Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... ·...

186
Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03

Transcript of Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... ·...

Page 1: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03

Page 2: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina ii GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit

te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet als verplichtingen van de zijde van GAC Business

Solutions te worden beschouwd.

GAC Business Solutions neemt geen verantwoording voor eventuele fouten of gebreken in deze

publicatie.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van GAC Business Solutions.

Copyright © GAC Business Solutions. Alle rechten voorbehouden.

Documentnummer: IPAL AP NAV BKH versie 1.1

In de tabel vindt u een versie overzicht van de totale handleiding, per individuele stap zijn

versienummers toegekend zodat u deze separaat kunt afdrukken. Dit versie overzicht kunt u vinden

in hoofdstuk 5 Overzicht stappenplannen.

Versie Status Opmerkingen

1.0 Draft versie Eerste versie

1.1 Definitief Eerste definitieve versie

Gepubliceerd door GAC Business Solutions.

Page 3: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina iii GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

VOORWOORD

Welkom bij de training ‘Navision 4.03 Module Boekhouding voor parochies’ van GAC Business

Solutions.

Deze training is bestemd voor iedereen die vanuit de parochies verantwoordelijk is voor de

administratie / boekhouding of deze voert. U maakt kennis met de opbouw en de bediening van

Navision, zodat u in staat bent om het programma zelfstandig te bedienen.

De onderdelen van deze training zijn verdeeld over een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bestaat

uit een beschrijving van dat onderdeel, stappenplannen en opdrachten.

Wij wensen u veel succes met deze training!

GAC Business Solutions

Afdeling Educational Services

Page 4: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina iv GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

INHOUD

1 Inleiding ..................................................................................................................................... 1.1-1

1.1 Inhoud van de training ..................................................................................................................... 1.1-1

1.2 Software ........................................................................................................................................... 1.2-1

2 Starten met het systeem ........................................................................................................... 1.2-1

2.1 Starten van Navision ......................................................................................................................... 2.1-1

Opstarten internet ............................................................................................................................ 2.1-1

Inloggen Systeem Navision ............................................................................................................... 2.1-1

2.2 Het algemene venster ...................................................................................................................... 2.2-1

2.3 Deelvensters ..................................................................................................................................... 2.3-1

Deelvenster Boekhouding ................................................................................................................ 2.3-1

Afsluiten ............................................................................................................................................ 2.3-5

3 Basisfuncties Systeem ................................................................................................................ 2.3-1

3.1 Bediening via het toetsenbord ......................................................................................................... 3.1-1

Functietoetsen .................................................................................................................................. 3.1-1

3.2 Schermen .......................................................................................................................................... 3.2-1

Kaartschermen ................................................................................................................................. 3.2-1

Regelschermen ................................................................................................................................. 3.2-6

Speciale schermen ............................................................................................................................ 3.2-7

3.3 Basis functies .................................................................................................................................... 3.3-1

Invoegen ........................................................................................................................................... 3.3-1

Opslaan van gegevens ...................................................................................................................... 3.3-1

Verwijderen ...................................................................................................................................... 3.3-2

Zoeken .............................................................................................................................................. 3.3-2

Bladeren ........................................................................................................................................... 3.3-3

Overzicht ........................................................................................................................................... 3.3-3

Sorteren op schermen ...................................................................................................................... 3.3-5

Filters op schermen .......................................................................................................................... 3.3-5

FlowFilters ...................................................................................................................................... 3.3-10

3.4 Samenvatting functietoetsen ........................................................................................................... 3.4-1

4 Menuindeling ............................................................................................................................ 3.4-1

4.1 Snelmenu boekhouding .................................................................................................................... 4.1-1

5 Overzicht stappenplannen ............................................................................................................ 5-1

Page 5: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina v GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

6 Algemene stappen ..................................................................................................................... 4.1-1

6.1 Zoeken: grootboekrekening offerkaarsen vanuit het memoriaal .................................................... 6.1-1

6.2 Zoeken: debiteur ‘L. van der Aa’ bij de invoer van een bankafschrift .............................................. 6.2-1

6.3 Filteren: debiteurenbetalingen, niet incasso, februari 2007 achterhalen ........................................ 6.3-1

6.4 Filteren: alle kerkbijdrage debiteuren met een openstaand saldo .................................................. 6.4-1

6.5 Boeken memoriaal............................................................................................................................ 6.5-1

6.6 Batchnaam in het memoriaal ........................................................................................................... 6.6-1

7 Inrichten boekhouding .............................................................................................................. 6.6-1

7.1 Grootboek......................................................................................................................................... 7.1-1

Knoppen Grootboek ......................................................................................................................... 7.1-2

7.2 Grootboekkaart ................................................................................................................................ 7.2-1

7.3 Dimensies ......................................................................................................................................... 7.3-1

7.4 Aanmaken dimensiewaardecodes .................................................................................................... 7.4-1

7.5 Bankrekeningen ................................................................................................................................ 7.5-1

Aanmaken bankrekeningen .............................................................................................................. 7.5-1

Wijzigen bankrekeningen ................................................................................................................. 7.5-2

Wijzigen incasso bank (Bank-KB) ...................................................................................................... 7.5-3

7.6 Beginbalans ...................................................................................................................................... 7.6-1

7.6a Invoer balans ............................................................................................................................ 7.6-1

7.6a’ Invoer banken via tussenrekening ........................................................................................... 7.6-4

7.6b Invoer debiteuren ..................................................................................................................... 7.6-6

7.6c Invoer crediteuren .................................................................................................................... 7.6-8

7.6d Weergave beginbalans ........................................................................................................... 7.6-10

8 Verwerken banken .................................................................................................................... 7.6-1

8.1 Verwerken bankboek (handmatig) ................................................................................................... 8.1-1

8.2 Verwerken bankboek (elektronisch) ................................................................................................ 8.2-1

9 Verwerken kassen ..................................................................................................................... 8.2-1

9.1 Verwerken kasboek .......................................................................................................................... 9.1-1

10 Memoriaal ................................................................................................................................. 9.1-1

10.1 Memoriaal – Correctie .................................................................................................................... 10.1-1

10.2 Memoriaal – Afschrijvingen ............................................................................................................ 10.2-1

10.3 Memoriaal – Afboeken klantpost ................................................................................................... 10.3-1

10.4 Periodieke memoriaal .................................................................................................................... 10.4-1

10.5 Periodieke memoriaal – Loonjournaal ........................................................................................... 10.5-1

10.6 Periodieke memoriaal – Afschrijving .............................................................................................. 10.6-1

Page 6: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina vi GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

11 Inkoop ..................................................................................................................................... 10.6-1

11.1 Aanmaken crediteuren ................................................................................................................... 11.1-1

11.2 Aanmaken inkoopfactuur ............................................................................................................... 11.2-1

11.3 Aanmaken inkoopcreditnota .......................................................................................................... 11.3-1

12 Verkoop ................................................................................................................................... 11.3-1

12.1 Aanmaken debiteuren .................................................................................................................... 12.1-1

12.2 Aanmaken verkoopfactuur ............................................................................................................. 12.2-1

12.3 Aanmaken verkoopcreditnota ........................................................................................................ 12.3-1

13 Telebankieren .......................................................................................................................... 12.3-1

13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift ................................................................ 13.1-1

13.2 Telebankieren – Aanmaken incassorun .......................................................................................... 13.2-1

13.3 Telebankieren – Betaalrun koppelen bij invoer bankafschrift ....................................................... 13.3-1

13.4 Telebankieren – Minder geïncasseerd dan incassorun .................................................................. 13.4-1

13.5 Telebankieren – Storno terugbetaling na enkele weken ................................................................ 13.5-1

14 Begroting ................................................................................................................................. 13.5-1

14.1 Aanmaken begroting ...................................................................................................................... 14.1-1

14.2 Kopiëren begroting ......................................................................................................................... 14.2-1

15 Overzicht lijsten en overzichten ............................................................................................... 14.2-1

15.1 Afdrukken lijsten en overzichten .................................................................................................... 15.1-1

15.2 Kort overzicht rapporten ................................................................................................................ 15.2-1

16 Jaarrekening rapportage .......................................................................................................... 15.2-1

16.1 Afdrukken Individueel rapport vanuit de Jaarrekening rapportage batch ..................................... 16.1-1

16.2 Afdrukken Jaarrekening .................................................................................................................. 16.2-1

16.3 Afdrukken Begroting ....................................................................................................................... 16.3-2

17 Jaarafsluiting ........................................................................................................................... 16.3-1

17.1 Periodeafsluiting ............................................................................................................................. 17.1-1

17.2 Jaarafsluiting ................................................................................................................................... 17.2-1

17.3 Toelichting en Controle Jaarafsluiting ............................................................................................ 17.3-1

Bijlage 1 Verplichte dimensies begroting .......................................................................................... B17.3-1

Page 7: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 1.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

1 INLEIDING

Welkom bij de training ‘Navision 4.03 Module Boekhouding voor parochies’ van GAC Business

Solutions.

Deze training is bestemd voor iedereen die vanuit de parochies verantwoordelijk is voor de

administratie / boekhouding of deze voert. U maakt kennis met de opbouw en de bediening van

Navision, zodat u in staat bent om het programma zelfstandig te bedienen. De inhoud en de opzet

van de training wordt beschreven in dit inleidende hoofdstuk.

1.1 Inhoud van de training

U maakt hier kennis met de algemene opbouw van de programma’s en de bediening van Navision,

zodat u in staat bent om het programma zelfstandig te bedienen.

Deze training is specifiek gericht op de parochiemedewerker (vrijwilliger) die binnen een parochie of

cluster van parochies verantwoordelijk is voor de administratie / boekhouding of deze voert.

Doelstelling

Kennis van Navision 4.03 module boekhouding zodat u:

in staat bent om Navision 4.03 module boekhouding zelfstandig te bedienen,

u in staat bent zelfstandig op basis van de handleiding, de training en uw boekhoudkundige

achtergrond de module in te richten (voor zover dit moet gebeuren).

Voorkennis

U wordt bekend verondersteld met de bediening van Windows.

Dagindeling

De training duurt twee dagen, met twee weken tussenruimte. Het begin is om 9.30 uur en het einde

om 16.30 uur.

Handleiding

Aan het begin van de training wordt de handleiding uitgereikt. In deze handleiding vindt u alle

onderdelen van de training terug: ze is bedoeld als naslagwerk. Tevens zijn stappenplannen

opgenomen waarin stap voor stap de onderdelen zijn uitgewerkt. Elk stappenplan begint op een

nieuwe bladzijde. Hierdoor kunnen we de handleiding gemakkelijk up to date houden. Via de portal

wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Ondersteuning

Op de website https://ledenadministratie.rkcn.nl vindt u meer informatie over ondersteuning.

Zie hiervoor het gele blok met contact gegevens.

Page 8: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 1.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

1.2 Software

Deze training is gebaseerd op de Navision software speciaal ontwikkeling voor de Rooms katholieke

kerk Nederland.

Cronus

In deze training wordt gebruik gemaakt van de demonstratie parochie ‘Cronus’.

Page 9: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

2 STARTEN MET HET SYSTEEM

Om goed met Navision te kunnen werken, is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de

gebruikersomgeving. Deze is namelijk eenduidig opgezet, opdat u snel uw weg kunt vinden in

Navision.

In dit hoofdstuk staat:

hoe u Navision opstart;

hoe u zich aanmeldt in Navision;

hoe het scherm van Navision opgebouwd is.

2.1 Starten van Navision

Nadat u de computer heeft opgestart volgt u de volgende stappen.

Opstarten internet

1) Start internet via het aanklikken van het icoontje in de balk onderaan in het scherm of via START

2) Geef het volgende adres van de portal in de adresbalk in

https://ledenadministratie.rkcn.nl

3) Log in met de aan u verstrekte login en wachtwoord. Plaats voor uw login ‘RKCN\’

4) U komt vervolgens op de beginpagina van het Ledenadministratie portaal.

Inloggen Systeem Navision

1) Klik op de knop ‘Navision’.

2) Volg de inlog instructie op het scherm.

3) U komt nu op het algemene (start)scherm van Navision.

Page 10: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

2.2 Het algemene venster

Het algemene venster van Navision, dat altijd open is, wordt direct getoond zodra u het programma

start en is het uitgangspunt voor alle verdere werkzaamheden in Navision.

Klik op het blauwe vakje of gebruik F12 om het hoofdmenu te openen.

De verschillende onderdelen van het venster zijn:

Titelbalk

Hierin wordt het kaskinummer van de parochie waarin u werkt getoond.

Menubalk

De menubalk bevat de pulldown menu’s met algemene functies waarmee binnen Navision. gewerkt

kan worden. Hierin zult u een aantal standaard Windows functies herkennen. Zo vind u in Bewerken

o.a. de functies Kopiëren en Zoeken terug, en in Help de Helpfuncties.

Hoofdmenu (F12) Werkblad Titelbalk

Menubalk

Werkbalk

Statusbalk

Deelvenster

Page 11: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Werkbalk

De werkbalk biedt snelle toegang met behulp van knoppen tot de meest gebruikte functies van de

menubalk, plus twee extra functies: Overzicht en Hoofdmenu. Door even met de muiscursor op één

van de knoppen te blijven staan, krijgt u een omschrijving van de knop.

Werkblad

Het werkblad is dat deel van het algemene venster waarin met de verschillende programma’s van

Navision gewerkt wordt. Dit onderdeel wordt later beschreven.

Statusbalk

De statusbalk bestaat uit diverse onderdelen. Van links naar rechts wordt achtereenvolgens getoond:

de volledige naam en inhoud van het actieve veld

de gebruikers-ID - de code waarmee u zich aangemeld heeft in Navision.

de werkdatum - ten behoeve van snelle invoer van een datum.

de tekst ‘FILTER’ als er filters actief zijn.

de tekst ‘NIEUW’ wanneer een nieuw record ingevoegd wordt.

of u werkt in invoegmodus (INV) of overschrijfmodus (OVR).

Deelvenster

Het onderdeel deelvenster wordt in de volgende paragraaf beschreven.

Page 12: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

2.3 Deelvensters

De inhoud van de deelvensters is bepaald op basis van de verschillende functies die in een parochie

voorkomen zoals de ledenadministrateur en de penningmeester. Het hoofdmenu blijft zichtbaar, ook

na het openen van schermen, het voordeel hiervan is dat het altijd mogelijk is nieuwe schermen te

openen zonder de anderen eerst af te sluiten.

Deelvenster Boekhouding

Als in het deelvenster de module Boekhouding niet automatisch opent, opent u dit onderdeel door

met uw linkermuisknop op de balk Boekhouding te klikken.

De module Boekhouding verschijnt op uw scherm:

Door op te klikken, krijgt u alle onderliggende menuonderdelen van een menugroep te zien.

Page 13: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

De module Boekhouding bestaat uit de volgende onderdelen:

Boekhouding

Via dit menu kunt u:

Het grootboek en de bijbehorende mutaties raadplegen.

Bank-/Giro boek verwerken.

Kasboek verwerken.

Memoriaal verwerken.

Begroting invoeren.

Telebankieren, Incasso, betaalrun en inlezen bankafschrift.

Periodieke vaste activiteiten uitvoeren op financieel gebied.

Historie (geboekte gegevens) raadplegen.

Debiteuren

Via dit menu kunt u:

Debiteurenkaart raadplegen en bewerken.

Verkoopfacturen verwerken.

Geboekte verkoopfacturen inzien.

Verkoopcreditnota’s verwerken.

Geboekte verkoopcreditnota’s inzien.

Openstaande posten debiteuren uitprinten.

Crediteuren

Via dit menu kunt u:

Crediteurenkaart raadplegen en bewerken.

Inkoopfacturen verwerken.

Geboekte Inkoopfacturen inzien.

Inkoopcreditnota’s verwerken.

Geboekte inkoopcreditnota’s inzien.

Openstaande posten crediteuren uitprinten.

Page 14: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.3-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Lijsten en overzichten basis

Via dit menu kunt u:

Proefbalans uitprinten/inkijken

Diverse overzichten uitprinten/inkijken.

Jaarrekening uitprinten/inkijken.

Lijsten en overzichten uitgebreid

Via dit menu kunt u:

Posten uitprinten/inkijken

Financiële afschriften uitprinten/inkijken.

Diverse overzichten uitprinten/inkijken

Jaarrekening uitprinten/inkijken.

Rapportageschema

Analyse per dimensie

Instellingen

Via dit menu kunt u:

Nr.-reeksen aanpassen.

Bankrekeningen aanmaken.

Bankrekeningen wijzigen

Dagboeksjablonen wijzigen

Analyseweergave inzien en bijwerken.

Wijzigen toegestane boekingsperiode.

Wijzigen parochiegegevens

Betalingscondities klantkaart wijzigen.

Page 15: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.3-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Deelvenster Snelkoppelingen

Als u slechts een beperkt deel van de menuonderdelen gebruikt die aan u zijn toegewezen, kunt u alle

menuonderdelen die u gebruikt naar het menu Snelkoppelingen kopiëren, zodat u ze snel kunt

terugvinden. Ook is het mogelijk om een snelkoppeling naar de website te maken.

Een snelkoppeling maken naar menu onderdelen

Klik op de menuknop voor het menu met de groep

of het onderdeel dat u vaak gebruikt.

1. Zoek het menuonderdeel of de menugroep en

klik met de rechtermuisknop, bijv debiteuren.

2. Klik op Verzenden naar snelkoppelingen.

3. U vindt de gemaakte snelkoppeling terug via de menuknop Snelkoppelingen

Page 16: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 2.3-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Een snelkoppeling naar een website maken

1. Klik in het menu Snelkoppelingen met de rechtermuisknop en klik op Snelkoppeling maken

2. Typ in het veld Openen het adres van een website, bijvoorbeeld www.sila.nl

3. Geef in het veld Bijschrift de naam van het menuonderdeel op die u in het menu Snelkoppelingen

wilt weergeven.

4) Het menuonderdeel of de menugroep wordt onder aan het menu Snelkoppelingen toegevoegd.

Door met uw linkermuisknop op de door u aangemaakte menuknop te klikken, komt u op de website

die u heeft ingegeven.

Afsluiten

Een scherm of menu wordt gesloten door op het kruisje rechtsboven in het scherm te

klikken.

Alle ingevoerde gegevens worden automatisch bewaard en u krijgt dus geen vraag of de gegevens

moeten worden opgeslagen.

Page 17: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

3 BASISFUNCTIES SYSTEEM

3.1 Bediening via het toetsenbord

Navision kan zowel met de muis als met het toetsenbord bediend worden. U bepaalt zelf wat voor u

het beste werkt.

Alle onderdelen kunnen met alleen het toetsenbord bediend worden. De muis is niet nodig.

Functietoetsen

De bediening van het programma wordt vereenvoudigd door het gebruik van functietoetsen.

Handelingen die in alle onderdelen van Navision terugkomen, kennen een vaste functietoets. Zo staat

F3 voor nieuw en F4 voor verwijderen. Daarnaast zijn er functietoetsen die alleen in bepaalde

schermen worden gebruikt.

Het is afhankelijk van het programma welke functietoetsen beschikbaar zijn. Een overzicht van de

functietoetsen die mogelijk zijn in het scherm waarin u aan het werken bent, kunt u op ieder moment

bekijken via Menu Help, Overzicht van functietoetsen.

Door op Shift of Ctrl te klikken, krijgt u een overzicht van de functies die u kunt gebruiken met de

toetsen Ctrl of Shift in combinatie met de toetsen F1 t/m F12.

Page 18: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

3.2 Schermen

Vanuit het menu kiest u het scherm waarin u uw werkzaamheden wilt verrichten. Ook in de schermen

is weer een vaste opzet te herkennen, wat het werken met Navision vereenvoudigt.

Er zijn in Navision vele schermen. Ze zijn echter allemaal afgeleid van twee soorten schermen:

kaartscherm en regelscherm.

Kaartschermen

Op een kaartscherm staan alle gegevens van bijv. één grootboekrekening of één debiteur

overzichtelijk bij elkaar. De indeling doet denken aan een dossiermap met tabbladen.

Hier ziet u de kaart van grootboekrekening 0111:

Titel

Een korte indicatie van het record dat op de kaart staat, gevolgd door de naam van het scherm.

De inhoud van de titel blijft zichtbaar als u het scherm minimaliseert, en verschijnt ook in het

overzicht van openstaande schermen (zie Venster in de menubalk). Op die manier kunt u dus met

meerdere schermen tegelijk werken en toch het overzicht behouden.

Tabblad

Veldnaam

Titel

Wit veld

Knoppen

Page 19: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Tabblad

Gegevens uit een record worden onderverdeeld in logisch bij elkaar horende delen. Deze delen

worden weergegeven door middel van tabbladen. Aan de titel van het tabblad kunt u zien om welke

gegevens het zal gaan. Zo heeft het tabblad Algemeen in bovenstaand voorbeeld betrekking op de

naam en functie van de parochieel medewerker etc.

U opent een tabblad door het tabblad aan te klikken. In een kaartscherm gaat u met CTRL

PAGEDOWN naar het volgende tabblad van de kaart. Met CTRL PAGEUP gaat u naar het vorige

tabblad.

Veldnaam

De beschrijving van een veld. De inhoud ervan wordt er achter getoond.

Binnen Navision wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten velden en knoppen:

Veld Soort veld Omschrijving Invoer

Wit veld Toont de inhoud van een veld. De inhoud mag

gewijzigd worden. U plaatst de cursor in een

veld door het veld of de veldnaam aan te

klikken.

Grijs veld Toont de inhoud van een veld, maar de

waarde kan niet gewijzigd worden. U plaatst

de cursor in een veld door het veld of de

veldnaam aan te klikken.

