Heijmans Almere Poort

of 38 /38
www. ALMEREGREENPOORT .nl EENGEZINSWONINGEN HET STRAND, DE STAD EN HET BOS BINNEN HANDBEREIK Ruime woning met tuin Direct naast het stadsbos Pampushout Nabij Cascadepark Dichtbij het IJmeer en het strand Energielabel A Natuurlijke wadi’s Groen lint dwars door de wijk ALMEREGREENPOORT

Embed Size (px)

description

Heijmans Almere Poort brochure

Transcript of Heijmans Almere Poort

Page 1: Heijmans Almere Poort

www.ALMEREGREENPOORT.nl

EENGEZINSWONINGEN • HET STRAND, DE STAD EN HET BOS BINNEN HANDBEREIK

Ruime woning met tuin • Direct naast het stadsbosPampushout • Nabij Cascadepark • Dichtbij hetIJmeer en het strand • Energielabel A • Natuurlijkewadi’s • Groen lint dwars door de wijk

ALM

ER

EG

REEN

PO

OR

T

heijm_almeregreen_omslag_0112 24-01-2012 10:36 Pagina 1

Page 2: Heijmans Almere Poort

Een nieuwe wijk met veel groen en kwalitatief goede en eigen-

tijds geprijsde woningen. Dat is in één zin samengevat GREEN

in Almere Poort. In de directe omgeving liggen recreatiegebied

Pampushout en het Cascadepark. Op loopafstand vind je de

strandjes aan het IJmeer. En door het parkachtige lint hoef je de

wijk niet eens uit om het gevoel van ‘buiten wonen’ te ervaren.

In GREEN in Almere Poort staat de beleving van de woonom-

geving centraal. Een wijk met een dorps karakter, parkachtige

wadi’s, allerlei soorten beplanting en comfortabele eengezins-

woningen mét tuin. Kortom, een wijk om je in thuis te voelen.

INHOUD

5428221610

GROEN WONEN IN ALMERE POORT

3

GREENINHOUD

De voordelen van nieuwbouw 6

Energiezuinig wonen 8

Wonen in Almere 10

Een aangename groene wijk 16

De architect aan het woord 20

Een heerlijke tuin 22

Vijf verschillende woningtypes 28

Eengezinswoningen 30

Hoekwoningen 40

Optiemogelijkheden 54

Interieuradvies en tips 58

Cooking en Wellness 64

Technische omschrijving 70

Colofon 74

Situatietekening 75

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:37 Pagina 2

Page 3: Heijmans Almere Poort

54

GREENARTIST’S IMPRESSION

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:37 Pagina 4

Page 4: Heijmans Almere Poort

Ben je toe aan een nieuw huis op een andere plek? Denk dan eens aan GREEN in

Almere Poort. Dit nieuwbouwproject biedt comfort, gemak en veel mogelijkheden

om je persoonlijke woonwensen te realiseren. Daarnaast woon je in een nieuw

huis meestal veiliger en energiezuiniger dan in een bestaande woning. Alles is

immers volgens de nieuwste inzichten gebouwd. Bovendien is nieuwbouw ook

financieel erg aantrekkelijk.

DE VOORDELENVAN NIEUWBOUW

…MEER (ENERGIE)BESPARINGElke nieuwbouwwoning in GREEN heeft standaard energielabel A. Dat

betekent dat het huis zeer energiezuinig is. Daarmee draag je bij aan

een beter milieu én bespaar je op de energiekosten.

…MEER BELASTINGVOORDEELVoor een nieuwbouwhuis hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen;

je koopt het huis vrij op naam. In veel gevallen kun je daarnaast gebruik

maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Kijk ook voor meer infor-

matie hierover op de site www.eigenhuis.nl

…MEER COMFORT De woningen in GREEN zijn goed geïsoleerd, zowel wat kou en hitte

betreft als wat geluid betreft. Daarnaast zorgen moderne technieken in

deze woningen voor een aangename manier van verwarmen. Dat maakt

het binnenklimaat nog behaaglijker en gezonder.

…MEER RUIMTELIJKE BELEVINGNieuwbouwwoningen zijn ruimtelijk. Alles in huis voldoet namelijk aan

de nieuwste wettelijke eisen (Bouwbesluit). Dat betekent onder meer

dat de plafonds en deuren hoger zijn en de trappen minder steil. Ook

gelden minimale afmetingen voor bijvoorbeeld toiletruimten en gangen.

…MEER SFEER EN SAAMHORIGHEIDDe nieuwbouw in GREEN leidt tot saamhorigheid. Jij en je buren maken

een nieuwe start en dat schept een band. Daarnaast is de omgeving zo

ingericht, dat je gemakkelijk met je buren in contact komt, bijvoorbeeld

bij de speelplekken. Goed burencontact draagt bij aan het woongenot.

…MEER WOONPLEZIERIn GREEN wordt de woonomgeving ingericht volgens de modernste

inzichten op het gebied van leefbaarheid. Dat betekent dat zich in de

directe omgeving parken, openbaar groen, speelplekken, scholen, win-

kels en voldoende parkeervoorzieningen bevinden.

Datzelfde geldt voor de verbindingen van het openbaar vervoer.

…MEER DUURZAAMHEIDNieuwbouwwoningen zijn duurzamer, omdat ze het milieu minder

belasten en minder CO2 uitstoten. Dit is onder meer te danken aan de

goede isolatie en het gebruik van duurzame technieken om de woning

van warmte en stroom te voorzien. Het groene karakter in GREEN wordt

versterkt doordat de woningen met duurzame bouwmaterialen worden

gebouwd, zoals verantwoord gekapt hout.

…MEER TOEKOMSTIGE WAARDEBij stijgende energielasten zal het energiezuinige huis in verhouding nog

in waarde stijgen.

…MEER VEILIGHEIDNieuwbouwwoningen zijn gebouwd volgens de modernste veiligheids-

eisen. De woningen in GREEN hebben bijvoorbeeld inbraakwerend

hang-en-sluitwerk. In nieuwbouwwijken is ook de woonomgeving inge-

richt volgens de laatste inzichten op het gebied van veiligheid.

76

GREENNIEUWBOUW

Alle woningen in GREEN worden uitgerust met een

Wattcher. Dit slimme apparaatje maakt het stroom-

verbruik van het hele huis op een mooie manier in-

zichtelijk. Als je een apparaat aan- of uitzet, toont de

Wattcher direct het verschil. Zo zie je waar de energie

wordt verbruikt en ontdek je wat je kunt besparen.

Met de Wattcher kun je 10% tot 20% aan elektriciteit

besparen. Dat komt overeen met zo’n 80 tot 160 euro

per jaar voor een gemiddeld gezin. Door het besparen

van energie reduceer je direct de uitstoot van CO2.

Kortom, de Wattcher is goed voor jezelf én voor het

klimaat. Het apparaatje is trouwens ontworpen door

de bekende Nederlandse designer Marcel Wanders.

Hij ontwierp de Wattcher als het kloppend hart in

huis. Een product dat helemaal thuishoort in jouw

woning in GREEN.

ENERGIE BESPAREN MET DE WATTCHER...

