Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

20
Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007 Betrekken van de patiënt voor een veiliger behandeling

description

Betrekken van de patiënt voor een veiliger behandeling. Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007. Federatie patiëntenorganisaties Ruim 2,5 miljoen nederlanders Vraagsturing. NPCF. Consument en Zorg Versteviging positie patiënt Producten Voorlichting - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

Page 1: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

Hannie van der Hoeven

Teammanager Kwaliteit NPCF

Compriz, 14 november 2007

Betrekken van de patiënt voor een veiliger behandeling

Page 2: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

2

NPCF

• Federatie patiëntenorganisaties

• Ruim 2,5 miljoen nederlanders

• Vraagsturing

Page 3: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

3

NPCF in ontwikkeling

• Consument en Zorg

• Versteviging positie patiënt

• Producten– Voorlichting

– Zelfzorgdossier

– NPCF label voor goede klantoriëntatie

Page 4: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

4

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.

• Patiëntgerichtheid

• Toegankelijkheid

• Veiligheid

• Doeltreffend- en doelmatigheid

Page 5: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

5

Patiëntgericht

Wat verwacht de patiënt? (1)

Page 6: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

6

Page 7: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

7

Page 8: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

8

Page 9: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

9

Wat verwacht de patiënt (2)

Toegankelijk• Betaalbaar

• Beschikbaar

• Bereikbaar

Page 10: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

10

Veilig

• Incidenten

• Cultuur

• Nazorg

Wat verwacht de patiënt (3)

Page 11: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

11

Doeltreffend en doelmatig• Samenwerking• Adequate informatieoverdracht• Organisatiemodel• Leveringsvoorwaarden

Wat verwacht de patiënt (4)

Page 12: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

12

Veiligheid

1. Risico-inventarisatie

2. Meldingen patiënt en medewerker

3. EPD

4. Betrekken patiënt bij veiligheid behandeling

Page 13: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

13

Waarom belangrijk om patiënten te betrekken

• Patiënten willen betrokken worden• Veiligheid ook over de muren van

de instelling/ zorgverlener• Laatste barrière• Benutten ervaringsdeskundigheid

door veilig melden door patiënten• Bevorderen zelfmanagement

patiënt

Page 14: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

14

Belangrijk om te weten

• Associatie bij ‘patiëntveiligheid’

• Onvoldoende bewust van risico’s

• Vertrouwen in zorgverleners/instelling

• Onvoldoende zicht op wat hen te wachten staat

• Onvoldoende bewust van (unieke) ervaringsdeskundigheid

• Fysieke/psychisch (on)mogelijkheden

Page 15: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

15

Aangrijpingspunten

Bewustwording creëren

Partnerschap bevorderen

Page 16: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

16

Randvoorwaarden voor betrekken van patiënten

Aansluiten bij beleving en mogelijkheden van patiënten

Openstaan voor partnerschap gedachte

Integreren in dagelijkse praktijkvoering

Page 17: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

17

Rol communicatieprofessionals:Betrekken patiënten door…

• Toepassen van WGBO

• Instrumenten gebruiken t.b.v ondersteuning in communicatie met zorgverlener

• Wijzen op eigen rol en mogelijkheden om veiligheid te beïnvloeden

• Vragen om “alles wat niet de bedoeling is” te melden (Veilig Melden door patiënten)

Page 18: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

18

Page 19: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

19

Tot slot

Alerte patiënten kunnen het systeem veiliger maken, maar het systeem mag hier niet van afhankelijk zijn.

Page 20: Hannie van der Hoeven Teammanager Kwaliteit NPCF Compriz, 14 november 2007

20

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Postbus 15393500 BM Utrecht

Churchilllaan 113527 GV Utrecht

Telefoon030 297 03 03

Fax030 297 06 06

[email protected]

Websitewww.npcf.nl