Geen

Veld met

optiepijltje

U krijgt een aantal vaste keuzemogelijkheden

om dit veld te vullen.

of ingave van de eerste

letter via

Veld met

LookUp knop

U krijgt een tabel met daarin een aantal

keuzemogelijkheden, bijv.:

U kunt deze keuzemogelijkheden in de meeste

gevallen zelf uitbreiden.

of

ingave van de code via

Knop met

tekst

Activeert het beschreven scherm of de functie

nadat de knop aangeklikt is.

n.v.t.

Page 20: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Veld Soort veld Omschrijving Invoer

Knop met

tekst en

menu-

symbool

Opent een menu waarmee andere schermen

of menu’s gestart kunnen worden nadat de

knop aangeklikt is.

n.v.t.

Knop met

tekst en …

Activeert een scherm met een verwerking

nadat de knop aangeklikt is. De puntjes geven

aan dat er (een) ingave(n) verwacht

wordt/worden, voordat de verwerking

uitgevoerd kan worden.

n.v.t.

In een scherm kiest u het tabblad, het veld of dergelijke dat u nodig heeft. Met de muis of het

toetsenbord plaatst u de cursor direct op het gewenste onderdeel. U hoeft dus niet eerst alle andere

velden langs.

Er zijn verschillende soorten velden in Navision, bijvoorbeeld een tekst of een datum. Iedere soort

heeft zijn eigen kenmerken. De meeste komen overeen met andere Windows programma’s, hier de

belangrijkste soorten.

Overschrijven / Edit

Op het moment dat de cursor in een veld staat en de inhoud ervan blauw gemarkeerd is, dan

betekent dit dat de inhoud overschreven wordt. Indien de inhoud niet overschreven, maar deels

gewijzigd moet worden (‘edit’), kunt u in de meeste gevallen met de muis in het veld gaan staan. Als

dit niet kan, gaat u met de toets F2 in de zogenaamde Edit-mode. De statusbalk informeert u of dit

‘overschrijven’ (OVR) of ‘invoegen’ (INS) inhoudt. Deze status beïnvloedt u met de toets INSERT.

In alle situaties geldt dat de ingave van een veld tijdens de ingave met de knop uit de

werkbalk, of met de toets ESC ongedaan gemaakt kan worden. De

oorspronkelijke inhoud van het veld wordt dan weer getoond.

Tekst

Tekstvelden komen overal in Navision voor. Er zijn een aantal speciale tekstvelden waarbij de

ingegeven tekst automatisch omgezet wordt in hoofdletters. De velden waar dit gebeurt, zijn vaak

speciale codes.

Numeriek

Velden waarin alleen getallen voor mogen komen, heten numerieke velden. Deze vindt u in ieder

onderdeel van Navision terug. Denk bijv. aan huisnummers.

Datum

Bij datums wordt gebruik gemaakt van de Landinstellingen van Windows. Hiermee wordt

bijvoorbeeld de volgorde van dag, maand en jaar ingesteld. In Navision kan de datum van 1 januari 0

tot en met 31 december 9999 gaan.

Om in Navision een datum snel in te kunnen geven, zijn er een aantal verschillende mogelijkheden:

Page 21: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Huidig

De datum die in de klok van uw PC ingesteld is (de systeemdatum), heet in Navision de huidige

datum. Deze kan opgehaald worden door Huidig (of de eerste letter(s) van dat woord) in te geven.

Deel van een datum

Een datum hoeft u niet volledig in te geven. Het volstaat om slechts de dag òf de dag en de maand in

te geven. De maand en het jaar respectievelijk het jaar worden door Navision aangevuld aan de hand

van de werkdatum (meestal de systeemdatum).

Wanneer de werkdatum 25 januari 2007 is, wordt een ingave van 5 aangevuld tot 5-1-2007; en een

ingave van 5-2 wordt `5-2-2007´.

Dagen in de week

Tot slot kan een datum ook ingegeven worden als ‘dag in de week’, eventueel gevolgd door

‘kalender-week’. U geeft dan de omschrijving van de dag in (of de eerste letters ervan), bijvoorbeeld

maandag of ma. Navision zet deze ingave dan aan de hand van de werkdatum om naar een complete

datum.

Zo wordt, op basis van de werkdatum 25 januari 2007, de ingave ma omgezet naar `22-1-2007´; en de

ingave ma10 omgezet naar `5-3-2007´.

In Navision is maandag de eerste dag van de week.

Werkdatum

Het is ook mogelijk om een tijdelijke datum in te stellen die afwijkt van de systeemdatum. Dit heet in

Navision de werkdatum. Via het Menu Extra in de menubalk wordt deze ingesteld.

De waarde ervan wordt in de statusbalk getoond.

Deze datum haalt u op door Werkdatum (of de eerste letter(s) van dit woord) in te geven.

Datumformules

Met datumformules bepaalt u hoe datums moeten worden berekend ten opzichte van de huidige

datum of werkdatum.

Hiervoor worden de volgende afkortingen gebruikt:

L Lopend

D Dag

W Week

M Maand

K Kwartaal

J Jaar

Page 22: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Deze afkortingen kunnen gebruikt worden in drie soorten datumformules:

Lopend plus een tijdseenheid:

LW Lopende Week

LM Lopende Maand

Een nummer plus een tijdseenheid:

10D 10 dagen vanaf vandaag

2W 2 weken vanaf vandaag

Een tijdseenheid plus een getal:

D10 De volgende tiende dag van een maand

WD4 De volgende vierde dag van een week (donderdag)

U kunt de drie soorten naar wens combineren:

LM+10D Lopende maand + 10 dagen

U gebruikt een minteken om een datum in het verleden aan te duiden:

-1J 1 jaar geleden vanaf vandaag

Zoeknaam

Codes onthouden kan ongewenst of bijzonder lastig zijn. Wie kent bijvoorbeeld alle

grootboeknummers uit zijn hoofd en kan ze direct ingeven? In Navision is daarom in een aantal

tabellen het veld Zoeknaam opgenomen. Deze kunt u gebruiken als alternatief voor de ingave van

de code.

Op het moment dat u bij het vastleggen van bijvoorbeeld een grootboekrekening in het veld

Rekeningnummer. In het bankboek de zoeknaam ingeeft, zet Navision deze om naar het juiste

grootboekrekeningnummer.

de invoer in het

voorbeeld hiernaast

geeft als resultaat:

Page 23: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-6 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Regelschermen

In tegenstelling tot kaartschermen tonen regelschermen de gegevens van meerdere personen, wijken

etc. in één keer.

De verschillende regels worden onder elkaar getoond, en de velden staan in kolommen. Boven elke

kolom staat de veldnaam die de inhoud van de kolom beschrijft. De cursor wordt in een kolom

geplaatst door de kolom aan te klikken.

Kolomindeling aanpassen

De indeling van de kolommen op een regelscherm kan aangepast worden door:

Verplaatsen Plaats de cursor op de titel van een kolom en druk de linker muisknop in. De muiscursor verandert in Houd de linker muisknop ingedrukt en verplaats de kolom naar de gewenste positie. Laat daar de linker muisknop los.

Verbreden of versmallen Plaats de cursor tussen de titels van twee kolommen in, zodat de muiscursor verandert in Druk de linker muisknop in en houd deze ingedrukt. Verplaats de muis. De linker kolom wordt versmald wanneer de muis naar links verplaatst wordt, en verbreed bij een verplaatsing naar rechts.

Selectiebalk

De linker grijze kolom wordt de selectiebalk genoemd. Het symbool in de kolom geeft de

geselecteerde regel aan. Een regel wordt geselecteerd door de cursor in één van de kolommen van de

betreffende regel te plaatsen, of door de selectiebalk aan te klikken met de linkermuisknop.

Veldnaam

Veld

Geselecteerde regel

Selectiebalk Titel

Page 24: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-7 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Ingave toegestaan?

Of ingave van een veld wel of niet toegestaan is, is niet af te leiden van de kleur van een kolom. Alle

velden zijn namelijk wit. U ziet pas op het moment dat de cursor op een veld staat of ingave

toegestaan is. Wanneer er een stippellijn om het veld staat, is er geen ingave toegestaan. Zie

bijvoorbeeld de kolom Naam in het volgende schermvoorbeeld.

In regelschermen kan de inhoud van een bovenliggend veld overgenomen worden in het actuele

record door middel van de toets F8.

Speciale schermen

Zoals gezegd zijn alle schermen in Navision gebaseerd op het kaart- en regelprincipe. Het Bank-

/Giroboek is zo’n speciaal, afgeleid schermtype.

Page 25: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.2-8 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

In het Bank-/Giroboek staan de algemene gegevens – zoals het afschriftnummer en op welke bank

het afschrift betrekking heeft – in het kaartscherm. Dit is het bovenste gedeelte van het Bank-

/Giroboek.

Het onderste gedeelte van het Bank-/Giroboek is een regelscherm; hierin worden alle regels getoond

van alle binnengekomen en betaalde bedragen van dat betreffende afschrift..

Page 26: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

3.3 Basis functies

Nu de opzet en de indeling van de schermen bekend is, wordt in deze paragraaf ingegaan op de

bediening van de schermen en de verschillende functies uit de menubalk.

Invoegen

Om nieuwe gegevens in te kunnen geven, moet altijd eerst een leeg scherm ingevoegd worden. In de

werkbalk is hier een speciale knop voor en de functietoets is F3.

In de statusbalk wordt getoond dat u een NIEUW scherm invoegt.

In een kaartscherm wordt een nieuw scherm aangeduid met ‘naamloos’ in de titelbalk.

In een regelscherm wordt een nieuwe regel aangeduid met in de selectiebalk.

Uniek nummer

Ieder record moet een uniek nummer hebben. Dat is dan ook het eerste veld dat u moet ingeven. Een

leeg veld is daarbij niet toegestaan.

Dit nummer wordt bij de invoer van bijv. een nieuwe klant automatisch toegekend. Druk hiertoe op

ENTER of ‘TAB’ om naar het volgende veld te gaan.

Wijzigen

Om gegevens op een scherm te wijzigen, zoekt u het gewenste record op waarna u de betreffende

velden wijzigt. Op het zoeken van gegevens wordt verder in dit document ingegaan.

Opslaan van gegevens

Uw ingevoerde gegevens worden automatisch opgeslagen als het scherm afgesloten wordt. Dit kan

op verschillende manieren: het opzoeken van een ander record, het openen van een ander scherm of

het afsluiten van het huidige scherm. Met andere woorden: u hoeft de ingaven dus niet eerst te

bevestigen voordat ze weggeschreven worden!

Nieuw (F3)

Page 27: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Verwijderen

Verwijderen houdt in dat u alle gegevens van bijv. een klant of leverancier definitief uit uw bestand

verwijderd. In de werkbalk is hier een speciale knop voor en de functietoets is F4.

Navision vraagt of u het zeker weet, want er is geen weg terug. Het dossier verdwijnt in de

versnipperaar…

Zoeken

Als u een scherm opent, opent Navision altijd de gegevens waar u het laatst mee bezig bent geweest.

Met de knop Zoeken in de werkbalk kunt u op ieder willekeurig veld van een scherm zoeken naar bijv.

een bepaalde grootboekrekening of klant of leverancier.

Dit is dezelfde Zoeken als in andere Windows programma’s. Hiermee zijn diverse manieren van

Zoeken mogelijk, zoals zoeken op basis van een gedeelte van een veld:

Een belangrijk voordeel van Zoeken is dat het op ieder veld gebruikt kan worden. U kunt dus zoeken

op basis van een nummer, maar ook op basis van een omschrijving, een naam, een adres etc. U moet

wel eerst op de cursor op dat veld plaatsen voordat u Zoeken activeert!

Zoeken (Ctrl+F)

Verwijderen (F4)

Page 28: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Bladeren

De tweede mogelijkheid om te zoeken, is door te bladeren. In de werkbalk zijn hiervoor de volgende

knoppen opgenomen, die u kunt aanklikken:

In een regelscherm kunt u bladeren met , , PAGEUP en PAGEDOWN. In een kaartscherm bladert u

met PAGEUP en PAGEDOWN.

In beide schermen gaat u met CTRL HOME naar het eerste record en met CTRL END naar het laatste.

Overzicht

Als derde heeft u de mogelijkheid om een overzicht van alle gegevens op te vragen. Hierin kunt u de

gewenste gegevens zoeken door, door de regels te bladeren of door middel van de zoekfunctie. Deze

mogelijkheid is aanwezig in de kaartschermen, en de kaart/regelschermen.

U kunt dit vergelijken met het openen van de dossierlade om daarin - op basis van de labels van de

dossiers - te zoeken naar het gewenste dossier.

In een overzicht kunnen geen gegevens ingegeven of gewijzigd worden.

In de werkbalk is een speciale knop opgenomen om het overzicht snel op te kunnen roepen:

Vanuit een overzicht terug naar het kaartscherm

In een overzicht worden vaak minder velden getoond dan op een kaartscherm. Gewoonlijk wordt het

daarom gebruikt om een bepaald record op te zoeken en dan vervolgens met dat record terug te

keren naar het kaartscherm. Dit werkt als volgt:

Zorg ervoor dat de gewenste regel in het overzicht actief is (let op de in de linker kolom) en

kies vervolgens voor OK.

Ga naar de eerste kaart

Ga naar de laatste kaart

Ga naar de vorige kaart

Ga naar de volgende kaart

Overzicht (F5)

Page 29: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Vanuit een overzicht door naar een kaartscherm

Het is mogelijk om vanuit een overzicht de kaart op te vragen via de menuknop Contactpersonen en

dan te kiezen voor de optie Kaart.

De functietoets die hier bij hoort is SHIFT F5.

Tik nooit zomaar iets in, maar gebruik altijd één van de bovenstaande mogelijkheden om een gegeven

op te zoeken.

Page 30: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Veldfilter FlowFilter

Tabelfilter Alles weergeven

Sorteren op schermen

De gegevens die op een scherm getoond worden, kunnen gesorteerd worden. Wanneer u door de

kaartschermen heen bladert, zullen de schermen in de volgorde van sortering getoond worden. In de

regelschermen ziet u de regels in de door u aangegeven volgorde staan.

In de werkbalk is er een speciale knop voor sorteren opgenomen:

U kunt aangeven op welk veld u wilt sorteren en in welke volgorde, oplopend (van laag naar hoog) of

aflopend (van hoog naar laag) u wilt sorteren.

Gebruik om door de lijst met velden te gaan.

Selecteer het veld waarop gesorteerd moet worden door hier op te klikken.

Kies voor ‘Oplopend’ of ‘Aflopend’.

Kies voor Toepassen als u de sortering wilt uitvoeren maar het scherm Sorteren niet wilt afsluiten

of kies voor OK als u de sortering definitief wilt uitvoeren en het scherm Sorteren wilt afsluiten.

Filters op schermen

Door middel van het bladeren krijgt u de gegevens van alle grootboekrekeningen, klanten, etc. die in

uw bestand zitten op uw scherm. Dit is echter niet altijd gewenst omdat u bijvoorbeeld alleen de

klanten in een bepaalde reeks wilt zien. U kunt een selectie maken uit uw bestand met behulp van

een filter. Alleen de gegevens van de klanten, die aan het criterium voldoen, worden op het scherm

getoond. In een aantal schermen is standaard al een filter aanwezig maar u kunt zelf ook filters

plaatsen. Een groot voordeel daarbij is dat een filter op elk veld geplaatst kan worden.

In de werkbalk zijn speciale knoppen voor de filters opgenomen:

Sorteren (Shift+ F8)

Page 31: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-6 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Veldfilter

Op een scherm kunt u zelf een bepaalde filter plaatsen door op het gewenste veld te gaan staan. U

klikt dan de knop Veldfilter aan. In het scherm dat daarna getoond wordt, geeft u het

selectiecriterium op. Merk op dat de huidige waarde van het veld als filter voorgesteld wordt.

Zo worden in het voorbeeld hieronder de klanten in de plaats Amsterdam uit het bestand gelicht:

De knop Toepassen voert de filter uit, maar biedt u de gelegenheid om het resultaat van de filter te

beoordelen zonder het filterscherm te verlaten. Mocht de filter niet naar wens zijn, dan kunt u het

direct aanpassen. De knop OK voert de filter uit, en u keert terug naar het voorgaande scherm.

Indien op een scherm een filter geplaatst is, wordt u hierop geattendeerd door de tekst FILTER in de

statusbalk!

Filters opvragen / Tabelfilter

De statusbalk toont dus of er wel of geen filter op het scherm geplaatst is, maar hoe weet u nu wat de

inhoud van het filter is? De methode om dit op te vragen is door de knop Tabelfilter in de werkbalk

aan te klikken. Alle filters die tot dan toe op velden geplaatst zijn, worden hierin getoond.

Zo ziet u in het voorbeeld hieronder dat alle gehuwde contactpersonen van het mannelijke geslacht

er uitgelicht worden.

Om velden toe te voegen aan een filter op het scherm gebruikt u ook het Tabelfilter. Hier kunt u

regels met velden invoegen, ook al staat het betreffende veld niet op het scherm!

Page 32: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-7 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Ingavemogelijkheden

In een filter kan een bepaalde waarde ingegeven worden, waar een criterium aan toegevoegd kan

worden. Een voorbeeld van een waarde is de ingave getal bij Saldo(LV). Wanneer nu alle klanten

moeten worden getoond die nog bedragen open hebben staan kan worden ingegeven >0 (Lees groter

dan 0). Wanneer nu gebladerd wordt door het bestand ziet men alleen de klanten die een Saldo(LV)

hebben met een bedrag groter dan 0.

U kunt bij de invoer van criteria alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u een aantal speciale symbolen en rekenkundige formules gebruiken. Dit zijn de

beschikbare notities:

Teken Betekenis Voorbeeld Weergegeven records

= Gelijk aan 377 Nummer 377

BLAUW Records met de code BLAUW, zoals de

magazijncode BLAUW.

22 10 Een exacte datum/tijd: 22-01-01 10:00:00

.. Interval 1.100..2.100 Nummers 1100 t/m 2100

..2.500 Tot en met 2500

..31 12 00 Datums tot en met 31.12.00

P8.. Gegevens voor boekhoudperiode 8 en verder

..23 Van begintijd tot 23 lopende maand, lopend

jaar 23:59:59

23.. Van 23 lopende maand, lopend jaar 00:00:00

tot eindtijd

22..23 Van 22 lopende maand, lopend jaar 0:00:00

tot 23 lopende maand, lopend jaar 23:59:59

| Of/of 1.200|1.300 Records met nummer 1200 of 1300

& En <2.000&>1.000 Nummers kleiner dan 2000 en groter dan

1000. Een zelfstandig gebruik van het teken

& met nummers is niet mogelijk omdat er

geen records met twee nummers zijn

toegestaan.

<> Niet gelijk aan <>0 Alle nummers behalve 0

> Groter dan >1.200 Nummers groter dan 1200

>= Groter dan of gelijk aan >=1.200 Nummers groter dan of gelijk aan 1200

< Kleiner dan <1.200 Nummers kleiner dan 1200

<= Kleiner dan of gelijk aan <=1.200 Nummers kleiner dan of gelijk aan 1200

‘’ Leeg veld (bij

tekstvelden)

‘’ Alle velden die niet gevuld zijn en dus leeg

zijn

0 Leeg veld (bij

getalvelden)

0 Alle velden met een waarde nul

Page 33: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-8 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Teken Betekenis Voorbeeld Weergegeven records

* Een onbeperkt aantal

onbekende tekens

*Be* Tekst met de letters ‘Be’

*Be Tekst die eindigt op ‘Be’

Be* Tekst die begint met ‘Be’

? Een onbekend teken Jans?n Tekst zoals Jansen of Janson

Berekenen voor de rest 30|(>=10&<=20) Records met nummer 30 of met een nummer

tussen 10 en 20 (het resultaat van de

berekening tussen haakjes).

@ Geen onderscheid tussen

hoofdletters en kleine

letters (beide zijn

toegestaan)

@locatie Tekst zoals LOCATIE, locatie of Locatie.

U kunt de verschillende notatiesoorten ook combineren:

5.999|8.100..8.490 Alle records met het nummer 5999 of een nummer uit het interval 8100 tot

en met 8490.

..1.299|1.400.. Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1299 of gelijk aan 1400 en

hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1300 tot en met 1399.

>50&<100 Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummer 51

tot en met 99.

*C*&*D* Tekst met de tekens C en D.

@*boomsloot* Tekst met de tekens boomsloot, zoals ‘Recht Boomsloot 26’ of ‘Kromme

Boomsloot 341’. Hoofdletters of kleine letters maakt geen verschil.

Attentie

Zorg dat u alleen zinvolle filters invoert. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een niet-bestaand interval op

te geven zonder dat dit wordt gecontroleerd. U moet op de hoogte zijn van de sorteringregels van het

programma om zinvolle filters te kunnen invoeren.

Filters verwijderen

Indien u alle filters op velden in één keer van een scherm wilt verwijderen, kunt u ook de knop Alles

weergeven in de werkbalk aanklikken.

Filters in een overzichtsscherm worden automatisch verwijderd bij het verlaten van het scherm.

Page 34: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-9 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Berekende velden

In sommige schermen komen velden voor waarin een berekening wordt uitgevoerd.

Zo worden in het scherm van de klant het totaalbedrag van de openstaande rekeningen getoond in

het veld Saldo(LV). Dit is een optelling van alle bedragen die verzameld staan in een andere tabel.

Een dergelijk berekend veld wordt in Navision een FlowField genoemd. Op het moment dat zo’n veld

aangeklikt wordt, verschijnt de zogenaamde DrillDown-knop. Klik deze knop aan en de

contactpersonen waaruit de berekening opgebouwd is, worden getoond. Uit het onderstaande

scherm blijft in de kolom restbedrag nog 2 x € 41,67 staan.

Page 35: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.3-10 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

FlowFilters

De uitkomst van FlowFields kan beïnvloed worden met behulp van een specifiek soort filters: de

zogenaamde FlowFilters.

