Het Jodendom

of 55 /55
Het Jodendom…

Embed Size (px)

description

Hier vind je een powerpoint van Het Jodendom. Alles wat je moeten weten, vind je hierin terug. Veel succes ermee!

Transcript of Het Jodendom

 • 1. Het Jodendom

2. Hoe heet deze ster?

 • a) De Jacobster.
 • b) De Davidster.
 • c) De Mozesster.
 • d) De Jorisster.

3. Wanneer ben je joods? Als

 • a) Je een Joodse moeder hebt.
 • b) Je een Joodse vader hebt.
 • c) Allebei je ouders joods zijn.
 • d) Je je bekeert tot het Jodendom.

4. Wat is het Jodendom?

 • 3 richtingen binnen het jodendom:
 • * orthodoxe: houden zich strikt aan de wetten.
 • * conservatieve: gaan vrijer om met de wetten.
 • * liberale: willen hun geloof een meer eigentijds
 • gezicht geven.
 • Je bent joods als je een joodse moeder hebt.

5. Wat geloven Joden?

 • Verschillende geloofsopvattingen.
 • Basis Jodendom:
 • * Geloof in n, eeuwige onzichtbare God.
 • De Messiaszal op het juiste moment komen om de volmaakte wereld te brengen.

6. Waar bevinden de joden zich vooral?

 • Grootste aantal:
 • 5,5 miljoen Amerika
 • 4,5 miljoen Isral
 • De Joodse wijk in Jeruzalem.
 • Mea Shearim.( Honderd Poorten )
 • In Belgi.

7. Waar bevinden zich de meeste Joden in Belgi?

 • a) Antwerpen.
 • b) Gent.
 • c) Brussel.
 • d) Oostende.

8. Jodendom in Belgi!

 • Grootste aantal:
 • 18.000 Brussel.
 • 15.000 Antwerpen: * Centraal station.
 • * Stadspark.
 • * Belgilei.
 • ( 30 tal synagogen.)
 • 250 Gent.
 • 30 tal families Oostende.
 • 5)Walloni: Charleroi, Luik en Aarlen.

9. 10. 1) Het Ontstaan.

 • Geschiedenis Joodse volk:
 • De Hebreeuwse herders ( 1850- 1050 voor Christus.)
 • *De aartsvaders(Abraham, Isaak en Jacob) .
 • *Verblijf in Egypte(Mozes, Jozef en Jozua) .
 • *Uittocht(Mozes) Doortocht Intocht.
 • *Rechters(Samul) .

11.

 • 2) Het Oud- Oosters Koninkrijk met de staat Isral ( 1050- 587 voor Christus.)
 • *Koningen.
 • *Scheuring van het koninkrijk ( 931 ).
 • -> eerste profeten =Amos, Elia, Elisa ,Jesaja en
 • Jeremia .

12.

 • Het Jodendom ( Vanaf 587 voor Christus.)
 • *Babylonische gevangenschap.
 • *Perzische heerschappij ( 539).
 • *Griekse heerschappij ( 333).
 • *Romeinse overheersing ( 33).
 • * De geboorte van Jezus Christus ( 0).
 • = De Messias ?onenigheid
 • -------> Ontstaan Jodendom / Christendom.

13. 14. 2) De groei / verspreiding.

 • V erspreiding door eerste profeten.
 • =>Amos, Elia, Elisa ,Jesaja en Jeremia .
 • (belangrijkste personen die zorgden voor de
 • godsdienstverspreiding).
 • => in het jaar 931.

15. 16. Wie is de stichter van het Jodendom?

 • a) Abraham.
 • b) Isaac.
 • c) Jacob.
 • d) Mozes.

17. 3) Stichtend figuur.

 • E erste aartsvader = Abraham.
 • => Stichter van het Jodendom.
 • => nakomelingen Abraham = slaven in Egypte.
 • Mozes= leider van het volk .
 • => door God uitgekozen.
 • => leidde het volk uit Egypte=> beloofde land.
 • => 10 geboden = leefregels.
 • => zette Jodendom verder.

18. Abraham. 19. Mozes. 20. 21. 4) Godsbegrip / Godsbeeld.

 • Monothestisch1 God.
 • *De zes dagen van de schepping.
 • ! Zaterdag = Rustdag => Sabbat !
 • * De Messias ( = De Verlosser.)
 • gaat een hemels koninkrijk stichten.

22. 23. 5) Rituelen, gebruiken, vieren, feesten, geboden - verboden.

 • JOODSE GEBRUIKEN.
 • Hoe leven joodse gezinnen?
 • * !Belangrijk!
 • Sabbat, feesten, maaltijden, leren, zingen en
 • praten.
 • Het keppeltje.
 • Het badhuis.

24. Wat is de reden van het dragen van het keppeltje?

 • a) Traditie.
 • b) Geloof.
 • c) Respect.
 • d) Mode.

25. Het Keppeltje. 26. Hoeveel boeken van Mozes omvat de Thora?

 • a) 1 boek.
 • b) 2 boeken.
 • c) 5 boeken.
 • d) 7 boeken.

27.

 • THORA ( ROLLEN )= lering, wet .
 • 5 boeken van Mozes.
 • ---->! KERN ! : de 10 geboden gegeven
 • door Mozes.
 • * voorwaarden verbond God Joden.
 • Rond 10 geboden 248 geboden en 365 verbodsbepalingen ontstaan! > vastgelegd in Tenach.
 • bepaalt kenmerkende levenswijze v.d. Joden.
 • Joodse gebruiken en tradities zijn hieraan ontleend.
 • Middelpunt v.e. synagoge.

