Het Muziekske April 2009

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Verenigingsblad van het Koninklijk Harmonieorkest Sint-Laureys te Hove.

Transcript of Het Muziekske April 2009

 • Jaargang 16 - Nr. 59 april 2009

  Kwartaalblad voor leden en ereleden van het Koninklijk Harmonieorkest St.-Laureys - Hove vzw

  Voorzitter: Luc Van Braekel Jozef Lambrechtslei 21 2540 Hove

  Verantwoordelijke uitgever: Roderik Desmet

  Verbindingsstraat 42 2540 Hove

  Redactieadres: Lintsesteenweg 1A

  2540 Hove

  Eindredactie en Lay-out:

  Karlien Van Remoortere

  Ontwerp omslag: Wianke Wuyts

  Redactieleden: Anneleen Bossyns

  Marjolein Bruyndonckx Patrick Bruyndonckx

  Caroline De Block Sarah De Block

  Gi Huyghe Marie Misselyn

  Karlien Van Remoortere Wendy Verhees

  In dit nummer:

  Voorwoord ............................................... -2- De harmonie: een stukje geschiedenis ......... -3- Terugblik ................................................. -5-

  Opendeurrepetitie jeugdharmonie ....... -5- Worstenbollenrepetitie ...................... -5- Repetitieweekend Hoge Rielen ............ -6- Gezamenlijk concert ......................... -11- Spaghettiavond ................................ -12-

  Hovin Harmony - bedankt! ....................... -15- Griekenland voor dummies ........................ -16- Wie is wie? .............................................. -22- Rarara...wie ben ik? ................................. -23- In de praatstoel: Dorien Van Hecke ............ -24- Een grafiekske in t Muziekske! .................. -28- Wist je dat?! ........................................... -30- De linkerhand van de muzikant .................. -31- Familie ................................................... -32- Alfine ..................................................... -39- Agenda ................................................... -33- Harmonie in beeld .................................... -35-

  MUZIEKSKE MUZIEKSKE MUZIEKSKE MUZIEKSKE 59595959

  Lokaal: Zaal DA CAPO Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

  Telefoon: 03 454 48 25

  Website: www.harmoniehove.be

  E-mail: [email protected]

 • Muziekske 59

  -2-

  VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

  Beste vrienden, We mochten van diverse zijden lovende commentaren ontvangen op onze vorige kleureditie. Hartelijk dank hiervoor een ook een welgemeend dankwoord aan allen die hiertoe hebben bijgedragen. Of het ermee te maken heeft of niet is ons niet bekend, maar het Showconcert van 17 en 18 april 2009 was reeds op 10 maart 2009 volledig uitverkocht. Zij die er niet bij kunnen zijn, verwijzen wij graag naar het WIJKomenCONCERT op zondag 28 juni 2009 of naar Hovin Harmony op 21 november 2009. Wat het laatste evenement betreft mochten wij inmiddels goed nieuws ontvangen en kunnen wij u bevestigen dat dit doorgang zal vinden in de Sint-Laurentiuskerk in Hove. Een vereniging, en zeker het Harmonieorkest te Hove, is een bezige bedoening van vele gedreven, interessante en gewaardeerde mensen van divers pluimage. Wij stellen ook een toenemende belangstelling vast van sympathisanten van de harmonie (laat ons ze harmonielingen noemen) die steevast op maandagavond tussen pot en pint verbroederen bij een oud en nieuw verhaal. Zo wordt niet alleen de harmonievereniging maar ook de zaal Da Capo de plek bij uitstek om op maandagavond te verbroederen, kennis te maken, een gezellige en gevarieerde pint te drinken. Ambiance en kwalitatieve toogbediening verzekerd. Chris Blom, goede vriend, dirigent en drijvende kracht achter vele muzikale initiatieven van het Harmonieorkest heeft gevraagd om het na twintig jaar iets rustiger aan te mogen doen. Het 25ste Showconcert zal hij uiteraard opnieuw met veel verve dirigeren, maar vergis u niet: Chris blijft met hart en ziel en instrument verbonden aan zijn Harmonieorkest, zal ons blijven bijstaan en begeleiden met zijn onuitputtelijke kennis en heeft er zorg voor gedragen dat zijn opvolging verzekerd is in de bekwame persoon van Peter Pral. Deze 36-jarige percussionist, opgeleid in het Lemmensinstituut, heeft alvast bij zijn eerste contacten en kennismaking met de muzikanten bewezen uit het goede hout gesneden te zijn en liet ook in de late uurtjes een Blom-waardige indruk na. We heten Peter van harte welkom en zijn nu drie dirigenten rijk. Wij houden u op de hoogte van hun verdere evolutie. Voor alle verdere info met betrekking tot onze recente activiteiten en onze agenda verwijs ik opnieuw graag naar onze quasi dagdagelijks bijgehouden website www.harmoniehove.be. Uiteraard bent u steeds welkom om op maandagavond een repetitie, hetzij in het repetitielokaal, hetzij aan de toog, live bij te wonen. U weet het: u bent en blijft altijd en overal welkom. Van harte, Uw voorzitter, Luc Van Braekel

 • Muziekske 59

  -3-

  1904 1921 : de oorlogsjaren

  Op zondag 30 juli 1905 werd er ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de onafhankelijkheid van Belgi, in het kader van de nationale jubelfeesten die overal in het land plaatsvonden, in Hove door de Fanfaren Maatschappij Ste Laureys een concert ingericht, ten drie ure in de namiddag.

