Hoe de diagnose stellen van een autoimmune aandoening in ... · Soluble liver antigen/LP. UGA...

of 20 /20
Hoe de diagnose stellen van een autoimmune aandoening in de gastroenterologie? Chris Verslype Dienst MDL, UZ Leuven

Embed Size (px)

Transcript of Hoe de diagnose stellen van een autoimmune aandoening in ... · Soluble liver antigen/LP. UGA...

 • Hoe de diagnose stellen van een autoimmune aandoening in de gastroenterologie?

  Chris VerslypeDienst MDL, UZ Leuven

 • Autoimmune leverziektenAandoening Gemeenschappelijk Doelwit Therapie

  Autoimmune hepatitis (AIH)Aggressieve autoimmune

  reactie, leidend tot leverparenchymverlies en

  fibrose

  Hepatocyten Immuunsuppressie

  Primaire Biliaire Cholangitis (PBC) Galwegen

  UrsodeoxycholzuurFibraten

  Primaire scleroserende cholangitis (PSC)

  ?

  Andere entiteiten: AIH + PSC, AIH + PBC, AIC, IgG4 cholangiopathie,medicatie geïnduceerde AIH

 • Autoimmune hepatitis• Chronische aandoening met hypergammaglobulinemie, stijging van

  ALT, histologische veranderingen en specifieke antistoffen

  • Prevalentie: 20 per 100.000; ♀:♂ = 3:1• Onbehandeld: 75 % mortaliteit na 5 jaar• Variabel klinisch verloop; 1/3 van de patiënten heeft reeds cirrose bij

  diagnose• 20% herval na levertransplantatie

  International Autoimmune Hepatitis group - Alvarez 1999Krawitt 2006, Mieli-Vergani 2011, Lohse 2015 Manns et al. AASLD Practice guidelines 2010

 • Kirk et al. Gut, 1980

 • Levenslange therapie

  van Gerven et al. J Hepatol 2013

 • Dank aan B. Desschans, UZ Leuven

  Levertransplantatie…

 • Autoimmuun hepatitis = uitsluitingsdiagnose

  Alvarez, IAIHG, J Hepatol 1999

 • Autoimmuun hepatitis = uitsluitingsdiagnose

  Definite >15 (sens. 95%, spec. 97%, accuracy 94%)

  Probable 10-15 (sens. 100%, spec. 73%, accuracy 67%)

  Alvarez, IAIHG, J Hepatol 1999

 • Zijn auto-antilichamen bona fide diagnostische merkers voor AIH?Auto-antilichaam Doelwit/molecule Diagnostische waarde

  Type 1 AIH (AIH-1) Antinuclear antibodies (ANA) Chromatine (DNA, centromeren, histonen, sn-RNP, cycline A) Ja, mits analyse

  immunocytochemisch patroon Cave +: HBV, HCV, HEV, NAFLD, DILI…

  Anti-smooth muscle antibodies (SMA) Filament. actine (niertubuli, glomeruli)

  Soluble liver antigen/LP UGA suppressor tRNA-associated protein Geassocieerd met ernstiger fenotype (vroegere AIH-type 3)

  Type 2 liver/kidney microsomal antibodies Cytochrome P450 2C9 Neen, vooral bij DILI

  Peripheral antinuclear neutrophil antibodies (atypical pANCA)

  Beta-tubulin isotype 5 Ja, AIH-1

  Type 2 AIH (AIH-2) Type 1 liver/kidney microsomal antibodies Cytochrome P450 2D6,ERp57, CES1

  Ja, mits uitsluiting HCV

  Type 2 liver/kidney microsomal antibodies Cytochrome P450 2C9 Neen, vooral bij DILI

  Type 3 liver/kidney microsomal antibodies Family 1 UDP-glucuronosyltransferases Ja, maar lage sensitiviteit en na uitsluiten HDV

  Liver cytosol type 1 antibodies Formiminotransferase cyclodeaminase Ja

  Liver-specific membrane lipoprotein Asialoglycoprotein receptor Ook + bij HCV, HBV, ALD, PBC en PSC

  Vrij naar Christen et al. Front Immunol 2018

 • Type 1 anti-LKM Anti-SMA Anti-SMAAnti-SLA

  (AIH-type 2) (AIH-type 1) (AIH-type 3)

  Tijd

  AIH: patroon auto-antilichamen

 • Terziroli Beretta-Piccoli et al. J Autoimmunity 2018

  Acute HEV infectie (n = 48)• 50% 1 auto-antilichaam, 17% had er 2

  o ANA in 16 (33%), ANCA in 7 (14.6%) en anti-SMA in 10 (21%)o 7 patiënten een patroon “typisch” voor AIH type 1: 2 SMA (VG en VGT) en

