Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

download Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

of 21

 • date post

  20-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  601
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Title Times New Roman 36pt Title 2 36pt

2011 Deloitte Belgium

Het Groenboek Btwbekeken vanuit praktisch perspectief

Joris Rasschaert en Kenneth Vyncke5 april 2011 - Brussel

2011 Deloitte Belgium

Bedoeling van deze presentatie

2 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Een antwoord bieden op twee belangrijke vragen: In welke mate leeft het Groenboek Btw in de praktijk? Hoe reageert het bedrijfsleven op de voorgestelde wijzigingen?

2011 Deloitte Belgium

In welke mate leeft het Groenboek Btw in de praktijk?

3 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

2011 Deloitte Belgium

Het Groenboek Btw in de praktijkActiviteiten

4 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Vanuit Europees perspectief Hoe dichter bij Brussel, hoe meer animo Vooral in Belgi, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Vanuit Belgische perspectief Beweging rond Groenboek Btw in diverse sectorenLuchtvaart, distributie, etc.

Verschillende evenementen om bedrijfsleven te betrekkenFora, rondetafelgesprekken, webcasts, seminaries, enqutes

Individuele begeleiding van klantenBrainstorm sessies, ideen doorlichten, bijdragen uitwerken

Interne reflectie bij adviesverlenersBelgische en Europese werkgroepen

2011 Deloitte Belgium

Het Groenboek Btw in de praktijkVerwachtingen

5 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Op korte termijn Geen drastische wijzigingen Focus op administratieve lastenverlaging

Op lange termijn Focus op andere domeinen

2011 Deloitte Belgium

Hoe reageert het bedrijfsleven op de voorgestelde wijzigingen?

6 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

2011 Deloitte Belgium

Themas

7 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Vier themas kunnen worden onderscheiden in Groenboek Btw Btw heffen De belastbare basis verbreden Administratieve lasten verlagen Het btw-systeem beheren

2011 Deloitte Belgium

Btw heffenBelasten volgens het oorsprongs- of bestemmingsbeginsel?

8 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Belasten volgens het oorsprongsbeginsel

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCo

BE NL

21% VAT(BE treasury)

21% VAT(BE treasury)

2011 Deloitte Belgium

Btw heffenBelasten volgens het oorsprongs- of bestemmingsbeginsel?

9 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Belasten volgens het bestemmingsbeginsel

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCoNo VAT21% VAT(BE treasury)

19% VAT(NL treasury)

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCoNo VATNo VAT

19% VAT(NL treasury)

21% VAT(BE treasury)

BelCo DutchCo

Cross-border supplyLocal supply

BelCo

19% VAT(NL treasury)

21% VAT(BE treasury)

2011 Deloitte Belgium

Btw heffenVerschillende mechanismen en regels voor goederen en diensten?

10 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Momenteel gelden verschillende mechanismen voor goederen en diensten

B2B customer

Supplier

Goods Services

Supplier

B2B customer

BEBE

NLNL

VAT exemption

Taxation (ICA)

Located abroad

Reverse charge

2011 Deloitte Belgium

Btw heffenVerschillende mechanismen en regels voor goederen en diensten?

11 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Daarenboven bestaan verschillende regels voor goederen en dienstenLeveringen van goederen Intracommunautaire verwervingen ImportsDiensten (onderscheid B2B vs B2C)

Kunnen goederen en diensten niet (meer) gelijk worden behandeld?Vb. plaatsbepalingsregels voor gas en elektriciteitVb. B2B: waar ontvanger is gevestigd, B2B: waar verbruiker is

gevestigd

2011 Deloitte Belgium

Btw heffenBtw innen en recupereren

12 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Btw innen Gesplitste betaling: wat met btw-aftrek? Centrale databank factuurgegevens: wat met IT-kosten? Beveiligde datawarehouse transactiegegevens Certificatie nalevingsprocedures en beheersingsmaatregelen

Btw recupereren Enkel functionele aftrekbeperkingen Ook aandacht voor economische aftrekbeperkingen Btw aanrekenen en aftrekken op cash flow basis: zeker verder te

bekijken (vb. zuurstof in tijden van crisis) Btw-teruggaafprocedures stroomlijnen

2011 Deloitte Belgium

De belastbare basis verbredenVereenvoudigen in ruil voor lager tarief

13 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Aantal vrijstellingen verminderen Waar technisch niet mogelijk of maatschappelijk niet wenselijk:

vrijstelling eventueel vervangen door 0%-tarief, zodat neutraliteit wordt gewaarborgd.

