Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

21
© 2011 Deloitte Belgium Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief Joris Rasschaert en Kenneth Vyncke 5 april 2011 - Brussel
 • date post

  20-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  605
 • download

  0

description

 

Transcript of Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Page 1: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Het Groenboek Btwbekeken vanuit praktisch perspectief

Joris Rasschaert en Kenneth Vyncke5 april 2011 - Brussel

Page 2: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Bedoeling van deze presentatie

2 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Een antwoord bieden op twee belangrijke vragen:• In welke mate leeft het Groenboek Btw in de praktijk?• Hoe reageert het bedrijfsleven op de voorgestelde wijzigingen?

Page 3: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

In welke mate leeft het Groenboek Btw in de praktijk?

3 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Page 4: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Het Groenboek Btw in de praktijkActiviteiten

4 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Vanuit Europees perspectief• Hoe dichter bij Brussel, hoe meer animo• Vooral in België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Vanuit Belgische perspectief• Beweging rond Groenboek Btw in diverse sectoren‒Luchtvaart, distributie, etc.

• Verschillende evenementen om bedrijfsleven te betrekken‒Fora, rondetafelgesprekken, webcasts, seminaries, enquêtes

• Individuele begeleiding van klanten‒Brainstorm sessies, ideeën doorlichten, bijdragen uitwerken

• Interne reflectie bij adviesverleners‒Belgische en Europese werkgroepen

Page 5: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Het Groenboek Btw in de praktijkVerwachtingen

5 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Op korte termijn• Geen drastische wijzigingen• Focus op administratieve lastenverlaging

Op lange termijn• Focus op andere domeinen

Page 6: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Hoe reageert het bedrijfsleven op de voorgestelde wijzigingen?

6 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Page 7: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Thema’s

7 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Vier thema’s kunnen worden onderscheiden in Groenboek Btw• Btw heffen• De belastbare basis verbreden• Administratieve lasten verlagen• Het btw-systeem beheren

Page 8: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Btw heffenBelasten volgens het oorsprongs- of bestemmingsbeginsel?

8 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

• Belasten volgens het oorsprongsbeginsel

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCo

BE NL

21% VAT(BE treasury)

21% VAT(BE treasury)

Page 9: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Btw heffenBelasten volgens het oorsprongs- of bestemmingsbeginsel?

9 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

• Belasten volgens het bestemmingsbeginsel

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCoNo VAT21% VAT

(BE treasury)

19% VAT(NL treasury)

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCoNo VATNo VAT

19% VAT(NL treasury)

21% VAT(BE treasury)

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCo

19% VAT(NL treasury)

21% VAT(BE treasury)

Page 10: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Btw heffenVerschillende mechanismen en regels voor goederen en diensten?

10 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

• Momenteel gelden verschillende mechanismen voor goederen en diensten

B2B customer

Supplier

Goods Services

Supplier

B2B customer

BEBE

NLNL

VAT exemption

Taxation (ICA)

Located abroad

Reverse charge

Page 11: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Btw heffenVerschillende mechanismen en regels voor goederen en diensten?

11 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

• Daarenboven bestaan verschillende regels voor goederen en diensten‒Leveringen van goederen‒ Intracommunautaire verwervingen‒ Imports‒Diensten (onderscheid B2B vs B2C)

• Kunnen goederen en diensten niet (meer) gelijk worden behandeld?‒Vb. plaatsbepalingsregels voor gas en elektriciteit‒Vb. B2B: waar ontvanger is gevestigd, B2B: waar verbruiker is

gevestigd

Page 12: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Btw heffenBtw innen en recupereren

12 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Btw innen• Gesplitste betaling: wat met btw-aftrek?• Centrale databank factuurgegevens: wat met IT-kosten?• Beveiligde datawarehouse transactiegegevens• Certificatie nalevingsprocedures en beheersingsmaatregelen

Btw recupereren• Enkel functionele aftrekbeperkingen• Ook aandacht voor economische aftrekbeperkingen• Btw aanrekenen en aftrekken op cash flow basis: zeker verder te

bekijken (vb. zuurstof in tijden van crisis)• Btw-teruggaafprocedures stroomlijnen

Page 13: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

De belastbare basis verbredenVereenvoudigen in ruil voor lager tarief

13 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Aantal vrijstellingen verminderen• Waar technisch niet mogelijk of maatschappelijk niet wenselijk:

vrijstelling eventueel vervangen door 0%-tarief, zodat neutraliteit wordt gewaarborgd.