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:37 Pagina 6

Page 5: Heijmans Almere Poort

ENERGIEZUINIG WONEN

Alle woningen in GREEN Almere Poort worden aange-

sloten op stadswarmte, ook wel stadsverwarming

genoemd. Dit betekent dat er niet zelf gestookt hoeft

te worden. Het is dus gemakkelijk en tegelijkertijd

goed voor het klimaat. Alle woningen dragen dan ook

het A-label voor energiezuinig wonen.

Een woning met stadswarmte heeft geen gasleidingen, geen cv-ketel

en geen rookgasafvoerkanalen. Dat is veilig en bespaart ruimte. Een

ander voordeel is dat het huis snel opwarmt en dat het kraanwater

snel warm is.

Besparen

De overheid en de energiebedrijven hebben afgesproken dat de kosten

voor stadswarmte niet hoger zijn dan de kosten voor aardgas in een

vergelijkbare woning. Net als bij gas en elektriciteit bestaat de prijs van

stadswarmte uit een deel vastrecht en een deel verbruikskosten. In de

praktijk gaat de prijs op en neer, vergelijkbaar met de prijs van aard-

gas. Stadswarmte draagt bij aan een beter klimaat en wordt door nieu-

we technieken steeds milieuvriendelijker. Doordat er voor dit stadsdeel

één grote warmtebron beschikbaar komt in plaats van een cv-ketel in

elk huis, is stadswarmte energiebesparend. Mede hierdoor wordt

Almere Poort een heel duurzaam stadsdeel.

Standaard wordt iedere woning uitgerust met een energieverbruiks-

meter. Door deze ‘wattcher’, die inzicht geeft in je energieverbruik, kun

je desgewenst maatregelen nemen om je verbruik aan te passen.

98

GREENENERGIEZUINIG

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:38 Pagina 8

Page 6: Heijmans Almere Poort

De woningen in Almere Poort zijn verdeeld in een aantal

wijkdelen of ‘woonkwartieren’, waarvan een deel inmid-

dels is bewoond. De eengezinswoningen van GREEN

komen in het Homeruskwartier in het noordwesten van

de wijk. Deze buurt krijgt een uniek karakter, omdat in

een groot deel van het Homeruskwartier de mogelijkheid

bestaat om een eigen huis te bouwen. Ook is er speciale

aandacht voor de groenvoorziening en de aansluiting bij

omliggende parken en het natuurgebied Pampushout.

Aan voorzieningen geen gebrek in Almere Poort. Op dit

moment zijn er al vijf basisscholen gevestigd en verschil-

lende scholen op het gebied van voortgezet en hoger

onderwijs. Medische voorzieningen zijn aanwezig in de

vorm van een gezondheidscentrum, een huisartsenprak-

tijk en een fysiotherapiepraktijk. Op verschillende plek-

ken zijn of komen buurtwinkelcentra met winkels voor

dagelijkse boodschappen.

Gelijk opgaand met de groei van het aantal bewoners zal

het aanbod op deze en andere gebieden de komende

jaren alleen maar toenemen.

A6

A6

A1

A2

A2

A9

A1

A1

A9

A10

A10

A10

Amsterdam

Diemen

Abcoude

AmsterdamZuidoost

Weesp

Naarden

Almere

Almere-Haven

Muiderberg

Muiden

Pampushout

Almere-Poort

N702

N701

N236

N523

N703

Bussum

GREEN

Godendreef

Homeruslaan

Hogering

CASCADEPARK OOST

HOMERUSKWARTIER

PAMPUSHOUT PAMPUSHOUT

MIDDENKANT

HOGEKANT

EUROPAKWARTIER WEST

EUROPAKWARTIER OOST

COLUMBUSKWARTIER

CASCADEPARK WEST

Elemen

tendre

ef

EuropalaanEuropalaan

Marinastrand

Marinahaven

Poortdreef

LAGEKANT

VOORTUIN

OLYMPIAKWARTIER OOST

TOPSPORT

OLYMPIAOFFICEPARK

OLYMPIAKWARTIERWEST

KUSTZONE

IJmeer

Gooimeer

Almeerderstrand

N701

N701

N702

N702

N701

N701

GREEN

EEN IDEALEUITVALSBASISAlmere Poort heeft zijn naam niet zomaar gekregen. Deze spectaculaire uitbreidingswijk vormt vanuit de

Randstad letterlijk de poort naar Almere en Flevoland. De gunstige ligging nabij snelweg A6, op slechts

twintig minuten van Amsterdam, maakt dit een aantrekkelijke vestigingsplaats voor mensen die buiten wil-

len wonen en in de Randstad werken. Als in de toekomst station Almere Poort gestalte krijgt, is de wijk ook

per trein goed bereikbaar. Nu al zijn er diverse busverbindingen.

LOCATIE

1110

GREENLIGGING

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:38 Pagina 10

Page 7: Heijmans Almere Poort

Spreken van een groeigemeente is in het geval van

Almere een enorm cliché. Almere profileert zich als

stad van de toekomst, en niet zonder reden. Sinds de

eerste bewoners zich er in 1976 hebben gevestigd,

heeft de stad zich ontwikkeld tot een gemeente met

ruim 190.000 inwoners. Daarmee is het nu al de zevende

stad van Nederland en in de komende jaren zal die

groei alleen maar doorzetten.

ALMERE BY NIGHT

Het motto ‘Het kan in Almere’ weerspiegelt de ambities. Er wordt ruim

baan gemaakt voor revolutionaire uitbreidingsplannen, architectonische

hoogstandjes en stadsvernieuwing, maar ook voor natuurgebieden en

grootschalige evenementen.

Almere is bovenal een moderne stad met een groot scala aan voorzie-

ningen, waar de inwoners ten volle van profiteren. Een van de drukst

bezochte plekken is het stadshart, waar bezoekers kunnen kiezen uit

een aanbod van ruim vierhonderd winkels. Uiteraard zijn alle bekende

merken hier vertegenwoordigd. Ook het woonwinkelcentrum Doemere in

Almere Buiten is een ervaring op zich. In dit complex, met meer dan vijftig

winkels, is werkelijk alles te vinden op het gebied van wonen. Bekende

publiekstrekkers zijn ook bioscoop Utopolis, de schouwburg en het theater

met de tot de verbeelding sprekende naam ‘de Roestbak’.

Gezellig met vrienden naar een van de vele restaurants en daarna naar

een (dans)café, casino of naar het poppodium. Almere bruist tot in de

kleine uurtjes.

Wie zich aan de drukte wil onttrekken, kan heerlijk genieten van het water

en de natuur. Met aan de ene kant het Gooimeer en aan de andere kant

het IJmeer en Markermeer is Almere een waar paradijs voor watersport-

liefhebbers. Wandelen en fietsen kan bij uitstek in het Almeerderhout,

een bosgebied van elfhonderd hectare, en in de Oostvaardersplassen,

waar ontelbare vogels het unieke moerasgebied bevolken.

