Het kamp Auschwitz Birkenau - met Annakraktour Reizen naar Polen

of 12/12
Het kamp Auschwitz Birkenau Annakraktour-Reizen naar Polen
 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Travel

 • view

  646
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Bezoek Auschwitz Birkenau met Nederlandstalige gids van Annakraktour.pl Wilt u een stedentrip of de bezoek van Auschwitz-Birkenau met een gediplomeerde Nederlandstalige gids reserveren -u kunt ons via e-mail en telefonisch bereiken : tel: +48 501 795 720.

Transcript of Het kamp Auschwitz Birkenau - met Annakraktour Reizen naar Polen

 • 1. Het kamp Auschwitz BirkenauAnnakraktour-ReizennaarPolen

2. Het kamp AuschwitzAuschwitz was een van de vele concentratiekampen die tijdens Tweede Wereldoorlogdoor de Nazis werden ingericht.Mensen die hier gevangen werden gehouden kwamen om van de honger, door de slechtebehandeling die ze kregen of omdat ze te hard moesten werken.Heel veel Joden werden er enkel heen gestuurd om er ter dood gebracht te worden.Dit concentratiekamp was duidelijk ook een vernietigingskamp.Locatie Auschwitz-BirkenauAuschwitz is wel een van de meest beruchte concentratiekampen uit de TweedeWereldoorlog.Omdat het kamp Auschwitz I te klein werd, bouwden de Duitsers in Birkenau (vlakbijhet kamp Auschwitz) een tweede kamp: Birkenau (ook wel Auschwitz II Birkenau genoemd).Birkenau kende twee gedeelten:Birkenau I werd het eerste in gebruik genomen. Het was een stenen gebouw.Later werden de daar reeds bestaande paardenstallen omgebouwd tot Birkenau II.Oswiecim.Annakraktour-ReizennaarPolen 3. Owicim stadAuschwitz werd in 1940 geopend in Polen. Het was toen door Duitsland bezet.Dit Poolse plaatsje heette eigenlijk: Owicim.De Duitsers verbasterden die naam tot Auschwitz.Op deze plaats buiten centrum - stonden al barakken van het Poolse leger.In het begin werden er alleen politieke gevangenen heen gestuurd - voornamelijk Polen .Later ook Russische krijgsgevangenen , Joden en Zigeuners .Het perron in Birkenau aankomst van Hongaarse Joden .De mannen zijn gescheiden van devrouwen en kinderen.Hierna zal bekeken worden wie geschikt bevonden wordt om te werkenen wie niet. Bij aankomstNadat de meeste gevangenen in overvolle veewagons naar Auschwitz of Birkenau warengebracht, werden ze bij aankomst door schreeuwende SS-officieren het perron opgejaagd.Slechts 20% van de mensen die aankwamen werd geschikt bevonden om te werken.De rest werd meteen vermoord in de gaskamers.Na de selectie werden de mensen die niet meteen naar de gaskamers geleid werden in eennummer veranderd.Al deze gevangenen moesten zich uitkleden en hun kleren met hun bezittingen in eenpapieren zak doen.Daarna werden ze helemaal kaal geschoren.Ze werden in een groot douchelokaal gedreven om zich te wassen met water dat vaakopzettelijk te koud of te warm was.Na het douchen kregen ze gevangeniskleding.Daarna werden hun persoonlijke gegevens opgeschreven, en kregen ze een nummer.Dat nummer werd op hun kleding genaaid.Vanaf 1941 kregen de meeste gevangenen hun nummer op hun linker arm getatoeerd.Auschwitz was het enige kamp waar dit werd gedaan (nummers tatoeren).Annakraktour-ReizennaarPolen 4. Om het kamp stond een dubbele rij prikkeldraad.Het prikkeldraad stond onder 6000 volt stroom. In het concentratiekamp AuschwitzDe gevangenen van het concentratiekamp waren ook gebruikt als goede werkkrachten .Maar het was helemaal niet hun doel om op een makkelijke manier aan goede werkkrachten tekomen!Het belangrijkste doel was om hen op te voeden , af te schikken , te gebruiken (werken) enlater te vermoorden!Houten barak in Birkenau (B II).Kort nadat deRussische soldaten het kamp