Het internet als Homo Novus in het Het internet als Homo Novus in het recht De reactie van het recht

download Het internet als Homo Novus in het Het internet als Homo Novus in het recht De reactie van het recht

of 142

 • date post

  25-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het internet als Homo Novus in het Het internet als Homo Novus in het recht De reactie van het recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid

  Academiejaar 2015-2016

  Het internet als Homo Novus in het recht De reactie van het recht op de opkomst van digitale piraterij

  Masterproef van de opleiding

  ‘Master in de rechten’

  Ingediend door

  Sarah Vanhoucke

  (studentennummer: 01101099)

  Promotor: Prof. Dr. Dirk Heirbaut

  Commissaris: Prof. Dr. Georges Martyn

 • Pagina i van 142

  Voorwoord Deze masterproef is de slotscène van een 5-jarig spektakel genaamd ‘de

  rechtenopleiding’. Hoewel ik de eer graag ten volste op mijzelf zou nemen is deze

  thesis echter niet zonder hulp tot stand gekomen.

  Ten eerste wil ik graag mijn broer, Lukas Vanhoucke, bedanken. Deze masterproef

  omhelst als onderwerp een vrij technische materie. Om de juridische aspecten van de

  materie goed te kunnen doorgronden was het uitermate essentieel dat ik ook met de

  technische procedés achter bepaalde concepten goed vertrouwd geraakte. Dit was als

  rechtenstudente, en tevens (clichématig) als vrouw, niet altijd even evident. Mijn

  broer was er dan ook telkens om een zoveelste error 404 in mijn brein te verhelpen.

  Vervolgens had ik graag ook een oprechte bedanking jegens de NMBS gericht voor

  het gebruik van hun geriefelijke zitjes en uitklaptafeltjes. Het is dan ook geen leugen

  dat vele van de navolgende woorden tot stand zijn gekomen tijdens mijn dagelijkse

  pendelpret van Brugge naar Brussel of Gent.

  Daarnaast zijn er mijn vrienden aan wie ik ontzettend veel morele steun te danken

  heb. Het was dan ook bij momenten onduidelijk of onze tijd samen ontspannend of

  eerder een zelfhulpgroep voor thesis-schrijvende studenten was.

  Ook een dankjewel aan mijn mama, papa en vriend en sorry dat ik jullie dit

  ellenlange, maar naar mijn mening ontzettend interessante, proefstuk liet nalezen.

  En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, bedank ik graag mijn promotor

  voor de opvolging en goede raad. Maar in het voornaamst dat hij mij de kans heeft

  gegeven dit onderwerp te behandelen en mij een grote vrijheid heeft geboden voor de

  invulling. Het is dan ook om die reden dat ik telkens met plezier aan deze thesis heb

  kunnen werken.

  Brugge, 2016 Vanhoucke Sarah

 • Pagina ii van 142

 • Pagina iii van 142

  ABSTRACT

  “The internet is not a good place for secrets”1

  Geen dag gaat voorbij of we worden alweer geconfronteerd met een nieuw digitaal

  snufje. Applicaties en technologische hoogstandjes die ons het leven keer op keer

  makkelijker maken. Gaten in de markt, waarvan we het bestaan niet eens konden

  vermoeden, worden moeiteloos opgevuld. Sinds de komst van de PC in 19812 en

  vooral het “World Wide Web” in 19893, bevindt de digitale revolutie zich in een

  stroomversnelling.

  Het internet heeft zich een weg gebaand in ons dagelijkse leven. Steeds meer zaken

  gebeuren heden ten dage vanuit de luie zetel. Van het banaal versturen van een e-mail

  tot het beheren van uw vermogen of zelf ‘skypen’ met uw favoriete huisdier wanneer

  u zich aan de andere kant van het halfrond bevindt. De hele wereld slechts één enkele

  muisklik verwijderd. De mogelijkheden zijn oneindig en daar wringt het schoentje nu

  en dan. Het gemak van toegang tot online content4 geldt evenzeer voor personen met

  minder goede bedoelingen. De opkomst van het internet ging hand in hand met het

  ontstaan van de cybercriminaliteit.

  Men heeft de indruk dat het internet een veilig oord is waar men naar hartenlust

  informatie en bestanden kan gaan delen in een private en afgeschermde omgeving.

