HERNIEUWING - RK Kerk Dalfsen...1 Geloofsgemeenschap H. Cyriacus Dalfsen / Nieuwleusen HERNIEUWING...

of 20/20
1 Geloofsgemeenschap H. Cyriacus Dalfsen / Nieuwleusen HERNIEUWING Jaargang 63, nr. 12 12 oktober t/m 8 november 2019 Mgr. Woorts met zijn wapenschild “Christus filius dei vivi”
 • date post

  01-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HERNIEUWING - RK Kerk Dalfsen...1 Geloofsgemeenschap H. Cyriacus Dalfsen / Nieuwleusen HERNIEUWING...

 • 1

  Geloofsgemeenschap H. Cyriacus Dalfsen / Nieuwleusen

  HERNIEUWING

  Jaargang 63, nr. 12 12 oktober t/m 8 november 2019

  Mgr. Woorts met zijn wapenschild

  “Christus filius dei vivi”

 • 2

  UITJE UTRECHT Op 25 september zijn we ’s morgens met 16 parochianen in een busje naar Utrecht vertrokken.

  Om 10.30 uur kwamen we aan op de Maliebaan 40. Hier zijn de kantoren van het bisdom

  gevestigd. Hier werden we allerhartelijkst ontvangen door Monseigneur oftewel onze oud-pastoor

  Herman Woorts. Onder het genot van koffie, thee en een Utrechts duimpje (koekje), zoals wij

  onze Dalfser mop kennen, stak pastoor Woorts van wal over de kerkgeschiedenis.

  Deze geschiedenis is begonnen bij de H. Willibrord, eerste bisschop der Friezen zoals wij hier

  genoemd werden. Wat een bijzonder boeiend spreker is deze man, geweldig!

  Daarna kregen we een rondleiding door het

  gebouw waar een restauratieplan in

  uitvoering is. Dus veel steigers, er wordt met

  grote zorgvuldigheid alles geschilderd en

  behangen. Dit zoveel mogelijk in originele

  staat.

  Ook in de huiskapel waar elke ochtend nog

  een misviering is, worden de mooie

  schilderingen en glas in lood onder handen

  genomen.

  Hier

  worden

  ook in een

  kluis de

  relikwieën

  van het

  bisdom

  bewaard.

 • 3

  Na de rondleiding gingen we richting het centrum voor de lunch bij restaurant “de Rechtbank”. Na

  deze gezellige lunch zijn we naar de hoofdkerk van het bisdom gegaan.

  De Sint Catharinakathedraal of Catharijne kerk, wat in de tijd

  van de reformatie nog een van de weinige Rooms Katholieke

  kerken van Utrecht was. Dit is zeker niet de grootste of mooiste

  kerk van Utrecht. Hier is een

  kapel ingericht ter ere van

  monseigneur de Jong, onze

  bisschop die tijdens de

  Tweede Wereldoorlog aan het

  bewind was maar het vaak

  niet eens was met de Duitse

  machthebbers. Daarna nog

  langs de Utrechtse Dom.

  Waarna we rond 16.30 uur

  weer richting Dalfsen gingen.

  Al met al een geweldige dag.

  Dank aan Mgr. Woorts en de organisatie die dit mogelijk heeft

  gemaakt.

  Marianne en Kees Siero In de tuin van de Catharijnekerk en uitleg in de kerk.

  Zetel van de kardinaal

 • 4

  De vredeskapel van kardinaal de Jong met het bronzen kruis. Een kaarsje opsteken bij Maria.

  Karin Drost had een quiz georganiseerd in de bus met allemaal vragen over Pastoor Woorts. De vragen waren o.a: Wat is het geboortejaar van Herman Woorts? Hoe oud was hij toen hij pastoor werd van Dalfsen? Wat zijn zijn doopnamen? Welke wapenspreuk heeft Mgr. Woorts gekozen? Wat is de officiële aanspreekvorm van Mgr. Woorts? In Utrecht liggen relieken van een heilige waar Herman Woorts naar is vernoemd, welke heilige is dat? De 1e prijs was voor Mien Feijen en de 2e voor Inge Haarman, beiden ontvingen een parochiekaars.

  Jos Ramaker bedankt Mgr. Woorts en Karin Drost in de tuin van het bisdom voor de geweldige dag!

  Bij het Arriëns convict vertelde Mgr. Woorts dat een heel bekende parochiaan van ons hier de opleiding tot permanent Diaken volgt. Inmiddels heeft hij al twee colleges gevolgd. Het is een driejarige studie. Veel succes en een goede studie gewenst!

 • 5

  “GEWORTELD ZIJN” PASTORAAL ARTIKEL Op zaterdag 7 september zijn we met een grote groep gelovigen waaronder velen uit onze Emmanuelparochie naar Kevelaer geweest. Voor mij persoonlijk altijd een dag waar ik erg naar uitkijk. Daar wordt mijn geestelijke accu weer opgeladen, mede door het samen bidden, zingen en natuurlijk de vele gesprekken die vaak spontaan ontstaan. Kortom: we ontmoeten daar God én we ontmoeten elkaar. Elk jaar denk ik weer te zien en vooral te horen, hoezeer wij nog verankerd lijken te zijn in het geloof. We steken kaarsen aan, bidden vol overgave de Kruisweg en zingen de Litanie van Maria uit volle borst mee. In zijn preek vertelde ‘onze’ pastor Rutgers dat hij als jonge jongen de verhalen uit de Bijbel maar vaak ‘vreemde verhalen vond, soms zelfs bizar’. En ja, de taal die in de Bijbel gebruikt wordt, is soms ook moeilijk; de verhalen zijn vaak niet zo gemakkelijk te begrijpen en te doorgronden. De Bijbel is -vooral- ontstaan in een agrarische omgeving. Heel veel beelden zijn daarom ook ontleend aan de natuur, aan de wereld van de dieren en de planten. Wie kent er niet het beeld van het koren op de akker, het mosterdzaadje, de wijngaard, de vijgenboom en ga zo maar door. Voor ons, mensen, wordt ook vaak het beeld ‘boom’ gebruikt wanneer het gaat om ons geloofsleven. Ook al in het oude Testament. Bij psalm 1 lees ik over de gelovige mens: Hij is een boom in goede grond geplant, die geworteld is aan de waterkant. Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen. Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed. Evenals zo`n dag in Kevelaer kunnen ons de Bijbelse verhalen helpen om stevig verankerd, goed geworteld te blijven staan als er in ons leven een storm opsteekt. Opdat we niet zullen omwaaien in zware tijden, maar blijven vertrouwen op onze God die ons, mensen, en alles wat op aarde leeft, gewild heeft en liefheeft. Marga klein Overmeen, pastoraal werkster

