HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, [email protected] of 020-6711072. KORT •...

of 16 /16
TABATREFFER Nº 10, SEPTEMBER 2008 HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K MOET ERAAN GELOVEN

Embed Size (px)

Transcript of HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, [email protected] of 020-6711072. KORT •...

Page 1: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

TABATREFFER Nº 10, SEPTEMBER 2008

HET ROOKVERBOD:

OOK TABA ZONDER K MOET ERAAN GELOVEN

Page 2: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

AFC TABA (relatienummer BBDB 51B) speelt in Sportpark Drieburg, Fizeaustraat, Amsterdam. Telefoonnummer van de kantine: 020 692 41 61. Gironummer 5011393, t.n.v. afc TABA, Amsterdam.

HET TABA BESTUUR BESTAAT UIT:Voorzitter: Mike Paschenegger (020-6949170, [email protected])Secretarissen: Roland Knoppe (Tuinstraat 142, 1015 PH A’dam 020-6257970, [email protected]) en Arthur Rauwerdink, 020-6758700, [email protected] en verzending Tabatreffer:Anke Lucas, Schagerlaan 115, 1097 HP, 06-12878513, [email protected]:Frank Visbeenledenadministratie[email protected] Jeugdsecretaris:Jan de Wijer [email protected]

Jeugdcommissie:René Diepgrond (A- en B-jeugd) [email protected] Moerkamp (C-jeugd) [email protected] Frenkie Hardonk (E-jeugd) [email protected] Schimmel (F-teams) [email protected] de Leeuw (meidenteams) [email protected] Technische Commissie:Bregt Remijn (voorzitter) [email protected] Rijskamp (A-jeugd en doorstro-ming naar senioren) [email protected]é Diepgrond (A-jeugd) [email protected] Verkaaik (B-jeugd) [email protected] Verkaaik (C-jeugd) [email protected] Visbeen (D-jeugd) [email protected] Grootenboer (E-jeugd) [email protected] Kallenberg (F-jeugd) [email protected]

Bart Zwarenstein (meidenteams) [email protected]

Wedstrijdcoördinatie: zaterdagochtend: Rob Ales, 6657657 / zaterdagmiddag: Roland Knoppe / zondag: Eric Jansen/Rob AlesToernooicoördinatie: René Diepgrond, 6652050Beheer kantine: Stef van der Laan/Mildred ReemnetKantine en veldverzorging: Werner Möller, 6644478Materiaal jeugd: Jos Duijst, 6759756

ConTRIBUTIES 2008-2009F zonder competitie € 60,-F € 110,-E € 120,-D € 130,-C € 140,-B € 150,-A € 160,-Senioren € 175,-Zaal € 130,-

* wijzigingen voorbehouden

Administratiekosten € 10,-Tabatreffer € 15,-Aanmaningskosten € 15,-

opzeggen 1 juni t/m 30 sept. Senioren € 40,-Jeugd en zaal € 30,-

opzeggen 1 okt. t/m 31 dec.Senioren € 100,-Jeugd en zaal € 70,-

GezinskortingVanaf 2e en volgende leden binnen één gezin: € 15,-

Studentenkorting € 30,-

REdACTIE TABA TREFFERRon de [email protected]: Alex Clay

De Taba Treffer verschijnt pakweg 1 keer per maand.Kijk ook op www.afctaba.nl

Page 3: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA � • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Jubileum-TrefferVoor wie het nog niet wist: tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van Taba op 6 september is een speciale jubileum-Treffer verschenen. Deze glossy is voor alle Treffer-abonnees (één per adres) op zaterdagen en zondagen – gratis – af te halen in de wedstrijdkamer. Een extra exemplaar (voor familie of vrienden) kost 7,50 euro.

