Het Muziekske April 2009

36
Jaargang 16 - Nr. 59 april 2009 Kwartaalblad voor leden en ereleden van het Koninklijk Harmonieorkest St.-Laureys - Hove vzw Voorzitter: Luc Van Braekel Jozef Lambrechtslei 21 2540 Hove Verantwoordelijke uitgever: Roderik Desmet Verbindingsstraat 42 2540 Hove Redactieadres: Lintsesteenweg 1A 2540 Hove Eindredactie en Lay-out: Karlien Van Remoortere Ontwerp omslag: Wianke Wuyts Redactieleden: Anneleen Bossyns Marjolein Bruyndonckx Patrick Bruyndonckx Caroline De Block Sarah De Block Gi Huyghe Marie Misselyn Karlien Van Remoortere Wendy Verhees In dit nummer: Voorwoord ............................................... -2- De harmonie: een stukje geschiedenis ......... -3- Terugblik ................................................. -5- Opendeurrepetitie jeugdharmonie ....... -5- Worstenbollenrepetitie ...................... -5- Repetitieweekend Hoge Rielen ............ -6- Gezamenlijk concert .........................-11- Spaghettiavond................................-12- Hov’in Harmony - bedankt! .......................-15- Griekenland voor dummies ........................-16- Wie is wie?..............................................-22- Rarara...wie ben ik? .................................-23- In de praatstoel: Dorien Van Hecke ............-24- Een grafiekske in ‘t Muziekske! ..................-28- Wist je dat?! ...........................................-30- De linkerhand van de muzikant ..................-31- Familie ...................................................-32- Alfine .....................................................-39- Agenda...................................................-33- Harmonie in beeld ....................................-35- MUZIEKSKE MUZIEKSKE MUZIEKSKE MUZIEKSKE 59 59 59 59 Lokaal: Zaal DA CAPO Lintsesteenweg 1A 2540 Hove Telefoon: 03 454 48 25 Website: www.harmoniehove.be E-mail: [email protected]

description

Verenigingsblad van het Koninklijk Harmonieorkest Sint-Laureys te Hove.

Transcript of Het Muziekske April 2009

Page 1: Het Muziekske April 2009

Jaargang 16 - Nr. 59 april 2009

Kwartaalblad voor leden en ereleden van het Koninklijk Harmonieorkest St.-Laureys - Hove vzw

Voorzitter: Luc Van Braekel Jozef Lambrechtslei 21 2540 Hove

Verantwoordelijke uitgever: Roderik Desmet

Verbindingsstraat 42 2540 Hove

Redactieadres: Lintsesteenweg 1A

2540 Hove

Eindredactie en Lay-out:

Karlien Van Remoortere

Ontwerp omslag: Wianke Wuyts

Redactieleden: Anneleen Bossyns

Marjolein Bruyndonckx Patrick Bruyndonckx

Caroline De Block Sarah De Block

Gi Huyghe Marie Misselyn

Karlien Van Remoortere Wendy Verhees

In dit nummer:

Voorwoord ............................................... -2- De harmonie: een stukje geschiedenis ......... -3- Terugblik ................................................. -5-

Opendeurrepetitie jeugdharmonie ....... -5- Worstenbollenrepetitie ...................... -5- Repetitieweekend Hoge Rielen ............ -6- Gezamenlijk concert ......................... -11- Spaghettiavond ................................ -12-

Hov’in Harmony - bedankt! ....................... -15- Griekenland voor dummies ........................ -16- Wie is wie? .............................................. -22- Rarara...wie ben ik? ................................. -23- In de praatstoel: Dorien Van Hecke ............ -24- Een grafiekske in ‘t Muziekske! .................. -28- Wist je dat?! ........................................... -30- De linkerhand van de muzikant .................. -31- Familie ................................................... -32- Alfine ..................................................... -39- Agenda ................................................... -33- Harmonie in beeld .................................... -35-

MUZIEKSKE MUZIEKSKE MUZIEKSKE MUZIEKSKE 59595959

Lokaal: Zaal DA CAPO Lintsesteenweg 1A 2540 Hove

Telefoon: 03 454 48 25

Website: www.harmoniehove.be

E-mail: [email protected]

Page 2: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-2-

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste vrienden, We mochten van diverse zijden lovende commentaren ontvangen op onze vorige “kleureditie”. Hartelijk dank hiervoor een ook een welgemeend dankwoord aan allen die hiertoe hebben bijgedragen. Of het ermee te maken heeft of niet is ons niet bekend, maar het Showconcert van 17 en 18 april 2009 was reeds op 10 maart 2009 volledig uitverkocht. Zij die er niet bij kunnen zijn, verwijzen wij graag naar het “WIJKomenCONCERT” op zondag 28 juni 2009 of naar “Hov’in Harmony” op 21 november 2009. Wat het laatste evenement betreft mochten wij inmiddels goed nieuws ontvangen en kunnen wij u bevestigen dat dit doorgang zal vinden in de Sint-Laurentiuskerk in Hove. Een vereniging, en zeker het Harmonieorkest te Hove, is een bezige bedoening van vele gedreven, interessante en gewaardeerde mensen van divers pluimage. Wij stellen ook een toenemende belangstelling vast van sympathisanten van de harmonie (laat ons ze harmonielingen noemen) die steevast op maandagavond tussen pot en pint verbroederen bij een oud en nieuw verhaal. Zo wordt niet alleen de harmonievereniging maar ook de zaal Da Capo de plek bij uitstek om op maandagavond te verbroederen, kennis te maken, een gezellige en gevarieerde pint te drinken. Ambiance en kwalitatieve toogbediening verzekerd. Chris Blom, goede vriend, dirigent en drijvende kracht achter vele muzikale initiatieven van het Harmonieorkest heeft gevraagd om het na twintig jaar iets rustiger aan te mogen doen. Het 25ste Showconcert zal hij uiteraard opnieuw met veel verve dirigeren, maar vergis u niet: Chris blijft met hart en ziel en instrument verbonden aan zijn Harmonieorkest, zal ons blijven bijstaan en begeleiden met zijn onuitputtelijke kennis en heeft er zorg voor gedragen dat zijn opvolging verzekerd is in de bekwame persoon van Peter Préal. Deze 36-jarige percussionist, opgeleid in het Lemmensinstituut, heeft alvast bij zijn eerste contacten en kennismaking met de muzikanten bewezen uit het goede hout gesneden te zijn en liet ook in de late uurtjes een Blom-waardige indruk na. We heten Peter van harte welkom en zijn nu drie dirigenten rijk. Wij houden u op de hoogte van hun verdere evolutie. Voor alle verdere info met betrekking tot onze recente activiteiten en onze agenda verwijs ik opnieuw graag naar onze quasi dagdagelijks bijgehouden website www.harmoniehove.be. Uiteraard bent u steeds welkom om op maandagavond een repetitie, hetzij in het repetitielokaal, hetzij aan de toog, live bij te wonen. U weet het: u bent en blijft altijd en overal welkom. Van harte, Uw voorzitter, Luc Van Braekel

Page 3: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-3-

1904 – 1921 : de oorlogsjaren

Op zondag 30 juli 1905 werd er ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de onafhankelijkheid van België, in het kader van de nationale jubelfeesten die overal in het land plaatsvonden, in Hove door de ‘”Fanfaren Maatschappij Ste Laureys” een concert ingericht, ten drie ure in de namiddag.

De opvolger van muziekmeester d’Erbee werd Gust Beliën, een gekende Kontichse pasteibakker. Al snel bleek hij een chef die meer chef was van zijn fanfare dan eigenlijk pasteibakker, hetgeen geschiedde tot bijzonder ongenoegen van vele van zijn familieleden. Het gebeurde meer dan eens dat hij bloemzak, deeg, broodplank, rijstvlaaikens, appelflappen en gist letterlijk in de steek liet (met alle gevolgen van dien) om ergens inderhaast in Hove enkele vals geblazen noten te gaan terugduwen of één of ander slecht opgestelde solsleutel op de notenbalk te gaan polijsten. Gust Beliën bleek bijkomend de eerste muziekmeester die ook enige pedagogische inzichten vertoonde en zich buiten de noten van de muzikant ook bezig hield met hun binnenwerk, de ziel en daarbij ook aandacht had voor werk van barmhartigheid, de dorstigen laven. Hij componeerde zelf, rekening houdend met de beschikbare instrumenten en zo componeerde hij onder andere “Tusschen de klotsende Golven”.

