Hoe verziek je een (infra)relatie!

of 3 /3
04-11-16 20(30 Hoe verziek je een (infra)relatie! Pagina 1 van 3 https://lbbrhzn.nl/2016/10/01/hoe-verziek-je-een-infrarelatie/ Hoe verziek je een (infra)relatie! PUBLISHED ON 1 oktober 20162 oktober 2016 by Lubberhuizen Aannemers en ambtenaren hebben geen vlekkeloze reputatie. Deze bekende vooroordelen kennen we allemaal. Het is een geliefd onderwerp tijdens verjaardagen en borrels. Zeker, er worden altijd fouten gemaakt maar ze vormen ook een goede bron van inspiratie om het uiteindelijk steeds beter te gaan doen. Ik hou wel van wat omgekeerde psychologie…dus ik vraag me dan af: “Op welke manieren zou je een relatie tussen aannemers en ambtenaren volledig kunnen verzieken?” Daarom vijf tips om ‘inspiratie’ op te doen om de relatie volledig te verzieken. 1: Besteed aan in de bouwvak met een te krappe planning Gemeentelijke budgetten voor wegonderhoud moeten vaak voor het einde van het jaar allemaal besteed zijn. Neem daarom ruim de tijd om voor de bouwvak alle werkzaamheden voor te bereiden. Besteed de werkzaamheden vervolgens openbaar aan in de bouwvak. Je weet dan zeker dat er de nodige mensen niet op vakantie kunnen. Om het af te maken, wacht tot op het laatste moment om alsnog een dik pakket aan nota van inlichtingen te versturen. Benadruk vooral dat de werkzaamheden toch echt voor het einde van het jaar volledig afgerond moeten zijn! 2: Maak alleen globale afspraken

Transcript of Hoe verziek je een (infra)relatie!

Page 1: Hoe verziek je een (infra)relatie!

04-11-16 20(30Hoe verziek je een (infra)relatie!

Pagina 1 van 3https://lbbrhzn.nl/2016/10/01/hoe-verziek-je-een-infrarelatie/

Hoe verziek je een (infra)relatie!

PUBLISHED ON 1 oktober 20162 oktober 2016 by LubberhuizenAannemers en ambtenaren hebben geen vlekkeloze reputatie. Deze bekende vooroordelen kennenwe allemaal. Het is een geliefd onderwerp tijdens verjaardagen en borrels. Zeker, er worden altijdfouten gemaakt maar ze vormen ook een goede bron van inspiratie om het uiteindelijk steedsbeter te gaan doen. Ik hou wel van wat omgekeerde psychologie…dus ik vraag me dan af: “Opwelke manieren zou je een relatie tussen aannemers en ambtenaren volledig kunnen verzieken?”

Daarom vijf tips om ‘inspiratie’ op te doen om de relatie volledig te verzieken.

1: Besteed aan in de bouwvak met een te krappe planning

Gemeentelijke budgetten voor wegonderhoud moeten vaak voor het einde van het jaar allemaalbesteed zijn. Neem daarom ruim de tijd om voor de bouwvak alle werkzaamheden voor tebereiden. Besteed de werkzaamheden vervolgens openbaar aan in de bouwvak. Je weet dan zekerdat er de nodige mensen niet op vakantie kunnen. Om het af te maken, wacht tot op het laatstemoment om alsnog een dik pakket aan nota van inlichtingen te versturen. Benadruk vooral dat dewerkzaamheden toch echt voor het einde van het jaar volledig afgerond moeten zijn!

2: Maak alleen globale afspraken

Page 2: Hoe verziek je een (infra)relatie!

04-11-16 20(30Hoe verziek je een (infra)relatie!

Pagina 2 van 3https://lbbrhzn.nl/2016/10/01/hoe-verziek-je-een-infrarelatie/

Maak zelf even een globaal schetsje en geef aan waar je ongeveer welke werkzaamheden wilt latenuitvoeren. Gebruik hierbij opmerkingen als: “ensemble van kleuren die moeten combineren” en“in harmonie met de omgeving”. Ga vervolgens tijdens de uitvoering op vakantie. Komdan enkele dagen voor de oplevering op het werk om je teleurstelling te laten blijken. “Ja, dit isdus niet wat ik in gedachten had”.

3: Onderhandel

Laat vijf aannemers een uitgebreide kostenberekening maken. Pak dan de laagste tweeinschrijvende aannemers en speel die tegen elkaar uit. Je weet dan zeker dat de aannemer met deuiteindelijk laagste prijs via meerwerk er alles aan zal doen om toch nog iets van winst te maken.

4: Ga in zee met een aannemer die ‘mevrouwtje’ of ‘meneertje’ zegt.

Als je het geluk heb een dergelijke aannemer te treffen dan is succes verzekerd!

5: Stuur consequent alle klachten vanuit de omgeving (ongelezen) door naar de aannemer.

Ja, de aannemer voert de werkzaamheden uit dus hij kan het beste de vragen en klachten van debuurt afhandelen. Dit werkt het beste als je vooruitlopend op de werkzaamheden zo min mogelijkmet de buurt hebt gecommuniceerd.

Er zijn vast veel meer manieren om de relatie volkomen te ‘verzieken’. Welke negatievevoorbeelden kun jij nog meer bedenken die een bijdrage kunnen leveren om juist wel van elkaar teleren? Ik ben benieuwd naar je reactie.

CATEGORIES AANBESTEDEN, INNOVATIE, OVERHEID • TAGS AANBESTEDEN,INNOVATIE, OVERHEID •

2 thoughts on “Hoe verziek je een (infra)relatie!”

Page 3: Hoe verziek je een (infra)relatie!

04-11-16 20(30Hoe verziek je een (infra)relatie!

Pagina 3 van 3https://lbbrhzn.nl/2016/10/01/hoe-verziek-je-een-infrarelatie/

1. Jan Steggink Infra schreef: 3 oktober 2016 om 06:02 BEWERKENOmgekeerd omdenken kun je het ook noemen! Ik zou het lijstje zo met …,5,6,7,… kunnenaanvullen..en met mij, vele anderen waarschijnlijk ook…wellicht een idee om een soort : “verziek derelatie” om denk lijst te gaan maken, deze kan als input dienen voor…….

BEANTWOORDEN2. rabc2015 schreef:

10 oktober 2016 om 08:44 BEWERKENVraag vooral dikke plannen van aanpak; vooral als je zelf geen idee hebt dat een inschrijververschil kan maken. (je wil tenslotte verrast worden door iets wat niet bestaat of niet kan)Beperk het indienen van een plan van aanpak op straffe van uitsluiting (tenslotte wil je zelf niette veel lezen)Geef inschrijvers geen enkele vorm van herstelmogelijkheden.Geef vooral meteen opdracht en overleg niet als je ziet dat een inschrijver een enorme blunderheeft gemaakt in de prijsvorming.Beperk vooral bij indienen dat er geen of hooguit 1 A4 tekening geleverd mag worden.Werk vooral zonder afronding in combinatie even cijfers Je wil tenslotte helemaal geen verschiltussen een suboordeel van 664, 666 en 668 (wordt altijd een 6)Neem vooral niemand op in je beoordelingscommissie die in de uitvoeringsfase het project toteen einde moet brengen.

BEANTWOORDEN

Een WordPress.com website.