Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de .i Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

download Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de .i Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

of 30

 • date post

  10-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de .i Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

 • i

  Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

  in de sector van de strategische goederen

  30 mei 2017

  Liesbet Fransen

  Kristof Vranckaert

  1AA Douane & Accijnzen

 • Agenda

  2AA Douane & Accijnzen

  1. Organigram AAD&A

  2. Handhavingsstrategie

  3. Handhavingsbeleid strategische goederen

  4. Nationaal Forum

  5. Way forward: Single Window

 • Agenda

  3AA Douane & Accijnzen

  1. Organigram AAD&A

  2. Handhavingsstrategie

  3. Handhavingsbeleid strategische goederen

  4. Nationaal Forum

  5. Way forward: Single Window

 • Diensten van de Administrateur-

  generaal

  WetgevingAlgemeen Beleid

  Informatie-management

  Finances Operations(TCV)

  Marketing&

  Facilitation

  Risicoanalyse&

  Datamining

  Geschillen & Administra-

  tieve beroepen

  Opsporing(O&O)

  Secretariaat

  Juridische dienst

  Regie Nationale en

  Internationale samenwerking

  Gegevens-beheer

  Werk-methodes Werk-methodes(1e & 2e lijn/ audit &

  vergunningen)

  Marketing, Economische

  Ondersteuning & Productportfolio

  High level analysis

  & RD

  Werk-methodes

  Werk-methodes

  DouaneApplicatie-beheer

  Algemene controle en organisatie

  Technische expertise &

  operationele ondersteuning

  Public relations & communicatie

  DataminingInvordering Douanefraude

  Accijnzen

  Nationaal Forum

  Automati-sering Activabeheer VergunningenOpleidingSEDA

  GeschillenAccijnsfraude

  Tarief - Labo

  HelpdeskSafety

  & Security Administra-tieve beroepen

  Fraude Gemeen recht

  Niet-fiscaal

  rs

  Controleregie (CRC)

  OperatorenOperationele

  ondersteuning

  Dienst van de RCD

  Toezicht & Bewaking

  RegiekamerControles (1e en 2e

  lijn)Audits &

  VergunningensCBRs

  CRC(Antwerpen, Brussel,

  Bierset en Zaventem)Geschillen

  Client Management & Communication

  Team voor aangifte opvolging

  (TAO) & Hulpkantoren

  Regi

  Operationele Cordinatie

  Organisatiebeheer

  Administrateur -generaalAudit / Inspectie

  Algemene zaken

  Crisiscel/ terrorisme

  SUPPORT WHAT ? HOW ?

  EXECUTION

  Regionaal Centrum

  Directeur (RCD)

  Regionale Opsporings-

  teamsRegionaal

  Opsporings-team

  Strategische cel

 • Takenpakket Algemeen Beleid

  5

  Dienst ALGEMEEN BELEID

  Liesbet FRANSEN

  Strategische Cel

  Beleidsbepaling

  Beleidsevaluatie en -opvolging

  Beleidsinnovatie

  Regie nationale en internationale samenwerking

  Nationaal Forum

  Nationale samenwerking

  Internationale bilaterale samenwerking

  Internationale en Europese organisaties

  Douane-attachs

  Secretariaat

 • Agenda

  6AA Douane & Accijnzen

  1. Organigram AAD&A

  2. Handhavingsstrategie

  3. Handhavingsbeleid strategische goederen

  4. Nationaal Forum

  5. Way forward: Single Window

 • Handhavingsstrategie

  7AA Douane & Accijnzen

  Doelstelling:

  Bepalen en bewaken van het strategisch evenwicht tussen de controlerende en opsporingsgerichte taken van de AADA enerzijds en de

  compliance-bevorderende, faciliterende rol anderzijds.

 • Toezicht

  Transacties

  Bedrijven

  Criminaliteit

  Kernfuncties

  Faciliteren

  Innen

  Beschermen

  opsporen

  controle

  Handhavingscommunicatie

  Dienstverlening

  Interne samenwerking

  Interne samenwerking

  Gericht aansturen van de toezichtactiviteiten waarbij de focus ligt op: Alle goederen en goederenbewegingen binnen havens en luchthavens

  staan permanent onder douanetoezicht; We houden toezicht in het binnenland, voornamelijk gericht op het

  tegengaan van accijnsfraude; Professionalisering van het risicobeheer dat als basis dient voor het

  gericht aansturen van toezichtactiviteiten.

  AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime transacties ligt op: Professionalisering van het risicobeheer

  dat als basis dient voor het gericht aansturen van de controles van alle aangiften;

  We voeren steekproefcontroles uit waarbij de nadruk wordt gelegd op ongekende operatoren;

  We verzekeren een level playing field voor alle operatoren.

  AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime bedrijven ligt op: Professionaliseren van haar risicobeheer, als

  basis voor het gericht aansturen van tweedelijnscontroles;

  Investeren in het promoten en implementeren van faciliteringsactiviteiten naar gekende, bonafide klanten toe.