De harmonie: een stukje geschiedenis - deel II

Page 4: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-4-

Karottentrekkers – herberg De Zwaan

Gust kon het blijkbaar niet verdragen dat er plantrekkers en karottentrekkers in de vereniging aanwezig waren en voor mensen die te laat op een repetitie aankwamen, verzorgde hij regelmatig bijlessen na de repetitie, die dan dubbel zo lang duurden als de tijd dat de betrokkene te laat was aangekomen. Het spreekt voor zich dat Gust op korte tijd het aanwezigheidspeil van de muzikanten drastisch verbeterde wat ook invloed had op hun muzikaal kunnen. Volgens overlevering bereikte de fanfare een peil waarvan de mensen in die tijd verstomd stonden. De fanfare hield onder leiding van Gust heel wat concerten in de herbergen van het dorp. Zo is het bekend dat op de concerten van 4 en 11 februari 1906 in de herbergzaal van Louis Van Aelst, die toen het café “Het Vliegend Mat” uitbaatte, telkens meer dan honderd belangstellenden de winterkoude trotseerden om het concert van de fanfare bij te wonen. Op 7, 14 en 18 maart 2006 trad de fanfare op in de Kapelstraat in de herberg “De Zwaan”, een etablissement opengehouden door Gust Verbert. Elke muziekliefhebber diende het ronde bedrag te betalen van 50 centiemen maar hij kreeg uiteraard waar voor zijn geld. 13 december 1906: herziening van het reglement Onder leiding van Vincent Bavais, toenmalig erevoorzitter, en voorzitter August Roelants werd het reglement aangepast. Zonder in detail te treden en zonder dat dit een hint moet zijn voor de huidige muzikanten geven we hier toch de inhoud van artikel 11 weer: “ Indien een lid komt te trouwen, is hij verplicht eene halve ton bier te geven van ten minste tien franken, die dan in de bestaande repetitiezaal zal worden afgetapt, op denzelfden avond, als hij in de gemeente woonachtig is, zal men hem eene serenade geven; de ereleden zijn hier verzocht; het bestuur zal voor voldoende reden deze serenade kunnen afschaffen.” In 1911 ontstonden er een aantal strubbelingen wat leidde tot het ontslag van een aantal muzikanten. De eerste inwijkelingen in Hove, enigszins bekend met wat muziek, namen evenwel de vrijgekomen plaatsen van de “muiters” in en spoedig kon er opnieuw lustig op los geblazen worden. In 1911 kreeg de fanfare ook een nieuw vaandel dat het jaar daarop werd meegenomen naar een muziekfestival in Oostende. Voor de toenmalige muzikanten was deze tocht een wereldreis, een trip naar het onbekende, een reis die vele, vele uren duurde in een hijgende trein zonder vering en waarvan men vele maanden op voorhand en lang na de gebeurtenis met veel eerbied over sprak. En dan had men nog het geluk dat men in Hove op de trein kon stappen… Of het avontuur had nog veel groter geweest. In maart 1913 trok de toen 61-jarige vader van Paul Van Ostaijen zich uit de zaken terug en vestigde zich samen met echtgenote en beide kinderen Stan en Paul – die later naam maakte als flamboyante, experimentele dichter – in Hove waar hij in de “Villa Jeanne” aan de Lintsesteenweg als rentenier van zijn verdiende centen ging genieten. Wat later brak de Eerste Wereldoorlog uit en er kwam, zoals bij vele andere verenigingen, plotseling een einde aan tal van drukke activiteiten. De fanfare werd nagenoeg tot een algemene stilte herleid. Het muzikale leven lag ook in Hove stil van 1914 tot 1922. (de info van dit artikel is afkomstig en gedeeltelijk overgenomen uit het boek ‘Het Koninklijk Harmonieorkest Sint-Laureys Hove, kroniek van 120 jaar muzikale verenigingsleven in Hove, geschreven door Wim Van Gelder en indien gewenst nog te bekomen)

Page 5: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-5-

TTTTERUGBLIKERUGBLIKERUGBLIKERUGBLIK

Opendeurrepetitie voor de jeugdharmonie -

worstenbollenrepetitie—5 januari 2009

De eerste repetitie van het jaar is altijd iets speciaals. Er wordt zelden gewacht (lees ‘nooit’) tot het echt verloren maandag is. In Da Capo is het elke eerste maandag van januari verloren maandag. Tegelijk een gelegenheid om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid te wensen. Dit is voor onze muzikanten een ‘belangrijke’ repetitie, waarvoor altijd heel veel interesse is. … Wat wil je, ’t is met eten… Maar laat ons beginnen met de opendeurrepetitie van de jeugdharmonie. We mochten in september heel wat nieuwe muzikantjes in het jeugdorkest begroeten en dat maakt dan ook dat daar de respectievelijke ouders bij zijn. Een gelegenheid om deze ouders dan ook eens uit te nodigen op de repetitie zodat ze eens zien hoe dat in zijn werk gaat. Meestal gaat dat heel vlot. Maar er zijn ook van die repetities waarop we echt ‘timmeren aan de weg’. Dat gebeurt dan bij een iets moeilijker stuk, waar partij per partij onder handen genomen wordt om toch de juiste noten en ritmes eruit te halen. En dat lukt, maar het vraagt een serieuze inspanning en de nodige concentratie. De vooruitgang voelen we dan wel enkele weken later, als alles los zit, en dan kan er gewerkt worden aan muzikaliteit, intonaties, bindingen, tempo enz. Maar de ouders op de opendeurrepetitie waren niet alleen daarvoor gekomen. Een kwartier voor het einde van de repetitie werden mama’s en papa’s uitgenodigd om mee in het orkest plaats te nemen. Want natuurlijk was er de belangrijke briefing voor het oefen- en ontspanningsweekend op de Hoge Rielen, op 6, 7 en 8 februari. Wat doen we daar, wat moeten de kinderen meenemen, hoe geraken ze ginder, hoe geraken ze thuis maar vooral: waarom is dat weekend nu zo belangrijk. Dit weekend is een belangrijke

voorbereiding op het Showconcert dat er in april aan komt en een volledige aanwezigheid van de jeugdmuzikanten (in zoverre mogelijk natuurlijk) wordt verwacht. Na de vragenronde wordt er nog wat nagepraat en vertrekken ouders en kinderen stilaan naar huis. Intussen heeft het Harmonieorkest haar eerste noten al warm geblazen. Een bijna voltallige harmonie repeteert, blaast, slaagt, tokkelt honderdduizenden noten van het papier. Vandaag geen pauze om negen uur. De harmonie repeteert tot half tien, om dan heerlijk gezellig te genieten van een worstenbrood of appelbol. Twintig na negen. De heerlijke klanken worden stilaan versterkt door een smeuïge geur die van de foyer het repetitielokaal binnenvliegt. De muzikanten worden nerveus, iedereen ruikt het: de worstenbroden en appelbollen zijn in aantocht. Chris Blom sluit de repetitie af, alles wordt in sneltempo ingepakt en iedereen stormt naar beneden, waar een heerlijk maal op ons wacht. Worstenbroden en appelbo l len, wors tenbo l len en appe lbroden, bollenbroden en appelworsten,… Hoe je het ook wil noemen, het stond er, het werd opgegeten en het was overheerlijk! Bedankt en tot volgend jaar!

Page 6: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-6-

Het is en blijft één van de toppers van het harmoniekalenderjaar: het repetitieweekend op Hoge Rielen. Ook dit jaar waren muzikanten, bestuursleden, familieleden en sympathisanten massaal aanwezig. Het werd een fantastisch weekend. Lees, kijk en geniet maar mee!

Onze dirigent kreeg tijdens het weekend een beetje assistentie van een paar aanstormende talenten: Dries Voorspoels (rechts op de foto) en Peter Van Hecke.

Omdat we met zoveel muzikanten op weekend waren, kwam het goed uit dat Peter Préal, onze dirigent in wording, even binnensprong. Het Harmonieorkest werd voor een paar uur in twee gesplitst. De houtblazers gingen met Chris in een apart lokaal repeteren en Peter nam de koperblazers en het slagwerk eens goed onder handen. Groot was de vreugde toen het orkest weer in harmonie herenigd werd.

Weekend ‘De Hoge Rielen’ - 6-7-8 februari 2009

Page 7: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-7-

De dorstigen werden gelaafd…

…de hongerigen werden gespijsd… …en de enige echte Roderikspaghetti werd weer alom geprijsd!

En de lekkere stukken taart natuurlijk ook! De kookploeg was ook dit jaar weer fantastisch!

