Handleiding Fiat Ducato nederlandstalig 2013

download Handleiding Fiat Ducato nederlandstalig 2013

of 244

 • date post

  05-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  305
 • download

  17

Embed Size (px)

Transcript of Handleiding Fiat Ducato nederlandstalig 2013

 • NEDERLANDS

  De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld. FIAT behoudt zich het recht voor op elk moment de in dit boekje beschreven modellen om technische of commercile redenen te wijzigen.

  Voor de laatste informatie hieromtrent kunt u zich tot de Fiat-dealer wenden.

  INSTRUCT IEBOEKJE

  Ducato

  ABSOLUUT LEZEN!BRANDSTOF TANKEN

  Benzinemotoren: Tank uitsluitend loodvrije benzine met een minimum octaangetal 95 RON.

  Dieselmotoren: Tank uitsluitend dieselbrandstof voor motorvoertuigen die voldoet aan Europesespecificaties EN590.

  MOTOR STARTEN

  Controleer of de handrem is aangetrokken; zet de versnellingspook in vrij; trap het koppelingspedaalvolledig in, maar trap het gaspedaal niet in; vervolgens:

  benzinemotoren: draai de start-/contactsleutel in stand AVV en laat hem los zodra de motor aans-laat.

  dieselmotoren: draai de start-/contactsleutel in stand MAR en wacht tot de lampjes m en ;doven; draai de start-/contactsleutel in stand AVV en laat hem los zodra de motor aanslaat.

  PARKEREN BOVEN BRANDBARE MATERIALEN

  Omdat tijdens de werking de katalysator zeer warm wordt, verdient het aanbeveling niet te parkerenboven brandbare materialen (gras, droge bladeren, dennennaalden, enz.).

  K

  2002

 • NEDERLANDS

  De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld. FIAT behoudt zich het recht voor op elk moment de in dit boekje beschreven modellen om technische of commercile redenen te wijzigen.

  Voor de laatste informatie hieromtrent kunt u zich tot de Fiat-dealer wenden.

  INSTRUCT IEBOEKJE

  Ducato

  ABSOLUUT LEZEN!BRANDSTOF TANKEN

  Benzinemotoren: Tank uitsluitend loodvrije benzine met een minimum octaangetal 95 RON.

  Dieselmotoren: Tank uitsluitend dieselbrandstof voor motorvoertuigen die voldoet aan Europesespecificaties EN590.

  MOTOR STARTEN

  Controleer of de handrem is aangetrokken; zet de versnellingspook in vrij; trap het koppelingspedaalvolledig in, maar trap het gaspedaal niet in; vervolgens:

  benzinemotoren: draai de start-/contactsleutel in stand AVV en laat hem los zodra de motor aans-laat.

  dieselmotoren: draai de start-/contactsleutel in stand MAR en wacht tot de lampjes m en ;doven; draai de start-/contactsleutel in stand AVV en laat hem los zodra de motor aanslaat.

  PARKEREN BOVEN BRANDBARE MATERIALEN

  Omdat tijdens de werking de katalysator zeer warm wordt, verdient het aanbeveling niet te parkerenboven brandbare materialen (gras, droge bladeren, dennennaalden, enz.).

  K

  2002

 • ELEKTRISCHE APPARATUUR

  Als u na aanschaf van uw auto accessoires wilt monteren die stroom verbruiken (waardoor de accu langzaam kan ontladen), dient u contact op te nemen met de Fiat-dealer. Deze kan u de meest geschikte installaties aanraden die de accu niet uitputten.

  CODE-card

  Bewaar de CODE-card op een veilige plaats, niet in de auto. Wij raden u aan de elektronische code van de CODE-card altijd bij u te hebben omdat deze onmisbaar is voor het uitvoeren vaneen noodstart.

  GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD

  Bedenk dat een goed onderhoud van de auto de beste manier is om de prestaties en de veiligheidvan de auto gedurende langere tijd te garanderen. Daarbij wordt ook het milieu ontzien en blijvende exploitatiekosten laag.

  IN HET INSTRUCTIEBOEKJE

  vindt u informatie, tips en belangrijke waarschuwingen voor het juiste gebruik, veilig rijden enhet onderhoud van uw auto. Let vooral op de symbolen " (veiligheid van de inzittenden),# (bescherming van het milieu) en (conditie van de auto).

  BANDENSPANNING IN KOUDE TOESTAND (bar)

  Druknummer 603.45.421 - XI/2001 - 1eeditie - Printed in the Netherlands by van Setten2

  Eindredactie Satiz - Turijn

  MOTOROLIE VERVERSEN

  BRANDSTOFTANK (liter)

  MotorcarterMotorcarter en filter

  Voor alle motoruitvoeringen

  Inhoud brandstoftank ........................................................ 80 literBrandstofreserve ................................................................ 8 10 liter

  De benzinemotoren zijn uitsluitend geschikt voor loodvrije benzine met een octaangetal van ten minste 95 RON.

  De dieselmotoren zijn uitsluitend geschikt voor dieselbrandstof voor motorvoertuigen (specificatie EN590).

  Uitvoering

  11

  15

  MAXI

  (*) 4,75 bar voor gebruik van de auto met achterasbelasting van meer dan 2.000 kg.Bij warme banden moet de in de tabel aangegeven waarde van de bandenspanning met 0,3 bar verhoogd worden.Controleer de waarde opnieuw bij koude banden.

  Onbelast en volbeladenAchter

  4,04,05,04,55,0

  4,5 (*)4,55,5

  Voor

  4,04,05,04,15,04,54,55,5

  Alle uitvoeringen

  Camping CarAlle uitvoeringen

  Camping CarAlle uitvoeringen

  Camping Car

  Bandenmaat

  195/70 R15 (104/102) R205/70 R15 (106/104) R215/70 R15 (109/107) Q205/70 R15 (106/104) R

  215/70 R15 (109/107) Q Camping Car205/75 R16 (110/108) Q215/75 R16 (113/111) Q

  215/75 R16 (113/111) Q Camping Car

  2.0 Benzine 2.8 JTD

  Liter

  5

  kg

  4,5

  Liter

  5,25

  kg

  4,7

  Liter

  5,86,3

  Liter

  5,05,7

  kg

  5,25,7

  kg

  4,55,1

  2.0 JTD 2.3 JTD

  Fiat Auto Nederland b.v.Importeur voor Belgi: Fiat Auto Belgio - Genvestraat 175 - 1140 Brussel

  Importeur voor Nederland: Fiat Auto Nederland b.v.- Hullenbergweg 1-3 - 1101BW Amsterdam Zuidoost

 • 1

  WELKOM AAN BOORD

  Hartelijk dank dat u voor een Fiat hebt gekozen en gefeliciteerd met uw keuze voor de Ducato. Met dezebedrijfsauto bent u verzekerd van een groot laadvermogen, veiligheid en rijplezier. Bovendien is de Ducato eenauto met respect voor het milieu. De doelmatigheid van elk detail, zijn veelzijdigheid, de prestaties van de motor,de vele accessoires en optionals, de veiligheidssystemen en de recycleerbare onderdelen maken de Ducato toteen unieke bedrijfsauto.

  U zult het merken zodra u met de Ducato begint te rijden. En ook daarna, want u zult ontdekken dat deze autodoor zijn hoge kwaliteitsniveau u alles zal bieden wat u verlangt, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden.

  Voordat u vertrekt, raden we u aan dit boekje aandachtig te lezen. Het is een onmisbare gids waarmee u iederaspect van uw Ducato leert kennen. Ook leest u hoe u uw Ducato het beste kunt gebruiken. Bovendien biedt ditboekje u belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid, het in conditie houden van de auto en milieubewust auto-rijden.In de SERVICE- EN GARANTIEHANDLEIDING vindt u naast het schema voor het geprogrammeerd onderhoud:

  het garantiecertificaat en de bijbehorende voorwaarden

  een overzicht van de speciale aanvullende service voor clinten.

