Hoe werkt de persoonlijke certificering?

of 12 /12
1

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. De kwaliteit van het Improvement Model zelf wordt gewaarborgd: het staat onder controle van de Raad voor Accreditatie en heeft een hoge standaard ten opzichte van iedereen die met het model werkt. In deze slides is te zien hoe de persoonlijke certificering van de kandidaten in zijn werk gaat.

Transcript of Hoe werkt de persoonlijke certificering?

Page 1: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

1

Page 2: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

2

Het toetsingskader

bevat een beproefde wijze om formeel vast te stellen of het denkmodel in

de praktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast en effect sorteert.

Dit staat onder toetsing van de Raad voor Accreditatie.

Page 3: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

3

Basisprincipe:

Het model moet zó

betrouwbaar zijn dat

wanneer er een

organisatie gecertificeerd

is, de uitkomsten op

de 4 thema’s écht

kloppen.

Page 4: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

4

Het Improvement Model

legt zichzelf daarom een

hoge standaard op.

Maar het staat of valt met

de mensen die met het

model werken. En vooral

die aan de hand van de

normen de werking van

het model toetsen of

auditen.

Daarom geldt een

opleiding, assessment en

persoonlijke certificering.

Dit gaat over kennis en vaardigheden. Gedrag

en cultuur ligt vast in de gedragscode.

Page 5: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

5

Voor de persoonscertificering geldt – net als voor de te

auditen organisaties – een normenschema en

certificatieschema

Na het met goed gevolg afleggen van de opleiding en assessment

volgt de persoonlijke certificering. Hierin is inbegrepen dat ook dit

assessment blijft mee-ontwikkelen met de ontwikkelingen in de

samenleving.

De kwaliteit van het model is zo in de kern gegarandeerd.

Page 6: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

6

De kandidaat volgt de opleiding en

doorloopt alle onderdelen. In de opleiding zijn

alle normen en eisen verwerkt.

De kandidaat beantwoordt de vragen en maakt

de opdrachten.

Page 7: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

7

In de opdrachten zijn ook casuïstieken opgenomen.

Het assessment bevat 3 onderdelen:

1. Basiskennis De kandidaat laat zien over voldoende basiskennis te beschikken, bijvoorbeeld

over zorg, wetgeving, kwaliteit en bekostiging van de zorg

2. Kennis De kandidaat laat zien over voldoende kennis over het Improvement Model te

beschikken

3. Vaardigheden De kandidaat laat zien over voldoende vaardigheden te beschikken om het

Improvement Model als auditor toe te passen

Page 8: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

8

1. Basiskennis en 2. Kennis

worden getoetst door alle opdrachten in de

opleiding

3. Vaardigheden

worden getoetst in een eindopdracht

Page 9: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

9

Voor alle uit te voeren

opdrachten, krijgt de

kandidaat punten.

De punten stemmen

overeen met de

indicatoren die horen

bij het

certificatieschema

voor

persoonscertificering.

Page 10: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

10

De behaalde punten worden opgenomen in het

Improvement Dashboard voor de persoonlijke

certificering.

Certificatieregels zijn gelijk aan die

van een organisatie:

op geen van de 3 hoofdstukken een

score lager dan 50% betekent dat …

Page 11: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

11

… persoonlijke

certificering

een feit is!

Page 12: Hoe werkt de persoonlijke certificering?

12