Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

of 30 /30
Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009

Embed Size (px)

Transcript of Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Page 1: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het Antwoord van Lelystad

Jop Fackeldey

Wethouder gemeente Lelystad

Bijeenkomst VvG

4 november 2009

Page 2: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.
Page 3: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Een stukje

geschiedenis

Page 4: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.
Page 5: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Perceel P 1949

Page 6: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.
Page 7: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Werkeiland 1955

Page 8: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Van Eesteren 1965

Page 9: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Zuiderzeewijk 1967

Page 10: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Landstrekenwijk

Page 11: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Landerijen

Page 12: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Hollandse Hout

Page 13: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Bataviahaven fase 1

Page 14: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het Antwoord van Lelystad

Voor grondbedrijf 2 elementen van

belang:

- Grondpositieeigen grond / Domeinen

- Groeidoelstelling stad-> 80.000 inwoners-> 32.000 arbeidsplaatsen

Page 15: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

-+

BedrijfsresultaatGrondbedrijf

risicoreserve GREX Algemene

reserve grondbedrijf

Algemene Dienst

Reserve ontwikkeling stad

Wijze van winstafdrachtSnelheid

Page 16: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het Antwoord van Lelystad

Jaren ‘80 stagnatie ontwikkeling

- Geen aanleg Markerwaard

- Ontwikkeling Almere

- Groeitempo Lelystad daalt

- Focus rijk valt weg (ICL)

Page 17: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het Antwoord van Lelystad

1996 Masterplan Versnelde groei

- Uitgaan van eigen kracht

- Kernkwaliteiten blauw en groen

- Toevoegen (duurdere) koopwoningen

- Meer bedrijvigheid

Groei naar 80.000 – 100.000 inwoners

Page 18: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het Antwoord van Lelystad

Economische crisis raakt ook Lelystad

- Extra inspanningen om werk-gelegenheid naar de stad te halen: - ontwikkeling Lelystad Airport- ontwikkeling bedrijventerrein

- Extra inspanningen om woningbouw-productie weer op gang te krijgen:- Antwoord van Lelystad- bouwstroommeter- ontwikkelingsstrategie aanpassen

Page 19: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Het antwoord van Lelystad

Aanleiding- Stagnatie in de woningmarkt . Kopersstaking . Vertraging bouwprojecten

. Strengere leningsvoorwaarden banken

Page 20: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Doel:. Gevolgen van de crisis beperken

- beperken van effecten voor begroting en bevolking- klaar zijn bij verwachte herstel en daar van profiteren- Nemen van maatregelen om ontwikke- lingsdoelstellingen nog zo goed mogelijk te realiseren.

Page 21: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Integrale aanpak:- Samenwerken betrokken partijen- Breed pakket maatregelen- Inzet van maatregelen = maatwerk- Co-financiering door marktpartij

Page 22: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Uitgangspunten:- Evenwichtige groei stad- Stimulering van de vraag is essentie- Aanbodsgerichte maatregelen onder

voorwaarden:- differentiatie- projecten in problemen

- Het betreft tijdelijke maatregelen- Niet alleen financieel, ook organisatorisch

Page 23: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Maatregelen:- Vraaggerichte maatregelen- Aanbodgericht maatregelen- Marketingmaatregelen

Pakket maatregelen in ‘Voorraadkast’

Uitvoering periode 2009 -2010

Page 24: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Vraaggerichte maatregelen:- Koopsubsidie- VROM starterslening- Kopersleningen varianten- Inruilgarantie- Woonlastenfaciliteit- Werkloosheidsverzekering- MGE- Huur-koop- Groeikavel- Uitstel betaling grond aan koper part. kavel- Invoeren leegstandswet

Page 25: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Aanbodgerichte maatregelen:- Uitstel betaling grond- Participatiefonds koop-huur- Gefaseerd bouwen- Gedifferentieerd bouwen- Ontwikkelaars clusteren- Ontwikkelaars meer vrijheid bieden

Page 26: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Kriteria voor nemen maatregel(en):

- Co-financiering

- Maatwerk

- M.n. focussen of vraagkant

- Dienstbaar aan algemene doelstellingen van Lelystad

Elke maatregel vraagt collegebesluit

Page 27: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Proces:- Ontwikkelaar en gemeente werken samen

- project is goed- vraaguitval door crisis

- Projectreview- analyse probleem- maatregel uit voorraadkast- financieringsvoorstel

- Collegebesluit

- Effect van maatregel volgen

Page 28: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Het antwoord van Lelystad

Marketingmaatregelen:

Lelystad blijven positioneren als

aantrekkelijke woonstad

Vraagt intensivering én herhaling van

marketingactiviteiten -> past niet in

reguliere budgetten of grondexploitaties

Page 29: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.
Page 30: Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009.

Voor nu en later….