  DOPEN

  Zondag 13 oktober a.s. is er een doopviering waarin Pastoor Monninkhof voorgaat. De dopelingen zijn: Simone van den Brink (dochter van Ronald van den Brink en Annelies van den Brink-Maats) en Liz van der Kamp (dochter van Teun van der Kamp en Maureen Kroes). Young Spirit verleent haar medewerking aan deze viering die om 14.00 uur begint.

  We feliciteren de doopouders, kinderen en hun familie en wensen hen een prettige dag.

 • 6

  CURSISTEN ‘VOORGAAN IN UITVAARTEN’ LOPEN STAGE Eén van de werken van barmhartigheid is het begraven van onze doden. Zoals het begin van het leven met veel liefde is omgeven en wij ook stil staan bij belangrijke momenten ‘tussendoor’, zo willen wij ook, wanneer het levenseinde daar is, de gestorvene alle eer geven en hen een passend afscheid gunnen. Als Emmanuelparochie en haar geloofsgemeenschappen zijn wij hierbij graag van dienst. In onze parochiekerken kunnen we voor uw dierbare een Eucharistieviering/Woord- en Communieviering of een Gebedsviering houden. In zo’n viering staan we uiteraard stil bij het verdriet om het verlies van diegene die wij uit handen moeten geven. Maar wij willen ook danken voor zijn of haar leven, bidden dat hij of zij in Gods vrede mogen zijn en dat God ons en allen, die met ons meeleven de kracht en de moed mag geven om samen de draad van het leven vast te houden. Deze vieringen worden voorgegaan door leden van het pastorale team. Maar het is ook mogelijk dat een parochiaan uit de eigen geloofsgemeenschap deze dienst verzorgd. Deze uitvaartvoorgangers worden zeer gewaardeerd, omdat zij vaak uit dezelfde plaats komen en hierdoor de overledene en diens nabestaanden goed kennen. Omgekeerd is het, dat voor de nabestaanden de betreffende voorganger vaak geen onbekende is. Als parochie willen wij deze vorm van betrokkenheid en dienstverlening graag op peil houden. Daarom zijn wij als pastoraal team heel blij, dat zich een aantal parochianen bereid hebben verklaard om zich door middel van een cursus en een praktijkstage te bekwamen in het voorgaan van uitvaartvieringen. Zij zijn een welkome aanvulling op de groep van parochiële uitvaartvoorgangers, die reeds actief zijn. Deze personen hebben het cursusgedeelte inmiddels met succes afgerond. Nu gaan ze bezig in praktijk. Hierdoor kan het zijn dat u hen in de komende tijd zult ontmoeten bij de voorbereiding van en het voorgaan in uitvaartdiensten. Samen met een lid van het pastorale team zullen zij een bezoek brengen aan de nabestaanden voor een voorbereidend gesprek. Hierna bereiden zij samen met de betreffende pasto(o)r en onder diens verantwoordelijkheid de uitvaart voor en gaan vervolgens samen voor in de viering. Het spreekt voor zich, dat dit in goed overleg gaat met u als familie van de overledene. Wij hopen, dat de cursisten een leerzame stage mogen hebben en dat zij bij u – als het aan de orde is – op een warm welkom mogen rekenen. Namens het pastorale team: Pastoor André Monninkhof

  REACTIE OP SCHOUDERKLOPJE DINY van HULZEN

  Dinie van Hulzen is mijn zus. Een nicht van mij heeft me een copia gesturd via e-mail. Ik vind het een heel leuke beschrijving over haar werk als vrijwilligster, zoveel jaren. Ik woon in Brasil al 50 jaren, en ik doe ook vrijwilligwerk in een ziekenhuis één keer per week, ook al 16 jaren. Dat doe ik sinds ik met mijn man( in memoria) toen we met ons project afmaakten, ging met pension. In mijn famielie weet ik dat sommigen nog steeds vrijwillig iets doen voor de gemeenschap. Hier in Brasil is dat ook, maar ik denk dat het in holland meer is, zal wel met de mentaliteit te maken hebben maar ik vond het erg indrukwekkend dat een nicht van mij het me stuurde via e-mail Wens jullie alle goeds, abraço brasileiro. Grada Broekmen van der Zwaan

 • 7

  Kent u ook iemand die veel voor onze parochie doet of heeft gedaan

  en ook een schouderklopje verdient?

  Stuur een e-mail naar [email protected]

  of app of bel naar 06-13190386

  Tonny Reimert is sinds 2011 lid van de locatieraad als

  bestuurslid Onderhoud en beheer gebouwen.

  Hij is in 2008 betrokken geraakt door het project “Werk

  aan de kerk” en van daaruit is hij, zoals hij zelf zegt:

  “blijven hangen”.

  Tonny is zelf handig en zorgt dat de juiste mensen op

  de juiste plek worden ingezet.

  Tonny is ook de man die achter de technische kant van

  de geluidsinstallatie in de kerk zit en zorgt dat de

  kachel brandt.

  Het opnemen van alle kerkvieringen wordt door hem

  ingesteld. Ook bij een avondwake en uitvaart worden

  de opnames tijdig door hem verzorgd.

  Met zijn idee uit Oostenrijk, en geinspireerd door

  Agnes Jacobs, heeft hij destijds voor de

  prachtige hekken achter in onze kerk gezorgd

  zodat de kerk wel afgesloten is, maar toch

  bekeken kan worden. Hij heeft ze in Nordhorn

  (Duitsland) op de kop getikt en laten stralen,

  behandelen en spuiten. De laatste tijd heeft hij

  gezorgd voor nieuwe vloerbedekking (van

  Ardesch Interiors) in het parochiecentrum en het

  repareren van de waterleiding.

