Herinneringssieraden by Goudsmid Margriet

download Herinneringssieraden by Goudsmid Margriet

of 44

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Design

 • view

  429
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Herinneringssieraden Dit zijn sieraden die herinneren aan mensen, dieren en gebeurtenissen. Wanneer een dierbare overlijdt laat dit vaak een enorme leegte achter en zijn herinneringen volop in uw gedachten aanwezig. Sommige herinneringen kunt u tastbaar maken. Door bijvoorbeeld een dierbare of een belangrijke gebeurtenis te symboliseren in een sieraad. Heeft u bijvoorbeeld een sieraad liggen van uw overleden dierbare en wilt u hier graag wat mee doen? Dit sieraad kan ik dan verwerken in een nieuw sieraad zodat u dit sieraad zelf kunt dragen. Goudsmid Margriet kan het sieraad vermaken. Dit gebeurt met behoud van bijvoorbeeld de inscriptie – zetting(en) en andere ornamenten. Goudsmid Margriet kan het dierbare goud omsmelten en een geheel nieuw sieraad vervaardigen naar uw eigen ontwerp, of naar een ontwerp wat u samen met Goudsmid Margriet heeft gemaakt. Goudsmid Margriet kan het as van uw dierbare overledene verwerken in het sieraad. Het as kan in een bestaande of geheel nieuw sieraad verwerkt worden. Samen met u ontwerpt Goudsmid Margriet een geheel of gedeeltelijk nieuw sieraad waarin het as verwerkt wordt. U kunt er zelf voor kiezen of het as wel of niet zichtbaar gedragen wordt in het sieraad. Wilt u er bij zijn als Goudsmid Margriet het as in uw sieraad verwerkt? Dat kan uiteraard! Samen met U ontwerpt Goudsmid Margriet een sieraad met een enorme emotionele waarde! Kijk in de Portfolio van Goudsmid Margriet en laat u inspireren door de verschillende voorbeelden. vermaakte herinneringssieraden. omgesmolten herinneringssieraden. assieraden herinneringssieraden Sinds kort kunt u bij Goudsmid Margriet ook Herinneringssieraden/assieraden online kopen. Margriet heeft een collectie ontworpen en vervaardigt. U kunt de sieraden bestellen in onze nieuwe online shop Neem gerust contact op met Goudsmid Margriet als u vragen heeft!

Transcript of Herinneringssieraden by Goudsmid Margriet

 • 1. Voor meer voorbeelden en informatie bezoek: Goudsmid Margriet.comGemaakt door: Margriet Burger-SchoutenHerinnerings SieradenHerinnerings SieradenAtelier - Shop onlineGoudsmid MargrietSieraden met een verhaal

