Horeca Branche Instituut

of 9 /9
© 2008 Jelleis Hansson Het Het Onderwijs3luik Onderwijs3luik Rico Vervoorn Rico Vervoorn Maastricht, 27 maart 2008 Maastricht, 27 maart 2008

Embed Size (px)

description

Het Onderwijs3luik

Transcript of Horeca Branche Instituut

Page 1: Horeca Branche Instituut

© 2

00

8 Je

lleis

Ha

nsso

n

Het Onderwijs3luikHet Onderwijs3luik

Rico VervoornRico VervoornMaastricht, 27 maart 2008Maastricht, 27 maart 2008

Page 2: Horeca Branche Instituut

Het onderwijs3luikHet onderwijs3luik

Page 3: Horeca Branche Instituut

StudieloopbaanbegeleidingStudieloopbaanbegeleiding

IntakeIntake

OntwikkelingsOntwikkelingsportfolioportfolio

Wie ben ik?Wat wil ik worden?Wat kan ik al?Hoe controleer je dat ik zeg wat ik doe?

BEROEPSBEELD

Persoonlijk CurriculumPersoonlijk CurriculumPersoonlijk CurriculumPersoonlijk Curriculum

Moet uiteindelijk leiden naar…Moet uiteindelijk leiden naar…

0-meting0-meting

POP / PAPPOP / PAP

Page 4: Horeca Branche Instituut

KwalificeringKwalificering

AantonenAantonenbeginnend beroepsbekwaamheidbeginnend beroepsbekwaamheid

NIET AantonenNIET AantonenOpleiding goed gevolgdOpleiding goed gevolgd

Analyse van examendossierAnalyse van examendossierGevuld met bewijzenGevuld met bewijzen

•Kerntaakdekkende opdrachten Kerntaakdekkende opdrachten •Proeve van bekwaamheidProeve van bekwaamheid•Aanvullend bewijsAanvullend bewijs

Faciliteren door……………………Faciliteren door……………………

Page 5: Horeca Branche Instituut

OnderwijsOnderwijs

OPDRACHTENMAGAZIJN

BEGELEIDINGSMAGAZIJN

TOETSMAGAZIJN

Page 6: Horeca Branche Instituut

OpdrachtenmagazijnOpdrachtenmagazijn• Is leidend voor het onderwijstraject Is leidend voor het onderwijstraject • Gevuld met Beroepsgerichte opdrachten.Gevuld met Beroepsgerichte opdrachten.• Vakgebieden zijn geïntegreerd.Vakgebieden zijn geïntegreerd.• Hebben allemaal een beroepsproduct als Hebben allemaal een beroepsproduct als

resultaat.resultaat.

• Voor het kunnen maken van de opdrachten kan Voor het kunnen maken van de opdrachten kan uit het begeleidingsmagazijn worden geput.uit het begeleidingsmagazijn worden geput.

• Beoordeling van het product wordt aan de hand Beoordeling van het product wordt aan de hand van materiaal uit het toetsmagazijn gedaan.van materiaal uit het toetsmagazijn gedaan.

• Resultaten worden opgenomen in portfolioResultaten worden opgenomen in portfolio

Page 7: Horeca Branche Instituut

BegeleidingsmagazijnBegeleidingsmagazijn• Is faciliterend voor het maken van opdrachten uit het Is faciliterend voor het maken van opdrachten uit het

opdrachtenmagazijn.opdrachtenmagazijn.• Bevat onderwijsondersteuning en –begeleiding, zoals:Bevat onderwijsondersteuning en –begeleiding, zoals:

• Trainingen, workshop, colleges, lessen etc.Trainingen, workshop, colleges, lessen etc.• OnderwijsprocesbegeleidingOnderwijsprocesbegeleiding• Werkvormen: PGO Project etc.Werkvormen: PGO Project etc.• Leeromgeving: BPV, simulatie, praktijk etc.Leeromgeving: BPV, simulatie, praktijk etc.• Middelen en bronnenMiddelen en bronnen• Gastlessen, excursies…Gastlessen, excursies…• EtceteraEtcetera

• Deelnemers kunnen vooraf afspreken wat ze willen Deelnemers kunnen vooraf afspreken wat ze willen gebruiken in hun PAP. Bijvoorbeeld inschrijven op gebruiken in hun PAP. Bijvoorbeeld inschrijven op workshops.workshops.

Page 8: Horeca Branche Instituut

ToetsmagazijnToetsmagazijn• Bevat experts en beoordelingsmateriaal om Bevat experts en beoordelingsmateriaal om

de opgeleverde producten te kunnen de opgeleverde producten te kunnen beoordelen.beoordelen.

• Beroepsproducten worden beroepsmatig Beroepsproducten worden beroepsmatig beoordeeld, niet onderwijskundig. beoordeeld, niet onderwijskundig.

• Deelnemer heeft zelf vooraf afgesproken in Deelnemer heeft zelf vooraf afgesproken in PAP op welke manier een product beoordeeld PAP op welke manier een product beoordeeld wordt. wordt.

Page 9: Horeca Branche Instituut

v a k k u n d i g o n d e r w i j s