Handleiding voor de erkende installateur Regeling voor LMS Handleiding voor de erkende installateur

download Handleiding voor de erkende installateur Regeling voor LMS Handleiding voor de erkende installateur

of 100

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Handleiding voor de erkende installateur Regeling voor LMS Handleiding voor de erkende installateur

 • Handleiding voor de erkende installateur Regeling voor LMS (V5.5)

  10/2014 Art. Nr. 12 100 536

 • Inhoud

  2

  Basisprincipes Korte beschrijving/kenmerken/functies.......................................................................... 3 Bedieningselementen................................................................................................................ 4 Beschrijving display programmering.............................................................................. 5 Kort overzicht van de hoofdfuncties van de elektronische regelaar............................ 6 Parameterinstellingenen eindgebruiker.......................................................................... 7 Parameterinstellingenen verwarmingsinstallateur......................................................... 10 Info-weergave, handmatige bediening, functie schoorsteenveger................................ 34 Foutmelding / onderhoud.................................................................................................... 35 Gedetailleerde instellingen Menu tijd datum / bedieningseenheid............................................................................ 38 Menu tijdprogramma / vakantie........................................................................................... 40 Menu verwarmingsgroepen............................................................................................... 41 Menu tapwater......................................................................................................................... 52 Menu verbruikerscircuit....................................................................................................... 56 Menu zwembad......................................................................................................................... 57 Menu voorregelaar circulatiepomp................................................................................. 58 Menu ketel................................................................................................................................................ 60 Menu caskade.................................................................................................................................. 65 Menu zonne-energie.............................................................................................................................. 67 Menu vaste brandstofketel.................................................................................................. 71 Menu buffertank................................................................................................................... 72 Menu tapwaterbuffer...................................................................................................... 75 Menu configuatie....................................................................................................................... 79 Menu LPB.................................................................................................................. 90 Menu Fout; onderhoud/service........................................................................................ 92 Menu in- / uitgangstest, status....................................................................................... 95 Menu diagnose................................................................................................................................. 96 Menu branderautomaat....................................................................................................... 97

  Notities...................................................................................................................... 98

 • Basisprincipes Korte beschrijving, kenmerken functies

  3

  Korte beschrijving De regeling LMS is een weer- safhankelijke digitale verwarmings- regeling voor twee mengverwarmings- kringen, en ook de tapwaterbereiding, cascadering en de branderautomaat voor de brander. Bovendien zijn verschillende aanvullende functies in te schakelen. De verwarmingsregeling berekent met behulp van de buitentemperatuur- sensor de noodzakelijke gewenste temperaturen voor de ketel en de verwarmingskringen en stuurt de tapwaterbereiding. Met extra inschakelbare optimalisatie- functies is een optimale energie- besparing te bereiken. Kenmerken Verwarmingsinstelling met volgende functies

   Bedrijfswijze verwarming, tapwater  Instelling gewenste waarde voor verwarming, tapwater  Infotoets

   Handmatige functies

   Schoorsteenvegerfunctie

   Reset toets

  Functies Weersafhankelijke warmteregeling voor max. twee mengkringen. Tapwatersturing met vrijgave en voorgave van de gewenste waarde

   Extra in te schakelen tijdgestuurde circulatiepomp

   Display verlicht, voor status- en functieaanduidingen in duidelijke tekst in meer talen

   Automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd

   Van te voren ingestelde standaardtijdprogramma's voor verwarming en tapwaterbereiding.

   Individueel schakelprogramma met schakeltijden volgens de installatieconfiguratie van de regelaar.