  Zelfregulering

  AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan op het gebied van opsporingen waarbij de focus voor het handhavingsregime criminaliteit ligt op: Tegengaan van de fiscale en niet-

  fiscale fraude; Bestrijden van de georganiseerde

  criminaliteit; Gebruik van een opsporingspolitiek die

  outcome gericht is teneinde de focus te leggen op vervolgingswaardige zaken.

  Strategische doelstellingen EuropaExterne samenwerking:

  Customs to customs Customs to Business Customs to other

  public services

  Capaciteit: means have tofollow the needs

 • Toezicht

  Transacties

  Bedrijven

  Criminaliteit

  Gericht aansturen van de toezichtactiviteiten waarbij de focus ligt op: Alle goederen en goederenbewegingen binnen havens en luchthavens

  staan permanent onder douanetoezicht; We houden toezicht in het binnenland, voornamelijk gericht op het

  tegengaan van accijnsfraude; Professionalisering van het risicobeheer dat als basis dient voor het

  gericht aansturen van toezichtactiviteiten.

  AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime transacties ligt op: Professionalisering van het risicobeheer

  dat als basis dient voor het gericht aansturen van de controles van alle aangiften;

  We voeren steekproefcontroles uit waarbij de nadruk wordt gelegd op ongekende operatoren;

  We verzekeren een level playing field voor alle operatoren.

  AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime bedrijven ligt op: Professionaliseren van haar risicobeheer, als

  basis voor het gericht aansturen van tweedelijnscontroles;

  Investeren in het promoten en implementeren van faciliteringsactiviteiten naar gekende, bonafide klanten toe.

  Zelfregulering

  AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan op het gebied van opsporingen waarbij de focus voor het handhavingsregime criminaliteit ligt op: Tegengaan van de fiscale en niet-

  fiscale fraude; Bestrijden van de georganiseerde

  criminaliteit; Gebruik van een opsporingspolitiek die

  outcome gericht is teneinde de focus te leggen op vervolgingswaardige zaken. Strategische goederen

 • Agenda

  10AA Douane & Accijnzen

  1. Organigram AAD&A

  2. Handhavingsstrategie

  3. Handhavingsbeleid strategische goederen

  4. Nationaal Forum

  5. Way forward: Single Window

 • Handhavingsbeleid strategische goederen

  11AA Douane & Accijnzen

  Wetgevende basis

  1. Wapens: Gemeenschappelijk standpunt 2008/944; The Common List of Military Equipment update 2017; VO 258/2012 ( civiele vuurwapens ); Richtlijn 91/477- update 2008/51 en RL 2009/43

  2. Precursoren voor explosieven: VO 98/2013

  3. Dual-use: VO 428/2009 (gewijzigd met VO 1969/2016 ) + Correlatietabel;

  4. Embargos: wapens en interne repressie; dual use en gelieerde goederen; andere goederen ( o.a. DPRK, Iran, Syri, Rusland, )

  -> diverse VO, uitvoeringsVO en Besluiten gebaseerd op VN-resoluties en eigen sanctiebepalingen;

  5. Foltertuigen: VO 1236/2005 ( gewijzigd met VO 2016/2134 ) en uitvoeringsVO1352/2011;

  Omzetting via nationale en regionale wetgeving en uitvoeringsbepalingen door FOD Economie en Gewesten.

  Controles AADA vloeien voort uit de wettelijke verplichtingen

 • Handhavingsbeleid strategische goederen

  12AA Douane & Accijnzen

  Bevoegde instanties:

  1. Vlaams Gewest, Dienst Strategische Goederen

  2. Waals Gewest, SPW DGO6 Direction Licences Armes

  3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cel Vergunningen

  4. Inlichtingen

  5. FOD Economie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen

  6. AAD&A

 • Handhavingsbeleid strategische goederen

  13AA Douane & Accijnzen

  Historiek: Situatie vr 01/08/2014

  Catch-all naar Iran, Noord-Korea, Syri, Pakistan en Maleisi:

  Enorm veel selecties voor douanecontroles bij export;

  Geen toepassing van risicobeheer;

  Vergunning afleverende diensten (regionale overheden) overstelpt met aanvragen;

  Commercile gevolgen.

  Vanaf 01/08/2014: Sanctiemaatregelen Rusland

 • Handhavingsbeleid strategische goederen

  14AA Douane & Accijnzen

  Actieplan:

  Opgesteld in overleg met de bevoegde instanties

  Bestaat uit verschillende onderdelen:

  Stap 1: goederen-gebonden aanpak

  Toepassing van risicobeheer + analyse wetgeving voor de aansturing van de aangifte-gebonden controles voor uitvoer naar de geviseerde landen (Iran, Noord-Korea, Pakistan, Maleisi en Syri)

  Toepassing van risicobeheer + analyse wetgeving voor de aa