Hoofdstuk 2: De overheid om ons heen. Overheid bestaat uit: - Landelijke overheid in Den Haag -...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Hoofdstuk 2: De overheid om ons heen. Overheid bestaat uit: - Landelijke overheid in Den Haag -...

 • Dia 1
 • Hoofdstuk 2: De overheid om ons heen
 • Dia 2
 • Overheid bestaat uit: - Landelijke overheid in Den Haag - Gemeenten - Provincies 3.2 De overheid produceert goederen en diensten blz. 16-17 - Waterschappen
 • Dia 3
 • Goederen Collectieve goederen - Door de overheid geleverd Individuele goederen 2.2 De overheid produceert goederen en diensten blz. 20-21 Voorbeelden: Leger Dijken Brandweer Lantaarnpalen - Door particulieren geleverd Voorbeelden: Scooter Spaarrekening Kleding DVD-speler enz. - Gn individuele prijs- Wel individuele prijs
 • Dia 4
 • Goederen Collectieve goederen - Door de overheid geleverd Quasi collectieve goederen 2.2 De overheid produceert goederen en diensten blz. 20-21 - Door overheid geleverd Voorbeelden: School Museum Paspoort Wegen - Gn individuele prijs- Tegen kostprijs en/of eronder
 • Dia 5
 • Ambtenaar Mensen die in loondienst werken bij de overheid Semi-ambtenaar 2.2 De overheid als werkgever blz. 22 Mensen in dienst van instellingen of bedrijven die door de overheid gesubsidieerd worden. Voorbeelden: Politieagenten Belastingambtenaren Burgemeesters Rechters Plantsoenarbeider Docenten Buurthuismedewerker Verzorger in bejaardentehuis Verplegers Artsen
 • Dia 6
 • Collectieve sector De overheid + de gesubsidieerde bedrijven & instellingen. Particuliere sector 2.3 De overheid als werkgever blz. 32 Alle bedrijven die geen eigendom zijn van de overheid maar van particuliere personen. Doel: - Gn winstdoelstelling - Leveren van goede goederen en diensten aan de consument. - Winstdoelstelling
 • Dia 7
 • Herverdelen van inkomen door de overheid: - Werkenden betalen belasting & sociale premies 2.4 De overheid als inkomensverdeler blz. 33-34 - Inkomensoverdrachten Inkomen dat je ontvangt zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden: - Bijstandsuitkering - Huursubsidie - Uitkeringen
 • Dia 8
 • i/a ratio De i/a ratio zegt iets over de financierbaarheid van de sociale zekerheid. Hoe meer mensen afhankelijk zijn van een uitkering, hoe meer premies de werkenden van hun inkomen moeten afstaan. 2.4 De overheid als inkomensverdeler blz. 33-34 Aantal inactieven Aantal actieven Inactieven Aantal mensen met een uitkering Actieven Aantal mensen die betaald werken & sociale premies betalen
 • Dia 9
 • Prinsjesdag De derde dinsdag in september. 2.5 Het huishoudboekje van de overheid blz. 34-35 Rijksbegroting Overzicht van de begrote (geplande) uitgaven en inkomsten van de rijksoverheid. Miljoenennota Algemene toelichting op de rijksbegroting.
 • Dia 10
 • Overheid InkomstenUitgaven 2.5 Het huishoudboekje van de overheid blz. 34-35 - Omzetbelasting / BTW - Loonbelasting & Inkomstenbelasting - Vennootschapsbelasting - Overige kostprijs-verhogende belasting - Accijnzen - Niet-belastingontvangsten & overige -Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rente staatsschuld - Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport - Ministerie van Buitenlandse Zaken - Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Gemeente- en Provinciefonds
 • Dia 11
 • Geen sluitende begroting Staatsschuld De totale schuld van de Nederlandse overheid. Financieringstekort 2.5 Het huishoudboekje van de overheid blz. 34-39 De jaarlijkse toename van de staatsschuld. Staatsobligatie Een bewijs van deelname in een lening met een lange looptijd uitgegeven door de rijksoverheid. Staatsschuldquote Staatsschuld BBP x 100%
 • Dia 12
 • De overheid bemoeit zich steeds minder met de markt: - PrivatiserenHet werk dat door ambtenaren wordt gedaan laten uitvoeren door een particulier bedrijf. 2.6 De overheid trekt zich terug blz. 40-41 - Uitbesteden - DeregulerenHet verminderen van de regels die de overheid gemaakt heeft en zal maken.
 • Dia 13
 • Hoofdstuk 3: Wij en het milieu
 • Dia 14
 • Ingrijpen van de overheid: - Voorlichting geven - Vervuilende producten verbieden 3.2 Afval blz. 29-30 - Milieuvriendelijke producten subsidiren - Extra belasting opleggen aan producten die milieuvervuilend zijn.
 • Dia 15
 • Externe effecten Negatieve externe effecten Positieve externe effecten 3.4 De gevolgen voor anderen blz. 32-34 Extern effect dat als negatief wordt ervaren en niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt. Extern effect dat als positief wordt ervaren en niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt. Neveneffecten van productie en consumptie die niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt. - Geluidshinder van Schiphol - Aantasting ozonlaag - Vieze geur bedrijven - Broeikaseffect - Keukenhof in bloei - Meer werkgelegenheid bij vestigen van bedrijf
 • Dia 16
 • Duurzame ontwikkeling 3.4 De gevolgen voor anderen blz. 32-34 Economische ontwikkeling die niet ten koste gaat van toekomstige generaties - Zonne-energie - Wind energie - Biologische landbouw