Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

21
Herman Wijffels CIRCULAIRE ECONOMIE WAAROM, EN HOE DAN?

description

Herman Wijffels - Nederlands econoom, bedrijfsleider en politicus - geeft zijn kijk op de economie van de toekomst. Een urgent, maar optimistisch pleidooi voor een circulaire economie.

Transcript of Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

Page 1: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

Herman Wijffels

CIRCULAIRE ECONOMIEWAAROM, EN HOE DAN?

Page 2: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

WAAROM?

• VOLGENS LEIDENDE GEOLOGEN LEVEN WE MOMENTEEL IN HET ANTHROPOCEEN, HET TIJDPERK MENS

• MENSHEID SPEELT BEPALENDE EN VERSTORENDE ROL IN GEOLOGISCHE PROCESSEN; AANTASTEN ECOSYSTEMEN

• PASSEN MET HUIDIGE BEVOLKINGSOMVANG, WELVAART EN MANIER VAN PRODUCEREN EN CONSUMEREN NIET MEER OP ONZE PLANEET

Page 3: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

MENSELIJKE IMPACT OP ECOSYSTEMEN

OMVANG BEVOLKING

WELVAART CONSUMPTIE PRODUCTIE

TECHNOLOGISCH VERMOGEN

P W T

X X

I

=

Page 4: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?
Page 5: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

GROEI GEBRUIK MATERIALEN IN 20E EEUW

• BOUWMATERIALEN 36X

• ERTSEN EN MINERALEN 27X

• FOSSIELE ENERGIE 12X

• BIOMASSA 3,6X

• GEBRUIK PER HOOFD VAN 4,5 NAAR 9 TON/JR

Page 6: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

TECHNOLOGIE INDUSTRIËLE TIJD

- BE- EN VERWERKEN ANORGANISCH MATERIAAL

- VERBRANDEN FOSSIELE ENERGIE

- CHEMISCHE TECHNOLOGIE IN INDUSTRIE, LANDBOUW EN GENEESKUNDE

- LINEAIRE PROCESSEN

Page 7: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?
Page 8: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?
Page 9: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

PLANETARY BOUNDARIES

Page 10: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

TREND EN SCENARIO’S

Page 11: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?
Page 12: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

REDUCTIE OVERSHOOT

Page 13: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

HOE: VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR

Page 15: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?
Page 16: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

DECOUPLING

Page 17: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

VOORWAARDEN VOOR ONTKOPPELING

- BEWUSTWORDING EN ACCEPTATIE DAT HUIDIGE MANIER VAN LEVEN EN WERKEN ONHOUDBAAR IS GEWORDEN

- ONTWIKKELING RELATIONELE ETHIEK EN CULTUUR DIE ZIET OP HET CIRCULAIRE KARAKTER EN HET GEHEEL VAN HET LEVEN

- STABILISATIE WERELDBEVOLKING- MINDER NADRUK OP BNP-GROEI EN BETERE

VERDELING WELVAART, DEEL-ECONOMIE

Page 18: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

KENMERKEN CIRCULAIRE ECONOMIE

• SAMENWERKING IN PRODUCTIEKETENS• AANPASSING INSTITUTIES ALS

MEDEDINGINGSRECHT, INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, BELASTINGEN

• NIEUWE VORMEN VAN EIGENDOM EN GEBRUIK DIE HERGEBRUIK BEVORDEREN

• (MICRO)TECHNOLOGIE VOOR EFFICIËNTER GEBRUIK NATUURLIJKE HULPBRONNEN

Page 19: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

TECHNOLOGIEËN

• INFORMATIE- EN COMMUNICATIE – T

• HERNIEUWBARE ENERGIE – T

• LEVENSWETENSCHAPPEN/ BIO – T

• NIEUW MATERIALEN – T

• NANO – T

• 3- D - PRINTEN

Page 20: Herman Wijffels: Circulaire economie. Waarom, en hoe dan?

CONCLUSIE

• HOUDBAAR LEVEN IN HET ANTHROPOCEEN VRAAGT OM HET ONTWIKKELEN VAN EEN VOLGENDE BESCHAVING, GEBASEERD OP:

• ONDERLIGGENDE WAARDEN ALS SAMEN- WERKEN, DELEN, RELATIONELE ETHIEK

• NIEUWE VORMEN VAN GOVERNANCE EN ORGANISEREN, CIRCULAIRE ECONOMIE

• NIEUWE (TOEPASSINGEN VAN) TECHNOLOGIE