Het Nieuwe Werken

download Het Nieuwe Werken

of 25

 • date post

  19-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  2.868
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Het Nieuwe Werken

 • 1. Het Nieuwe Werken HNW

2. NHW of?

 • Het Nieuwe werken of:
 • Een nieuwe manier om werk te organiseren of werk in te delen
 • Telewerken ? (volgens xs4all)
 • Werken nieuwe stijl volgens Bas van de Haterd
 • Geen standaardaanpak
 • of blauwdruk voor
 • het nieuwe werken

3. HNW is (niet) 4. Concreet 1

 • Het nieuwe werken is eenverzamelnaamvoor
 • alles wat metefficintieverbeteringte maken heeft.
 • Daartoe behoren in ieder geval de volgende toepassingen.
 • Flexibel werken:eigen uren indelen, werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de output en het resultaat
 • Thuiswerken:thuis zijn medewerkers productiever, bovendien wordt door minder reizen minder CO2 uitgestoten, kantoren kunnen uit met minder m2 vloeroppervlak, werkplekken kunnen door meerdere werknemers benut worden
 • Minder middle management:mogelijkheden voor controle vinden m.b.v. technologie plaats. Er is minder tussenlaag nodig, want medewerkers worden zelf verantwoordelijk gemaakt.

5. Concreet 2

 • Uitbesteden:bedrijven moeten zoveel mogelijk uitbesteden; door enkel te doen waar ze echt goed in zijn, kunnen ze efficinter werken
 • Toepassing van slimme technologie:denk aan video conferencing, online collaboration en social networking; hierdoor kunnen werknemers ook makkelijk onderweg of in het buitenland aan het werk blijven
 • Open standaarden, vrije keus van technologie:vendor-lockin is duur, medewerkers werken beter met hun eigen programmatuur, open standaarden vergemakkelijken communicatie met partners en klanten
 • Nieuwe werkgelegenheid:lichamelijk gehandicapten en arbeidsongeschikten kunnen weer aan de slag bij bedrijven die 'nieuwe stijl' werken

6. Cijfers 1

 • Harde cijfers bewijzen volgens Van de Haterd het
 • gelijk van het nieuwe werken. We sommen er een
 • aantal op, afkomstig uit het boek Werken Nieuwe
 • Stijl:
 • De productiviteit van MKB-bedrijven die in 2007 en 2008
 • genvesteerd hebben in slimmer werken is met 14 procent
 • toegenomen. (bron: EIM, Slimmer werken)
 • Na het overgaan op HNW ziet 90 procent van de medewerkers
 • van HP flexibiliteit in locatie en tijd als de belangrijkste
 • arbeidsvoorwaarden van het bedrijf.
 • Rabobank bespaart door werken nieuwe stijl 5 tot 10 procent
 • kosten per fte.

7. Cijfers 2

 • Microsoft Nederland is van 17m2 naar 10m2 kantooroppervlak
 • per medewerker gegaan.
 • HP is van 8000 aan werkplekkosten per medewerker naar
 • 3000 teruggegaan.
 • Rabobank heeft, ondanks het sluiten van vele kantoren en
 • minder zakelijke transacties, het medewerkersbestand afgelopen
 • jaren met 20 procent zien groeien door HNW.
 • Bovendien verwacht de bank een daling van het ziekteverzuim
 • van 4,2 naar 2,5 procent wanneer HNW volledig is ingevoerd.
 • Ook steeg de medewerkertevredenheid op afdelingen die
 • overgingen op nieuwe stijl met 10 tot 30 procent.

8. HNW en HRM 1

 • Wat is belangrijk?
 • Coaching.
 • Banen verdwijnen door de efficintieverbetering
 • Maar er komen ook nieuwe bij die gaan coachen, inspireren en zijn bij het bedrijf betrokken
 • Belangrijk bij het nieuwe werken is kritiek.
 • Nederlanders zijn niet gewend om kritiek te ontvangen en te geven.
 • Hierop trainen en coachen.
 • Medewerkers moeten elkaar leren corrigeren.

9. HNW en HRM 2

 • Belangrijk: leidinggevenden spelen een bepalende rol. Het gaat erom dat leidinggevenden medewerkers proberen te helpen en ook daarna vragen Heb ik je geholpen?
 • Ze moeten werknemers kunnen inspireren. Het gaat om corrigeren en communiceren en mensen op de eigen verantwoording wijzen
 • De bottleneck is vaak de heersende bedrijfscultuur. Van de Haterd noemt als reden waarom het nieuwe werken niet overal even gemakkelijk ingevoerd kan worden managers zijn geneigd om extreem te controleren". Ook bij overheden als ministeries kan het implementeren van HNW vanwege de omslag in cultuur een lastige klus zijn.

