HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE …

of 16 /16

Embed Size (px)

Transcript of HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE …

351
DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL Loesje ‘Makkers staakt’ en weg waren de pieten.
Uiteraard in chocoladeletters geschreven.
de schoolkinderen een toelatingstest met bijbehorend toelatings-
diploma af te nemen voor de Zwarte Pieten School in Madrid, de ‘Es-
cuela de Pedros Negros’. In de volksmond ook bekend als Pakjes Piet
Academy (een MBO opleiding op niveau 4).
Niet iedereen kan zo maar Zwarte Piet worden. Daar moet je heel
wat voor kunnen en durven. Piet is geen koprollende malle pietje,
maar een moderne Multi-tasker. Pieten regelen de hofhouding van
de Sint in verschillende landen, boeken zijn reis en verzorgen zijn
PR, sturen de vraag en aanbod op de cadeautjes markt, zijn verant-
woordelijk voor de inkoop, de distributie en administratie en tussen-
door maken ze gedichten, verzorgen de mantelzorg voor Sinterklaas
en entertainen grote groepen kinderen.
Dat is geen’ orina del gato’, in het Spaans gelukkig zonder de
storende extra letter N.
In de recent bijgestelde vierde versie van de tweede generatie kern
competenties van een Piet staat:
handig zijn en kunnen inpakken;
sterk zijn en kunnen sjouwen met grote zakken;
kunnen zwemmen voor als je over boord valt;
behendig zijn om over de daken te kunnen lopen;
goed kunnen luisteren aan schoorstenen;
en om niet al te lang door te gaan met voorbeelden;
paarden en bejaarden kunnen verzorgen.
De Piet die deze kwaliteiten heeft, studeert af met een pepernoten-
certificaat. Kortom, exchange student in Spanje is niet voor elke
polder-jongen/meisje weggelegd.
zwembadactiviteit
De toelatingstest in het zwembad is ingebed in een Veel Groter
Verhaal. De ouders en de leerkrachten van de deelnemende scholen
spelen een grote rol bij de voorbereiding . Hoe eerder hun mogelijke
bijdrage duidelijk is, hoe groter hun betrokkenheid, des te meer zal
het totaal tot zijn recht komen. Begin dus op tijd en geef alle
betrokken de ruimte om mee te denken en hun expertise in te
brengen. Kijk ook nog eens op www.sinterklaasjournaal.nl.
Begin op tijd Op het moment dat Sinterklaas officieel in Nederland aankomt gaan
de eerste brieven naar de scholen op de bus. Als idee een voorbeeld-
brief naar de scholen.
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
352
Meester... Juf...
Na toetreding van Spanje tot de EEG is dit jaar voor het eerst sinds de oprichting in 1492 de
exclusieve ‘Escuela de Pedros Negros’ (De Zwarte Pietenschool) te Madrid ook opengesteld voor
Nederlandse leerlingen. Deze cursisten zullen worden opgeleid tot m idden- en uitvoerend kader
(lees: Zwarte Pieten) en gaan werken in Pays Bassos, de lage landen.
Het zal duidelijk zijn, dat niet iedereen zom aar Zwarte Piet kan worden. Daar moet je wel wat voor
doen. Pieten moeten heel wat kunnen: stoomboot varen, zingen, de optocht leiden, Sinterklaas
aankleden, surprises maken, inpakken, zakken dragen, daken beklimmen, schoorsteen luis-
teren, door ramen gluren, aan dakgoten hangen. Kortom , niet voor iedereen weggelegd.
G Geschikt
G Ongeschikt
Via de Spaanse Am bassade in Den Haag, de Nederlandse Ministeries van Buitenlandse zaken en
Onderwijs en Cultuur kreeg het keuzevak zwemonderwijzer van het CIOS in Haarlem/ons
zwembad het eervolle verzoek, te helpen bij een eerste selectie.
Aangezien in Nederland in december de daken ‘glad en glibberig’ en de wegen ‘nat en slipperig’
zijn, terwijl het hele land wel uit water lijkt te bestaan (zo deelde Sint ons m ede in een
persoonlijke boodschap) stelt hij er prijs op, dat de toelatingstest voor de ‘Escuela de Pedros
Negros’ te Madrid in een ‘waterige’ omgeving plaats vindt.