Page 8: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-8-

’s Avonds, na een hele dag blazen, werden er veel spelletjes gespeeld zoals Jungle Speed, ‘Ik zit in ‘t groen’, ‘Pang pang’,…

Zaterdagavond was er een nachtspel en een qu iz . De qu iz werd gepresenteerd door de enige echte gokchinees Benny. Hij was duidelijk een jaar te laat voor de casinoavond van vorig jaar… Hij besloot dan om toch maar te blijven. Onze kennis ovel muziek weld heel de avond op de ploef g e s t e l d . E r w a r e n d i c t e e s , luisteroefeningen enz.. Dit leidde af en toe wel eens tot hilarische situaties…

Page 9: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-9-

Er wordt op de Hoge Rielen natuurlijk ook erg intensief en serieus gerepeteerd. Het Showconcert komt altijd maar dichterbij… Wegens de steeds groter wordende groep muzikanten sliep en repeteerde de jeugdharmonie dit jaar niet in paviljoen 1, maar in paviljoen 3. Toch kwam de jeugdharmonie even naar de grote harmonie kijken en mee repeteren.

‘It’s A Small World’ klonk vrolijk door heel het paviljoen! Op het weekend waren opvallend veel kinderen aanwezig. Natuurlijk telt de jeugdharmonie heel wat jeugdigen, maar er waren ook erg veel jongere kinderen mee. Zo was er dit jaar een heuse babyboom. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk als er op één jaar tijd vier muzikanten bevallen!

Page 10: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-10-

En er werden nieuwe vriendschappen gesmeed en/of versterkt.

‘Vrolijke vrolijke vrienden… Vrolijke vrienden, dat zijn wij!’ Zo, dat was het weekend in een notendop. Bedankt aan alle muzikanten, dirigenten en medewerkers in de coulissen. Hopelijk zijn jullie er allemaal volgend jaar weer bij!

Nog eén ding wilden we U niet onthouden: de ludieke reacties van een aantal jonge weekendgangers. Aan het einde van het weekend stelden we aan de jeugdmuzikanten die de eerste keer mee op weekend gingen deze drie vragen:

1. Met welke drie woorden zou je het weekend omschrijven ? Louise: fantastisch - avontuurlijk - harmonisch Sara: leuk - muzikaal - vermoeiend Lotte: muzikaal - grappig - leuk Tom: leuk - moe - muziek Florian: plezant - muziek - vrienden

2. Wat was er keineig, gewoon te gek, superformidabel, zal je altijd bijblijven ?

Marie-Hélène: samenzijn met iedereen / muziek spelen Louise: avonturenspel Lotte: samen spelletjes spelen tijdens de pauze / laatste repetitie omdat alles dan zo goed ging Tom: bovenop een kamp bouwen (n.v.d.r. bovenop is de houten plateau boven de bedden waaronder de begeleiders sliepen waar er met heel veel matrassen een geluidsdicht kamp werd gemaakt met een geheime ingang) Florian: samen spelen

3. Wat was echt slecht, doe ta nie meer, gewoon afgang, ongelooflijk idioot ? Marie-Hélène: ‘s morgens wandelen naar het andere paviljoen Louise: gesnurk in de kamer Sara: over en ’t weer lopen (tussen de paviljoenen) Lotte: zo vroeg opstaan en rap opstaan Florian: 1 paviljoen

Page 11: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-11-

Negende gezamenlijk concert MAGO

en jeugdafdeling - 11 februari en 11 maart 2009

Voor de negende keer heeft het g e zamen l i j k c on ce r t me t de Muziekacademie en de jeugdharmonie plaatsgevonden in Da Capo. Ook dit jaar mochten we rekenen op een fantastische deelname van de leerkrachten, leerlingen en jeugdmuzikanten. Vanaf december werd aan de instrumentenleerkrachten gevraagd een voorstel samen te stellen voor optredens op één van de twee of beide avonden.

Eind januari werden alle voorstellen naast elkaar gelegd en werd een programma over twee avonden uitgewerkt. En het mag gezegd worden: er werden heel toffe uitvoeringen gebracht, zowel solo als duo als in een groter ensemble. We houden eraan alle aanwezige leerkrachten te bedanken (in volgorde van optreden van hun leerlingen): Jeannine van Thielen, Hilde Bruyninckx, Marc Theuns, Isabelle Braet, Anja Van Dyck, Vicky Huys, Jessica Denys, René Hermans, Luc Leys, Aurelia Boven, Ronny Verfaillie en Peter De Clercq. Eveneens dank aan alle ouders, directeur Luc Vanvaerenbergh en voorzitter Luc Van Braekel, de medewerkers van de muziekacademie en iedereen die voor de zaalvoorbereiding en het goede verloop instond.

En tot slot een dikke proficiat aan alle 127 jongeren die aan dit dubbelconcert hebben meegewerkt.

Page 12: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-12-

Spaghetti-avond - 7 maart 2009

De voorbereidingen (vrijdag)

Naar goede jaarlijkse gewoonte kleurt DA CAPO begin maart in de tinten van de Italiaanse vlag: het is weer tijd voor onze jaarlijkse spaghettiavond. Bij ons geen “Italiaanse mama” achter het fornuis, maar “Papa Miracoli” Roderik die met de pollepel zwaait.

Vrijdagavond 19u gaan de deuren open en doet het keukenpersoneel zijn intrede. De inkopen worden binnengedragen, snijplanken en kookpotten worden klaargezet en gasvuren worden erbij gehaald. In de keuken gonst het van de bedrijvigheid.

André, Rob, Dave, Bert, Kim en Inge gaan in de zaal aan de slag en toveren op korte tijd de lege zaal om tot een gezellige Italiaanse trattoria in de kleuren rood-wit-groen. Tonnie installeert ondertussen de muziekinstallatie.

Patrick en Chris De Block gaan aan de slag met gasflessen en kookvuren en installeren op korte tijd de volledige keuken. Tevreden zien zij dat het goed is en dat alles klaar staat om de deegslierten beetgaar te bereiden.

Hoe maak je spaghetti? (bereiding 1)

Eierpastadeeg maken is helemaal niet zo moeilijk als je wel zou denken. De basis voor het klassieke deeg is erg eenvoudig: bloem, eieren en zout volstaan om een p e r f e c t e p a s t a t e m a k e n . De traditie in Emilia Romagna wil dat voor het deeg enkel fijn, zacht tarwemeel van het type “Farina tipo OO” gebruikt wordt. Als je gewone bloem gebruikt, zal je merken dat je het deeg veel moeilijker kan kneden. Toch kan men bij de bloem van het type “00” een 20 % harde tarwebloem bijvoegen. Door die harde tarwe bij te voegen, verbeter je de vastheid tijdens het koken, zonder dat je de soepelheid van het deeg verliest.

In Toscane voegt men wat olijfolie toe aan het deeg, maar dat is zeker niet noodzakelijk. De perfecte verhouding bestaat uit 100 gram bloem per middelgroot ei. Het moet gezegd worden dat het beste resultaat verkregen wordt met tamelijk hard pastadeeg, dat echter moeilijker te bewerken valt. De eerste keren dat je dus zelf pastadeeg maakt, is het daarom beter om een wat soepeler deeg te maken. Het verwerkt vlugger en is ook makkelijker uit te rekken. Het volstaat dat je het deeg dan regelmatig wat bestuift met bloem, zodat het niet begint te kleven. De ingrediënten die je nodig hebt zijn: 400 gr gezeefde zeer fijne bloem 4 middelgrote eieren een mespuntje zout en eventueel wat water.

Page 13: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-13-

Je kunt dan met een pastamachine spaghetti (of welke andere pastasoort ook) maken. Pasta bestaat in vele vormen en kleuren. Momenteel zijn er meer dan 600 varianten deegwaren. “Spaghetti” is

wellicht de bekendste pastasoort ter wereld. Het is een lange dunne pasta. Afhankelijk van de dikte noemt men ze “capellini”, “spaghettini”, “spaghetti”, “vermicellini” of “vermicelli”.

Leg het deeg in een hoopje op het werkvlak en maak een kuiltje in het midden.

Voeg het zout en de eieren toe.

Meng de bloem en de eieren met een vork. Doe dit tot de bloem alle eieren opgenomen heeft.

Kneed het deeg nu tenminste 20 minuten heel krachtig. Als het deeg

te zacht is, kan je nog wat bloem toevoegen.

Als het integendeel te hard is, voeg je best een of twee lepels water toe.

