Heden en toekomst van de zorg

download Heden en toekomst van de zorg

of 58

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Healthcare

 • view

  360
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Heden en toekomst van de zorg

 1. 1. Toekomst en heden van de zorg Rick ter Stege
 2. 2. Vraag 1 Wat waren de totale collectieve zorguitgaven in 2014? A 64,3 miljard B 77,8 miljard 2
 3. 3. Vraag 1 Wat waren de totale collectieve zorguitgaven in 2014? 77,8 miljard 3
 4. 4. Vraag 2 Hoeveel procent van het inkomen is een doorsnee gezin kwijt aan zorg? A 13,7% B 23,5% 4
 5. 5. Vraag 2 Hoeveel procent van het inkomen is een doorsnee gezin kwijt aan zorg? 23,5 % (ruim 11.000 euro) 5
 6. 6. Vraag 3 Hoeveel kost een dag in het ziekenhuis? A 1.200 B 1.600 6
 7. 7. Vraag 3 Hoeveel kost een dag in het ziekenhuis? 1200 euro 7
 8. 8. Vraag 4 Hoeveel maanden zorg kun je betalen als je het basisonderwijs afschaft? A Nog geen 2 maanden zorg B Net 5 maanden zorg
 9. 9. Vraag 4 Hoeveel maanden zorg kun je betalen als je het basisonderwijs afschaft? Basisonderwijs afschaffen = Nog geen 2 maanden zorg 9
 10. 10. Vraag 5 Hoeveel maanden zorg kun je betalen als je de politie afschaft? A 1 maand zorg B 3 maanden zorg 10
 11. 11. Vraag 5 Hoeveel maanden zorg kun je betalen als je de politie afschaft? Politie afschaffen = 1 maand zorg 11
 12. 12. Vraag 6 Hoeveel dagen zorg kun je betalen als je het cultuurbudget afschaft? A 5 dagen zorg B 10 dagen zorg 12
 13. 13. Vraag 6 Hoeveel dagen zorg kun je betalen als je het cultuurbudget afschaft? Cultuur afschaffen = 5 dagen zorg 13
 14. 14. 18,4 miljard 25 miljard 9,4 miljard 5,0 miljard Bijv. Jeugdzorg 3,9 miljard
 15. 15. Demografische ontwikkelingen. Aantal ouderen neemt toe terwijl het aandeel jongeren afneemt. Dit betekent: meer zorgvraag door ouderen bij afnemende beroepsbevolking.
 16. 16. Voortschrijdende technologie maakt het mogelijk steeds meer gebreken te compenseren. Organisatie van de zorg Meer zelfregie voor de patint
 17. 17. Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 18. 18. Beoogde doelen vertaald naar beleid 1. Participeren in eigen omgeving met steun via de Wmo 2. Samenhangende zorg in de Zvw 3. Recht op zorg voor kwetsbare mensen via de Wlz 4. Mensen blijven langer thuis wonen 26
 19. 19. Kernwaarden
 20. 20. Zorgverzekeraars Zorgkantoren Gemeenten Gemeenten Inkopers
 21. 21. Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Jeugdzorg
 22. 22. 31
 23. 23. zorgkantoor zorgverzekeraars
 24. 24. 1. Kwantitatieve effecten Boventalligheid in ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ en de kinderopvang in de agogische beroepen op niveau 3, 4 en 5, en niveau 2 in de zorg en welzijn. Meer vraag naar hoger geschoold personeel Groei zorgvraag vanaf 2020 2. Kwalitatieve effecten Structurele inzet van mantelzorgers en vrijwilligers nodig. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben de regie m.b.t. de kwaliteit van de te leveren zorg en diensten. Kwaliteitszorg als sturingsinstrument maakt goed opgeleid personeel van uitermate groot belang. Andere competenties van (toekomstig) personeel zijn nodig als gevolg van andere zorgconcepten (zorg in de buurt en daarmee ook zorg, welzijn en technologie). Gevolgen van maatregelen voor de arbeidsmarkt op een rij
 25. 25. Ontwikkeling werkgelegenheid (x1000 fte) In 2015 is de Werkgelegenheid in VVT , langdurige GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdzorg ongeveer 22 duizend fte (36 duizend personen) lager ligt dan in 2013.
