Hans Ludo van Mierlo: Banking on Trust

download Hans Ludo van Mierlo:  Banking on Trust

of 18

Embed Size (px)

description

De bankierseed roept om een dialoog. Alleen door middel van een open gesprek over dilemma's kan invulling worden gegeven aan persoonlijke integriteit. De eed reikt een taal aan waarmee de discussie kan worden gevoerd. Nu nog het (maatschappelijk) debat.

Transcript of Hans Ludo van Mierlo: Banking on Trust

  • 1. Bankierseed: een roep om dialoog Hans Ludo van Mierlo Banking Review Events Nyenrode - 4 december 2013

2. Opvallende verschuivingenin 25 jaar Maatschappelijke opdracht vervuld Insiderskapitalisme -> volkskapitalisme Financile instellingen -> aandeel Financile dienstverleners -> verkopers Monetair denken alom Onvoorspelbare klanten Zoektocht naar nieuwe waarden 3. De bloedsomloop van de economie 4. De beroepseed Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij mijn werk betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in de financile sector te behouden en te bevorderen. 5. Betekenis van de eed (1) Admission ticket to the financial sector Geen keurmerk Geen sanctie Geen erkenning van schuld Geen oplossing voor alle problemen Geen garantie 6. Betekenis van de eed (2) Een nieuwe status voor het beroep De belofte van duurzame financile dienstverlening aan klant / maatschappij Een gemeenschappelijke taal Een inspiratiebron Een opleidings- en marketinginstrument 7. Betekenis van de eed (3) Een referentiepunt voor insiders en outsiders Een selectiecriterium voor medewerkers en klanten Een schild tegen overspannen verwachtingen 8. De ratio achter de eed (1) Het is niet mogelijk achter iedere financile dienstverlener een toezichthouder te plaatsen met de beroepseed is het wel mogelijk n iedere financile dienstverlener een toezichthouder te plaatsen. 9. De ratio achter de eed (2) Wettelijke regels en voorschriften van de AFM en DNB veranderen het vak van financile dienstverlener.., . de beroepseed verandert de financile dienstverleners zelf 10. Geloof ik nou echt in wonderen? Nee, maar we kunnen ze wel zelf laten gebeuren!