1312

GREENMETROPOOL

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:38 Pagina 12

Page 8: Heijmans Almere Poort

ALMEREBY DAY

1514

GREENHOT-SPOTS

Een middag weg, een avondje uit of een weekend vol vermaak;in Almere is keus genoeg. Wij geven je vast een paar tips:

■ Het strandZonnen in voorjaar en zomer, uitwaaien in herfst en winter. Bij de ‘hotspots’ van Almere mag een uitje naar het strand natuurlijk niet ontbre-ken. Bewoners van Almere Poort boffen helemaal: hier ligt het strandecht vlákbij!

■ Almere CentrumShoppen, eten en uitgaan in een modern stadshart te midden van ruimvierhonderd winkels. Dat zegt genoeg, toch? Elke laatste zondag vande maand is er koopzondag.

■ Skatepark Almere BuitenHet is weer eens wat anders: in de Evenaar in Almere Buiten ligt eenskatepark dat in Nederland zijn gelijke niet kent. Skateboarders, inline-skaters en BMX’ers gaan los op 85 x 25 meter aan obstakels.

■ Vroege VogelbosGoed voor een fijne wandel- of fietstocht met aantrekkelijke pauze bijde theeschenkerij. Het Vroege Vogelbos gaat vanzelf over in het Begin-bos en het Kromslootpark.

■ ArchitectuurstadWandelend door de stad vallen de bijzondere gebouwen direct op. Wiemeer wil weten over de architectonische hoogstandjes in Almere kaneen bezoekje brengen aan Casla, het Centrum voor Architectuur, of eenarchitectuurroute van de plaatselijke VVV volgen.

■ EvenementenstadJazz Below the Sea, de Holland Triathlon, het Almere Haven Festivalen zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het hele jaar door vindener grote en minder grote evenementen plaats in de stad. Voor elkwat wils!

■ TopsportcentrumDeze unieke indoor topsportlocatie bevindt zich in Almere Poort. Naastde thuiswedstrijden van VC Omniworld (volleybal) en Almere Pioneers(basketbal) zijn hier regelmatig grote sportevenementen te zien.

■ Ontmoet de natuurNiet te missen voor bewoners van Almere GREEN Poort: het Pampus-hout. Dit uitgestrekte stadsbos meet een kleine 500 hectare en ligtdirect ten noorden van de wijk. Je kunt er heerlijk wandelen, fietsen,paardrijden en skeeleren. Grote kans dat je onderweg reeën, buizerds,konijnen, meerkoeten, kuifeenden en andere dieren tegenkomt.

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:39 Pagina 14

Page 9: Heijmans Almere Poort

NUTTIGE ENAANGENAME

GROENE BUFFER

Een van de meest in het oog springende onderdelen van GREEN in Almere

Poort is de wadi, een groen gebied dat in de hele buurt voor de verschil-

lende woningen te vinden is. In de oorspronkelijke (Arabische) betekenis is

een wadi een rivierdal in een droog gebied. Meestal staan wadi’s droog,

maar in natte periodes vangen zij het overtollige water op.

In GREEN heeft de wadi een dubbelrol. Aan de ene kant is het een groene zone die de natuur-

lijke uitstraling van de buurt versterkt en voor allerlei ontspannende doeleinden kan worden

benut. Tegelijkertijd heeft de wadi een functie voor de opvang van regenwater, dat via gootjes

van de daken af hier naartoe wordt geleid en in de bodem wordt opgenomen. Naast de wadi

is er ook een parkachtig lint dat zich dwars door de buurt slingert. Kinderen kunnen er heerlijk

spelen, er kan gepicknickt worden, een praatje met de buren worden gemaakt of je kunt er

lekker in het gras neerploffen met een boek.

1716

GREENEEN GROENE BUFFER

heijm_almeregreen_01_17_0112 23-01-2012 10:39 Pagina 16

Page 10: Heijmans Almere Poort

"Ons project GREEN is heel gunstig gelegen,

op de rand van recreatiegebied Pampushout

en op loopafstand van het IJmeer en het

strand.

De buurt profiteert van zijn natuurlijke, recreatieve omge-

ving en we hebben ervoor gekozen om de buurt een

sfeer te geven die daarbij aansluit: landschappelijk en

ontspannen. De buurt heeft een natuurlijke uitstraling

met groene bermen, meidoornhagen en wadi’s met knot-

wilgen en bloeiend gras. De wadi’s passen niet alleen

goed in deze sfeer, ze hebben ook een praktische functie,

namelijk het opvangen, zuiver maken en infiltreren van

regenwater. Via gootjes wordt het water van de daken

vervoerd naar deze groene bermen en erin opgenomen.

De buurt heeft een heldere opzet met drie parallelle

straatjes van waaruit je zicht hebt op Pampushout. Deze

straten worden afgewisseld met groene hofjes en verhar-

de hofjes waar de bewoners parkeren. Zo ontstaat een

speels effect van korte en langere woonblokjes in de

straten en is er dwars door de buurt een lint met speel-

en verblijfsplekken.

Centraal in de buurt komt een picknickplek onder een

grote esdoorn en in de andere groene hofjes worden

speeltoestellen geplaatst, gemaakt van natuurlijke mate-

rialen. Kinderen kunnen naar hartenlust ravotten tussen

de bomen en in het gras.

De woningen hebben allemaal een fijne achtertuin op

het westen, oosten of zuiden. Maar ook de voorkant is

bijzonder. De huizen met de middagzon aan de voorzijde

krijgen een privé-stoep, met ruimte voor een zitje. Ze zijn

bereikbaar via een eigen bruggetje dat door de wadi

heen loopt. Dat is nog eens een leuke manier om je

woning binnen te komen. Bovendien heb je naast de

voordeur je eigen plek in de zon, zodat je de kinderen

ook op straat ziet spelen."

VEELRUIMTE OMELKAAR TEONTMOETEN

Stedenbouwkundige Esther Vlaswinkel van Inbo

18

GREENINTERVIEW STEDENBOUWKUNDIGE

19

heijm_almeregreen_18_31_0112 23-01-2012 10:51 Pagina 18

Page 11: Heijmans Almere Poort

"Het groene en ontspannen karakter van de buurt

doet ons denken aan de tuindorpen uit het begin

van de twintigste eeuw. Dat zijn woonwijkjes

waarin bomen en groen de sfeer bepalen, de hui-

zen tuinen hebben en de architectuur van de

huizen in één sfeer is ontworpen.

Met deze gedachte zijn wij op zoek gegaan naar een vriendelijke

architectuur voor de huizen. Daarbij vinden we het belangrijk dat

er zowel eenheid als een bepaalde mate van afwisseling zal

ontstaan.

De straten in dit plan kennen een vrij strak ritme, maar toch is

geen enkele straat hetzelfde. Afwisseling zit in de wisselende

lengte van de blokjes en in de gevels. Zo zijn er op een aantal

plekken verspringende gevels met een dwarskap en wordt het

metselwerk uitgevoerd in drie verschillende tinten. Ook krijgt

een deel van de woningen een pergola bij de entree.

Alle hoekwoningen hebben een wit gekeimde gevel. Keimen is

een speciale techniek om metselwerk te schilderen. Het witte

keimwerk loopt door tussen de ramen op de verdieping van de

tussenwoningen, en het metselwerk van de tussenwoningen

keert terug in een subtiele rand bij de plint. Daardoor vormt elk

blokje een eenheid, en samen vormen ze de straten. In de kop-

gevels op straathoeken en aan de parkjes zijn altijd ramen aan-

gebracht. Zo kijk je vanuit de woonkamer ook de straat in of heb

je zicht op de groene hofjes. Het versterkt de vriendelijke uitstra-

ling van deze architectuur.