Bedek het deeg met een natgemaakte handdoek

en laat het 30 minuten rusten. Het is nu klaar om bewerkt te worden.

Page 14: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-14-

Zoals het hoort, hebben wij voor de spaghettiavond uiteraard voor de echte “spaghetti” gekozen en niet voor de dikkere of dunnere variant.

Hoe maak je spaghetti? (bereiding 2)

Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we omwille van de talrijke gasten die we mochten verwelkomen, geopteerd hebben v o o r e e n n o g e e n v o u d i g e r e bereidingswijze.

Deze behelst de volgende ingrediënten:

- één winkeldame of dito heer die ettelijke kilo’s kant en klare (gedroogde) spaghetti aankoopt en vervolgens naar Da Capo vervoert

- een onderdirigent en een trompettist die deze vervolgens perfect “al dente” weten te bereiden.

Hoe maak je een overheerlijke Roderiksaus?

De Rode r i k saus i s i nm idde l s wereldberoemd in Hove en verre omstreken. Dit jaar hebben we zelfs een rasechte Italiaan mogen verwelkomen en we kunnen U verklappen dat hij de saus “magnifico” vond. Hoe je de saus tot de perfectie brengt is een goedbewaard Harmoniegeheim, maar aan onze trouwe vrienden en ereleden, kunnen we dit geheim uiteraard wel toevertrouwen.

Men neme:

- ettelijke kilo’s verse groenten

- ettelijke kilo’s vers vlees

- heel veel verse kruiden

- Roderik, Anneleen, Dave, Inge, Sanne, Dorien, Jonathan, Chris, Marleen, Sarah en Wendy

… en enkele uurtjes later hebt U een verrukkelijke Roderiksaus en ruikt de hele keuken overheerlijk.

Hoe maak je het perfecte dessert?

Het recept is hier al even eenvoudig: je laat Frank en Marleen aan de slag met koffie, amaretto, koekjes en mascarpone of Marie met een gigantische hoeveelheid chocolade en voilà … de lekkerste tiramisu en chocolademousse die je je maar kan bedenken.

A tavola ! (Aan tafel)

Zaterdagochtend gaan Inge en Roderik al vroeg op pad om de laatste aankopen te doen voor de Italiaanse koude schotels vol delicatessen. De borden worden kunstig versierd en de broodjes worden gesmeerd met een ambachtelijk – door iemand die ook wel Annelookje wordt genoemd - bereide lookboter. De Italiaanse schotels zijn een pareltje voor het oog en – net als de spaghetti à la Roderico - om duimen en vingers af te likken.

Terwijl de lookbroodjes lekker liggen te geuren en kleuren in de oven, verwelkomen Sarah en Kim de eerste sympathisanten in de Foyer. Luc doet dat boven in de zaal nog eens hartelijk over. Het duurde niet lang of de talrijke aanwezigen zitten - gezellig keuvelend - heerlijk te smullen van de lookbroodjes, spaghetti en de Italiaanse schotels.

Na het verrukkelijke dessert, is het al snel tijd om de beentjes even te strekken. Thomas zet met “het spaghettilied” op gepaste wijze de dansavond in en vooral de Harmojeugd en onze voorzitter laten zich niet onbetuigd op de dansvloer.

Ondertussen verzetten André en co bergen werk en afwas in de keuken.

Wederom een geslaagde avond in (een) perfecte Harmonie: la vita è bella!

Page 15: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-15-

U herinnert zich vast nog ons Kerkconcert onder de titel ‘Hov’in Harmony’ dat we op 15 november 2008 speelden ten voordele van drie goede doelen (zie ook Muziekske 58 - januari 2008, blz. 14). Voor elk van deze doelen verzamelden wij toen mede dankzij de vele toeschouwers en de medewerking van de Hovense middenstand een mooi bedrag van €1000! Één van die goede doelen was een “Jungle School” in Honduras. Enige tijd na ons concert kreeg het nichtje van Irène Alkemande (links op de foto) die de Jungle School mee oprichtte, bericht van Dave uit Honduras. Dit wilden we u uiteraard niet onthouden: Hi Els,

It’s great to hear from you. The children are all fine. Graduation is on the 22nd. We

start vacation classes with volunteers tomorrow. We finally have the school legalized with the Dept. of Education.

That’s wonderful about the concert and the funds that your aunt and uncle raised for the Jungle School. Please thank them on behalf of each of us here, and all the school children.

As far as needs, I would say that the most immediate need is for food for the Merienda (noon meal), that we serve to the kids coming to vacation classes. We especially need to get a little protein into their diets (milk, meat), and not so much carbohydrate. I think that powdered milk will be one of the purchases with these funds.

Thanks for all your help with our school, We miss you all!!

Dave www.helpinghonduraskids.org

Hov’in Harmony - bedankt!

Page 16: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-16-

Professor Abossos heeft blijkbaar grootste plannen met ons, maar we hebben hem toch gevraagd rekening te houden met het feit dat onze kennis van het Grieks zich beperkt tot de Akropolis, Nana Mouskouri, ouzo en tzatziki. Daarom heeft hij beloofd ons de verschillende facetten van het Griekse leven in een aantal lessen uit te leggen zodat ieder van jullie tegen juli 2010 klaar zal zijn om naar Kreta te trekken. Geen getreuzel dus, we geven het woord terug aan onze professor…

Start to speak Greek! (in 5 lessons)Start to speak Greek! (in 5 lessons)

Καλώς Όρισες beste vrienden! Με λένε Αµπόσσος και είµαι από την Ελλάδα. Een tijdje geleden viel het mij ter ore dat deze harmonie op reis gaat naar Kreta, dus ben ik maar zo snel mogelijk naar hier gekomen! Want uiteraard hebben jullie nog heel veel te leren over Griekenland, de taal, de cultuur, de mensen en nog zo veel meer. Ik zal dan ook mijn best doen om jullie om te toveren tot echte Grieken!

Griekenland voor dummies met professor Abossos!

Uiteraard is het eerste waar we aan moeten werken την γλώσσα oftewel de taal, mijn

vrienden! Daarom zal ik jullie hier leren hoe jullie in Griekenland de bus moeten nemen,

een pintje moeten bestellen, de weg naar het toilet moeten vragen...

De eerste les echter houden we het simpel en zal ik jullie leren hoe je de mensen moet

begroeten en jezelf moet voorstellen.

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hebben wij Grieken, een ander alfabet. Voor we dus

echt met de les beginnen, leer ik jullie daarom snel even het Griekse alfabet en een

aantal lettercombinaties. Om het hier niet te moeilijk te maken zal ik telkens ook

vermelden hoe die rare woorden of letters dan wel moeten worden uitgesproken. Jullie

zien ook een lege kolom, dat is uiteraard geen bladverspilling, maar ruimte om zelf je

schrijfkunsten te oefenen. Hier gaan we dan!

Page 17: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-17-

0 Alfabet:

Klinkers: α, ε, η, ι, ο, υ, ω Klanken: α |a| ε, αι |e| η,ι,υ,ει,οι |ie| ο, ω |o| ου |oe| Medeklinkercombinaties: µπ |b| ντ |d| γγ |ngh| γχ |ng-ch| γκ |zoals de g in garçon|

Α α Alfa

Β β Vita

Γ γ Gamma

∆ δ Delta

Ε ε Epsilon

Ζ ζ Zita

Η η Ita

Θ θ Thita

(met de En-

gels ‘th’)

Ι ι Jotta

Κ κ Kappa

Λ λ Lambda

Μ µ Mi

Ν ν Ni

Ξ ξ Ksi

Ο ο Omikron

Π π Pi

Ρ ρ Ro

Σ σ Sigma

Τ τ Taf

Υ υ Ipsilon

Φ φ Fi

Χ χ Chi

Ψ ψ Psi

Ω ω Omega

Page 18: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-18-

0 Begroetingen:

Goeiemorgen καληµέρα |kallimera| Goeiemiddag καλησπέρα |kallispera| Goeie avond καληνύχτα |kallinichta| Welkom Καλώς Όρισες |kallos oorisés| Hallo (‘gezondheid’) γεια |gja| Dag (als je weggaat) χαίρετε |cheerette|

Hoe gaat het met je? Τι κάνεις; |ti kaanis| Hoe gaat het met u? Τι κάνετε; |ti kaanete| Goed, dank je, en met jou? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσύ; |pollí kalaa, efcharistoo, essi|