  Zelfs vandaag (vrijdag 3 oktober) is hij druk geweest met het sausen van de Mariakapel.

  De lijst met alle werkzaamheden van Tonny is te lang om op te noemen en hij is veel achter

  de schermen bezig. Hij is bekend om zijn algemeen meedenkende en positieve houding.

  Tonny is altijd oplossingsgericht bezig, zeer besluitvaardig, gedreven en ondernemend.

  Kortom een man met gezond zakelijk inzicht en een zeer gewaardeerd bestuurslid.

  Tonny, hartelijk bedankt voor je enorme inzet,

  we hopen nog lang van jouw diensten gebruik te mogen maken!

  mailto:[email protected]

 • 8

  WAT IS JOUW MISSIE? (In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Noordoost-India) Het noordoosten van India is een bijzonder gebied. Slechts via een smalle doorgang is het verbonden met het centrale gedeelte van India. Het gebied bestaat uit zeven deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ genoemd worden. Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen en er zijn 220 officieel erkende talen. Dat zorgt geregeld voor spanningen en geweld. In de Himalaya zijn afscheidingsbewegingen actief. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in eigen land. Zij worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. Lange tijd was het gebied, met name in de Himalaya, verboden voor buitenlanders, nog tot het eind van de jaren 70 van de 20e eeuw. Missionering was toen strafbaar en werd leen door leken gedaan. Het christendom is er begonnen bij leken. Per deelstaat varieert het aantal christenen zeer sterk. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Het aantal roepingen is hoog, zodat er steeds meer priesters en religieuzen komen die vanwege hun afkomst vertrouwd zijn met de cultuur. De opleiding van priesters, religieuzen en catechisten uit de eigen regio is van belang om het evangelie binnen de specifieke situatie van de inheemse volken te verkondigen. Het waren internaatleerlingen uit de bergdorpen die hun families in de schoolvakanties enthousiast maakten voor het christendom. “Wij, scholieren, waren de eerste geloofsverkondigers”, vertelt een scholier. De nu 41-jarige was vele jaren werkzaam als catechist. Tegenwoordig werkt hij mee aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in de taal van zijn volk. Ook zijn 81-jarige vader, een voormalige animistische priester, is nu katholiek. De katholieke kerk in Noordoost-India ziet het als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen. En voor de bescherming van de schepping. Zij wil de inheemse bevolking begeleiden in een samenleving die verandert. In de campagne voor de Wereldmissiemaand richt Missio zich op de volgende aandachtspunten: Touring Sisters: twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters franciscanen verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Sisters actief. Hier zijn het zusters van de Misionary Sisters of Mary Help of Christians. Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve manier, zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig vervuild. De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren plukken, want zij zijn snelle plukkers. Ze worden uitgebuit en zijn vaak ook slachtoffer van mensenhandel en van orgaanhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren. Deze bewustwording doen ze met behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf de rollen spelen. Met deze campagne sluit Missio ook aan bij de Buitengewone Missiemaand die Paus Franciscus heeft uitgeroepen onder het thema ‘Gedoopt en Gezonden’. Dat thema daagt ons uit om na te denken over missie in deze tijd. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Missie is een ‘gezonden zijn’ die leidt tot een bekering van zowel degene die gezonden is, als van hen die hun boodschap ontvangen. In Christus is ons leven een missie! Wij zijn missie, omdat wij beeld van God zijn, beeld van zijn heiligheid en liefde. Ieder van ons is dus gezonden en heeft een missie. En ieder van ons geeft daar op eigen wijze vorm aan. Er wordt op zondag 20 oktober a.s. na de viering gecollecteerd voor de MISSIO.

 • 9

  ALLERZIELENVIERING zaterdag 2 november

  Afscheid moeten nemen doet pijn, brengt verdriet en verandert het leven. Allerzielen is een moment om stil te staan en het leven van onze overleden medeparochianen te gedenken. Met eerbied en respect noemen wij de namen van de overledenen en ontsteken een kaars, opdat hun licht van liefde in ons verder wordt gedragen als een licht dat ons verlicht en verwarmt. We hopen dat de Allerzielenviering een steun mag zijn voor iedereen die zowel sinds vorig jaar Allerzielen, alsook langer geleden, afscheid heeft moeten nemen van een dierbare. Aan de nabestaanden van de overleden parochianen van afgelopen jaar zal tijdens de viering een licht worden aangeboden, welke op het graf of thuis een plekje kan krijgen. Anderen zijn in de gelegenheid om voor of na de viering een lichtje mee te nemen tegen een vergoeding van € 1,-. Na afloop van de viering wordt u (mits de weersomstandigheden dit toelaten) uitgenodigd mee te gaan naar de begraafplaats van onze parochie. U bent allen van harte welkom in de Allerzielenviering op zaterdag 2 november, 19.00 uur.

  Wij noemen de overledenen van het afgelopen jaar

  11-12-2018

  Johanna Alberta Berendina Betsie Boerdijk- Krisman 89 jaar 15-12-2018

  Ymkje

  Ymkje Koerhuis- Teernstra 92 jaar

  5-1-2019

  Maria Hendrika Wilhelmina Marietje Dusink- Viskaal 82 jaar 16-1-2019

  Gesina Johanna Lucia Ine Koorman- Roelofs 74 jaar

  30-3-2019

  Gerardus Bernardus Gerrit Kamphuis 88 jaar 27-4-2019

  Hendrika Gerharda Maria Riek Noordman- Melenhorst 84 jaar

  5-6-2019

  Bernardus Gerardus Bernard Beumer 85 jaar 26-7-2019

  Bartha Antonia Betsie Krisman- Kerver 87 jaar

  16-8-2019

  Sjoerd Jacobus Jozef Sjoerd Bijlsma 88 jaar

  Heer, geef hen de eeuwige rust

  De werkgroep,

  Wim Jacobs, Tonny Mestebeld, José Boverhof en Inge Haarman

  Evenals vorig jaar wordt iedereen uitgenodigd, na de Allerzielenviering in de kerk, mee te gaan naar ons parochiekerkhof

  om de overleden parochianen van het afgelopen jaar te gedenken. U bent ook van harte welkom als uw dierbare al

  langer geleden is overleden.