28. De Thora ( rollen). 29. Hoeveel keer wordt er gebeden per dag?

 • a) 1 keer.
 • b) 2 keer.
 • c) 3 keer.
 • d) 5 keer.

30.

 • DE SABBAT.
 • de 7e dag van de Joodse week.
 • Start: Vrijdagavond met zonsondergang.
 • Einde: Zaterdagavond met zonsondergang.
 • Bidden + vieren.
 • Bepaalde regels: sabbat = rustdag: NIET werken!!

31. Wat betekent kosher?

 • a) Reinheid.
 • b) Leven.
 • c) Geloof.
 • d) Lekker.

32.

 • KOSHER.
 • Wanneer is eten kosher?
 • Kosher = zuiver, rein.
 • -->volgens de bijbelse en rabbinale spijswetten .
 • *Alleen herkauwende dieren&volledig gespleten hoeven .
 • *Geen schelp- of schaaldieren.
 • *Vissenmetmin . n vin die in het water zichtbaar moet zijn.
 • *Vlees niet met zuivelproducten (melk, kaas, boter) eten, minstens 6 uur tussen.

33.

 • DE SYNAGOGE.
 • studie + gebed + discussiren.
 • *Hoogtepunt van de dienst.
 • *Belangrijke diensten.
 • *Oorsprong.
 • *Bidden.
 • *Hoe bidden de joden?
 • *Bidden in de synagoge.

34. De Synagoge. 35. De Synagoge. 36. BELANGRIJKSTE JOODSE MOMENTEN.

 • Besnijdenis en naamgeving.
 • * Leeftijd van 8 dagen.

37. Wat is het vormsel bij de Joden?

 • a) Chanoeka.
 • b) Bar Mitswa.
 • c) Vormsel.
 • d) Bestaat niet.

38. 2) Bar Mitswa/ Bat Mitswa .

 • Als een jongen bar mitswa heeft gedaan->volwassen.
 • Meestalb ij 13jaar . Vanaf da n T horabestuderen .
 • Deze jongen draagt de ark, daarin zitten de heilige wetboeken van de joden.

39. Wat moet een vrouw doen als ze getrouwd is?

 • a) Een ring dragen.
 • b) Een pruik opzetten.
 • c) Gesluierd zijn.
 • d) Meer baden.

40. 3) Het huwelijk. 41. 4) Sterven en rouw.

 • * De sjiva = een rouwperiode van 7 dagen.

42.

 • VIEREN EN FEESTEN.
 • Chanoeka .
 • Pesach .
 • Het Loofhuttenfeest .
 • Rosj Hasjana en Jom Kippoer .

43. Chanoeka. 44. Hoe lang duurt Chanoeka?

 • a) 1 dag.
 • b) 2 dagen.
 • c) 6 dagen.
 • d) 8 dagen.

45.

 • Chanoeka= feest der lichten.
 • =>december.
 • => 8dagen.
 • =>e lk e dag speciale kaarsenaans t e ken .
 • ->menora = kandelaar ( 9 kaarsen).

46. Pesach. 47.

 • Pesach=joodspaas feest .
 • =>7 8 dagen.
 • =>eerste2avonden :speciale maaltijd opdien en
 • =de seder.
 • =>vierenbevrijdinguit de slavernij in Egypte door Mozes.

48. Het Loofhuttenfeest . 49.

 • Het Loofhuttenfeest=Soekot .
 • => 3elandbouwfeest.
 • => start: op15 tisjri=een joodse maand in de herfst .(eind september en begin oktober.)
 • => 8dagen.
 • =>families bouweneensoeka
 • =tijdelijke hut ->herinnering aan voorouders
 • ->geen vaste woonplaats.
 • ->bedekken hut met4 boomtakken.
 • -> i n hut : *feestvieren.
 • * eten.

50. Rosj Hasjana en Jom Kippoer . 51. Rosj Hasjana en Jom Kippoer.

 • Rosj Hasjana = h et joodse nieuwjaar .
 • =>september of oktober.
 • Jom Kippoer= 10 dagen later.
 • =>belangrijkste joodse feestdag.
 • ->vergiffenisvragenvoor zonden.
 • ->erwordtniet gegeten.
 • Bij beide feesten:op muziekinstrument geblazen
 • =hoorn van een ram=sjofar.

52. De Sjofar. 53. 54. Bekende Joden.

 • BobDavidse( Nonkel Bob ), tv-presentator
 • DavidDavidse , zanger
 • Raymond van het Groenewoud , singer-songwriter (Joodse moeder)
 • OlivierStrelli , modeontwerper
 • AlbertEinstein , natuurkundige , wetenschapper
 • Karl Marx , filosoof
 • Arnon Grunberg , schrijver
 • Harry Mulisch , schrijver (Joodse moeder)
 • Sigmund Freud , psycholoog
 • Michael Douglas , acteur (Joodse vader)

55. Vervolg bekende Joden.

 • KirkDouglas , acteur
 • Harrison Ford , acteur (Joodse moeder)
 • CalvinKlein , modeontwerper
 • Lenny Kravitz , zanger, songwriter, gitarist
 • StevenSeagal , acteur (Joodse vader)
 • Steven Spielberg , filmregisseur
 • OliverStone , regisseur (Joodse vader)
 • DavidCopperfield , illusionist
 • Bob Dylan(echte naam Robert Zimmerman), singer-songwriter
 • Sarah Michelle Gellar , actrice