0 Voorstellen:

Fantastich (wonder) Θαύµα |fáfma| Zus en zo Έτσι και έτσι. |étsi kétsi| Slecht Άσχηµα |áschimma| Hoe heet je? Πώς σε λένε; |pos se leenee| Ik heet… Με λένε... |me leenee| Hoe heet u? Πώς σασ λένε; |pos sas leenee|

Ik heet… Με λένε… Hoe heet hij/zij? Πώς τον/την λένε; |pos ton/tin leenee|

Hij/zij heet… Τον/την λένε… |ton/tin leenee| Vanwaar ben jij? Από πού είσαι; |appo poe isse| Ik ben van…(België, Griekenland)

Είµαι από… (το Βέλγιο, την Ελλάδα…) |imme appo (to velgio, tin ellaada|)

Vanwaar bent u/zijn jullie? Από πού είστε; |appo poe iste| Ik ben/wij zijn van… Είµαι/είµαστε από… |imme/immaste appo…| Waar woon je? Πού µένεις; |poe meenis| Ik woon in …(Antwerpen, Athene)

Μένω στην… (Αµβέρσα, Αθήνα) |meeno stin… amversa, athiena|

Waar woont u? Πού µένετε; |poe meenete| Ik woon in…(Londen, Amsterdam)

Μένω στο…(Λονδίνο, Άµστερνταµ…) |meeno sto londieno, Amsterdam|

Het lijkt misschien vreemd, de Grieken zetten geen vraagteken achter hun vraag, maar wel een puntkomma!

Page 19: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-19-

Een Grieks gerecht op je tafel gelegdEen Grieks gerecht op je tafel gelegd

Voor 4 personen:Voor 4 personen:

1. Verwarm de oven voor op 175°C. 2. Was de aubergines en de courgettes en snijd ze in plakjes. Schil de aardappelen

en snijd ze in schijfjes. Pel de uien en de knoflook en snipper ze fijn. 3. Bak de aubergines aan beide zijden goudbruin in de hete olijfolie. 4. Stoof de ui en de knoflook glazig in wat hete olie. 5. Doe er het gehakt bij en roerbak het zodat de stukjes gehakt los blijven. 6. Roer de tomatenpuree los in wat water en roer dit door het gehakt. Kruid met

oregano, kaneel, peper en zout en laat 10 min. sudderen. 7. Scheid het eigeel van het eiwit. Klop de eiwitten los en meng ze door het vlees. 8. Vul een ingevette vuurvaste schotel afwisselend met een laagje aardappelschijfjes,

een laagje aubergine- en courgetteschijfjes en een laagje gehakt. Eindig met aardappelschijfjes.

9. Maak een bechamelsaus: laat de vetstof smelten, roer er de bloem door en giet er beetje bij beetje, steeds roerend, de melk door. Breng de saus al roerend aan de kook en kruid met nootmuskaat, peper en zout. Neem van het vuur en roer er de eierdooiers en de helft van de gemalen kaas onder.

10. Giet deze saus over de aardappelen en bestrooi met de rest van de gemalen kaas. 11. Plaats 1 uur in een voorverwarmde oven.

Smakelijk!

Ter voorbereiding op jullie concertreis vind ik het heel belangrijk dat jullie Griekenland

ook echt in huis kunnen halen. Enkel zo zullen jullie optimaal klaargestoomd zijn en ten

volle kunnen genieten! Daarom, trek jullie kookschort aan en laat de keuken zich vullen

met Griekse geuren. Ik leer jullie vandaag de lekkerste moussaka maken!

Zeg trouwens nooit moussáka, want dan val je door de mand… Hoewel bijna iedereen het

zo uitspreekt, is het eigenlijk toch moussaká.

• 600 gr lamsgehakt • 2 aubergines • 2 courgettes • 500 gr aardappelen • 2 uien • 2 teentjes knoflook • 2 eetlepels tomatenpuree • Oregano • Snuifje kaneel

• 2 eieren • 25 gr vetstof • 25 gr bloem

• 5 dl melk • 50 gr gemalen kaas • Olijfolie • Nootmuskaat • Peper en zout

Page 20: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-20-

Wat is er aan de hand in Griekenland?Wat is er aan de hand in Griekenland?

Griekse boeren houden vliegtuigen aan de

grond

Griekse boeren hebben overal in het land actie

gevoerd voor meer subsidies, hogere pensioenen en

lagere brandstofheffingen.

Op het eiland Kreta moest het vliegveld van Heraklion worden gesloten toen

boeren met trekkers het luchthaventerrein op reden en hun voertuigen

tussen de vliegtuigen op het platform parkeerden.

Op het vasteland werden enkele autosnelwegen en secundaire wegen in het

midden en noorden geblokkeerd. Bij de grens met Bulgarije in het noorden

sloten de boeren twee grensovergangen.

Het is niet alleen belangrijk de taal de kunnen spreken, de eetcultuur te verkennen… wat

minstens even nuttig is, is kunnen meepraten over het reilen en zeilen in een land.

Daarom beschouw ik het als mijn plicht jullie te informeren over de recente

gebeurtenissen in mijn vaderland.

Onlangs las ik in de krant een artikel waarvan ik dacht dat het jullie wel zou

interesseren. Het lijkt misschien wel wat onrustwekkend, maar voor jullie beginnen te

panikeren, wil ik even zeggen dat 2010 nog veraf is en dat ik er daarom ook zeker van

ben dat tegen dan die problemen wel van de baan zullen zijn, voor jullie hopelijk vooral

van de landingsbaan… Dit is wat ik las in de krant…

Page 21: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-21-

400 jaar lang werd het huidige Griekenland bezet door de Ottomanen. Maar in 1821 hees de bisschop Germanos van Patras uitdagend de Griekse vlag op het kooster van Agia Lavras om zo Peloponnesus aan te sporen op te staan tegen zijn onderdrukker. De Grieken gaven gehoor aan deze aansporingen dat was het begin van de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog.

Vandaag wordt deze dag herdacht met tal van burgerlijke en kerkelijke optochten en feestelijkheden in de straten.

Maar eigenlijk is 25 maart een dubbele feestdag. Naast de nationale feestdag wordt op diezelfde dag het Feest van de Aankondiging of het Ευανγγελισµός (Evangelismós) ge-vierd. Op die dag verscheen op de orthodoxe kalender de aarstengel Gabriël aan de maagd Maria en bracht haar het nieuws dat ze in verwachting was van het goddelijke kind.

Als je op 25 maart in Griekenland bent, kan je je dus maar beter later meeslepen door feestgedruis. Anders bestaat het risico dat je gefrustreerd raakt door vertragingen, onverwachts gesloten zaken en een algemeen gebrek aan aandacht van de Grieken die opgeslorpt worden door deze dubbele feestdag… Feesten is dus de boodschap!

Zo, ik hoop dat jullie dit een leerrijke eerste les vonden en dat jullie vooral niet

vergeten te oefenen, elke dag, vijf minuutjes maar, zoals ik al vaak heb horen vallen

in jullie vereniging… In het volgende Muziekske ben ik er weer met nieuwe weetjes,

nieuwe Griekse woorden, een ander lekker, typisch gerecht. En aangezien jullie een

muzikale vereniging zijn, ben ik mij al volop aan het voorbereiden om jullie volgende keer

ook Griekse muziek voor te schotelen… Begin je stem maar alvast te smeren!

En hoe?! Het zou logisch zijn als ik het hier zou hebben over de feesten die de Grieken,

en jullie dus ook, nog te wachten staan. Maar aangezien het zo’n belangrijke dag is, wil ik

het jullie niet onthouden… Op 25 maart werd in Griekenland namelijk de nationale

feestdag gevierd! Om niet uit de toon te vallen, daar spreekt men over de Ελληνική

Επανάσταση (Ellinikí Epanástasi) oftewel de Griekse Onafhankelijkheidsdag.

Zoals de meesten, kunnen de Grieken ook feesten!Zoals de meesten, kunnen de Grieken ook feesten!

Page 22: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-22-

Naam en voornaam Roepnaam Leeftijd en geboortedatum Instrument Favoriete muziek Kindjes Huisdieren Werkt bij...als… Hobby’s Dit zou ik ooit wel eens willen doen! Mijn favoriete vakantiebestemming is… Populair omwille van Minder goede eigenschap Wil nog even zeggen dat

HENDRICKX INGE / 34 – 10/11/1974 CORNET CPX VIKTOR (4) EN MATTI (1) / GEMEENTEBESTUUR BOECHOUT, ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER PERSONEELSDIENST MUZIEK, LEZEN TOUR DE FRANCE (MET DE MOBILEHOME) AUSTRALIË / TE VEEL OM OP TE NOEMEN DE HARMONIE SUPER IS

Deze keer is het de beurt aan twee bekenden in ons Harmonieorkest. Als u denkt dat u reeds alles weet over Inge Hendrickx en Doriane Helsmoortel dan kan u die kennis hieronder toetsen! Wij zijn in ieder geval weer wat nieuws te weten gekomen over deze twee sympathieke muzikanten..

