Het gebed van Daniel

download Het gebed van Daniel

of 75

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  64
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het gebed van Daniel

PowerPoint-presentatie

Het gebed van DanilVoorganger Oosterhof / van Drie, Postma Organist dhr. van der BijWelke vriend is onze JezusELB 299Vers 1 en 3Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Het gebed van DanilOrganist dhr. van der BijGod zij geloofd en hoog geprezenPsalm 122Vers 1, 2 en 3Psalm 112 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genve 1562

Psalm 112 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genve 1562

Psalm 112 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genve 1562

Psalm 112 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genve 1562

Psalm 112 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genve 1562

Psalm 112 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genve 1562Stil gebedVotum en GroetKlein Gloria

Ere zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.

Gebed voor de samenkomstRuis o Godsstroom der genadeElb 150Vers 1, 2 en 3Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mhlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704

Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mhlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704

Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mhlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704

Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mhlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704

Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mhlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704

Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mhlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704

WetslezingExodus 20Leer mij naar uw wil te handelenPsalm 86Vers 4

Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551

Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genve 1551GenadeverkondigingRomeinen 10 : 9-13Hoe zal ik u ontvangenGezang 117Vers 2 en 3

Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. Crger

Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. Crger

Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. Crger

Hoe zal ik U ontvangen (LvdK 117) v. J.J.L. ten Kate, C.B. Burger; m. J. CrgerGebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Wij zullen opstaanElb 475

Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld

Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld

Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld

Wij gaan, tot straks!SchriftlezingDanil 6 : 1-14Danil in de leeuwenkuil1Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer tweenzestig jaar oudwas. 2Het behaagde Darius over het koninkrijk honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijkverdeeldzouden zijn, 3en over hen drie rijksbestuurders, van wie Danil er een was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. 4Toen overtrof deze Danil de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.5Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Danil inzake het koninkrijk, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was.6Toen zeiden deze mannen: Wij zullen tegen deze Danil geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wijietstegen hem vinden in de wet van zijn God. 7Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: Koning Darius, leef in eeuwigheid!8Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen.9Nudan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift, dat niet veranderd mag worden,volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. 10Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod.11Toen Danil te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open venstersin de richting van Jeruzalem.Opdrie tijdstippen per dag ging hij op zijn knien, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.12Toen kwamen deze mannen eensgezindbij zijn huisen troffen Danil aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God.13Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning:Hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: Dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen.14Toen antwoordden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Danil, een van de ballingenuit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, maaropdrie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed.Tot U, die ze teltPsalm 123Vers 1 en 2Psalm 123 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551

Psalm 123 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551

Psalm 123 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551

Psalm 123 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551Het gebed van Danil6:11 Toen Danil te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open venstersin de richting van Jeruzalem.Opdrie tijdstippen per dag ging hij op zijn knien, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.Doorgrondt mijn hart en ken mijn weg o HeerElb 308Vers 1, 3 en 4Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori

GebedenCollecte1ste Christenen voor Isral2de voor eigen gemeente

Jezus leeftGezang 217Vers 1, 3 en 4Jezus leeft en ik met Hem (LvdK 217) t. C.F. Gellert; v. A.C. den Besten; m. J. Crger

Jezus leeft en ik met Hem (LvdK 217) t. C.F. Gellert; v. A.C. den Besten; m. J. Crger

Jezus leeft en ik met Hem (LvdK 217) t. C.F. Gellert; v. A.C. den Besten; m. J. Crger

Jezus leeft en ik met Hem (LvdK 217) t. C.F. Gellert; v. A.C. den Besten; m. J. Crger

Jezus leeft en ik met Hem (LvdK 217) t. C.F. Gellert; v. A.C. den Besten; m. J. Crger

Jezus leeft en ik met Hem (LvdK 217) t. C.F. Gellert; v. A.C. den Besten; m. J. CrgerZegen3 x amenAvonddienst 19.00Ds. DijkshoornDenkers en Doeners