  5 ANA met homogeen patroono 1 patient atypisch AMAo Geen anti-SLA, anti-LKM1, anti-LC1

  • Na mediane follow-up van 12 maanden: geen enkele patient ontwikkelde AIH

 • Primaire Biliaire Cholangitis

  • Chronische aandoening met destructie van de biliaire epitheliale cellen, cholestase en de aanwezigheid van AMA

  • Incidentie: 0.3-5/8 per 100.000; ♀:♂ = 9:1• Variabel klinisch verloop, 40% hebben een slecht verloop ondanks therapie

  met galzouten/fibraten• 20% herval na levertransplantatie

  Worman et al. Autoimmun Rev 2003Younossi et al. Am J Gastroenterology 2018

 • Autoantilichamen bij PBC: enkel voor diagnose• Autoantigenen: “2-oxo acid dehydrogenase” familie van multi-enzymcomplexen

  op de binnenste mitochondriale mebraan (E2 subunit van pyruvaat dehydrogenase complex, branced chain 2-oxo acid dehydrogenase en 2-oxo-glutaraat dehydrogenase)

  • Autoantistoffen: o > 95%: AMA (IIF > 1:40 of ELISA > 25 units)o > 50%: bepaalde ANA (nuclear-body associated protein sp100 en nuclear

  pore membrane protein gp120)

  • Sterke indicator voor diagnose, geen correlatie met ziekte activiteit/ernstWorman et al. Autoimmun Rev 2003Younossi et al. Am J Gastroenterology 2018

 • Primaire Scleroserende Cholangitis

  • Chronische cholangiopathie (20% small duct), leidend tot leverfalen en kankers

  • Incidentie: 1 per 100.000; ♀:♂ = 1:2• Associatie met IBD in 70-80%• Auto-antistoffen: atypical pANCA, niet diagnostisch• 20% recidief na levertransplantatie

  Nerkar et al. Clin Liv Dis 2018

 • Besluit: autoimmuun leverlijden • Auto-immune hepatitis blijft een uitsluitingsdiagnose: een systematische work-up is

  belangrijk

  • Een aantal auto-antilichamen kunnen helpen bij de diagnose van AIH: vooral bepaalde ANA patronen, anti-SMA, anti-LKM (en in mindere mate anti-SLP, anti-LC1)

  • Auto-immune antilichamen kunnen verschijnen in de context van hepatotrope virale infecties, onduidelijk of dit een trigger is voor het ontstaan van AIH

  • Cholestase en aanwezige AMA = PBC; voor PSC bestaan geen goede serologische merkers

 • Coeliakie• Immuun-gemedieerde enteropathie, uitgelokt en onderhouden door

  aanwezigheid van gluten in de voeding• Meest frekwente enteropathie in de Westerse wereld (1%), diagnose vaak

  niet gesteld; ♀:♂ = 3:1• Variabel klinisch beeld, van asymptomatisch gestoorde levertests tot

  tekens van malabsorptie en intestinaal T cel lymfoom• Diagnose: serologie + typische duodenale histologie

  Lebwohl Lancet 2018Elli et al. Eur J Internal Med 2018

 • deamidatedgluten peptides

  by TG2

 • Coeliakie: serologische tests• Eerste lijn screening test bij individuen > 2 jaar: IgA anti-tissue transglutaminase

  (sensitiviteit/specificiteit > 95%) + totaal IgA• Kinderen < 2 jaar: IgG anti-gedeamideerd gladine peptide • Anti-endomysiumantistoffen (EMA): confirmatietest (specificiteit 99%), alleen bij

  zwakke TTG • Genetische tests: HLA QDQ2 (DQ8): hoge negatieve predictieve waarde (>99%) in

  Westerse populatie; echter zeer lage positieve predictieve waarde

  Szajewska et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016Elli et al. Eur J Internal Med 2018

 • Coeliakie: valkuilen• Bij strikt glutenvrij dieet verdwijnen antistoffen

  • Seronegative villusatrofie kan bij patiënten > 50 jaar, maar cave andere diagnoses (Olmesartan, Crohn, CVID, giardiasis, …)

  Lebwohl Lancet 2018Szajewska et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016Elli et al. Eur J Internal Med 2018

  �Hoe de diagnose stellen van een autoimmune aandoening in de gastroenterologie?�Autoimmune leverziektenAutoimmune hepatitisSlide Number 4Levenslange therapieSlide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Zijn auto-antilichamen bona fide diagnostische merkers voor AIH?Slide Number 11Acute HEV infectie (n = 48)Primaire Biliaire CholangitisAutoantilichamen bij PBC: enkel voor diagnosePrimaire Scleroserende CholangitisBesluit: autoimmuun leverlijden CoeliakieSlide Number 18Coeliakie: serologische testsCoeliakie: valkuilen