  We gaan wandelend- in stille tocht- naar het parochiekerkhof. Wensballonnen zijn op de begraafplaats niet toegestaan.

  Vrijdag 2 november steken we een kaarsje aan

  voor de mensen die zijn heengegaan.

  Om stil te staan en aandacht te geven

  om wat ze hebben gedaan

  en aan de betekenis van hun en ons leven.

  Voor wie steek jij een kaarsje aan?

 • 10

  LITURGISCHE VIERINGEN EN BEURTEN

  ZATERDAG 12 OKTOBER 28e ZONDAG DOOR HET JAAR 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor Celebrant: Pastoor Monninkhof Lector: Mevr. J. Prins Collectanten: Groep 1 Koster: Dhr. H. Boerdijk Dienen: Rens Bosma en Anna en Linde Prins

  Intenties: Pastoor René van Eijden, Ria Wolfs-van Helvoort, Willem Haverink en Dina Haverink-Damman, overl. ouders v.d. Vechte-Kampman, Johan en Dinie Ramaker, Jan Meijer en Mini Meijer-Pot, overl. ouders Boerdijk-Temmink,

  19.00 uur Communieviering - Lemelerveld ZONDAG 13 OKTOBER 14.00 uur Doopviering m.m.v. Young Spirit in onze kerk 9.00 uur Communieviering - Hoonhorst 11.00 uur Eucharistieviering – Ommen 11.00 uur Eucharistieviering - Vilsteren MAANDAG 14 OKTOBER 19.00 uur Rozenkrans bidden in het parochiecentrum WOENSDAG 16 OKTOBER 9.00 uur Communieviering in het parochiecentrum (aansluitend is er dan koffie drinken) Voorganger: Diaken Hans Enthoven Intentie: Tot zekere intentie ZATERDAG 19 OKTOBER 19.00 uur Eucharistieviering - Hoonhorst ZONDAG 20 OKTOBER 29e ZONDAG DOOR HET JAAR 9.00 uur Communieviering m.m.v. het Dameskoor (koffie drinken) Voorganger: Dhr. G. Noordink, pastoraal werker Lector: Mevr. A. Scheperboer Gastdame: Mevr. K. Drost Collectanten: Groep 2 (deurcollecte Wereldmissiedag / Missio) Koster: Dhr. G. Hollak Dienen: Thijme van der Maaten en Leon Dijkman

  Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Ria Wolfs-van Helvoort 9.00 uur Eucharistieviering – Lemelerveld 11.00 uur Eucharistieviering – Ommen 11.00 uur Communieviering – Vilsteren 19.00 uur H. Lof in Hoonhorst WOENSDAG 23 OKTOBER 9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum (aansluitend is er dan koffie drinken) Celebrant: Pastoor Monninkhof Intentie: Tot zekere intentie ZATERDAG 26 OKTOBER 30e ZONDAG DOOR HET JAAR 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Young Spirit Celebrant: Pastor Rutgers Lector: Mevr. L. Boerkamp Collectanten: Groep 3

 • 11

  Koster: Dhr. G. Hollak Dienen: Rens Bosma, Sabine Wisse en Luuk Siero

  Intenties: Ria Wolfs-van Helvoort, Willem Haverink en Dina Haverink-Damman, overl. ouders v.d. Vechte-Kampman

  19.00 uur Eucharistieviering - Lemelerveld ZONDAG 27 OKTOBER 9.00 uur Communieviering – Hoonhorst 11.00 uur Eucharistieviering – Ommen 11.00 uur Eucharistieviering – Vilsteren WOENSDAG 30 OKTOBER 9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum (aansluitend is er dan koffie drinken) Celebrant: Pastoor Monninkhof Intentie: Tot zekere intentie VRIJDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN 9.00 uur Eucharistieviering in Ommen ZATERDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN 19.00 uur Gebedsdienst m.m.v. van het Herenkoor Voorgangers: werkgroep Avondwake Kosters: allen

  Intenties: Pastoor René van Eijden, Ria Wolfs-van Helvoort, overl. ouders Melenhorst-Hullen, fam. Feijen-Winkelman, Marco Kroes, overl. ouders Kroes- Kamphuis en familie, Angelique Mars, overl. ouders Mars.v.d. Vegt en overl. ouders Briët-Schelling(Emmeloord), Gerardus Nijboer en Maria Nijboer-Hogeman overl. fam. Nijentap-Brinkman, Johan en Dinie Ramaker, Johan van der Vegt, overl. ouders Feijen-van Hulzen en familie, overl. ouders van der Vegt-van der Vegt en familie, Ria van Hulzen-Geurts, Jo en Minie Haarman-Mars, overleden ouders Mestebeld- Potgraven, Riek Potgraven, Willem Stiekema

  19.00 uur Communieviering – Hoonhorst 19.00 uur Communieviering – Lemelerveld 19.00 uur Eucharistieviering – Ommen 19.00 uur Communieviering – Vilsteren ZONDAG 3 NOVEMBER 11.00 uur Eucharistieviering in Ommen 19.00 uur Top 2000 Dienst in de Grote Kerk aan het Kerkplein WOENSDAG 6 NOVEMBER 9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum (aansluitend is er dan koffie drinken) Celebrant: Pastoor Monninkhof Intentie: Tot zekere intentie VOORUITZICHTEN!!! Op zaterdag 9 november is er om 19.00 uur een Communieviering m.m.v. het Dameskoor. Dienen: Jelle van der Maaten en Amy Damen

