Het gebruik van sociale media in de bpv

download Het gebruik van sociale media in de bpv

of 27

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  308
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Het gebruik van sociale media in de bpv

 • 1.Het gebruik van sociale media in de BPVMBO College, Hilversum John Hanswijk

2. Even voorstellen 3. KennisnetKennisnet faciliteert alle onderwijsinstellingen inhet po, vo en mbo bij het maximaal benutten vande kracht van ict. Wie zijn we? 4. Wat gaan we doen? Inleiding Sociale media en de BPV Gebruik je verstand. Wees mediawijs! 5. 19-3-2013 6. 1. Internetbankieren doe ikwww.vot.rsusing id: 383430 7. Sociale media? 8. 2. Sociale media gebruik ik voor mijn werkwww.vot.rsusing id: 383430 9. Gebruik van sociale media in de BPV Leervraag Netwerk BlogboekWereld van de student 10. Wat speelt er in de BPV? Knelpunten en klachten rond het uitvoerenvan de BPV. Communicatieproblemen en afstemmingtussen de school, het leerbedrijf en destudent liggen ten grondslag aan veel vande knelpunten. Sociale media lijken ideale instrumentente zijn om hierin verbetering aan tebrengen. 11. Concepten Kennisnet wil een bijdrage leveren aan hetoplossen van deze knelpunten door hetontwikkelen van samenhangendeconcepten. Kennisnet, Twynstra Gudde en CINOPhebben deze concepten ontwikkeld. 12. Wereld van de studentLeervraagNetwerkBlogboek Blogboek NetwerkDownload concepten BPV Leervraag 13. Blogboek 14. Netwerk 15. Leervraag 16. Nimeto, Utrecht Wekelijkse blog ter vervanging stageverslag Toegankelijk voor student, docent , stagebegeleider Behoefte aan veilige omgeving Geen Facebook maar Blogger.com Meer sturing op mediawijsheid Docenten: training sociale media, trainen van studentBegeleiding Meer contact Betere via sociale tussen student beoordelingmedia (blog)en begeleider praktijkstage 17. Uitkomst ervaringen Er is vaker contact Beter en completer beeld student Begeleiding op maat en intensiever Werkhouding en zelfreflectie student beter Snelle start eindverslag Extra tijdsinvestering Beperkte technische mogelijkheden - beveiliging 18. Gemeten resultaten Aantal contactmomenten neemt toe Bloggers scoren hoger op werkhouding Bloggers scoren gelijkwaardig op stageverslag Docenten/praktijk tevreden over extra informatie Tevredenheid studenten komt overeen 2012/2013: Alle studenten gaan bloggen / CV op LinkedIn Bron: Onderzoek en praktijk: wat werkt nu echt? 19. Samenvattend Maximaal gebruik van sociale media die nu al vrijbeschikbaar zijn. Het concept is direct toepasbaar. Concept draagt bij aan oplossen 9 belangrijke knelpunten. 20. Meedoen? Zijn jullie al klaar om sociale media in te gaan zetten?(Kennisnet kan hierbij begeleiden) 21. Gebruik je gezond verstand! Handreiking V&VN Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde manier? - belangen zorgvrager centraal - zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie zorgvrager - professionele relatie met zorgvrager - sociale media professioneel benaderen - beschermen van zorgvrager tegen ongewenste zorgverlening - draag bij aan het ontwikkelen van het beleid van je organisatie Bron:Beroepsvereniging V&VN 22. Mediawijshttp://mediawijsheid.kennisnet.nl 23. Mediawijshttp://mediawijsheid.kennisnet.nl 24. Ten slotte 25. Meer informatie- mbo.kennisnet.nl 26. Bedankt voor uw aandacht!John Hanswijkj.hanswijk@kennisnet.nlmbo.kennisnet.nl