Heusdense Courant week53

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Heusdense Courant

Transcript of Heusdense Courant week53

 • 15%voordeelop het AupingassortimentKom nu proeiggenen ontvang 15% voordeel.Kijk op auping.nl/wintersalevoor tips en de actievoorwaarden.

  Auping Plaza Nijmegen T. 024-3450144Auping Plaza Den Bosch T. 073-6443246Auping Plaza Uden T. 0413-270287

  U vindt ons op de diverse woonboulevards.

  Nieuw bed?Nieuwe Auping!

  www.heusdensecourant.nlWoensdag 30 december 2015

  Boeken, cds, wijnenen meer

  in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

  WEBWINKEL

  Nieuw emailadresDe Heusdense Courant heeft vanaf 1 januari een nieuw email adres. U kunt ons vanaf 1 januari bereiken op het mailadres:

  redactie.heusdensecou-rant@persgroep.nlKijk ook eens op: www.heusdensecourant.nl of op de facebookpagina.

  Workshop ElectrosmogDRUNEN - Workshop Elec-trosmog Welke effecten heeft straling in onze woon-omgeving? Steeds opnieuw worden wij in ons dagelijks leven geconfronteerd met nieuwe apparaten die be-doelt zijn om ons leven zo aangenaam mogelijk te ma-ken. De vraag is of wij ons voldoende realiseren wat de gevolgen van al die appara-ten zijn voor onze gezond-heid. Zeker de ontwikkeling van draadloze apparatuur gaat in een razend tempo en dus vindt ook hier onder-zoek plaats naar de gevolgen

  daarvan voor ons leefmi-lieu en onze gezondheid. De conclusies van duizen-den onderzoeken wereld-wijd zijn overduidelijk en de term Electrosmog wordt steeds vaker genoemd. Door al deze draadloze apparaten wordt veel straling in ons huis binnen gebracht. De gevolgen daarvan voor ons menselijk lichaam kun-nen enorm lastig zijn en lij-den tot allerlei problemen van migraine tot slaapstoor-nissen of hartkloppingen. Een medische oorzaak is soms lastig te vinden, maar

  steeds vaker blijkt dat deze zogenaamde Electrosmog als boosdoener is aan te wij-zen. Om mensen meer bewust te maken van dit ongrijp-bare fenomeen wordt er een workshop georganiseerd waarbij Angela van Alphen belangstellenden wil infor-meren over mogelijkheden om de door deze nieuwe wereld veroorzaakte pro-blemen te verminderen c.q. op te lossen. Deze workshop wordt gehouden op zaterdag 16 januari om 14.00 uur in Centrum de Zonnewijzer.

  Tonpraoten voor jong en oudIn t Rad in Elshout is op zaterdag 23, zondag 24, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari tonpraoten. In het eerste weekend voor de jeugd, het weekend erna zijn de volwassenen aan de beurt.

  ELSHOUT - Na een opleiding van zon 3 maanden, staan er op 23 en 24 januari 14 kinderen en tieners in de ton. De eugdpraoters zijn: Laurie van Hulten, Maureen van Heeswijk, Pien Simons,

  Sanne de Hart, Kees van Bla-del, Sjoerd Schoenmakers, Jade van den Berg, Roniek van Dijk, Marll de Wijs, Kristy Klerks, Clint Kivits, Kari van der Staak, Guus van Assem en Ruud Ketels. Het weekend daarna, op 29, 30 en 31 januari is het grote tonpraoten. Alle dagen staan er dezelfde praoters uit alle streken van Brabant in de ton. Ook nu weer kampioenen uit voor-gaande jaren en fi nalisten van 2016 bij de Brabantse kampioenschappen en het Keijebijters Kletstoernooi, maar ook beginnende ton-praoters die gescout zijn

  door de tonpraotcommis-sie. Robert van Lamoen, Christel van Den Dungen, Wichard de Benis, Bart Ke-telaars, Boy Jansen en Stef Leijten komen in de ton te staan. Zaterdag 23 januari start het jeugdtonpraoten om 18.30 uur, op zondag 24 januari om 13.30 uur. Kaarten kosten 3 euro. Het grote tonpraoten begint om vrijdag 29 en zaterdag 30 januari om 19.45 uur en op zondag 31 januari om 13.15 uur. Kaarten kosten 10 euro. Voor alle avonden zijn kaar-ten te bestellen via de web-site. t Rad is te vinden aan Kerkstraat 39 in Elshout.