W ij hebben hiervoor een Zwarte Pieten Test (Z.P.T.) ontworpen met bijbehorend
PepernotenCertificaat (P.C.), samengevat een Z.P.T. met P.C. Het is de bedoeling dat alle leer-
lingen van uw school meedoen aan bovengenoemde test, die recht geeft op ‘toelating’ tot deze
exclusieve school. Op deze dag is het zwembad versierd in de ‘huisstijl’ van Sinterklaas, zal zijn
favoriete muziek melodieus weergalmen in de zwemzaal en zullen wij er alles aan doen om er een
echt feest van te maken.
Misschien kunnen alle leerlingen op deze dag als Zwarte Piet of als pepernoten, winterwortelen,
grote schoenen, ‘schimmel’... komen. Het is zelfs mogelijk om in Zwarte Pieten kleren mee te
zwemmen, maar dan moet dit uiteraard geen dure, echte (gehuurde) kleding zijn. Eigen fabricaat
is welkom . Een paar suggesties:
C Zwarte Pieten mutsen maken.
C Kartonnen bouwplaat zwemvlies. Op het karton staat de montage handleiding voor bedrukt
met de volgorde waarin al knippend en plakkend de zwemvlies kan worden gemaakt. Goed te
gebruiken als zwembadactie, samen m et lokale m iddenstand, drukker etc. Alle deelnemers
zetten hun zwemvlies in het pakhuis van Sinterklaas. Uiteraard worden deze zwemvliezen
gevuld met wat lekkers, mandarijnen (die drijven), vrijkaartjes voor het zwembad, prijzen
van sponsoren etc. (Zwembad De Blenk in Ulft en van Pallandtbad in Varsseveld)
C Tekening van Sint of P iet laten maken, meenemen als toegangsbewijs en zelf door kinderen
laten ophangen als versiering.
C Spreekbeurten van kinderen, die al eens Zwarte Piet geweest zijn.
C Maak als school één grote pepernoot voor onze Pieten.
C Begeleiding van deze Zwarte Pieten in spé door een ‘opper Zwarte Piet’ of ‘nep’ Sinterklaas (en
hierbij denken we aan u) verhoogt de vreugde.
C Witte Piet, Zwarte Sint.
Speel mee met een ‘knipoog’, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaas die op bezoek kwam in vol ornaat,
maar ... op blote voeten en m ét twee zwem bandjes om . Zijn ietwat overm oedige sprong te water
bleek door z´n tabberd/m antel d ie vastplakte om zijn benen achteraf niet zo’n goed idee te zijn.
Gelukkig kon hij door met z’n staf te fierljeppen de m ijter zodanig lang boven water houden, dat
het zwemmend redden van personeel en andere omstanders nog net op tijd kon plaatsvinden. De
foto’s zijn echter wel goed gelukt.
C Om te voorkomen dat het water letterlijk zwart wordt van de Pietjes, is het aan te raden om te
schm inken met officiële Pieten Zwart, omdat dit niet in water oplost (feestartikelenwinkel).
Vooraf ‘groepsgewijs’ elkaar beschilderen kan op zich al een feest zijn, zeker als het onder uw
begeleiding plaatsvindt.
Het spreekt vanzelf dat op deze feestdag de ouders (inclusief de voordringmoeders, m idlifepapa’s,
treurtantes en goedmaakopa’s), hoge pieten, stafmedewerkers, schoorsteenvegers, zwartwerkers,
rijmelaars, stoomafblazers en houten klazen allemaal van harte welkom zijn.
Toegangsprijs: 1 winterwortel. Hopend dat het ook voor u een onvergetelijke dag wordt, met
vriendelijke groeten, namens zwembad ‘het Bommetje’ enz.
________________________________________________________________
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
353
De respons van de scholen is wisselend. Ook voor hen is het een
drukke tijd. Toch doen ze bijna allemaal een uiterste inspanning om
mee te kunnen doen. Eén school maakte er zelfs een complete
vacaturebank van. In deze onzekere tijden is het immers altijd
verstandig om een baantje achter de hand te hebben. De juf had al
jaren van een Pedro gedroomd. De meester was meer een carrière
planner en solliciteerde daarom naar de hoogste baan: Sinterklaas.