Zaterdag thuisspelende ploegen opgelet: BARdIEnST! Kijk bij het thuisschema op de Tabasite (links in het menu) of jullie team ook bardienst heeft! Iedere week vanaf woensdagmiddag staan de wedstrijden, scheidsrechters, kleedkamers EN de bardiensten ingedeeld op de website.

ScholierenvergoedingMensen op bijstandsniveau kunnen gebruik maken van de scholierenvergoeding. Iedereen op bijstands-niveau heeft hiervoor een declaratieformulier ont-vangen.Voor verdere informatie: http://www.dmo.amsterdam.nl en Anke Lucas, [email protected] of 06-12878513.

Scheidsrechter gezocht...... voor de zaaldames Taba 2. Wie wil er eenmaal in de twee/drie weken meestal op een vrijdagavond onze fluiter worden? We spelen meestal om 20.10 uur in sporthal De Pijp (vlak bij Dopey’s Elixer), de wedstrijd duurt 2 x 25 minuten. Passende beloning valt over te praten!!! Contact kun je opnemen met Ilma, [email protected] of 020-6711072.

KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORTKORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

Oudvoorzitter Joop van Teeseling en scheidend voorzitter Mike Paschenegger tijdens het jubileumfeest j.l. 6 september

Page 4: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA � • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

de eerste verbouwingsresultaten zijn zichtbaar. Het is het begin van een seizoen lang breken, ruimen, bouwen en schilderen. Help mee!

op de fiets, voor de derde keerOm ervaring op te doen is in de zomer een aan-vang gemaakt met de verbouwing. De resultaten zijn zichtbaar en door iedereen te beoordelen. In deze aanloop zijn wij bezig om alles stromen onderling af te stemmen: bouwstroom, geldstroom (subsidie is definitief toegezegd, moet nog steeds wel binnenkomen), vrijwilligers, klussen, materia-len. Je kent het wel van je verbouwing thuis: voor de derde keer die dag spring je op de fiets om een ontbrekende schroef te halen. Terwijl je ervan overtuigd was dat je aan alles had gedacht.

Ook bij de Tabaverbouwing is afstemmen een lastig onderdeel. Vrijwilligers melden zich voor een bepaalde dag/klus, maar de verplaatsing van de gasleiding door bedrijf X is vertraagd, waardoor die vrijwilligers niet aan de slag kun-nen. Begeleiding van klussers (wie schuurt die druiper weg) is soms nodig voordat een ploegje aan de slag kan. Vind ze maar es op tijd. Soms is er helemaal niemand voorradig en kan de aannemer niet verder. Ook pijnlijk. Enfin. We hebben gezegd: ‘We mogen er een heel seizoen over doen’, omdat we willen voorkomen dat we (duur)betaalde profs zetten op klussen die vrij-willigers kunnen klaren. Daar houden we nu nog even aan vast.

de komende tijdIn oktober legt de aannemer de basis voor de uitbreiding van twee nieuwe kleedkamers, aan de kop van de kantine (‘het Gat van Taba’). Daarna ronden (vrijwillige) Tabaleden de nieuwe kleedkamers in het huidige kantinegebouw af. In het verlengde daarvan volgt het voorraadhok, ook hier zijn er tal van kleine en grotere klussen voor vrijwilligers. Tegen de winterstop beginnen we met de keuken en de kantine.

Waarom ook al weer vrijwilligers? Voor de verbouwing krijgen wij geld (subsidie), lenen wij geld en steken er als Taba zelf geld in. Het subsidiebedrag is even groot als het deel eigen geld en afhankelijk van een aantal criteria (aantal velden). Het deel eigen geld mogen (en in ons geval moeten) wij invullen met zelfwerk-zaamheden. Op deze manier krijgen wij de maxi-male subsidie en is de verbouwing ook realiseer-baar.