De FlowFilters die u kunt gebruiken in een bepaalde tabel, zijn van tevoren gedefinieerd. Ze zijn te

herkennen aan de veldnaam: deze eindigt op …filter. De FlowFilters die u in een scherm gebruiken

kunt, zijn altijd op te vragen door de knop FlowFilter in de werkbalk aan te klikken.

Een FlowFilter beïnvloedt direct de mogelijke velden met berekeningen in uw bestand. De FlowFilters

beïnvloeden ook de weergave van de posten via de DrillDown-knop van een veld. Alleen de posten

die bij de berekening betrokken zijn, worden dan getoond.

De knop Alles weergeven heeft géén invloed op de geplaatste FlowFilters. Deze blijven dus actief! U

herkent dit doordat de tekst FILTER in de statusbalk blijft staan.

Flowfilters komen voor in de module ‘Boekhouding’ en hebben geen functie in de module

‘Ledenbeheer’.

Page 36: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 3.4-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

3.4 Samenvatting functietoetsen

Hieronder vindt u een samenvatting van alle knoppen uit de werkbalk met de daarbij behorende

functietoetsen zoals in dit hoofdstuk beschreven:

Knop Functietoets Functie Omschrijving

F3 Nieuw Aanmaken van een nieuw kerklid, wijk etc.

F4 Verwijderen Verwijderen van een kerklid, wijk etc.

Ctrl+F Zoeken Deze functie gebruikt u als u de gegevens van bijv. een bepaald kerklid op

wilt vragen.

F7 Veldfilter Met deze functie kunt u een selectie maken in uw bestand gebaseerd op

één criterium.

Ctrl+F7 Tabelfilter Met deze functie kunt u een selectie maken in uw bestand gebaseerd op

meerdere criteria.

Shift+F7 Flowfilter De FlowFilters die u kunt gebruiken in een bepaalde tabel, zijn van tevoren

gedefinieerd.

Shift+Ctrl+F7 Alles

weergeven

Hiermee heft u de actieve veldfilter(s) of tabelfilter weer op.

Shift+F8 Sorteren Met deze functie kunt u uw bestand oplopend of aflopend sorteren op een

door uzelf gekozen veld.

Ctrl+Home Eerste Hiermee gaat u naar de eerste gegevens in uw bestand.

Page Up Vorige Hiermee bladert u terug in uw bestand.

Page Down Volgende Hiermee bladert u verder in uw bestand.

Ctrl+End Laatste Hiermee gaat u naar de laatste gegevens in uw bestand.

F5 Overzicht Hiermee krijgt u een totaaloverzicht van het bestand waar u op dat moment

mee bezig bent.

F12 Start Het opstarten van Navision.

Page 37: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 4.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

4 MENUINDELING

4.1 Snelmenu boekhouding

Bovenaan het menu boekhouding is een nieuw ‘snelmenu’ toegevoegd. Door te kiezen voor

snelmenu boekhouding wordt aan de rechterkant van het scherm een nieuw menu geopend:

Afhankelijk van de knop waarop wordt geklikt wordt een nieuw (sub) menu of het betreffende

scherm geopend. De structuur van het nieuwe scherm ziet er als volgt uit:

Instellingen/Stamgegevens

o Parochiegegevens

o Dimensies

o Beheer bankrekening

o Beheer debiteuren

o Beheer crediteuren

o Terug naar hoofdmenu

Boeken

o Bank-/Giroboek

o Kasboek

o Memoriaal

o Telebankieren

o Periodiek

o Menu Inkoop/Verkoop facturen

Inkoopfactuur

Inkoopcreditnota

Verkoopfactuur

Verkoopcreditnota

Terug naar menu Boeken

o Terug naar hoofdmenu

Grootboek

Page 38: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 4.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Proefbalans en overzichten

o Proefbalans

Proefbalans

Proefbalans Begroting

Proefbalans incl. voorgaand jaar

Terug naar menu proefbalans en overzichten

o Kolommenbalans

o Overzichten

Verkorte exploitatie

Uitgebreide exploitatie

Verkorte balans

Uitgebreide balans

Terug naar menu proefbalans en overzichten

o Openstaande posten debiteuren

o Openstaande posten crediteuren

o Terug naar hoofdmenu

Begroting

Afsluiting

o Periodeafsluiting

o Jaarafsluiting

o Terug naar hoofdmenu

Specificaties

o Vermogensmutatie

o Toelichting vorderingen korte termijn

o Toelichting schulden korte termijn

o Specificatie mutatie onroerend goed

o Persoons functie kosten

o Terug naar Hoofdmenu

Page 39: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 4.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Schematisch ziet dat er dan zo uit:

Page 40: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 5-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

5 OVERZICHT STAPPENPLANNEN

In dit hoofdstuk staat een overzicht van alle stappenplannen waaruit de rest van deze handleiding is

opgebouwd. Hier kunt u eenvoudig zien welke stap u op een bepaald moment moet uitvoeren en

waar u deze stap in de handleiding kunt terugvinden. Zo vormt dit overzicht de spil van al uw

activiteiten binnen de module boekhouding. Algemene acties zoals het zoeken van een bepaalde

grootboekrekening of het boeken van een factuur of memoriaal zijn beschreven in hoofdstuk zes. In

het vervolg worden deze stappen als bekend verondersteld en zullen slechts summier beschreven

staan. In het overzicht vindt u in de eerste kolom het hoofdstuk, de tweede kolom geeft het

paragraafnummer weer en bij de omschrijving vindt u een korte uitleg.

Hfst §§ Omschrijving stappenplan Versie

H6 Algemene stappen 1.1

6.1 Zoeken: grootboekrekening offerkaarsen vanuit het memoriaal 1.1

6.2 Zoeken: debiteur ‘L. van der Aa’ bij de invoer van een bankafschrift 1.1

6.3 Filteren: debiteurenbetalingen, niet incasso, februari 2007 achterhalen 1.1

6.4 Filteren: alle kerkbijdrage debiteuren met een openstaand saldo 1.1

6.5 Boeken memoriaal 1.1

6.6 Batchnaam in het memoriaal 1.1

H7 Inrichten boekhouding 1.1

7.3 Dimensies 1.1

7.4 Aanmaken dimensiewaardecodes 1.1

7.5 Bankrekeningen 1.1

7.6 Beginbalans 1.1

H8 Verwerken banken 1.1

8.1 Verwerken bankboek (handmatig) 1.1

8.2 Verwerken bankboek (elektronisch) 1.1

H9 Verwerken kassen 1.1

9.1 Verwerken kasboek 1.1

H10 Memoriaal 1.1

10.1 Memoriaal – Correctie 1.1

10.2 Memoriaal – Afschrijvingen 1.1

10.3 Memoriaal – Afboeken klantpost 1.1

10.4 Periodieke memoriaal 1.1

10.5 Periodieke memoriaal – Loonjournaal 1.1

10.6 Periodieke memoriaal – Afschrijving 1.1

H11 Inkoop 1.1

11.1 Aanmaken crediteuren 1.1

11.2 Aanmaken inkoopfactuur 1.1

11.3 Aanmaken inkoopcreditnota 1.1

H12 Verkoop 1.1

12.1 Aanmaken debiteuren 1.1

12.2 Aanmaken verkoopfactuur 1.1

12.3 Aanmaken verkoopcreditnota 1.1

Page 41: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 5-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Hfst §§ Omschrijving stappenplan Versie

H13 Telebankieren 1.1

13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift 1.1

13.2 Telebankieren – Aanmaken incassorun 1.1

13.3 Telebankieren – Betaalrun koppelen bij invoer bankafschrift 1.1

13.4 Telebankieren – Minder geïncasseerd dan incassorun 1.1

13.5 Telebankieren – Storno terugbetaling na enkele weken 1.1

H14 Begroting 1.1

14.1 Aanmaken begroting 1.1

14.2 Kopiëren begroting 1.1

H15 Overzicht lijsten en overzichten 1.1

15.1 Afdrukken lijsten en overzichten 1.1

15.2 Kort overzicht rapporten 1.1

H16 Jaarrekening rapportage 1.1

16.1 Afdrukken Individueel rapport vanuit de Jaarrekening rapportage batch 1.1

16.2 Afdrukken Jaarrekening 1.1

16.3 Afdrukken Begroting 1.1

H17 Jaarafsluiting 1.1

17.1 Periodeafsluiting 1.1

17.2 Jaarafsluiting 1.1

17.3 Toelichting en Controle Jaarafsluiting 1.1

Page 42: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

6 ALGEMENE STAPPEN

In dit hoofdstuk vindt u algemene stappenplannen. Dit zijn stappenplannen die u nodig heeft om

bijvoorbeeld een klant of een grootboekrekening te zoeken, maar ook de filtermogelijkheden van

hoofdstuk 3 zijn hier concreet in een stappenplan uitgewerkt. Het zou wenselijk zijn als u na enige

ervaring met Navision deze stappen moeiteloos kunt verrichten zonder iedere keer dit hoofdstuk te

raadplegen. Eventueel kunt u deze algemene stappen uitprinten en invoegen in de stappenplannen

van de volgende hoofdstukken.

6.1 Zoeken: grootboekrekening offerkaarsen vanuit het memoriaal

In dit voorbeeld is het uitgangspunt het memoriaalscherm. U bent hier een boeking aan het invoeren

en wilt de grootboekrekening Offerkaarsen invoeren. In het onderstaande stappenplan is beschreven

hoe u dit kunt doen.

Stap 1. Selectie voor ‘Grootboekrekening’

In het memoriaal kiest u in de regels bij de kolom ‘Rekeningsoort’ voor ‘Grootboekrekening’.

Ga verder naar de kolom ‘Rekeningnr.’, hier kunt u dus nu een grootboekrekeningnummer

invoeren.

Stap 2. Openen ‘Grootboekrekeningoverzicht’

In de kolom ‘Rekeningnr.’ klikt u op het pijltje (Lookup knop).

Het Grootboekrekeningoverzicht is nu geopend.

Page 43: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Voorafgaand aan het zoeken

Klik in de kolom waarmee u wilt zoeken, in dit geval de kolom ‘Naam’.

Op de statusbalk is zichtbaar waar de cursor zicht bevindt, in de kolom ‘Naam’ bij grootboek-

rekeningnummer ‘0000’.

Stap 4. Het daadwerkelijke zoeken

Open het zoekscherm door op Ctrl-F te drukken of klik op de verrekijker in de knoppenbalk.

Het zoekscherm is geopend en zie er als volgt uit:

Stap 5. Zoekparameters invoeren

Open het zoekscherm door op Ctrl+F te drukken of klik op de verrekijker in de knoppenbalk.

Het zoekscherm is geopend en ziet er als volgt uit:

Type ‘Offer’ in bij ‘Zoeken naar’.

Page 44: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Klik vervolgens op ‘Eerste zoeken’, het resultaat is zichtbaar in het grootboekrekeningoverzicht.

Merk op dat het selectiepijltje de grootboekrekening ‘4041 Kosten offerkaarsen’ aanwijst.

Onderin het grootboekrekeningoverzicht kunt u met ‘OK’ de selectie bevestigen. Hiermee wordt

het overzichtsscherm gesloten en keert u terug naar het memoriaal.

Stap 6. Het resultaat in het memoriaal

Terug in het memoriaal ziet u nu in de kolom ‘Rekeningnr.’ het nummer ‘4041’.

Geef een ‘Tab’, ‘Enter’ of klik in een andere kolom om de rekening te bevestigen. Nu wordt de

kolom ‘Omschrijving’ gevuld en eventuele dimensies verschijnen in het onderste gedeelte van

het memoriaalscherm.

Nu kunt u verder gaan met de rest van de regel.

Page 45: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

6.2 Zoeken: debiteur ‘L. van der Aa’ bij de invoer van een bankafschrift

In dit voorbeeld is het uitgangspunt het bank-/giroboek. U bent hier een bankafschrift aan het

invoeren en wilt de debiteur ‘L. van der Aa’ invoeren. In het onderstaande stappenplan is beschreven

hoe u dit kunt doen.

Stap 1. Selectie voor ‘Klant’

In het Bank-/Giroboek kies u in de regels bij de kolom ‘Rekeningsoort’ voor ‘Klant’. Dit is het

Navision equivalent voor debiteur.

Ga verder naar de kolom ‘Rekeningnr.’, hier kunt u dus nu een debiteurennummer invoeren.

Stap 2. Openen ‘Debiteurenoverzicht’

In de kolom ‘Rekeningnr.’ Klikt u op het pijltje (Lookup knop).

Hierdoor wordt het debiteurenoverzicht geopend.

Page 46: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Voorafgaand aan het zoeken

Klik in de kolom waarmee u wilt zoeken, in dit geval de kolom ‘Naam’.

Op de statusbalk is zichtbaar waar de cursor zicht bevindt, in de kolom ‘Naam’ bij debiteur

‘J.P.P.A. van Pietersen’.

Stap 4. Het daadwerkelijke zoeken

Open het zoekscherm door op Ctrl+F te drukken of klik op de verrekijker in de knoppenbalk.

Het zoekscherm is geopend en ziet er als volgt uit:

Stap 5. Zoekparameters invoeren

Type ‘Aa’ in bij ‘Zoeken naar’.

Page 47: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Klik vervolgens op ‘Eerste zoeken’, het resultaat is zichtbaar in het debiteurenoverzicht.

Merk op dat het selectiepijltje debiteur ‘KL-000010 – J. van der Aa’ aanwijst.

Dit is niet de juiste debiteur, u bent opzoek naar ‘L. van der Aa’. Klik in het zoekscherm op

‘Volgende zkn.’. Herhaal dit totdat debiteur ‘L. van der Aa’ is gevonden. Het selectiepijltje wijst

dan naar debiteur ‘KL-000012 – L. van der Aa’.

Page 48: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.2-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 6. Bevestig het zoekresultaat

Klik op OK om de geselecteerde debiteur te bevestigen en mee te nemen naar het Bank-/Giroboek.

Geef een ‘Tab’, ‘Enter’ of klik in een andere kolom om de rekening te bevestigen. Nu wordt de

kolom ‘Omschrijving’ gevuld en eventuele dimensies verschijnen in het onderste gedeelte van het

memoriaalscherm.

Nu kunt u verder gaan met de rest van de regel.

Page 49: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

6.3 Filteren: debiteurenbetalingen, niet incasso, februari 2007 achterhalen

In dit voorbeeld is het uitgangspunt de debiteurenposten. In stap 0 staat toegelicht hoe u dit scherm

kunt openen. Op dit scherm wordt in het stappenplan de filter aangepast zodat alleen de betalingen

van de bank zichtbaar zijn van de debiteuren die niet met incasso hebben betaald in februari 2007.

Stap 0. Openen debiteurenposten

SnelmenInstellingen/StamgegevensBeheer Debiteuren

Klik het bedrag aan achter Saldo (LV) en klik vervolgens op het drop down pijltje. Het scherm

debiteurenposten van ‘J.P.P.A. van Pietersen’ wordt geopend.

Page 50: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 1. Debiteurenposten filters verwijderen

Klik in de knoppenbalk op ‘Alles weergeven’ of druk op Shift+Ctrl+F7.

Hiermee worden alle filters van het scherm debiteurenposten verwijderd.

Nu gaat u stap voor stap de filtering opbouwen.

Stap 2. Alle betalingen selecteren (filteren)

Maak in het scherm de tweede kolom ‘Documentsoort’ breder, zodat de inhoud goed leesbaar is.

Klik hiervoor met de linkermuisknop op de scheiding tussen de kolommen en sleep de cursor

naar rechts. Het resultaat is hierboven zichtbaar.

Klik nu op Betaling in de tweede regel, in dus de kolom ‘documentsoort’. Dit is de waarde die u

met het filter zichtbaar wilt hebben.

Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te

toetsen.

Het veldfilterscherm opent zicht voor het veld ‘Documentsoort’ (zie titelbalk). De ingestelde

waarde is gelijk aan ‘Betaling’. Door nu op OK te klikken wordt de filter actief en sluit het

veldfilterscherm. Het resultaat is een lijst met alleen de debiteurposten van de soort ‘Betaling’.

Page 51: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.3-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Filter op boekingsdatum aanbrengen

Zorg dat de cursor in de kolom boekingsdatum staat door ergens in deze kolom te klikken.

In de afbeelding staat de cursor in de bovenste regel met de waarde ’16-01-07’.

Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te

toetsen.

Het veldfilterscherm opent zicht voor het veld ‘Boekingsdatum’ (zie titelbalk). De ingestelde

waarde is gelijk aan ’16-01-07’. Nu willen we alleen de betalingen zien van februari 2007 toets

hiervoor de volgende filter in: 1-2-7..28-2-7. (zie voor meer uitleg over het filteren hoofdstuk 3).

Het resultaat van de filter tot nu toe zijn negen debiteurenposten.

Stap 4. Filter op niet incasso debiteuren

Deze filter legt u op het veld ‘Code Transactiemodus’, dit veld is de op één na laatste kolom in het

scherm. Gebruik de schuifbalk om de kolom zichtbaar te maken. Klik de schuifbalk aan met de

linkermuisknop en sleep deze naar rechts totdat de kolom ‘Code tra…’ zichtbaar is. Eventueel

kunt u de hoogte aanpassen zodat het veld beter leesbaar is.

Page 52: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.3-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Eventueel kunt u de hoogte van de titelregel aanpassen zodat de veldnamen beter leesbaar zijn.

Klik nu op ‘INC’ in de tweede regel. Dit is de waarde die u met het filter niet meer wilt zien.

Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te

toetsen.

Het veldfilterscherm opent zicht voor het veld ‘Code transactiemodus’ (zie titelbalk). De

ingestelde waarde is gelijk aan ‘INC’. Zet het ongelijkteken ‘<>’ voor de waarde ‘INC’. Dit doet u

het makkelijkst door F2 in te toetsen waarmee u voor INC tekst kunt invoegen. Het resultaat is:

Activeer de filter door op ‘OK’ te klikken.

Het resultaat is twee betalingen en ziet er als volgt uit:

Page 53: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.3-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 5. Oproepen actieve filter, het tabelfilterscherm

Na stap 2 uit dit stappenplan is een filter actief op het scherm debiteurenposten. Dit is zichtbaar

in de status balk aan het woord ‘FILTER’.

Wilt u weten welke filter actief is kunt u dit zien in de tabelfilter.

Open nu de tabelfilter door in de knoppenbalk op het icoontje met 2 keer 3 puntjes met ertussen

een horizontale streep te klikken of door Ctrl+F7 in te toetsen.

Het tabelfilterscherm opent zicht voor het scherm klantenpost (=debiteurenposten).

Het ingestelde filter is hier te zien. Per regel staat een veld en de ingestelde waarde. Eventueel

kunt u hier het filter aanpassen door in de tweede kolom de filterwaarde aan te passen.

Of u kunt op een lege regel een ander veld filteren.

Klik op OK of Annuleren en keer terug naar het scherm debiteurenposten.

Stap 6. Filters verwijderen

Tot slot wilt u de filters van het scherm verwijderen. Klik hiervoor op de knop met de drie

streepjes of toets Shift+Ctrl+F7 in.

Het resultaat van deze actie is dat het filter is verwijderd. In de statusbalk is het woord FILTER

verdwenen.

Page 54: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.4-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

6.4 Filteren: alle kerkbijdrage debiteuren met een openstaand saldo

In dit voorbeeld worden alle debiteuren gefilterd die van het type kerkbijdrage zijn en een

openstaand saldo hebben. Uitgangspunt is de debiteurenkaart.

Stap 1. Filter openstaand saldo

Snelmenu -> Instellingen/Stamgegevens -> Beheer Debiteuren

Klik het bedrag aan achter Saldo (LV).

Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te

toetsen. Het scherm veldfilter opent zich nu voor het veld Saldo (LV), dit is het veld waar het

openstaande saldo van de debiteur in staat. In het voorbeeld is dit 1.085,98.

Vul hier ongelijk nul in: ‘<>0’. Hiermee krijgt u zowel de debiteuren die nog moeten betalen als

die ‘teveel’ hebben betaald.

Activeer het filter door op OK te klikken. Het resultaat is niet direct zichtbaar, debiteur Kl-000001

heeft immers een Saldo (LV) ongelijk aan nul.

Page 55: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.4-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Filter op Zakenrelatiecode

Klik in het veld ‘Zakenrelatiecode’, het veld wordt door puntjes omgeven en het drop-down pijltje

wordt zichtbaar.

Open nu de veldfilter door in de knoppenbalk op de negen puntjes te klikken of door F7 in te

toetsen. Het scherm veldfilter opent zich nu voor het veld ‘Zakenrelatiecode’ dit is het veld waar

staat wat voor soort debiteur het betreft. In het voorbeeld is dit leeg.

Vul hier ongelijk nul in: ‘KB’. Hiermee krijgt alle kerkbijdrage debiteuren te zien.

Activeer het filter door op OK te klikken. Het resultaat is zichtbaar, debiteur Kl-000006 is nu

zichtbaar. Deze debiteur is een kerkbijdrage debiteur en heeft een Saldo (LV) van 150,00.

Page 56: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.4-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Overzicht tonen

Op het kaartscherm is niet direct duidelijk wat het effect van het filter is, dit in tegenstelling tot

het regelscherm. Hier roepen we het regelscherm op om het effect van de filtering te

verduidelijken.

Open het regelscherm door op het overzichtpijltje in de knoppenbalk te klikken.

Het debiteurenoverzichtscherm opent zich nu.

In dit scherm zijn niet alle debiteuren zichtbaar, dit kunt u afleiden uit de debiteurnummers.

Stap 4. Oproepen actieve filter, het tabelfilterscherm

Na stap 1 uit dit stappenplan is een filter actief op het scherm debiteurenposten. Dit is zichtbaar

in de status balk aan het woord ‘FILTER’.

Wilt u weten welke filter actief is kunt u dit zien in de tabelfilter.

Open nu de tabelfilter door in de knoppenbalk op het icoontje met 2 keer 3 puntjes met ertussen

een horizontale streep te klikken of door Ctrl+F7 in te toetsen.

