Het Broeikas Effect

10
Meester Anton

description

climat change

Transcript of Het Broeikas Effect

Page 1: Het Broeikas Effect

Meester Anton

Page 2: Het Broeikas Effect

Deze foto is genomen in 1928.

Deze foto is genomen in 2003

Welke invloed heeft de temperatuurverandering op een landschap?

Page 3: Het Broeikas Effect

• Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel

• de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt.

• Dit komt doordat de warmte die via het zonlicht onze atmosfeer binnen komt en op aarde vast gehouden wordt door broeikasgassen.

• Gassen als koolstofdioxide & stikstofoxide houden de warmte vast.

 

Page 4: Het Broeikas Effect

• Wat wordt precies verstaan onder het broeikaseffect?• Wat zeggen de verschillende wetenschappers in hun rapporten

hierover?• Heeft de klimaatverandering gevolgen voor Nederland?• Wat zijn de belangrijkste maatregelen in het Kyoto verdrag?• Gaat de klimaattop in Kopenhagen ons nog redden?• Welke drie nieuwe maatregelen zou jij zelf voorstellen om het

broeikaseffect te keren?

Waar gaan we heen met het broeikaseffect?

Page 5: Het Broeikas Effect

In deze grafiek kun je de uitstoot van koolstofdioxide zien en de afwijkingen van de temperatuur.

Page 6: Het Broeikas Effect

Hier kun je zien dat in de laatste 13 jaar de ozonlaag flink aan het afbreken is!

laag hoog

Ozon in de atmosfeer

Page 7: Het Broeikas Effect

Zoals je op deze grafiek kan zien is de gemiddelde temperatuur vanaf 1880 tot 2000 flink gestegen. BRON: Hansen, Goddard Institute for Space Studies

Temperatuur stijgt naar verwachtingen tussen 1,4 en 5.8 graden Celsius deze eeuw.

Page 8: Het Broeikas Effect

• Nee, maar waarom dan niet?

- Pas als de uitstoot van de broeikasgassen van de wereld 80% omlaag wordt gehaald heeft dat blijvend effect op het klimaat.

- Dit is vrijwel onmogelijk door de snel groeiende economie.(Meer fabrieken, verkeer, apparaten,enz.)

Verdeling stoffen in de lucht.

Page 9: Het Broeikas Effect

De regeringen en (milieu)organisaties zijn druk bezig grenzen te stellen aan het aandeel van mensen aan het broeikaseffect.

De wetenschappers zijn het niet helemaal eens over wat er in de toekomst zal gebeuren, er zijn verschillende rapporten over uitgebracht. Men weet dat de temperatuur blijft stijgen maar het stijgen zal langzamer gaan door deze beperkingen.

Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel en kan nooit helemaal worden tegengehouden.

Page 10: Het Broeikas Effect