Kortom praat en doe mee. Meld je aan bij Jos Duijst onder het motto vele handen maken licht werk. Taba 4 ever!

de verbouwingscommissie

FiRMA ROOFBOuw

Page 5: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA � • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

ALV 29 oktober

JiJ mAg het zeggenDe Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen een vereniging. Op een ALV (eens per jaar) denk, praat en beslis je mee over de toekomst van je cluppie. Kom dus naar de ALV, op woensdagavond 29 oktober, vanaf 20.00 uur in de Tabakantine.

Terugzien en vooruitblikkenHoe hebben we het de afgelopen tijd gedaan? Waar staan we nu? Wat gaan we de komende tijd doen? We bespre-ken het op de ALV, grofweg aan de hand van de volgende punten:Organisatie en beleid (hoofd- en jeugdbestuur, technische voetbalzaken)Accommodatie (gebouw, verbouwing, velden en materialen, beheer)Financiën (jaarverslag, Taba 75, contributie, kascommissie)Mensen (organisatorisch en technisch kader, personeel, vrijwilligers)

Dit lijstje vullen we komende maand nog verder in. Heb je punten voor de agenda? Laat het ons weten! We zien je graag op 29 oktober en houden je via de Treffer en de site op de hoogte.

Arthur rauwerdink (scheidend secretaris)

GEKNiPT VOOR u

Page 6: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA � • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Taba 1953-1963Taba bestaat 75 jaar en daarom kijken we nu af en toe nog eens terug naar de voorbij jaren. In de glossy-uitgave van de Taba Treffer, die is uitgebracht ter ere van het 75-jarig jubileum, hebben we de herinneringen van tante Janny kunnen lezen, uit de periode vanaf 1963, toen haar zoons bij Taba speel-den en zij zich, met tal van anderen, op alle moge-lijke manieren voor de club inzette; ze is dat tot een paar jaar geleden blijven doen. De verhalen met de bijbehorende foto’s geven een mooi beeld van een periode in de Tabageschiedenis die voor veel leden waarschijnlijk onbekend is. Er is over de geschiede-nis van Taba niet zoveel bekend, zoals in het jubile-umnummer ook te lezen valt. Het verleden van Taba is voor een groot deel in het duister gehuld. Over de

oprichting van Taba weten we nog wel iets, daarover staat het een en ander op de Taba-site, maar tastbare ‘bewijzen’ uit de begintijd zijn nauwelijks bewaard gebleven. Daarom was ik erg blij toen ik onlangs het volgende bericht in mijn mailbox aantrof:

‘In een nostalgische vlaag naar het verleden stuitte ik op de internetpagina van AFC Taba. Van 1953 tot 1963 ben ik actief lid geweest van deze club en heb nog het 25 jarig bestaansjubileum meegevierd, een periode dat Taba in de 1e klasse AVB en 4e klasse KNVB speelde. In mijn bezit zijn nog een groepsfoto uit 1961 en 3 elftalfoto’s uit die tijd. Enkele personen zijn mij nog bij name bekend. Kan het zijn dat daar interesse voor bestaat?’

(ong. 1953/54)Staand v.l n.r.: ??, Wim Verhaar, Johan Jong, ??, (Joop) van Teeseling, ??Zittend v.l.n.r.: Kruiswijk 1, Geerlings, ??, ??, Hans Zoeteweij, Kruiswijk 2

Page 7: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA � • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Natuurlijk hadden wij interesse. Dit was gewel-dig nieuws. Ik heb dat de heer Zoeteweij, want hij stuurde mij dit bericht, onmiddellijk laten weten en niet veel later plofte er een grote envelop in de bus met daarin de foto’s die hierbij staan afgedrukt. Het leuke is dat we de heer Zoeteweij zien als pupil, als jeugdspeler, en als teamleider. Ook de groepsfoto is bijzonder. We zien leden en bestuur van Taba tijdens een uitstapje naar Groningen in 1961.

Op de foto staat onder meer een van de eerste voor-zitters van Taba, de heer de Jong. En op de andere elftalfoto’s staan nog twee oud-voorzitters, Joop van Teeseling en Karel Idskes, allebei als jeugdspeler.