hadden bevrijd in 1945.Ondervoed en ziekAnnakraktour-ReizennaarPolen 5. In Auschwitz waren veel gevangenen zo erg ondervoed, dat ze van honger omkwamen.Ze hadden voortdurend last van koorts en diarree, omdat ze geen weerstand meer haddentegen ziektes.Voor de gevangenen was het van het grootste belang niet ziek te worden, zodat ze kondenblijven werken.Iemand die erg ziek werd of gewond raakte werd ofwel afgevoerd naar de gaskamer, of werdopgenomen in de ziekenbarak. Soms werden ze daar behandeld, maar er bestond ook grotekans dat ze gebruikt werden voor allerlei medische experimenten (proeven).Dokter Mengele voerde hier veel experimenten uit met mensen, vooral met tweelingen. De kampcommandanten van AuschwitzZoals alle concentratiekampen werden de kampen in Auschwitz ook door de SS geleid. Dekampcommandanten waren respectievelijk: Rudolf Hss (mei 1940 november 1943) Arthur Liebehenschel (november 1943 mei 1944) Richard Baer (mei 1944 januari 1945) Rudolf HssHss werd in april 1947 voor de ingang van het crematorium van Auschwitz I opgehangenaan een galg die uitzicht bood over de resten van het crematorium. Hij was verantwoordelijkvoor de experimenten met blauwzuurgas (ook wel Zyklon B genoemd) om gevangenen tevergassen.Toen de proeven waren afgerond, werden ook elders in Polen vernietigingskampen gebouwdwaar Joden massaal werden vergast en verbrand, zoals in:Sobibor, Belzec, Chelmno en Majdanek. Muziek in het kampHoe luguber het ook klinkt, in vrijwel alle concentratie- en vernietigingskampen speeldemuziek een bijzondere, maar toch overwegend macabere (griezelige) rol.Er werden vrolijke marsen gespeeld terwijl de afgebeulde gevangenen, hun uitgeputte of aldode kameraden tussen zich in, stram langs het kamporkest marcheerden.Maar ook was er bijvoorbeeld de begeleidingsmuziek tijdens de tocht naar de galg of bij hetuitdelen van lijfstraffen.Op zondagen werd vaak opgetreden (op de appelplaats of in de woonblokken) voor zowel degevangenen als de kampleiding.Vele kampen hadden ook hun eigen huislied.In opdracht van de SS ontstond in december 1940 in het bij het Poolse stadje Owieimgelegen kampcomplex van Auschwitz het eerste uit gevangenen samengestelde orkest.De leden van een orkest hadden het belangrijke voordeel dat zij eigenlijk vrij waren gesteldvan zwaar werk. Ze waren vaak beter gehuisvest en kregen beter te eten dan de overigegevangenen.Maar vooral konden zij daardoor voorlopig de gevreesde selecties ontlopen. Musicerenbetekende overlven.Annakraktour-ReizennaarPolen 6. De waarheid verduisteren (= verbergen)Toen de Nazis eenmaal zagen dat ze de oorlog zouden gaan verliezen, probeerden zevoor de buitenwereld te verbergen wat er precies gebeurd was in de concentratiekampen.Toen de Russen in januari 1945 Auschwitz naderden, begonnen de Nazis documenten teverbranden, gaskamers en crematoria (verbrandingsovens) op te blazen, en anderbewijsmateriaal te vernietigen.De opmars van de Russen verliep echter z snel, dat ze niet alles konden uitwissen.Kinderen in het concentratiekamp Auschwitz BirkenauToen het Russische leger Auschwitz bevrijdde, troffen ze c.a 7000 gevangenen aan die deverschrikkingen van het kamp hadden overleefd.Toen kwam de waarheid van de gaskamers aan het licht.Overal lagen stapels lijken en half verbrande documenten waar de gruwelijkheden in stonden.De wereld luisterde vol ongeloof en verbijstering naar de verhalen van de overlevenden.In het Staatsmuseum Auschwitz Birkenau liggen stapels kleren, schoenen, brillen en anderebezittingen die de nazis niet meer hebben kunnen verbranden voordat de Russische soldatenhet kamp bevrijdden.Aan de spullen kun je zien dat de nazis niet