Het boek voor behoud van de bibliotheek - Eindhoven · PDF file 2013-12-03 · 5 Het...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het boek voor behoud van de bibliotheek - Eindhoven · PDF file 2013-12-03 · 5 Het...

 • Het boek voor behoud van de bibliotheek

  Eindhoven, november 2011 Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Ans Heesterbeek Rob de Kruif

 • 2

  Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 3

  Het boek voor de bieb ............................................................................................................................. 5

  De Bibliotheek ....................................................................................................................................... 15

  Waarom boeken belangrijk zijn! Lezen: hobby of basisvoorziening? .................................................. 17

  De bijdrage van de stadsdichter aan het boek voor behoud van de bibliotheek ................................. 22

 • 3

  Inleiding De SP Eindhoven vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar de voorgenomen bezuinigingen op

  de bibliotheek. Deze zouden tot gevolg kunnen hebben dat de wijkfilialen gaan sluiten. We vinden de

  bibliotheek in de wijk zo’n belangrijke basisvoorziening dat we een estafetteactie op touw hebben

  gezet. Deze actie hield in dat er vanaf 12 juli in elke bibliotheek in Eindhoven, lege boeken van de SP

  te vinden waren met als boodschap: ‘Schrijf mee aan het boek dat de bieb kan redden.’ Hierbij werd

  het publiek gevraagd om een boodschap op de schrijven voor de Wethouder over het belang van de

  bibliotheek. Bij alle bibliotheekfilialen zijn we ook een middag aanwezig geweest, om aandacht te

  vragen voor de actie en van mensen te horen wat het belang is van ‘hun bieb’. Op 1 september zijn

  de boeken weer opgehaald.

  In dit rapport “Het boek voor behoud van de bibliotheek” vindt u een samenvatting van wat de

  Eindhovenaren in de boeken schreven. Aangevuld met informatie die wij te horen kregen bij het

  bezoek aan de bibliotheek. De echte boeken kunt u natuurlijk inzien bij de Wethouder.

  Daarnaast is er een artikel opgenomen over de kijk van de SP op de bezuinigingen op de bibliotheek

  en een artikel met een meer wetenschappelijke onderbouwing waarom een bibliotheek met boeken

  een belangrijke functie in onze maatschappij blijft houden.

 • 4

 • 5

  Het boek voor de bieb De lege boeken met de titel “Het boek voor de bieb” hebben in de periode van 12 juli tot 1 september 2011 in de centrale bieb en de negen wijkfilialen gelegen. In totaal waren er veertien boeken die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn. 2454 mensen hebben spontaan een reactie gegeven. Dat is veel, gezien de vakantieperiode. Zeven mensen (onder wie drie kinderen) vonden dat de wijkfilialen best weg mogen en zeven mensen hebben hun kritiek op de linkse politieke partijen in het boek geventileerd. 844 mensen hebben een eenvoudige reactie gegeven, bijvoorbeeld: “de bieb moet blijven.” 119 mensen van alle leeftijden schrijven dat ze lezen leuk vinden. De overige 1477 mensen schreven een uitgebreidere bijdrage waarom de bibliotheek moet blijven. In sommige bijdragen zaten een groot aantal redenen. Om het werkbaar te houden, hebben we van elke bijdrage één hoofdreden geteld. Op basis hiervan krijgen we een goede indruk waarom Eindhovenaren vinden dat de bibliotheek moet blijven en wat het belang is van de wijkfilialen. Een groep SP-ers is bij alle wijkfilialen langs geweest om met de bezoekers te praten. Dit heeft verdiepende informatie opgeleverd. Deze hebben we toegevoegd aan de geturfde uitspraken.

 • 6

 • 7

  Algemeen

  algemeen

  Lezen is belangrijk, informatie zoeken, emancipatiefunctie 213

  De bieb is laagdrempelig, voor mensen met weinig geld etc. 121

  Moet alles via internet/ computer? 26

  Angst voor weinig keuze in ‘bieb nieuwe stijl’ 12

  Eindhoven Slimste, kennisregio 10

  Schandalig dat de bieb ter discussie staat 9

  Bieb weg is verarming in NL 7

  Heel veel mensen motiveerden waarom kunnen lezen, informatie zoeken, cultuur opsnuiven voor

  hen belangrijk is. Het woord beschaving valt vaak in de reacties. Ook op straat viel op dat mensen die

  bijvoorbeeld in Afrika hebben gewoond, geschokt zijn dat wij bezuinigen op de bibliotheek. De

  bibliotheek hoort bij de basis van beschaving. Via de Stedenband subsidieert Eindhoven de bouw van

  bibliotheken in Nicaragua, onze eigen bibliotheken laten we in de kou staan. Hoogopgeleide expats

  komen in Eindhoven wonen vanwege de uitstekende voorzieningen, met name de bibliotheek.