De huizen zelf hebben heldere plattegronden en zijn naar wens

uit te breiden met een aanbouw of een dakkapel.

Een bijzondere keuzemogelijkheid is een extra buitendeur in de

keuken. Dat is vooral aantrekkelijk voor de woningen aan de

wadi’s, omdat je daar lekker met een kopje koffie in de zon voor

het huis kunt zitten."

HET PRINCIPE VAN EEN TUINDORP

Architecten Jan van Gils en Wilco van Oosten van Inbo

2120

GREENINTERVIEW ARCHITECT

heijm_almeregreen_18_31_0112 23-01-2012 10:51 Pagina 20

Page 12: Heijmans Almere Poort

Bij de situering van de woningen in

GREEN is rekening gehouden met

een zo optimaal mogelijke ligging

ten opzichte van de zon.

De tuinen zijn gelegen op het zuiden, oosten of

westen. Daardoor bestaat (weliswaar op verschil-

lende momenten van de dag) overal de mogelijk-

heid om lekker in de tuin in de zon te zitten. Bij

een aantal woningen is ook aan de voorzijde

ruimte voor een zitje, zodat er nog meer gelegen-

heid is van de zon te genieten.

2322

GREENEEN EIGEN TUIN

heijm_almeregreen_18_31_0112 23-01-2012 10:51 Pagina 22

Page 13: Heijmans Almere Poort

2524

GREENEEN EIGEN TUIN

Een geweldige tuin!

De afgebeelde plattegrond is van woning-type Ds, bouwnummer 116, 140 en 182.

heijm_almeregreen_18_31_0112 23-01-2012 10:52 Pagina 24

Page 14: Heijmans Almere Poort

2726

GREENARTIST’S IMPRESSION

heijm_almeregreen_18_31_0112 23-01-2012 10:52 Pagina 26

Page 15: Heijmans Almere Poort

E

E2

16 17 18 19 20 21 22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

23

A A A A A Bs D

E2sBs

C

Cs

As

AsAs

AsAs

AsAs

AsE1s

As

As

AsAs

As

As

AsC

CsAs

AsAs

AsAs

AsAs

AsAs

Ds

DE1

E1s

C

CsB

AA

AA

AA

AA

BsE

D

Ds

BAsAsAsAs

D

Ds

AsAsAsAsAs

D

Ds139

138137

136135

134133

9695

9493

9291

90

5051

5253

5455

56

AsAsAsAsAs

D

Ds170

169168

167166

165164

Es171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

153 140

117116

39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

1215

1413

6867

6665

6463

6261

6059

5857

6970

7172

7374

7576

77

4041

4243

4445

4647

4849

115114

113112

111110

109

7879

8081

8283

8485

8687

8889

108107

106105

104

103102

101100

9998

97

118119

120121

122123

141142

143144

145 124125

126127

128129

130131

132

146147

148

149150

151152

154155

156157

158159

160161

162163

E1

E1

E1s

E1

E1s

EsAs

As

As

As

AsAs

Ds

As

As

As AsAs

AsAs

As

Ds

As

AsAs

As

AsAs

As

As

As

As

AsAs

AsAs

AsAs

AsAs

AsAs

As

As

As

Ds

AsAs

E

Es

E1

E1s

E1

E1s

E

As

As

As

As

As

As

As

As AsAs

AsAs

As

AsAs

Ds

Ds

D

D

C

C

Cs

C

CsCs

Cs

Cs

AsAsAsAsAs

BAsAsAsAs

AsB

AsAsAsAsB

Cs

B

DAGDASTRAAT

ART

EMIS

SIN

GEL

TITA

NEN

STRA

AT

HER

ASI

NG

EL

HOMERUSLAAN

CYCL

OPE

NST

RAAT

HOMERUSLAAN

GODENDREEF

DANASTRAAT

sp

sp

sp

op

2928

GREENSITUATIE

A

B

C

D

E

De inrichting van de aangrenzende gebieden en van de openbare ruimte is indicatief.

heijm_almeregreen_18_31_0112 23-01-2012 10:52 Pagina 28

Page 16: Heijmans Almere Poort

3130

GREENARTIST’S IMPRESSION

De eengezinswoningen hebben een tuinge-

richte woonkamer met in de achtergevel een

groot raam. In de voorgevel is eveneens een

groot raam, waardoor er veel licht in de

speelse keuken komt.

De eengezinswoningen van type A komen het meest voor

en hebben een zogenaamde langskap. Het metselwerk in

het gevelbeeld is opvallend met daarboven wit keimwerk.

Een aantal woningen heeft een voortuin, een pergola

en/of een bruggetje over de wadi.

Type B heeft aan de voorzijde een opvallende dwarskap,

waardoor de zolderverdieping extra ruim is. De woningen

hebben een wit gekeimde gevel.

KENMERKEN

■ Woonoppervlakte van circa 120 m2

■ Ruime woonkamer met open keuken (circa 36 m2)

■ Drie slaapkamers (circa 15, 12 en 7 m2)

■ Badkamer met ruimte voor een douche, ligbad,wastafel en tweede toilet

■ Grote, vrij indeelbare zolder (circa 30 m2)

■ Gunstig gelegen achtertuin met berging

■ Diverse optiemogelijkheden

EENGEZINSWONINGENEENGEZINSWONINGEN

heijm_almeregreen_18_31_0112 23-01-2012 10:52 Pagina 30

Page 17: Heijmans Almere Poort

De eengezinswoningen zijn gelijk aan elkaar,

maar door de ligging hebben de woningen unieke

eigenschappen.

■ 47 sfeervolle eengezinswoningen17-21 en 59-66 (als getekend)

40-48, 79-82, 85-88, 118-122, 125-126, 129-131,154-158 en 161-162 (gespiegeld)

■ 28 eengezinswoningen ‘aan het water’26-29, 31, 33-36, 51-54, 91-95, 134-138 en 165-169 (gespiegeld)

■ 8 eengezinswoningen met voortuin ‘aan het water’172-176 en 179-181 (gespiegeld)

■ 13 eengezinswoningen aan een wadi met voortuin2-6, 111-115 en 141-143 (gespiegeld)

■ 23 eengezinswoningen aan een wadi met voortuin en een pergola9-11, 70-76, 98-102, 105-108, 146-147 en 150-151 (gespiegeld)

TYPE A

3332

GREENPLATTEGRONDEN TYPE A

17 18 19 20 21

26272829

31

3332

343536

138137

136135

134

9594

9392

91

5152

5354

169168

167166

165

172173

174

175

176

179

180181 2

34

56

910

11

6665

6463

6261

6059

7071

7273

7475

76

4041

4243

4445

4647

48

115114113112111

7980

8182

8586

8788

108107106105

10210110099

98

118119120121122

141142143

125126

129130131

146147

150151

154155156157158

161162

DAGDASTRAAT

ART

EMIS

SIN

GEL

TITA

NEN

ST

HOMER

CYCL

OPE

NST

RAAT

HOMERUSLAAN

GODENDREEF

DANASTRAAT

sp

sp

sp

op

BEGANE GROND

De plattegrond is afgebeeld met eenoptionele uitbouw van ca. 1,8 meter.

