HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES? ... effectief gebruik van sociale media en internet

download HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES? ... effectief gebruik van sociale media en internet

of 16

 • date post

  25-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES? ... effectief gebruik van sociale media en internet

 • HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES?

  1

  i n n o v a t i e i n l e r e n & w e r k e n

  HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES? 6-STAPPEN DIDACTIEK voor blended leren

  Auteurs: Michiel Maas Astrid Ottenheym Danielle Kooistra

  Uitgave: Maart 2014 Herdruk: Januari 2015

 • i n n o v a t i e i n l e r e n & w e r k e n

  HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES?

  2

  Inleiding

  Hoe integreer je apps & sociale media in je les?

  21 century skills

  Werken aan 21e eeuwse vaardigheden

  Hoe ziet de 6-stappen didactiek van blended leren eruit? Stap 1 Voorkennis activeren en aanscherpen leervraag

  Stap 2 Informatie selecteren

  Stap 3 Leerinteractie

  Stap 4 Presenteren

  Stap 5 Valideren

  Stap 6 Reflecteren

  Conclusie

  Bronnen

  Infographic leraar 21st eeuw

  Auteurs Michiel Maas Astrid Ottenheym Danielle Kooistra

  Opbouw lesplan

  Over Innofun

  2

  3

  4

  5

  7

  10

  11

  12

  13

  14

  16

  Innofun Innovatie in leren en werken

  We horen regelmatig de vraag: “Innofun? ….Vind je dat echt?” Met andere woorden, of innoveren geassocieerd kan worden met ‘plezier’? Ons antwoord is: absoluut! Daarnaast is innoveren ook een FUNdamentele gebeurtenis. Voor Innofun is innovatie in leren en werken altijd fundamenteel en kan het alleen maar succesvol zijn als het een traject is waar iedere deelnemer ‘plezier’ aan beleefd!

  Onze geschiedenis kent eigenlijk geen momenten waarop het leven ‘even stil bleek te staan’. Altijd is er sprake van verandering (ontwikkeling) en steeds is er sprake van onzekerheid over wat de toekomst echt zal brengen. We leiden kinderen steeds op tot burgers van de toekomst met de kennis en vaardigheden die we NU belangrijk vinden. We hopen dat we hierbij steeds een goede match vinden tussen de wereld van nu en de wereld van morgen. In het tweede decennium van de 21e eeuw hebben we het over de 21st century skills. Wij geloven in kennisconstructie en kennisdeling, en gaan daarbij uit van de kracht van sociale media en ICT. Innofun is expert in leren in een ICT- en sociale media-rijke omgeving. Wij zeggen: “Teach-what-you-preach”. De ‘Innofun-aanpak’ is praktijkgericht en heeft een blended karakter. Wij geloven in:

  • Creëren in een uitdagende leer- en werkomgeving • Creëren door beleving en ervaring • Creëren door kennisdeling en samen kennis produceren • Creëren met ICT en sociale media

  Samengevat: kennisdeling en kennisconstructie 2.0! Een slimme innovator begint daar vandaag al mee. In dit whitepaper laten we u zien hoe Innofun en haar partners succesvol innoveren. Leidende vraag is: hoe zet je ICT en sociale media bij leren efficiënt in? Dat is onze expertise, in bedrijfsleven en onderwijs.

  Hoe ver bent u al gevorderd met de slag naar de medewerker 2.0.? De toekomst is NU!

 • i n n o v a t i e i n l e r e n & w e r k e n

  HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES?

  3

  HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES? 6-STAPPEN DIDACTIEK voor blended leren

  Inleiding De discussies over de inzet van ICT & sociale media zijn vaak doorspekt met zorg of hosanna. De voor- en tegenstanders buitelen regelmatig over elkaar heen. De een geeft aan dat het gebruik van ICT & sociale media het onderwijsmedicijn is en de ander zegt “iPad ideologie vernielt goed onderwijs “of nog erger “het veroorzaakt digitale dementie (Spitzer, 2013).” De digitale tools zijn ons leven binnengedrongen en bepalen in hoge mate onze manier van werken, leren en leven. Kijkend naar de cijfers van CBS uit 2012 Bighelaar e.a. 2013,OC&W, TNO en CBS, 2013) dan zien we dat:

  • In 2012 7 op de 10 Nederlandse internet gebruikers van 12 jaar en ouder actief waren op sociale media. • In 2012 90% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gebruik maakte van internet. • 87% van de internetgebruikers dagelijks op internet zit. • De internet vaardigheden van internet gebruikers een wisselend beeld geeft. • Van alle personen die mobiel internetten 69% een smartphone gebruikt, ruim 1/3 een tablet en 29% een laptop. • 41% van de bedrijven sociale media gebruikt. • 35% van de bedrijven sociale netwerksites gebruiken, 20% plaatsten (micro) blogs, deelde filmpjes en foto’s via hun website en 6% gebruiken op WIKI gebaseerde middelen om kennis te delen.

  De cijfers laten zien dat we technologie vrijwel dagelijks toepassen, mede bevorderd door het intuïtieve gebruik. Maar we beschikken nog niet altijd over de vaardigheden om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Internet en sociale media hebben een impact op de manier van communiceren, samenwerken en kennis vergaren. De vaardigheden hierin zijn wisselend. 1 op de 8 kinderen maakt ook nare dingen mee op internet en niet voor niets zien we buzz-woorden voorbij komen als informatie-obesitas en keuzestress.