Het tabelfilterscherm opent zicht voor het scherm klant (=debiteuren).

Het ingestelde filter is hier te zien. Per regel staat een veld en de ingestelde waarde. Eventueel

kunt u hier het filter aanpassen door in de tweede kolom de filterwaarde aan te passen.

Of u kunt op een lege regel een ander veld filteren.

Page 57: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.4-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 5. Filters verwijderen

Tot slot wilt u de filters van het debiteurenscherm verwijderen. Klik hiervoor op de knop met de

drie streepjes of toets Shift+Ctrl+F7 in.

Het resultaat van deze actie is dat het filter is verwijderd. In de statusbalk is het woord FILTER

verdwenen.

Page 58: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.5-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

6.5 Boeken memoriaal

In dit stappenplan wordt uitvoerig ingegaan op het boeken van het memoriaal. Welke mogelijkheden

heeft u en welke mogelijkheden zijn verplicht. Het boeken in Navision is een essentiële stap, hiermee

creëert u de daadwerkelijke posten. Oftewel als u geen boekingen doet in Navision, maar slechts de

journaalpost invoert zullen er geen posten ontstaan op de grootboekrekeningen, bij de klanten, de

leveranciers of bij de banken.

Stap 1. Open memoriaal

Ga naar snelmenu: Boeken Memoriaal Memo.

In de afbeelding is een journaalpost ingevoerd waarmee een bedrag van 125,20 wordt overgeboekt

van grootboekrekening 3511 naar 3501. In hoofdstuk 10 is het memoriaal uitgewerkt, dit stappenplan

betreft puur het boeken.

Page 59: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.5-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Controlelijst afdrukken

Kies via de knop ‘Boeken’ voor controlelijst.

Hiermee opent het rapport ‘Dagboek – Controle’.

Voordat het daadwerkelijke rapport wordt afgedrukt of zichtbaar wordt kunt u filters instellen. Deze

filter is gelijk aan de tabelfilter (zie paragraaf 3.3). Standaard staat deze filter goed ingesteld voor het

betreffende dagboek waar u de controlelijst van wilt zien.

Op het tweede tabblad ‘Opties’ kunt u aanvinken of de dimensies zichtbaar moeten zijn.

Kies nu onderin het scherm voor ‘Afdrukken’ om het rapport naar een printer te sturen of voor

‘Voorbeeld’ om het rapport op het scherm zichtbaar te maken.

Page 60: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.5-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

De controlelijst toont in detail de voorgenomen boeking. Indien fouten aanwezig zijn, bijvoorbeeld het

ontbreken van verplichte dimensies of het niet in evenwicht zijn van de boeking, zijn deze onder de

betreffende regel zichtbaar.

Onderin het afdrukvoorbeeld vindt u navigatie mogelijkheden. Hier kunt u in en uitzoomen of

gemakkelijk wisselen van pagina.

Stap 3. Boeken

Kies via de knop ‘Boeken’ voor Boeken.

U wordt gevraagd om een bevestiging te geven.

Na de bevestiging worden de dagboekregels geboekt. Het scherm Memoriaal is leeg na de

boeking, dit scherm is slechts voor de invoer. De journaalpost en alle andere posten (debiteur,

crediteur en banken) zijn door de boeking ontstaan.

Page 61: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.5-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 4. Opvragen journalen

Kies voor Boekhouding Historie Journalen.

Journaal nummer 28 is het zojuist geboekte memoriaal, te herkennen aan de broncode ‘FDAGB’.

Via de knop Journaal zijn de verschillende soorten posten op te vragen.

In ieder geval kunt u hier altijd de grootboekposten terugvinden van een journaalpost.

Afhankelijk van de soort boeking vindt u hier ook de klanten-, leveranciers- en/of bankposten

(respectievelijk de debiteuren- en crediteurenposten).

Page 62: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.6-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

6.6 Batchnaam in het memoriaal

In dit stappenplan wordt uitleg gegeven en de stappen getoond waarmee u verschillende

batchnamen kunt gebruiken bij het memoriaal (of periodieke memoriaal).

Stap 1. Open memoriaal.

Ga naar snelmenu: Boeken Memoriaal Memo.

Stap 2. Open het scherm fin.dagboekbatches

Klik op het lookup pijltje achter de batchnaam standaard.

Hiermee opent u het scherm ‘Fin. dagboekbatches’ hier ziet u alle financiele dagboekbatches die

tot nu toe zijn aangemaakt. Een financiele dagboekbatch is een groep waarbinnen u boekingen

doet. Later kunt u bij de journalen eenvoudig zien welke journalen tot de batch behoren.

Page 63: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.6-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Nieuwe batches aanmaken

Klik in de eerste kolom van een lege regel en type een naam in. In de afbeelding is ‘Correctie’

ingevoerd. Dit is de groep waarin u alle correctieboekingen invoert en boekt. Vul de hele regel in

zoals in de afbeelding is te zien.

Enkele voorbeelden die u kunt aanmaken:

Correctie voor correctieboekingen

Afschrijf voor afschrijvingen

Begin voor de beginbalans

Afsluit voor de jaarafsluiting

Stap 4. Selectie fin. dagboekbatch

Selecteer een financiële dagboekbatch door in een regel te klikken. In de afbeelding is in de

kolom omschrijving bij Correcties geklikt, hierdoor is de fin. Dagboekbatch ‘CORRECTIE’

geselecteerd. Klik op OK om de selectie te bevestigen en keer hiermee terug naar het memoriaal.

In het memoriaal is bovenin bij batchnaam nu CORRECTIE zichtbaar. Nu kunt u het memoriaal

invoeren en boeken.

Page 64: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 6.6-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 5. Opvragen journalen

Kies voor Boekhouding Historie Journalen.

In de kolom dagboekbatch is het effect van de vorige stappen te zien.

Page 65: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7 INRICHTEN BOEKHOUDING

Om van start te kunnen met Navision is het noodzakelijk om eerst een aantal zaken in te richten.

Deze inrichting zorgt voor een correcte werking van het programma. Veel zaken zijn al ingericht als u

toegang krijgt tot het systeem. Het grootboek is volledig ingericht en kunt u niet meer wijzigen.

In de eerste twee paragrafen vindt u een korte beschrijving over het grootboek en de grootboekkaart.

In de derde paragraaf staan de dimensies uitgelegd plus is een stappenplan opgenomen waarmee u

dimensiewaarden kunt wijzigen. In paragraaf 7.5 is uitgelegd hoe u uw bankrekening in Navision

invoert. Speciale aandacht voor de BANK-KB, dit is in Navision de bank waar de kerkbijdragen op

worden ontvangen. Tot slot is in de laatste paragraaf (7.6) te vinden hoe u de beginbalans kunt

invoeren.

7.1 Grootboek

Snelmenu Grootboek.

Kolommen in het grootboek

Kolommen Omschrijving

Nr. Nummer van de grootboekrekening.

Naam Omschrijving (naam) van de grootboekrekening.

Resultaten/Balans Soort grootboekrekening; resultatenrekening of balansrekening.

Rekeningsoort Navision term voor grootboekrekening of totaalrekening.

Samentelling Indien vorige kolom Eindtotaal of Totaal dan staan hier de grootboekrekeningen

die ten grondslag liggen aan dit totaal.

Begin saldo Bevat alle mutaties voor de begindatum.

Mutatie Bevat alle mutaties vanaf de begindatum tot en met de einddatum.

Eind saldo Bevat alle mutaties tot en met de einddatum.

Page 66: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Knoppen Grootboek

In deze paragraaf staan de belangrijkste opties beschreven die onder de knoppen in het grootboek

zijn te vinden. Sommige opties staan apart beschreven bij andere stappenplannen, dan vindt u een

verwijzing naar dit stappenplan.

Knop rekening

De opties onder deze knop hebben betrekking op de geselecteerde grootboekrekening(en)

Optie Omschrijving

Kaart Opent kaartscherm van de grootboekrekening

Posten Opent posten van de grootboekrekening

Opmerkingen Opent opmerkingenscherm, hiermee kunt u opmerkingen toevoegen aan een

grootboekrekening

Dimensies Toont de dimensie-instellingen van de grootboekrekening(en), zie verder § 7.3

Afdrukken

grootboekkaart

Hiermee krijgt u een overzicht van de boekingen op de grootboekrekening.

Knop Saldo

Deze opties hebben te maken met het opvragen van overzicht op het scherm. De belangrijkste

hiervan zijn in hoofdstuk 15 (Overzicht lijsten en overzichten) opgenomen.

Page 67: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.2 Grootboekkaart

Snelmenu -> Grootboek -> Shift+F5 of knop Rekening – Posten.

Het kaartscherm geeft een andere weergave maar niet direct nieuwe informatie.

Page 68: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.3 Dimensies

Instellingen Dimensies

Met dimensies geeft u extra informatie mee aan boekingen die u verricht in Navision. Aangezien u in

het grootboek geen wijzigingen kunt doorvoeren is de dimensiestructuur in de boekhouding

uitgebreid. In het totaal zijn 20 verschillende dimensies aanwezig. Binnen elke dimensie zijn waarden

gedefinieerd die u aan een boeking koppelt. U kunt dit vergelijken met een handgeschreven

grootboekkaart waar u extra kolommen heeft. In deze kolom geeft u extra informatie van een

bepaalde categorie. Indien u op grootboekrekening ‘3501 Toelage’ een boeking verricht dient u aan

te geven welke persoon dit betreft maar ook welke functie die persoon bekleedt. Op de

grootboekkaart 3501 staan dus twee kolommen, één waarin u aangeeft welk persoon het betreft en

één waarin u de functie registreert. In de rapportage kunnen dan per persoon of functie de kosten

zichtbaar worden gemaakt.

Een ander voorbeeld betreffen de gebouwen die uw parochie heeft. U zult wellicht gewend zijn voor

elk gebouw een grootboekrekening in uw boekhouding op te nemen, in Navision is dit niet mogelijk.

Via de dimensie ‘Gebouwen en Landerijen’ maakt u de verschillende gebouwen kenbaar. Later tijdens

het boeken dient u op verschillende grootboekrekeningen een van deze gebouw te kiezen. Op de

grootboekrekening ‘1211 energiekosten’ dient u bij het boeken aan te geven welk gebouw het

betreft.

Page 69: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Enkele voorbeelden

Een boeking op grootboekrekening ‘3511 Functiekosten toelage’ hierbij zijn de dimensies ‘Personen’

en ‘Functie’ verplicht. Het voorbeeld laat een bankboek zien, in de eerste regel is gekozen voor

grootboekrekening 3511. In eerste instantie zal de regel rood worden weergegeven. Dit komt omdat

de verplichte dimensies ontbreken. De afbeelding laat zien dat inmiddels Henk Dijkhuizen is ingevuld

als persoon alleen de functie ontbreekt nog.

Na het selecteren van de organist als functie verandert de kleur van rood naar zwart. Ook de regel

bovenin het scherm is van kleur veranderd.

U kunt de regel pas boeken als alle regels foutloos zijn, oftewel allemaal zwarte zijn.

Page 70: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.3-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Bij een boeking op de grootboekrekening ‘1211 Energiekosten’ op deze grootboekrekening is het

verplicht aan te geven welk gebouw het betreft. Na het invullen van de Petruskerk (code 1.01)

veranderen de regels van kleur.

Page 71: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.3-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Aanmaken dimensiewaarden

Misschien is het in de voorbeelden al opgevallen, maar bij het boeken van de dimensies geeft u een

dimensiewaardecode mee. Oftewel de dimensie bepaald welke soort het is, ‘Gebouwen Landerijen’,

‘Personen’ of ‘Functie’ enzovoort. Binnen deze dimensies zijn de uiteindelijke waarden aangemaakt

die bij het boeken worden gebruikt, 1.01 Petruskerk, HD Henk Dijkhuizen en O Organist. Deze

dimensiewaardecodes zijn deels al in Navision aanwezig en deels zult u deze moeten aanmaken.

Immers 1.01 Petruskerk en HD Henk Dijkhuizen zijn op voorhand niet bekend, maar dat u een O

Organist in dienst heeft is niet onwaarschijnlijk.

Dimensiecode Opmerking Dimensiewaarden vastgesteld

Aandelen

Aand/obl mut Soort mutatie Ja

Bank-Giro-Kas *

Collecten Ja, maar extra mogelijk

Deposito's

Fonds

Functie Ja

Fundaties

Gebouwen en Landerijen

Geloofgemeenschap

Hypotheken en Leningen

Keuzedimensie

Lijfrenten

Mutatie Hypotheken en Leningen Soort mutatie Ja

Mut res/voorz/fonds Soort mutatie Ja

Obligaties

Og mutatie Soort mutatie Ja

Persoon

Vooruitbetaalde diensten

Waarborgsommen

Page 72: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.3-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Dimensies en grootboekrekeningen

In het begin van deze paragraaf is uitgelegd dat sommige grootboekrekeningen verplichte dimensies

hebben. Dit is ingericht via het grootboek. Vanuit het grootboek of de grootboekrekening kunt u naar

de dimensies, via dimensies onder de knop rekening. Het scherm ‘Grootboekrekening ….. –

Standaarddimensies’ wordt zichtbaar. In de afbeelding ziet u dit scherm voor grootboekrekening

0111.

In de afbeelding is de extra kolom ‘Locked’ zichtbaar gemaakt. In de tabel vindt u uitleg over de

verschillende velden.

Veld Opmerking

Nr. Grootboekrekeningnummer

Dimensiecode Geeft aan welke dimensie is gekoppeld

Dimensiewaardecode Eventuele default dimensiewaarde

Waardeboeking Geeft aan wat u tijdens het boeken op de grootboekrekening moet doen:

‘ ‘ Dimensie is zichtbaar gebruiker mag iets invullen;

Verplicht gebruiker moet waarde selecteren;

Zelfde werkt in combinatie met veld ‘Dimensiewaardecode’ de

waarde moet altijd hieraan gelijk zijn;

Geen gebruiker mag geen waarde.

Locked Instelling vanuit de bisdommen, deze instellingen kunt u als eindgebruiker

niet wijzigen. Bij sommige grootboekrekening treft u hier ‘Mandatory in

Budget’ aan, hiermee is bepaald dat in de begroting bij deze rekeningen

de dimensie verplicht is.

Bij de dimensie ‘Keuzedimensie’ kunt u bijvoorbeeld koppelen aan de grootboekrekening ‘4221

Kosten werkgroepen’. In de afbeelding is dit gebeurt voor deze grootboekrekening.

Zie paragraaf 7.3 voor uitleg keuzedimensie.

Page 73: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.3-6 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Dimensies en andere kaartschermen

In veel gevallen hoeft u bij de boekingen een verplichte dimensie niet op te geven. Deze

dimensiewaarde wordt automatisch gevuld vanuit een kaartscherm. Zo hoeft u bij het boeken van

een bank niet aan te geven welke dimensiewaarde van de dimensie ‘Bank-Giro’ moet worden

gebruikt. Deze dimensiewaarde is gekoppeld aan de bankkaart. Bij het aanmaken van de

bankrekening in Navision wordt deze dimensiewaarde automatische gekoppeld aan de bankrekening.

In de afbeelding ziet u de bankkaart ‘RAB453’ hieraan gekoppeld is de dimensie ‘RAB453’.

Iedere keer dat u deze bank gebruikt wordt automatisch de dimensiewaarde ‘RAB453’ meegenomen

in de boekingen.

Precies hetzelfde geldt voor de debiteuren, bij sommige parochies is de dimensie

‘Geloofgemeenschap’ verplicht. Door deze dimensiewaarde te koppelen aan een debiteur hoeft u

niet bij elke boeking een geloofgemeenschap (dimensiewaarde) te selecteren. Het koppelen van de

dimensiecode kunt u doen zoals hierboven is aangegeven voor de bankkaart.

Page 74: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.4-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.4 Aanmaken dimensiewaardecodes

Het volgende stappenplan geldt voor alle dimensies. Hier volgen drie voorbeelden: het aanmaken van

een parochiemedewerker, het aanmaken van verschillende gebouwen en het gebruik van de

keuzedimensie.

Parochiemedewerker aanmaken

Stap 1. Open het scherm dimensiewaarde

Ga naar menu: Boekhouding -> Instellingen -> Dimensies.

Gebruik zoeken, bladeren of de schuifbalk om de dimensiecode ‘PERSONEN’ te selecteren.

Klik vervolgens via de knop ‘Dimensie’ op Dimensiewaarden.

Het scherm ‘PERSONEN Persoon – Dimensiewaarden’ opent zich.

Stap 2. Dimensiewaarden invoeren

Klik op nieuw in de knoppenbalk of druk op F3. Een nieuwe regel wordt toegevoegd hierin kunt u

nu een code invoeren en een naam. Zie afbeelding:

Page 75: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.4-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Gebouwen aanmaken

Stap 1. Open het scherm dimensiewaarde

Ga naar menu: Boekhouding Instellingen Dimensies.

Gebruik zoeken, bladeren of de schuifbalk om de dimensiecode ‘GEBOUWEN LANDERIJEN’ te

selecteren. Klik vervolgens via de knop ‘Dimensie’ op Dimensiewaarden.

Het scherm ‘GEBOUWEN LANDERIJEN Gebouwen en Landerijen – Dimensiewaarden’ opent zich.

Stap 2. Dimensiewaarden invoeren (bestaande waarde aanpassen)

Het dimensiewaarden scherm bij gebouwen en landerijen is afwijkend ten opzichten van de

anderen dimensies. Hier staan zeven groepen met verschillende soorten gebouwen of landerijen.

Bij het toevoegen van een bepaald gebouw dient u deze in de juiste toe te voegen. Dit doet u door

de juiste codering te gebruiken. Indien u een parochiehuis wilt toevoegen moet u in de eerste

kolom een code gebruiken tussen 3.00 en 3.99. Voor de duidelijkheid zijn al een aantal

voorbeelden aanwezig, deze kunt u eenvoudig vervangen door in de tweede kolom de naam te

wijzigen. In die afbeelding gebeurt dit bij het parochiehuis.

Page 76: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.4-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Dimensiewaarden invoeren (nieuwe waarde)

Klik op nieuw of druk op F3.

Voer een extra parochiehuis door code 3.05 in te voeren. In de tweede kolom toetst u de naam in.

Het inspringen van de dimensiewaarde 3.05 kunt u met de functie ‘Dimensiewaarden inspringen’

verzorgen onder de knop ‘Functies’.

U krijgt een melding die u met ‘Yes’ mag bevestigingen het resultaat van deze als is hieronder

toegelicht:

Keuzedimensie gebruiken

Één van de twintig dimensies is de keuzedimensie, deze kunt u vrij gebruiken voor zaken die niet in de

andere dimensies voorkomen. Veel parochies willen graag hun werkgroepen op de

grootboekrekening ‘4221 Kosten werkgroepen’ uitsplitsen naar de verschillende werkgroepen. Stel u

wilt de volgende werkgroepen vastleggen:

Parochieblad

Kerkbijdrage

Onderhoud

Collectanten

Vormsel

Communie

Bij het aanmaken dient in de eerste kolom een code gekozen te worden. Maak hier gebruik van

zelfverklarende codes, zodat later bij de selectie van de dimensiewaarde direct duidelijk te zien is wat

u selecteert. Daarnaast is het zinvol om deze codes vooraf te laten gaan met een aantal letters die

aanduiden dat het een werkgroep betreft. Hierdoor houdt u alle werkgroepen als groep bij elkaar.

Page 77: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.4-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

In de afbeelding is het resultaat van de invoer van de werkgroepen zichtbaar. Daarnaast zijn een

aantal dimensiewaarden aangemaakt voor de diverse acties, let hierbij op de gekozen codering.

Alle acties gaan vooraf met ‘AC_’ en alle werkgroepen beginnen met ‘WG_’. Hierdoor kunt u later in

de rapportage gemakkelijk filteren op AC_* of WG_*.

Page 78: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.5-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.5 Bankrekeningen

Voordat geboekt kan worden dienen de kassen en bankrekeningen te worden aangemaakt. Voor het

aanmaken van de bankrekeningen is een speciaal scherm toegevoegd aan de folder instellingen. Voor

het doorvoeren van wijzigingen bij een bestaande bankrekening dient via het bankenoverzicht de

bankkaart te worden geopend. Dit scherm vindt u ook in de folder instellingen terug.

Hier vindt u twee stappenplannen waarmee u een nieuwe bankrekening vastlegt in Navision en

waarmee u een bestaande bankrekening kunt wijzigen. Daarnaast is tekst en uitleg gegeven over de

Bank-KB. Dit is standaard de bank waarmee u elektronische incasso’s kunt verrichten. Tegenwoordig

is het mogelijk ook met andere banken incasso’s uit te voeren. Het aanpassen van de Bank-KB is in

een stappenplan toegelicht.

Aanmaken bankrekeningen

Snelmenu Instellingen/Stamgegevens Beheer Bankrekening.

In de afbeelding is te zien hoe het scherm gevuld moet worden gevuld voor het aanmaken van de ING

bankrekening 533221552. In de tabel vindt u een toelichting van de belangrijkste velden.

Dimensiecode Uitleg

Code Bank Verkorte code, gebruik hierbij de eerste drie letters van de bank en laatste

drie cijfers van het bankrekeningnummer. Hiermee herkent u altijd het

bankrekeningnummer in Navision.

Soort Hier bepaalt u wat u aanmaakt, drie mogelijkheden:

Bank: Grootboek-nr. 0421 dimensie Bank/Giro

Kas: Grootboek-nr. 0411 dimensie Bank/Giro

Deposito Grootboek-nr. 0261 dimensie Deposito

De grootboekrekeningen zijn die waarmee de bankrekeningen worden

gekoppeld. De dimensies zijn nodig in verband met de verplichte dimensies op

deze grootboekrekeningen.

Rekeningnummer Het Bankrekeningnummer let op correcte invoer ivm elektronisch bankieren.