Ik heb de heer Zoeteweij gevraagd naar zijn herinnerin-gen aan zijn tijd bij Taba. In zijn antwoord schreef hij:

‘Echte info heb ik helaas niet meer. Er werd gespeeld in effen gele shirts met een zwarte kraag zonder een (niet bestaand?) tabalogo, de broeken waren zwart en de kousen weet ik niet precies meer. Het Tabashirt en broek plus voetbalschoenen heb ik nog steeds be-waard omwille van de illusie ooit weer eens te gaan voetballen. Ik ben nu 70 jaar, dus de illusie zal wel zo blijven.Er werd gespeeld op sportpark Drieburg waar o.m. ook v.v. Fit speelde en waar dus nu ook nog gespeeld wordt. Er waren toen 2 speelvelden beschikbaar en van spelen op het JOS terrein was nog geen sprake. De vereniging had toen 4 senioren elftallen, een jeugd A team en nog naar ik meen 2 verdere jeug-delftallen.Vaak was de Brakke Grond in de Nes de plaats van officiele vergaderingen, daar heb ik ook nog het 25

(ong. 1957)Staand v.l.n.r.: ??, Frans Prantl, van Geen(en), Wim Verhaar, Hans Zoeteweij, Eddie van Kampen, Johan JongZittend v.l.n.r.: ??, ??, ??, Arthur Otten, Fred Gevers

Page 8: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA 8 • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

(ong. 1962)Zittend v.l.n.r.:??, Jan Bron, ??, Henk HendriksenStaand2e van rechts: Hans Zoeteweij

(ong. 1961)Zittend v.l.n.r.:Karel Idskes, ??, Kuchlein, van Beuzekom, de GeusStaand: ???

Page 9: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA � • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

jarig jubileum meegevierd alsook het kampioenschap in de 1e klasse AVB en de promotie naar de 4e klasse KNVB.Zelf ben ik ook nog enige tijd lid van de jeugdcom-missie o.l.v. de hr van Teeseling geweest en bege-leidde ik een pupillenelftal.Mijn verhuizing naar Eindhoven betekende toen ook het einde van mijn voetbaltijd.’

Er werd dus gespeeld zonder logo (embleem) op het tenue. Nog niet zo lang geleden is dat embleem (her)ingevoerd, en het schijnt dat er in het begin van het clubbestaan ook met een logo op het shirt werd gespeeld (zie de geschiedenis van Taba op de Taba-site). Maar dus

niet in de jaren vijftig en zestig. Over hoe dat nu precies zit, berichten we hopelijk nog eens in een latere Treffer, dat overigens ook jarenlang verscheen zonder het nu zo vertrouwde tabaksbladlogo op de voorkant.

Zijn Tabashirt en broek en voetbalschoenen heeft de heer Zoeteweij al die veertig jaar bewaard, zo schrijft hij. Het lijkt mij nu vreselijk leuk voor in de geheel opgeknapte kantine om daar in de trofeeënkast een veertig jaar oud Taba-tenue te hebben hangen, zoals in het Ajaxmuseum ook een outfit van Johan Cruijff uit de jaren zestig hangt. Wie weet lukt dat nog.

Ron de Heer

Groepsfoto naar v.v.GVAV in het Oosterpark in Groningen (1961)2e van links, staand op de 2e rij van voren, de hr. de Jong, een van de eerste voorzitters, zo niet de eerste, van afc Taba. Naast hem (3e) zijn opvolger de hr. Buizer, naast hem Hans Zoeteweij. Als eerste op de 3e rij de hr. Fokke, toenmalig hoofdtrainer. 3e van links op de 3e rij met sigaar in de mond de hr. Wim Takes, toenmalig secretaris van de club.