5400

1167

0

heijm_almeregreen_32_45_0112 23-01-2012 10:58 Pagina 32

Page 18: Heijmans Almere Poort

TYPE A

3534

GREENPLATTEGRONDEN TYPE A

2e VERDIEPING1e VERDIEPING

De plattegrond is afgebeeld meteen optionele uitbouw op debegane grond van ca. 1,8 meter.

5400

9870

5400

6595

heijm_almeregreen_32_45_0112 23-01-2012 10:58 Pagina 34

Page 19: Heijmans Almere Poort

22

25

30

32

37

55

14

67

58

DAGDASTRAAT

ART

EMIS

SIN

GEL

TITA

NEN

ST

HOMER

CYCL

OPE

NST

RAAT

HOMERUSLAAN

GODENDREEF

DANASTRAAT

sp

sp

sp

op

Deze wit gekeimde eengezinswoningen hebben een af-

wijkende gevel. Verder heeft type B ook een afwijken-

de kap, waardoor de zolderverdieping extra ruim is.

– Grote, vrij indeelbare zolder (circa 38 m2)

– Raam in de gevel van de zolderverdieping

■ 4 sfeervolle eengezinswoningen67 (als getekend)

14, 22 en 58 (gespiegeld)

■ 5 eengezinswoningen ‘aan het water’25, 30, 32, 37 en 55 (als getekend)

TYPE B

3736

GREENPLATTEGRONDEN TYPE B

BEGANE GROND

5400

9870

heijm_almeregreen_32_45_0112 23-01-2012 10:59 Pagina 36

Page 20: Heijmans Almere Poort

3938

GREENINHOUD

3938

GREENPLATTEGRONDEN TYPE B

TYPE B

2e VERDIEPING1e VERDIEPING

5400

9870

5400

7995

heijm_almeregreen_32_45_0112 23-01-2012 10:59 Pagina 38

Page 21: Heijmans Almere Poort

4140

GREENARTIST’S IMPRESSION

Een hoekwoning geeft net even wat meer

privacy en vrijheid. Veel hoekwoningen heb-

ben als voordeel dat zij direct aan een groen

hofje zijn gelegen of een extra brede tuin

hebben.

De wit gekeimde hoekwoningen hebben een tuingerichte

woonkamer met in de achtergevel een groot raam. In de

voorgevel is eveneens een groot raam, waardoor er veel

licht in de speelse keuken komt. Optioneel kan het raam

worden verkleind en een groot raam in de zijgevel wor-

den geplaatst, waardoor er zicht op de groene hofjes of

tuin komt. De keuken kan in een hoekopstelling worden

geplaatst.

De entree van de hoekwoningen van type D is naar de zij-

gevel verplaatst. Een klein detail, maar het geeft de woning

een heel andere uitstraling en woonbeleving.

KENMERKEN

■ Woonoppervlakte van circa 120 m2

■ Ruime woonkamer met open keuken (circa 36 m2)

■ Drie slaapkamers (circa 15, 12 en 7 m2)

■ Badkamer met ruimte voor een douche, ligbad,wastafel en tweede toilet

■ Grote, vrij indeelbare zolder (circa 30 m2)

■ Gunstig gelegen achtertuin met berging

■ Diverse optiemogelijkheden

HOEKWONINGENHOEKWONINGEN

heijm_almeregreen_32_45_0112 23-01-2012 10:59 Pagina 40

Page 22: Heijmans Almere Poort

4342

GREENINHOUD

De hoekwoningen zijn gelijk aan elkaar, maar

door de ligging hebben de woningen unieke

eigenschappen.

■ 10 hoekwoningen aan een groen hofje13, 69, 109, 149 en 177 (als getekend)

12, 68, 110, 148 en 178 (gespiegeld)

■ 4 hoekwoningen met een extra brede tuin1 (als getekend)

39, 117 en 153 (gespiegeld)

■ 1 hoekwoningen ‘aan het water’38 (gespiegeld)

TYPE C

4342

GREENPLATTEGRONDEN TYPE C

38

177

178

153

117

39

1

12

13

68

69

110

109

148

149

DAGDASTRAAT

TITA

NEN

ST

HOMER

CYCL

OPE

NST

RAAT

HOMERUSLAAN

GODENDREEF

DANASTRAAT

sp

sp

sp

op

5400

9870

BEGANE GROND

Optioneel kan in de voorgevel een extra raamworden geplaatst (alleen in combinatie met eenraam op de eerste verdieping).

heijm_almeregreen_32_45_0112 23-01-2012 10:59 Pagina 42

Page 23: Heijmans Almere Poort

4544

GREENINHOUD

4544

GREENPLATTEGRONDEN TYPE C

TYPE C

2e VERDIEPING1e VERDIEPING

Optioneel kan in de voorgevel een extra raamworden geplaatst (alleen in combinatie met eenraam op de begane grond).

5400

9870

5400

6595

heijm_almeregreen_32_45_0112 23-01-2012 10:59 Pagina 44

Page 24: Heijmans Almere Poort

4746

GREENINHOUD

De hoekwoningen zijn gelijk aan elkaar, maar

door de ligging hebben de woningen unieke

eigenschappen.

■ 6 hoekwoningen aan een groen hofje78, 128 en 160 (als getekend)

49, 127 en 159 (gespiegeld)

■ 3 hoekwoningen met een extra brede tuin116, 140 en 182 (gespiegeld)

■ 9 hoekwoningen ‘aan het water’23, 56, 90, 133 en 164 (als getekend)

50, 96, 139 en 170 (gespiegeld)

TYPE D

4746

GREENPLATTEGRONDEN TYPE D

139

133

96

90

50

56

170

164

182

140

116

49

23

78127

128

159

160

DAGDASTRAAT

ART

EMIS

SIN

GEL

TITA

NEN

ST

HOMER

CYCL

OPE

NST

RAAT

HOMERUSLAAN

GODENDREEF

DANASTRAAT

sp

sp

sp

op

BEGANE GROND

Optioneel kan in de zijgevel een extra raamworden geplaatst (alleen in combinatie met eenraam op de eerste verdieping).

5400

9870

heijm_almeregreen_46_59_0112 23-01-2012 11:03 Pagina 46

Page 25: Heijmans Almere Poort

4948

GREENINHOUD

4948

GREENPLATTEGRONDEN TYPE D

TYPE D

2e VERDIEPING

De plattegrond is afgebeeld met eenoptionele dakkapel aan de voorgevel.

1e VERDIEPING

Optioneel kan in de zijgevel een extra raamworden geplaatst (alleen in combinatie met eenraam op de begane grond).

5400

9870

5400

6595

heijm_almeregreen_46_59_0112 23-01-2012 11:03 Pagina 48

Page 26: Heijmans Almere Poort

5150

GREENINHOUD

De hoekwoningen zijn gelijk aan elkaar, maar

door de ligging hebben de woningen unieke

eigenschappen.