2. Voor meer voorbeelden en informatie bezoek: Goudsmid Margriet.comGemaakt door: Margriet Burger-SchoutenHerinnerings SieradenHerinnerings SieradenAtelier - Shop online 3. Mijn verhaalSieraden vertellen een verhaalDiep onder de aardkorstwacht een verhaal op onthullingmooie ruwe handen leggen het blootnemen de erts mee naar het daglichteerst zuivering, daarna het ambachthet verhaal begint haar vorm te vindenhet is een onstuimig verhaaler is veel liefde en herkenninger is een sieraad, perfecthet draagt de juiste woorden in zicher is de edelsteenmet de warme uitstralingdaarom kies ik dit sieraad voor jouwant om jou draait dit verhaalMargriet Burger - Schouten 4. Herenring vervaardigt van 2x TrouwringenAtelierGeboorte, trouwen en rouwen zijn sinds jaar endag belangrijke gebeurtenissen in het leven vaneen mens.Deze drie gebeurtenissen kunnen allemaalverwerkt worden in herinnerings sieraden,geboorte sieraden en trouw sieraden.Maar ook andere emoties en gebeurtenissenkunnen verwerkt worden in een sieraad, denkt uaan bijvoorbeeld verschillende jubilea en anderemijlpalen.In haar atelier vervaardigt Goudsmid Margrietmaatwerk sieraden voor al haar klanten! Eensieraad gemaakt door een Goudsmid is altijduniek! Er is geen sieraad hetzelfde.Het proces van idee naar ontwerp en uiteindelijkeen prachtig handgemaakt sieraad is heelbijzonder.Dit proces begint altijd met een vrijblijvendkennismakingsgesprek. 5. Gouden hanger met Robijn met mogelijkheid tot plaatsing van as van de overledeneShop onlineGoudsmid Margriet is gespecialiseerd in hetvervaardigen van sieraden die betrekking hebbenop de 3 emoties in een mensenleven te weten:geboorte, trouwen en rouwen.Hiervoor heeft zij voor u een collectiesamengesteld die met grote zorg en liefdeontworpen zijn.In de online shop vindt u geboorte, trouwringen enherinnerings sieraden - as sieraden. In de sieradenkan zichtbaar of onzichtbaar as geplaatst worden.U kunt veilig uw sieraad bestellen in de Shoponline van Goudsmid Margriet! 6. AtelierZilveren hanger met het as van deoverledene (onzichtbaar)Het ontwerp : 2x de letter L en in de bol in hetmidden het as van haar overleden zoon,onzichtbaar geplaatst. 7. AtelierZilveren damesring met Robijn en hetas van de overledene (zichtbaar)Het ontwerp: De 2 draden zijn mevrouw haarinitialen. De Robjn is haar zoontje en in de zettingzit het zichtbare as van haar overleden man.. 8. Shop online Hanger Twinkel : Witgoud met Cubic Zirkonia - Witgoud met zichtbare asPrijzen vanaf: 195,00 euro excl. collier 9. Shop online Hanger Twinkel : Geelgoud met zichtbare as - Geelgouden hangerPrijzen vanaf: 195,00 euro excl. collier 10. Atelier Geel-wit en roodgouden damesring met Smaragd en DiamantDeze bijzondere ring is vervaardigd van 2x trouwringen van haar ouders. Haar meest dierbaremensen in elke ring weergegeven. 11. Atelier Witgouden damesring met Diamant en het as van de overleden(onzichtbaar)Onder de Diamant is het as van haar overleden kind geplaatst. 12. Goudendamesring metDiamant en asvan de overedene(zichtbaar)Haar verhaal:Mijn vader en ik warenaltijd vier handen op eenbuik.Vier jaar geleden dieenorme rotziekte.Gevochten als een leeuw.Chemos, bestralingennieuwe kuren uit Amerikamaar helaasDe laatste maanden warenvoor hem vreselijk wat eenpijn en niet meer kunnenlopen.Alle dagen heb ik geholpenmet de verzorging tot hijzijn laatste adem uitblieswas ik bij hem.Na zijn overlijden heb ikhem zelf verzorgd en in dekist gelegd zoals ik methem had afgesproken.En toen kwam het grotegemis.Ik wilde heel graag eensieraad met zijn as erin.Deze ring is niet meer rondmaar doorbroken zoals hetnu voor mij voelt omdatmijn vader er niet meer is.Het as moest voor mijzichtbaar zijn.Mijn vader was een manvan mensen, bloemen,vogels, en buiten zijn.Dus ik wil hem nietwegstoppen onder hetgoud.De andere kant wordt voormijn moeder als die komtte overlijden en hetdiamantje maakt het danweer 1 geheel.Margriet ik ben joubijzonder dankbaar dat jijdeze bijzondere ring voormij hebt gemaakt en datmijn man er aan meemocht werken.Jij hebt er voor gezorgddat mijn vader weer bij mijis, niet alleen in het hart,maar ook om mijn vinger.Dankje Margriet jij bentmet recht een goudsmidmet passie.Liefs GeertjeAtelier 13. Shop online Hanger Hart : Geelgoud met Robijn - Geelgoud met halfdoorzichtbare as (achterkant)Prijzen vanaf: 229,00 euro excl. collier 14. Shop online Hanger Hart : Geelgoud - Zilver met zichtbare asPrijzen vanaf: 229,00 euro excl. collier 15. AtelierGeel-witgouden Herenring met 12xDiamantenIn maart 2013 hebben mijn vrouw en ik gezocht op internetof er een Goudsmid was die herdenking sieraden maakt.Wij kwamen toen op de site van Goudsmid Margriet enhadden daar allebei een heel goed gevoel bij. Toen nog nietwetende dat mijn vrouw Irene op 6 juni 2013 plotseling zouoverlijden.Ik wilde iets met onze trouwringen en heb een