Page 10: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA 10 • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Team Veld Wanneer Tijd Teamleider Coach Trainer

A1 DM/AW dinsdag 19:00 - 20:30 René Diepgrond, 6652050 Mike Houtsnee, 06-11432218 Mike Houtsnee, 06-11432218

- JOS2 vrijdag 19:00 - 20:30 - - -

A2 - Paul Beumer

B1 WB3 dinsdag 17:30 - 19:00 Heleen Gans Bert Rijskamp, 6934331 Bert Rijskamp, 6934331

- WB3 donderdag 17:30 - 19:00 - - -

B2 WB3 dinsdag 17:30 - 19:00 Thom Moerkamp, 6250292

- WB3 donderdag 17:30 - 19:00 -

B3 WB3 donderdag 17:30 - 19:00 Jos Gadet, 6655824/ Jos Gadet, 6655824/ Piet Laan, 6734365

Stefan Floor, 6751990 Stefan Floor, 6751990

C1 JOS2 dinsdag 17:30 - 19:00 Roelant Koning, 6941954 Bregt Remijn, 6631925

- JOS2 vrijdag 17:30 - 19:00 - -

C2 DM/AW woensdag 17:30 - 19:00 Sander Hoek, 6792551 Hans Zwaal, 6154632 Hans Zwaal, 6154632

- JOS2 vrijdag 17:30 - 19:00 - - -

C3 JOS2 dinsdag 17:30 - 19:00 Jan de Wijer, 4180699 Jan de Wijer, 4180699 Jan de Wijer, 4180699

- JOS2 vrijdag 17:30 - 19:00 - - -

D1 JOS2 dinsdag 17:30 - 19:00 Annelieke Verhage, 4194332 Stijn Knigge, 6947162 Stijn Knigge, 6947162

- JOS2 donderdag 17:30 - 19:00 - - -

D2 JOS2 dinsdag 17:30 - 19:00 Jos Duijst, 6759756 Ronald Hooft, 6381197 Ronald Hooft, 6381197

- JOS2 donderdag 17:30 - 19:00 - - -

D3 WB3 maandag 17:30 - 19:00 Roderik Westra, 4650094 Hanne Obbink, 6792977/ Hanne Obbink, 6792977/

Arthur Rauwerdink, 6643233 Arthur Rauwerdink, 6643233

- WB3 woensdag 16:00 - 17:30 - - -

D4 WB3 maandag 17:30 - 19:00 Anneloes van Lier, 6641804 David de Ruiter, 6934087

- WB3 woensdag 16:00 - 17:30 - -

D5 WB3 maandag 17:30 - 19:00 Malou Heyse Mike Paschenegger, 6949170 Mike Paschenegger, 6949170

- WB3 woensdag 16:00 - 17:30 - - -

E1 JOS2 maandag 17:30 - 19:00 Piet Oomes, 6754768 Piet Oomes, 6754768/ Freek Kallenberg, 4867697

Hans Christenhuis, 6227092

- WB3 woensdag 14:45 - 16:00 - - -

E2 JOS2 woensdag 14:45 - 16:00 Paul Kamp, 4470141 Maarten Kuit Paul Kamp, 4470141

E3 WB3 woensdag 14:45 - 16:00 Annelieke Verhage, 4194332 Andy Tarenskeen, 6898789 Piet Oomes, 6754768

E4 WB3 woensdag 14:45 - 16:00 Freek Kallenberg, 4867697 Richard de Nooy, 6833447 Richard de Nooy, 6833447

E5 WB3 woensdag 14:45 - 16:00 Irene van Houten, 6706829 Michael van Gerven, 4226245 Chris de Koning, 4214951

E6 WB3 woensdag 14:45 - 16:00 Anne-Marie Heemskerk, Martijn van Ieperen, 6720764 Pieter Hilhorst, 4630456

6205674

E7 WB3 woensdag 14:45 - 16:00 Tim Klein Schiphorst, 4289409

E8 WB3 woensdag 14:45 - 16:00 Malou Heyse Kees van den Hooven, 6200622 Kees van den Hooven, 6200622

