Handleiding Google Earth - wat · PDF file1 Handleiding Google Earth 1 . Download en...

Click here to load reader

 • date post

  29-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Handleiding Google Earth - wat · PDF file1 Handleiding Google Earth 1 . Download en...

 • 1

  Handleiding Google Earth1 . Download en installeer Google Earth op uw computer Voor het gebruik van Google Earth zie pagina 5 Gebruik alleen Google Earth en niet Google Maps

  3. Plaats een plaatsmarkering of teken pad op de desbetreffendelocatie

  2. Maak een nieuwe map aan via rechtermuisknop toevoegen->map

  4. Geef de ingreep een naam

  5. Geef extra invoeg informatie over de ingreep

  Kopieer onderstaande lijst in het in rood omcirkelde vak en vul de informatie aan.

 • 2

  Ambitienummer (alleen bij aanvullingen bestaande ambities)Zie de online viewer voor de ambitienummers

  Ambitietype (alleen bij nieuwe ambities)Zie pagina 5 voor de lijst met ambitietypen

  SpecificatieGeefeenspecifiekeomschrijvingvandegewensteambitie.BijvoorbeeldBrugverhogenofBedieningverruimen.

  OpmerkingGeef een eventuele extra opmerking over de gewenste ambitie.

  EffectGeefhetgewensteofverwachtteeffectvandeambitie.

  DoelgroepenGeef n of meerdere doelgroepen op. U kunt kiezen uit: Kajuitzeilboten Kajuitmotorboten Sloepen / Open boten Snelvaren Kano / Roeien Vissen Anders, namelijk:

  StakeholdersGeef n of meerdere stakeholders op die betrokken zijn. U kunt kiezen uit: Gemeente Provincie Rijk Waterschap Ondernemers Anders, namelijk:

  TermijnWat is de termijn van de ambitie? U kunt kiezen uit: Korte termijn Middellange termijn Lange termijn

  StatusWat is de status van de ambitie? U kunt kiezen uit: Ambitie / Wens Verkenning Planvorming Uitvoering Uitgevoerd

 • 3

  6. Druk op OK

  7. Herhaal stap 3 t/m 6 voor al uw ingrepen/ambities

  8. Sla de map op als .kmz

  9. U kunt nu het .kmz als bijlage toevoegen in een email aan: [email protected]

  Klik met uw rechtermuisknop op de map en selecteer plaats opslaan als

  Selecteer .kmz via het dropdownmenu en selecter een map op uw com-puter,

  Hartelijk dank voor uw bijdrage

 • 4

  Lijst ingrepen

  Vaarweg fysiek

  Vaarweg organisae

  Brug

  Sluis

  Aquaduct

  Bediening

  Blauwe golf

  Havens

  Passantenplaatsen

  Boodschappensteiger

  Ankerplaats

  Wachtplaats

  Trailerhelling

  Nausche veiligheid

  Bebording

  Horeca

  Overnachng

  Arace

  Evenement

  Auto

  Openbaar vervoer

  Pont

  Toerissch Overstappunt

  Wandelpad

  Fietspad

  Openbare plek

  Meekoppelkans

  Natuurontwikkeling

  Waterplanten

  Milieupunt

  Elektrisch varen

  Charter/Riviercruise

  Rondvaart

  Zeilboten

  Motorboten

  Openboten/Sloepen

  Kano

  Zwemmen

  Duiken

  Vissen

  Surfen

  Kiten

  Snelvaren

  Roeien

  VaarwegenAmbitie

  Bruggen en sluizen

  Aanleggen

  Hellingen

  Veiligheid

  Informatie

  Gastvrijheid

  Toegankelijkheid

  Routes en plekken

  Meekoppelkansen

  Natuur

  Milieu

  Charter en rondvaart

  Recreatiespots en gebruikers

  Ambitie AmbitieAmbitie

  NETWERK WATERFRONTEN NATUUR & MILIEU GEBRUIK

 • 5

  Google EarthGebruik alleen Google Earth en niet Google Maps.

  Via onderstaande link kunt u Google Earth downloadenhttps://www.google.nl/earth/download/ge/agree.html

  Hieronder uitleg over het tekenen van paden en het plaatsen van punten in Google Earthhttp://www.trainweb.org/nzrailmaps/tutorial/createpath.htxt.htmlhttps://support.google.com/earth/answer/148072?hl=en

  Opslaan van het bestand als .kmzhttps://www.youtube.com/watch?v=_v0vAjschBU