Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009

download Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009

of 30

 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009

 • Dia 1
 • Het Antwoord van Lelystad Jop Fackeldey Wethouder gemeente Lelystad Bijeenkomst VvG 4 november 2009
 • Dia 2
 • Dia 3
 • Een stukje geschiedenis
 • Dia 4
 • Dia 5
 • Perceel P 1949
 • Dia 6
 • Dia 7
 • Werkeiland 1955
 • Dia 8
 • Van Eesteren 1965
 • Dia 9
 • Zuiderzeewijk 1967
 • Dia 10
 • Landstrekenwijk
 • Dia 11
 • Landerijen
 • Dia 12
 • Hollandse Hout
 • Dia 13
 • Bataviahaven fase 1
 • Dia 14
 • Het Antwoord van Lelystad Voor grondbedrijf 2 elementen van belang: -Grondpositie eigen grond / Domeinen -Groeidoelstelling stad -> 80.000 inwoners -> 32.000 arbeidsplaatsen
 • Dia 15
 • - + Bedrijfsresultaat Grondbedrijf risico reserve GREX Algemene reserve grondbedrijf Algemene Dienst Reserve ontwikkeling stad Wijze van winstafdracht Snelheid
 • Dia 16
 • Het Antwoord van Lelystad Jaren 80 stagnatie ontwikkeling -Geen aanleg Markerwaard -Ontwikkeling Almere -Groeitempo Lelystad daalt -Focus rijk valt weg (ICL)
 • Dia 17
 • Het Antwoord van Lelystad 1996 Masterplan Versnelde groei -Uitgaan van eigen kracht -Kernkwaliteiten blauw en groen -Toevoegen (duurdere) koopwoningen -Meer bedrijvigheid Groei naar 80.000 100.000 inwoners
 • Dia 18
 • Het Antwoord van Lelystad Economische crisis raakt ook Lelystad -Extra inspanningen om werk- gelegenheid naar de stad te halen: - ontwikkeling Lelystad Airport - ontwikkeling bedrijventerrein -Extra inspanningen om woningbouw- productie weer op gang te krijgen: - Antwoord van Lelystad - bouwstroommeter - ontwikkelingsstrategie aanpassen
 • Dia 19
 • Het antwoord van Lelystad Aanleiding - Stagnatie in de woningmarkt. Kopersstaking. Vertraging bouwprojecten. Strengere leningsvoorwaarden banken
 • Dia 20
 • Het antwoord van Lelystad Doel:. Gevolgen van de crisis beperken - beperken van effecten voor begroting en bevolking - klaar zijn bij verwachte herstel en daar van profiteren - Nemen van maatregelen om ontwikke- lingsdoelstellingen nog zo goed mogelijk te realiseren.
 • Dia 21
 • Het antwoord van Lelystad Integrale aanpak: -Samenwerken betrokken partijen -Breed pakket maatregelen -Inzet van maatregelen = maatwerk -Co-financiering door marktpartij
 • Dia 22
 • Het antwoord van Lelystad Uitgangspunten: -Evenwichtige groei stad -Stimulering van de vraag is essentie -Aanbodsgerichte maatregelen onder voorwaarden: - differentiatie - projecten in problemen -Het betreft tijdelijke maatregelen -Niet alleen financieel, ook organisatorisch
 • Dia 23
 • Het antwoord van Lelystad Maatregelen: -Vraaggerichte maatregelen -Aanbodgericht maatregelen -Marketingmaatregelen Pakket maatregelen in Voorraadkast Uitvoering periode 2009 -2010
 • Dia 24
 • Het antwoord van Lelystad Vraaggerichte maatregelen: -Koopsubsidie -VROM starterslening -Kopersleningen varianten -Inruilgarantie -Woonlastenfaciliteit -Werkloosheidsverzekering -MGE -Huur-koop -Groeikavel -Uitstel betaling grond aan koper part. kavel -Invoeren leegstandswet
 • Dia 25
 • Het antwoord van Lelystad Aanbodgerichte maatregelen: -Uitstel betaling grond -Participatiefonds koop-huur -Gefaseerd bouwen -Gedifferentieerd bouwen -Ontwikkelaars clusteren -Ontwikkelaars meer vrijheid bieden
 • Dia 26
 • Het antwoord van Lelystad Kriteria voor nemen maatregel(en): -Co-financiering -Maatwerk -M.n. focussen of vraagkant -Dienstbaar aan algemene doelstellingen van Lelystad Elke maatregel vraagt collegebesluit
 • Dia 27
 • Het antwoord van Lelystad Proces: -Ontwikkelaar en gemeente werken samen - project is goed - vraaguitval door crisis -Projectreview - analyse probleem - maatregel uit voorraadkast - financieringsvoorstel -Collegebesluit -Effect van maatregel volgen
 • Dia 28
 • Het antwoord van Lelystad Marketingmaatregelen: Lelystad blijven positioneren als aantrekkelijke woonstad Vraagt intensivering n herhaling van marketingactiviteiten -> past niet in reguliere budgetten of grondexploitaties
 • Dia 29
 • Dia 30
 • Voor nu en later.