Het Onderwijs van de Toekomst

Click here to load reader

download Het Onderwijs van de Toekomst

of 37

 • date post

  30-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  7.425
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Slideshow about the future of education, a keynote presented at an internal staff workshop of PHLimburg on ICT and education.

Transcript of Het Onderwijs van de Toekomst

1. Onderwijs van de toekomst? Studiedag ICT & Onderwijs dr. Steven Verjans Universitair Docent PHLimburg 4 september 2008 2. Even voorstellen - OUNL De Open Universiteit Nederland ontwikkelt, verzorgt en bevordert, samenwerkend in netwerken en allianties, hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs. Als d universiteit voor leven-lang-leren stelt zij de uiteenlopende leerbehoeften van mensen in hun levensloop n de noodzaak tot aanzienlijke verhoging van de samenleving centraal. 3. Even voorstellen - OUNL (vervolg) Wettelijke opdracht verzorgen van open hoger onderwijs bijdragen aan innovatie van het Nederlandse hoger onderwijs bijdragen aan bestrijding van het lerarentekort 700 personeelsleden Gemiddeld 20000 studenten Studiecentra in Nederland en Vlaanderen 4. Even voorstellen 5. Kort CV Docent e-learning (Master in Actief Leren) Projectleider De ELO van de toekomst Projectleider Levenlang leren diensten Betrokken bij Toll-Net (volwassenenonderwijs) Vroeger cordinator Eliseleren.be Blogger edublogs.be 6. Korte inhoud Technologie verandert onderwijs? De onwillige docent Doel van ICT-ondersteund onderwijs Onderliggende leermodellen De student van de toekomst? Zijn onderwijsinstellingen er klaar voor? 7. Technologie verandert onderwijs? 1922 1945 1960 1975 1995 8. Patroon doorheen geschiedenis? (Larry Cuban / Todd Oppenheimer) Technologie zal je onderwijs vernieuwen: Grote (valse) beloftes, gebaseerd op research door technologieontwikkelaars Maar: technologie slaat niet aan in school/klas Waarom niet? Standaard verklaringen: Gebrek aan geld Onwillige of onwetende leerkracht Eindconclusie: technologie voldoet niet Dus: vernieuwing nodig 9. Zijsprong docent onwillig / onwetend? Winnie The Poeh & e-leren (Wilfred Rubens op basis van W. Horton) A.A. Milne & E.H. Shepard 10. Winnie en e-leren Iejoor Scepticus Door scha en schande wijs Itll never work, forget it Het kan alleen maar slechter gaan Maar naar mij luistert toch niemand, mompelt hij Knorretje Voorzichtig, een beetje bang Lets wait until all the bugs are worked out Oei, techniek! Kan niet goed om met onzekerheden Zouden we niet best nog wat wachten? 11. Winnie en e-leren Winnie Oude beer Niet te snel, jongens! Lets go slow and avoid any trouble Stapt niet in 7 sloten gelijk Maar voor een klein likje honing wil hij wel eens wat sneller lopen Uil Wijs, bedachtzaam Duidelijk doel voor ogen Proceed logically and smoothly Planmatig en voorspelbaar Geen grote veranderingen Geen grote fouten 12. Winnie en e-leren Konijn Onrustig Bang achterop te geraken Were falling behind. Go, go, go! Wil meer en anders Bestaande situatie maakt hem onrustig Voelt zich roepende in de woestijn Teigetje Aardig Overenthousiast Do everything by e-learning now! Ziet alleen maar voordelen Stuitert daarbij andere dieren wel eens omver Verliest gevoel met werkelijkheid 13. Doel van ICT-ondersteund onderwijs Wat willen we bereiken met ICT-ondersteund onderwijs? Scholen meer efficint en productief maken Van onderwijs een aantrekkelijk en actief proces maken, gericht op het echte leven De huidige generatie voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst Zitten hier geen denksprongen in? 14. Veronderstellingen bij deze redenering Meer computers in de klas => meer gebruik Meer gebruik van computers => efficint onderwijs en beter leren Efficint onderwijs en beter leren => vaardige gediplomeerden die competitief zijn op de arbeidsmarkt Gebruik van computers => attractief en actief leren Niet vanzelfsprekend 15. Beter onderwijs door computers? Cuban: ICT investeringen hebben niet geleid tot significante veranderingen in het onderwijs Computers: oversold and underused (Cuban 2001) Waarom geen veranderingen? Oude wijn in nieuwe vaten? Nieuwe instrumenten voor oude onderwijsmodellen? 