Het verhaal achter de cijfers bij Sanoma

of 4 /4

Embed Size (px)

description

Hoe het inzetten van Qlik ervoor zorgt dat in een dynamische en veranderende omgeving de management informatie slim beschikbaar is." Het verhaal achter de cijfers bij Sanoma

Transcript of Het verhaal achter de cijfers bij Sanoma

Page 2: Het verhaal achter de cijfers bij Sanoma

HET VERHAAL ACHTER DE CIJFERS BIJ SANOMA

“Sanoma is een organisatie in beweging. Van een klassieke uitgeverij met bladen, in Finland zelfs met kranten, transformeren we naar

een multimediaal bedrijf waarin beeld en digitaal centraal staan. Beeld kan lineaire televisie zijn, maar ook steeds meer non-lineair

zoals video on demand,” vertelt Cees van Dam, Manager Planning & Control Digital bij Sanoma. “Het bedrijf is nu nog voornamelijk

ingericht als een klassieke uitgeverij, ook qua managementinformatie. Door de transitie ontstaat nu snel een nieuwe behoefte aan

informatie.”

VERANDERENDE INFORMATIEBEHOEFTE

“Voor de printtitels kunnen we alles goed ontsluiten, maar digitaal – waar je juist alles kunt meten - is de informatie nog heel

versnipperd binnen de organisatie. Er is veel operationele informatie bij de uitgevers, die hebben zij nodig om hun werk te kunnen

doen. Op hoger niveau, voor de directie en de vorming van strategie, ontbreekt echter adequate informatie. In dat gat proberen we te

duiken met het dashboard.”

“HOE ZORG JE ERVOOR DAT DE MANAGEMENTINFORMATIE

GECONSUMEERD WORDT? DE LEZER MOET IN ÉÉN OOGOPSLAG DE

KERN VAN DE BOODSCHAP KUNNEN ZIEN.”

“Over de digitale diensten is veel meer data tot beschikking dan bij de traditionele tijdschriften. De vraag is hoe je daar de bruikbare

informatie uithaalt,” zegt Paul Damen, consultant bij Finext en nauw betrokken bij de implementatie van het dashboard. “Het is

belangrijk dat het geen informatie-overload wordt. Zeker in deze tijd, met een hoge beschikbaarheid aan data, zijn we vanuit finance

ook een filter,” gaat Cees verder.

De managementinformatie richt zich bij digitaal op andere onderwerpen dan bij print. “Het is echt andere informatie,” vertelt Cees. “Zo

verandert het bezoek op onze websites heel snel van desktop naar mobile. Als je die trend niet snel genoeg ziet, kun je er niet tijdig op

inspelen. Hiervoor willen we een totaalbeeld leveren, waar je trends uit kunt halen. Als je een verandering bij één site ziet, is het iets

anders dan wanneer je in het totaalbeeld ziet wat er verandert. Zo zien we de verandering van desktop naar mobile heel sterk op nu.nl,

maar verwachten we dit trend pas later ook op kieskeurig.nl te zien.” “Om die verschillen ten op zichten van de trend te kunnen

verklaren, is het belangrijk om een beeld op verschillende niveaus beschikbaar te maken,” zegt Paul.

VOOROPLOPEN VANUIT FINANCE

Cees ziet hierin een aanjagende rol vanuit finance & control. “Vanuit onze rol als opstellers van de managementinformatie zijn we altijd

op zoek naar vernieuwing. Dit is een continue proces; zeker in de mediawereld zijn organisaties doorlopend aan het veranderen. Dit

Sanoma verandert in snel tempo van klassieke uitgeverij van bladen als Donald Duck en Libelle naar

een multimediaal bedrijf met bijvoorbeeld Nu.nl, FashionChick, Kieskeurig en de SBS

televisiezenders. Sterke merken - ook de core printmerken - zijn zeer belangrijk en worden

multimediaal ingezet. Deze transitie vraagt om andere managementinformatie, waarbij een nieuw

dashboard de dialoog over de cijfers versterkt.

Tekst: Danielle Gruijs - Springfish

Page 3: Het verhaal achter de cijfers bij Sanoma

heeft te maken met veranderende technieken. Nu spelen we in op de iPad, maar over 5 jaar zijn er weer nieuwe mogelijkheden, zoals

Google Glass en iWear. Daar moet je als finance een goede rol inspelen en zelfs in voorop lopen.” “Door vanuit finance gedegen

analyses aan de business te leveren, biedt je als financial een hoog toegevoegde waarde,” zegt Paul.

Sanoma koos voor de inrichting van een dashboard in Qlik!. “De keuze voor Qlik! is met name gebaseerd op hoe de informatie te

ontsluiten is. De output vanuit Qlik! ziet er heel mooi uit. Dat is noodzakelijk vanuit een andere manier van denken: hoe zorg je ervoor

dat de managementinformatie geconsumeerd wordt? De lezer moet in één oogopslag de kern van de boodschap kunnen zien. Dat is

een nieuwe dimensie aan het finance vak.”

DIVERSE BRONNEN GOED ONTSLUITEN

“De technische achterkant is wel wat complex door alle verschillende bronnen bij Sanoma, waardoor het maken van rapporten en

queries lastiger is dan voorheen,” gaat Cees verder. “Het voordeel van Qlikview is dat het heel brononafhankelijk is, je kunt diverse

bronbestanden zo integreren tot één totaalbeeld. Technische gezien vraagt het wel wat om dat op een goede manier te ontsluiten en

toekomstbestendig te maken, zeker met een grote databak als bij Sanoma,” zegt Paul.

