HNW barometer 2011 resultaten

of 15 /15

Embed Size (px)

description

De Nationale Nieuwe werken Barometer is een instrument waarmee organisaties op macroniveau de overwegingen, de gekozen aanpak en de ervaren effecten van invoering van HNW op hun organisatie kunnen vergelijken met andere organisaties (de markt). Organisaties kunnen hiermee inzicht krijgen in het volwassenheidsniveau van hun organisatie op het gebied van HNW en het kan hen helpen de rationale om HNW veranderingen door te voeren in hun organisatie te onderbouwen. De barometer bestaat uit data van meer dan 100 Nederlandse organisaties. De HNW Barometer is ontwikkeld vanuit het publiek-private innovatieproject ProWork. Data mag vrij worden hergebruikt onder bronvermelding.

Transcript of HNW barometer 2011 resultaten

 • Nationale

  HNW Barometer 2011

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • Over de nationale Nieuwe Werken Barometer

  De Nationale Nieuwe werken Barometer is een instrument

  waarmee organisaties op macroniveau de overwegingen, de

  gekozen aanpak en de ervaren effecten van invoering van HNW op

  hun organisatie kunnen vergelijken met andere organisaties (de

  markt).

  Organisaties kunnen hiermee inzicht krijgen in het

  volwassenheidsniveau van hun organisatie op het gebied van HNW

  en het kan hen helpen de rationale om HNW veranderingen door te

  voeren in hun organisatie te onderbouwen.

  De barometer bestaat uit data van meer dan 100 Nederlandse

  organisaties.

  De HNW Barometer is ontwikkeld vanuit het publiek-private

  innovatieproject ProWork.

  Data mag vrij worden hergebruikt onder bronvermelding.

  Eind van 2011 zal een nieuwe meting worden uitgevoerd.

  2

 • HNW Barometer 2011: Welke effecten werden verwacht?

  3

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  HNW Barometer 2011: Welke effecten werden verwacht?

  Organisaties die zich orienteren op HNW

  Organisaties die HNW momenteel uitbroberen

  Organisaties die al werken volgens HNW

  HNW Barometer 2011, Novay en Rrasmus Rotterdam School of Management

 • HNW Barometer 2011: Top 5 gemiddeld verwachte

  effecten

  1. verhoogde werknemerstevredenheid en/of betrokkenheid

  (54%)

  2. verbeteren van het welzijn en de werk/priv balans van de

  medewerkers (48%)

  3. verbeterd werkgeversimago (44%)

  4. verhoogde productiviteit c.q. prestaties (41%)

  5. besparing van huisvestingskosten (37%)

  4

 • 5

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Verwachte effecten

  Gerealiseerde effecten

  HNW Barometer 2011, Novay en Rotterdam School of Management

  HNW Barometer 2011: Verwachte versus gerealiseerde

  effecten bij organisaties die HNW al toepassen

 • HNW Barometer 2011: Top 5 gerealiseerde effecten

  1. verhoogde flexibiliteit van de organisatie (43%)

  2. verbeteren van het welzijn en de werk/priv balans van de

  medewerkers (40%)

  3. verhoogde werknemerstevredenheid en/of betrokkenheid

  (40%)

  4. besparing van huisvestingskosten (34%)

  5. verbeterd werkgeversimago (31%)

  6

 • HNW Barometer 2011: Vertrouwen topmanagement in HNW

  HNW uitproberende organisaties HNW toepassende organisaties

  11%

  39%39%

  11%

  is stellig overtuigd

  gelooft

  vermoedt

  is sceptisch

  51%

  23%

  17%

  9%

  7

 • HNW Barometer 2011: Gekozen aanpak

  HNW uitproberende organisaties HNW toepassende organisaties

  36% 64%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  vanuit gecoordineerde top-down actie

  vanuit losse bottom-up initiatieven

  31% 69%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  vanuit gecoordineerde top-down actie

  vanuit losse bottom-up initiatieven

  28% 72%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  als een uitgestippelde reis

  als een ondekkingsreis

  43% 57%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  als een uitgestippelde reis

  als een ondekkingsreis

  8

 • HNW Barometer 2011: Mate van invulling van de facilitaire randvoorwaarden

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Organisaties waar HNW

  wordt toegepast

  9

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Onze werklocatie is momenteel volledig gericht op flexibel werken

  Onze werklocatie wordt momenteel als inspirerend gezien

  Onze werklocatie is gericht op het bevorderen van samenwerking

  Binnen onze organisatie heeft men momenteel de keuze uit verschillende werkomgevingen die aansluiten bij activiteiten

  Binnen onze organisatie is er momenteel een optimale balans tussen beschikbare en benodigde werkplekken

  Het kantoorpand (of de kantoorpanden) waarin ons bedrijf momenteel gevestigd is, is (of zijn) duurzaam ingericht

  Onze organisatie ondersteunt momenteel op actieve wijze het thuiswerken van medewerkers

  Onze organisatie ondersteunt of vergoedt momenteel (e-werk) faciliteiten in de buurt van de medewerker

  Organisaties waar HNW

  wordt uitgeprobeerd

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Onze werklocatie is momenteel volledig gericht op flexibel werken

  Onze werklocatie wordt momenteel als inspirerend gezien

  Onze werklocatie is gericht op het bevorderen van samenwerking

  Binnen onze organisatie heeft men momenteel de keuze uit verschillende werkomgevingen die aansluiten bij activiteiten

  Binnen onze organisatie is er momenteel een optimale balans tussen beschikbare en benodigde werkplekken

  Het kantoorpand (of de kantoorpanden) waarin ons bedrijf momenteel gevestigd is, is (of zijn) duurzaam ingericht

