[Home] 2de jg., januari 2005, nr. 1 - KU Leuven Voor KADOC dient 2005 zich aan als een druk en...

download [Home] 2de jg., januari 2005, nr. 1 - KU Leuven Voor KADOC dient 2005 zich aan als een druk en belangrijk

If you can't read please download the document

 • date post

  29-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of [Home] 2de jg., januari 2005, nr. 1 - KU Leuven Voor KADOC dient 2005 zich aan als een druk en...

 • 2de jg., januari 2005, nr. 1

  http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/enbr_2005_01.htm[20/01/2015 12:38:52]

  [Home] [Abonneren] [Archief] [Colofon] [Website] [Signalementen] [Print]

  2de jg., januari 2005, nr. 1

  Inhoud

  KADOC wenst u het allerbeste voor 2005

  130 jaar Vlaams-cultureel leven in Tongeren. Archief van een Davidsfondsafdeling

  Missionering en architectuur in Belgisch Congo. Nieuw FWO-project

  Historische en sociologische benaderingen van nieuwe sociale bewegingen. Een nieuwe publicatie in de reeks ODISEA

  KADOC wenst u het allerbeste voor 2005

  Voorzitter Emiel Lamberts, directeur Jan De Maeyer en alle medewerkers van KADOC wensen u van harte een vreugdevol nieuw jaar.

  Voor KADOC dient 2005 zich aan als een druk en belangrijk jaar. Het nieuwe erfgoeddepot in Heverlee zal allicht vanaf september 2005 in gebruik kunnen worden genomen. Dat heeft tal van repercussies op de werking van de erfgoedafdelingen. Van belang is ook de start van Aleph, het bibliotheekbeheerssysteem dat vanaf februari het vertrouwde Libis zal vervangen. Op onderzoeksvlak worden enkele projecten afgerond. Zo vinden de projecten “8 eeuwen gasthuiszusters Lier” en “Politiek Personeel Provincie Antwerpen” hun voltooiing in een publicatie en een tentoonstelling. Andere onderzoeksprojecten worden gecontinueerd of gaan van start. Een ervan - het FWO-project “Missionering en architectuur in Belgisch Congo” - wordt in deze e-Nieuwsbrief voorgesteld. Verder werkt het centrum mee aan allerlei initiatieven, van Archiefbank Vlaanderen en ODIS tot de Erfgoeddag en de Nacht van de Geschiedenis. Ten slotte zullen opnieuw enkele publicaties verschijnen in de KADOC-reeksen van de Universitaire Pers Leuven en staan de KADOC-pandgangen open voor een vijftal tentoonstellingen. Nog tot 22 januari kan u er de “kajotterssfeer” opsnuiven en vanaf 29 januari worden er foto’s van Omer D’hoe getoond.

  Kortom, ook in 2005 zal KADOC zijn opdrachten als dynamisch en kwaliteitsvol erfgoed- en onderzoekscentrum van landelijk belang waarmaken en verbreden.

  Het nieuwe erfgoeddepot, januari 2005.

  [Bekijk foto's van de nieuwbouw]

  [Terug naar inhoud]

  130 jaar Vlaams-cultureel leven in Tongeren Archief van een Davidsfondsafdeling

  Al enkele maanden na de oprichting van het Davidsfonds in Leuven werd op 25 mei 1875 in Tongeren een afdeling gesticht. Baron Oscar de Schaetzen was er de eerste voorzitter van. Prominenten uit het Limburgse sociaal-culturele milieu en talrijke priester-leraars van het Tongerse Onze-Lieve-Vrouwecollege bepaalden in de eerste decennia mee de koers van het Tongerse Davidsfonds. Figuren als Nicolaas Theelen, grondlegger van de krant Het Belang van Limburg, monseigneur Hubert Kesters, later vicaris-generaal van het bisdom Luik, en provinciegouverneur Louis Roppe bekleedden in opvolging van baron de Schaetzen het voorzitterschap. Tongeren behoorde van bij haar oprichting tot de meest toonaangevende afdelingen van het Davidsfonds.

  http://www.kuleuven.be/kuleuven/ http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/index.htm http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/abo.htm http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/arc.htm http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/col.htm http://kadoc.kuleuven.be/nl/index.php http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/sign/sign.php http://www.kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/phprint.php http://kadoc.kuleuven.be/nl/acti/expo/index.php http://kadoc.kuleuven.be/nl/acti/KADOCII/index.php http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=OR_1441&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=OR_1441&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_3196&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_9243&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_6908&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_21565&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM

 • 2de jg., januari 2005, nr. 1

  http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/enbr_2005_01.htm[20/01/2015 12:38:52]