  Veel leesplezier, goede reis... en veel plezier in uw werk!

  Hoewel in dit instructieboekje alle uitvoeringen en uitrustingsniveaus (ook optionals) van de Fiat Ducato beschreven worden, dient u zich aan de informatie te houden met betrekking tot de uitrusting,

  de motoruitvoering en het model van de auto die u gekocht hebt.

 • De signalen die u op deze pagina ziet, zijn zeer belangrijk. Zij staan bij onderdelen in dit boekje waar we extraaandacht voor vragen.

  Zoals u ziet, bestaat elk signaal uit een verschillend symbool. Zo wordt direct duidelijk om welk onderwerp hetgaat:

  SIGNALEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN UW AUTO

  2

  Veiligheid van de inzittenden.Let op: Het niet of gedeeltelijk

  opvolgen van deze instructies kan ge-vaar opleveren voor de inzittenden.

  Bescherming van het milieu.Aanwijzing voor het juiste gedrag,

  zodat het gebruik van de auto zo minmogelijk schade aan het milieu op-levert.

  Conditie van de auto.Let op: Het niet of gedeeltelijk op-

  volgen van deze instructies schaadt de conditie van de auto en zal in veelgevallen ook de garantie doen verval-len.

 • 3WEGWIJS IN UW AUTO

  WEGWIJS IN UW AUTO

  Bobine

  Hoge spanning.

  Accu

  Corrosieve vloeistof.

  Accu

  Ontploffingsgevaar

  Ventilateur

  Kan automatisch inscha-kelen, ook bij stilstaandemotor.

  SYMBOLEN

  Op of in de nabijheid van enkele on-derdelen van uw Ducato zijn specifiekgekleurde plaatjes aangebracht metdaarop symbolen die uw aandachtvragen en die voorzorgsmaatregelenaangeven die u in acht moet nemen alsu met het betreffende onderdeel temaken krijgt. Hierna volgen kortsamengevat de symbolen die vermeldstaan op de plaatjes die op uw Ducatozijn aangebracht met daarnaast hetonderdeel waarop het symbool be-trekking heeft.

  Bovendien zijn de symbolen naarbetekenis in groepen onderverdeeld:gevaar, verbod, waarschuwing enverplichting.

  GEVAARSYMBOLEN

  Expansiereservoir

  Draai de dop niet los alsde koelvloeistof nog heet is.

 • 4 WEGWIJS IN UW AUTO

  Remcircuit

  De vloeistof in het reser-voir mag het maximumniveau niet overschrijden.

  Gebruik uitsluitend de vloeistof die isaangegeven in de Vullingstabel.

  Stuurbekrachtiging

  De vloeistof in het reser-voir mag het maximumniveau niet overschrijden.

  Gebruik uitsluitend de vloeistof die isaangegeven in de Vullingstabel.

  Katalysator

  Parkeer niet bovenbrandbare materialen.Raadpleeg het hoofdstuk:

  Voorzorgsmaatregelen voor hetbehoud van de emissiereductiesyste-men.

  Accu

  Niet dichtbij komen metopen vuur.

  Accu

  Houd kinderen op af-stand.

  Hitteschilden - riemen- poelies - ventilateur

  Niet aanraken.

  Slangen van de airconditioning

  Niet openen.

  Gas onder hoge druk.

  Riemen en poelies

  Bewegende delen; nietdichtbij komen metlichaamsdelen of kleding-stukken.

  VERBODSSYMBOLEN WAARSCHUWINGS-SYMBOLEN

 • 5WEGWIJS IN UW AUTO

  AccuKrik

  Raadpleeg het instruc