■ type E - 7 sfeervolle hoekwoningen24, 57, 89 en 132 (als getekend))97, 152 en 171 (gespiegeld)

■ type E1 - 12 hoekwoningen aan een parkeerhofjemet zijraam op de 1e verdieping8, 83, 103, 123, 145 en 163 (als getekend)

7, 77, 84, 104, 124, 144 (gespiegeld)

■ type E2 - 2 hoekwoningen met afwijkendgevelmetselwerk (gelijk aan type A)16 (als getekend)

15 (gespiegeld)

TYPE E

5150

GREENPLATTEGRONDEN TYPE E

16

24

As

171

7

8

15

57

77

83

84

89

104

103

97

123

144

145

124

132

152

163

DAGDASTRAAT

ART

EMIS

SIN

GEL

TITA

NEN

ST

HOMER

CYCL

OPE

NST

RAAT

HOMERUSLAAN

GODENDREEF

DANASTRAAT

sp

sp

sp

op

BEGANE GROND

5400

9870

heijm_almeregreen_46_59_0112 23-01-2012 11:04 Pagina 50

Page 27: Heijmans Almere Poort

5352

GREENINHOUD

5352

GREENPLATTEGRONDEN TYPE E

TYPE E

2e VERDIEPING

De plattegrond is afgebeeld met vier optioneledakramen aan de voor- en aan de achtergevel.En met een optionele extra kamer, overloop enafgesloten technische ruimte.

1e VERDIEPING

De woningen van type E1 hebben een extra raamin de zijgevel.

5400

9870

5400

6595

Afw

ijken

de g

evel

inde

ling

- typ

e E1

heijm_almeregreen_46_59_0112 23-01-2012 11:04 Pagina 52

Page 28: Heijmans Almere Poort

5554

GREENINTERIEURIMPRESSIE TYPE C-OPTIE

UITBOUW | OPENSLAANDE DEUREN | ZIJRAMEN

ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL WENSEN

Niemand is hetzelfde en niemand heeft

dan ook precies dezelfde woonwensen.

In Almere GREEN Poort is daar rekening

mee gehouden. Door een ruim aantal

optiemogelijkheden kan de woning op

maat worden gemaakt.

■ Eén of twee extra kamers op de zolder-verdieping. Hierdoor ontstaat tevenseen afgesloten technische ruimte voorwasmachine/droger.

■ Dakkapel aan de voor- en/of achtergevel.

■ Aanbrengen van een tot vier dakramen.

■ Uitgebouwde woonkamer. De woonkamermet open keuken wordt hierdoor vergrootvan ca. 36 m2 naar ca. 45 m2.

■ Deur in de keuken in plaats van raam. Ook hetverkleinen van het raam om de keuken in eenhoekopstelling te plaatsen is mogelijk.

■ Extra daglicht in huis door extra raam inachtergevel.

■ Dubbele openslaande deuren naar deachtertuin.

Heeft u andere wensen?

Maak ze kenbaar en wij onderzoeken

samen met u de mogelijkheden om

uw woonwensen te realiseren.

RUIM BAAN VOOR UW EIGENWOONWENSEN

OPTIES

heijm_almeregreen_46_59_0112 23-01-2012 11:04 Pagina 54

Page 29: Heijmans Almere Poort

5756

GREENOPTIES

OPTIES

BEGANE GROND

Uitbouw van ca. 1,8 meter

Het keukenraam verkleinen,zodat er een keuken in een hoekopstelling kan worden geplaatst

BEGANE GROND

Openslaande deuren of glazen puimet enkele deur (beide niet afgebeeld)

Zijraam (extra), alleen mogelijk bij een aantal hoekwoningen (niet afgebeeld)

Keukenraam toevoegen mogelijk (niet afgebeeld)

*Een enkel dakraam is ook mogelijk

Type C afgebeeld

2

2e VERDIEPING

Dakkapel aan de voorgevel en/of achtergevel (niet afgebeeld)

61 3

4

5

1

2 5

3

4

6

6

2e VERDIEPING

Dakramen aan de voorgevel*

Dakramen aan de achtergevel*

Extra kamer, overloop en afgesloten technische ruimte

7

8

9

7

8

9

7

8

10

2e VERDIEPING

Dakramen aan de voorgevel*

Dakramen aan de achtergevel*

Twee extra kamers, overloop en afgesloten technische ruimte

7

8

10

5400

1167

0

5400 5400 5400 5400

9870

6595

6595

6595

heijm_almeregreen_46_59_0112 23-01-2012 11:04 Pagina 56

Page 30: Heijmans Almere Poort

DE JUISTEBALANS IN HUIS

Na de aankoop van een nieuwe woning kun je gaan naden-

ken over het interieur. Aan welke woonstijl geef jij de voor-

keur? Ga je voor praktisch zonder poespas, of hecht je waar-

de aan een smaakvol en tot in de puntjes verzorgd interieur?

Of je het nou belangrijk vindt of niet, op een bepaald moment

moet je hierin keuzes maken. Voor de meeste mensen is het

zaak om de juiste balans te vinden tussen een gezellig inge-

richt huis en het zo effectief mogelijk benutten van de be-

schikbare ruimte. Dat is nog een hele uitdaging!

Inspiratie

De meubelboulevard is al lang niet meer de enige plek waar je inspira-

tie kunt opdoen. Woonbladen, tv-programma’s over wonen, internet:

de mogelijkheden zijn eindeloos. Inspiratie kun je echter ook uit andere

dingen halen. Het huis van vrienden, een mooi ingerichte winkel,

kleuren en vormen die je aanspreken. Voordat je doelgericht op zoek

gaat naar de items die jouw interieur gaan bepalen, is het handig om

een globaal idee te hebben van de stijl die je voor ogen hebt.

TrendsTer inspiratie geven wij je een kleine indruk van een aantal actuelewoontrends:

■ Sfeer:De tijd van koel en strak design is voorbij. Het is tegenwoordighelemaal in om je kamers warm en gezellig aan te kleden. Dataankleden kun je trouwens letterlijk nemen; het gebruik van aller-lei ‘warme’ materialen zoals textiel, wol en vilt hoort erbij.

■ Kleuren:Zoals gezegd: warme tinten. Zachte pasteltinten als oranje, mos-en cactusgroen, blauw, geel en roze doen het goed, afgewisseldmet meer pittige accenten zoals paars of zwart.

■ Het Verre Oosten:Een vleugje mystiek is hartstikke trendy. Indigo-blauw, origami-achtige vormen en symmetrische patronen passen hier goed in.Textiel in de vorm van matten en vloerkussen trouwens ook.

■ Retro:Kleuren als oudroze en turquoise of een zwart art-deco behang ineen mix van glamour en nostalgie: het mag weer! Back to the fif-ties is hot.

■ Groen:Breng het buitenleven in huis door het gebruik van natuurlijkematerialen als hout, wol en touw. Grote kamerplanten en veldboe-ketten versterken de sfeer. Zomerse gele tinten en grasgroene kleu-ren maken het beeld compleet.

Laat je inspireren!