F1 JOS2 maandag 17:30 - 19:00 Koen Ebeling Koning, Koen Ebeling Koning Koen Ebeling Koning

06 212 60 734

- WB3 woensdag 13:30 - 14:45 - - -

F2 WB3 woensdag 13:30 - 14:45 Franscé Verdeuzeldonk, Eddie Bouwman, 020-4203050 Andrew Kerr, 06-51619462/

020-6201560 Paul ten Have, 020-6230893

F3 WB3 woensdag 13:30 - 14:45 Anneke Brouwer, 4201569 Rogier Kiers, 6220592/ Rogier Kiers/ Tim Klein Schiphorst

Tim Klein Schiphorst, 020-4289409

TRAiNiNGSScHEMA jEuGD

Page 11: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA 11 • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Team Veld Wanneer Tijd Teamleider Coach Trainer

F4 WB3 woensdag 13:30 - 14:45 Rob Schimmel, 4193424 Paolo Massaro, 6790571/ Paolo Massaro, 6790571/

Hanno Bakkeren, 6243650 Hanno Bakkeren, 6243650

F5 WB3 woensdag 13:30 - 14:45 Anneko Feiz, 4230927 Peter L.C. Giljam, 6648761 Joep Weerts, 020-4223690/

Leon Schutte, 020-4282469

F6 WB3 woensdag 13:30 - 14:45 Remco Geesken, 020-6815545 Thomas van Hengel, 6795833/ Bart Peters, 020-7775744

Bijen, 020-6720744/

Braun, 020-3640374

F7 WB3 woensdag 13:30 - 14:45 - Henk Hille, 020-6279298/

Eugene Stassen, 0206204843

F8 - Sander Kes, 020-4200891 Mark Snitslaar, 020-6207177

MA1 WB3 woensdag 17:30 - 19:00 Silvie Lucas, 020-6628831 Raul Frias Amadori, 6247993 Raul Frias Amadori, 6247993

MB1 WB3 woensdag 17:30 - 19:00 Ricardo Fredandes Nazaré, Danny Du Pain, 020-7754780 Danny Du Pain/

020-6937862 Ricardo Fredandes Nazaré Ricardo Fredandes Nazaré

MC1 JOS2 maandag 18:15 - 19:30 Phillipe Schoonejans, 6929860 Pieter Hilhorst, 4630456 Jan de Wijer, 4180699/

Pieter Hilhorst, 4630456

- DM/AW woensdag 17:30 - 19:00 - - -

MC2 JOS2 maandag 17:00 - 18:15 Henk Vrolijk, 6166276/ Paul Kamp, 4470141/

Jan Scholte, 6128072 Jan de Wijer, 4180699

- DM/AW woensdag 16:00 - 17:30 - -

MD1 JOS2 maandag 17:00 - 18:15 Camille Krone, 6246224 Camille Krone, 020-6246224 Jan de Wijer, 4180699/

Camille Krone, 6246224

- DM/AW woensdag 17:30 - 19:00 - - -

Team Veld Wanneer Tijd Teamleider Coach/Trainer

VET1 WB3 dinsdag 19:00 - 20:30 Chris Winkelaar, 6995343

VET2 WB3 dinsdag 19:00 - 20:30 Pieter Rotteveel, 06-10901588

VETZON JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 Paul Schram, 6229577

ZAT1 WB3 donderdag 20:30 - 22:00 Aad Verkaaik, 6711072 Frank Verkaaik, 6621876

ZAT2 JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 Peter Bego, 6924165

ZAT3 JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 Roland Knoppe, 6257970

ZAT4 JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 Harry Vlaar, 06-51813161

ZAT5 JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 Jeroen Smits, 6757598