Jaaraanduiding Indien aangevinkt wordt in de bankafschriftnummer een jaar meegenomen.

Elk jaar wordt dan met nummer 001 begonnen.

00001 Mogelijkheid tot het aanpassen van de nummering.

Page 79: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.5-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Indien u de nummering van de papierenafschriften wilt volgen in Navision kan u het nummer 00001

vervangen door het 1e afschriftnummer op papier. Indien uw bank ieder jaar met nummer 1 begint

kunt u een vinkje achter jaaraanduiding aan klikken.

Indien u het scherm volledig heeft ingevuld kunt u met de knop ‘Aanmaken’ de bankrekening

daadwerkelijk in uw systeem vastleggen. Dit is een eenmalige actie indien u later wijzigingen wilt

doorvoeren dient u dit via de bankkaart te doen.

Let wel het is niet te adviseren om ieder jaar met een nieuwe reeks bankafschriftnummers te

beginnen, dit is foutgevoelig en het volgen van de nummering op papier is niet mogelijk indien u de

bankafschriften elektronisch inleest. Dit laatste verdient de voorkeur.

Let op dat u voor de kerkbijdrage rekening niet de bankrekening hoeft in te voeren in Navision. Dit is

de Bank-KB, u hoeft alleen de gegevens van deze bank te veranderen zodat de bankrekening

bruikbaar is.

Wijzigen bankrekeningen

Wijzigingen in de bankrekeningen

Stap 1. Open bankkaart

Instellingen Bankenoverzicht

Selecteer de juiste bank en klik op de knop Bank en kies voor ‘Kaart’. De bankkaart van de BANK-KB

wordt zichtbaar.

Page 80: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.5-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Bankkaart muteren

Hier kunt u bijvoorbeeld het rekeningnummer wijzigingen.

Stap 3. Bankkaart muteren (Rekeninghouder)

Bij alle banken zal het tabblad rekeninghouder gevuld zijn, hier wordt bij het aanmaken van de

bankrekening voor gezorgd. Behalve de Bank-KB, deze is immers al in Navision aanwezig in

verband met de incasso’s. Kies boven in het scherm voor het tabblad ‘Rekeninghouder’ en vul uw

parochiegegevens in.

Wijzigen incasso bank (Bank-KB)

Open de bankkaart van de Bank-KB, voer het bankrekeningnummer in van deze bank en voer de

rekeninghouder in op het desbetreffende tabblad.

Aangezien Navision met verschillende toegangsrechten werkt voor de module kerkbijdrage en

boekhouden kan de kerkbijdrage administrateur niet alle banken gebruiken voor het invoeren van

kerkbijdrage betalingen of het doen van incasso’s. Voor de kerkbijdrage administrateur is één bank

gereserveerd de Bank-KB. Het is dus van belang dat deze bank overeenkomt met een daadwerkelijke

bankrekening van de parochie. Eventueel kunt u andere banken beschikbaar maken voor de

kerkbijdrage administrateur. Indien u dit wilt dient u dit via de helpdesk te regelen. U kunt de

helpdesk hier het makkelijkst een e-mail voor sturen onder vermelding van de betreffende

bankrekening en uw kaskinummer.

Page 81: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.6 Beginbalans

Tot nu toe hebben we alle dimensiewaarden en bankrekeningen van de parochie ingevoerd.

Daarnaast heeft u van de Bank-KB de gegevens veranderd zodat deze ook als bankrekening van de

parochie is gedefinieerd. U kunt de boekhouding nu gebruiken, alleen ontbreken de beginsaldi op de

verschillende grootboekrekeningen, banken, kassen enzovoort. Het invoeren van deze saldi doet u

met het invoeren van de beginbalans. Voorafgaand aan de invoer van de beginbalans moet u de

eindbalans van het voorgaande jaar vertalen naar het grootboek en de dimensiewaarden in Navision.

Vervolgens voert u de volgende stappen uit in Navision.

Stap ## Omschrijving

7.6a 1 Invoer balans. Behalve de grootboekrekeningen 0311 debiteuren en 0711 crediteuren

7.6a’ 1’ Invoer banken via tussenrekening 0391 Tussenrekening overige

7.6b 2 Invoer debiteuren

7.6c 3 Invoer crediteuren

7.6d 4 Weergave beginbalans

7.6a Invoer balans

In deze stap neemt u alle posten van de balans over op de grootboekrekeningen. Let hierbij op dat

alle dimensies aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is zult u deze tijdens het invoeren van de balans

moeten aanmaken.

Stap 1. Open memoriaal en kies juiste batchnaam

Snelmenu -> Memoriaal -> Memo

Het scherm Fin. dagboeksjabonenoverzicht opent zich, kies hier voor MEMO en klik op OK. Nu wordt

het scherm ‘…. – Diversendagboek/Memoriaal’ geopend.

Hierbij is het veld ‘Batchnaam’ gevuld met de laatst gebruikte batch. Klik op het lookup pijljte en

voer een nieuwe batchnaam in voor de beginbalans (zie stappenplan § 6.6). Let op dat u hierbij de

kolom ‘Nr.-reeks’ leeg maakt, gebruik hiervoor de Backspace of Delete op het toetsenbord.

Klik op OK om het scherm Fin.dagboekbatches te verlaten en keer terug naar het memoriaal.

Page 82: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Invullen van het memoriaal 1

In het memoriaal vult u regel voor regel de boekingen in. De afbeelding laat het invoeren van de

tweede regel zien.

Let op dat u bij de boekingen in sommige gevallen meerdere keren een grootboekrekening boekt.

Dit houdt verband met de verschillende dimensies die bij de boeking worden gebruikt. In de

afbeelding is in de eerste en tweede regel grootboekrekening 0111 gebruikt. In het eerste geval

betreft het de Petruskerk en in het tweede geval de Pauluskerk.

Stap 3. Invullen van het memoriaal 2

Vul de rest van het memoriaal volgens onderstaande afbeelding:

Let op dat de debiteuren/crediteuren via de tussenrekening 0391 worden ingevoerd. Dit hoeft u

alleen te doen als u met een debiteuren-/crediteurensubadministratie gaat werken. Indien u

gebruikmaakt van het kasstelstel (kosten/opbrengsten boeken als deze op het bankafschrift staan)

hoeft u deze twee boekingsregels niet op te nemen en slaat u stap 7.5b en 7.5c over. De regels in

het rode kader worden dan geboekt op de grootboekrekeningen ‘0321 Vorderingen op korte

termijn’ respectievelijk ‘0721 Ov. schulden op korte termijn’.

Page 83: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Invullen van het memoriaal 3

Vul de regels voor de banken en kassen in, kies bij rekeningsoort voor ‘Bank’.

Door de keuze voor Bank heeft u nu de mogelijkheid in de kolom rekeningnr. een bankrekening te

selecteren.

Selecteer hier een bank en klik op OK.

Page 84: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 4. Afronden en boeken

Vul beide banken en de kas in volgens afbeelding.

Nu kunt u het memoriaal boeken (zie Stappenplan § 6.5). Kies voor boeken onder de knop boeken.

Na de boeking verschijnt de volgenden melding:

Het scherm memoriaal is nu leeg en kunt u verder gaan met stap 7.6b.

7.6a’ Invoer banken via tussenrekening

In deze stap voert u de banken en kassen niet gelijktijdig in met de rest van de balans. Dit kan handig

zijn als u begin januari nog niet over de volledige balans beschikt, terwijl u al wel de saldi van de

banken en kassen heeft.

Stap 1. Invullen van het memoriaal 1

Vult in het memoriaal de drie regels van de banken in.

Geef op een extra regel als tegenrekening de grootboekrekening 0391 in. Voer het totale saldo in

op deze rekening zodat het memoriaal in evenwicht is. Boek nu het memoriaal.

Page 85: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Invullen van het memoriaal 2

Nadat in balans definitief is geworden kunt u deze in Navision boeken. Voer de balans in volgens

de afbeeldingen:

Geef op een extra regel als tegenrekening de grootboekrekening 0391 in. Voer het totale saldo in

van de banken zoals in stap 1. Boek het memoriaal. Met de boeking loopt de tussenrekening qua

banken leeg.

Page 86: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-6 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.6b Invoer debiteuren

Deze stap is optioneel. Indien u het kasstelsel gebruikt en niet met subadministratie debiteuren /

crediteuren werkt slaat u deze stap over. U boekt in dat geval het totale bedrag aan debiteuren op de

grootboekrekening ‘0321 Vorderingen op korte termijn’.

Stap 1. Invullen van het memoriaal 1

Vul de eerste regels van het memoriaal.

Enkele opmerkingen bij het vullen van de regels:

Vul het veld documentsoort nu met Factuur of Creditnota om aan te geven wat het betreft.

Het veld ‘Documentnr.’ wordt het factuurnummer in Navision, per factuur dient u een nieuw

nummer te gebruiken. Aangezien in Navision elk document(nummer) in evenwicht moet zijn voor

het boeken, dient u als tweede regel (met hetzelfde documentnummer) de grootboekrekening

‘0391 Tussenrekening overige’ in te voeren. In stap 7.6a heeft u hier het totaal aan debiteuren

geboekt, nu boekt u dus stap voor stap deze rekening glad.

Het veld ‘Extern documentnr.’ mag u gebruiken om het originele factuurnummer in te voeren. Dit

is dus het factuurnummer dat de verkoopfactuur in uw vorige software pakket had. Deze kolom

dient u zichtbaar te maken met optie ‘Kolommen weergeven’.

In het veld ‘Rekeningsoort’ dient u ‘Klant’ te selecteren om vervolgens bij het veld rekeningnr. de

juiste debiteur te kunnen selecteren (zie afbeelding).

Page 87: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-7 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Invullen van het memoriaal 2

Neem de regels over zoals in de afbeelding:

Let op de regels met de creditnota, in Navision voert u deze altijd met een positief bedrag in.

Oftewel u dient deze credit in te voeren. Cumulatief wordt 5.000,00 euro geboekt op de

grootboekrekening ‘0391 Tussenrekening overige’ waarmee de grootboekrekening glad loopt qua

debiteurensaldo.

Stap 3. Boeken memoriaal en controle debiteurensaldo

Boek de regels via boeken onder knop boeken. Als uw invoer correct is verdwijnen de regels en

krijgt u de volgende melding:

Met deze boeking heeft u bij de verschillende debiteuren openstaande posten gecreëerd. Deze

kunt u op een aantal manieren opvragen, hier is gekozen voor de openstaande posten lijst bij de

debiteuren (Snelmenu -> Proefbalans en overzichten -> Openstaande posten debiteuren).

In de afbeelding zijn de debiteurenposten te zien.

Page 88: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-8 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.6c Invoer crediteuren

Deze stap is optioneel. Indien u het kasstelsel gebruikt en niet met subadministratie debiteuren /

crediteuren werkt slaat u deze stap over. U boekt in dat geval het totale bedrag aan crediteuren op

de grootboekrekening ‘0721 Ov. schulden op korte termijn’.

Stap 1. Invullen van het memoriaal

Vul de regels van het memoriaal.

Enkele opmerkingen bij het vullen van de regels:

Het veld documentdatum kunt u gebruiken om de originele factuurdatum van de inkoopfactuur in

te vullen. Deze kolom dient u zichtbaar te maken met de optie ‘Kolommen weergeven’.

Vul het veld documentsoort nu met Factuur of Creditnota om aan te geven wat het betreft.

Het veld ‘Documentnr.’ wordt het factuurnummer in Navision, per factuur dient u een nieuw

nummer te gebruiken. Aangezien in Navision elk document(nummer) in evenwicht moet zijn voor

het boeken, dient u als tweede regel (met hetzelfde documentnummer) de grootboekrekening

‘0391 Tussenrekening overige’ in te voeren. In stap 7.6a heeft u hier het totaal aan crediteuren

geboekt, nu boekt u dus stap voor stap deze rekening glad.

Het veld ‘Extern documentnr.’ mag u gebruiken om het originele factuurnummer in te voeren. Dit

is dus het factuurnummer dat de verkoopfactuur in uw vorige software pakket had. Deze kolom

dient u zichtbaar te maken met de optie ‘Kolommen weergeven’.

In het veld ‘Rekeningsoort’ dient u ‘Leverancier’ te selecteren om vervolgens bij het veld

rekeningnr. de juiste crediteur te kunnen selecteren (zie afbeelding).

Let op de Creditnota regels waarbij het bedrag niet negatief is maar debet is vermeld.

Page 89: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-9 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Boeken memoriaal en controle crediteurensaldo

Boek de regels via boeken onder knop boeken. Als uw invoer correct is verdwijnen de regels en

krijgt u de volgende melding:

Met deze boeking heeft u bij de crediteur openstaande posten gecreëerd. Deze kunt u op een

aantal manieren opvragen, hier is gekozen voor de openstaande posten lijst bij de crediteuren

(Snelmenu -> Proefbalans en overzichten -> Openstaande posten crediteuren).

In de afbeelding zijn de crediteurenposten te zien.

Page 90: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 7.6-10 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

7.6d Weergave beginbalans

Na het invoeren van de beginbalans kunt u eenvoudig via het grootboek controleren of de

beginbalans correct is ingevoerd.

Stap 1. Bekijk grootboek

Open het grootboek: Snelmenu → Grootboek.

Vul bovenin het scherm zowel de begin- als einddatum met 01-01-07.

Als het klop ziet u nu de zojuist ingevoerde beginbalans. Indien u al boekingen aanwezig zijn op

1 januari 2010 dan zijn deze ook zichtbaar. In de afbeelding zijn alleen de relevante groepen

zichtbaar.

Page 91: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

8 VERWERKEN BANKEN

8.1 Verwerken bankboek (handmatig)

Het boeken van de bank of giro gaat als volgt:

Stap 1. Opzoeken van het bank of giroboek

Ga in het snelmenu naar Boeken Bank-/Giroboek

Kies bijvoorbeeld Bank: RAB453 en klik op OK.

Stap 2. Invullen van de kop van het bankafschrift

Klik op Tab of Enter om het eerstvolgende afschriftnummer op te halen. Vul vervolgens het eindsaldo

in van het afschrift.

Page 92: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Invullen van de regels van het afschrift met rekeningsoort Grootboekrekening

Vul de datum van het afschrift in. Dit kan de valutadatum of de boekingsdatum van het afschrift zijn.

Maak bij rekeningsoort een keuze uit:

Grootboekrekening als u de betaalde of ontvangen bedragen op een grootboekrekening wilt boeken.

Klant als u de betaalde of ontvangen bedragen op een debiteur wilt boeken.

Stap 4.

Leverancier als u de betaalde of ontvangen bedragen op een crediteur wilt boeken. Stap 5.

In dit voorbeeld kies u voor Grootboekrekening:

Geef vervolgens het rekeningnummer in of maak een keuze met gebruikmaking van het pijltje.

Bijvoorbeeld een rekening van Essent voor energie van € 1300,00 op rekening 1211.

Page 93: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Vul indien van toepassing de Geloofgemeenschap in. Hierbij kunt u het pijltje gebruiken.

De omschrijving mag worden ingevuld met een omschrijving die uiteindelijk in het grootboek moet

verschijnen. Standaard wordt de omschrijving van de grootboekrekening getoond. Deze mag worden

overschreven en of aangevuld. Vul daarna het bedrag in.

De regels staan nu ingevuld in het rood. Dit betekent, dat de invulling van de regel nog niet compleet

is. Er ontbreekt een verplichte dimensie bij de rekening 1211 energiekosten. Blijf op de regel staan om

de bijbehorende dimensie in te voeren. Klik op het veld dimensiewaardecode van de regel aangegeven

in het rood onder in beeld en vul de dimensiewaardecode in.

Page 94: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

U kunt gebruikmaken van het pijltje. Selecteer een dimensie en klik op OK.

Wanneer alle dimensiewaarden zijn ingevuld worden de regels van het afschrift en de regels van de

dimensies in het zwart weergegeven.

Page 95: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 4. Invullen van een regel met rekeningsoort Klant (debiteur)

Vul de datum in van de volgende regel (Regel 2). Dit kan de valutadatum of de boekingsdatum van het

afschrift zijn. Vul bij de rekeningsoort ‘Klant’ in.

Geef vervolgens het rekeningnummer (klantnummer) in of maak een keuze met gebruikmaking van

het pijltje. Voorbeeld: J. van der Aa heeft € 50,00 kerkbijdrage betaald.

Pas eventueel de omschrijving aan en vul het bedrag in. Let op dat automatisch de kolom

Geloofgemeenschap wordt gevuld. Dit is een dimensiewaarde gekoppeld aan de klantkaart

Page 96: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-6 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 5. Invullen van een regel met rekeningsoort Leverancier

Vul de datum van de derde regel in. Dit kan de valutadatum of de boekingsdatum van het afschrift

zijn. Vul bij de rekeningsoort ‘Leverancier’ in.

Geef vervolgens het rekeningnummer (leveranciernummer) in of maak een keuze met

gebruikmaking van het pijltje.

Bijvoorbeeld: Betaling aan Albert Heijn.

Bij de betaling aan een leverancier moet deze gekoppeld worden aan een inkoopfactuur door

middel van het vereffeningsnummer. Geef het vereffeningnummer in of gebruik het pijltje om het

nummer op te halen.

Page 97: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-7 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Selecteer de juiste factuur en klik op OK, Navision zal nu het vereffeningsnummer invullen en

tevens het bedrag.

Page 98: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-8 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 6. Alle regels zijn ingevoerd

Vul de rest van het bankafschrift volgens het voorbeeld.

Stap 7. Controleren en boeken van het afschrift

Het controleren van het te boeken bankafschrift gaat middels een controlelijst. Deze is te vinden onder

de knop Boeken.

Klik op Voorbeeld om het overzicht in beeld te krijgen of klik op afdrukken om het overzicht uit te

printen.

Page 99: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.1-9 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Het afdrukvoorbeeld toont de boekingen, indien fouten aanwezig zijn in de regels zullen deze zichtbaar

zijn.

Controleer het saldo van het afschrift:

Is het te boeken dagafschrift in orde, dan kan deze worden vastgelegd door te boeken.

Klik op Boeken en kies nogmaals Boeken (indien een uitdraai is gewenst Boeken en Afdrukken)

Klik op ‘Yes’ om de regel te boeken.

Page 100: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 8.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

8.2 Verwerken bankboek (elektronisch)

Het elektronisch inlezen van een bankafschrift staat beschreven in het hoofdstuk over telebankieren.

Stappenplan 13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift

Page 101: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 9.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

9 VERWERKEN KASSEN

9.1 Verwerken kasboek

Stap 1. Openen kasboek

Ga in het snelmenu naar Boeken Kasboek.

Indien meerdere kasboeken aanwezig zijn in de boekhouding krijgt u een keuzescherm, kies hier het

juiste kasboek en klik op OK.

Het kasboek wordt geopend en u kunt beginnen met de invoer.

Vul bovenin het scherm ‘Kasboek’ het ‘Eindsaldo’ in, dit gebruikt Navision als totaalcontrole of alle

regels zijn ingevoerd.

Page 102: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 9.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2 Vullen van kasregels

Vul de datum in waarop u het bedrag is geboekt, datum mag in het verleden liggen.

Bij de 2e kolom, drukt u op tab, zodat het ‘Documentnummer’ automatisch verschijnt.

Bij rekeningsoort maakt u een keuze. In dit geval kiezen we voor grootboekrekening. Klik deze aan

door op het pijltje te klikken.

Het rekeningnummer vult u handmatig in of vult u door op het pijltje te klikken en vervolgens de juiste

rekening te kiezen. Door de keuze grootboekrekening bij de vorige kolom kies u hier dus een

grootboekrekeningnummer.

Als u nu op tab klikt, dient u de eventuele verplichte dimensies in te vullen. De regel kleurt dan rood

en u ziet onder in het scherm de dimensie(s) die van toepassing is/zijn. Klik op het veld

‘Dimensiewaardecode’ en klik op het pijltje om de dimensie te kiezen. Selecteer de juiste regel en klik

op OK om te bevestigen.

Page 103: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 9.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Bij het veld ‘Omschrijving’ kunt u eventueel een andere omschrijving invullen.

Als laatste vult u het bedrag bij ‘Debet’ of ‘Credit’. Wanneer u hier meerdere bedragen invult, kunt u

de totalen onder in het scherm terug vinden.

Stap 3. Boeken van het kasboek

U heeft nu alle juiste velden ingevuld en kunt het Kasboek gaan boeken.

Bij het boeken heeft u verschillende mogelijkheden. Als u kiest voor ‘Controlelijst’ kunt u bekijken of er

eventuele fouten optreden. We gaan nu even uit dat alles in orde is en het kasboek geboekt kan

worden. Dit doet u door op Boeken Boeken te klikken.

Navision vraagt nu of u het kasboek daadwerkelijk wilt boeken. Hier kiest u voor ‘Yes’.

De bedragen zijn nu geboekt in het kasboek.

Page 104: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

10 MEMORIAAL

Het memoriaal wordt gebruik voor mutaties, die niet in de overige dagboeken verwerkt kunnen of

mogen worden. Voorbeelden hiervan zijn:

Het boeken van correcties.

Het boeken van afschrijvingen.

Het boeken van lonen.

Het afboeken van debiteuren vorderingen (bijv. i.g.v. overlijden).

10.1 Memoriaal – Correctie

Stap 1. Openen memoriaal

Via Snelmenu Boekhouding Boeken Memoriaal komt men in het scherm ‘Fin.

Dagboeksjablonenoverzicht’ u kies hier voor MEMO en klikt op OK.

In het memoriaal kiest u als eerste de batch waarin u wilt boeken. Aan een memoriaal kunnen

meerdere batches gekoppeld zijn met eventueel verschillende nummerreeksen. In dit voorbeeld

kiezen we voor de batch ‘CORRECTIE’. Zie stappenplan 6.6 voor het aanmaken batches.

