 K 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 di AV 25-10-2011 R 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 wo AV 9-11-2011 K 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 ma AV 14-11-2011 B 195,00* EVW-Wijn leren proeven 6 di AV 15-11-2011 K

  langlopende opleidingen voor de sector horeca najaar 2011 Traject restauranthouder diverse diverse AV / DAG half diverse

  modules sept 2011 Hotelhouder diverse di DAG half O

  modules sept 2011

  Prijzen en data onder voorbehoud.

  Kalender opleidingen andere SeCToren najaar 2011

  locatie: B=Brugge / I=Ieper / K=Kortrijk / O=Oostende / R=Roeselare / V=Veurne / G=Gent

 • 50

  pr

  aK

  tIsc

  h

  praKtIsche InForMatIe

  inliChTingenU wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven?

  Contacteer Syntra West via

  078 353 653(lokaal tarief) of via

  [email protected]

  opleidingSCheQUeS en KMo-porTeFeUilleBespaar tot 50% op uw opleidingskosten.

  Wij zijn erkend door de Vlaamse Overheid voor het ontvangen van Opleidingscheques en betalingen via KMO-portefeuille.

  Vraag info in onze lesplaatsen of kijk op www.vdab.be/opleidingscheques (werknemers) of

  www.kmo-portefeuille.be (werkgevers)

  prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

 • 51

  Insc

  hr

  IjVI

  ng

  sstr

  oo

  K

  InschrIjVIngsstrooKondergeteKende,naaM ...........................................................................................................................................................................................VoornaaM .............................................................................................................................................................................straat & nr. .......................................................................................................................................................................postcode & geMeente ...............................................................................................................................................tel. ................................................................................... Fax.................................................................................................

  BedrIjFsgegeVens:naaM .......................................................................................................................................................................................... BVBa nV VZW ander: ........................................................................................................actIVIteIt ...............................................................................................................................................................................FunctIe ....................................................................................................................................................................................adres ........................................................................................................................................................................................tel. & Fax ...............................................................................................................................................................................BtW-nr. ...................................................................................................................................................................................

  Ik wens inlichtingen over de volgende opleidingen .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................

  Ik wens in te schrijven voor: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  gelieve bij inschrijving verder in te vullen en te ondertekenen:geboortedatum en -plaats ............................................................................................................................................rijksregisternummer ......................................................................................................................................................de factuur