Hoe werkt de persoonlijke certificering?

download Hoe werkt de persoonlijke certificering?

of 12

 • date post

  22-Apr-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  149
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. De kwaliteit van het Improvement Model zelf wordt gewaarborgd: het staat onder controle van de Raad voor Accreditatie en heeft een hoge standaard ten opzichte van iedereen die met het model werkt. In deze slides is te zien hoe de persoonlijke certificering van de kandidaten in zijn werk gaat.

Transcript of Hoe werkt de persoonlijke certificering?

 • 1. 1
 • 2. 2 Het toetsingskader bevat een beproefde wijze om formeel vast te stellen of het denkmodel in de praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast en effect sorteert. Dit staat onder toetsing van de Raad voor Accreditatie.
 • 3. 3 Basisprincipe: Het model moet z betrouwbaar zijn dat wanneer er een organisatie gecertificeerd is, de uitkomsten op de 4 themas cht kloppen.
 • 4. 4 Het Improvement Model legt zichzelf daarom een hoge standaard op. Maar het staat of valt met de mensen die met het model werken. En vooral die aan de hand van de normen de werking van het model toetsen of auditen. Daarom geldt een opleiding, assessment en persoonlijke certificering. Dit gaat over kennis en vaardigheden. Gedrag en cultuur ligt vast in de gedragscode.
 • 5. 5 Voor de persoonscertificering geldt net als voor de te auditen organisaties een normenschema en certificatieschema Na het met goed gevolg afleggen van de opleiding en assessment volgt de persoonlijke certificering. Hierin is inbegrepen dat ook dit assessment blijft mee-ontwikkelen met de ontwikkelingen in de samenleving. De kwaliteit van het model is zo in de kern gegarandeerd.
 • 6. 6 De kandidaat volgt de opleiding en doorloopt alle onderdelen. In de opleiding zijn alle normen en eisen verwerkt. De kandidaat beantwoordt de vragen en maakt de opdrachten.
 • 7. 7 In de opdrachten zijn ook casustieken opgenomen. Het assessment bevat 3 onderdelen: 1.Basiskennis De kandidaat laat zien over voldoende basiskennis te beschikken, bijvoorbeeld over zorg, wetgeving, kwaliteit en bekostiging van de zorg 2.Kennis De kandidaat laat zien over voldoende kennis over het Improvement Model te beschikken 3.Vaardigheden De kandidaat laat zien over voldoende vaardigheden te beschikken om het Improvement Model als auditor toe te passen
 • 8. 8 1.Basiskennis en 2. Kennis worden getoetst door alle opdrachten in de opleiding 3.Vaardigheden worden getoetst in een eindopdracht
 • 9. 9 Voor alle uit te voeren opdrachten, krijgt de kandidaat punten. De punten stemmen overeen met de indicatoren die horen bij het certificatieschema voor persoonscertificering.
 • 10. 10 De behaalde punten worden opgenomen in het Improvement Dashboard voor de persoonlijke certificering. Certificatieregels zijn gelijk aan die van een organisatie: op geen van de 3 hoofdstukken een score lager dan 50% betekent dat
 • 11. 11 persoonlijke certificering een feit is!
 • 12. 12