  HEUSDEN - Morgenavond is het dan zover, het oude jaar wordt ingeruild tegen het nieuwe jaar. Als gebruikelijk gebeurt dat met het afsteken van vuurwerk en menigeen drinkt klokslag 00.00 uur een lekker glaasje champagne. Doel van dit alles is om het nieuw jaar op feestelijke wijze te verwelkomen en het oude jaar achter ons te laten.

  Gebruikelijk is ook dat er allerlei goede voornemens worden geformuleerd (afvallen, meer sporten, rijk worden, enz.). Wat u uwzelf ook voorneemt of wenst, alle medewerkers van de Heusdense Courant hopen dat uw voornemens uit mogen komen. Wij bedanken ale lezers en adverteerders voor hun vertrouwen. De allerbeste wensen voor 2016.

  Wij wensen iedereen een zeer voorspoedig en gezond 2016 toe

  Straks kunt u gewoon met pin betalen

  HEUSDEN - Om de bezoe-kersstromen naar en in de vesting beter te sturen, gaat de gemeente onder meer nieuwe bewegwijzering en portalen plaatsen. Daarbij is het de bedoeling dat met name de parkeerplaats aan de Vestingstraat beter zicht-baar wordt gemaakt. Ook wordt de capaciteit van dit

  parkeerterrein uitgebreid met 30 parkeerplaatsen, die door de week gebruikt kun-nen worden door touring-cars. Om het gebruikersge-mak te vergroten worden de parkeerautomaten op de Botermarkt en het Burcht-plein geschikt gemaakt voor

  pinbetalingen. De tijd waar-op het betaald parkeren op werkdagen en zaterdagen ingaat, wordt tegelijkertijd verlaat van 9.00 naar 10.00 uur. Ook gaat de gemeente de informatie over parkeren uniformeren en via meer-dere kanalen verstrekken. Het huidige parkeerregime waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen langpar-keerders, bewoners en be-zoekers, blijft net als de beleidsregels rond de par-keervergunningen onver-anderd. De uitvoering van de maatregelen is begroot op zon 75.000 euro. De maatre-gelen worden in de eerste helft van 2016 uitgevoerd. Na afl oop van het toeristen-seizoen 2016 wil het college een onderzoek laten uitvoe-ren naar de tevredenheid bij inwoners van de vesting en belanghebbenden.

  ER KOMEN NIEUWE PORTALEN EN BEWEGWIJZERING

  Na nauw overleg met bewoners en ondernemers gaat de gemeente Heusden een aantal maatregelen nemen om de parkeerstromen in en rond de vesting Heusden beter in goede banen te leiden. Het college heeft daartoe dinsdag 22 december een besluit genomen.

  Parkeren in de vesting

  Hans van der Ven stoptHEUSDEN - Hans van der Ven (62) stopt op 1 juli als gemeentesecretaris en al-gemeen directeur bij de ge-meente Heusden. Twee functies die hij bijna 14 jaar lang bekleedde. Van der Ven wil na 46 jaar lang gewerkt te hebben nu meer tijd aan zijn familie, studie

  en hobbys besteden. Hij trad in september 2002 in dienst bij de gemeente en werkte aan het concept van de Heusdense Manier van Werken, waarbij de burger centraal staat. Ook stond hij aan de wieg van het concept Dromen. Doen. Heusden.