Alternatieven: subsidies, aftrekposten inkomstenbelasting, derdebetalerssystemen, etc.

Aantal verlaagde btw-tarieven verminderen Voorkeur: 1 verlaagd tarief behoudenArbeidsintensieve sectoren beschermen, bestedingspatronen

niet verstoren

Het standaard btw-tarief verlagen: 10-15%

2011 Deloitte Belgium

De belastbare basis verbredenPubliekrechtelijke lichamen en holdings

14 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Publiekrechtelijke lichamen Handelingen door zowel publieke als private spelers moeten

gelijk worden behandeld Publiekrechtelijke lichamen onderwerpen aan btw en lijst met

uitzonderingen?

Holdings Lijn tussen passieve holdings zonder aftrek en actieve holdings

met aftrek is dun Aftrek holdings bepalen in functie van activiteiten ondernemingen

waarin aandelen worden gehouden (economische benadering)?

2011 Deloitte Belgium

Administratieve lasten verlagenTopprioriteiten

15 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Uniforme documentenBtw-aangifte

Hoeveelheid en soort informatie verschillen sterk van land tot land

Factuur Veel tijd gaat verloren met zoeken naar gegevens op inkomende facturen Scannen loopt moeilijk bij inkomende facturen

Vereenvoudigen elektronische facturering en bewaringVb. afschaffing voorwaarde server binnen EU

One-stop-shop voor alle btw-formaliteiten In eigen land btw-nummers aanvragen, btw-aangiftes indienen,

etc.

2011 Deloitte Belgium

Administratieve lasten verlagenKleine en grote ondernemingen

16 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Kleine ondernemingen Drempel voldoende hoog plaatsen Bepaalde sociale vrijstellingen worden zo overbodig?

Grote ondernemingen Grensoverschrijdende btw-eenheidVrijstelling kostendelende vereniging wordt zo overbodig?Structuren met dochterondernemingen en bijkantoren worden

gelijk behandeld

2011 Deloitte Belgium

Het btw-systeem beherenWetgeving en rechtszekerheid

17 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Wetgevend kader Verordening haalbaar?Wellicht enkel indien btw een echte Europese belasting wordt

Richtlijn ongetwijfeld meer realistisch vanwege optiesTijdige omzetting en toezicht EC wenselijk

Praktische aangelegenheden Verordening: te omslachtig Uitvoeringsbesluiten (onderworpen aan bindend advies btw-

comit?) Niet-bindende verduidelijkingen: te onzeker

2011 Deloitte Belgium

Het btw-systeem beherenWetgeving en rechtszekerheid

18 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Individuele aangelegenheden EU rulings Afbakening nodig? Enkel toekomstige transacties,

intracommunautaire transacties, conflicterende interpretaties Wat met timing, bekendmaking, precedentwaarde?

Andere aspecten Afwijkingen met precedentwaarde: zijn nuttig voor fraude Overleg tussen belastingadministratie en belastingplichtigen is

aangewezen zodat de impact van maatregelen vooraf kan worden getoetst (vb. ERP-systemen)

Procedurele aangelegenheden: harmonisatie nodig (vb. boetes en interesten, verjaringstermijnen)

Vragen?

2011 Deloitte Belgium

Contactinformatie

20 Het Groenboek Btw bekeken vanuit praktisch perspectief

Joris RasschaertTel: + 32 3 800 86 21E-mail: jrasschaert@deloitte.com

Kenneth VynckeTel: + 32 2 600 65 09E-mail: kvyncke@deloitte.com

2011 Deloitte Belgium

About DeloitteDeloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/aboutdetailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Deloitte in BelgiumA leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value added services in audit, accounting, tax, consulting and financial advisory services.

In Belgium, Deloitte has more than 2,500 employees in over 11 offices across the country, serving national and international companies, from small and middle-sized enterprises, to public sector and non-profit organisations. The turnover reached