5958

GREENINTERIEUR

Laat je inspireren!

heijm_almeregreen_46_59_0112 23-01-2012 11:04 Pagina 58

Page 31: Heijmans Almere Poort

Interieurimpressie type C

‘Vergroot’ je woning door gebruik te maken van

optische illusies. Zo lijkt een lange ruimte nog langer

door de vloerdelen in de lengte te leggen.

6160

GREENINTERIEURIMPRESSIE TYPE C-OPTIE

UITBOUW | TWEE ZIJRAMEN | HOEKKEUKEN

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:26 Pagina 60

Page 32: Heijmans Almere Poort

■ Planten houden van mensen

...bovendien zuiveren ze de lucht en hebben ze een rustgevend effect.

Weldadig voor lichaam en geest dus. Zet verschillende planten bijeen voor

een heus oase-effect en stem de kleur van de vaas af op bijvoorbeeld wat

kussentjes.

■ Breng kleur in je leven

...en in je huis, bijvoorbeeld door één muur of het plafond een fris kleurtje te

geven. Gebruik de kracht van herhaling en laat dezelfde kleur terugkomen in

accessoires als vazen, lampen of zitjes.

■ Kijk omhoog

Benut de ruimte slim door opbergideeën in de hoogte. Laat kasten bijvoor-

beeld helemaal doorlopen tot aan het plafond.

■ Ruimtelijke effecten

‘Vergroot’ je woning door gebruik te maken van optische illusies. Zo lijkt een

lange ruimte nog langer door de vloerdelen in de lengte te leggen.

■ Multi-meubelen

Leve de multifunctionele meubelen! Door zogenaamde module-

meubelen (met diverse losse delen) kun je een ruimte op allerlei

manieren indelen. Of koop een salontafel met opbergruimte voor

je kranten en tijdschriften.

■ Spanning in huis

Verrassende combinaties van materialen maken het interieur

spannender. Glazen met fris fruit op een glazen schaal geeft kleur

op je tafel. Combineer glans met mat, hout met staal, doorleefd

met nieuw, etc.

MAAK VAN HETINRICHTEN VAN JE NIEUWE HUIS EEN FEEST!

Handige tips voor het inrichtenvan je nieuwe woning!

6362

GREENINTERIEURTIPS

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:27 Pagina 62

Page 33: Heijmans Almere Poort

EENHEERLIJKE

KEUKENGebruiksgemak in de keuken. Weinig ruimtes in huis worden zo intensief gebruikt als de keuken. Behalve een

sfeer die aansluit bij de rest van de inrichting is vooral het gebruiksgemak van groot belang. In de keuken wil je

alles letterlijk onder handbereik hebben. De eengezinswoningen in GREEN bieden prima mogelijkheden om dit te

bewerkstelligen. Laat je informeren door de keukenspecialist van dit project en stel jouw ideale keuken samen.

6564

GREENKEUKEN

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:27 Pagina 64

Page 34: Heijmans Almere Poort

MEER DAN EENBADKAMER

Sanitair & wooncomfort

De inrichting van badkamer en toilet is misschien niet het

eerste waar je aan denkt bij de aanschaf van een nieuwe

woning. Toch kunnen goede sanitaire voorzieningen het

wooncomfort aanzienlijk verhogen. Je wilt je immers prettig

voelen in huis; daar hoort ook het sanitair bij. Douche of

bad, een of twee wastafels, een warme uitstraling...

De woningen worden standaard uitgerust met sanitair van

Villeroy & Boch, Grohe kranen en Mosa tegels.

Heeft u meer wensen of wilt u weten wat nog meer mogelijk

is, neem dan contact op met de sanitairspecialist van dit

project voor uw eigen wensen.

laat je inspireren en maak je eigen keuze

6766

GREENSANITAIR

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:28 Pagina 66

Page 35: Heijmans Almere Poort

6968

GREENARTIST’S IMPRESSION

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:28 Pagina 68

Page 36: Heijmans Almere Poort

TECHNISCHE OMSCHRIJVING GREEN

Rioleringvuilwatersysteem kunststof buizen kruipruimte en vloeren gescheiden stelsel vuilwater drainage kunststof buizen kruipruimte en achtertuin 1 streng in het hart van de woningregenwatersysteem kunststof buizen aan de voor- en achtergevel hemelwaterafvoeren lozen boven het maaiveld

Terreininrichtingbestrating voortuin (indien van toepassing) betontegels en molgoot voortuin tegelplateau van betontegelspergola (indien van toepassing) staal voortuin woningen gelegen aan de tussenstraat conform situatietekeningbloembak (indien van toepassing) beton voortuin woningen gelegen aan de tussenstraat conform situatietekeningbestrating betontegels achtertuin staptegels van achterdeur naar berging

h.o.h. ca. 70 cm

Erfafscheidinghekwerk hoekwoningen hout/staal erfgrens achtertuin hardhouten palen waartussen gegalvaniseerd hekwerk

ca. 180 cm hoog, tegen hekwerk wordt hedera geplant volgens situatietekening

tuinmuur (hoek Homeruslaan Artemissingel) metselwerk erfgrens langs openbaar terrein gemetselde tuinmuur met een hoogte van ca. 60 cm met erboven gegalvaniseerd hekwerk waardoor totale hoogte ca. 180 cm is.tegen hekwerk wordt hedera geplant volgens situatietekening

Berging (in de achtertuin)opbouw betonvloer vloer ongeïsoleerde prefab houten constructie

wanden vuren geïmpregneerd wanden voorzien van houten deurbalklaag dak voorzien van dakbeschot met dakbedekking

Cascoheipalen prefab beton fundering lengte, afmeting en aantallen worden berekend door constructeurfunderingsbalken prefab beton fundering afmetingen en wapening worden berekend door constructeurvloeren prefab beton beganegrondvloer geïsoleerde prefab systeemvloer

verdiepingen kanaalplaatvloerwanden prefab beton woningscheiding en

binnenspouwbladen

Gevels en wandenbuitenspouwblad metselwerk gevel diversen vastgestelde kleuren volgens kleur- en materiaalstaat,

verschillende kleur per blokbuitenspouwblad keimwerk o.g. op metselwerk gevel diversen vastgestelde kleuren volgens kleur- en materiaalstaat

en tekeningen

Dakendak houten constructie daken prefab geïsoleerde dakelementen

binnenzijde is onafgewerkt spaanplaat (groen)dakbedekking hellend dak betonpannen hellend dak kleur conform kleur- en materiaalstaat dakdoorvoeren kunststof hellend dak posities volgens berekeningen installateur

Gevelopeningenbuitenkozijnen en -ramen kunststof gevel kleur conform kleur- en materiaalstaatvoordeur samengesteld gevel houten deur, incl. briefplaat, weldorpel, garnituur,

beglazing en dekkend geschilderdkleur conform kleur- en materiaalstaat

waterslagen aluminium gevel kleur conform kleur- en materiaalstaat

Binnendeurenbinnenkozijnen staal alle binnenkozijnen plaatstalen montagekozijnenbinnendeuren samengestelde deur alle binnendeuren opdekdeuren zonder dorpel, kleur fabrieksmatig witbovenlichten glas boven binnendeuren met uitzondering van: meterkast en trapkastbovenlichten lakboardpaneel trap- en meterkast