La clase/
educación espagnol
Nog een leuk idee voor de scholen, maar wel één dat eerder, al aan
het begin van het schooljaar, moet worden besproken: Wat dacht je
van een aantal weken een paar uur Spaanse Les op school, zodat de
kinderen de Sint in zijn eigen taal welkom kunnen heten; (bien-
venido San Nicolás/bienvenido a nuestro) een Sinterklaasliedje in
het Spaans kunnen zingen (mirar alrededor allá llegar el barco de
vapor); in het Spaans op kunnen schrijven wat ze in hun schoen
willen hebben (el nintendo, el MP 3) of juist hebben gekregen? (El
chupachupa). Dat kan als er geld beschikbaar is door een taalinsti-
tuut worden gedaan (reclame en klantenbinding) maar ook door
Spaanstalige allochtone ouders.
Koningin Wilhelmina school in Overveen/Taalinstituut Iber Lengua.
Maak een draai boek Schoolzwemmen is nog (al te vaak) beperkt tot 30 minuten. Dat is te
kort om tot spelen te komen. Combineer op deze projectdag de
deelnemende scholen, waardoor dubbele groepen (ruim 100 kinde-
ren/2-3 scholen gecombineerd) gedurende een heel uur kunnen
spelen.
Versier het zwembad Maak in een hoek van het zwembad een dak, de stallen of het
pakhuis van Sinterklaas. Zorg voor (zachte) Sinterklaasmuziek.
Laat kinderen hun eigen meegebrachte spullen, tekeningen, zwem-
vliezen enz. zelf in het pakhuis neerzetten of ophangen.
Zorg dat de
klaar liggen
Doe dat niet op naam want dat duurt te lang. Zorg dat de diploma’s
mooi en droog blijven en thuis boven het bed kunnen hangen Geef
ze mee aan de leerkrachten om op school of in de bus uit te delen.
C Plastic mapjes in de vorm van een mijter.
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
354
Afspraken Speel in op wat de scholen hebben voorbereid. Een optreden van de
juffen en de meesters. Kleding, mutsen, pakjes, liedjes enz. Coör-
dineer alle deelnemende scholen. Het is heel storend als twee
scholen op hetzelfde uur wel wat hebben voorbereid en één school
niet. Zorg dan als zwembad dat je een aantal mogelijkheden kant en
klaar hebt liggen.
C Begin met alle kinderen bij de douche.
C Ga mét begeleiding naar het bad en start met een gezamenlijke
activiteit.
C Voorkom dat ze deze dag verdwalen en bij andere groepen
aansluiten.
Controle: Elk kind begint bij het deel van het zwembad/vak waar
hij iedere week les heeft.
Laat als de kinderen nog even in de kleedkamer moeten wachten de
kinderen met z’n allen zingen of een rebus oplossen.
Om het gemakkelijk te maken: steeds de eerste letter van het te
raden woord. Probeer het ook zelf eens (zonder papier, mobieltje of
laptop te gebruiken).
2e letter: Zwarte helper van Sinterklaas
3e letter: Die zwemmen allemaal in het water
4e letter: Beroemde sportopleiding in Haarlem
5e letter: Stad met hoogste toren van Nederland
6e letter: Zuidelijkste provincie van Nederland
7e letter: Hoofdstad van Nederland
8e letter: Stad met Kaasmarkt op vrijdag
9e letter: Waar zitten we met z’n allen de hele dag?
10e letter: Wat zit er voor vies onder je schoen?
11e letter: Waar moet je kijken?
12e letter: Waar zit Sinterklaas op?
Gezamenlijk begin De eerste 10-12 minuten is er een gezamenlijk begin. Meestal de
feestelijke intocht van onze Heiligman. Of de scholen of het perso-
neel van het zwembad zorgen voor een opwarmer. Houd daarbij in
de gaten, dat het 't feestje is van de kinderen: meezingen/ mee-
springen en met jouw/jullie groep meelopen. Speel soepel in op wat
er gebeurt. Direct na afloop van de inleiding met je groep naar je
eigen plek. Nu heb je 40 minuten speeltijd voor de 12 items van het
pepernotencertificaat en 5 minuten om het bad schoon op te leve-
ren voor de volgende klas. Wanneer je aan 40 minuten niet genoeg
hebt, kun je uiteraard meerdere items, bv. ‘Daken beklimmen’ en
‘Regenpijp glijden’ in één spel verwerken.