  Kerkschoonmaak in de week van

  14 oktober

  door groep E

 • 12

  CATHOLICISM – VERKEN DE KERK

  Heb je je altijd al afgevraagd wat we nu precies geloven in de Rooms-Katholieke Kerk? Wil je weten welke plaats Maria heeft in het geloofsleven, wie Jezus is en meer te weten komen over het gebed, de liturgie en het eeuwig leven? Dan doe je er goed aan om je aan te melden. CATHOLICISM is een 10-delige dvd-serie gemaakt door bisschop Robert Barron. Barron is hulp-bisschop van het bisdom Los Angeles in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hij is de oprichter van Word on Fire Ministries, waarmee hij de eeuwenoude tradities en het geloof van de Kerk verspreid d.m.v. moderne kanalen, zoals Social Media. Kijk op: www.wordonfire.org. In het nieuwe kerkelijk jaar 2019 – 2020, wil ik graag met u deze ontdekkingstocht aangaan, samen met Robert Barron. Om zo samen te ontdekken wat het Rooms-Katholieke geloof inhoud en te bieden heeft. Aanleiding voor dit initiatief is het Jaar van de Eucharistie dat vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 door het aartsbisdom Utrecht wordt afgekondigd en dat eindigt op het hoogfeest van Christus Koning in 2020. De bedoeling van CATHOLICISM – Verken het Geloof, is dat we ongeveer twee uur samenkomen, een aflevering kijken en vervolgens met elkaar erover in gesprek gaan. Het is niet verplicht alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, u kunt natuurlijk ook gerust zelf een keuze maken. Wél is het praktisch dat u zich bij mij, pastor Johan Rutgers, pr. opgeeft, dan kunnen we rekening houden met de hoeveelheid koffie en thee. Er is géén verplichte bijdrage, maar een vrijwillige gift om de onkosten te dekken is van harte welkom en wordt zéér gewaardeerd. Voor wie: Iedereen die geïnteresseerd is in het Rooms-Katholieke geloof Waar: Parochiecentrum Sint Vituskerk, Langewijk 172, 7701 AK Dedemsvaart Hoe laat: 19.30 tot 21.30 uur Wanneer in 2019

  3 december – Jezus, God en mens Wanneer in 2020

  7 januari – Het onderricht van Jezus 4 februari – Het mysterie van God 3 maart – Maria, de Moeder van God 7 april – Petrus en Paulus 12 mei – Christus en de Kerk 2 juni – Liturgie en Eucharistie

  (in juli en augustus niet i.v.m. zomerperiode) 1 september – De gemeenschap van de heiligen 6 oktober – Gebed en geestelijk leven 3 november – Het eeuwig leven

  Kosten: Vrije gift Aanmelden d.m.v. een e-mail te sturen naar [email protected] o.v.v. “CATHOLICISM - Verken de Kerk” of door te bellen met nummer 06 53 21 01 74. Vermeld dan even je naam en je verdere contactgegevens. Graag tot ziens bij één van de bijeenkomsten (of alle 10 natuurlijk). Alle goeds, zegen en inspiratie toegewenst, Pastor Johan Rutgers, pr. Emmanuelparochie

 • 13

  INZICHT & UITZICHT: ACTIVITEITENPROGRAMMA EMMANUELPAROCHIE

  Voor de komende weken staan de volgende activiteiten gepland (voor meer informatie zie de brochure en de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl): Woensdag 2 oktober 20.00 uur:

  AD Fontes Bijbel-leesgroep in Dedemsvaart door pastor Rutgers (iedere 1e woensdag van de maand)

  Woensdag 9 oktober 20.00 uur: Filosofie in Heino door pastor Butti (iedere 2e woensdag van de maand) Woensdag 9 oktober 20.00 uur: Lezing over Hildegard van Bingen in Ommen door R. Huyskes Donderdag 10 oktober 20.00 uur: Het geloof van Israël in Heino door pastor Butti (iedere 2e donderdag van de maand) Donderdag 15 oktober 20.00 uur (en niet 19.30 uur, zoals in de brochure staat) Maria in Beeld in Ommen door Mgr. Woorts Woensdag 16 oktober 14.00 uur: Pelgrimsreis naar Santiago de Compostella in Lemelerveld door pastor Schoorlemmer Donderdag 17 oktober 19.30 uur: Geloven Nu in Ommen door pastor Butti Zondag 20 oktober 19.00 uur: Filmavond in Hardenberg Maandag 28 oktober 20.00 uur: Pastor zijn voor mensen met een verstandelijke beperking in Dalfsen door ds. H. Schipper Donderdag 31 oktober 20.00 uur: Filmavond in Heino Donderdag 31 oktober 20.00 uur: Israël: een rondleiding in Dalfsen in het parochiecentrum door pastor Butti (vijf avonden: elke 4e donderdag van de maand)

  TOP-2000-DIENST OP 3 NOVEMBER 2019: SET ME FREE Zondag 3 november - 19.00 uur Top-2000-dienst in de Grote Kerk te Dalfsen Met muzikale medewerking van: Young Spirit, Dorien Jansen en Gerard Nederveen, Manou Westera, Maurice Compagner, Floris van Meerveld en Robert Westera. Anco Tol zal de dienst leiden. Het is 30 jaar geleden dat de muur in Berlijn viel, dat bracht ons op het thema ‘Set me free’. Eén nummer mag niet ontbreken die avond: ‘Over de muur’ van Klein Orkest, maar de overige muziek bepaal jezelf. We hebben een lijst samengesteld met nummers die te maken hebben met het thema. Bepaal zelf welke muziek er gespeeld gaat worden dus stem op je favoriete nummers via www.top2000kerkdienst.nl/dalfsen. Stemmen kan t/m 16 oktober. Na de dienst is er gelegenheid na te praten in de kerk, er zullen dan nog nummers klinken die het net niet gehaald hebben. Namens Podium van Kerken Dalfsen Hermy Bredewold, Ali Kamphuis, Gerard Nederveen en Anco Tol

 • 14

  BOERDERIJVIERING bij boomkwekerij Koggel aan de Oude Dijk in Dalmsholte

  Zondag 29 september j.l. werd een bijzondere dienst gehouden in het teken van het platteland en de kerk met als voorganger pastoraal medewerkster Marga klein Overmeen. Het thema van de boerderij-viering was “Geworteld zijn”. In de agrarische sector ben je met je werkzaamheden letterlijk en figuurlijk gebonden aan de plek. Gebonden aan de grond en de bedrijfsgebouwen, en daardoor ook sterk verbonden met de omgeving, waar families vaak al generaties lang “geworteld zijn”. Bij de overweging interviewde Marga de gastheer en gastvrouw die volgens eigen zeggen “met beide benen in het stoefzand staan”. Grote hilariteit was er, toen net op het moment dat Gerrit en Rita Koggel bedankt werden voor hun gastvrijheid en medewerking aan deze bijzondere viering, het licht uitviel.