alleen volwassen mannen en vrouwen, maar ookvele talloze kinderen hebben vermoord.Niet alleen in Auschwitz, maar k in andere kampen!Deze kleren en schoenen uit Auschwitz doen ons beseffen, dat degenen die hier vermoord zijngeen nummers waren, maar mensen net zoals jij en ik.Annakraktour-ReizennaarPolen 7. Bezoek Auschwitz Birkenau met Nederlandstalige gids van Annakraktour.pl op meerte zien en geschiedenis van Auschwitz Birkenau en Holocaust beter te verkennen!Het voormalige concentratie en vernitiegingskamp Auschwitz I en Auschwitz II Birkenauheeft vorig jaar 1,43 miljoen bezoekers getrokken.Het is voor het eerst dat er zo veel mensen naar het museum zijn gekomen, sinds het kamp65 jaar geleden werd omgedoopt tot museum.De meeste bezoekers waren Polen, maar ook veel Britten , Amerikanen ,Engelsen ,Nederlanders, Belgen hebben een bezoek gebracht.In de afgelopen 6 jaar zijn er iederjaar ten minste 1 miljoen mensen naar de historische plek gereisd.U kunt ook de slachtoffers van Auschwitz en Holocaust herdenken - sluit zich aan bijover 20.000 Nederlandse bezoekers van Auschwitz Birkenau.Bezoek herdenkingsplaats Auschwitz - Birkenau met gediplomeerde Nederlandstalige gids.Wilt u dit bezoek reserveren - neem contact op met een gediplomeerde Nederlandstaligegids van museum Auschwitz Birkenau - Anna Satola- tel: +48 501 795 720.Annakraktour-ReizennaarPolen 8. UIT DE GESCHIEDENIS VAN AUSCHWITZ DE CALENDARIUM19391 september Nazi Duitsland valt Polen binnen. Het uitbarsten van de Tweede Wereldoorlog. einde van het jaar Vanwege de massale gevangenneming van Polen en de overvollegevangenissen in Grny lsk (Silezi ) en Zagbie Dbrowskie ontstond in het UWDSS, Het hogereAmbt van Opperbevelhebber en Politie in Wrocaw het plan, om een concentratiekamp voor Polen opte richten.1940 27 april Na een reeks inspecties van verschillende objecten, gaf bevelhebber van de SS, HeinrichHimmler, bevel om in Owicim, toen Auschwitz geheten, op het terrein van de toenmalige Poolseartilleriekazerne, een concentratiekamp op te richten. 14 juni De Duitse machthebbers sturen de eerste transporten met politieke gevangenen naarAuschwitz. 728 Polen, tussen hen een kleine groep Poolse joden. Deze dag wordt als deoprichtingsdatum van het kamp beschouwd. In totaal werden in het kamp, in de periode 1940-1945,circa 400.000 gevangenen geregistreerd, waarvan 270.000 mannen. 19 juni De eerste evacuaties van de naburige bevolking met het doel getuigen van de misdaden uitte wissen en het onmogelijk te maken, om contacten te hebben tussen gevangenen en bewoners enom het ontsnappen uit het kamp te bemoeilijken. Volgende evacuaties stonden in verband met deuitbreidingsplannen van Auschwitz. Gezamenlijk hebben de Duitsers uit Owicim en de omliggendedorpen op zijn minst 5.000 Polen verdreven. Bovendien is door de Duitsers de hele joodse bevolkingvan Owicim - ongeveer 7.000 mensen - naar dichtbij zijnde gettos gedeporteerd. Acht dorpenwerden verwoest en werden meer dan honderd gebouwen, die zich in op het terrein inde directeomgeving van de stad bevonden, met de grond gelijk gemaakt.Annakraktour-ReizennaarPolen 9. 6 juli Vluchtpoging van de eerste gevangene, Tadeusz Wiejowski. In de hele kampgeschiedenis,op meer dan n miljoen naar het kamp gedeporteerden, ondernamen een paar honderd gevangenenvluchtpogingen. De meeste van hen waren Polen, Sovjet krijgsgevangenen en joden. Het lukte minderdan 150 personen om te vluchten. herfst Het Poolse verzet spelt informatie over het kamp door, aan de naar Londen gemigreerdePoolse regering. 