Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?

of 20 /20
Hoe organiseer je innovatie op de leeromgeving? Preconferentie Onderwijsdagen - 7/11/2016 Chris Tils & Michael van Wetering

Embed Size (px)

Transcript of Hoe organiseer je innovatie in de digitale leeromgeving?

 • Hoe organiseer je innovatie op de leeromgeving?

  Preconferentie Onderwijsdagen - 7/11/2016Chris Tils & Michael van Wetering

 • Programma vandaag

  14:45 Introductie15:00 Succesfactoren (3 rondes)15:45 Afsluiting: gezond verstand?16:00 Einde

 • Chris en Michael

 • Uitvinden - innoveren - dissemineren

  Google Glass

  1. UitvindenJe kunt een computerscherm bekijken en besturen in/via een bril

  2. InnoverenWat kunnen we met Google Glass in het onderwijs?

  3. DisseminerenHoe krijgen we zoveel mogelijk docenten aan de slag met Google Glass?

 • De vraag van vandaag

  Wat zijn de succesfactoren van innoveren en dissemineren in de Digitale Leeromgeving? Hoe organiseer je dat succes?

 • Roept u maar.

  Wat zijn de succesfactoren van innoveren en dissemineren in de Digitale Leeromgeving? Hoe organiseer je dat succes?

 • Belangrijke succesfactoren voor de organisatie van innovatie in de leeromgeving

  1. Bewust gekozen balans tussen formeel en informeel aanbod2. Biedt duidelijke kaders voor innovatie van de leeromgeving3. Betrek en commiteer de gebruiker bij keuzes in de leeromgeving4. ....5. 6. 7. 8. ...

 • Succesfactor 1 Tref balans tussen formeel en informeel

  Maak duidelijk wat formeel MOET in de DLO, en waar ruimte zit voor eigen invulling. In het verlengde: maak duidelijk wat je ondersteunt (geld, beheer, koppelingen), en wat je niet ondersteunt.

 • Motto: wees terughoudend met wat je oplegt (en stuur daarop) en ruimhartig in wat je toestaat

  Formeel Wat eist borging? (i.r.t. accountability) Diplomeren (civiel effect), dus

  leerling/studentadministratie, resultaten incl. borging informele opbrengsten

  Privacygevoelige gegevens

  Informeel Wat vraagt ruimte? (dicht bij onderwijs) Participatie docenten en

  leerlingen/studenten Communicatie & samenwerking, blogs,

  videoplatforms, etc.

 • Formeel Spreek formele communicatiekanalen af

  voor docenten, houdt rekening met attentiewaarde voor studenten

  Leg vast wat er formeel moet worden geborgd.

  Communiceer waarom formele borging noodzakelijk is voor accreditatie, beschermen van privacy, etc.

  Leg vast welke educatieve applicaties je ondersteunt (applicaties) en welke niet. Zorg voor dynamiek in die lijst!

  Informeel Zorg voor gemakkelijke toegang tot

  voorkeursplatforms en benut het netwerkeffect (b.v. toegang tot Google Apps met het account van de instelling)

  Borg dat zelfgemaakt materiaal en producten op informele platforms meegenomen kunnen worden

  Maak afspraken over het vastleggen van bewijs van resultaten en producten

  Tips voor balans tussen formeel en informeel

 • Succesfactor 2 Experimenteer gericht op disseminatie

  Bedenk vooraf of je de brede uitrol van een experiment zou willen ondersteunen.

 • Motto: experimenteren is cruciaal voor innovatie maar zonder richting en kaders een dure hobby...

  Richting: wat draagt de innovatie bij aan het onderwijs? Kaders: wat borgen we? Ook/juist bij experimenten?!

 • Tips om gericht te experimenteren

  1. Creer permanent budget om te innoveren en dissemineren.2. Startvoorwaarde experiment: helderheid (onderwijskundig) doel

  experiment. Wat voegt het experiment (potentieel) toe?3. Wat is er nodig voor het experiment? En wat is er nodig bij

  bredere uitrol (tijd, budget, steun)?4. Expliciete kaders:

  a. Wanneer is het experiment succesvol?b. Na hoeveel weken/maanden wordt gevalueerd?c. Wie besluit over GO (bredere uitrol) of NOGO (leerzaam maar

  we stoppen ermee)? Op grond waarvan?

 • Succesfactor 3 Organiseer gebruikersbetrokkenheid permanent en minder vrijblijvend

  Zet docenten en studenten/leerlingen cht aan het roer. Zorg dat hun meningen (minimaal soms) worden omgezet in besluiten.

 • Motto: beter 3 goed gebruikte functies dan 10 goed beheerbare...

  Zorg voor daadwerkelijke betrokkenheid bij inventarisatie van eisen en het maken van keuzes (niet vrijblijvend!)

  Functionaliteit boven technische voorkeuren...

 • Tips om (gebruiker)betrokkenheid te vergroten

  1. Betrek docenten in werkgroepen die functies specificeren en uitproberen. Maak dat proces permanent.

  2. Betrek leerlingen/studenten waar mogelijk bij besluitvorming3. Zorg voor heldere afspraken met docenten over (betrokkenheid

  bij) besluitvorming, vermijd daarmee not invented here4. Een mogelijke vorm: gebruikersraad DLO met duidelijk mandaat5. Blijf gebruikers betrekken tijdens het gebruik (doorontwikkeling)

  ICT kan/mag niet (meer) in control zijn (sorry jongens), dat moet de gebruiker zijn!

 • Succesfactor 4 ...

 • Roept u maar. Met gezond verstand.

  Hoe maken we de tips tot een succes?

 • Bedankt voor jullie aandacht!Nabranders/vragen?

  Chris Tils ([email protected])

  Michael van Wetering ([email protected] of @_mike)

  mailto:[email protected]:[email protected]