   Vakantieprogramma voor elke verwarmingskring

   Emissiecontrole / schoorsteen- veger met automatische retourschakeling bij normale functie

   Estrik droogfunctie

   Buffertankmanagement

   Opwekkingsblokkade

   Brandervraag boven 0-10Vdc

   Zonne-energie tapwater en verwarmingsondersteuningsfunctie

   Extra inschakelbare zwembad- regeling

   Geïntegreerde cascadefunctie bij installaties die beschikken over meer ketels

   Ruimtetemperatuurregeling via accessoire QAA 75 / 78

   QAA 75 met tweedraadsbus

   QAA 78 met radioverbinding

   Instelling van radiatoren of vloerverwarmingskringen met aanpassing van de programma's

   Automatische verwarmings- curveaanpassing extra inschakelbaar

   Verwarmingsoptimalistatie met snelverwarming extra inschakelbaar

   Behoefteafhankelijke verwarmingsuitschakeling

   Instelbare minimum en maximum aanvoertemperaturen

   Pompnadraaitijd

   Geïntegreerde bedrijfsurenteller

   Thermische ontsmetting van het tapwater inschakelbaar (legionellaschakeling)

   Vorstbeveiliging van ketel en installatie

   2 draad businterface voor regelaccessoires

   Mogelijkheid voor LPB-bus-via accessoire OCI 345

 • Bedieningselementen

  4

  Bevestigingstoets OK (D) Terugtoets ESC (B) Deze beide toetsen worden samen met de grote draaiknop - + voor het programmeren en configureren van de regeling gebruikt. Instellingen die niet met de bedieningselementen bediend kunnen worden, gebeuren via de programmering. Door de ESC-toets in te drukken, gaat u telkens een stap terug; veranderde waarden worden daarbij niet overgenomen. Om naar het volgende bedienings- niveau te gaan of om veranderde waarden op te slaan, wordt op de OK-toets gedrukt. Handbedrijf- functietoets (E) Door het indrukken van de toets bevindt zich de regelaar in de handbedrijfs- functie, alle pompen lopen, de meng- klep wordt niet meer aangestuurd, de brander wordt op 60°C gezet. (Aanduiding door schroefsleutel- symbool). In/uit schakelaar (A) Positie 0: Geheel het apparaat en alle aan het apparaat aangesloten elektrische componenten zijn spanningsloos. De vorstbescherming is niet gegarandeerd. Positie I Het apparaat en de aan het apparaat aangesloten componenten zijn bedrijfsklaar.

  Bedrijfswijzetoets drinkwater (M) Om de drinkwaterbereiding in te schakelen (balk in het display onder de waterkraan) Bedrijfswijzetoets verwarmings- kring(en) (I) Om 4 verschillende verwarmings- bedrijfswijzen in te stellen: Auto tijd: Automatische wijze volgens tijdprogramma Zon 24 h: verwarmen tot nominale comforttemperatuur Maan 24 h: verwarmen tot gereduceerde waarde Beveiligingsbedrijf: verwarming uitgeschakeld, vorstbescherming is actief Display (L) Infotoets (G) Oproepen van de volgende informatie zonder invloed op de regeling: temperaturen, bedrijfstoestand verwarming/tapwater, foutmeldingen Ruimtetemperatuur - regelknop (C)

   Om de ruimtecomforttemperatuur te wijzigen

   Met deze draaiknop kunnen bij het programmeren instellingen gekozen en gewijzigd worden.

  Schoorsteenveger functietoets (F) Door kort op de toets te drukken gaat de ketel in de bedrijfstoestand voor de emissiemeting. Deze functie moet worden gedeactiveerd (aanduiding door schroefsleutel. ) Reset toets (H) Door kort op de toets (> 3s) te drukken wordt de vergrendeling van de brander opgeheven.

  M H

  B C D E F

  I L

  G A

  Legenda: A Aan/uit schakelaar B Terugtoets (ESC) C Ruimtetemperatuurregelknop D Bevestigingstoets (OK) E Handbedrijffunctietoets F Schoorsteenvegerfunctietoets G Infotoets H Reset toets I Bedrijfswijzetoets verwarmingstoets(en) L Display M Bedrijfswijzetoets drinkwater

 • Beschrijving display Programmering

  5

  - gewünschtes Menü auswählen - mit Taste OK bestätigen - mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige

  - gewünschte Benutzer-Ebene auswählen - mit Taste OK bestätigen - gewünschtes Menü auswählen - mit Taste OK bestätigen - mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige

  Tapwatermodus kiez