Trappenvaste trap vurenhout begane grond dichte trap met stootborden, langs één zijde voorzien

van een houten leuningvaste trap vurenhout eerste verdieping (indien aanwezig) open trap (geen stootborden), langs één zijde voorzien

van een houten leuning traphek/balustrade eerste en tweede verdieping trapgat wordt, daar waar nodig, afgezet met een vurenhouten

spijlenhek

Binnenwandafwerkingbehangklaar binnenwanden met uitzondering van: meterkast, badkamer, toilet, trapkast

en onbenoemde ruimtespuitwerk spuitpleister toilet, badkamer afwerking boven tegelwerkwandtegels keramisch toilet, badkamer afmetingen tegels: 15x20 cm (Mosa tegels)aanbrenghoogte wandtegels toilet 120 cm, uitgaande van hele tegels

badkamer 220 cm, uitgaande van hele tegels

Plafond- en vloerafwerkingspuitwerk spuitpleister alle betonplafonds met uitzondering van meterkast

V-naden van het betonplafond blijven in het zichtcementdekvloer zand-cement begane grond,

eerste en tweede verdieping dikte 70 mm (begane grond en 1e verd.)dikte 50 mm (2e verdieping) met uitzondering van betegelde vloeren,achter knieschotten geen dekvloer

vloertegels keramisch toilet en badkamer afmetingen tegels: 20x20 cm (Mosa tegels)

Keukeninrichtingoplevering exclusief keuken zonder keuken, aansluitpunten afgedopt op standaardplaats

(aanpassing aansluitpunten via meer- en minderwerk)aansluitpunten warm en koud water, afvoer water, elektra, afzuigventielen

mechanische ventilatie volgens tekening

Sanitair de woningen worden uitgerust met sanitair van Villeroy & Bochen Grohe kranen

Verwarmingsinstallatiewarmtewisselaar stadsverwarming meterkast levering energiebedrijf, wisselaar blijft eigendom van energiebedrijfradiatoren metaal exacte plaats, aantal en afmeting van de verwarmingslichamen en

verdelers worden nader bepaald aan de hand van berekeningen van de installateur

Ventilatie- en luchtbehandelingventilatieroosters woonkamer en slaapkamers boven de kozijnen, bediening middels koordgeluidwerende ventilatieroosters woonkamer en slaapkamers boven de kozijnen (het betreft de woningen (daar waar noodzakelijk) in de blokken 3, 4, 5, 7 en 8 of deels daarvan)ventilator unit zolderafzuigventielen kunststof opstelplaats keuken (2 stuks), toilet,

badkamer, opstelplaats wasmachine

Elektravoorschriften KEMA-keur, NEN 1010wandschakelaars kunststof woning type inbouw, gebroken wit, 105 cm + vloerpeil

berging type opbouwwandcontactdoos kunststof keukenaanrecht type inbouw, gebroken wit, 125 cm + vloerpeil

boven kooktoestel type inbouw, gebroken wit, 245 cm + vloerpeilverblijfsruimten type inbouw, gebroken wit, 30 cm + vloerpeiloverige ruimten type inbouw, gebroken wit, 105 cm + vloerpeilberging type opbouw

wandlichtpunt zolder in opbouwbuitenlichtpunt voordeur, achterdeur, berging exclusief verlichtingsarmatu(u)r(en)belinstallatie entree beldrukker voordeur met bel en transformatorrookmelder volgens voorschriften woning t.p.v. entree en overloop

Telecommunicatievoorzieningenaansluiting telefoon woonkamer buisleiding bedraad

hoofdslaapkamer buisleiding onbedraadaansluiting kabel woonkamer buisleiding bedraad

hoofdslaapkamer buisleiding onbedraad

ONDERDEEL MATERIAAL POSITIE OMSCHRIJVING

ONDERDEEL MATERIAAL POSITIE OMSCHRIJVING

7170

GREENTECHNISCHE OMSCHRIJVING

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:28 Pagina 70

Page 37: Heijmans Almere Poort

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT GREEN

ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR

GEVEL metselwerk baksteen roodbruinmetselwerk baksteen geelbruinmetselwerk baksteen bruinkeimwerk o.g. keimwerk o.g. op baksteen crèmewit

KOZIJNEN kozijnen kunststof antracietgrijsramen, achterdeur en roede kunststof kiezelgrijsvoordeur samengesteld kiezelgrijsventilatieroosters aluminium zie kleuren metsel- en keimwerk o.g.waterslagen aluminium kleur kozijnlateien thermisch verzinkt en poedercoaten notenbruin in schoon metselwerk gevels, crèmewit in gekeimde gevelsglas invulling dubbelglas transparant

DAKEN (hellend) dakpannen beton antracietdakdoorvoer kunststof zwartgootplank hout kiezelgrijsdakoverstekken woningtype B, C, D, E en E1 hout kiezelgrijs

HEMELWATERAFVOER voor- en achtergevel kunststof donkergrijsmastgoot aluminium antracietgrijs

BIJZONDERHEDEN bloembak beton donkergrijspergola staal kwartsgrijs

7372

GREENTECHNISCHE OMSCHRIJVING

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:28 Pagina 72

Page 38: Heijmans Almere Poort

74

GREENCOLOFON

MEER INFORMATIE:

Heijmans Vastgoed B.V.Rooseveltweg 111314 SJ AlmereTel. (036) 529 30 00www.heijmans.nl

ARCHITECT & LANDSCHAPSARCHITECT:

Inbo Amsterdamwww.inbo.com

REALISATIE:

Heijmans Woningbouw B.V.www.heijmans.nl

GarantieIedereen vaart wel bij zekerheid. Dankzij SWK bent u gedurende vele jarenbeschermd tegen een aantal risico’s ten aanzien van de woning. Bij eenbestaande woning kunt u na de oplevering nog allerlei (onzichtbare) ge-breken tegen het lijf lopen. Dan moet u maar zien of u de oude eigenaarervan kunt overtuigen deze gebreken te herstellen. Dankzij SWK zijn degaranties bij nieuwbouw duidelijk geformuleerd en bent u er zeker van datde aannemer eventuele gebreken zal herstellen.

DISCLAIMERDeze sfeerbrochure is samengesteld aan de hand van de laatste gegevens,tekeningen en afbeeldingen. Samen met de artist’s impressions geven zijeen indruk van de toekomstige situatie. Rechten kunnen dan ook nietaan deze brochure worden ontleend. In de artist’s impressions zijn enkeleopties opgenomen. Deze worden niet standaard geleverd, maar kunnenvia optiepakketten worden gekozen.

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze sfeerbrochure geen contractstuk is.Hiertoe worden separate contractstukken opgesteld. Deze kunnen afwijkenvan de brochure waarbij de contractstukken bepalend zijn.

Concept, realisatie:MegaSet Design bv, Aalsmeer

Eindredactie:C.T.C. Hoffscholte Journalistiek en Communicatie, Aalsmeer

Visualisaties:Theo van Leur, Amersfoort

Sfeerfotografie:Villeroy & Boch, Rivièra Maison, IKEA, Alno, Luxaflex,Hartman en MegaSet Design

Drukwerk:MegaSet Print bv, Aalsmeer

heijm_almeregreen_60_76_0112 23-01-2012 11:28 Pagina 74