  Vaardigheden als digitale geletterdheid en mediawijsheid zijn vaardigheden die leerlingen niet altijd vanzelf leren, maar die wel het verschil kunnen uitmaken of een leerling succesvol is in het wijs en effectief gebruik van sociale media en internet (Goldman e.a. 2012). Het oefenen en in gesprek gaan over het effectief en positief inzetten van tablets, apps en sociale media is dus cruciaal.

  De digitale revolutie heeft zich sluipenderwijs voltrokken maar de digitale vaardigheden van de burgers en de ambtenaren hebben zich vaak onvoldoende ontwikkeld. Maarten Hillenaar, Rijks-CIO (KNAW 2012)

  Het is de opdracht van het onderwijs om leerlingen voor te bereiden op het leven en werken in de maatschappij van nu en de toekomst, dus het onderwijs moet aan de slag met de vaardigheden en attitudes van deze eeuw. Dat digitale hulpmiddelen een leermedicijn zijn, is kortzichtig en staat een brede ontwikkeling in de weg. Voor het gemotiveerd, betrokken en effectief leren is veel meer nodig dan het inzetten van tablets alleen. Leerlingen kunnen succesvol zijn in het inrichten van hun eigen manier van leven en werken als ze over een breed palet aan kennis en vaardigheden beschikken zowel online als offline.

 • i n n o v a t i e i n l e r e n & w e r k e n

  HOE INTEGREER JE APPS & SOCIALE MEDIA IN JE LES?

  4

  21st century skills

  Een verantwoorde inzet van tablets en sociale media in het onderwijsleerproces is niet alleen belangrijk voor het leerrendement, maar ook voor het leren van de vaardigheden van deze eeuw. Bij 21st century skills hebben we het over vaardigheden die belangrijk zijn voor het leren & innoveren, werken & leven, en informatie, media & technologie. Leerlingen leren deze vaardigheden zowel met als zonder digitale middelen vanuit betekenisvolle contexten, namelijk in verbinding met de “echte” wereld. Bovenbouw leerlingen maken bijvoorbeeld voor leerlingen van de onderbouw een voorleesboek met Storybird, of leerlingen maken een instructiefilmpje waarin ze uitleggen hoe je cijferend vermenigvuldigt en zetten dat op de Facebookpagina van de klas.

  Wat betekenen deze vaardigheden voor mijn didactiek en pedagogiek?

  Het vraagt om een activerende en motiverende didactiek en pedagogiek binnen een rijke en veilige leef- en leeromgeving, waar experiment en kennisconstructie vanzelfsprekend is. Het vraagt ook om verbinding met de wereld om de school heen, waarbij zowel de off- als online deur openstaat. Het vraagt dus om een nieuwe aanpak waarbij zowel digitale als niet-digitale middelen als leef- en leerhulpmiddelen worden ingezet. Deze combinatie bevordert de (digitale) geletterdheid, samenwerking, multimodaliteit en gedeelde productiviteit (Beach & O’Brein 2012) (Castek & Beach 2013).

  LEREN EN WERKEN IN DE 21e EEUW .

  LEREN IN DE 21E EEUW 70:20:10 PRINCIPE

  WERKEN IN DE 21e EEUW 21ST CENTURY SKILLS

  i n n o v a t i e i n l e r e n & w e r k e n

  Innofun is expert in leren in een ICT- en sociale media-rijke omgeving.

  Wij geloven in kennisconstructie en kennisdeling, en gaan daarbij uit van de kracht van sociale media en ICT.

  Wij zeggen: “Teach-what-you-preach”. De ‘Innofun-aanpak’ is praktijk en ervaringsgericht en heeft een blended karakter.

  ”WIE PRIVÉ OF OP HET WERK ACHTERBLIJFT EN DIGITALE VAARDIGHEDEN NIET BLIJFT ONTWIKKELEN, MIST RAZENDSNEL DE BOOT.”

  TINEKE NETELENBOS VAN DIGIVAARDIG & DIGIVEILIG

  BENT U KLAAR VOOR GENERATIE Y?

  LEREN IN KLASLOKAAL10%

  LEREN DOOR DOEN70%

  DE TOEKOMST IS NU! Innofun T: +31(0)76 524 55 65 | info@innofun.nl | www.innofun.nl

  MANIER VAN DENKEN

  VERTROUWEN

  EMPATISCH

  KRITISCH DENKEN IN MOGELIJKHEDENOPLOSSINGS GERICHT

  MANIER VAN WERKEN

  ONZE KIJK OP LEREN

  BLENDED LEREN

  EEN LERENDE ORGANISATIE DE MENS IS DE MOTOR!

  COMMUNICATIEF SAMENWERKEND

  ZELFSTURE ND

  LEREN VAN COLLEGA’S20%

  LEVEN IN DEZE WERELD

   BEWUST BETROKKEN BURGERSCHAP  OVERAL EN ALTIJD KUNNEN WERKEN

   PERSOONLIJKE EN SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

  TOOLS VOOR LEREN EN WERKEN INFORMATIE EN  ICT VAARDIGHEDEN

  BLENDED AANPAK

  SOCIAL MEDIA

  ONLINE COMMUNITY

  CONTENT

  MEETINGS

  EVENTS

  BEST PRACTICES

  eALERT

  Veel mensen zijn in de veronderstelling dat zij voornamelijk leren door formeel leren, zoals het volgen van een training. Wij omarmen het 70-20-10-model dat uit g