Page 105: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Invoeren regels

Na het kiezen van de batch kunnen de memoriaalregels worden ingevoerd. In deze stap gaan we

een correctie maken. Er is in januari € 25,- geboekt op grootboekrekening ‘5311

Representatiekosten’, dit had ‘5211 Bestuurskosten’ moeten zijn.

Voor de eerste regel moet het volgende ingevuld worden. ‘Boekingsdatum’, de datum waarop u wilt

boeken. De originele boeking was op 16-01-2007, houd deze datum aan voor de correctie.

‘Documentsoort’ kan leeg gelaten worden voor deze boeking. Het ‘Documentnr.’ kunt u overslaan

deze wordt automatisch gevuld. Bij ‘Rekeningsoort’ kiest u bij deze correctie voor

‘Grootboekrekening’. In de volgende kolom ‘Rekeningnr.’ kiezen we voor het rekeningnummer

waarop verkeerd geboekt is, in dit geval ‘5311 Representatiekosten’. De kolom ‘Omschrijving’ wordt

automatisch gevuld met de omschrijving van de gekozen grootboekrekening. Dit kan overschreven

worden. In dit voorbeeld is ‘ – Correctie’ toegevoegd. Merk op dat aan grootboekrekening 5311

geen verplichtte dimensies gekoppeld zijn, het onderste gedeelte van het scherm blijft namelijk

leeg.

In ons voorbeeld zijn de kosten onterecht op grootboekrekening ‘5311 Representatiekosten’ terecht

gekomen. Dus moet op de eerste regel bij ‘Creditbedrag’ het bedrag € 25,- ingevuld worden.

Page 106: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Met de Tab-toets gaat u vervolgens naar de tweede regel, merk op dat de boekingsdatum,

documentnummer en Rekeningsoort worden overgenomen van de eerste regel. In de kolom

‘Rekeningnr.’ kiezen we voor het rekeningnummer waarop geboekt had moeten worden, in dit geval

‘5211 Bestuurskosten’. De kolom ‘Omschrijving’ wordt automatisch gevuld met de omschrijving van

de gekozen grootboekrekening. In dit geval vult u deze omschrijving aan met een verwijzing naar de

correctie en de originele boeking. ‘- Correctie (RAB453-00023)’.

Omdat we de tweede regel nog niet compleet hebben ingevuld, laat Navision onderin bij

‘Totaalsaldo’ een negatief bedrag zien. Als een Memoriaal in balans is, staat bij ‘Totaalsaldo’ ‘0,00’.

Om dit te realiseren moeten we eerst de tweede regel compleet maken. Het gehele bedrag wat

verkeerd geboekt was op ‘5311 Representatiekosten’ moet nu terecht komen op ‘5211

Bestuurskosten’. Bij ‘Debetbedrag’ moet het bedrag € 25,- worden ingevuld.

Het memoriaal is hiermee weer in balans, een gelijk bedrag bij ‘Totaal Debet’ en bij ‘Totaal Credit’ .

Dit resulteert in een ‘0,00’ bij ‘Totaalsaldo’. Ook grootboekrekening ‘5211’ kent geen verplichte

dimensies, de onderste regels in het scherm blijven leeg.

Page 107: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.1-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Controle en boeken

Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan

kiezen voor ‘Controlelijst’.

Zo’n controlelijst ziet er voor onze memoriaalboeking als volgt uit:

Er staan geen opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus er kan geboekt worden. Via de knop

‘Boeken’ en dan kiezen voor ‘Boeken’ of ‘Boeken en afdrukken’ kan het memoriaal geboekt

worden. Navision komt daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels geboekt

moeten worden. Als u het zeker weet, kiest u hier voor ‘Yes’.

Na het boeken krijgt u de volgende melding:

Het scherm ‘Diversendagboek/memoriaal’ is weer helemaal leeg.

Door het boeken is de volgende journaalpost gemaakt:

5211 Bestuurskosten € 25,00

aan 5311 Representatiekosten € 25,00

De grootboekrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.

Page 108: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

10.2 Memoriaal – Afschrijvingen

Stap 1. Openen memoriaal

Via Snelmenu Boekhouding Boeken Memoriaal komt men in het scherm ‘Fin.

Dagboeksjablonenoverzicht’ u kies hier voor MEMO en klikt op OK.

In het scherm ‘Diversendagboek/Memoriaal’ kiest u bovenin het scherm voor de batch ‘AFSCHR’.

Stap 2. Invoeren memoriaalregels - Afschrijving

In dit voorbeeld wordt een afschrijving op het kerkgebouw verwerkt. De boekingsdatum is 01-12-

2007 en het gaat over een bedrag van € 1.200,- . Op de eerste regel van de afschrijving wordt

grootboekrekening ‘0121 Overige kerkelijke gebouwen’ gekozen.

Op grootboekrekening ‘0121 Overige kerkelijke gebouwen’ is de dimensiecode ‘GEBOUWEN

LANDERIJEN’ en ‘OG MUTATIE’ verplicht. Dit wordt zichtbaar in het tweede deel van het scherm.

Zowel de memoriaal regel als de bijbehorende dimensieregels zijn rood. Als alle verplichtte

dimensies gevuld zijn worden deze weer zwart. In ons voorbeeld gaan we afschrijven op een

kerkgebouw, Petruskerk.

Page 109: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

In de memoriaalregel moet nog het Creditbedrag worden gevuld, daarna is de regel klaar.

Als tweede regel wordt de kostenrekening gekozen, in ons voorbeeld ‘1511 Afschrijvingen’.

Ook op deze rekening is een dimensiecode verplicht, namelijk ‘GEBOUWEN LANDERIJEN’. Dit wordt

zichtbaar in het tweede deel van het scherm. Zowel de memoriaal regel als de bijbehorende

dimensieregel is rood. Als alle verplichtte dimensies gevuld zijn, worden deze weer zwart.

In de eerste regel hebben we gekozen voor de dimensiewaarde ‘Petruskerk’, het is logisch om ook

hier dezelfde dimensiewaarde te kiezen. Als laatste moet nog het Debetbedrag ingevuld worden.

Page 110: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Het memoriaal is hiermee weer in balans, een gelijk bedrag bij ‘Totaal Debet’ en bij ‘Totaal Credit’ .

Dit resulteert in een ‘0,00’ bij ‘Totaalsaldo’.

Stap 3. Controle en boeken

Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan

kiezen voor ‘Controlelijst’.

Zo’n controlelijst ziet er voor deze memoriaalboeking als volgt uit:

Bij elke regel staan ook de dimensies waar op geboekt gaat worden. Er staan geen opmerkingen

of fouten in de controlelijst, dus er kan geboekt worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan kiezen voor

‘Boeken’ of ‘Boeken en afdrukken’ kan het memoriaal geboekt worden.

Page 111: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.2-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Navision komt daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels geboekt moeten

worden. Als u het zeker weet, kiest u hier voor ‘Yes’.

Na het boeken krijgt u de volgende melding:

Het memoriaal is weer helemaal leeg.

Er wordt een journaalpost gemaakt:

1511 Afschrijvingen € 1200,00

aan 0121 Overige kerkgebouwen € 1200,00

De grootpostrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.

Page 112: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

10.3 Memoriaal – Afboeken klantpost

Stap 1. Openen memoriaal

Via Snelmenu Boekhouding Boeken Memoriaal komt men in het scherm ‘Fin.

Dagboeksjablonenoverzicht’ u kies hier voor MEMO en klikt op OK.

In het scherm ‘Diversendagboek/Memoriaal’ kiest u bovenin het scherm voor de batch

‘AFBOEKEN’.

Stap 2. Invoeren memoriaalregels – Afboeken klantpost

In dit voorbeeld wordt een uitstaande vordering afgeboekt. Op de eerste regel zal gekozen moeten

worden voor rekeningsoort ‘Klant’. Bij ‘Rekeningnr.’ kan de betreffende klant opgezocht worden.

In ons voorbeeld ‘J. van der Aa’ met klantnummer KL-000010.

Bij deze klant is een dimensiewaarde ‘GELOOFGEMEENSCHAP’ verplicht. In tegenstelling tot het

voorbeeld met de afschrijving wordt deze regel niet rood. De dimensiewaarde wordt vanaf de

gekozen klant meegenomen naar het memoriaal. Omdat in kolom ‘Waardeboeking’ ‘Zelfde’ staat,

wordt de waarde ‘GG01’ direct gevuld. De omschrijving wordt gewijzigd in ‘Afboeken kerkbijdrage’.

Page 113: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Via de knop ‘Functies Vereffenen’ wordt het scherm ‘Klantposten vereffenen’ geopend. In dit

scherm selecteert u de factuur die afgeboekt moet worden. In ons geval ‘VKB-0000020’.

Nadat de regel geselecteerd is kunt u met F9 een ‘vereffenings-ID’ toekennen. Dit kan ook met de

knop ‘Vereffening ID Toekennen’. Klik op OK om terug te keren naar het memoriaal om de

tweede regel in te voeren.

De afboeking gaat ten laste van de grootboekrekening ‘7011 Kerkbijdragen’. Bij Debetbedrag moet

€ 50,- worden ingevuld.

Het memoriaal is hiermee weer in balans, een gelijk bedrag bij ‘Totaal Debet’ en bij ‘Totaal Credit’ .

Dit resulteert in een ‘0,00’ bij ‘Totaalsaldo’.

Page 114: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.3-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Controle en boeken

Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan kiezen

voor ‘Controlelijst’.

Zo’n controlelijst ziet er voor deze memoriaalboeking als volgt uit:

Bij de eerste regel staat ook de dimensie waar op geboekt gaat worden. Er staan geen

opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus er kan geboekt worden. Via de knop ‘Boeken’ en dan

kiezen voor ‘Boeken’ of ‘Boeken en afdrukken’ kan het memoriaal geboekt worden. Navision komt

daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels geboekt moeten worden. Als u het zeker

weet, kiest u hier voor ‘Yes’.

Na het boeken krijgt u de volgende melding:

Het memoriaal is weer helemaal leeg.

Er wordt een journaalpost gemaakt:

7011 Kerkbijdragen € 50,00

aan 0311 Debiteuren € 50,00

De grootpostrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.

In de subadministratie debiteuren wordt bij klant KL-000010 van der Aa factuur VKB-0000020 als

afgeboekt gemeld. De restwaarde van de factuur wordt € 0,00.

Page 115: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.4-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

10.4 Periodieke memoriaal

Het memoriaal wordt gebruik voor mutaties, die niet in de overige dagboeken verwerkt kunnen of

mogen worden. Wanneer deze boekingen “periodiek” d.w.z. wekelijks, maandelijks, of over andere

bepaalde perioden gelijk zijn, kan er voor gekozen worden de boeking te laten plaatsvinden zonder

dat de invulling van de journaalpost verdwijnt. Met andere woorden: De journaalpost hoeft bij de

volgende boeking niet opnieuw ingevoerd te worden. Behalve als er een getal is veranderd of er een

regel bij of af moet, kan de standaard boeking worden verwerkt.

Voorbeelden hiervan zijn:

Het boeken van Afschrijvingen.

Het boeken van Lonen.

Ten opzichte van het gewone memoriaal zijn er enkele bijzonderheden. Zo kan er bij methode

meerdere vormen gekozen worden. Voor u zijn de methodes ‘Vast’ en ‘Variabel’ van belang.

Methode Omschrijving

Vast Vast betekent, dat na boeking van het memoriaal de journaalpost blijft

staan inclusief de bedragen.

Variabel Variabel betekent, dat na boeking van het memoriaal de journaalpost blijft

staan, alleen de bedragen worden op 0 gezet.

Ook de Frequentie kan worden opgegeven. Hier wordt de datumformule opgegeven waarop de

volgende boeking mag plaatsvinden. Is de huidige datum voor de nieuwe berekende boekingsdatum,

zal de boeking niet worden uitgevoerd.

In de volgende stappenplannen vindt u twee voorbeelden. In paragraaf 10.5 staat een loonjournaal

beschreven, paragraaf 10.6 beschrijft een afschrijving.

Page 116: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.5-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

10.5 Periodieke memoriaal – Loonjournaal

Stap 1. Openen periodiek memoriaal

Via Snelmenu Boekhouding Boeken Periodiek komt men in het periodiek memoriaal scherm.

In het memoriaal kiest u als eerste de batch waarin u wilt boeken. Aan een memoriaal kunnen

meerder batches gekoppeld zijn met eventueel verschillende nummerreeksen, zie stappenplan 6.6

Batchnaam in het memoriaal. In dit voorbeeld is een batch “LOONJRNL” aangemaakt.

In dit periodiek memoriaal zijn al vier regels ingevoerd. Omdat ze van het type “Variabel” zijn, blijft

de boeking staan en de bedragen zijn op nul gesteld. Merk op dat bij de eerste regel van het

memoriaal dimensies verplicht zijn en dat de dimensiewaarden al zijn ingevuld.

Stap 2. Invoeren memoriaalregels – Loonjournaalpost

De regels in de batch kunnen worden aangevuld met bedragen. Zorg er voor dat het documentnr.

binnen een boeking identiek is zodat het systeem kan controleren of een boeking in evenwicht is. In

het voorbeeld is %3 toegevoegd, bij de boeking wordt dit vervangen door het nummer van de

boekingsmaand, soortgelijks geldt voor de omschrijving waar %4 staat (zie help F1 voor uitleg).

Na het invullen van de bovenstaande bedragen is het memoriaal in evenwicht. Het memoriaal is

hiermee weer in balans, een “0,00” bij “Totaalsaldo”.

Page 117: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.5-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Controle en boeken

Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop “Boeken” en dan

kiezen voor “Controlelijst”.

Zo’n controlelijst ziet er voor onze memoriaalboeking als volgt uit:

Er staan geen opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus u kunt boeken. Via de knop “Boeken”

kiest u voor “Boeken” of “Boeken en afdrukken” en het memoriaal wordt geboekt. Navision komt

daarvoor nog met een controle vraag of de dagboekregels moeten worden geboekt. Als u het

zeker weet, kiest u hier voor “Yes”.

Na het boeken krijgt u de volgende melding:

Er wordt een journaalpost gemaakt:

3011 Bruto salaris/toelage februari € 2.650,00

aan 0351 Tussenrekening salarissen februari € 1.750,00

aan 0371 Tussenrekening loonheffing februari € 800,00

aan 0361 Tussenrekening sociale lasten februari € 100,00

De grootboekrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.

Page 118: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.6-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

10.6 Periodieke memoriaal – Afschrijving

Stap 1. Openen periodiek memoriaal

Via Snelmenu Boekhouding Boeken Periodiek komt men in het periodiek memoriaal scherm.

In het memoriaal kiest u als eerste de batch waarin u wilt boeken. Aan een memoriaal kunnen

meerder batches gekoppeld zijn met eventueel verschillende nummerreeksen. In dit voorbeeld

kiezen we voor de batch “AFSCHR”. (Zie stappenplan 6.6 Batchnaam in het memoriaal).

In dit periodiek memoriaal zijn al twee regels ingevoerd. Omdat ze van het type “Vast” zijn, blijven

de boekingen staan en zijn de bedragen al ingevuld.

Stap 2. Invoeren memoriaalregels – Afschrijvingen

De regels in de batch hoeven niet te worden aangevuld met bedragen. De bedragen kunnen wel

aangepast worden. Zorg er voor dat het documentnr. binnen een boeking identiek is zodat het

systeem kan controleren of een boeking in evenwicht is. Bij het documentnummer is gewerkt met

variabelen, %3 wordt in de boeking vervangen door het nummer van de maand. Bij de omschrijving

wordt %4 vervangen door de naam van de maand.

Merk op dat bij de regels van het memoriaal dimensies verplicht zijn. Merk ook op dat deze al zijn

gevuld met waarden. Het memoriaal is in balans, een “0,00” bij “Totaalsaldo”.

Page 119: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 10.6-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Controle en boeken

Als het memoriaal compleet is kan deze gecontroleerd worden. Via de knop “Boeken” en dan

kiezen voor “Controlelijst”.

Zo’n controlelijst ziet er voor onze memoriaalboeking als volgt uit:

Er staan geen opmerkingen of fouten in de controlelijst, dus u kunt boeken. Kies “Boeken” via de

knop “Boeken”. Navision komt met een controle vraag of de dagboekregels moeten worden

geboekt. Als u het zeker weet, kiest u hier voor “Yes”.

Na het boeken krijgt u de volgende melding:

Er wordt een journaalpost gemaakt:

1511 Afschrijvingen € 1.000,00

aan 0111 Kerken en gebouwen € 1.000,00

De grootboekrekeningen en de dimensies worden bijgewerkt.

Page 120: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

11 INKOOP

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u in Navision inkoopfacturen kunt aanmaken, hoe u een

inkoopcreditnota kunt maken en alle relevante gegevens kunt raadplegen met betrekking tot de

inkoop. Allereerst vindt u een beschrijving voor het aanmaken van een crediteur.

11.1 Aanmaken crediteuren

In Navision maakt u op een plaats crediteuren aan, de crediteurenkaart.

Stap 1. Aanmaken Crediteur

Snelmenu → Instellingen / Stamgegevens → Beheer crediteueren.

Maak met F3 of Nieuw een nieuwe crediteur aan.

U krijgt een naamloos – Crediteur te zien. Dit is een nieuwe kaart die u kunt invullen.

Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Vul de

relevante velden in. Voor het betalen van via een betaalrun dient u tenminste de naam en plaats

in te vullen.

Page 121: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Invullen tabblad ‘Betaling’

Hier vindt u de volgende velden:

Betalen aan: verwijzing naar andere crediteur (bijv. factoring bedrijf) is meestal leeg;

Betalingscondities: bepaald vervaldatum o.b.v. factuurdatum;

Ons rekeningnr.: Ons debiteurennummer bij de leverancier, is niet verplicht;

Code transactiemodus: inrichting voor de betaalrun, u selecteert hier uw betalende bank;

Code bankrekening: bankrekening van de crediteur, deze dient u eerst aan te maken.

Stap 3. Aanmaken bankrekening crediteur

Op de leverancier kaart kiest u voor bankrekeningen onder de knop crediteur. Het scherm

bankrekening crediteur wordt zichtbaar. Voeg een nieuwe toe met F3 of nieuw in de knoppenbalk

of muteer een bestaande.

Vul de velden Code en Bankrekeningnr. met het bankrekeningnummer van de crediteur. Nu is de

bankrekening bekend en kunt u in stap 2 tabblad betaling de bankrekening selecteren.

Page 122: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

11.2 Aanmaken inkoopfactuur

Stap 1. Openen inkoopfactuur

Ga in het snelmenu naar Boeken Inkoop/Verkoopfacturen Inkoopfacturen.

Klik boven in het scherm in het veld ‘Nr.’ en druk op F3 of op Nieuw in de knoppenbalk. Het scherm

‘naamloos – Inkoopfactuur’ wordt zichtbaar.

Page 123: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Gegevens vullen inkoopkop

Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Het

crediteurennummer kunt u zelf ingeven of klik op het pijltje om te overzicht van de crediteuren op te

roepen en een keus te maken.

Vul bij de datum de datum in waarop u het bedrag geboekt wilt hebben. Als het dus een bedrag uit het

verleden is, vult u hier de eigenlijke boekingsdatum in. Bij de documentdatum neemt Navision

automatisch de boekingsdatum over, eventueel kunt u deze wijzigen.

Klik op OK en Navision vult de rest van de kop van de factuur in.

Vul de omschrijving in die meegenomen wordt in de administratie.

Let op het veld ‘Factuurnr. Leverancier’ is verplicht in Navision. Vul hier het nummer in van de

inkoopfactuur.

Page 124: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Gegevens vullen inkoopregels

Ga naar de regels.

Vul in de eerste kolom Grootboekrekening in.

Vul in de tweede kolom het grootboekrekeningnummer in of klik op het pijltje om een keuze te

maken. Bijvoorbeeld: ‘5111 Kosten huishouding toelage’ en vervolgens op OK.

De regel wordt ingevuld en onder in beeld worden de verplichte dimensies getoond. Als de regel in het

rood wordt weergegeven zullen de ontbrekende dimensiewaarden moeten worden aangevuld. Totdat

de regel zwart wordt.

Vul bij de omschrijving eventueel een andere tekst is, dit is optioneel.

Page 125: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.2-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Vul de regel aan met een ‘Aantal’ en een ‘Directe kostprijs’. Het ‘Regelbedrag’ wordt automatisch

ingevuld aan de hand van het aantal maal de directe kostprijs.

Vul in het onderste kader de ontbrekende dimensieswaardecodes in. In dit geval een persoon.

Bijvoorbeeld: Henk Dijkhuizen

Klik daarna op OK.

Door in de regel te klikken wordt de regel zwart.

Indien van toepassing kunnen er meer regels worden ingevoerd. Steeds worden de eventueel

bijbehorende dimensies opgehaald, deze moet u invullen.

Page 126: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.2-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 4. Boeken van inkoopfactuur

De factuur ziet er nu alsvolgt uit:

Indien de factuur correct is kunt deze boeken en/of afdrukken.

Als de factuur geboekt is, is het scherm leeg en vindt u de factuur bij de geboekte inkoopfacturen

terug.

Page 127: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

11.3 Aanmaken inkoopcreditnota

Het boeken van een inkoopcreditnota is geheel analoog aan het boeken van een inkoopfactuur. Let

wel op dat Navision geen negatieve bedragen kent en dat de inkoopcreditnota in positieve bedragen

luidt, alleen staan de bedragen nu aan de creditzijde.

Verder heeft u bij de inkoopcreditnota een handige kopieerfunctie waarmee eenvoudig de

bijbehorende inkoopfactuur kunt overnemen. In de stap is uitgelegd hoe u dit kunt doen voor de

inkoopfactuur van de vorige paragraaf (11.2 Aanmaken inkoopfactuur).

kopieren van de inkoopfactuur

Snelmenu → Boeken → Menu Inkoop/Verkoop facturen → Inkoopcreditnota

Maak een nieuwe inkoopcreditnota en zorg dat deze een nummer heeft. Nu kunt u via de functie

‘Document kopiëren’ een kopie maken van de inkoopfactuur. Kies voor geboekte factuur.