 26. 26. -2,960 -960 -400 -770 -1,370 70 230 200 20 -3,500 -3,000 -2,500 -2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500 Totaal WMD Jeugdzorg Kinderopvang VVT Gehandicaptenzorg Overige zorg GGZ Ziekenhuizen Uitbreidingsvraag/krimp zorg en WJK, Haaglanden, 2013-2017
 27. 27. Uitbreidingsvraag/krimp personeel werknemers werknemers Abs. ontw. % Ontw. (VOV) 2012 (VOV) 2017 2012-2017 2012-2017 Verpleegkundige (niveau 5) 2.910 3.190 280 10% Verpleegkundige (niveau 4) 7.900 8.090 190 2% Verzorgende (niveau 3) 9.620 9.000 -620 -6% Helpende zorg en welzijn (niveau 2) 1.990 1.830 -160 -8% Zorghulp (niveau 1) 3.710 2.920 -780 -21% Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 5) 4.960 4.710 -250 -5% Sociaal cultureel werker (niveau 5) 610 560 -50 -8% Sociaal cultureel werker (niveau 4) 180 170 -20 -8% Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 5) 2.120 1.940 -180 -8% Sociaal maatschappelijke dienstverlening (niveau 4) 210 200 -10 -7% Pedagogiek (niveau 5) 1.390 1.310 -80 -6% SAW (niveau 4) 5.020 4.720 -310 -6% SAW (niveau 3) 1.990 1.880 -100 -5% Totaal VOV-personeel 42.620 40.530 -2.080 -5% Bron: Etil
 28. 28. Er staat een olifant in de bestuurskamer Veranderingen in de zorg zijn zo manifest dat ze ieders volledig aandacht vragen
 29. 29. Overheid De basis voor een regionaal sociaal akkoord zorg & welzijn
 30. 30. Stilzitten is geen optie Gericht arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid wel
 31. 31. Wijkgericht samen- werken dichter bij de mensen thuis Samenwerken met andere professionals in Ouderenzorg, jeugd, ggz, welzijn, zelfmanagement, preventie en leefstijl (multidisciplinaire teams)
 32. 32. Wat betekent dit alles voor het onderwijs?
 33. 33. Toekomstig professionals in de (basis)zorg; -Beschikken over: - een kwalitatief brede opleiding (3,4,5) - sociale vaardigheden - diagnostische, communicatieve, organisatorische, coachende en cordinerende competenties. -Openstaan voor technologische ontwikkelingen -In hun werk kunnen schakelen tussen de nulde, eerste en tweede lijn (multidisciplinair team) en kunnen samenwerken met de welzijnsmedewerkers in de buurt. Zorgprofessionals moeten kennis hebben van de sociale kaart, in staat zijn om vraagsturing te bevorderen en de vraag naar zorg te dempen door een preventieve aanpak.
 34. 34. Zorgverleners zijn in de toekomst beter toegerust voor preventie van ziekte en het langdurig ondersteunen van chronisch zieken. Psychosociale en maatschappelijke gevolgen van chronische aandoeningen vergen dan systematisch aandacht. Agogische vaardigheden, communicatieve vaardigheden en samenwerkings- vaardigheden worden belangrijker. Proactief werken krijgt een sterker accent.
 35. 35. De zorgvraag verandert en de technologische mogelijkheden nemen toe. Dit heeft ook grote consequenties voor de mensen die in de zorg werken. Leer jongeren al vroeg te werken met de nieuwste technologien. Technologie maakt het mogelijk om zonder kwaliteitsverlies taken naar lager opgeleiden te verschuiven. De uitdaging is niet alleen om de nieuwe technologien te leren toepassen, maar meer hoe de technologie in het geheel van zorgprocessen te kunnen plaatsen.
 36. 36. Bent u er nog?
 37. 37. Beheersing uitgavengroei met meer kwaliteit van zorg Aan welke knoppen draaien we? 49
 38. 38. Inschatting Zorgverdeling in 2030
 39. 39. 52 Samenwerken met andere professionals in de zorg
 40. 40. Nieuwe taken naar gemeenten
 41. 41. Boodschap Minister VWS
 42. 42. Enquete arbeidsmarkt zorg & welzijn
 43. 43. Dank voor uw aandacht!