• Alternatieven: subsidies, aftrekposten inkomstenbelasting, derdebetalerssystemen, etc.

Aantal verlaagde btw-tarieven verminderen• Voorkeur: 1 verlaagd tarief behouden‒Arbeidsintensieve sectoren beschermen, bestedingspatronen

niet verstoren

Het standaard btw-tarief verlagen: 10-15%

Page 14: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

De belastbare basis verbredenPubliekrechtelijke lichamen en holdings

14 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Publiekrechtelijke lichamen• Handelingen door zowel publieke als private spelers moeten

gelijk worden behandeld• Publiekrechtelijke lichamen onderwerpen aan btw en lijst met

uitzonderingen?

Holdings• Lijn tussen passieve holdings zonder aftrek en actieve holdings

met aftrek is dun• Aftrek holdings bepalen in functie van activiteiten ondernemingen

waarin aandelen worden gehouden (economische benadering)?

Page 15: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Administratieve lasten verlagenTopprioriteiten

15 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

• Uniforme documenten‒Btw-aangifte

• Hoeveelheid en soort informatie verschillen sterk van land tot land

‒Factuur• Veel tijd gaat verloren met zoeken naar gegevens op inkomende facturen• Scannen loopt moeilijk bij inkomende facturen

• Vereenvoudigen elektronische facturering en bewaring‒Vb. afschaffing voorwaarde server binnen EU

• One-stop-shop voor alle btw-formaliteiten‒ In eigen land btw-nummers aanvragen, btw-aangiftes indienen,

etc.

Page 16: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Administratieve lasten verlagenKleine en grote ondernemingen

16 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Kleine ondernemingen• Drempel voldoende hoog plaatsen ‒Bepaalde sociale vrijstellingen worden zo overbodig?

Grote ondernemingen• Grensoverschrijdende btw-eenheid‒Vrijstelling kostendelende vereniging wordt zo overbodig?‒Structuren met dochterondernemingen en bijkantoren worden

gelijk behandeld

Page 17: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Het btw-systeem beherenWetgeving en rechtszekerheid

17 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Wetgevend kader• Verordening haalbaar?‒Wellicht enkel indien btw een echte Europese belasting wordt

• Richtlijn ongetwijfeld meer realistisch vanwege opties‒Tijdige omzetting en toezicht EC wenselijk

Praktische aangelegenheden• Verordening: te omslachtig• Uitvoeringsbesluiten (onderworpen aan bindend advies btw-

comité?)• Niet-bindende verduidelijkingen: te onzeker

Page 18: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Het btw-systeem beherenWetgeving en rechtszekerheid

18 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Individuele aangelegenheden• EU rulings• Afbakening nodig? Enkel toekomstige transacties,

intracommunautaire transacties, conflicterende interpretaties• Wat met timing, bekendmaking, precedentwaarde?

Andere aspecten• Afwijkingen met precedentwaarde: zijn nuttig voor fraude• Overleg tussen belastingadministratie en belastingplichtigen is

aangewezen zodat de impact van maatregelen vooraf kan worden getoetst (vb. ERP-systemen)

• Procedurele aangelegenheden: harmonisatie nodig (vb. boetes en interesten, verjaringstermijnen)

Page 19: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Vragen?

Page 20: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

Contactinformatie

20 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Joris RasschaertTel: + 32 3 800 86 21E-mail: [email protected]

Kenneth VynckeTel: + 32 2 600 65 09E-mail: [email protected]

Page 21: Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

© 2011 Deloitte Belgium

About DeloitteDeloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutdetailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Deloitte in BelgiumA leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value added services in audit, accounting, tax, consulting and financial advisory services.

In Belgium, Deloitte has more than 2,500 employees in over 11 offices across the country, serving national and international companies, from small and middle-sized enterprises, to public sector and non-profit organisations. The turnover reached 295 million euros in the financial year 2010.

The Belgian firm is a member of the international group Deloitte Touche Tohmatsu Limited, In 2010 DTTL's turnover reached over 26.6 billion dollars.

This document contains general information only, and none of Deloitte ToucheTohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, any of their member firms, or any of the foregoing’s affiliates (collectively the “Deloitte Network”) are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.