ZLDAMES1 - Petra Vos, 6380056

ZLDAMES2 - Ilma Blok, 6711072

ZON1 JOS2 dinsdag 20:30 - 22:00 Paulus Emden Huitema, 06-27088943/

Derk Lahuis, 06-23944542/

Johan Poelman, 06-47308401

- JOS2 vrijdag 20:30 - 22:00 -

ZON5 JOS2 donderdag 20:30 - 22:00 Bob Versteeg, 4216548

TRAiNiNGSScHEMA SENiOREN

Page 12: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA 12 • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Eigenlijk maakt het geen bal uit. Ik bedoel, wat nu de doorslaggevende reden was om me in een avontuur te storten waarvan ik wel wist dat het veel energie zou kosten, maar niet of het meer dan hoongelach zou opleveren.Daar is natuurlijk mijn alles doordrenkende bour-gondische instelling. Die leidde tot de wens om in die prachtig groene ambiance van de TABArena een keer samen van muziek, voetbal, spijs en drank (DE primaire levensvoorwaarden) te genieten. Ook een rol speelde de uitdaging en gelegenheid (een echt jubileumfeest!) om een en ander een keer groots aan te pakken. In de laatste maar zeker niet minste

plaats het al tijden sudderende gevoel van ontbrekende saamhorigheid in onze club. Jeugd en senioren lijken soms twee verschillende werelden met slechts voetbal als bindende factor en een toevallige deelverzameling van voetballende ouders.Eén ding is wel duidelijk geworden sinds ik bij de club rondloop: gelul en ge-zeur om medewerking is, voor zover dat al de bedoeling is, nou niet bepaald de sleutel gebleken om een zeker TABA-gevoel te bewerkstelligen. Een mooi jubi-leumfeest zou misschien WEL een aanzet hiertoe kunnen zijn, was de simpele redenering. Dus mijn ZoVet-companen gepolst. Of ze het deden omdat ze niet durfden weigeren of omdat ze het wel een leuk idee vonden, weet ik niet. Ze deden het. Zo hebben we ruim een jaar geleden voor het eerst de koppen bij elkaar gestoken en daar in de loop van de tijd nog wat vrouwelijke intelligentie en doortastendheid aan toegevoegd. Aanvankelijk cynisme verdween geleidelijk en maakte, zeker op het eind, plaats voor regelrecht enthousiasme.Het beoordelen van het eindresultaat is verder aan de lezer. Wij hebben in ieder geval 800 aanwezigen geteld, een zeer relaxte sfeer gezien en een al even soe-pel verlopende dag. De complimenten waarmee we zijn overladen waren een absolute bonus.

Drieburg goud

Page 13: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA 1� • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Het kan niet anders dan dat de berg kaarsen die ik, nagenoeg ex-katholiek, heb laten branden in de St. Nicolaaskerk, echt heeft geholpen. Vrijdags bij het opbouwen doorweekt, zondag bij het opruimen doorweekt, zaterdag perfect.Eén minpuntje. Het bier. Niet eens het bier, maar wel de installatie waaruit het Drieburg Goud moest vloeien deugde niet. Het doet een liefhebber (voor de ge-legenheid ook nog kwaliteitsmedewerker) pijn om te zien dat er zoveel naast in plaats van in het recyclebare glas belandde. Dat in ieder geval het gras op die plek wat harder mag groeien.De FC is zeer tevreden. De aanzet voor een TABA-gevoel is er. Resteert de hoop dat die aanzet uitgroeit tot een kwalificatie van minimaal het niveau Drieburg Goud.

Harry Smeets

Page 14: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

PAGINA 1� • TABATREFFER Nº 10 • SEPTEMBER 2008

Rolando de Corazón

Voetbal & SeksHet Marnixbad

Het is dinsdagavond. De vaste trainings-avond. Het weer is ideaal. Koel en droog. Van dat weer waarbij je niet moe lijkt te kunnen worden. Als de lichten om tien uur uit gaan ben je teleurgesteld. En niet opgelucht zoals op andere avonden. In het donker probeer je je trui die als doelpaal heeft gefungeerd terug te vinden. En dan naar de gezellige rookloze kantine.