Naam en voornaam Roepnaam Leeftijd en geboortedatum Broers en/of zussen Instrument Favoriete muziek Hobby’s Huisdieren Waar ga ik naar school Mijn lievelingsvak Wat ik later worden wil Mijn idool Dit zou ik ooit wel eens willen doen! Mijn favoriete vakantiebestemming is… Populair omwille van Minder goede eigenschap Wil nog even zeggen dat

HELSMOORTEL DORIANE DO 17 JAAR - 04/03/92 1 BROER, TWEE ZUSSEN ALTSAX HOUSE, R&B, HIPHOP UITGAAN, TEKENEN 1 SCHILDPAD: SPEEDY REGINA PACIS HOVE GEDRAGSWETENSCHAPPEN IETS SOCIAALS GEEN IDOOL NAAR DISNEY WORLD IN FLORIDA GAAN EN GEK WEZEN DOEN ! MAROKKO, EGYPTE, CÔTE D’AZUR EN KRETA HAAR DUIZEND BLUNDERS BLUNDEREN, SNEL OP TENEN GETRAPT IK VOLGEND JAAR ECHT NIET WIL DIRIGEREN OP MIJN VERJAARDAG

Wie is Wie?!

Page 23: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-23-

In deze nieuwe rubriek grabbelen we in de oude doos, op zoek naar jeugdfoto’s van muzikanten en bestuursleden (zonder hun medeweten, natuurlijk). Benieuwd wie deze lieflijke jongedame is? Je vindt het antwoord bij de wist-je-datjes.

Heb je thuis ook nog leuke foto’s van medemuzikanten en/of -bestuursleden? Stuur ze (stiekem) op naar [email protected] of geef ze af aan een van onze redactieleden!

Page 24: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-24-

In de praatstoel: Dorien Van Hecke

Toen aan Dorien gevraagd werd of ze in onze praatstoel wou plaatsnemen, beweerde ze dat er niets te vertellen was. Twee uur later was ze verbaasd over het resultaat.

Dorien Van Hecke is een bescheiden, charmante jonge vrouw van 21. Zij speelt al jaren sopraansax in ons orkest. Op 2 juli 1988 kwam Dorien de rust in de Koekoekslaan in Hove definitief verstoren. Al snel ontwikkelde ze zich tot een echte babbelkous (Volgens mij is dat intussen wel wat veranderd). De kleine Dorien toonde al vroeg interesse voor muziek. Wanneer er thuis gemusiceerd werd, was Dorien altijd in de buurt en zong de melodie na, wat flink op de zenuwen van de grote zussen werkte. Dorien heeft twee zussen, Kaat en Annemie (Mie), die een stuk ouder zijn dan zij (respectievelijk 6 en 8 jaar). Kaat is getrouwd met een Amerikaan, Morgan, en leeft voorlopig in het ouderlijk huis tot ze haar huisje in Hove verbouwd heeft. Zij werkt bij het ziekenfonds OZ en coördineert er de thuishulp. Kaat heeft viool en piano gespeeld. Annemie werkt in het HRM departement van een bedrijf. Zij speelt piano.

De vader van Dorien, Jan, speelt klarinet in ons orkest. Hij werkt bij de UA (Universiteit Antwerpen) en zorgt er voor de technische ondersteuning van studenten en professoren. Hij is ook verantwoordelijk voor het audiovisuele luik. In zijn vrije tijd speelt hij viool (geen éérste viool), banjo, concertina, contrabas en nog zoveel meer. Jenny (Schoeters) is de mama van Dorien en de zus van Myriam, die klarinet speelt in ons Harmonieorkest. Zij is kantoorverantwoordelijke bij SD WORKX in Mechelen. Dorien beschrijft haar als volgt: een lieve mama, een bezige bij, tuiniert graag en is creatief. Via Jenny kwamen we ook nog deze leuke anekdotes te weten over Dorien: Dorien heeft een zeer uitgesproken ochtendhumeur, in die mate dat K a a t e n M o r g a n e r v a n overtuigd zijn dat de hond zeer regelmatig aan de badkamerdeur staat te grommen! Als kind speelde ze uren aan één stuk met mini auto's, treinen en Play Mobile. Poppen waren aan haar niet besteed en ze verkondigde al op zeer jonge leeftijd dat zij geen kinderen wenste (maar of dat nu nog zo is, weet Jenny niet). Als klein meisje ging Dorien naar ‘t Groen Schooltje in Hove. Dat was niet haar favoriete bezigheid. Ze vond het veel leuker om verschillende sporten uit te proberen, zoals judo, volleybal, badminton, zwemmen en paardrijden.

Page 25: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-25-

Deze twee laatste sporten bleef Dorien nog beoefenen tot op het einde van de Humaniora. Een korte verkenning van het jeugdverenigingsleven bleek geen succes. Intussen volgde Dorien ook les in de muziekschool van Hove. Waarom haar keuze op saxofoon viel weet ze niet. Maar ze deed het graag en leerde het vlot. Dorien ging nog steeds niet graag naar school maar volgde de moderne humaniora en later de humane wetenschappen aan het Sint-Jozefinstituut in Kontich. Een poging om de perfecte kickboxer te worden werd snel geblokkeerd door de blessure van een vriendin met wie ze dit leerde. Alleen gaan was veel minder gezellig.

Dorien beweert dat ze als een opstandige adolescente (ze was ”tegen” uit principe) door het leven ging en heeft wat medelijden met haar ouders. Ik kan het nauwelijks geloven als ik ze zo rustig in de praatstoel zie zitten. Rond 15 jaar (!) startte Dorien een eigen (!) muziekgroepje met een aantal jongeren uit het harmonieorkest. Het kerngroepje, Federico Wuyts, Natasha en Deborah De Block en Dorien (allen

saxofonisten), speelde al in de groep ”samenspel” van de muziekschool, waar ze elkaar leerden kennen. Eva Van Hoeck (sax) en Sarah De Block (slagwerk) zorgden voor uitbreiding van de groep tot zes leden! Toen bleek dat de eerste partituur waarvoor papa Jan gezorgd had te moeilijk was, ging Dorien zelf op zoek. Ze vond muziek op het internet en bewerkte die met het computerprogramma ”Sibelius”. Elke zondag werd er gedurende twee uurtjes geoefend tot de favoriete tv-serie van de groep startte. Elke repetitie werd traditioneel afgesloten met een portie gezellig “Flikken” kijken met chips! Na enige tijd was de groep klaar voor een eerste optreden. Onder de naam ”De Blaasschapen” (met dank aan Eva voor de creatieve naam) werd een privéfeestje in Hove vrolijk opgeluisterd. Het werd een succes en het zelfvertrouwen van de groep groeide gestaag. Ook de Sinjoren en de toeristen in Antwerpen konden genieten van de swingende zomermuziek en later de vrolijke Kerstliedjes van deze enthousiaste muzikale schapen. Een jaar later had de groep weer gigantisch succes tijdens een fantastisch concert onder een nieuwe naam:”Federico en de saxy ladies”. Na drie jaar kwamen de groepsleden in tijdnood zodat het samenspelen stilaan verwaterde. Intussen had Dorien haar muzikale opleiding in de muziekschool afgerond met een schitterend openbaar examen waar ze 90% behaalde. Dat ging niet zonder stress gepaard want Dorien dacht dat ze er niet door was voor het eindexamen. Een “plankenkoorts-ervaring” in Dinant, de stad van Adolf Sax, was daar niet vreemd aan. Dorien geeft uitleg: op een dag, iets voor het openbaar eindexamen had de saxofoonleraar van Dorien haar ingeschreven voor een wedstrijd in Dinant. Dat zou een extra oefening zijn, dacht hij. Maar er was weinig tijd om het stuk in te oefenen. Toch ging Dorien vol

Page 26: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-26-

vertrouwen naar Dinant. Daar werd ze geconfronteerd met een volle zaal en een indrukwekkende jury. Voor de eerste keer sloeg de plankenkoorts toe na een veelbelovende start! Dorien heeft er nog nachtmerries van en staat nog steeds niet graag op een podium. Dankzij “tante Myriam”, de zus van Jenny, maakten Jan en Dorien kennis met de harmonie. Eerst speelden ze in de jeugdharmonie om later het grote orkest te vervoegen. Na 3 jaar ruilde Dorien haar altsax in voor een sopraansax. Na één jaar psychologie studeren in Leuven besliste Dorien andere oorden op te zoeken. Ze schreef zich in aan de Artesis Hogeschool van Antwerpen, afstudeerrichting Sociaal Werk. Momenteel zit ze in het tweede jaar. De stages zijn leerrijk en verruimen het zicht op de maatschappij. Net voor dit interview liep Dorien nog stage bij de Broeders Alexianen, bij de verslaafden en stemmingsgestoorden. Het is een echte uitdaging om mensen met een terminale alcoholverslaving (syndroom van Korsakov) iets bij te brengen omdat ze niets onthouden en weinig vorderingen maken!