Cees is positief over de rol van Finext hierin. “De mensen van Finext combineren technische kennis met het goed ontsluiten van de

benodigde informatie. Ze hebben ons erg geholpen met de koppeling tussen de informatiestructuur in SAP en de structuur van de

sites. Bovendien hebben zij veel ervaring met dashboards.” “Het is belangrijk om goed uit te denken hoe je het dashboard slim

opbouwt. Het uitgangspunt daarbij is altijd ‘wat is voor de gebruiker logisch?’,” vertelt Paul.

Paul Damen (Finext) en Cees van Dam (Sanoma)

Ook over het verloop van het project is Cees positief. “Binnen een dergelijk project, waarin je afhankelijk bent van andere mensen in

de organisatie zoals IT en sales, schakelde Finext heel goed. Ze leveren wat we hebben afgesproken, maar zijn ook flexibel in het

maken van aanpassingen wanneer nodig. We hadden een gedeeld teamgevoel: samen gaan we deze klus klaren.”

HET GESPREK OVER DE CIJFERS

De eerste fase van het project was gericht op het vergaren van informatie die er nog niet was: de uitgeefprestaties. “Centraal staat de

vraag ‘hoe doen websites het nu?’ Denk aan informatie over pageviews, impressies, click throughs en clicks. Deze basisgegevens van

onze websites zijn decentraal natuurlijk wel bekend, maar niet centraal en ook niet zoals we georganiseerd zijn. Nu kunnen we

verschillende informatie vanuit verschillende perspectieven bekijken, bijvoorbeeld per organisatieonderdeel, per directielid of de

afhankelijkheid van de sites onderling.

Page 4: Het verhaal achter de cijfers bij Sanoma

Finext Telecom, Media & Technology Park de Werve 1, 2274 ES Voorburg Postbus 81, 2270 AB Voorburg Tel: +31(0)70 300 3000 Fax: +31 (0)70 300 3003 tmt.finext.nl

De volgende stap is het toevoegen van de salesprestatie. “Als we de verkopen van de advertenties en banners toevoegen, kunnen we

de uitgeefprestaties vergelijken met de salesprestaties. Deze hebben een duidelijk verband met elkaar: als de uitgeefprestatie niet

goed is, is het voor sales moeilijker om een goede salesprestatie neer te zetten. Zo kunnen we elkaar positief aanspreken om samen

verder te komen.”

Positief challengen vindt Cees een belangrijke onderdeel van het vakgebied Finance & Control. “Door het creëren van transparantie

breng je het gesprek op gang,” stelt Paul en Cees beaamt dit: “Deze tool helpt enorm bij het aangaan van de dialoog over de cijfers.”

Bovendien brengt de tool eenvoud in het proces. “In plaats van het vergaren van cijfers, hebben we vanuit Finance & Control nu tijd

om het gesprek aan te gaan over het verhaal achter de cijfers.”

ONDERBOUWEN VAN KEUZES

Een belangrijk resultaat van het nieuwe dashboard is het onderbouwen van keuzes door het bieden van een totaalbeeld rondom

trends. “Het geeft bijvoorbeeld een onderbouwing van de trends die we vermoeden. Zo werd de verschuiving van desktop naar mobile

in cijfers bevestigd. Dat betekent dat we nog meer en sneller nieuwe business modellen moeten ontwikkelen,” vertelt Cees. “We zijn

een bedrijf dat af en toe in het nieuws is door de daling aan de tijdschriften-kant. Maar aan de digitale kant zijn we erg aan het groeien.

Er wordt intern vooral veel gesproken over groei in plaats van daling. Daar horen keuzes bij, ook aan de online kant. Bijvoorbeeld als

een site structureel niet groeit, of als de omzet wel licht groeit maar zonder positieve onderliggende getallen.”

“IN PLAATS VAN HET VERGAREN VAN CIJFERS, HEBBEN WE VANUIT

FINANCE & CONTROL NU TIJD OM HET GESPREK AAN TE GAAN OVER

HET VERHAAL ACHTER DE CIJFERS.”

Een ander voorbeeld van het maken van keuzes is nu.nl. “Uit de data blijkt dat nu.nl veel bezoek krijgt uit de Randstad, maar ook uit

Groningen. We willen regionaal nieuws gaan brengen, op basis van de data is het logisch om dit eerst in Groningen te gaan testen. We

kunnen onze investeringseuro maar één keer uitgeven. Die stoppen we het liefst in activiteiten waar op lange termijn winst uitkomt.

Het dashboard helpt ons daarbij, zowel bij het maken van de keuzes als bij het overtuigen van de betrokken mensen. Het is een tool

met strategische waarde.”

MEER WETEN?

Benieuwd naar de inzichten die een dashboard jouw organisatie kan opleveren? We praten er graag over verder. Neem contact op

met Paul Damen via [email protected] of 070-300 3000.

OVER FINEXT TELECOM, MEDIA & TECHNOLOGY Wij zijn ervan overtuigd dat eenvoud echt werkt. Eenvoud versnelt, verbetert de bedrijfsvoering en maakt organisaties wendbaar. Vanuit Finext Telecom, Media & Technology helpen wij organisaties bij het transparanter en eenvoudiger maken van hun business, zodat zij hun groei kunnen versnellen. Vertrouwen, verbinden en verrassen zijn het startpunt om vakmanschap de ruimte te geven. Hierbij combineren wij onze kennis van de telecom, media- en technologiebranches met onze jarenlange ervaring met innovatie, bedrijfsprocessen en de nieuwste informatietechnologieën.