10. HNW en HRM 3

 • POP / PRO invoeren, of verbeteren op HNW
 • Competenties afstemmen op HNW
 • Zelfstandigheid-Medewerkers moeten ondernemers van hun eigen functie worden.Organisaties zoeken naar zelfstandige, zelfredzame, zelfverantwoordelijke medewerkers.
 • Organisatiesensitiviteit- Het laten prevaleren van het organisatiebelang boven heteigenbelang. Laten zien dat je de belangen van verschillende groepen in de organisatiekent en er rekening mee houdt.
 • Zelfreflectie-Veel meer dan voorheen in staat zijn tot zelfkennis, die vooral verkregenwordt door observatie van het eigen gedrag.
 • Ontwikkelingsgerichtheid-Zelfstandig en op eigen initiatief investeren in de eigenontwikkeling. Bijvoorbeeld ingaan op leermogelijkheden die de organisatie aanbiedt

11. HNW en ARBO

 • Hoe kunt u de Arbo-wet vertalen naar HNW?
 • Thuiswerkplek ingericht volgens ergonomische beginselen
 • RI&E met specifieke aandacht voor HNW
 • Schriftelijke afspraken met medewerker over werk- en rusttijden
 • Hoe bedoelt u een andere (lees: nieuwe) wijze van werken en denken??

12. HNW is toch?

 • Gebaseerd op vier peilers Cultuur is n van de dragende peilers onder het veranderingsproces. De andere zijn Organisatie, Inspiratie en Technologie.
 • In Organisatie vinden we elementen als Missie, Visie, Strategie, Processen
 • In Cultuur vinden we organisatiecultuur, waarden en normen, overtuigingen, werksfeer
 • In Inspiratie vinden we creativiteit en zelfontwikkeling
 • In Technologie vinden we ICT, werkplekinrichting, mobiliteit

13. HNW is toch?? 14. Iedereen

 • Speelt op HNW in bijvoorbeeld zoals xs4all
 • Noemt in brochure:
 • Telewerken als aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
 • Productiever werken zonder extra werkdruk
 • Flexibel bijbestellen of opzeggen
 • Voordelig bellen

15. xs4all

 • Top 10 De voordelen van telewerken
 • 1. Telewerken helpt tegen files
 • 2. Telewerken levert een besparing van
 • reiskosten
 • 3. Telewerken verhoogt de productiviteit
 • (betere concentratie, efficinter
 • werken, minder reistijd)
 • 4. Telewerken vergroot het werkplezier
 • 5. Telewerken verlaagt het
 • ziekteverzuim
 • 6. Telewerken wordt door velen als een
 • extra arbeidsvoorwaarde gezien
 • 7. Telewerken doorbreekt de negen-tot-
 • vijfmentaliteit
 • 8. Telewerken werkt op basis van resultaat in plaats van gewerkte uren
 • 9. Telewerken zorgt voor betere combinatie arbeid en zorg
 • 10. Telewerken levert een
 • kostenbesparing op werkplekken
 • (een gemiddelde werkplek in
 • Nederland kost op jaarbasis
 • 14.000; een flexibele werkplek
 • 3.000.)
 • Bron: Regus business World

16. xs4all

 • Checklist Sterk Telewerk
 • Kan het?
 • Is de functie geschikt om (deels) thuis te werken?
 • Is (een deel van) het werk uit te voeren zonder onmiddellijke face to face
 • afstemming met collegas en aansturing van leidinggevende?
 • Kan het werk thuis worden gedaan?
 • Past het?
 • Is er thuis een geschikte werkplek?
 • Zijn er op kantoor goede ontmoetingsplekken en werkplekken?
 • Lukt het?
 • Zijn er duidelijke afspraken over wat werknemer en werkgever van elkaar
 • verwachten?
 • Zijn er voldoende contactmomenten met leidinggevende en collegas?
 • Is er voldoende controle voor het behouden en bevestigen van wederzijds
 • vertrouwen?
 • Is de thuiswerker zich bewust van de kernwaarden van het bedrijf?
 • Wordt er voldoende aan teambuilding gedaan?
 • Zijn er afspraken gemaakt over werkuren, bereikbaarheid, aansprakelijkheid,
 • geheimhouding, beveiliging etc.?
 • Kan de manager zijn medewerkers los laten en is hij/zij in staat op afstand
 • te coachen en te motiveren?

17. HNW is voor Vastgoed een afgeleide

 • Vastgoedpartijen zien HNW als een manier voor bedrijven om te bezuinigen op de kosten van vastgoed.
 • Ze overschatten hun rol omdat de veranderende behoefte aan vastgoed een afgeleide is van de behoefte van organisaties aan werkplekken.
 • Deze behoefte wordt anders door de nieuwe manier van werken.
 • Frank Zwetsloot mre,vire