  Ondanks het slechte weer was er een grote opkomst maar was het te nat om de boomkwekerij van de familie Koggel te bezichtigen. Zij kweken een zeer uitgebreid assortiment bomen en heesters, algemeen voorkomende soorten maar ook zeldzamere. Ook adviseren ze u graag over de juiste plek voor uw boom of heester met als devies: "De kracht van de boom zit niet in de takken maar in de wortels".

  Na de viering was er koffie en krentenbrood en werd er gezellig nagepraat.

  Hartelijk dank aan de werkgroep KIP (Kerk in Platteland) en de muzikale ondersteuning van het koor Voices. Wie weet? De volgende boerderijviering eens in Dalfsen?

 • 15

  LECTORI SALUTEM, Op adem komen in een klooster …

  Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft behoefte aan een

  adempauze? Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend programma aan

  rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het kloosterleven én waarin

  thema’s uit het dagelijkse leven verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops

  en gesprekken. Door het ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat

  in de kloosters zoals stilte, rust, bezinning en ontmoeting…

  Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s. Vadere bestaat uit

  verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Ons comité van

  aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder Thomas

  Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.

  Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:

  1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober

  14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg

  2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot

  donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt Zie voor meer informatie

  www.vadere.nl En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring

  TERUGBLIK OP VIERINGEN Viering op de Vecht Vele belangstellenden woonden de Interkerkelijke Viering op 25 augustus jl. op de Vecht bij. De dienst werd gehouden vanaf een drijvend podium waar de dagen daarvoor het meerdaagse Festival gehouden werd. Bezoekers volgden de dienst vanaf het water, zoals in bootjes en op een drijvende tribune en vanaf de kant. De werkgroep die de organisatie van de viering jaarlijks op zich neemt, koos dit jaar voor het thema Levend Water. Predikant Hans Baart verzorgde het welkom, pastoor Monninkhof de meditatie en predikant Kees van Dijk nam de Bijbellezing voor zijn rekening. Een voor deze gelegenheid samengesteld kinderkoor en het koor Intermezzo zorgden voor de muzikale omlijsting. Gebedsviering op de Schuinesloot Zondag 7 juli jl. is er een zeer geslaagde gebedsviering geweest op een melkveehouderij op de Schuinesloot. Er waren maar liefst ruim 150 personen aanwezig uit de gehele Emmanuelparochie. Samen bidden en zingen ‘met hart, hoofd en handen’ en luisteren naar wat er verteld werd over het boerenleven. Na afloop bleven allen nog lang met elkaar in gesprek onder het genot van een kopje koffie en thee met krentenwegge, koek en cake. Ook was er gelegenheid om het bedrijf te bezichtigen. Tevens was er een, gesponsorde, proeverij van allerlei melkproducten. Er kan teruggekeken worden op een bijzondere zondagmorgen.

  JUBILEUMCONCERT

  2 november is het zover. Dan viert het Sallands Bachkoor met een groots concert haar 40-jarig

  jubileum. We starten met Song for Athene van de 20e-eeuwse componist John Tavener.

  Misschien kent u dit van de uitvaart van Lady Diana in 1997 in de Westminster Abbey.

  Daarna één van de weinige Latijnse missen van onze naamgever J. S. Bach. Dit keer

  de ‘korte mis’ in G groot (BWV 236) met onder meer een prachtig Gloria.

  Na de pauze opnieuw een mis, nu van W. A. Mozart. Zijn Grote Mis in c-klein (KV 427) is net als

  het Requiem onvoltooid gebleven. Hij schreef het voor zijn vrouw de sopraan Constanze Weber.

  Met name de sopraanpartijen zijn dan ook virtuoos! Van harte welkom op 2 november om 20.00

  uur in De Antenne, Wilhelminastraat 3, 7701 HA Dedemsvaart. Kaarten zijn te bestellen via