  POPMUZIEK GESCHIEDENISBij de Aleph kunt u terecht voor de leergang over de ge-schiedenis van de popmuziek

  5

  JAAROVERZICHT IN VOGELVLUCHTEen serie fotos geeft een snel overzicht van wat er zoal in Heusden in 2015 gebeurde.

  10

  RijbewijskeuringVLIJMEN - Senioren, chauf-feurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden ge-keurd, kunnen hiervoor op 21 januari terecht in Woon-zorgcentrum St. Janshof, Kees Klerxstraat 40. Voor senioren kost de keuring 30,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het 55 euro. Voor informatie en een af-spraak belt u tijdens kan-tooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Re-gelzorgRijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een da-tum plannen kan via www.regelzorg.nl.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de nieuwe thriller van Suzanne Vermeer

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga naar de site van uw lokale krant

 • www.heusdensecourant.nl Heusdense Courant woensdag 30 december 2015 2

  HET JBZWENST U EENGEZOND 2016!

  WE VERWELKOMENU OOK GRAAG WEERIN HET NIEUWEJAAR.

  WWW.JBZ.NL

  Kom gezellig langs in onze winkel voor530 m2 winkelplezier!

  Onze winkel is gevestigd aan deGasthuisstraat 17, 5171 GC te Kaatsheuvel

  Onze diensten: o.a. gratis ophalen, verhuizing, ophalen van een complete inboedel.

  Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

  Zondag van 11.00 tot 17.00 uur

  Met onze collectebussen steunen wijdiverse goede doelen zoals:

  KringloopwinkelKaatsheuvel

  Voor meer info kijk op onze website:www.kringloopkaatsheuvel.nl

  Telnr.: 06-34204907E-mail: kringloopwinkelkaatsheuvel@hotmail.com

  WILLEM RUIS,DE SHOW VANZIJN LEVENOverrompelend, ontroerendmuziektheater over Nederlandsgrootste showmaster ooit:Willem Ruis. Met Xander vanVledder, Maaike Widdershovenen Johnny Kraaijkamp

  DIVERSETHEATERS INJANUARI, FEBRUARI,MAART

  BESTEL JE KAARTEN MET VOORDEEL OP WEEKKRANT.NL/THEATER

  WILLEM RUIS, DE SHOW VAN ZIJN LEVENOverrompelend, ontroerend muziektheater over Nederlands grootste showmaster ooit: Willem Ruis. Met Xander van

  GENO

  MINE

  ERD

  20%KORTING

  Ellen van KuikKledingreparatie

  StomerijTel.: 0416-377645

  Burg. v/d Heijdenstraat 24, Drunen

  Openingstijden:ma-do-vr van:13.30 uur tot 15.00 uur18.00 uur tot 19.00 uur

  Repaircaf repareert gratisHEUSDEN Het volgende Re-pair Caf is op donderdag-avond 14 januari in Heus-den. De initiatiefnemers houden n keer in de twee maan-den op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur een

  Repair Caf in buurthuis de Stulp aan de Admiraalsweg 100 in Drunen. De inwoners van de ge-meente Heusden kunnen hier naartoe komen met hun draagbare kapotte spullen. Eventuele nieuwe onderde-

  len zelf mee nemen. Repare-ren is gratis. Een vrijwillige bijdrage, om de onkosten van te betalen, wordt op prijs gesteld. Koffie en thee staan klaar. Meer informatie staat op de website.

  Rikken en jokeren gildenDRUNEN - In Party centrum de Remise in Drunen wordt op zaterdag 9 januari wordt er gekaart. Voor het 47e jaar organiserende de gilden uit Drunen en Elshout de avon-den ten behoeve van bv. Het Zorgenkind en DVS. De in-leg per avond is drie euro inclusief n lot voor de hoofdprijs over drie avon-den. Aanvang van het kaart en 20.00 uur inschrijven kan vanaf 19.30 uur. De gil-den spreken op