Materiaal Grote materialen helpen mee de sfeer te bepalen, maar zijn er nooit
genoeg voor zo’n speciaal project. Regel dit tijdig met de Sport en
Spel Uitleen en spreek onderling met je collega’s af, wie, wat, waar,
wanneer en hoelang gaat gebruiken. Als je op zeker wil spelen en
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
355
verrassingen wil voorkomen, kun je beter zelf ook extra materiaal
regelen.
Is er reservemateriaal? Wat als er iets stuk gaat, nat wordt,
onvindbaar is of ‘even geleend’ door je collega?
Mannen van de
machinekamer
Houd rekening met de hygiëne van het zwemwater en maak de
mannen van de machinekamer niet gek. Geen smerige spullen in
het water, geen verfstoffen, hooi en stro en ook geen piepschuim-
korrels. Gebruik je verstand. Is jouw pakpapier waterbestendig of
loopt het kleurwater door de goten? Al eens gezien wat er gebeurt
met crêpepapier? Recycle; oude kleren, plastic enz.
Maak zwarte pieten mutsen, mijters, staf, roeden, zakken, pakjes,
schoorstenen, kortom, bedenk wat en doe wat. Een Sinterklaasfeest
met één of twee Pietjes is een kale bedoening. Jouw outfit hoort er
wel degelijk bij. Neem geen dure gehuurde spullen, waar je niet
meer in werken kan. Maak je eigen alternatieve Sint en/of Piet of
doe dat samen met oudere( buur) kinderen. Gebruik voor schmink
echte zwarte pietenschmink (feestartikelenwinkel) om te voorko-
men dat na afloop iedereen zwarte piet is.
Mandarijnen Sinterklaas is mandarijnenseizoen. Geef iets meer geld uit en koop
via de groothandel de grootste mandarijnen die je kunt krijgen. Deze
hebben een losse schil, worden nog mooier als ze nat worden en
blijven meestal goed drijven. Goed te gebruiken bij een aantal
spelen: inpakken; schoentje zetten; vervoeren naar de overkant; oh,
kom er eens kijken enz. Geef aan het eind de mandarijnen mee. Laat
ze niet tijdens het spelen opeten, dan voorkom je rotzooi en gevaar
van verslikken.
Arbeid/rust Zorg voor veel activiteit in het water, rond het bad is het al druk
genoeg. Natuurlijk zijn er momenten dat iedereen (bij het begin) of
veel leerlingen op de kant zijn. Probeer echter toch over de hele
periode gezien, te werken naar een verhouding van minimaal 2:1,
twee kinderen in het water/één kind op de kant.
C Houd je uitleg kort.
C Bouw een spel stapje voor stapje op.
C Gebruik het ene spel, om vast het volgende te organiseren.
Lees nog eens het stukje over methodiek in het hoofdstuk ‘Spelen in
het water’. Het is totaal geen probleem als kinderen staan te kijken
omdat het ‘cool’ is. Wanneer ze echter staan te staan, omdat ze op
hun beurt moeten wachten, schiet de organisatie en planning te
kort. Dus geen estafettes met twee kinderen in het water en de rest
wachtend op de kant.
Keep it short and simple Oplossingen zijn er genoeg. Uitbreiding van het aantal spelmoge-
lijkheden; verdubbeling van het materiaal of,bij ontbreken van vol-
doende materiaal splitsen; verhogen van de intensiteit; inkorten van
de afstanden; verkleinen/splitsen van de groepjes; de opdracht ver-
eenvoudigen; de opdracht met 2-3 -of meertallen uitvoeren enz.
Tip: gebruik het KISS principe, Keep it Short and Simple.
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
356
moeilijkheidsgraad.
Sinterklaasliedjes. De meesten van ons weten wel ongeveer de wijs,
maar zijn minder thuis als het gaat om de tekst. Wil je leiding kun-
nen geven aan een groep en ze op gang helpen, dan geldt ook hier
weer dat je moet weten, waar het over gaat.
Olé.., Olé.., klinkt wel Spaans, maar heeft bijzonder weinig met
Sinterklaas te maken. Kortom, MP 3 speler programmeren en de ko-
mende weken even oefenen. Voor de tekst van sinterklaasliedjes is
Google een uitkomst. Neem vroegtijdig contact op met de
deelnemende scholen en informeer welke moderne Sinterklaas-
liedjes door hen worden geleerd en gezongen.
‘Er is een nieuw pietenkoor in het land
maar daar is wat mee aan de hand
Ze zingen nog niet eens zo lang
maar wel veel pepernoten op hun zang
En pakjespiet zit met pakjes vast
help je hem weer uit de kast?’