  Onder de mensen die het over laagdrempelig hadden of over de grote keuze ging het niet alleen over

  de boeken en tijdschriften, maar ook over de omvangrijke muziekcollectie van de bibliotheek: van

  bladmuziek tot CD’s. De uitgebreide muziekcollectie van de bibliotheek wordt in alle toonaarden

  bezongen evenals de deskundigheid en klantvriendelijkheid van het personeel van de bibliotheek.

  Toegankelijkheid van cultuur wordt door veel mensen heel belangrijk gevonden. Natuurlijk wordt de

  mogelijkheid tot internet genoemd. In de grote bieb staat een piano, waarvan één bezoeker aangaf

  dat hij anders geen piano had kunnen studeren, omdat hij er zich zelf geen kan permitteren. Het is

  onbegrijpelijk dat vanaf 13 oktober deze muziekcollectie verkocht wordt.

  Ook heel belangrijk is het grote aanbod van groteletterboeken. Niet alleen voor de senioren, maar

  juist ook voor de mensen in de bloei van hun leven die een visuele handicap hebben. Zij kunnen zich

  geen boekenkast vol aangepaste boeken veroorloven.

  Er zijn 26 mensen die zich er druk over maken dat er te veel tijd gestoken wordt in computeren

  /internet ten koste van een goed boek. Zij zien de bibliotheek als belangrijk rustpunt in de

  samenleving.

 • 8

  De wijk

  Wijk.

  Bieb is belangrijke functie/ voorziening in de buurt. 274

  Spilfunctie, ontmoeten, cultuur. 107

  Witte Dame is te ver weg, dit filiaal lekker dichtbij etc. 117

  Veel mensen vertelden dat de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek is in de wijk. Jong en oud

  komt er elkaar tegen. Er is een leestafel. Moeders komen er met hun peuters tijdens het

  boodschappen doen. Senioren met hun oppaskleinkinderen of gewoon zelf om de krant te lezen en

  anderen te ontmoeten. Tieners komen er hangen of rustig hun huiswerk maken, omdat er thuis geen

  plaats voor is, omdat er niemand thuis is of omdat er thuis geen computer is. Regelmatig worden ze

  hierbij geholpen door anderen uit de wijk. Vooral in Vaartbroek en op het Nederlandplein is men

  enthousiast hierover.

 • 9

 • 10

  Kinderen

  Kinderen.

  Belangrijk om te leren, te lezen, voor school 127

  Ontwikkelingsgericht, voor de toekomst. 102

  kind kan zelf naar de bieb 25

  In de boeken staan hele verhalen waarom lezen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

  Voor jonge moeders met peuters is het een fijne stop bij het boodschappen doen. Door de

  samenwerking met peuterspeelzalen hebben de wijkfilialen ook vroeg contact met ouders die niet zo

  gemakkelijk uit zichzelf met hun peuter naar de bibliotheek zouden komen. De drempel wordt lager.

  Een groot aantal allochtone ouders leren de taal met hun kinderen via de prentenboeken. Deze

  kinderen blijven komen. Voor werkende ouders met basisschoolkinderen is het wijkfiliaal

  gemakkelijk, want te combineren met hun boodschappen. Boeken kunnen ook met de oppas in een

  andere wijk gehaald worden en thuis weer ingeleverd. Oudere kinderen kunnen zelf naar de bieb en

  doen dit ook. Met name moslimmeisjes geven aan dat ze wel zelfstandig naar de bieb mogen in het

  winkelcentrum. Als deze in een verzorgingshuis zou zitten, zouden ze er niet meer alleen heen

  mogen.

 • 11

  Tieners geven aan dat ze in de bibliotheek rustig kunnen studeren. Als beide ouders werken is er hier

  een plek waar aanspraak is en waar ze hulp kunnen vragen. Ook zijn er computers om dingen op te

  zoeken. Het is een voorziening voor een groep die geen overlast geeft, omdat ze een plekje hebben.

  We spraken ook een groep hangtieners die blij zouden zijn als de bieb weggaat. Ze wilden niet in het

  boek schrijven maar dit hebben we uit hun mond opgetekend: “Wie is er nu zo hobbyloos dat ‘ie

  boeken gaat lezen” en “Fijn want dan komt er hier een uitbreiding van de supermarkt en kunnen we

  nog meer jatten.” Achteraf kwamen er twee toch stiekem in het boek schrijven dat de bibliotheek

  belangrijk is voor hun kleine broertje omdat ze zelf ook hebben leren lezen met biebboeken.

 • 12

  Senioren

  Ouderen.

  Vind lezen leuk/ belangrijk. 34

  Bieb heeft sociale functie. 62

  Kan fysiek niet verder weg. 44

  Is een leuk uitje. 25

  Wat opvalt is dat veel oudere mensen aangeven dat ze al heel lang lid zijn.

  Uit deze groep geven 62 mensen aan dat ze niet meer naar de bibliotheek kunnen als het wijkfiliaal

  weg is, omdat ze simpelweg fysiek niet in staat zijn zover te reizen. Een afleverservice zoals in Den

  Bosch zou zorgen dat ze kunnen blijven