Geef bij documentnr. het nummer van de

inkoopfactuur, gebruik hierbij het pijltje.

Klik op OK om de kopie te maken.

Page 128: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 11.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Aanpassingen inkoopcreditnota

Na het kopieren dient u de kopie verder aan te passen, in de afbeelding is het creditnotanummer

ingevuld wat op de inkoopcreditnota staat en is het bedrag aangepast naar het te crediteren bedrag.

U kunt de inkoopcreditnota nu boeken. Op de achtergrond vindt direct een vereffening plaats tegen

de inkoopfactuur. Het resultaat is als volgt:

Bij de crediteurenposten van Albert Hein is te zien dat de factuur en creditnota deels tegen elkaar

wegvallen en de factuur nog open staat voor 45 euro.

Page 129: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

12 VERKOOP

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe u in Navision verkoopfacturen kunt aanmaken, hoe u een

verkoopcreditnota kunt maken en alle relevante gegevens kunt raadplegen met betrekking tot de

verkoop. Allereerst staat beschreven hoe u een debiteur dient aan te maken.

12.1 Aanmaken debiteuren

Binnen Navision kunt u op een tweetal manieren een nieuwe debiteur invoeren, via de

ledenadministratie of rechtstreeks in de Boekhouding. Het verdient de voorkeur altijd via

ledenbeheer parochianen als debiteur aan te maken, hiermee houdt u het bewerken van de

stamgegevens op één centrale plaats. Daarnaast zijn de leden gekoppeld via Sila aan de

gemeentelijke basis administratie en worden wijzigingen automatisch verwerkt in het ledenbestand.

In het eerste gedeelte van het stappenplan vindt u uitleg over het aanmaken van debiteuren via de

ledenadministratie. In het tweede gedeelte staat de rechtstreekse manier uitgelegd.

Stap 1 Debiteur aanmaken via ledenbeheer.

Ga in Ledenbeheer naar een contactpersoonkaart (eventueel laten doen door

ledenadministrateur). Klik hier op: Functies → Debiteuer maken voor → Overige zakelijk.

U krijgt de melding dat klant …. is aangemaakt.

Page 130: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2 Open debiteurenkaart.

Snelmenu: Instellingen / Stamgegevens → Beheer debiteuren.

De debiteurenkaart is klaar voor gebruik, let op de Zakenrelatiecode ‘OVERIGE’. Op deze kaart

kunt u het adres en dergelijk niet wijzigen dit loopt via de boekhouding.

Stap 3 Nieuwe debiteur via debiteurenkaart.

Snelmenu: Instellingen / Stamgegevens → Beheer debiteuren.

Klik vanuit de debiteurenkaart op F3 of Nieuw in de knoppenbalk.

U krijgt een naamloos – Debiteur te zien. Dit is een nieuwe kaart die u kunt invullen.

Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Vul de

relevante velden in.

Page 131: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 4 Tabblad ‘Betaling’ debiteurenkaart.

Op het tabblad ‘Betaling’ kunt u een aantal velden invullen.

Vanuit de boekhouding is het veld ‘Betalingscondities’ als enige relevant. Via het pijltje kunt u een

selectie maken. In de afbeelding is 30D (30 dagen) geselecteerd, oftewel 30 dagen na de

factuurdatum vervallen de facturen. Bij het aanmaken van een factuur kunt u altijd afwijken van

deze instellingen.

Het verdient de aanbeveling de overige velden niet in te vullen. De code transactiemodus en

bankrekening worden vanuit de kerkbijdrage module gebruikt bij het telebankieren.

Nu heeft u een debiteur en kunt u met behulp van het stappenplan in de volgende paragraaf een

verkoopfactuur boeken.

Page 132: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

12.2 Aanmaken verkoopfactuur

Stap 1 Openen verkoopfactuur

Ga in het snelmenu naar Boeken Menu Inkoop Verkoopfacturen Verkoopfacturen.

Klik boven in het scherm in het veld ‘Nr.’ en druk op F3 of op Nieuw in de knoppenbalk. Het

scherm ‘naamloos – Verkoopfactuur’ wordt zichtbaar.

Page 133: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Gegevens vullen verkoopkop

Druk op Tab of Enter en u zult zien dat het documentnummer automatisch wordt gevuld. Het

debiteurennummer kunt u zelf ingeven of klik op het pijltje om te overzicht van de debiteuren op

te roepen en een keus te maken.

Vul bij de datum de datum in waarop u het bedrag geboekt wilt hebben. Als het dus een bedrag

uit het verleden is, vult u hier de eigenlijke boekingsdatum in.

Klik op OK en Navision vult de rest van de kop van de factuur in.

De omschrijving is standaard gevuld met ‘Factuur VF-……’ deze wordt meegenomen in de

boekingen. Hier kunt u een andere omschrijving meegeven.

Page 134: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Gegevens vullen verkoopregels

Ga naar de regels.

Vul in de eerste kolom Grootboekrekening in.

Vul in de tweede kolom het grootboekrekeningnummer in of klik op het pijltje om een keuze te

maken. Bijvoorbeeld: ‘3511 Functiekosten toelage’ en vervolgens op OK.

De regel wordt ingevuld en onder in beeld worden de verplichte dimensies getoond. Als de regel

in het rood wordt weergegeven zullen de ontbrekende dimensiewaarden moeten worden

aangevuld. Totdat de regel zwart wordt.

Vul bij de omschrijving eventueel een andere tekst in, dit is optioneel.

Vul de regel aan met een ‘Aantal’ en een ‘Eenheidsprijs’. Het ‘Regelbedrag’ wordt automatisch

ingevuld aan de hand van het aantal maal de eenheidsprijs.

Vul in het onderste kader de ontbrekende dimensieswaarden in. In dit geval een functie.

Bijvoorbeeld: Organist

Klik daarna op OK.

Page 135: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.2-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Door in de regel te klikken wordt de regel zwart.

Indien van toepassing kunnen er meer regels worden ingevoerd. Steeds worden de eventueel

bijbehorende verplichte dimensies getoond, deze moet u invullen.

Page 136: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.2-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 4. Boeken van verkoopfactuur

De factuur ziet er nu als volgt uit:

Indien de factuur correct is kunt u deze boeken en/of afdrukken. Als de factuur geboekt is, is het

scherm leeg en vindt u de factuur bij de geboekte verkoopfacturen terug.

Page 137: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

12.3 Aanmaken verkoopcreditnota

Het boeken van een verkoopcreditnota is geheel analoog aan het boeken van een verkoopfactuur. Let

wel op dat Navision geen negatieve bedragen kent en dat de verkoopcreditnota in positieve bedragen

luidt, alleen staan de bedragen nu aan de debitzijde.

Verder heeft u bij de verkoopcreditnota een handige kopieerfunctie waarmee u eenvoudig de

bijbehorende verkoopfactuur kunt overnemen. In de stap is uitgelegd hoe u dit kunt doen voor de

factuur de vorige paragraaf (12.2 Aanmaken verkoopfactuur).

kopieren van de verkoopfactuur

Snelmenu → Boeken → Menu Inkoop/Verkoop facturen → Verkoopcreditnota

Maak een nieuwe inkoopcreditnota en zorg dat deze een nummer heeft. Nu kunt u via de functie

‘Document kopiëren’ een kopie maken van de inkoopfactuur. Kies voor geboekte factuur.

Geef bij documentnr. Het nummer van de

inkoopfactuur, gebruik hierbij het pijltje.

Klik op OK om de kopie te maken.

Page 138: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 12.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Aanpassingen verkoopcreditnota

Na het kopieren dient u de kopie verder aan te passen, in de afbeelding is het bedrag aangepast naar

het te crediteren bedrag.

U kunt de verkoopcreditnota nu boeken. Op de achtergrond vindt direct een vereffening plaats tegen

de verkoopfactuur. Het resultaat is als volgt:

Bij de debiteurenposten van L. van der Aa is te zien dat de factuur en creditnota deels tegen elkaar

wegvallen en de factuur nog open staat voor 90 euro.

Page 139: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

13 TELEBANKIEREN

13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift

De werking van het inlezen van bankafschriften gaat op de volgende wijze:

Stap 1. Ophalen van bankafschriften van internet

Open het internet en ga naar de pagina van de bank.

Download het afschrift volgens de datum specificatie die gewenst is. Houdt hierbij rekening met de

volgende formaten:

Rabobank Formaat: MUT.ASC of MT940

Overige banken Formaat: MT940

Bewaar het bestand in de directory C:\Telebankieren

Stap 2. Inlezen van het bestand in Navision

Ga in het snelmenu naar Boeken Telebankieren Importeren bankafschriften.

U krijgt voor het importeren van het afschrift de volgende mogelijkheden. Kies het juiste protocol en

klik daarna op Start.

In het scherm ‘Swift MT940 importeren’ kunt u het bestand van stap 1 selecteren door te klikken op

de knop met de drie puntjes.

Page 140: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

In het volgende scherm ‘Dataport Import File Name’ dient u het afschrift op te zoeken. Deze staat in

de directory \\tsclient\C\Telebankieren.

Wanneer u de juiste directory heeft gevonden en het bestand wordt niet weergegeven, dan kunt u het

type file of bestand nog veranderen in All types of alle typen.

In de afbeelding ziet u een dergelijke file (Clieop03). Kies het te importeren bestand

‘ABNMT940nw.txt’ en klik op Open. Het bestand wordt hiermee zichtbaar bij bestandsnaam.

Page 141: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Zet het vinkje aan voor automatisch reconcilieren. Reconcilieren wil zeggen Automatisch koppelen

met openstaande facturen op basis van Banknummer, bedrag en factuurnummer.

Klik op OK en Navision haalt het afschrift binnen. De volgende melding verschijnt:

De gegevens zijn gematcht met de klantgegevens die in Navision bekend zijn.

Daarna worden de afschriftregels aangemaakt in bankboek.

Nu dient u het afschrift BKB-0000012 op te zoeken in het bankboek waarna u de regels moet

controleren. De gegevens moeten worden gecontroleerd, aangevuld waar nodig en vervolgens dient u

het bankafschrift te boeken. Zie stappenplan 8.1 voor uitleg over het controleren van een

bankafschrift. In dat stappenplan staat uitgelegd hoe u handmatig een bankafschrift invoert hetgeen u

hier dient te gebruiken bij het aanvullen van de regels.

Page 142: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

13.2 Telebankieren – Aanmaken incassorun

Stap 1. Starten van telebankieren

Ga in het snelmenu naar Boeken Telebankieren Bankoverzicht.

Stap 2. Starten van een voorstel

U kunt de Bank-KB gebruiken voor het maken van een incassorun. Selecteer de regel van Bank-KB en

klik vervolgens op de button Telebankieren en kies Voorstel.

Page 143: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3. Ophalen van de posten voor het incassovoorstel

In het voorstel kunt u de incassoregels ophalen door te klikken op de button Telebankieren en te

kiezen voor Posten ophalen.

Er wordt nu een rapport opgestart en u kunt hiervoor de filters instellen. Om te voorkomen dat

leveranciersposten worden opgehaald vult u bij rekeningsoort ‘Klant’ in. U kunt ook kiezen met het

pijltje.

Optie: Op het tabblad Klantenpost kunt u nog extra filters aanbrengen. Bijvoorbeeld: U wilt alleen de

incassoposten meenemen die vallen binnen een bepaalde periode. (6)

Wanneer dit niet aan de orde is laat u dit leeg.

Page 144: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Op het tabblad Opties wordt aangegeven met de ‘Valutadatum’, dat alle posten worden meegenomen

tot die datum. En tevens is de valutadatum de opdrachtdatum aan de bank om de incassoopdracht uit

te voeren. Klik op OK om het ophalen te starten.

Stap 4. Controleren van het incassovoorstel

De voorstelposten worden nu opgehaald en worden in het volgende scherm getoond. Echter er kan

een extra melding in verschijnen.

De bovengenoemde melding geeft aan, dat er een fout in de regels zit. Om het voorstel te verwerken

moet de foutmelding worden opgelost. Foutmeldingen kunnen zijn:

- Een bankrekeningnummer niet of fout ingevuld.

- Een bedrag wordt positief gegeven. (Creditnota)

- De bankgegevens van de BANK-KB zijn niet goed of incompleet.

Page 145: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.2-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Onder in het scherm wordt de foutmelding van de betreffende regel getoond.

Nadat de fout is gecorrigeerd, dient het voorstel gecontroleerd te worden op eventueel nog

andere foute regels. Klik op Voorstel en kies voor Voorstel controleren.

Page 146: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.2-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Wanneer het voorstel geen fouten meer bevat, kan het voorstel verwerkt worden tot een

betaalrun. Klik op Voorstel en kies voor Verwerken.

Na verwerken is het scherm leeg en kan het scherm worden verlaten.

Page 147: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.2-6 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 5. Maken en versturen van de incassorun

Terug in het Telebankieren - bankenoverzicht klik op Telebankieren en kies voor Betaalrun.

In het Betaalrun overzicht klik op Betaalrun en kies voor Exporteren.

In het volgende scherm klik u op OK.

Er wordt nu een Clieop bestand aangemaakt en op uw eigen computer geplaatst in de directory

C:\Telebankieren. Dit bestand gebruikt u om te importeren in het bankpakket dat u geopend hebt op

internet.

Page 148: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

13.3 Telebankieren – Betaalrun koppelen bij invoer bankafschrift

Na het aanmaken van de incassorun is een clieop-bestand aangemaakt. Bij het invoeren van het

bankafschrift, handmatig of elektronisch dient u deze incassorun te koppelen aan het bankafschrift. In

dit stappenplan is uitgelegd hoe u dit doet bij de elektronische invoer, bij handmatige invoer is de

werkwijze vrijwel identiek alleen voert u nu de regels van het bankafschrift handmatig in.

Stap 1. Uitgangspunt: het bankafschrift na inlezen (elektronische invoer)

Het uitgangspunt van dit stappenplan is het elektronisch ingelezen bankafschrift van stappenplan

‘13.1 Telebankieren – Importeren elektronisch bankafschrift

Dit bankafschrift kunt u terugvinden in het bank-/giroboek, bij de BANK-KB met nummer BKB-0000012.

Snelmenu → Boeken →Bank-/Giroboek → BANK-KB.

In het afschrift ziet u dat de incassorun is uitgevoerd. De tweede regel geeft het totaal geïncasseerd

weer.

Page 149: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2. Koppelen incassorun.

Dit is een belangrijke stap hiermee worden de posten bij de debiteuren daadwerkelijk vereffend

(afgeletterd) en wordt de boeking gemaakt bij het aanmaken van de incassorun teruggedraaid.

Eventueel geeft uw bank de incassorun in details weer op het bankafschrift, dit is niet wenselijk

aangezien zo het gevaar bestaat dat u het koppelen van de incassorun achterwege laat. Nogmaals

indien u deze stap overslaat wordt de boeking gemaakt bij de incassorun niet teruggedraaid en blijven

de bewuste klantposten ‘zweven’.

Klik in de eerste kolom (datum) van de eerste lege regel. Nu kiest u voor ‘Betaalrun toevoegen Ctrl+F9’

onder de knop Telebankieren. Het scherm ‘…../incasso – Betaalrunlijst’ wordt zichtbaar.

Hierin selecteert u de bewuste incassorun en bevestigt dit met OK.

Page 150: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.3-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

In de afbeelding is te zien dat de incassoposten zijn toegevoegd.

Nu dient u de regel 2 waar het totaal van de incassorun is te vinden te verwijderen. Selecteer regel

twee en druk op F4 of op verwijderen in de knoppenbalk. In de afbeelding is de regel geselecteerd.

Nu kunt u het afschrift verder controleren en vervolgens boeken.

Page 151: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.4-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

13.4 Telebankieren – Minder geïncasseerd dan incassorun

Indien u van de bank bericht ontvangt dat vanwege administratieve redenen één of meerdere

incassoposten uit de incassorun niet hebben plaatsgevonden dient u het volgende stappenplan te

volgen. Hierbij heeft u zojuist het bankafschrift ingevoerd, elektronisch of handmatig, en heeft u de

incassorun gekoppeld aan het bankafschrift (stappenplan 13.1 respectievelijk 13.3).

Correctie ten behoeve van niet geïncasseerde posten.

Als voorbeeld nemen we aan dat de laatste post à € 200,- niet is geïncasseerd. De totaalregel van de

incassorun toont nu een totaal dat 200 euro lager is. In het scherm past u de desbetreffende regel aan.

In dit geval zet u het bedrag van de laatste regel (KL-000015) op nul. Hiermee wordt de klantpost niet

vereffend, maar wordt de boeking ontstaan bij het aanmaken van de incassorun teruggeboekt. Bij de

volgende incasso zal de post weer worden meegenomen.

In de afbeelding ziet u hoe het bedrag bij de laatste regel is verwijderd.

Nu sluit het totaalbedrag van de incasso aan bij de geïncasseerde posten en kunt u de totaalregel van

de incassorun (regel 2 in de afbeelding) verwijderen en de invoer verder controleren, aanpassen indien

gewenst en boeken.

Page 152: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.5-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

13.5 Telebankieren – Storno terugbetaling na enkele weken

Enkele weken na het uitvoeren van de incassorun ziet u op het afschrift dat voor een bepaalde post

de incassorun is terugbetaald aan de betreffende parochiaan. Dit komt omdat de parochiaan in

kwestie de bank heeft verzocht de incasso terug te draaien. Eventueel kan dit ook handmatig

gebeuren waarbij uzelf de terugbetaling heeft verzorgd.

Let op dat het uitgangspunt is dat de incasso slechts plaatsvindt ten behoeve van de kerkbijdrage. Het

terugdraaien vindt dan ook plaats op basis van de kerkbijdrage.

Als uitgangspunt nemen we incassorun van stappenplan 13.2, deze is gekoppeld aan een

bankafschrift en als volledig ontvangen geboekt (zie stappenplannen 13.1 en 13.3).

In het bankafschrift van 31 maart staat één regel waarin een terugbetaling staat van 200 euro aan

klant KL-000015, in het stappenplan is beschreven hoe u deze terugbetaling verwerkt. Voor het

gemak is het afschrift beperkt tot één regel.

Stap 1 uitgangspunt bankafschrift met terugbetaling

Bankafschrift met de terugbetaling aan KL-00015.

Page 153: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.5-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2: Ontkoppelen incasso en kerkbijdrage toezegging.

Open in de module kerkbijdrage het scherm ‘Toezegging/ Ontvangst’ scherm.

Selecteer de regel van klant KL-000015 en klik het bedrag van de ‘Vereffende ontvangsten’ aan

(1.200,00). Klik op het pijltje achter het bedrag.

U komt in het scherm ‘Gedetailleerde klantenposten’ van klant KL-000015. In dit scherm klikt u de

juiste regel aan, dit is meestal de laatste voor de laatste incasso. Boekingsdatum en vervaldatum

kunnen u hierbij helpen.

Gebruikt u de functie ‘Vereffening posten ongedaan maken…’.

Page 154: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.5-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Het scherm toont de vereffening die ten grondslag ligt aan de koppeling van de betaling (incasso) aan

het bewuste kerkbijdragescherm.

Om de koppeling daadwerkelijk ongedaan te maken klikt u op de knop ‘Vereffening ongedaan maken’.

U krijgt de volgende melding:

Klik op ‘Yes’. U keert terug naar het scherm ‘gedetailleerde klantenposten’, sluit dit scherm en het

kerkbijdrage scherm ‘Toezegging’ af.

Stap 3: Koppelen terugbetaling aan originele incasso (betaling).

Als het goed is bent u teruggekeerd in het bankafschrift BKB-0000013. Zorg dat de regel met

terugbetaling is geselecteerd en klik op de knop ‘Vereffenen…’. Het scherm ‘Klantenposten vereffenen’

van klant KL-000015 worden zichtbaar. Hierin ziet u de betaling (incasso) en de facturen die u zojuist

heeft ontkoppeld in stap 2.

In deze stap wilt u de terugbetaling van het afschrift koppelen aan de eerder uitgevoerde incasso zodat

de originele situatie weer ontstaat, de situatie met twee niet betaalde facturen uit de kerkbijdrage.

Page 155: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 13.5-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Zorg in het scherm dat de eerste regel van de betaling is geselecteerd en klik op ‘ID toekennen’ onder

de knop ‘Vereffening’.

Door deze actie is de eerste kolom gevuld met het bankafschrift nummer (BKB-00013). U heeft de

koppeling gelegd, bij het boeken van het bankafschrift wordt de koppeling daadwerkelijk gemaakt. Klik

op OK om terug te keren naar het bankafschrift, boek het bankafschrift (stappenplan 8.1).

Stap 4: Resultaat na de boeking

Op de klantkaart van KL-000015 is door bovengenoemde stappen het openstaande saldo van 200 euro

weer zichtbaar.

In het kerkbijdrage scherm ‘Toezegging/Ontvangst’ is dit saldo in de kolom ‘Openstaand saldo’

zichtbaar geworden.

Bij toekomstige incasso’s zullen de twee facturen weer worden meegenomen.

Page 156: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 14.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

14 BEGROTING

14.1 Aanmaken begroting

Stap 1 Opstarten begroting en filters instellen

Ga in het snelmenu naar Begroting.

De gegevens op het tabblad Algemeen blijven zoals ze nu staan ingesteld.

Klik op het tabblad Filters en stel een Datumfilter (01-01-08..31-12-08) in voor de periode waarvoor

een begroting moet worden ingevoerd. (Dit om invoer in verkeerde perioden te voorkomen).

Stel tevens een Grootboekrekeningfilter in op resultatenrekeningen. (Dit om te voorkomen, dat op

een balansrekening een begroting wordt in gevoerd.) In dit schema 3000..