  Sallandsbachkoor.nl

 • 16

  PLANNENMAKER (een verhaal om voor/zelf te lezen) Iedereen verveelt zich wel eens, maar zoals meneer Penningmeester dat doet, is bar en boos. Hij is nog te vervelend om het knopje van de t.v. in te drukken, kun je nagaan, Z’n vrouw is bij de buren koffie gaan drinken. Vervelen kun jij je wel alleen, heeft ze gezegd. Nu zit hij al een uur lang in zijn stoel te hangen en verveeld rond te draaien tot hij er draaierig van wordt. “Als ik nu niets ga doen, word ik er ziek van”, zegt hij tegen zichzelf. “Ik moet tegen iemand kunnen praten, dan maar iemand bellen, maar wie?” Hij draait zo maar eens aan de wereldbol. “Het land, dat ik het eerste zie, als ie stilstaat, pak ik”, zegt hij. En dat wordt Brazilië. Gelukkig weet hij hoe hij moet bellen naar zo’n ver land: wat nummertjes draaien, even wachten, en dan een heleboel nummers achter elkaar, ’n paar zessen, ’n zeven en ’n acht, even wachten, ja, daar komt iemand aan de lijn. “Hallo”, zegt een jongetje aan de andere kant van de wereld. “Hallo, met meneer Penningmeester uit Holland”, zegt hij terug,“ “Ik wou eens weten, wat jij aan het doen bent?” Het jongetje vertelt eerst dat hij Antonio heet en dat hij met andere kinderen aan het spelen is. Ze maken paardjes en ezeltjes van modder, zijn zusje maakt een wagentje van plankjes en flessendoppen. Dat zijn de wielen. Verder zoeken ze steentjes en spelen dat ze alles wegbrengen. “Hebben jullie dan geen speelgoed?” vraagt meneer Penningmeester. “Nou niet meer”, zegt Antonio, “eerst hadden we met z’n allen een bal, maar die is lek. Nu spelen we gewoon met iets anders. Wij vervelen ons nooit en de groetjes van ons allemaal”, zegt Antonio nog. Meneer Penningmeester staat na het gesprekje nog een hele poos na te denken. Die kinderen hebben geen speelgoed en toch vervelen ze zich nooit. En dan wil hij meer weten over Brazilië en belt opnieuw. “Hallo, met Olivia”, zegt nu iemand. O jee, ’n mevrouw. “Met meneer Penningmeester uit Holland, “mag ik weten wat u aan het doen bent?” “Dat mag”, zegt Olivia. “Wij koken eten, mijn man, mijn zoon en ik, wij hebben de kookbeurt en dan koken we eten voor zes families, eenenveertig mensen”. “Wat een hoop werk”, zegt meneer Penningmeester, “waarom kookt niet iedereen gewoon zelf zijn eten?” “O nee”, zegt Olivia, “wij zijn arme mensen, begrijpt u, de een heeft wat meel, de ander wat groente, sommigen hebben weer bonen of vlees en weer anderen hebben helemaal niets. Als we alles samen doen, heeft iedereen wat te eten. Als je deelt, heeft iedereen genoeg en het is nog gezellig ook met zoveel mensen om de tafel. Wij maken er iedere dag een feest van. Ik ga nu weer gauw verder koken. Dag meneer”. En weer denkt meneer Penningmeester na. Zij delen het eten wat ze hebben samen en dat is nog gezellig ook, zei Olivia. Dan belt hij opnieuw. “Met Manuel”, zegt nu iemand. “Met meneer Penningmeester, meneer Manuel, wat bent u aan het doen?” “Wij spitten de akker, met vier buurmannen samen hebben we een stukje grond gekocht. Eerst hebben we struiken weggehaald en nu spitten we met z’n allen de grond om, dan hebben we straks een juweel van een groentetuin. Wij hebben nog wel geen zaad om te zaaien, want dat is erg duur hier, maar we gaan ervoor sparen, wij met z’n allen. Als we zaad kunnen kopen, maken we een mooie groentetuin. Maar ik ga nu snel weer aan het werk. Dag meneer”. En opnieuw denkt meneer Penningmeester na. Zo doen ze dat dus, in Brazilië. Samen spelen, samen koken en het eten delen, samen de tuin omspitten en samen sparen om zaad te kunnen kopen en een groentetuin maken. Ik krijg daar een plan door. Ik krijg een goed idee! Ik ga mensen vragen om samen met mij iets te doen voor de mensen in Brazilië. Wij gaan samen zaad kopen en samen gezellige brieven schrijven, onze kinderen kunnen tekeningen maken voor de kinderen daar. Ik ga mensen uitnodigen om mee te doen. Hij gaat aan tafel zitten om zijn plannetje op te schrijven en om te versturen aan een heleboel vrienden. (een verhaal in het kader van Wereldmissiedag) Uit: Als het op vieren aankomt

 • 17

  BIJ DEZE! Hallo Inge, mocht er nog een kleine ruimte over zijn in de komende Hernieuwing, is het dan mogelijk om te bedanken voor de grote bereidheid en hulp van vele vrijwilligers om het parochiecentrum uit- en weer in te ruimen, zodat de nieuwe tapijttegels gelegd konden worden? En ook voor Tonny Reimert, die veel moeite heeft gedaan om een lastig te vinden lekkage op te sporen en te verhelpen? Met vriendelijke groet, Karin Drost

  DIALECTVIERING IN HEINO EN LIEDERHOLTHUIS

  In het weekend van 19 en 20 oktober is er zowel in de RK Kerk in Heino als in de kerk in Lierderholthuis een dialectviering. Dit jaar worden beide vieringen ondersteund door het koor Together. Het thema van de viering is ---- de krach van ’t gebed --- Alle parochianen en andere belangstellenden van de hele Emmanuelparochie zijn van harte welkom om samen met ons te bidden en te vieren, in voor velen van ons, onze moedertaal. Op zoaterdag 19 oktober um 19.00 uur in de R.K. Kerke ‘Onze Lieve Vrouw

  Tenhemelopneming’ te Heino en zundag 20 oktober um 09:00 in R.K. Kerke ‘Heilige

  Nicolaas’ te Lierderholthuus. Werkgroep woord- en communieviering Heino & Lierderholthuis.

  H. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL In Overdinkel vindt zondag 20 oktober voor de 107de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaats, met als thema: ‘Je bent niet alleen’. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in het park, met als hoofdcelebrant hulpbisschop Hoogenboom. Na de Mis volgt de processie. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk. “Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen,” zo verwacht de Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. “Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.” Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk een viering in het teken van Gerardus. Sinds enkele jaren worden er ook kinderactiviteiten georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. Meer informatie: parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) via tel.: 053 5381304 of via e-mail: [email protected] Bij het parochiecentrum kunnen ook (mis)intenties worden opgegeven. Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00. IBAN: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

 • 18

  MARIETJE KROES SCHENKT GLAS IN LOOD RAAM

  Even op bezoek bij Marietje Kroes wonende aan het

  Pleijendal nummer 30.

  Haar overleden man Dorus, had veel aandacht voor dit

  soort glas in lood ramen. Bij het opruimen vond ze het

  jammer dat dit stukje historie van haar man bij de

  kringloopwinkel terecht zou komen. De kinderen hebben

  er geen belang bij om het een plaats in huis te geven.

  Marietje is ziek en ze gaf aan graag eens mensen te

  ontmoeten van de kerk, dus na een afspraak maken

  staat de koffie klaar voor een praatje.

  Als dank voor het glas in loodraam heeft Karin Drost

  haar een bos bloemen gebracht namens onze

  parochiegemeenschap.

  We wensen Marietje van harte beterschap toe en

  binnenkort zal ook onze pastoor André Monninkhof

  zeker bij u op de koffie komen!!

  Hartelijke groet, namens onze hele parochie!