22 november Eerste executie door de kogel. Er werden 40 Polen gexecuteerd.1941 1 maart SS bevelhebber, Heinrich Himmler, komt voor de eerste keer op inspectie naar Auschwitz.Hij beval onder andere de uitbreiding van het kamp en het leveren van 10.000 gevangenen aan hetconcern IG-Farbenindustrie voor de bouw van industrile bedrijven. 23 april Als vergelding voor de vlucht van een gevangene, veroordeelde de commandant van hetkamp, Rudolf Hss, voor de eerste keer, tien gevangenen tot de hongerdood. 6 juni Het eerste transport van Tsjechische politieke gevangenen. Het was het begin van dedeportatie van niet-Polen naar Auschwitz. 3 september De eerste massadoding met behulp van Cyclon B-gas. Ongeveer 600 Sovjetkrijgsgevangenen en 250 Polen warden gedood. herfst De leiding van het kamp stelt de eerste gaskamer in Auschwitz I in werking. 7 oktober Oprichting van een kamp voor Sovjet krijgsgevangenen op het terrein van Auschwitz I. Het begin met de bouw van het tweede gedeelte van het kamp Auschwitz II-Birkenau op het terrainvan het gesloopte dorp Brzezinka. 11 november - Tijdens de eerste executie bij de Dodenmuur executeren nazis 151 Poolsegevangenen.1942 het begin van het jaar Het begin van de massale vernietiging van joden in gaskamers. maart - Het begin van de deportatie naar Auschwitz van 27.000 joden uit Slowakije en 69.000 jodenuit Frankrijk. 1 maart In functie treden van het kamp Auschwitz II-Birkenau. 26 maart In Auschwitz worden de eerste 2.000 vrouwen gevangen gezet, tot het einde van hetbestaan van het kamp, zijn ongeveer 130.000 vrouwen geregistreerd. maart/juni In werkingstelling van provisorische gaskamers op het terrein in de buurt van het kampAuschwitz II-Birkenau. lente Het begin van het functioneren van de Judenrampe, het uitlaadperron, dat zich tussen dekampen Auschwitz I en Auschwitz II- -Birkenau bevond, waar transporten met naar Auschwitzgestuurde joden, Polen, Roma (zigeuners) en gevangenen van andere nationaliteiten, aankwamen. mei Het begin van de deportatie van 300.000 joden uit Polen en 23.000 joden uit Duitsland enOostenrijk. 4 mei De SSers voeren de eerste selectie in het kamp Birkenau uit. De geselecteerde gevangenenwarden in gaskamers vermoord. 10 juni Opstand en poging tot massale vlucht van ongeveer 350 Poolse gevangenen uit destrafcompagnie in Birkenau. De vluchtpoging slaagde voor 7 van hen, meer dan 300 kwamen om. juli Begin deportatie naar Auschwitz van 60.000 joden uit Nederland.Annakraktour-ReizennaarPolen 10. juli Oprichting van het satellietkamp Golleschau, bij de cementfabriek in Goleszw bij Cieszyn, heteerste van de ongeveer 50 satellietkampen van Auschwitz. 29 juli Het eerste, door Duitse bronnen naar de geallieerden overgebrachte bericht over devernietiging van joden in gaskamers in Auschwitz. Schrijver hiervan is Edward Schulte, Duitseindustrieel en anti-nazist. Vanaf de herfst 1940, worden de geallieerden geregeld op de hoogtegesteld, over wat er in Auschwitz gebeurde.Deze berichten werden hoofdzakelijk door de Poolse regering in ballingschap in Londen,overgebracht. De regering hield onafgebroken contact met het Poolse verzet, dat zowel in het kampzelf, als daarbuiten actief was. augustus Het begin van de deportatie naar Auschwitz van 25.000 joden uit Belgi en 10.000 joden,uit het toenmalige Joegoslavi. 