Andere modernere liedjes op www.Liedjesland.com
Om je wat op gang te helpen:
C VOF de Kunst heeft een CD met nieuwe klassiekers uitgebracht.
Sinterklaasfeest met V.O.F. De Kunst.
C Wild Geraas, van Jochem van Gelder.
C De Streken van Tante Toets, van Coole Piet.
C ‘Sinterklaas, wie kent hem niet’, van Het Goede Doel.
C In de boekhandel verkrijgbaar: ‘Dansen in het maanlicht’ van
Erik van Os, met daarin op de bijbehorende CD liedjes gezongen
door Edwin Rutten/muziek Christan Grotenbreg, bijvoorbeeld
‘de Pakjespiet’ (even ‘Koekelen’ op Erik van Os, Elle van Lies-
hout).
C ‘Zwarte Piet ging uit fietsen’.
De melodie is gelijk aan die van ‘Zie ginds komt de stoomboot’.
Zwarte Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen, met de fiets aan zijn hand.
Hij kwam in 'n dorpje, en zei tegen de smid:
'k Geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit.
De smid moest toen lachen en plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland.
Och jongens en meisjes let nu toch eens op!
Misschien zie je Piet wel fietsen met Sint achterop.
Alternatief voor de laatste 2 regels!
Hij kwam bij een stoplicht en reed toen door rood
En kreeg toen een bekeuring van 1 pepernoot
of
Hij kwam toen bij en dorpje en zei tegen de juf:
Als de kinderen zoet zijn kom ik volgend jaar weer t'rug.
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
357
of
Over bergen en dalen, erop en eraf.
Toen reed hij weer door een pepernoot en zijn band zei weer paf
of
of
De smid moest hard lachen en zei: ‘Beste Piet
in jouw band zit een spijker, dat jij dat niet ziet.
Kom even naar binnen, dan plak ik je band
dan kun je weer fietsen door heel Nederland’.
Feestelijk slot én
Opruimen
Een heikel punt. Na de voorstelling staat de volgende groep alweer
klaar. Sluit het feest met een gezamenlijke happening af. Haal
iedereen in het ondiepe bij elkaar, zet er één of twee ’house’ Pieten
voor en eindig de laatste 7 minuten met de Pieten disco. Mega-
polonaise, limbo onder de staf van Sinterklaas door, cadeau-
tjesdans. De anderen kunnen dan snel alles opruimen en klaar
zetten voor het volgende uur. Dat is hard werken en Piet had al hoge
nood.
Stel je daar mentaal op in. Niemand is klaar, voor dat ook de laatste
klaar is. Met z'n allen is het zo gepiept. Maak een rooster met
taakverdeling, dat voorkomt veel irritatie op een feestelijke dag en...
Sinterklaasrijm
Vergeet je fototoestel niet.
Ga er even voor zitten en de kernwoorden springen eruit.
Stoomboot varen, sturen, afmeren, loopplank uitleggen
Pakjes inpakken, inladen, uitladen, dragen
Snoepgoed maken, versieren, inpakken, uitdelen,
strooien, banketletter zwemmen
Kunstjes maken op je handen staan, op 1 been staan, balan-
ceren, koprollen
goot lopen, hangen
Regenpijp klimmen, luisteren, schoonmaken, afglijden
Het Paard voeren, verzorgen, roskammen, rijden, op
stal zetten, mest kruien, hooi geven
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
358
Zingen vraag op school wat ze de laatste tijd hebben
geleerd
Sinterklaas steunen, op z’n paard helpen, z’n mijter op-
zetten, met z’n staf riddergevecht, voorlezen
Zakken vullen, stoute kinderen instoppen, dragen,
vervoeren, sjouwen
Een aantal spel ideeën. Afhankelijk van groepsgrootte, tijd, beschik-
bare ruimte en gekozen organisatievorm zelf in een logische en
vanzelfsprekende, als het ware van zelf ontstane, volgorde zetten.
Banketletter zwemmen Leuke vorm voor de inleiding. Individueel: Loop of zwem een zo groot
mogelijke banket- of chocoladeletter binnen het aangegeven vak.
Jouw eigen voorletter, dan je hele voornaam (bij Aloysius Desiderius
de eerste vier letters), anders zink je met al die banketletters op.