  Onze organisatie ondersteunt momenteel op actieve wijze het thuiswerken van medewerkers

  Onze organisatie ondersteunt of vergoedt momenteel (e-werk) faciliteiten in de buurt van de medewerker

  volledig mee oneens mee oneens neutraal mee eens volledig mee eens

 • 0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Onze werklocatie is momenteel volledig gericht op flexibel werken

  Onze werklocatie wordt momenteel als inspirerend gezien

  Onze werklocatie is gericht op het bevorderen van samenwerking

  Binnen onze organisatie heeft men momenteel de keuze uit verschillende werkomgevingen die aansluiten bij activiteiten

  Binnen onze organisatie is er momenteel een optimale balans tussen beschikbare en benodigde werkplekken

  Het kantoorpand (of de kantoorpanden) waarin ons bedrijf momenteel gevestigd is, is (of zijn) duurzaam ingericht

  Onze organisatie ondersteunt momenteel op actieve wijze het thuiswerken van medewerkers

  Onze organisatie ondersteunt of vergoedt momenteel (e-werk) faciliteiten in de buurt van de medewerker

  volledig mee oneens mee oneens neutraal mee eens volledig mee eens

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Onze organisatie beschikt over ICT voorzieningen om overal en altijd te kunnen werken

  Onze organisatie gebruikt sociale media, zoals (micro)blogging en wiki's, om nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren

  Alle informatie die onze medewerkers nodig hebben voor hun werk is momenteel digitaal beschikbaar

  Kennis en informatie wordt binnen onze organisatie momenteel openlijk gedeeld

  Medewerkers worden geacht zich zoveel mogelijk aan te passen aan de beschikbare ICT voorzieningen

  Onze organisatie streeft naar een duurzaam gebruik van Informatie Technologie

  Organisaties waar HNW

  wordt uitgeprobeerd

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  HNW Barometer 2011: Mate van invulling van de ICT randvoorwaarden

  10

  Organisaties waar HNW

  wordt toegepast

 • 110% 20% 40% 60% 80% 100%

  Onze medewerkers worden in staat gesteld autonoom te werken en beslissingen te nemen

  Onze medewerkers kunnen hun eigen werktijden bepalen (bijvoorbeeld door 'flexibele uren' regelingen)

  Binnen onze organisatie hebben medewerkers strikt gedefinieerde rollen en taakomschrijvingen

  Binnen onze organisatie wordt informatie gedeeld over fouten of mislukkingen om problemen constructief op te lossen

  Onze organisatie stimuleert openheid in het dagelijks werk

  Onze organisatie heeft een goede balans gevonden tussen wederzijds vertrouwen en controle

  Onze medewerkers worden afgerekend op afgesproken resultaten

  Salarisverhogingen zijn binnen onze organisatie afhankelijk van hoe goed de medewerkers hun werk verrichten

  Medewerkers worden beloond voor het leveren van hoogwaardige producten en/of diensten aan de klant

  Binnen onze organisatie wordt de rol van het management gezien als faciliterend

  Het algemeen management (directie of bestuur) van onze organisatie staat open voor initiatieven vanuit de medewerkers

  Onze organisatie heeft een duidelijke, richtinggevende visie en missie

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  HNW Barometer 2011: Mate van invulling van de HRM randvoorwaarden

  Organisaties waar HNW

  wordt uitgeprobeerd

  Organisaties waar HNW

  wordt toegepast

 • Top 5 grootste randvoorwaardelijke verschillen tussen

  uitproberende en toepassende organisaties

  1. De werklocatie is volledig gericht op flexibel werken

  2. De werklocatie wordt als inspirerend gezien

  3. De werklocatie is gericht op het bevorderen van

  samenwerking

  4. De organisatie gebruikt sociale media, zoals

  (micro)blogging en wiki's, om nieuwe

  samenwerkingsvormen te stimuleren

  5. Binnen de organisatie is er een optimale balans tussen

  beschikbare en benodigde werkplekken

  12

 • 13

  Tegen welke obstakels loopt men aan?

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Zijn aan de slag met HNW

  Werken volgens HNW

  HNW Barometer 2011, Novay en Rotterdam School of Management

 • HNW Barometer 2011: Top 5 gevoelde obstakels

  1. Managementstijl past niet bij

  HNW

  2. Bang om vaste werkplek

  kwijt te raken

  3. Organisatiecultuur past niet

  bij HNW

  4. Fysieke werkomgeving is

  niet toereikend

  5. Er is onder medewerkers

  weerstand tegen

  verandering

  1. Bang om vaste werkplek

  kwijt te raken

  2. Medewerkers missen

  vaardigheden voor

  zelfsturing

  3. Bang om contact met

  collegas te verliezen

  4. ICT omgeving is

  ontoereikend

  5. Managementstijl past niet bij

  HNW

  HNW uitproberende organisaties HNW toepassende organisaties

  14

 • Over ProWork

  Hoe haal je het beste uit mensen en organisaties en hoe kunnen

  andere werkvormen, werkstijlen en werkomgevingen daarbij

  helpen?

  ProWork is een publiek-privaat innovatieproject gericht op

  performance verbetering door @nders werken.

  ProWork ontwikkelt kennis, instrumenten en concepten en valideert

  innovatieve oplossingen rond de themas samenwerken op afstand,

  persoonlijke effectiviteit en collectieve intelligentie. Het project loopt

  van juli 2010 t/m december 2011.

  ProWork wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Service

  Innovatie & ICT programma (SII) van AgentschapNL.

  Voor meer informatie over het project of de resultaten zie

  www.futureworkspaces.nl

  15

  http://www.futureworkspaces.nl/