16. If we are going in the wrong direction, technology will get us there FASTER! A. Haddad, technologies for education 17. Pedagogisch model? 18. 19. e-Leren 1.0 (Formeel leren) Kwaliteit / certificering / diploma Geslotenheid / structuur Expert-gedreven focus op individuele prestaties Wij beslissen voor jou wij weten wat jij moet weten / kennen ICT = gewoon andere manier van uitleveren 20. Pedagogisch model? 21. 22. e-Learning 2.0 (Informeel) Downes (2005) Ervaringsgericht / werkplekleren Openheid naar maatschappij / minder structuur Student-gedreven focus op groepsleren We bepalen samen wat er geleerd wordt Niemand kan alles weten ICT Gebruik maken van Web 2.0 middelen Buiten grenzen van (hoge)school 23. Learning One-on-one Classroom Informal Jay Cross (2007) 24. Bron: http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/4142 25. De student van de toekomst? Zal het wel zon vaart lopen? Studenten die leren van het Internet? Leren via een Smartphone / PDA? Voorbeelden Belangrijkste tool aan PHLim = MSN !? Dochter van collega op klasse-Hyves voor 1 e schooldag ( http://knolliej96.hyves.nl/ ) Online cursus connectivisme (1200 deelnemers http://ltc.umanitoba.ca/wiki/Connectivism ) 26. Homo Zappiens = student van de toekomst? (Wim Veen) Actieve gegevensverwerkers Vaardige probleemoplossers Efficinte communicatoren Netwerk met vrienden Zien school als storend / irrelevant Willen controle over wat ze doen Korte aandachtsboog, hyperactief Leren via menselijke en technische netwerken Homo zappiens is digitaal School is analoog 27. Conflict Web 2.0 vs. instelling? Wikipedia Participatie Blogosphere Wij, de media Micro inhoud Collectief Samenwerking Ik bepaal / wij bepalen Encyclopedia Britannica Publicatie Persoonlijke websites Zij, de media Grote inhoudsgehelen Autoriteit/expertise Controle De instelling bepaalt 28. 29. Institutionele vragen bij social software Copyright-regels (onderwijsuitzondering) Persoonsgegevens - paswoorden Back-up / Toegankelijkheid Archief? Syllabus-reglementering? Wie kijkt mee? (Open/gesloten) Individueel vs. sociaal leren ? Vluchtige kennis ? Kwaliteit van kennis ? Open content vs. betaalde content ? 30. Institutionele mogelijkheden Sociale software gecontroleerd inzetten Voorbeeld 1: Social bookmarking Kan op kleine schaal (intern) Zinvoller naarmate op grotere schaal gebruikt Voorbeeld 2: Bloggen Selectief gebruik (intern & afgeschermd) Pas zinvol als er een zekere kritische massa ontstaat Voorbeeld 3: Wiki Gesloten wiki: collaboratief schrijven binnen instelling Open wiki: collaboratief schrijven over grenzen van instelling (internationaal?) 31. Zijn onze instellingen er klaar voor? Ja, langzaamaan: Er zijn mooie voorbeelden van gebruik van sociale software (voortrekkers / eilandjes). Er zijn eerste stappen naar integratie van sociale software in leeromgevingen (half-open) Neen: Probleem van beheersbaarheid en controle weerhoudt ICT-diensten Geslotenheid van leeromgeving blijft belangrijk op instellingsniveau 32. Zijn onze instellingen er klaar voor? Nog niet, want: Nog even afwachten (voorzichtig verkennen) Zal het wel zon vaart lopen met die sociale software? Moeten we de hype niet wat laten uitrazen? Nog niet, maar toch: Toepassingen beginnen nut te bewijzen Social bookmarking/tagging Collaboratief schrijven (wiki, Google docs) Voorbereiden op job in kennismaatschappij 33. Voorbereiden op kennismaatschappij Leren gebruik maken van tools buiten de school Social bookmarking Informatiebronnen filteren Kennis zoeken, maar ook abonneren (