Handleiding tegen sihr

download Handleiding tegen sihr

of 309

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  1.511
 • download

  44

Embed Size (px)

description

Handleiding tegen sihr

Transcript of Handleiding tegen sihr

 • 1. Inhoudsopgave: Voorwoord van de auteur. 1. De bewijzen voor het bestaan van de Djinn. - 1.1 Definitie van de Djinn. - 1.2 De soorten Djinn. - 1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn. 2. De strijd is begonnen!! 3. Wat is Sihr? - 3.1 Sihr als betekenis in het geloof. - 3.2 Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah. - 3.3 Bewijs uit de Koraan. - 3.4 Bewijzen uit de Sunnah. 4. Het Contract tussen de Tovenaar en de Shaytaan. 5. Het gevaar van het bezoeken van een Tovenaar!! 6. Hoe herken ik een Tovenaar? 7. Sihr en zijn vormen. 8. De werkers van de Tovenaar(Gadim Al-Sihr). 9. Plekken waar de Sihr vaak verborgen zit. 10. Bezetenheid en zijn verschillende vormen. - 10.1 Bewijzen uit de Koraan. - 10.2 Bewijzen uit de Sunnah. - 10.3 De niveaus van Bezetenheid door de Djinn. - 10.4 Het binnentreden van het menselijk lichaam en de reden waarom. - 10.5 Djinn Tajier, feit of fictie! 11. Het Boze Oog en Al-Hasad. - 11.1 Het Boze Oog is echt en geen fabeltje! - 11.2 Bewijzen uit de Koraan. - 11.3 Bewijzen uit de Sunnah.
 • 2. - 11.4 Verschil tussen het Boze Oog en Al-Hasad. - 11.5 Soorten Boze Oog. - 11.6 Boze Oog van de mens en van de Djinn! - 11.7 De eigenschappen van de Aaien en de Hasid. - 11.8 Hoe werken het Boze Oog en Hasad? - 11.9 Wat te doen om het Boze Oog af te weren als men vreest dat men wordt geraakt? 12. Algemene Symptomen voor Sihr, Bezetenheid en Het Boze Oog en Al-Hasad. - 12.1 Symptomen van Sihr. - 12.2 Symptomen van Bezetenheid. - 12.3 Symptomen van Al-Ain(Boze Oog en Al-Hasad). - 12.4 Manieren om te ontdekken wat je hebt. 13. Dromen en hun betekenissen. - 13.1 Al-Jathoom ook wel bekend als boegebez. - 13.2 De Medische Jathoom. - 13.3 Al-Jathoom veroorzaakt door de Djinn. 14. Voorkomen is beter dan genezen! - 14.1 De smeekbedes van de Ochtend en de Avond. - 14.2 De Standaard Zaken. - 14.3 De Voorwaarden van Laa Illaha Illa ALLAH. - 14.4 De bruiloft van verderf en zonde! - 14.5 Advies aan het nieuwe bruidspaar. 15. De behandeling nadat men getroffen is door Sihr en Bezetenheid. - 15.1 De Sihr onschadelijk maken als bekend is waar deze zich bevindt. - 15.2 Drie soorten Roqyah? - 15.3 De behandeling met de toegestane Roqyah voor degene die geraakt is door Sihr en Al-Mass. - 15.4 De Behandeling van Rabt. - 15.5 De Behandeling tegen Sihr Al-Makul wal Masrub. - 15.6 Al-Toekaal! - 15.7 Het veelvuldig drinken van Roqyah water. - 15.8 Transformatie. - 15.9 Tekenen dat een Djinn het lichaam heeft verlaten.
 • 3. 16. De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad. - 16.1 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever bekend is. - 16.2 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever onbekend. 17. De behandeling door verschillende wateren. - 17.1 Roqyah water. - 17.2 Zamzam water. - 17.3 Regenwater. - 17.4 Rozewater. 18. De behandeling door middel van kruiden en planten. - 18.1 Al-Haltit - 18.2 Al-Theriak - 18.3 Dam Al-Agawayn - 18.4 Al-Qist Al-Hindi en Al-Qist Al-Bahri - 18.5 Sidr - 18.6 3ar3ar - 18.7 Senna - 18.8 Rayhaan - 18.9 Saffraan - 18.10 Gingseng - 18.11 Habbat Al-Sawda - 18.12 Al-Harmal 19. De behandeling door middel van olien. - 19.1 Olijfolie - 19.2 Sadeb Olie en Sadebkruid - 19.3 Habbat Sawda olie en Habbat Al-Sawda Kruid 20. De behandeling door middel van honing. 21. De behandeling door middel van dadels. 22. De behandeling door het nachtgebed. 23. De behandeling door middel van Hijamah. - 23.1 Betekenis van Hijaamah taalkundig en in het geloof. - 23.2 Geschiedenis van Hijaamah. - 23.3 Verschillende soorten Hijaamah.