Zwem aan het oppervlak de naam Piet. Zwem verticaal de S.
Tweetallen: Zoek iemand op die zelfde voorletter heeft (of de letter
ervoor of erna). De eerste (Sint) zwemt een zelfgekozen letter de
ander (Piet) probeert de letter te raden.
Tweetallen in ritme, met het zingen van een Sinterklaasliedje. Af-
hankelijk van de geoefendheid lopen of zwemmen; handen los, vast,
op de heupen enz.
Uitbreiden tot twee tweetallen, dus één viertal. Nu met ander
Sinterklaasliedje.
C Welk groepje kan drijvend de letter P, S of ..... maken?
C Maak een letter en zing het daarbij behorende liedje .
Bij Sinterklaas op schoot Tikspel. Deze keer heeft de tikker een mijter op. Als je getikt bent, ga
je bij Sint op schoot, krijgt zijn mijter en je wordt de nieuwe Sint.
Meerdere mijters. Iedere Sint vangt zijn eigen Pieten. Wil je daarna
verder met groepen, dan kunnen die allemaal een ‘5 december-
naam’ krijgen. De pepernoten; banketletters; suikerbeesten; schim-
mels; witte pieten...
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
359
Kloppen, glijden, zetten Tikspel met bevrijden. Sint is Tikker. Er liggen plankjes, flexibeams
en zwemvliezen op de kant. Als je getikt bent ga je naar de kant en
pakt materiaal naar keuze. Bevrijden door:
Op de deur/plankje, kloppen.
Schoentje zetten, hand in zwemvlies steken.
Na het bevrijden houd je het materiaal bij je en speel weer mee.
Uitbreiding: Deuren etc. mogen alleen de andere deuren bevrijden.
Sinterklaas aankleden Gebruik zwembadmateriaal.
Mijter pilon, rode flexibeam
Baard kurken of polocaps
Paard skippybal
Tip: aankleedvormen kosten veel tijd. Zorg voor een hoge intensiteit.
Laat de hele groep tegelijk werken en een bepaalde afstand afleggen
(oversteken) en voeg iedere keer één item toe. Je kunt ook van twee
kanten werken (pendelestafette).
Lopend, zwemmend, op dikke autoband, drijfmat; met/zonder
zingen... In plaats van een medespeler kan ook een duikpop worden
aangekleed (als er daar tenminste meerdere van zijn).
Eindig met groepsopdracht. O, kom er eens kijken etc.
Of een zinderende Sinterklaas striptease (alleen volwassenen en na
22.00 uur).
Zie ginds komt Stoomboot varen. Met (eerder) gevormde groepjes Sinterklaas ver-
voeren. Lopend/zwemmend. Sint aangekleed, met materialen die al
in het bad zijn.
Mijter: rood zwemplankje met goud plakband een kruis erop plak-
ken; pilon; rode flexibeam. Met zingen van clublied van Sinter-
klaas.
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
360
Lengte baan, 1 x doen. Korte afstand, dan met wissel van de Pieten
Wissel bv. het zingen van 1 regel van Sinterklaasliedje (altijd sjoe-
melen, deze keer wel leuk). Groot drijfmiddel, autoband, drijfmat als
stoomboot. De ‘hoofdpiet’ zit op de band, de werkpieten vervoeren
hem over een bepaalde afstand. Daar wisselen.
Als alle Pieten geweest zijn de laatste keer met z’n allen op de
stoomboot en naar Nederland. De Stoomboot heeft motorpech. Nu
moeten de Pieten zwemmen en de Stoomboot duwen (matten)
Zonder materiaal: Op ritme de schoolslag zwemmen.
Op de maat van ‘Zie ginds...’ zwemmen alle Pieten in formatie, op rij
naast elkaar, achter elkaar, los, handen vast op de heupen naar
Neder-land.
Variatie: de Pieten moeten de pakjes droog naar Nederland zwem-
men.
Loopplank uitleggen Lange mat. Of aan twee kanten van het bad een korte loopplank van
2 drijfmatten. Leg deze loopplanken niet recht tegenover elkaar,
maar verspringend en zoveel mogelijk naar buiten en van elkaar
verwijderd. Achter elkaar een aantal keren over de loopplank heen.
