Hoorcollege Creative Marketing, CMD, jaar 2: Experience Marketing Fin Al

of 43 /43
Creative Marketing, jaar 2, Winter, 26 november 2009 Experience Marketing Saskia Best, Peter van Waart

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Hoorcollege Creative Marketing, CMD, jaar 2: Experience Marketing Fin Al

  • 1. Creative Marketing, jaar 2, Winter, 26 november 2009Experience MarketingSaskia Best, Peter van Waart

2. Denk even na... Welke ervaringen hebben zon invloed op je leven gehad dat ze je leven in feite veranderd hebben?Welke ervaringen herinner je waar je voor betaald hebt? 3. KernbegrippenExperience Marketingbelevenis (experience) betekenisvol, zinvol (meaningful) individuele interpretatiemens centraalco-creatie (actieve rol)touchpoints emotional designexperience matrixSensagram [email protected] 4. Beleving, versus ervaring en verinnerlijking 5. The experience economy 1999(Pine en Gilmore) 10 dollar voor het goedkoopste kopje koffie bij caf Florian Ervaring en belevenis van koffiedrinken op het terras van het oudste caf van Europa, met zicht op Basilieken dogenpaleis 6. Experience economy Waardecreatie door belevenisPine & Gilmore, 1999 7. Prijs en waarde 8. Nima bezocht 3 belevenissen 9. Actoren bij creatie van belevenis 100%1e generatie experience invulling door aanbiederstagingco-creatie2e generatie experience zelfsturing0%100% invulling vanuit individu Pine & Gilmore, 1999 10. Beleveniseconomie eerstegeneratie Entertainment 11. Eerste generatie: 100% controle 12. Tweede generatie: cocreatie Lego-creaties kunnen ontwerpen, online kunnen delen met anderen n in productie kunnen brengen 13. Tijdelijke en moeilijk te vinden restaurants worden als trendy ervaren. Het wordt als stoer ervaren om van het bestaan op de hoogte te zijn 14. Kenmerken van een betekenisvolle belevenis (meaningful experience) Gebeurtenis (fysiek of mentaal) die zich op een bepaald moment in de tijd afspeelt Ervaren door een individu dat daar een eigen rol (actief of passief) in speelt Interpretatie van ervaring op persoonlijke wijze (positief of negatief) Eigen, unieke herinnering aan de gebeurtenis Experiences zijn voor een groot deel afhankelijk van de deelname van het individu!Pine&Gilmore, 1999 / Lost Boys, 2005 15. Customerinsights Niet alleen cijfers over de markt maar ook inzicht in de mens Etnografisch onderzoek: het verhaal achter de consument http://www.youtube.com/watch?v=LtS24lqluq0&feature=related Laddering: doorvragen zodat echte waarden naar boven komen 16. Fasen in het ontwerpen voor een experience Shedroff, N. Diller, S. & Rhea, D. (2006). Making Meaning: How Successful Businesses Deliver Meaningful Customer Experiences. 17. Van product design Product design Product experience 18. naar experience designExperience designProduct design Product experience 19. Fasen in het ontwerpen voor een experience Shedroff, N. Diller, S. & Rhea, D. (2006). Making Meaning: How Successful Businesses Deliver Meaningful Customer Experiences. Identifying the opportunity for meaning - market research (cijfers) - customer insight / cultural research (insights)Framing the experience - Experience FrameworkShaping the concept - breadth of expression (product, service, brand, channel, promotion) - duration of experience (initation, immersion, conclusion, continuation) - Experience Matrix 20. Identifying the opportunity for meaningMarktonderzoek Marktonderzoek door Jorinde Corbet, minor Experience Branding, 2009. 21. Identifying the opportunity for meaningCustomer Insights Betekenisstructuuranalyse d.m.v. laddering 22. Framing the experienceExperience FrameworkExperience Framework door Manon van der Sar, minor ExperienceBranding, 2009. 23. Shaping the concept Gebeurtenis, ervaring en herinnering The experience of a hotel stay is more than just sleeping at night. Also the phases before and after are part of the experience.During the experience, you interact with the product, service or brand through touchpoints.What you will remember is your emotional experience. illustration: Anita Wheeler, Designing Brand Identity, 2006. 24. Shaping the conceptExperience strekt zich uit over tijd Duration3 januari 5 maart15 april 16 april mei en later 25. Shaping the conceptExperience strekt zich uit over ruimte 26. Shaping the concept Experience benvloed door touchpointsBreadth Illustration: Sylvia Delissen. How to plug the gap between promise and proof. Graduation project, 2009. 27. tijdschrift auto-garage navigatie autoclub dealer consumentbusinessclub fabrikantvliegveld 28. Emotional design Donald Normans teapots 29. Drie niveaus van informatieverwerking Intensity Visceral (intutief niveau) De onmiddellijke reactie, instinctief, biologisch Behavioral (gebruikers niveau) Hoe het werkt/functioneert, instrumenteel, effectiviteit in bereiken van je doel Reflective (beschouwelijk niveau) De betekenis ervan, doet het iets met je, past het bij je identiteit, zelfexpressieIllustraties va Flickr: Etosha! Cicak3, suresh7616 30. Sensorial design: alle zintuigenSensagram Martin Lindstrom, Brand Sense Sensagram door Jorinde Corbet, minor Experience Branding, 2009. 31. Shaping the concept Experience matrixHoe moet de beleving zijn,op een bepaald moment,op een bepaalde plek,bij een bepaald touchpoint? 32. Shaping the conceptExperience matrixBreadth DurationIntensity 33. Shaping the concept Experience matrix Experience Matrix door Manon van der Sar, minor Experience Branding, 2009. 34. Belevingsscenario Hoe het wordt beleefd, hoe het voelt, wat het met je doet [email protected] 35. en van road map tot mood mapngrla venaa ldBelevingsscenario:void heen edvr te tno rin g ge dearwa lec ia so glin elst stru gedei rhke ze gin agtd ui 36. Experience it!- einde -