  De opvolger van muziekmeester dErbee werd Gust Belin, een gekende Kontichse pasteibakker. Al snel bleek hij een chef die meer chef was van zijn fanfare dan eigenlijk pasteibakker, hetgeen geschiedde tot bijzonder ongenoegen van vele van zijn familieleden. Het gebeurde meer dan eens dat hij bloemzak, deeg, broodplank, rijstvlaaikens, appelflappen en gist letterlijk in de steek liet (met alle gevolgen van dien) om ergens inderhaast in Hove enkele vals geblazen noten te gaan terugduwen of n of ander slecht opgestelde solsleutel op de notenbalk te gaan polijsten. Gust Belin bleek bijkomend de eerste muziekmeester die ook enige pedagogische inzichten vertoonde en zich buiten de noten van de muzikant ook bezig hield met hun binnenwerk, de ziel en daarbij ook aandacht had voor werk van barmhartigheid, de dorstigen laven. Hij componeerde zelf, rekening houdend met de beschikbare instrumenten en zo componeerde hij onder andere Tusschen de klotsende Golven.

  De harmonie: een stukje geschiedenis - deel II

 • Muziekske 59

  -4-

  Karottentrekkers herberg De Zwaan

  Gust kon het blijkbaar niet verdragen dat er plantrekkers en karottentrekkers in de vereniging aanwezig waren en voor mensen die te laat op een repetitie aankwamen, verzorgde hij regelmatig bijlessen na de repetitie, die dan dubbel zo lang duurden als de tijd dat de betrokkene te laat was aangekomen. Het spreekt voor zich dat Gust op korte tijd het aanwezigheidspeil van de muzikanten drastisch verbeterde wat ook invloed had op hun muzikaal kunnen. Volgens overlevering bereikte de fanfare een peil waarvan de mensen in die tijd verstomd stonden. De fanfare hield onder leiding van Gust heel wat concerten in de herbergen van het dorp. Zo is het bekend dat op de concerten van 4 en 11 februari 1906 in de herbergzaal van Louis Van Aelst, die toen het caf Het Vliegend Mat uitbaatte, telkens meer dan honderd belangstellenden de winterkoude trotseerden om het concert van de fanfare bij te wonen. Op 7, 14 en 18 maart 2006 trad de fanfare op in de Kapelstraat in de herberg De Zwaan, een etablissement opengehouden door Gust Verbert. Elke muziekliefhebber diende het ronde bedrag te betalen van 50 centiemen maar hij kreeg uiteraard waar voor zijn geld. 13 december 1906: herziening van het reglement Onder leiding van Vincent Bavais, toenmalig erevoorzitter, en voorzitter August Roelants werd het reglement aangepast. Zonder in detail te treden en zonder dat dit een hint moet zijn voor de huidige muzikanten geven we hier toch de inhoud van artikel 11 weer: Indien een lid komt te trouwen, is hij verplicht eene halve ton bier te geven van ten minste tien franken, die dan in de bestaande repetitiezaal zal worden afgetapt, op denzelfden avond, als hij in de gemeente woonachtig is, zal men hem eene serenade geven; de ereleden zijn hier verzocht; het bestuur zal voor voldoende reden deze serenade kunnen afschaffen. In 1911 ontstonden er een aantal strubbelingen wat leidde tot het ontslag van een aantal muzikanten. De eerste inwijkelingen in Hove, enigszins bekend met wat muziek, namen evenwel de vrijgekomen plaatsen van de muiters in en spoedig kon er opnieuw lustig op los geblazen worden. In 1911 kreeg de fanfare ook een nieuw vaandel dat het jaar daarop werd meegenomen naar een muziekfestival in Oostende. Voor de toenmalige muzikanten was deze tocht een wereldreis, een trip naar het onbekende, een reis die vele, vele uren duurde in een hijgende trein zonder vering en waarvan men vele maanden op voorhand en lang na de gebeurtenis met veel eerbied over sprak. En dan had men nog het geluk dat men in Hove op de trein kon stappen Of het avontuur had nog veel groter geweest. In maart 1913 trok de toen 61-jarige vader van Paul Van Ostaijen zich uit de zaken terug en vestigde zich samen met echtgenote en beide kinderen Stan en Paul die later naam maakte als flamboyante, experimentele dichter in Hove waar hij in de Villa Jeanne aan de Lintsesteenweg als rentenier van zijn verdiende centen ging genieten. Wat later brak de Eerste Wereldoorlog uit en er kwam, zoals bij vele andere verenigingen, plotseling een einde aan tal van drukke activiteiten. De fanfare werd nagenoeg tot een algemene stilte herleid. Het muzikale leven lag ook in Hove stil van 1914 tot 1922. (de info van dit artikel is afkomstig en gedeeltelijk overgenomen uit het boek Het Koninklijk Harmonieorkest Sint-Laureys Hove, kroniek van 120 jaar muzikale verenigingsleven in Hove, geschreven door Wim Van Gelder en indien gewenst nog te bekomen)

 • Muziekske 59

  -5-

  TTTTERUGBLIKERUGBLIKERUGBLIKERUGBLIK

  Opendeurrepetitie voor de jeugdharmonie -

  worstenbollenrepetitie5 januari 2009

  De eerste repetitie van het jaar is altijd iets speciaals. Er wordt zelden gewacht (lees nooit) tot het echt verl