Hilde Curinckx Teachers certificate 2006

of 12 /12
VI AAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS GETUIGSCHRIFT VAN PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID Benaming en adres van het centrum : Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Hoger lnstituut der Kempen Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel Ondergetekende, Biesemans Arseen, directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat Curinckx Hilde geboren te Mol, op 5 januari 1970 de G.P.B.-opleiding met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum met de vermelding GROTE ONDERSCHEIDING De opleiding omvat in totaal 580 lestijden en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderuvijs voor sociale promotie. Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. Gegeven te Geel op 31 januari 2006 De houder, De directeur

Embed Size (px)

Transcript of Hilde Curinckx Teachers certificate 2006

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  GETUIGSCHRIFT VAN PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans Arseen, directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 5 januari 1970

  de G.P.B.-opleiding met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum met devermelding GROTE ONDERSCHEIDING

  De opleiding omvat in totaal 580 lestijden

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderuvijs voor sociale promotie.

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 31 januari 2006De houder, De directeur

 • VI MMSE GEMEENSCHAP. KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Agogiek - A3

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans Arseen, directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05 januari 1970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum en340,0 punten behaalde op een totaal van 400 punten.

  De eenheid omvat in totaal 40 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Ondenuijs.

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden.nageleefd.

  Gegeven te Geel op 29 januari 2006De houder, De directeur

  Iffi,/- / l\,V

  {'', , "'.i','-

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP. KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Gommunicatievaardigheid - A4

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenondenrijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans Arseen, directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Gurinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05 januari 1970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum en524,0 punten behaalde op een totaal van 600 punten.

  De eenheid omvat in totaal 60 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderwijs.

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30 juni 2005De houder,

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP. KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Mediakunde - A5

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefslraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans A., directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05-januari-1970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum.

  De eenheid omvat in totaal 60 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Ondenrijs

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30-juni-2004De houder,

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP . KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Opvoedkunde - C

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans A., directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05-januari-970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum.

  De eenheid omvat in totaal 20 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderwijs

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30-juni-2004De houder,

  ,lltr I n ^.-rlb j .Ll- !_i

 • VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Psychologie - C2

  Benaming en adres van het centrum :Centru m voor VolwassenenondenruijsCVO Hoger lnstituut der KempenKlein hoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans A., directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 0S-januari-970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum.

  De eenheid omvat in totaal 40 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G. P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderwijs

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30-juni-2004De houder,

  .]''t i, -I i;

  ..1 11

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Algemene didactiek - C3

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans A., directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Gurinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05/01/1970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum enbehaalde 272punten op een totaalvan 400 punten. . {E ;De eenheid omvat in totaal40 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderwijs

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30 januari 2005De houder, De directeur#

 • VI MMSE GEMEENSCHAP. KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Vakdidactiek + oefeningen - C4

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefutraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans A., directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05/0/970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum enbehaalde 960 punten op een totaalvan 1200 punten. . ,1 ,,'

  De eenheid omvat in totaal 120 lestfiden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Ondenuijs

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30 januari 2005De houder,

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP. KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Stage - C5

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenondenrvijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans Arseen, directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05 januari 970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum en1056,0 punten behaalde op een totaal van 1200 punten.

  De eenheid omvat in totaal 120 lestijden en maakt deel ult van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderwijs.

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 2gjanuari 2006De houder,

  1,r 1'' .lt: -

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP . KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Onderwijsdeontologie - D

  Benaming en adres van het centrum :Centru m voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefst raat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans A., directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op 05-januari-970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum.

  De eenheid omvat in totaal 20 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderwijs

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden.nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30-juni-2004De houder, De directeurI

  -57=--7--ilV

  , \\ \ | i,

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI MMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Onderwijsorganisatie - D2

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KempenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans A., directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, op O5-ianuari-l970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum.

  De eenheid omvat in totaal 20 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Onderwijs

  Hij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30-juni-2004De houder,

  :/4 t. ,t -

  De directeur

 • VI AAMSE GEMEENSCHAP. KONINKRIJK BELGIEMINISTERIE VAN DE VI AAMSE GEMEENSCHAP

  DEPARTEMENT ONDERWIJS

  ATTEST VAN EEN EENHEID

  Onderwijswetgeving - D3

  Benaming en adres van het centrum :Centrum voor VolwassenenonderwijsCVO Hoger lnstituut der KemPenKleinhoefstraat 4, 2440 Geel

  Ondergetekende, Biesemans Arseen, directeur van bovengenoemd centrum bevestigt dat

  Curinckx Hilde

  geboren te Mol, oP 05/01/1970

  deze eenheid met vrucht heeft beindigd in het bovengenoemd centrum en

  240,0 punten behaalde op een totaal van 400 punten.

  -:' De eenheid omvat in totaal40 lestijden en maakt deel uit van de

  afdeling G.P.B.-opleiding

  en is gerangschikt als Pedagogisch Hoger Ondenivijs.

  H'rj bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

  Gegeven te Geel op 30 juni 2005De houder, De directeurt*#'I