  In december 2004 deponeerde de Tongerse Davidsfondsafdeling haar rijke archief op KADOC. Het is inhoudelijk bijzonder interessant en exemplarisch voor een afdelingsarchief. Het bevat in hoofdzaak briefwisseling over de organisatie van allerlei culturele activiteiten, zoals lezingen, muziekopvoeringen, opstelprijskampen, Guldensporenfeesten, theater- en filmvoorstellingen. De Tongerse afdeling plaatste de belangrijkste namen uit de Vlaamse culturele wereld op haar programma. Bijgevolg bevinden zich heel wat autografen van politici, componisten, voordrachtgevers en theatermakers in het archief, zoals Emiel Hullebroeck, Arthur Meulemans, Gerard Romsée, Louis de Lentdecker, Paul Van Zeeland en Armand Pien. Talrijk is ook het promotiedrukwerk: affiches, bekendmakingskaartjes en omzendbrieven. Ook over de contacten tussen de Limburgse afdelingen, overkoepeld door een gouwbestuur en gewestbesturen, en met de Algemene Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding biedt het archief een overvloed van informatie. Tevens werden jaargangen van de tijdschriften Leiding en De Belleman overgedragen. Het archief wordt in de loop van deze maand ontsloten.

  Programma van een ‘groot openbaar feest’ van de Davidsfondsafdeling van Tongeren, 1906.

  [Terug naar inhoud]

  Missionering en architectuur in Belgisch Congo Nieuw FWO-project

  In januari is het FWO-project “Missionering en architectuur in Belgisch Congo (1908-1960). Identiteits(re)constructie tussen cultuuroverdracht en dialoog” van start gegaan aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO, KU Leuven,) met prof. dr. Bruno De Meulder als promotor. Het project onderzoekt hoe het “materiële kader” waarin missie- organisaties actief waren, tot stand kwam, werd georganiseerd, gebruikt en beleefd door alle betrokken actoren (Congolese bekeerlingen, missionarissen en buitenstaanders in Congo en Europa).

  KADOC is van dichtbij betrokken bij het project. Niet alleen is directeur Jan De Maeyer een van de copromotoren, maar ook zullen de erfgoedafdelingen van het centrum belangrijk bronnen- en studiemateriaal leveren. Vooral het in 2004 op KADOC ondergebrachte archief van de missionarissen van Scheut zal veelvuldig worden geraadpleegd. Die congregatie is immers een van de vier missie-instituten waarop het onderzoek zal worden toegespitst. Daarnaast komen de benedictijnen, de broeders van de Christelijke Scholen en de zusters van Liefde van Jezus en Maria aan bod. De vele persoonlijke documenten in het archief van Scheut (dagboeken en brieven) bieden een belangrijke meerwaarde voor het onderzoek, omdat ze toelaten de receptie en perceptie van de architecturale projecten na te gaan.

  De eerste, metalen kerk van Boma, ca. 1900.

  [Terug naar inhoud]

  Historische en sociologische benaderingen van nieuwe sociale bewegingen

  http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_8074&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_3805&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_11022&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_32057&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_4787&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM

 • 2de jg., januari 2005, nr. 1

  http://kadoc.kuleuven.be/nl/actu/enbr/enbr_2005_01.htm[20/01/2015 12:38:52]

  Een nieuwe publicatie in de reeks ODISEA

  ODIS (Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen), een gezamenlijk initiatief van ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief, pleit voor vernieuwend en comparatief onderzoek van het middenveld in Vlaanderen. Tijdens een ODIS-workshop op 22 november 2002 in de congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel reflecteerden historici en sociale wetenschappers over de eigenheid en uniciteit van de “nieuwe sociale bewegingen”. De handelingen van die studiedag, onder redactie van Marc Hooghe en Jaak Billiet, werden nu gepubliceerd als een themanummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis én als een afzonderlijke bundel.

  Het boek maakt duidelijk hoe vruchtbaar multidisciplinair onderzoek over dit onderwerp wel kan zijn. De auteurs leggen er hun bevindingen samen, maken een stand van zaken op en verkennen nieuwe onderzoekspaden en -methoden. Na een theoretische inleiding waarin de ontwikkeling van de sociologische studie van de nieuwe sociale bewegingen wordt geschetst, volgen enkele meer empirisch gerichte bijdragen. Daarin komen achtereenvolgens aan bod: de “tweede feministische golf” in de vrouwenbeweging (Leen Van Molle), de vervlechting van “nieuwe” en “oude” sociale organisatievormen in de vredesbeweging (Patrick Stouthuysen), de ideologische en organisatorische diversiteit van de derdewereldbeweging (Patrick Develtere) en van de milieubeweging (Hein-Anton Van der Heijden). De bundel sluit af met twee bijdragen die zich situeren op het speculatief- theoretische terrein en pistes schetsen voor toekomstig onderzoek. Is een postmoderne vorm van wetenschapsbeoefening beter geëigend om de culturele betekenis van de nieuwe sociale bewegingen te begrijpen (Dick Houtman)? Is er met de “nieuwe emotionele bewegingen” tijdens de recentere jaren een nieuwsoortig bewegingsmodel gegroeid (Stefaan Walgrave en Joris Verhulst)?

  Het boek kan bij KADOC worden besteld. Het kost 10 euro, exclusief verzendingskosten.

  Kaft van het nieuwe ODISEA-boek.

  [Terug naar inhoud]

  Copyright © KADOC Deze bladz