Om niet op elkaar te springen links-midden-rechts (zie springen van
de plank). In estafettevorm met meenemen van cadeautjes (inge-
pakte ballen, lesplankjes etc. De volgende mag starten als de eerste
Piet zijn pakje in het pakhuis of schoorsteen aan de andere kant
heeft neergelegd.
droog doorgeven.
‘Piet, Piet.
Zwarte Piet.
En je ziet hem niet’.
Waarna Piet met een grote boog naar het diepe wordt gelanceerd.
Zakken dragen Zakken dragen. Jute zakken eerst wassen, anders drijven alle
vezeltjes door het bad. Zakken vullen (Vraag advies bij banken) met
ingepakte pakjes. Medeleerling als zak.
Zak droog (boven water) vervoeren. Per groep moeten alle spelers
één keer worden gedragen. Om op en afstappen gemakkelijker te
maken, (en veiliger) aan het einde niet op de kant afzetten, maar
aan de diepe kant ‘dumpen’ en snel weer terug naar het begin punt.
Variatie: met 5 voorwerpen in een dichte zak. De zak moet dicht blij-
ven; alleen voelen is toegestaan. Welke groep kan aan het einde
vertellen wat er in de zak zit?
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
361
Schimmel verzorgen Verzorgen, in paarden termen ‘groomen’ door het paard te koelen,
voeren, drinken aanbieden, warm houden met een deken. Twee
paar zwemvliezen zijn de hoeven van het paard. Een duikmasker om
z’n nek is de haverzak.
Voeren met een wortel in de haverzak.
Drinken door uit een emmer water in het masker te gieten.
Koelen door het paard met water uit de emmer te overgieten.
Warm houden met deken van een oude handdoek; plastic
vuilniszak; plastic tafelzeil van oma.
Intocht van Sinterklaas Sinterklaas op zijn paard met één of twee pieten ernaast. Minimaal
dus drietallen, maar kan worden uitgebreid tot vijftallen (zie Weer-
standsvormen/paard en wagen).
Ondiepe; van de kant naar het diepe toe. In dieper water wordt de
Sint van zijn paard gegooid (mooi videofilmpje voor YouTube) .
Pakjes maken Vraag rond de intocht van Sinterklaas de ouders van de kinderen op
zwemles om alle veelkleurige plastic tassen te bewaren tot 5 decem-
ber. Gebruik als inpakpapier de bladzijden van Sinterklaas speel-
goed folders en zet het vast met oude post elastieken (die dikke van
een cm of 15 lang). Alle kleine zwembadmaterialen kunnen worden
ingepakt. Duikbordjes; de rubber duikringen en duikstenen; zwem-
vliezen; kleine ballen enzovoort of leen voor deze dagen de houten
blokjes uit de schoolgymzaal (gymblokken). Ga anders naar een
zagerij en vraag voor het goede doel om een aantal afval houten
blokjes. Mandarijn/zie schoenzetten.
Tip: zorg voor arbeid. Blijf spelen. Werk niet één voor één, op tijd
enzovoort. Maak combinaties. Terwijl aan een opdracht wordt ge-
werkt, bijvoorbeeld een estafette naar de overkant, over de daken,
door de schoorsteen enz. kan de groep alvast de cadeautjes inpak-
ken, die de volgende Piet dan wegbrengt.
Pakjes vervoeren Pakjes vervoeren met tweetallen. Maak een stapel van zoveel moge-
lijk lesplankjes en zet die op hun kant op de kant. De Pieten pakken
de stapel op door allebei aan de buitenkant tegen de stapel te
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
362
drukken. Zodra de stapel onder spanning staat de stapel boven
water naar de overkant vervoeren. Als de stapel uit elkaar valt één
keer opnieuw starten. Daarna telt het aantal plankjes dat na de
herstart in het water alsnog wordt overgebracht.
Daken beklimmen Zet een aantal plastic stoelen in heupdiep water (metalen stoelen
krijgen water in de buizen en gaan roesten). Heupdiep water in
verband met vallen en veiligheid. Zonder de bodem te raken van
‘dak’ naar ‘dak’ oversteken. De klimmers zijn boven water; van de
stoelen zie je alleen de rugleuning.
Let op: niet bij de kant eindigen (nieuw gebitje van marsepein).
Eindig bij een vlot, mat of autoband. Daar op-, in-, of afstappen. Met
doorgeven of meenemen van de pakjes. Met één stoel minder dan er
Pietjes zijn (dat wordt dus doorgeven).