Muzikaal is Dorien met haar sopraansax weer in een nieuwe groep gerold; ”Earwax”. In de eerste Earwax-versie speelde Jasper Op de Beeck (baritonsax), Marijke Blom (tenorsax) en Chris Blom (altsax). Dit quatro repeteerde elke

zaterdag en gaf al enkele concerten op privéfeesten, in de Carolus Borromeuskerk maar ook in de stad Antwerpen tijdens de zomer. Hun repertorium bestaat uit jazz en tangomuziek, maar andere genres worden evengoed verkend.

Toen Jasper weinig tijd had, kwam Carl bij de groep en ontstond ‘Earwax versie twee’. Ook zij hebben al een schitterend concert achter de rug! Dorien is een muzikale veelvraat en vertelt dat ze graag nog cello en gitaar wil leren. Zou dit geen erfelijk trekje zijn, papa Jan? Reizen doet ze ook graag. Een strand kan Dorien maar heel even bekoren want ze heeft interesse voor de geschiedenis, cultuur en architectuur van andere volkeren. Nieuw-Zeeland is haar droombestemming. Maar in Ecuador beleefde ze haar eerste cultuurschok toen ze er haar zus ging bezoeken. Ik heb me laten vertellen dat Dorien heel graag eet en een échte keukenprinses is. Haar “taartperiode” werd gevolgd door een ”pralineperiode”. Nu zit ze in de “moussakaperiode” Niet zo lang geleden maakte ze nog zelf paaseieren voor een vriendin! Sinds kort gaat Dorien aquagymmen; dat blijkt een behoorlijk intensieve sport te zijn. Ook zeilen staat in Dorien’s woordenboek. Dat doet ze met haar vriend Bert. Samen hebben ze al deelgenomen aan de “Tall Ships Race”, van Denemarken naar Finland!

Page 27: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-27-

Terug naar het orkest. Vanuit de goede herinnering aan haar debuut in het jeugdorkest heeft Dor ien z ich geëngageerd in datzelfde jeugdorkest om Patrick, de jeugddirigent, te steunen. Ze is verantwoordelijk voor een aantal administratieve taken, zoals de samenwerking met de muziekscholen, de inschrijvingen en de prospectie van nieuwe muzikanten. Ze gaat ook mee op zoek naar mogelijke locaties voor de jeugduitstappen. Er zijn twee uitstappen per jaar waarop ook Jasper, Irène, Jos en Patrick meegaan. Deze uitstappen verhogen de samenhang van de groep wat ten goede komt aan de kwaliteit van de muziek. Het is duidelijk dat Dorien de muziekmicrobe flink te pakken heeft. Moge ze nog vele jonge mensen besmetten, tot groot jolijt van ons orkest. Dorien, het was een fijne babbel. We hopen dat je nog heel lang actief blijft in onze vereniging en dat je muzikale ambities nog heel ver mogen reiken!

Het geheim voor een overheerlijke moussaka:

Moussaka

( Voor +/- 6 personen)

+/- 3 courgettes

+/- 2 aubergines

Tomatenpuree

+/- 700 gr gehakt

4 à 5 grote aardappelen

+/- 400ml gratinoise

Kook de aardappelen totdat ze net niet

gaar zijn.

Snij de courgettes en aubergines in de

lengte in schijfjes (+/- 1cm) en grill deze

even.

Opbouw

Begin met een laagje tomatenpuree die je

bedekt met een laagje aubergines of

courgettes (of allebei), daarop leg je de in

dikke schijven gesneden aardappelen. Bak

het gehakt en leg op bovenop de

aardappelen.

Maak terug een laag met aubergines of

courgettes (of allebei).

Tenslotte bedek je deze laag met gratin

saus. (gratinoise te vinden in de winkel of

bechamelsaus met kaas, look en fijne

kruiden)

40 minuten in de oven op 190°C

Smakelijk ! (zie ook blz 19 in dit nummer voor nog een recept van dit overheerlijke gerecht!)

Page 28: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-28-

Een grafiekske in ‘t Muziekske!

Alles wat je al ooit wilde weten, in een grafiekje gesmeten!

Een tijdje geleden vroegen we aan de muzikanten en bestuursleden om vijf vragen te beantwoorden. Het resultaat vindt u hieronder! Vraag 1: Mijn favoriet muziekstuk uit de plezante kaft.

De antwoorden op deze vraag waren heel verschillend. Om de grafiek overzichtelijk te houden, hebben we ervoor gekozen om de muziekstukken die maar één keer gekozen werden niet in de grafiek op te nemen.

Zoals u uit de grafiek kan afleiden, koos veertien procent van de muzikanten ‘Spanish Fever’ als favoriet muziekstuk. Deze resultaten tonen aan dat smaken heel erg verschillen! Vraag 2: Mijn lievelingskleur is:

De resultaten zijn ook hier weer heel verschillend.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Abba

Can't take m

y eyes off o

f you

Cervo a Prim

avera

Everybody Needs Somebody

Lemon Tree

Mambo Jambo

Morricone

Rood

Spanish Fever

The Incre

dibles

When the sa

ints

% muzikanten

Blauw

Bordeaux

Geel

Groen

MauveOranje

Paars

Rood

Roze Turkoise

Zwart

Appelblauwzeegroen0

2

4

6

8

10

12

% ondervraagden

Page 29: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-29-

Vraag 3: Tijdens de repetitie drink ik het liefst ….?

De antwoorden spreken voor zich… De grote winaars zijn zoals verwacht: op de eerste plaats het overheerlijke frisse pintje, op de tweede plaats de zalig bruisende Cola en op de derde plaats de iets ‘lichtere’ variant ‘Cola light’.

Vraag 4: Ik ga meestal slapen rond:

Het gemiddelde slaapuur van onze muzikanten en bestuursleden is elf uur.

Jupiler33%

Cola19%

Cola light12%

Tonic2%

Palm2%

Duvel7%

Hoegaarden7%

Ice-tea7%

Kriek5%

Bruiswater2%

Cola zéro2%

Koninck2%

22u8%

later5%1u

5%

00.30u5%

00u18%

23.30u15%

23u31%

22.30u13%

Page 30: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-30-

Vraag 5: Mijn lievelingsgerecht is …?

Omdat de antwoorden op deze vraag zo verschillend waren, was het praktisch onmogelijk om er een grafiekje van te maken. Echte Bourgondiërs, onze muzikanten, en bestuursleden! Volgende antwoorden wilden we jullie niet onthouden:

Boterhammetjes met speculaaspasta Franse kaas met stokbrood Bloemkool met dunne worst, witte saus en patatjes Slaatje met geitenkaas, spekjes en appeltjes Vol-au-vent met frietjes Hamrolletjes met witloof, kaas en dame blanche Asperges Moussaka Kalfsgebraad met appelsien en kroketten Paling in ’t groen Vogelnestjes in tomatensaus Spirelli met philadelphia, spekjes en champignons Kalkoen met oesterzwammen op een bedje van rucola

0 … Viviane overtijd is door de schuld van de componist? (Viviane had te veel tellen

in haar maat dus he!)

0 … een opmerkzaam jeugdmuzikantje kwam vertellen dat er eigenlijk een

foutje staat in de stempel waarmee onze bibliothecaris de muziekpartijen stempelt. Bij nader onderzoek bleek dat ook zo te zijn. De stempel is intussen aangepast. Zoek de vout.

Voor Na

0 … er een volledig gezin van 7 personen in de harmonie meespeelt ?

Het gezin Bruyndonckx speelt mee op dwarsfluit, dwarsfluit, hoorn, sopraansaxofoon, trompet, hoorn en klarinet. Samen zijn ze 167 jaar en spelen ze 80 jaar in de harmonie.