Bepaal nu of de begroting moet worden ingevoerd:

∙ Per maand kies 31

∙ Per kwartaal kies 3

∙ Per jaar kies 12.

Bijvoorbeeld: per jaar voor het jaar 2008

Page 157: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 14.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Merk op: Door de keuze voor het invoeren van een begroting per jaar is er maar 1 kolom waarin de

begroting kan worden ingevoerd. Ook is er een mogelijkheid gemaakt om de jaar begroting in 1 stap

om te zetten naar een kwartaal begroting. Let op deze stap kan slecht 1 maal worden uitgevoerd!

Stap 2. Invoeren van de begroting

Kies het veld waar u een bedrag wilt invullen. In de afbeelding zijn al een aantal bedragen gevuld. U

wilt een extra bedrag begroten bij de functiekostenvergoeding van grootboekrekening 3311.

Gebruik het pijltje bij dit veld om naar het scherm ‘Grootboekposten’ te gaan.

Page 158: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 14.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 3 Invoeren budgetpost

In de scherm ziet u de volledige invulling van de budgetpost.

De datum bepaalt in welke kolom de regel zichtbaar is in het scherm ‘Begroting’. Bij het verdelen van

de begroting per maand zullen deze gevuld zijn met de eerste datum van de verschillende maanden.

Kolom grootboekrekening (3311) wordt automatisch gevuld, wijk bij uw invoer niet af van dit nummer.

De filtering op het scherm zorgt ervoor dat alleen regels met de grootboekrekening 3311 zichtbaar

zijn.

In de kolom omschrijving kunt u een relevante omschrijving meegeven.

De volgende vijf kolommen zijn de verschillende dimensies. Bij de begroting kan bij deze dimensies

sprake zijn van verplichte dimensies. In bijlage 1 vindt u welke dimensies verplicht zijn bij het invoeren

van de begroting. In de afbeelding ziet u dat de dimensies Persoon en Functie zijn ingevuld.

Vul tot slot in de bedrag kolom het begrote bedrag in.

Sluit het scherm als alle regels zijn ingevoerd.

Herhaal stappen 2 en 3 voor de andere grootboekrekeningen.

Page 159: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 14.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

14.2 Kopiëren begroting

In dit stappenplan staat beschreven hoe u met de functie budget kopiëren kunt werken. In het

voorbeeld wordt de jaarbegroting van 2009 naar 2010 gekopieerd.

Stap 1 budget kopiëren instellingen

Snelmenu → Begroting, kies hier voor ‘Budget kopiëren’ onder de knop ‘Functies’.

Het scherm Budget kopiëren opent zicht, vul dit scherm als volgt:

Bron ‘Grootboekbudgetposten’ dit bepaalt dat u een bestaande begroting als uitgangspunt neemt.

Grootboekrekeningnr. 3000..9999 zijnde de resultatenrekeningen.

Datum vul hier de periode van de te exporteren begroting in.

Page 160: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 14.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Dimensies hier selecteert u via de assistentieknop (drie puntjes)

Selecteer de volgende dimensies:

Collecten;

Functie;

Gebouwen Landerijen;

Geloofgemeenschap;

Persoon.

Kopiëren naar doet u naar het standaard budget, u heeft binnen uw parochie maar één begroting

tot uw beschikking. Deze begroting blijf doorlopen over de jaren heen. Oftewel binnen de begroting

‘Standaard’ maakt u meerdere jaren aan. In dit onderdeel laat u de grootboekrekeningnr. leeg.

Het onderdeel Toepassen bepaalt hoe en naar welke periode u de begroting kopieert. Bij de

herwaarderingsfactor geeft u op hoe de begroting moet worden herberekend. De waarde 1,02 geeft

aan dat de begroting van 2008 met 2 procent verhoogd naar 2009 wordt gekopieerd.

Afrondingsmethode laat u leeg u kiest de juiste datumformule 1J betekent dat de kopie één jaar in

de toekomst komt te liggen. Oftewel begrotingsposten van 01-01-08 worden gekopieerd naar 01-01-

09. Dit geldt voor alle posten binnen de periode, indien uw begroting per maand is ingegeven dan

worden dus begrotingsposten van 01-11-08 naar 01-11-09 gekopieerd.

De datumcompressie laat u ongemoeid op ‘Dag’ staan.

Klik op OK om een kopie te maken.

Page 161: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 14.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2 kopiëren begroting

U krijgt nu een aantal meldingen.

De vraag of u wilt beginnen met kopiëren, bevestig deze vraag.

Nu wordt de daadwerkelijk kopie gemaakt. Tot slot krijgt u de melding:

De kopie is direct te zien in het scherm begroting. In de kolom 01-01-09 ziet u bedragen, deze

bedragen zijn 2 procent hoger dan de waarde van 2008 dit heeft te maken met de

herwaarderingfactor van 1,02.

Het aardige van deze methode ten opzichte van de export/import functie van Excel is dat de

omschrijvingen worden meegenomen.

Page 162: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

15 OVERZICHT LIJSTEN EN OVERZICHTEN

15.1 Afdrukken lijsten en overzichten

In deze paragraaf vindt u twee voorbeelden van hoe u in Navision een lijst of overzicht uit het

systeem kunt afdrukken, of als voorbeeld op het scherm kunt bekijken. Het eerste voorbeeld is het

afdrukken van een grootboekkaart de ‘Proefbalans Detail’

Proefbalans Detail – Grootboekkaart.

Ga in het menu naar: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten → Proefbalans Detail.

Hierbij wordt het rapport opgestart en indien gewenst, kunnen hier filters op worden gegeven, als niet

alles geprint hoeft te worden.

Klik vervolgens op het tabblad ‘Opties’.

Zoek hier op of type hier bijvoorbeeld: 0421

Vul hier de periode in waarover gerapporteerd moet worden

Geef hier aan of ook de dimensies moeten worden geprint.

Page 163: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Klik vervolgens op ‘Afdrukken’ om het overzicht te printen of kies voor ‘Voorbeeld’ om de afdruk op

het beeldscherm te laten verschijnen.

Het resultaat met de filters op Grootboekrekening 0421 over de periode 01-01-08 t/m 31-12-08 en

hierbij de dimensies meegenomen zou kunnen zijn als hieronder.

Dimensies – detail

Ga in het menu naar: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten → Dimensies Detail.

Hierbij wordt het rapport opgestart en indien gewenst, kunnen hier filters op worden gegeven, als niet

alles geprint hoeft te worden.

Page 164: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.1-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Klik op Ok om verder te gaan.

Geef hier de analyseweergave code op of zoek deze op met behulp van het pijltje. Met de analyseweergave bepaald u welke dimensie u ziet.

Geef hier de dimensie volgorde aan waarin de posten moeten worden weergegeven. Gebruik de button.

Met niveaus kan worden aangegeven in welke volgorde de gegevens moeten verschijnen. In dit geval: Per Grootboekrekening per bank.

Met een dimensiewaarde filter kan het aantal door te zoeken rekeningen worden beperkt. In dit geval alleen de rekening 0421.

Page 165: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.1-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Klik vervolgens op ‘Afdrukken’ om het overzicht te printen of kies voor ‘Voorbeeld’ om de afdruk op

het beeldscherm te laten verschijnen.

Het resultaat met de filters in de volgorde van Grootboekrekening 0421 per bankdimensie over de

periode 01-01-07 t/m 31-12-07 zou kunnen zijn als hieronder.

Geef de periode op waarover gerapporteerd moet worden.

Page 166: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

15.2 Kort overzicht rapporten

Proefbalans: Lijsten en overzichten Basis → Proefbalans

Deze lijst geeft een cumulatief overzicht van de mutaties weer over de geselecteerde periode en

geeft tevens het gecumuleerde saldo weer t/m de geselecteerde periode.

Proefbalans/Budget: Lijsten en overzichten Basis → Proefbalans

Deze lijst geeft een vergelijking van de werkelijke cijfers weer ten opzichte van het budget.

Page 167: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Proefbalans/Vorig jaar: Lijsten en overzichten Basis → Proefbalans

Deze lijst geeft de resultaten weer van het geselecteerde jaar ten opzichte van het vorig jaar.

Verkorte exploitatie: Lijsten en overzichten basis → Overzichten

Deze lijst geeft een overzicht van gecumuleerde resultaten per grootboekrekening in de periode.

Page 168: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-3 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Uitgebreide exploitatie: Lijsten en overzichten basis → Overzichten

Deze lijst geeft een overzicht van resultaten per grootboekrekening in de periode.

Verkorte balans: Lijsten en overzichten basis → Overzichten

Deze lijst geeft een overzicht van gecumuleerde balansposten in het boekjaar in vergelijking met het

vorig jaar.

Page 169: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-4 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Uitgebreide balans: Lijsten en overzichten → Overzichten

Deze lijst geeft een overzicht van gecumuleerde balansposten in het boekjaar in vergelijking met het

vorig jaar.

Vermogensmutatie: Lijsten en overzichten basis → Overzichten

Page 170: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-5 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Toelichting vorderingen korte termijn: Lijsten en overzichten basis → Overzichten

Toelichting schulden KT: Lijsten en overzichten basis → Overzichten.

Page 171: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-6 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Specificatie mutatie onroerend goed: Lijsten en overzichten basis → Overzichten

Persoons Functie kosten: Lijsten en overzichten basis → Overzichten

Page 172: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-7 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Kolommenbalans: Lijsten en overzichten basis → Overzichten.

Grootboek – Journaal: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.

Page 173: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-8 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Proefbalans Detail: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.

Dagboek – Controle: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.

Page 174: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-9 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Dimensies – Detail: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.

Dimensies – Totaal: Lijsten en overzichten uitgebreid → Posten.

Page 175: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 15.2-10 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Budget: Lijsten en overzichten uitgebreid → Financiële afschriften.

Proefbalans afsluiten: Lijsten en overzichten uitgebreid → Financiële afschriften.

Page 176: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 16.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

16 JAARREKENING RAPPORTAGE

In Navision vindt u het scherm ‘Jaarrekening rapportage batch’ waarmee u de jaarrekening en

begroting voor het bisdom kunt uitdraaien. De jaarrekening bestaat uit meerdere rapporten en het

scherm heeft deze chronologisch gesorteerd. Naast het afdrukken van de gehele begroting en/of

jaarrekening heeft u de mogelijkheid individuele rapporten uit te draaien. In het stappenplan 16.1 is

uitgelegd hoe u een individueel rapport kunt uitdraaien. Hoofdstuk 16 geeft uitleg over de gehele

jaarrekening en hoofdstuk 14 over de begroting.

16.1 Afdrukken Individueel rapport vanuit de Jaarrekening rapportage batch

Jaarrekening rapportage batch: Lijsten en overzichten uitgebreid → Jaarrekening.

In dit overzicht kan de jaarrekeningrapportage worden aangemaakt voor het bisdom. In dit

stappenplan is aangegeven hoe een uitdraai is te maken en welke mogelijkheden er zijn.

Page 177: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 16.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

an staan en daarna te klikken op afdrukken wordt het betreffende rapport middels een printgenerator

ogestart. Bijvoorbeeld: 100 Balans per 31 december.

Boekjaar jaar waarover de balans moet worden getoond.

Geloofgemeenschap mogelijk de uitdraai per geloofgemeenschap te beperken.

Volgnummer nummer van het rapport, dat wordt uitgedraaid.

Begroting Hierbij worden document 5, 10 , 20 en 30 uitgeprint. (+ Voorblad)

Jaarrekening Hierbij wordt de hele jaarrekening uitgeprint inclusief voorblad

Klik op OK om het rapport te printen. Het rapport wordt naar PDF geprint en standaard wordt deze

geopend op het scherm. Het resultaat is als volgt:

Page 178: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 16.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

16.2 Afdrukken Jaarrekening

Jaarrekening rapportage batch: Lijsten en overzichten uitgebreid → Jaarrekening.

In dit overzicht kan de jaarrekening worden aangemaakt voor het bisdom. In dit stappenplan is

aangegeven hoe u een afdruk kunt maken en welke mogelijkheden er zijn.

Kies voor ‘Afdrukken’ in het scherm ‘Jaarrekening Batch’ kiest u voor Jaarrekening.

Eventueel kunt u aangeven of het de definitieve jaarrekening is. In dat geval heeft u ruimte om een

eigen tekst in te vullen die op het voorblad wordt afgedrukt. Nu kunt u op OK klikken hiermee start u

het afdrukken van de jaarrekening. Net als bij het individuele rapport resulteert het afdrukken in een

PDF-bestand dat u kunt inzien. Bij de keuze Jaarrekening worden de rapporten met volgnummer 100

tot en met 380 afgedrukt. Voor de rapporten vindt u een voorblad en een inhoudsopgave.

Hieronder ziet u een gedeelte van het voorblad.

Page 179: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 16.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

16.3 Afdrukken Begroting

Jaarrekening rapportage batch: Lijsten en overzichten uitgebreid → Jaarrekening.

In dit overzicht kan de begroting worden afgedrukt voor het bisdom. In dit stappenplan is aangegeven

hoe u een afdruk kunt maken en welke mogelijkheden er zijn.

Kies voor ‘Afdrukken’ in het scherm ‘Jaarrekening Batch’ kiest u voor Jaarrekening.

Om de begroting af te drukken kies u voor Begroting. Nu kunt u op OK klikken hiermee start u het

afdrukken van de begroting. Net als bij het individuele rapport resulteert het afdrukken in een PDF-

bestand dat u kunt inzien. Bij de keuze Begroting worden de rapporten met volgnummer 5 tot en met

20 afgedrukt. Voor de rapporten vindt u een voorblad en een inhoudsopgave.

Hieronder ziet u een gedeelte van het voorblad.

Page 180: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 17.1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

17 JAARAFSLUITING

Jaarlijks dient u de winst en verliesrekening en de balans op te maken zodat u de jaarrekening bij het

bisdom kunt indienen. Het afsluiten van een jaar bestaat uit een aantal stappen in dit hoofdstuk zijn

deze uitgewerkt in drie stappenplannen.

Allereerst dient u het boekjaar (de periodes) af te sluiten hiermee zorgt u ervoor dat de resultaten

rekening kan worden afgesloten. Vervolgens voert u de jaarafsluiting uit. Dit is het afsluiten van de

resultatenrekening.

17.1 Periodeafsluiting

Hier vindt u de stappen voor het afsluiten van de boekhoudperiodes.

Stap 1 Open scherm ‘Boekhoudperiodes’

Snelmenu -> Afsluiting -> Periodeafsluiting

In dit scherm ziet u alle boekhoudperiodes aanwezig in uw boekhouding. De volgende velden

terft u aan:

Begindatum start van die periode

Naam omschrijving van deze periode

Nieuw boekjaar geeft de start van het nieuwe boekjaar aan, oftewel deze dag min 1 dag is het

einde van het vorige boekjaar

Afgesloten geeft aan dat de periode is afgesloten

Geblokkeerd geeft aan dat de periode is geblokkeerd

Let op dat zowel het veld ‘Afgesloten’ als ‘Geblokkeerd’ er niet voor zorgen dat u geen boekingen

meer kunt doen in deze periode. Het voorkomen van ongewenste boekingen in deze perioden doet u

in het scherm ‘Wijzigen toegestane boekingsperiode’, zie stappenplan 17.3 Toelichting en Controle

Jaarafsluiting.

Page 181: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 17.1-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2 Nieuw jaar aanmaken

Klik op de knop ‘Nieuw jaar…’, het scherm ‘Boekjaar maken’ opent zicht. Met behulp van dit

scherm maakt u nieuwe jaren aan. De instellingen in het scherm staan goed ingesteld het enige

dat u hoeft te doen is op OK te klikken. In de afbeelding zou u hiermee boekjaar 2009 aanmaken.

Het is te adviseren dit direct voor een groot aantal jaren te doen zodat u deze stap in de

toekomst kunt overslaan.

Stap 3 Afsluiten huidige jaar

Klik op de knop ‘Jaar afsluiten’, een melding verschijnt waarin u om een bevestiging wordt

gevraagd.

In de afbeelding is te zien welk boekjaar 01-01-07..31-12-07 het betreft. Indien dit akkoord is klikt

u op Yes. Nu verschijnt de volgende afbeelding waarin is te zien dat de boekhoudperiodes van

2007 zijn afgesloten.

U kunt nu verder met de volgende stap het afsluiten van de resultatenrekening

Page 182: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 17.2-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

17.2 Jaarafsluiting

Hier vindt u de stappen voor het afsluiten van de resultatenrekening.

Stap 1 Jaarafsluiting

Voor deze stap opent u het scherm ‘Afsluiten resultatenrekening’.

Snelmenu -> Afsluiting -> Jaarafsluiting

De eerste keer dat u dit scherm opent dient u alleen de dimensies te controleren, het kan zijn dat

de onderste regel leeg is. In de afbeelding ziet u hier ‘AANDELEN; AAND/OBL MUTATIE; B…’ dit

zijn de eerste twee dimensiecodes. Klik op de knop met drie puntjes aan het eind van deze regel,

het scherm ‘Dimensieselectie’opent zich. Selecteer hier alle dimensiecodes door een vinkje te

plaatsen in de eerste kolom. Let op de dimensie ‘HYP/LEN’ is niet de laatste!

Nu staan de instellingen in dit scherm goed (zo niet neemt u ze over uit de afbeelding). Klik op OK

om de resultatenrekening daadwerkelijk af te sluiten. U krijgt de volgende melding:

Let op de regels zijn aangemaakt maar niet geboekt. In eerste afbeelding van deze stap is te zien

dat de regels in het memoriaal met de batch ‘JAARAFSL’ zijn aangemaakt. In de volgende stap

boekt u de regels.

Page 183: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 17.2-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2 Boeken regels jaarafsluiting een toelichting

Open het memoriaal:

Snelmenu -> Afsluiting -> Jaarafsluiting -> keuze ‘Memo’

Zorg ervoor dat de batchnaam op ‘JAARAFSL’ is ingesteld. Selecteer eventueel de juiste

batchnaam via het lookup pijltje. Indien de regels correct zijn kunt u deze boeken via de optie

‘Boeken’ onder de knop ‘Boeken’ (zie stappenplan 6.5 voor uitgebreide beschrijving van het

boeken van het memoriaal).

Page 184: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 17.3-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

17.3 Toelichting en Controle Jaarafsluiting

Hier vindt u de stappen voor het controleren van de resultatenrekening.

Stap 1 Controle/Uitleg afsluiten resultatenrekening

De regels geboekt in stap 6 vormen de afsluiting van de resultatenrekening dit houdt in dat alle

resultatenrekeningen op nul worden geboekt (gesaldeerd). Aangezien de boekingsdatum van deze

regels op U31-12-07 ligt vallen deze posten zowel buiten boekjaar 2007 als 2008.

In uw overzichten en het grootboek zult u met de filtering ingesteld op een heel boekjaar geen

jaarafsluitingsposten zien. Grote voordeel hiervan is dat in Navision altijd alle gegevens zijn terug te

vinden. Vanaf de start van het systeem, zonder dat deze zijn gecomprimeerd.

In de afbeelding is de jaarafsluiting schematisch weergegeven. Met accolades is aangegeven hoe het

filterbereik is ingesteld. Bij de Rode zijn de jaarafsluitingsposten meegenomen en moeten de

resultaatrekeningen na jaarafsluiting leeg zijn. Bij de blauwe zie u juist een heel boekjaar. Deze filters

kunt u bovenin het grootboek instellen.

In de blauwe afbeelding zijn de kosten onroerend goed zichtbaar in het rode voorbeeld is dit niet meer

het geval. Met de rode filter kunt u eenvoudig controleren of na het afsluiten van de

resultatenrekening nog boekingen hebben plaatsgevonden in het boekjaar.

Page 185: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina 17.3-2 GAC Business Solutions, De Scheper 307, 5688 HP Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

Stap 2 Voorkomen boekingen na afsluiten resultatenrekening

Zoals na stap 1 is vermeld voorkomen de vorige 6 stappen niet dat u geen boekingen meer kunt doen

in het afgesloten boekjaar (resultatenrekening). Om dit voorkomen verandert u de toegestane

boekingsperiode bij de instellingen.

Folder ‘Instellingen’ -> ‘Wijz. toegestane boekingsper.’.

In dit scherm vult u twee data in waarop en binnen u het toestaat om

te boeken in Navision.

Page 186: Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4bisdomdenbosch.nl/Financien/Documents/IPAL... · Microsoft Dynamics NAV _____ Microsoft Dynamics NAV ...

Microsoft Dynamics NAV

______________________________________________________________________________________________________________________________

Pagina B1-1 GAC Business Solutions, De Scheper 307, Postbus 58 5688 Oirschot

Tel.: +31(0)499 58 28 22, Fax.: +31(0)499 58 28 29

E-mail: [email protected], Internet: www.gac.nl

BIJLAGE 1 VERPLICHTE DIMENSIES BEGROTING

Nr. Dimensiecode

1111 GEBOUWEN LANDERIJEN

1211 GEBOUWEN LANDERIJEN

1311 GEBOUWEN LANDERIJEN

1411 GEBOUWEN LANDERIJEN

1511 GEBOUWEN LANDERIJEN

1611 GEBOUWEN LANDERIJEN

1911 GEBOUWEN LANDERIJEN

3011 FUNCTIE

3011 PERSONEN

3111 FUNCTIE

3111 PERSONEN

3211 FUNCTIE

3211 PERSONEN

3311 FUNCTIE

3311 PERSONEN

3411 FUNCTIE

3411 PERSONEN

3501 FUNCTIE

3501 PERSONEN

3511 FUNCTIE

3511 PERSONEN

3512 FUNCTIE

3512 PERSONEN

3531 FUNCTIE

3531 PERSONEN

3611 FUNCTIE

3611 PERSONEN

3711 FUNCTIE

3711 PERSONEN

3811 FUNCTIE

3811 PERSONEN

3911 FUNCTIE

3911 PERSONEN

7911 COLLECTEN

8011 GEBOUWEN LANDERIJEN