afspraakgemaakt met Margriet.Toen vanuit Rotterdam naar Noordbroek gereden en metMargriet overlegd wat ik wilde, en kon doen, met onzetrouwringen.Toen ik had uitgelegd hoe onze relatie 27 jaar is geweestheb ik mede met advies van haar, de ring van mijn overledenvrouw iets smaller laten maken en aan elkaar laten smeden.Daar waar ze aan elkaar zijn gemaakt is er een bandje vanwit goud overheen gemaakt wat voor mij het symbool is vande twee eenheid die wij waren.Buiten het feit dat de ring fantastisch is geworden heb ikgrote bewondering voor het inleven van Margriet in mijnverhaal, en dat toen weer naar mij over wist te brengen, hoedit was te verwerken in de twee gouden ringen.Ik draag hem nu pas een dag maar voel dat het een goedekeuze is geweest en dat hij is gemaakt met liefde.Diep respect voor zon vakvrouw die volgens mij ookPsycholoog had kunnen worden maar gelukkig Goudsmid isgebleven.Wim RijntjesRotterdam 16. AtelierWitgouden damesring met het as vande overledene (onzichtbaar)Haar verhaal:Al een poosje heb ik rondgelopen met het ideeom een ring te laten ontwerpen.Een ring waarin ik het as van mijn dierbare kanmeedragen en waarin mijn liefde wordt uitgedrukt.Margriet heeft mij zo goed aangevoeld. Onder hetluisteren van mijn verhaal tekende ze het ontwerpvan de ring.Een ontwerp dat me heeft ontroerd en geraakt.De symbolen op de ring zijn voor mij zo treffend:het hart maar ook de onvolgroeidheid/teerheidvan het leven, de traan maar ook de glimlach.Alles zo prachtig. Zelf de ring met as kunnenvullen heeft het nog persoonlijker gemaakt.De ring is me dierbaar en past bij mij.Bedankt!Julia 17. Atelier Zilveren collier met aan het uiteinde as van de overledene (zichtbaar)In het collier zijn onderdelen en het as geplaatst van haar overleden dochter. 18. AtelierGouden HerenringZijn verhaal:Op 1 augustus 2011 overleed mijn vrouw Jannie, plotseling.Al heel snel ontstond bij mij de behoefte van onzetrouwringen een herinneringsring te laten maken.Via internet belandde ik op de website van Margriet. Haarwebsite straalde een vakmanschap, passie enbetrokkenheid uit.Nadat ik een afspraak had gemaakt, kwamen we al snelsamen tot een mooi ontwerp voor een ring.Mijn ring is vervaardigd van goud, uit onze trouwringen,waarbij de originele inscriptie is bewaard.Het symboliseert het verdriet en de levensopvatting van mijnvrouw Jannie. Ik wilde in de ring hebben verwerkt hetverdriet maar ook de levensopvatting van mijn vrouw.Het verdriet komt naar voren in het gehamerde deel van dering.Mijn vrouw en ik hebben de opvatting dat het leven geenbegin of eind kent. Het is een reis waarbij je telkens eennieuwe fase ingaat. Dit wordt gesymboliseerd door degladde, ononderbroken ring welke op het brede gedeelte isgeplaatst.Om de sterke band tussen ons, samen met onze 2 kinderente symboliseren, heeft Margriet in de gladde ring, 1deel goud verwerkt, en 3 delen mat goud. Het rode goudsymboliseert mijn vrouw en de 3 matte delen symboliseertonze 2 kinderen en mijzelf.Ik ben erg onder de indruk van Margriets passie enbevlogenheid. Ik zal haar daar waar nodig is danook aanbevelen!Bert Timmer 19. Shop online Hanger Ster : Witgoud met Smaragd- Witgoud met zichtbare asPrijzen vanaf: 219,00 euro excl. collier 20. Shop online Hanger Ster : Geelgoud - Geelgoud met zichtbare asPrijzen vanaf: 219,00 euro excl. collier 21. AtelierGouden damesring met Ioliet(watersaffier)Deze ring is vervaardigd van een gedeelte vanMevrouw haar Trouwring (onderste deel) en deZegelring van haar overleden man.(bovenste deel) 22. AtelierGouden damesring met SaffierDeze ring is vervaardigd van 1x trouwring met Saffier enpareldraad bijgevoegd. 23. AtelierGouden hanger met ornament en Cubic ZirkoniaDit ontwerp is vervaardigd van 1x Trouwring een onderdeel uiteen zegelring en een nieuwe hartvormige Cubic Zirkonia. 24. AtelierZilveren damesring met 5xAquamarijnen en zichtbare as van deoverledene (zichtbaar)Haar verhaalHoi Margriet,Je had gelijk hoor ik zit er de hele middag alnaar te kijken! Ben er super blij mee, hij is echtprachtig geworden.Ik vond het super om zelf het as te kunnenplaatsen en op deze manier mijn kleine mannetjealtijd bij me te hebben. Bedankt!Ik vond het erg mooi om deze ring samen met joute ontwerpen en draag hem dan ook met heelveel trots! 25. Shop online Hanger Druppel : Geelgoud met Saffier - Zilver met halfzichtbare as (achterkant)Prijzen vanaf: 139,00 euro excl. collier 26. Shop online Hanger Druppel : Zilver - Zilver met zichtbare asPrijzen vanaf: 139,00 euro excl. collier 27. AtelierWit-geelgouden damesring met RobijnDit bijzondere ontwerp is vervaardigd van 2xTrouwringen en de Robijn is speciaal geslepenvoor dit ontwerp. 28. AtelierGouden herenring initialen en het as van deoverledene (zichtbaar)Het ontwerp is zelf ontworpen door kleinzoon. In het middenzijn voorletter met daarachter het as van zijn