0 … het meisje op de foto op blz. 23 Marie Misselyn is?!

Page 31: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-31-

De linkerhand van de Muzikant

Naast broer en zus zijn deze twee muzikanten ook nog eens buurman– en vrouw in ons Harmonieorkest. Beide spelen zij bariton. We waren benieuwd hoe goed dit duo mekaar kent op muzikaal vlak en daarbuiten..

Heleen over zichzelf

Volledige naam Heleen, Rita, Wim Decuypere Heleen Rita Wim Leeftijd 27 jaar 27 jaar

Favoriet muziekstuk

plezante kaft

De meeste dromen zijn bedrog

Dromen zijn bedrog int Italiaans

Huidige studie/werk kleuterleidster Kleuterleidster

Andere hobby’s Badmoniton, chiro Muziek, badminton, zwemmen

Woonplaats Berchem Berchem Verjaardag 29/11/81 29/11/81 Fouten % per repetitie 15% (5% per ongeluk) 20% Typische uitspraak Nee, ik ga naar huis ‘t laatste, en dan ben ik weg! Welk ander instrument

zou je willen spelen? Piccolo Hoorn

Favoriet drankje tijdens

de repetitie Ne grote water Ne groooten bruiswater

Meest positieve

karaktertrek Goed lachs

Mopkes tappen, ook achter de pupiter

Simon’s resultaat: 9/12 = 75%!

Simon over zichzelf

Volledige naam Simon Tim Geert Simon, Tim, Geert decuypere Leeftijd 32 jaar 32 jaar Favoriet muziekstuk

plezante kaft I Will Survive I Will Survive

Huidige studie/werk Draaien en frezen bij den Adek

Metaal bewerker

Andere hobby’s Op café met de maten Op café met de maten/voetbal

Woonplaats Kontich Kontich Verjaardag 04/02/77 04/02/77 Fouten % per repetitie Fout 15% 15% (allemaal per ongeluk)

Typische uitspraak Voor mij een pintje DE LESTE (als we willen doorgaan)

Welk ander instrument

zou je willen spelen? drumstel Tenor sax

Favoriet drankje tijdens

de repetitie pintje Een pinke

Meest positieve

karaktertrek Altijd op tijd komen Altijd op tijd komen

Heleen ’s resultaat: 10/12 = 83%!

Simon over Heleen

Heleen over Simon

Page 32: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-32-

Aan al onze jarigen: gezondheid!!!

Mei 2009 De Block Caroline 03/05/92 De Jaegher Nicolas 16/06/65 Opdebeeck Marleen 06/05/59 Hosteaux Gerd 19/06/72 Verhees Wendy 06/05/69 Voorspoels Vivian 19/06/68 Van Noten Bruno 08/05/58 Bossyns Anneleen 21/06/84 Slachmuylders Louise 09/05/97 Bulkenbergs Laura 23/06/93 Van Roosbroeck Jos 09/05/62 Stessens Veerle 29/06/73 Campforts Kirien 10/05/94 Broos Arne 12/05/92 Juli 2009 Voorspoels Kris 15/05/69 Meel Joke 01/07/96 Van Remoortere Karlien 23/05/84 Van Hecke Dorien 02/07/88 Tjalma Marie-Hélène 06/07/97 Juni 2009 Huyghe Gi 10/07/59 Bruyndonckx Matthias 04/06/88 Misselyn Marie 12/07/58 Billiet Inge 06/06/94 Zeeuwts Kwinten 12/07/95 Grauwels Ilse 11/06/69 Vanhoeck Eva 16/07/85 Alkemande Irène 14/06/40 De Block Natasha 26/07/86 Mertsveld Marjolein 15/06/93 Coox Sarah 28/07/90

Familie

Op 21 januari 2009 om 22.33 u. is Tristan geboren in het Sint-Jozef ziekenhuis te Mortsel. Hij woog 3,850 kg en was 54 cm lang. Dit melden de trotse ouders Steven en Mieke en grote zus Katrien.

Wij wensen het jonge gezin een dikke proficiat toe!

Tristan

Page 33: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-33-

Onder voorbehoud van wijzigingen. De bijgewerkte agenda is te raadplegen

op onze website: www.harmoniehove.be

APRIL 2009

wo 01.04.09 Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

wo 15.04.09

Extra repetitie Showconcert -> Laden materiaal aan Da Capo: 14.00 u. -> Auditorium Ter Elst Muzikanten van de Jeugdafdeling en Harmojeugd aanwezig o 18.45 u. speelklaar om 19.00 u. -> Muzikanten van het Harmonieorkest aanwezig om 19.45 u. speelklaar om 20.00 u. -> repetitie tot 23.00 u.

do 16.04.09

Generale repetitie Showconcert (in uniform) -> Auditorium Ter Elst -> Muzikanten van de Jeugdafdeling en Harmonjeugd aanwezig o 18.45 u. speelklaar om 19.00 u. -> Muzikanten van het Harmonieorkest aanwezig om 19.45 u. speelklaar om 20.00 u. -> repetitie tot 23.00 u.

vr 17.04.09

25ste Showconcert -> muzikanten aanwezig om 19.15 u. -> stemmen om 19.30 u. -> concert om 20.00 u.

za 18.04.09

25ste Showconcert -> muzikanten aanwezig om 19.15 u. -> stemmen om 19.30 u. -> concert om 20.00 u.

zo 19.04.09 Opbergen materiaal in Da Capo -> 11.00 u. aan Da Capo

ma 20.04.09 Geen repetitie Jeugdharmonie Geen repetitie Harmonieorkest -> Video van het Showconcert om 20.00 u.

wo 22.04.09 Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

ma 27.04.09

MAGOpendeurrepetitie -> De gezamenlijke repetitie met de jeugdharmonie en met het Har-monieorkest begint om 19.00 u. -> Muzikanten aanwezig om 18.50 u.

do 30.04.09

Meiavondserenade aan de voorzitter -> 19.00 u. in Da Capo -> Muzikanten jeugdharmonie aanwezig om 18.50 u. -> Muzikanten Harmonieorkest: zwart T-shirt (overd'onderd) + jeansbroek -> Muzikanten jeugdharmonie: T-shirt + jeansbroek

Page 34: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-34-

Onder voorbehoud van wijzigingen. De bijgewerkte agenda is te raadplegen

op onze website: www.harmoniehove.be

JUNI 2009

wo 03.06.09 Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

wo 24.06.09 Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

za 27.06.09

Jeugduitstap 1 -> Bijeenkomst aan Da Capo -> Surprise ! -> Aanwezig zijn is de boodschap

zo 28.06.09

WIJKomenCONCERT -> 09.30 u.: Materiaal laden aan Da Capo -> 10.00 u.: Meylwijk -> 11.00 u.: Aanvang 1ste concert -> 12.30 u.: Boterhammen -> 14.00 u.: Zonnedauw -> 14.30 u.: Aanvang 2de concert -> 15.30 u.: Materiaal uitladen aan Da Capo -> kledij: zwart T-shirt (overd'onderd) + jeansbroek

ma 29.06.09 Overgangsproef Jeugdharmonie -> Kandidaten om 19.00 u. stipt in Da Capo

JULI 2009

wo 15.07.09 Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

zo 26.07.09 Viering Nationale Feestdag -> Samenkomst aan de Sint-Laurentiuskerk om 10.00 u. -> Volledig in uniform

MEI 2009

wo 13.05.09 Bestuursvergadering -> 20.00 u. Da Capo

zo 17.05.09 H. Mis voor de overleden leden en ereleden

Page 35: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-35-

Harmonie in Beeld

Zoals de traditie het gebiedt mochten (moesten)ook de voorbije maanden vele gelukkige jarigen het laatste muziekstuk van de repetitie dirigeren! De ene deed het al met iets meer enthousiasme dan de andere, maar bij deze willen we alle jarige d i r i gen ten nogmaa l s feliciteren met het extra jaartje! (En iedereen die de komende maanden verjaart kunnen we aanraden om thuis alvast eens te oefenen voor de spiegel met de tandenborstel in de hand!)

Page 36: Het Muziekske April 2009

Muziekske 59

-36-

KONINKLIJK HARMONIEORKEST

ST.-LAUREYS HOVE vzw

Presenteert:

WIJKomenCONCERT

op zondag 28 juni 2009

om 10u in de Meylwijk te Hove om 14u in Zonnedauw te Hove

Iedereen welkom!