Schoorsteen
schoorsteen. Dat kan als een kaartenhuis, maar ook door natte
plankjes tegen de muur te plakken.
Let op: pas op uitglijden over natte plankjes op het perron.
Variatie: Al het zinkende materiaal ligt op de bodem. Alle Pieten
moeten inpakken. Wie getikt is, moet eerst cadeautje opduiken,
naar de kant brengen, al dan niet inpakken en is dan weer vrij.
Schoen zetten Met hoepels kun je een mooie ronde schoorsteen maken. In-
springen, opduiken, door klimmen, onder water zwemmen. Na uit-
pakken en combineren met het volgende spel.
Werpringen kun je in de schoorsteen werpen, maar ook om de
kleine schoorstenen/pilonnen. Voor jonge kinderen (maar wel
kaffers oftewel ongelovigen) gebruiken we zwemvliezen.
Met oudere kinderen of volwassenen kan ook goed worden gespeeld
met de eigen schoen of vraag vooraf of ze schone sportschoenen
meenemen.
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
363
C Vervoer je eigen schoen droog naar de overkant en zet je schoen
bij de schoorsteen.
C Zing het overbekende schoenenlied: Sinterklaas kapoentje
C Zwem terug, of volgende start als 1e regel of hele liedje klaar is.
C Zelfde zwemmer of de volgende (uiteraard afhankelijk van de
groepsgrootte) zwemt dan in de nacht (onder water) weer naar de
schoen.
C Ondertussen heeft Sint in alle schoenen een ingepakte manda-
rijn gestopt .
Psalm 15, O, kom er eens kijken.
C Uitbreiding: Op de terugweg het cadeau én een steen uit de
schoorsteen droog vervoeren.
C Variatie: met (oude) rolschaatsen. Per ploeg 1 oude rolschaats,
met daarin een cadeautje (ingepakt blokje, mandarijn of wortel
voor Amerigo).
C De deelnemers staan op 1 meter afstand van elkaar met een
lesplankje in twee handen. De eerste zet de rolschaats op z´n
lesplankje en geeft deze door aan de volgende. Na de start mag de
rolschaats niet meer met de handen worden aangeraakt.
C Als de eerste is geweest, loop hij snel langs de hele groep en sluit
op 1 meter afstand achter weer aan, totdat de overkant is
bereikt.
C Variatie: met viertallen en een oude sjoelbak, korte bank of brede
plank.
Spel: de sjoelbak en de rolschaats droog naar de overkant
brengen, zonder de handen te gebruiken.
C Bonus: Laat de groep zelf een vier regelig gedichtje maken en
hardop voordragen aan het einde van de estafette.
Reacties Tip:
Vraag aan de deelnemende scholen of zij na het project een groeps-
verslag willen maken, inclusief de illustraties en hang dat uitver-
groot op in het zwembad.
Tot slot een voorbeeld van een pepernotencertificaat én het bewijs
dat Sint niet alleen in december naar Nederland komt.
Bestel het hele boek via bol.com
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
364
5 december 20.. aan onderstaande eisen is voldaan:
C Stoomboot varen
C Sinterklaas aankleden
C Pakjes maken
C Zakken dragen
C Loopplank uitleggen
C Daken beklimmen
C Schoorsteen luisteren
C Regenpijp glijden
C Schoen zetten
C Op deuren kloppen
Dit certificaat geeft het recht om ingeschreven te worden aan de
‘Escuela de Pedros Negros’ (Zwarte Pietenschool) te Madrid - Paseo
Santa Maria de la Cabeza 97
Namens de commissie:
HET NIEUWE OVERDEKTE STRAND DE ZPS, DE ZWARTE PIETENSCHOOL
365
een keer incognito:
als een gewone oude heer
met lange witte baard;
en in de stal zijn paard.
Je had hem nimmer zo herkend
in z'n geklede jas;
en volop zomer was.
die zomerdag een bad;
daar in 't ondiepe zat.
Dan dreef hij, op een gummiband,
de pierenbak in 't rond,
en 't rare was dat ieder kind
dit niet bevreemdend vond.
die met die lange baard?'
- maar niemand dacht aan Sinterklaas,
aan Piet en 't witte paard:
dat kwam omdat het juni was
en ongelooflijk heet;
aan winter denken deed. -
genoot de bisschop zo;
en was incognito.
Bestel het hele boek via bol.com