Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en...

31
Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Transcript of Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en...

Page 1: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het nieuwe FTKJan KoemanHoofd afdeling PensioenbeleidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Page 2: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het ABC van het nieuwe FTK

A.Transparante toedeling risico's: "compleet contract"

B.Uniforme communicatie: over koopkracht en risico

C.Stabiel beoordelingskader: minder volatiliteit

D.Stijging levensverwachting accommoderen

E. Beter rekening houden met indexatie

Page 3: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

A. Transparante toedeling risico's

•Besturen moeten met een "staffel" op voorhand duidelijk maken hoe tekorten (en overschotten) worden verdeeld

•Want: zolang tekorten niet zijn toegedeeld, zijn ze van niemand...

•...en is het aantrekkelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven op DNB en de politiek door te pleiten voor uitstel of andere regels

"Geen verstoppertje spelen"

Page 4: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

B. Uniforme communicatie

•Informatie over koopkrachtontwikkeling maakt effect van indexatiekortingen zichtbaar

•Indicatie van risico: laten zien dat pensioen met risico omgeven is

•Komt nog een aparte notitie over

"Dichten van de verwachtingskloof"

Page 5: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

C. Stabiel beoordelingskader

"Rol dagkoersen verminderen"

•Marktwaardering blijft uitgangspunt

•Stabiliteit zoeken in beleidsreactie

• Dekkingsgraadmiddeling 12 mnd (i.p.v. dagkoers en wachttijd))

• "Ultimate forward rate": stabiele LT-rente

Page 6: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zoek de verschillen!

Page 7: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Levensverwachtingaanpassingsmechanisme

Page 8: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hogere levensverwachting, extra kosten

87 88

Extra aanspraak

67

indexatie

Bij stijging levensverwachting wordt pensioen (bijv.) 1 jaar langer uitgekeerd

1.Opgebouwde aanspraken duurder

2.Hogere premie nieuwe opbouw

Page 9: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

105%

120%

ineensvia interenop buffer

ineensvia kortingaanspraak

gespreidvia indexatiekorting

Nu

"De hoogte van de dekkingsgraad is bepalend voor hoe de extra kosten worden

opgevangen"

Opvang kosten bestaande aanspraken

Page 10: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Opvang kosten bestaande aanspraken: LAM

87 88

Extra aanspraak

67

Lagere indexatie...

...of nominale korting

Page 11: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zoek de verschillen!

105%

120%

gespreidvia indexatiekorting

ineensvia interenop buffer

ineensvia kortingaanspraak

gespreidvia indexatiekorting

gespreidvia kortingaanspraak

Nu

LAM

Page 12: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Materiële effecten LAM

•Elke generatie betaalt mee aan eigen kosten van langer leven

Gepensioneerden: ontzien door spreiding

Deelnemers: door korting indexatie -> langer doorwerken voor zelfde pensioenresultaat

•Gevolg: pensioenperiode voor opeenvolgende generaties ongeveer gelijk

Page 13: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verhoging AOW-leeftijd: geen effect!

886867

"Pensioen gaat later in, met compensatie"

"Actuarieel fair"

Page 14: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De aanspraak: van nominaal naar reëel

Page 15: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanspraak nominale contract

Voorwaardelijke indexatie

Aanspraak = "beschermd"(maar geen harde garantie)

Page 16: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanspraak reële contract

Voorwaardelijke aanspraak

Aanspraak = geheel voorwaardelijk Binnen aanspraak

geen verschil tussen nominale opbouw en indexatie

Page 17: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zoek de verschillen!

Nominale contract Reële contract

Page 18: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sturing: norm en bijsturen

Page 19: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Norm: nominale vs reële contract

Aanspraken

(incl. indexatie)

100%

125%

Nominaledekkingsgraa

d

Reëledekkingsgraad

128% 100%

Nominale aanspraken

Buffer(t.b.v 97,5%)

Beneden grens geen volledige indexatie

Page 20: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijsturen: nominaal korten

Nominale contract Reële contract

Page 21: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijsturen: meerdere schokken

Vaste hersteltermijn ook bij meerdere

schokken

Vaste spreidingsperiodevoor elke schok

Nominale contract

Reële contract

Page 22: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De deelnemer

Page 23: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat merkt de deelnemer?

Opbouw+

Indexatie-

Korting

+ =

UPO eind 2011

UPO eind 2012

"Een ander achterliggende berekening

+ communicatie over koopkracht en risico"

Page 24: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

+ -

Het nominale contract

"motorkap"

Nominale kortingOpbouw(Gedeeltelijke

)Indexatie

Page 25: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

"motorkap"

Eerst indexatie- dan nominale

kortingOpbouw Indexatie

Het reële nieuwe contract

+ -

Page 26: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Globaal beeld CPB-sommen

•In reële contract vaker nominale kortingen dan in nominale contract

•Echter de gemiddelde korting is veel kleiner

•Per saldo stabielere indexatie bij reële contract

Page 27: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

invaren

Page 28: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Juridische aspecten invaren

• Invaren is in beginsel juridisch mogelijk (Toets EVRM)

• De wetgever schept voorwaarden (wijziging Pensioenwet)

• De beslissing aan sociale partners en pensioenfondsbestuurders op decentraal niveau

• Besluitvorming vergt zorgvuldige motivering op basis van specifieke fondssituatie en doorlopen medezeggenschapstraject

• Na keuze nieuw pensioencontract volgt een collectieve waardeoverdracht voor bestaande aanspraken/rechten

Page 29: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Oplossing

Page 30: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Instrumenten en generatie-effecten

•Bij invaren in het nieuwe systeem zal er sprake zijn van generatie-effecten

•Finetuning is mogelijk door:

•- Buffer/egalisatiereserve

•- Lengte hersteltermijn/spreidingsperiode

•- Overgangsregelgeving

Page 31: Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dank voor uw aandacht!