Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

of 21 /21
Herman Wijffels CIRCULAIRE ECONOMIE WAAROM, EN HOE DAN?

Embed Size (px)

description

Herman Wijffels - Nederlands econoom, bedrijfsleider en politicus - geeft zijn kijk op de economie van de toekomst. Een urgent, maar optimistisch pleidooi voor een circulaire economie.

Transcript of Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

  • 1. Herman WijffelsCIRCULAIRE ECONOMIEWAAROM, EN HOE DAN?

2. WAAROM? VOLGENS LEIDENDE GEOLOGEN LEVEN WEMOMENTEEL IN HET ANTHROPOCEEN, HET TIJDPERKMENS MENSHEID SPEELT BEPALENDE EN VERSTORENDEROL IN GEOLOGISCHE PROCESSEN; AANTASTENECOSYSTEMEN PASSEN MET HUIDIGE BEVOLKINGSOMVANG,WELVAART EN MANIER VAN PRODUCEREN ENCONSUMEREN NIET MEER OP ONZE PLANEET 3. IMENSELIJKE IMPACT OP ECOSYSTEMEN=P W TOMVANGBEVOLKINGWELVAARTCONSUMPTIEPRODUCTIETECHNOLOGISCHVERMOGENX X 4. GROEI GEBRUIK MATERIALEN IN 20E EEUW BOUWMATERIALEN 36X ERTSEN EN MINERALEN 27X FOSSIELE ENERGIE 12X BIOMASSA 3,6X GEBRUIK PER HOOFD VAN 4,5 NAAR 9 TON/JR 5. TECHNOLOGIE INDUSTRILE TIJD- BE- EN VERWERKEN ANORGANISCH MATERIAAL- VERBRANDEN FOSSIELE ENERGIE- CHEMISCHE TECHNOLOGIE IN INDUSTRIE,LANDBOUW EN GENEESKUNDE- LINEAIRE PROCESSEN 6. PLANETARY BOUNDARIES 7. TREND EN SCENARIOS 8. REDUCTIE OVERSHOOT 9. HOE: VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR 10. DECOUPLING 11. VOORWAARDEN VOORONTKOPPELING- BEWUSTWORDING EN ACCEPTATIE DATHUIDIGE MANIER VAN LEVEN EN WERKENONHOUDBAAR IS GEWORDEN- ONTWIKKELING RELATIONELE ETHIEK ENCULTUUR DIE ZIET OP HET CIRCULAIREKARAKTER EN HET GEHEEL VAN HET LEVEN- STABILISATIE WERELDBEVOLKING- MINDER NADRUK OP BNP-GROEI EN BETEREVERDELING WELVAART, DEEL-ECONOMIE 12. KENMERKEN CIRCULAIRE ECONOMIE SAMENWERKING IN PRODUCTIEKETENS AANPASSING INSTITUTIES ALSMEDEDINGINGSRECHT, INTELLECTUEELEIGENDOMSRECHT, BELASTINGEN NIEUWE VORMEN VAN EIGENDOM ENGEBRUIK DIE HERGEBRUIK BEVORDEREN (MICRO)TECHNOLOGIE VOOR EFFICINTERGEBRUIK NATUURLIJKE HULPBRONNEN 13. TECHNOLOGIEN INFORMATIE- EN COMMUNICATIE T HERNIEUWBARE ENERGIE T LEVENSWETENSCHAPPEN/ BIO T NIEUW MATERIALEN T NANO T 3- D - PRINTEN 14. CONCLUSIE HOUDBAAR LEVEN IN HET ANTHROPOCEENVRAAGT OM HET ONTWIKKELEN VAN EENVOLGENDE BESCHAVING, GEBASEERD OP: ONDERLIGGENDE WAARDEN ALS SAMEN-WERKEN,DELEN, RELATIONELE ETHIEK NIEUWE VORMEN VAN GOVERNANCE ENORGANISEREN, CIRCULAIRE ECONOMIE NIEUWE (TOEPASSINGEN VAN) TECHNOLOGIE 15. [email protected]