Maar ik ben er niet. Hoe gaat dat? Thuis-gekomen van het werk. Vroeger was het dan een snelle hap. Hup, even wat macaro-ni in de pan. Tomaatjes, eitje erbij. Klaar. Op de fiets naar TABA. Nu wacht daar Ana met een uitgelezen maaltijd. Daar maak ik als vanzelfsprekend een wijntje bij open. Aanvankelijk af en toe een on-rustige blik op de klok. Al snel niet meer. Even later uitbuiken op de bank. En dan ontstaat het plan. Laten we gaan zwem-men! Het vernieuwde Marnixbad is hier om de hoek. Nog even twijfel. Wel al wijn gedronken. En nogal wat gegeten. Ach, ze zijn tot elf uur open. Gaan!

‘In het wedstrijdbad zijn de banen afge-zet, en in het instructiebad niet, maar dan moeten jullie naakt gaan zwemmen.’ De kaartjesverkoopster vervolgt zachter van toon: ‘Maar daar komen vooral mannen, hoor. Om elkaar te ontmoeten. Ik weet niet of de dame daar zo’n zin in heeft.’ We krij-gen elk een armband om met daarin een chip om deuren van kleedkamers en kluis-jes te openen, en zelfs om de douche aan te zetten. Terwijl we ons in een klein twee-

persoonskleedkamertje omkleden, vertaal ik alles wat de kaartjesverkoper zei (ik heb namelijk een Spaanse vriendin). ‘Ik zwem liever in dat instructiebad, geloof ik,’ zegt Ana. ‘Maar er zijn alleen mannen, hoor.’ ‘Heb ik geen last van. Maak jij ook eens mee hoe het is om keurende blikken op je te voelen.’ Ik volg haar blik naar be-neden en zeg bedenkelijk: ‘Laten we gaan.’

Het water is warm, zo merken we als we onze tenen er in steken. En het is bijzon-der rustig. Blijkbaar hebben de mannen elkaar al ontmoet. Behaaglijk laten we ons in het water zakken. Dan begint Ana op haar gemakje naar de andere kant te zwemmen. Ik er achteraan. Uit alle macht. Anders hou ik haar niet bij. Aan de an-dere kant aangekomen, zet zij zich onmid-dellijk weer af en zwemt terug. Met een machtige eindsprint weet ik langzij te ko-men voordat we de andere kant bereiken. Een gulp water glijdt in mijn keel. Alweer gaat het heen en weer. Nu arriveer ik een metertje achter haar. Even rust ze. Einde-lijk. ‘Lekker hé,’ zegt ze als ik even later de kant bereik. En ze zet af.

Het loopt tegen elven. We zijn nog de enigen. ‘Is dit nou niet veel lekkerder dan voetballen,’ vraagt Ana plagerig. ‘Ik mis het wedstrijdelement,’ antwoord ik. We klimmen uit het zwembad en lopen terug naar de kleedkamers.

Page 15: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

Iets te timmeren? Laat het doen door De Kuyper.Gegarandeerd vakwerk!Telefoon : 06 51786906, fax : 020 6000926

De Kuyper, sponsor van TABA zaterdag 1

LA BRANCHE wijnimportWHEN QUALITY MATTERS

Voor horecabedrijven, groothandels en particulieren.

Nic. Beetsstraat 152 1054 XV Amsterdam

T 020 612 57 20 F 020 612 57 55

W www.labranche.nl E [email protected]

Page 16: HET ROOKVERBOD: OOK TABA ZONDER K - afctaba.nl · Ilma, iblok@chello.nl of 020-6711072. KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT • KORT

RETOURADRES: ROLAND KNOPPE • TUINSTRAAT 142 II • 1015 PH AMSTERDAM