  Jos Ramaker

  BEZINNING: EEN GLAS WATER (Stress loslaten – een kort inspirerend verhaal over het omgaan met stress). Een leraar psychologie loopt rond in het klaslokaal en vertelt zijn leerlingen over het omgaan met stress. Hij heeft een glas water in zijn hand. Alle leerlingen verwachten de vraag: of het glas halfvol of halfleeg is. In plaats daarvan vraagt de leraar met een glimlach op zijn gezicht: “Hoe zwaar is dit glas?” De leerlingen geven antwoorden variërend van 25 gram tot 200 gram. De leraar antwoordt: “Het absolute gewicht doet er niet toe. De zwaarte hangt vooral af van hoe lang ik het glas vasthoud. Als ik het een minuut vasthoud, is het geen enkel probleem. Na een uur krijg ik pijn in mijn arm. En als ik het glas de hele dag vast zou houden, zal mijn arm gevoelloos worden en op den duur verlammingsverschijnselen vertonen. Dus hoe langer ik het vasthoud, hoe zwaarder het wordt.” Hij vervolgt: “Stress en zorgen zijn als dit glas water. Er even aan denken is geen probleem. Als ik er langer aan denk, zal het me pijn gaan doen. Als ik er de hele dag aan denk, zal het me verlammen. Ik zal tot niets meer in staat zijn.” Conclusie: Het is belangrijk om stress en zorgen los te laten. Zo vroeg als je kunt. Accepteer je situatie en richt je aandacht op wat je wel kunt doen. En vergeet niet om het glas water op tijd neer te zetten. Uit: beleven/org

 • 19

  ROZENKRANS BIDDEN Elke 2e maandag van de maand is er gelegenheid om samen de Rozenkrans te bidden en stil te staan bij de geheimen. Op maandag 11 november: de glorievolle geheimen Op maandag 9 december: de blijde geheimen Op maandag 13 januari: de geheimen van het licht Op maandag 10 februari: de droevige geheimen Om 19.00 uur in het parochiecentrum Jij / u bent van harte welkom Karin Drost

  GERARDUSKALENDER 2020

  Elke dag een beetje spirit!

  De Gerarduskalender 2020 is er, weer uitgebracht door Klooster Wittem. Het is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “ ELKE DAG BEETJE SPIRIT” Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. Allemaal om u aan het begin van de dag een positief gevoel te geven.

  De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom het Klooster Wittem. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het Klooster worden georganiseerd. De kalender is weer verkrijgbaar bij de heer Jan Kamphuis, tel: 0529 432086, onder genot van koffie/thee en een praatje kunt u deze daar ophalen. Wij vinden het fijn dat Jan zich dit jaar er ook weer voor in wil zetten. De Gerarduskalenders kosten € 7,40 per stuk, met schild. Nadere informatie en voor de kalenders kunt u ook contact opnemen. Met vriendelijke groet, R. en G. Hollak, tel: 0529 433331 BUREAU-AGENDA Maandag 14 oktober 19.00 uur Rozenkrans bidden in het parochiecentrum Maandag 28 oktober 20.00 uur Ontmoetingsavond pastoraat voor mensen met een verstandelijke beperking Dinsdag 29 oktober 10.00 uur Redactievergadering Dinsdag 29 oktober 20.00 uur Clustervergadering Donderdag 31 oktober 19.45 uur Israël (een rondleiding) met Dhr. J. Butti

  UITGAVE VOLGENDE HERNIEUWING

  De volgende Hernieuwing wordt op maandag 4 november gedrukt. Deze loopt van 9 november t/m 6 december = 4 weken!!! De kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 30 oktober.

 • 20

  Bij overlijden belt u de

  parochietelefoon:

  06-13190386

  Voor dopen, trouwplannen, en

  Sacrament van de zieken kunt u

  Pastoor Monninkhof bellen.

  Ziekenhuisopname, ziekte, geboorte en

  jubilea kunt u doorgeven aan Jeanne

  Bontje, tel 432381 tussen 17.00-19.00

  uur.

  In noodgevallen kunt u elke zondag en

  maandag altijd bellen:

  06-50412238 Een van de pastores in de

  regio helpt u dan verder.

  Verhuisberichten graag doorgeven via

  [email protected]

  Help jezelf. Help de ander tel 0900-

  1262626 ( 5 ct p.m.)

  www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

  w w w . r k k e r k d a l f s e n . n l

  Emmanuelparochie Pastoor: André Monninkhof 06-22786151 e-mail [email protected] Pastor: Marga klein Overmeen 06-18276484 e-mail [email protected]

  Locatieraad H.Cyriacus Dalfsen Jos Ramaker, voorzitter tel 06-15036244

  Erik Kampman, penningmeester tel 06-44758380

  Karla Noordman, secretaris tel 06-52186897

  Email: [email protected]

  Tonny Reimert, beheer gebouwen tel 433537

  Parochiecentrum

  Pleijendal 5, 7721 DW, Dalfsen tel 435004

  Geopend maandag van 9.30 tot 11.00 uur

  Misintenties mogen in de brievenbus of via

  e-mail bij Ria Mars: [email protected]

  Banken:

  H. Cyriacus NL88 RABO 0312 8464 60

  Actie Kerkbalans NL75 RABO 0312 8186 61

  Caritas NL80 RABO 0312 8192 50

  P. Thomasfonds NL13 RABO 0138 6412 42

  Parochiehuis

  Jan Jager (privé) 06-25391225 / 433960

  Bezorging Hernieuwing

  Annelies Koggel tel 433703

  e-mail: [email protected]

  Kerkradio

  Tonny Reimert tel 433537

  Beheerder Begraafplaats

  Wim Kroes tel 434324

  Begraafplaatsadministratie

  Marco Oude Nijeweme tel.434762

  e-mail: [email protected]

  Grafdelvers:

  René Hilgenkamp tel 431683

  Wouter Nijentap 471335/ 06-2095 0718

  Bloemengroep:

  Ria van der Vegt tel:434606

  Mariet Booijink tel:431893

  Stichting Vrienden van de Cyriacus

  Voor giften en schenkingen:

  NL 29 RBRB 09008.65.962

  [email protected]

  FAMILIEGEBEURTENISSEN

  mailto:[email protected]://www.steunpunthuiselijkgeweld.nl/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]