30 oktober Bij het IG Farbenindustrie gebouw van synthetisch rubber, ontstaat het satellietkampBuna, dat later de naam Auschwitz III-Monowitz kreeg. In de periode 1942- 1944 ontstaan 47satellietkampen en buitenkampse commandos van KL Auschwitz. Daar geplaatste gevangenenwerkten hoofdzakelijk in Duitse industriebedrijven. oktober Het begin van de deportatie naar Auschwitz van 46.000 joden uit het Protectoraat Tsjechien Moravi . december Het eerste transport van joden uit Noorwegen. Van de twee transporten overleefden 700mensen het kamp. 13 december Het eerste transport van Polen, die uit de regio Zamojszczyzna waren verdreven. Dittransport, als onderdeel van de uitvoering van het naziplan Generaalplan- Oost, evacuatie enexterminatie van ca. 50 miljoen Slaven (Polen, Russen, Wit Russen, Oekraners en anderen) envestiging in Midden- en Oost-Europa door Duitse kolonisten, te beginnen op Pools grondgebied. einde van het jaar De SS-artsen beginnen met sterilisatie- experimenten op mannelijke envrouwelijke gevangenen.1943 26 februari Het oprichten in Birkenau van het zogenaamde gezinskamp voor Roma (zigeuners). maart Het begin van de deportatie van 55.000 joden uit Griekenland. 22 maart 25 juni de leiding van het kamp stelt in het kamp Auschwitz II- -Birkenau vier crematoriamet gaskamers in werking. 7 juni Civiele werknemers van het bedrijf Krupp beginnen met de montage van machines in de hal,die door de kampleiding aan hen werd verhuurd. In de bouw van het kamp Auschwitz zijn honderdenDuitse bedrijven betrokken, vele van hen bijvoorbeeld IG Farbenindustrie, Siemens profiteerdenvan de extra winst, door de slavenarbeid van goedkope kampgevangenen te gebruiken. 19 juli De grootste openbare executie. Ter vergelding van de vlucht van een paar gevangenen enwegens contacten met civiele burgers, worden twaalf Poolse gevangenen op het schavotopgehangen. 9 september Het oprichten in Birkenau van het zogenaamde gezinskamp Theresienstadt voorjoden uit het getto Theresien. oktober Het begin van de deportatie van 7.500 joden uit Itali.1944 mei Geallieerde vliegtuigen, vliegend boven Auschwitz, maken luchtfotos. Op de in de volgendemaanden gemaakte fotos zijn de gaskamers en de rook uit de brandstapels zichtbaar.In augustus worden er Amerikaanse en Britse bombardementen op de enige kilometers vanafBirkenau gelegen fabriek van synthetisch rubber en vloeibare brandstoffen, genaamd IGFarbenindustrie, uitgevoerd.Annakraktour-ReizennaarPolen 11. 16 mei Het in werking stellen van de spoorlijn binnen het kamp, welke diende om transporten metgedeporteerden rechtstreeks naar de gaskamers nr II en III van het kamp Auschwitz II-Birkenau tegeleiden. Het begin van de deportatie naar Auschwitz van 438.000 joden uit Hongarije. 10-12 juli Liquidatie van het gezinskamp Thersienstadt. De nazis vermoordencirca 7.000 joden ingaskamers. augustus Het begin van de deportatie naar Auschwitz van 67.000 joden uit Litzmannstadt (d). 2 augustus Liquidatie van het zigeunersfamiliekamp de SSers vermoorden circa 3.000 Roma(zigeuners) in gaskamers. 12 augustus Het begin van de deportatie van 13.000 Polen naar Auschwitz, massaal gearresteerdna de uitbarsting van de opstand in Warszawa. 7 oktober Opstand in het Sonderkommando. Tijdens de opstand komen 3 SSers en 450gevangenen van het Sonderkommando om, joodse gevangenen werden gedwongen om de lijken vande vermoorden in crematoria te verbranden. november Het ophouden met de massale vernietiging van joden in gaskamers.1945 6 januari De laatste executie van ongeveer 70 Polen, die door het Duitse standrecht ter doodveroordeeld waren. Vier joodse vrouwen werden ter dood veroordeeld, vanwege hun hulp bij devoorbereiding van de opstand in het Sonderkommando en tijdens de laatste openbare executie, ophet schavot opgehangen. 17 januari Het begin van de Dodenmarsen de SSers evacueren ongeveer 60.000 gevangenenvan KL Auschwitz. 21-26 januari De Duitsers blazen de gaskamers en crematoria in Birkenau op. 27 januari 7.000 gevangenen beleven de bevrijding van Auschwitz door eenheden van hetSovjetleger.Annakraktour-ReizennaarPolen 12. Annakraktour-ReizennaarPolen