  Niets is minder waar. Informatie die een stap in de grenzeloze wereld van het internet

  zet, laat hoe dan ook zijn sporen na. Er zijn talloze voorbeelden waarbij

  vertrouwelijke informatie de menigte bereikt. Denk zo maar aan de recentelijk

  geopenbaarde lijst met gebruikers van de site, “Ashley Madison”, waarop leden zich 1 A. GIBNEY, We steal secrets, the story of wikileaks, Jigsaw Productions, 2013, film. 2 F. QUESTIER, M. NYSSEN, Inleiding informatica, Brussel, 2012-2013, http://bisi.vub.ac.be/minf/ 3 B , MEULEBROEKS., Geschiedenis van het internet, 2004, www.cs.ru.nl/~hans/Geschiedenis/Papers/Bart.pdf (consultatie september 2015), 15. 4 Gezien het veelvuldig voorkomen van moeilijk vertaalbare Engelse termen binnen deze masterproef zullen vanaf nu deze termen niet gecursiveerd en zonder aanhalingstekens gebruikt worden. Echter zullen de minder gangbare termen telkenmale in een voetnoot nader worden toegelicht.

 • Pagina iv van 142

  inschrijven met als enige doel man- of vrouwlief te bedriegen. Of aan WikiLeaks5,

  een organisatie die het klokkenluiders wel heel gemakkelijk maakt. Deze twee

  voorbeelden werden onthaald door een juichende menigte. Mensen zijn niet te vinden

  voor geheimen, ze hunkeren naar transparantie. Maar de keerzijde van de medaille is

  minder geliefd. Denkt u maar eens aan de talloze keren dat u uw kredietkaartgegevens

  ter hand stelt aan de webshop die u blindelings vertrouwt, uw telefoonnummer en

  adres vermelden doet uw waarschijnlijk meerdere keren per week. Of die keer dat u

  een Private Message stuurde naar uw beste vriend met de link naar de torrent van uw

  lievelingsfilm. Website- en applicatieontwikkelaars beseffen het belang van het

  veiligheidsgevoel online, bijgevolg zijn er goede beschermingsmechanismen voor

  handen. Maar hoe dan ook, deze informatie bevindt zich op het internet, en dat

  voorgoed.

  Deze regel geldt evenzeer voor auteursrechtelijk beschermde bestanden. Muziek- en

  videobestanden sijpelen moeiteloos het internet binnen. De bestanden liggen er voor

  het grabbelen voor ieder die er zich dan maar ook een beetje een weg weet te banen.

  Dit tot groot ongenoegen van de film- en muziekindustrie die ten gevolge hiervan

  inkomsten misloopt. Een waar kat- en muisspel is losgebroken.

  Het internet kwam hand in hand met een nieuw speelveld, waar er zich spelers

  bevinden met vaak uiteenlopende belangen. Bestaande normen en waarden dienen

  plaats te maken voor nieuwe, vaak controversiëlere. Nieuwe mogelijkheden komen

  voor ons open te staan, maar nieuwe gevaren loeren om de hoek. Ieder dient zich aan

  te passen, en zo ook het recht.

  Deze masterproef heeft tot doel te onderzoeken hoe de maatschappij en het recht

  hebben standgehouden in deze stroom van ontwikkelingen. Meer in het bijzonder op

  het vlak van de bescherming van het auteursrecht. Digitale piraterij is voor een groot

  deel van de bevolking even onschuldig als wildplassen of als voetganger een rood

  licht negeren. Hoewel men weet dat men in fout is, ziet men er geen kwaad in. Het

  zijn inbreuken die danig ingeburgerd zijn, dat ze ‘een inbreuk’ noemen vreemde

  5 X, ‘About’ van Wikileaks, www.wikileaks.org/About.html (geconsulteerd september 2015).

 • Pagina v van 142

  blikken oplevert. De aanpak van de problematiek is bijgevolg geen gemakkelijke

  zaak. Wat heeft de wetgever ondernomen? Wat is de visie van de rechtspraak? Welke

  methoden worden toegepast ter handhaving van de wet? Kan het gerechtelijk apparaat

  de snelle digitale vooruitgang bijhouden? Zijn er internationale initiatieven? Heeft het

  aanpakken van de problematiek wel nut? Deze masterproef zal u hopelijk een kort

  maar volledig antwoord bieden.

 • Pagina vi van 142

 • Pagina vii van 142

  INHOUDSTAFEL ABSTRACT ............................................................................................................... III

  INHOUDSTAFEL ................................................................................................... VII

  DEEL I: INLEIDING .................................................................................................. 1

  HOOFDSTUK I. PROBLEMATIEK ................................................................................... 1

  Context ................................................................................................................... 1

  Geschiedenis van filesharing ................................................................................. 5

  §1. Geschiedenis van digitale media opslag ................................................................. 5 A. Muziek ................................................................................................................. 5

  1. Fysieke gegevensdragers .................................................................................. 5 2. MP3 .................................................................................................................. 5

  B. Film ...................................................................................................................... 6 §2. Napster .................................................................................................................... 6 §3. Gedecentraliseerde netwerken ................................................................................ 8 §4. Torre