Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo...

12
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam

Transcript of Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo...

Page 1: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Ricardo Estevez

24-04-2012, Amsterdam

Page 2: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Totstandkoming

Casestudie• Terpendijk Tiel• Trapdijk Rotterdam• Klimaatdijk Kampen• Multikering Katwijk• Dakpark Rotterdam• ZuidasDok Amsterdam

Gebiedsanalyse Programma van eisen Variantenstudie

• Terpendijk• Trapdijk• Diepwand• Datacenter

Page 3: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Terpendijk

Page 4: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Terpendijk

Voordelen Makkelijk te beheren en onderhouden Relatief eenvoudig te realiseren variant Makkelijk op te hogen in de toekomst, extra breedte kan gaan fungeren als

binnenberm. Een verbinding voor auto’s met het Flevopark is makkelijk te realiseren in de

toekomst. Wanneer de behoefte aan woningen minder is dan het aantal geplande woningen

kan ervoor gekozen worden om een deel van de kering een andere functie te geven. De kering is dus flexibel wat betreft de invulling van de functies.

 Nadelen Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt

worden. De grote hoeveelheid benodigde klei zorgt voor veel transportbewegingen Indien er daadwerkelijk tuinen bij de huizen gerealiseerd worden dienen er

duidelijke geboden en verboden voor de bewoners opgesteld te worden om de waterveiligheid te kunnen garanderen.

De waterkering maakt geen deel meer uit van de ecologische hoofdstructuur

Page 5: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Trapdijk

Page 6: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Trapdijk

Voordelen Ruimte van de waterkering wordt maximaal benut omdat er geen taluds

aanwezig zijn. Door middel van het park op de onderste trede wordt de ecologische

hoofdstructuur in stand gehouden. De treden zijn ook geschikt voor andere functies, hierdoor is de trapdijk net als

de terpendijk flexibel qua functies.

 Nadelen Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt

worden. Lastig op te hogen in de toekomst omdat de breedte van de kruin al vastgesteld

is en wordt begrenst door de bebouwing op de tweede trede.. Wanneer de damwandschermen vervangen moeten worden gaan alle functies op

de dijk verloren. Alle kabels en leidingen die in het huidige tracé liggen dienen omgelegd te

worden.

Page 7: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Diepwand

Page 8: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Diepwand

Voordelen Volledige traject wordt eenduidig versterkt Weinig tot geen zetting vanwege de plaatsing van de diepwand in diepe

zandlagen. Combinatie van veel functies mogelijk, flexibel op dit gebied. Ecologische hoofdstructuur wordt niet aangetast

 Nadelen Erg dure oplossing. Lastig op te hogen in de toekomst (eenmalig mogelijk m.b.v. schotbalken). Maatschappelijk belang van zo’n dure oplossing is moeilijk aan te tonen. Kruisingen van Kabels en Leidingen (K&L) met diepwand zijn niet mogelijk. Erg lastig om de diepwand te vervangen, zonder achterliggende functies te

moeten opofferen als de levensduur van de diepwand verstreken is

Page 9: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Datacenter

Page 10: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Datacenter

Voordelen Inefficiënt ruimtegebruik van de kavels binnen het Science Park wordt

tegengegaan. Bespaard energie door waterkoeling van de servers. Ecologische hoofdstructuur wordt grotendeels gehandhaafd. De glasvezelkabels die in de dijk gesitueerd zijn kunnen na de aanleg van de

datacenters teruggeplaatst worden aangezien de datacenters zelf ook gebruik maken van deze voorzieningen.

 Nadelen Relatief lastig te inspecteren Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt

worden. De bebouwing is niet flexibel ingericht, wanneer een andere functie in de

gebouwen gewenst is dienen de gebouwen hier eerst geschikt voor gemaakt te worden.

Er zijn aanvullende maatregelen nodig om uitspoeling bij de overgangen van constructie naar grondlichaam te voorkomen.

Page 11: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Afwegingskader

Multicriteria analyse Flexibiliteit qua functies Verwachte kosten Beheerbaarheid Mogelijkheid tot versterken Faalmechanismen

  Terpendijk Trapdijk Diepwand Datacenter

Flexibiliteit qua functies ++ ++ + 0

Kosten + 0 -- -

Beheerbaarheid ++ 0 0 0

Mogelijkheid tot versterken ++ - - +

Faalmechanismen 0 + ++ -

Page 12: Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez 24-04-2012, Amsterdam.

Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

Vragen of opmerkingen?