Het doel heiligt de middelen

of 16 /16
ICT in de les Het doel heiligt de middelen

Embed Size (px)

description

Tweede les thema 3 voor de eerstejaars studenten.

Transcript of Het doel heiligt de middelen

 • 1. ICT in de les Het doel heiligt de middelen

2. Wat zie je? 3. Wat zie je niet?

 • De NOT;
 • Leerlingen die de minister van onderwijs uitleggen wat WikiKids is;
 • Leerlingen die de beursgangers aanspreken om iets hen uit te leggen wat WikiKids is;
 • Een klein onderdeel van een berenproject voor de kleuters;
 • Leerlingen die op een authentieke manier met onderwijs bezig zijn.

4. Wat zouden deze leerlingen precies leren?

 • Iemand iets uitleggen
 • Mensen durven aanspreken
 • Leren meehelpen met een groot project

5. Wat heeft dit met ICT te maken?

 • ICT is in dit geheel een middel
 • ICT maakt nieuwe dingen mogelijk

6. Diagnostische Toets 7. Welke doelen hebben we getoetst?

 • Kennisdoelen
  • De student weet wat ICT-vaardigheidsdoelen zijn en hoe deze in een les ingezet kunnen worden.
  • De student weet op welke manier ICT in de Nederlandse kerndoelen is opgenomen.
  • De student weet wat een beginsituatie is en hoe je daar met ICT rekening mee moet houden.
  • De student weet op welke manier hij de betrokkenheid door middel van ICT kan verhogen.
  • De student kan voorbeelden noemen van authentieke ICT-middelen
  • De student weet wat de Cognitive Multimedia Learning Theory van Mayer is en kan deze toepassen in een presentatie.
  • De student kent de begrippen Creative Commons, Copyright en Publiek Domein.
  • De student kent voorbeelden om het onderwijs authentieker te maken met behulp van ICT.

8. Wat zijn de doelen voor deze les?

 • Vaardigheidsdoelen
  • De student kan een lessenserie opzetten waarin kinderen werken aan lesdoelen voor Wereldorintatie, Nederlands, BVO en ICT.
  • De student kan vakinhoudelijke en vakoverstijgende lesdoelen formuleren om WikiKids in te zetten in de klas.
  • De student heeft ervaring opgedaan met het werken met WikiKids.
  • De student kan zelf een artikel maken op WikiKids.
  • De student kan fotos met een Creative Commons licentie selecteren opwww.flickr.comen deze bij een geschikt artikel op WikiKids zetten.
  • De student kan filmpjes toevoegen van YouTube aan WikiKids.

9. WikiKids in het basisonderwijs 10. Hoe past dit in dit thema?

 • Je begint met een les wereldorintatie (elk onderwerp mogelijk)
 • Daarna geef je een les Nederlands waarin leerlingen zakelijk moeten stellen over WO-onderwerp.
 • Eventueel nog een les BVO waarin fotos worden gemaakt (compositie).
 • Je sluit af met ICT (samenwerken en presenteren) waarin ze werken met WikiKids

11. Doelen formuleren

 • Formuleer een kennisdoel voor WO
 • Formuleer een vaardigheidsdoel voor NED
 • Formuleer een vaardigheidsdoel voor BVO
 • Formuleer een vaardigheidsdoel voor ICT

12. 13. Zelf aan de slag

 • Samen een artikel maken (zie je hoe het werkt)
 • Extra:
  • Foto bij een bestaand artikel zoeken
  • Filmpje bij een bestaand artikel zoeken

14. 15. Foto bij artikel

 • Afbeelding gewenst op WikiKids
 • Zoeken opwww.flickr.com
 • Foto uploaden
 • Informatie over Afbeelding invoegen
 • Afbeelding bij Artikel plaatsen
 • [[naamafbeelding.jpg|400px|left]]

16. Filmpje bij Artikel

 • Kies een onderwerp
 • Zoek er een filmpje bij
 • Zet het filmpje op de pagina
 • codefilmpje
 • Bijvoorbeeld:
 • ysG3VBPpTsI
 • http:// www.youtube.com / watch ?v=ysG3VBPpTsI