 • 4. - 23.4 Bewijzen van Hijaamah in de Sunnah en een aantal regelgevingen ervan. - 23.5 De beste tijd voor Hijaamah. - 23.6 Hoe werkt Hijaamah? - 23.7 Hijaamah bij de Profeet(vrede zij met hem). - 23.8 Tegen welke aandoeningen of ziektes helpt Hijaamah? - 23.9 Wat te doen voor tijdens en na de behandeling. - 23.10 Hygiene hoe zit het daarmee? - 23.11 Hijaamah bij vrouwen. - 23.12 Mag de hajaam geld vragen? - 23.13 Wat gebeurt met de Djinn in het lichaam tijdens Hijaamah? - 23.14 Hijaamah tijdens het vasten? 24. Zaken die de genezing vertragen of moeilijk maken. 25. Kan ik zelf Roqyah doen? - 25.1 Toch een raaqi nodig? - 25.2 Tekenen van iemand die met Djinn werkt. - 25.3 Eigenschappen van een goede raaqi. - 25.4 Onduidelijkheid over de hadith van 70.000 mensen. 26. Beproevingen en ziektes zijn een gunst van ALLAH. 27. Meest gestelde vragen over Roqyah - 27.1 Het oordeel over het geld vragen voor Roqyah. - 27.2 Het oordeel over het uitvoeren van Roqyah bij een menstruerende vrouw of een persoon in Janabah(grote onreinheid). - 27.3 Het oordeel over het gebruiken van een amulet. - 27.4 Mag de raaqi de vrouw aanraken tijdens de behandeling? - 27.5 Mag de vrouw zich ontbloten tijdens de Roqyah? - 27.6 Wat is het oordeel van het schrijven van Koraan op blaadjes met saffraan en het laten oplossen in water? - 27.7 Het oordeel van het reciteren over grote hoeveelheden watertanks. - 27.8 Het oordeel van het bezoeken van een sahir of waarzegger zonder dat men weet dat het een sahir of waarzegger was. - 27.9 Het oordeel over het praten met de Djinn. - 27.10 Het oordeel over het gebruik van bukhoor(wierook) bij een Roqyah behandeling. - 27.11 Is het voldoende om Surah Al-Baqarah af te laten spelen voor bescherming in het huis of moet met het reciteren?
 • 5. - 27.12 Wat is het oordeel over drinken of wassen met water waarover de gever van het Boze Oog heeft geblazen of zichzelf in heeft gewassen of een kledingstuk in heeft gewassen voor het slachtoffer? - 27.13 Het vragen om hulp bij de Djinn voor Roqyah Tot Slot Appendix 1 Roqyah ayat Dwam Al-Fahisat(voor Djinn Aasiq). Appendix 2 Roqyah ayat Al-Sihr. Appendix 3 Roqyah Algemeen. Appendix 4 Roqyah ayat Al-Ain wal Hasad. Appendix 5 Roqyah ayat Al-Harak. Appendix 6 Roqyah ayat Al-Adaab. Appendix 7 Roqyah ayat Al-Yahood Wa Nasara. Appendix 8 Kafl Al-Djasad(dichten van het lichaam).
 • 6. Voorwoord: Alle lof zij Allah, we prijzen Hem en vragen Zijn Hulp en we zoeken bescherming bij Allah tegen het slechte van onszelf en tegen het kwade van onze handelingen. Degene die wordt geleidt door Allah kan niet afdwalen en degene die Hij laat afdwalen kan niet geleidt worden. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is Een, zonder partner met Hem en ik getuig dat Mohammed(vrede zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is. O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt.(Ali Imraan vers 102) O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van n enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u.( An-Nissaa vers 1)
 • 7. O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid. Hij zal uw werken goed voor u maken en u uw zonden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald.(Al-Ahzaab vers 70-71) Waarlijk de beste toespraak is de toespraak van Allah, de beste leiding is Mohammeds(vrede zij met hem) leiding, en de slechtste zaken(over het geloof) zijn die, die(door de mensen) ingevoerd zijn, want iedere ingevoerde zaak is een bidah(verboden vernieuwing) en iedere bidah is een daad van misleiding die(wie er ook maar mee begon) in het Vuur zal verblijven. Vervolgens. Als we een onderwerp moeten kiezen in de Islam, waar de hedendaagse moslims weinig over weten dan is het wel Tovenarij(Sihr), Bezetenheid(Mass) en het Boze Oog(Al-Ain en Al-Hasad). Dit is te wijten aan de influisteringen van de Shaytaan, want immers 1 van zijn grootste wapens is het feit dat hij wil dat mensen niet van zijn bestaan afweten, maar een groot deel van dit probleem is ook aan de mens zelf te wijten, de moslims zijn teveel bezig met de wereld en niet met hun geloof. Ze praktiseren hun geloof nauwelijks en naast het gebed en het vasten zijn ze nauwelijks bezig met het vergaren van kennis. Het probleem komt naar voren als mensen opeens vreemde ziektes en gevoelens krijgen, als dochters niet meer willen trouwen, en mannen spontaan krankzinnig worden enz. Dan gaan deze onwetende mensen hulp zoeken en ze worden wanhopig en hopeloos, en dan komen ze vaak terecht bij de slechtste soort mensen op deze aarde, ze komen bij de menselijke Shayateen die de problemen van deze mensen verergeren en hen meetrekken in Shirk en Kufr. Vaak zeggen deze mensen dat ze niks anders aankunnen, de plaatselijke imam in de moskee heeft nauwelijks kennis over dit onderwerp, en de mensen worden verder gestuurd. Ook zijn er weing raaqis(mensen die Roqyah doen) die alles volgens de Koraan en Sunnah doen en geen verboden zaken verrichten. En daarom
 • 8. heb ik besloten om met de Wi