Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief 6 Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief

download Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief 6 Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief

of 89

 • date post

  14-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief 6 Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief

 • Nummer Toegang: HAMD

  Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief

  Het Nieuwe Instituut (c) 2000

  This finding aid is written in Dutch.

 • 2 Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief HAMD

 • HAMD Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief 3

  I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF......................................................................5

  Aanwijzingen voor de gebruiker.......................................................................6 Citeerinstructie............................................................................................6 Openbaarheidsbeperkingen.........................................................................6

  Archiefvorming.................................................................................................7 Geschiedenis van het archiefbeheer............................................................7 Geschiedenis van de archiefvormer.............................................................7

  Hamdorff, Wouter Christiaan (sr.).............................................................7 Bereik en inhoud............................................................................................12 Manier van ordenen.......................................................................................12 Bronnen.........................................................................................................12

  BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN........................................13 HAMD.110549025 Personalia W.C. Hamdorff Sr. (1890-1965).......................13 HAMD.110549026 Niet-Projectgebonden stukken.........................................15 HAMD.110549027 Projectgebonden stukken.................................................18 HAMD.110549028 Wouter (Jaap) Hamdorff Jr. (1918)....................................80 HAMD.110549029 Theo Rutgers (1935-2011)...............................................85 HAMD.110549030 Werk van anderen............................................................86 HAMD.110549031 Documentatie..................................................................88 HAMD.110549032 Bijlage: beschrijving van de NAi-aanwinst uit 1995.........89

 • HAMD Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief 5

  Beschrijving van het archief

  Beschrijving van het archief

  Naam archiefblok: Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief

  Periode: 1890-1990, (1890-1965)

  Archiefbloknummer: HAMD

  Omvang: 79,58 meter

  Archiefbewaarplaats: Het Nieuwe Instituut

  Archiefvormers: Hamdorff, Wouter Christiaan (sr.)

 • 6 Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief HAMD

  Aanwijzingen voor de gebruiker

  Aanwijzingen voor de gebruiker Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal doen. Citeerinstructie

  CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

  VOLLEDIG: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief, nummer toegang HAMD, inventarisnummer ...

  VERKORT: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief (HAMD), inv.nr. ... Openbaarheidsbeperkingen

  OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Het archief is openbaar

 • HAMD Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief 7

  Archiefvorming

  Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer

  GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Hamdorff heeft in zijn laatste levensjaren een deel van het archief vernietigd; een veel groter deel is gelukkig bewaard gebleven. De basis voor het Hamdorff- archief bij het NAi werd gelegd in 1977, toen Theo Rutgers een groot aantal tekeningen en documentatie schonk aan de SAM. Het NDB verwierf in 1982 nog een dossier, ditmaal geschonken door de heer Bierens de Haan. Dit dossier is ondergebracht bij een project te Bloemendaal in 1930-1932, beschreven op p. 24 onder toegangsnummer d 266).In 1995 verwierf het NAi 2 meter archief, ditmaal geschonken door de architect G. van der Pol, die voor Hamdorff heeft gewerkt (zie Bijlage). Deze aanwinst bevat hoofdzakelijk stukken die betrekking hebben op het vooroorlogse werk van Hamdorff. Naast ruim 100 tekeningen en meer dan 50 stuks documentatie, bestaat dit deel uit ruim 800 foto's en een aantal persoonlijke stukken. Geschiedenis van de archiefvormer

  GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Hamdorff, Wouter Christiaan (sr.)

  HAMDORFF, WOUTER CHRISTIAAN (SR.) Architect Wouter Christiaan Hamdorff sr. (1890-1965)

  door M.E.Th. Estourgie-Beijer

  Wouter Christiaan Hamdorff werd op 12 september 1890 te Laren (NH) geboren als kind van Chris Hamdorff en Teunisje Schram. Hij had vier zussen, Leen, Truus, Ida en Jo en een broer Gerrit, die jong gestorven is. Het gezin beleed de Nederlands Hervormde godsdienst, maar Wouter is zelf nooit erg kerks geweest. Vader Chris dreef een stalhouderij in Laren en was 's winters vooral als rijtuigmaker werkzaam. Aanvankelijk kon hij hiermee net de kost voor zijn gezin verdienen, maar hij was zo verknocht aan zijn paarden dat hij niet de visie heeft gehad tijdig over te schakelen van paard en wagen naar auto's en de inkomsten werden dan ook steeds minder. Wouter moest zodoende al jong zijn vader helpen en verdiende daarnaast nog iets extra's in het logement van zijn oom, de legendarische Jan Hamdorff.

  Laren, dat tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw maar een klein dorpje was van boeren en wevers, werd in die tijd ontdekt door de schilder Jozef Israëls (1824-1911), die getroffen werd door de ongereptheid en schoonheid ervan. Hij is degene geweest die de kunstenaars op Laren geattendeerd heeft en vooral veel schilders gingen naar Laren toe om in de inspirerende omgeving te werken. Door de aanleg in 1874 van de Gooische Stoomtram waren de Gooise dorpen makkelijk bereikbaar geworden. Jan Hamdorff ontving de kunstenaars in zijn logement "de Vergulde Postwagen". Het werd het middelpunt van het artistieke leven in Laren, niet in de laatste plaats door de kleurrijke figuur van Jan Hamdorff. Omstreeks de eeuwwisseling bouwde hij het inmiddels te klein geworden logement uit tot het grote "Hotel Hamdorff".

 • 8 Hamdorff, W.C. (Wouter Christiaan) sr. / Archief HAMD

  Als klein jongetje was Wouter bijna dagelijks in het hotel en liet "Kroegje" te vinden om zijn oom te helpen. Mogelijk is al in deze vroege jeugdjaren de kiem gelegd voor de wijze waarop Wouter later de architectuur zou benaderen namelijk primair vanuit een esthetische visie en met een grote liefde voor het ambachtelijke. Deze benaderingswijze is rechtstreeks terug te voeren tot het artistieke milieu waarin hij bij zijn oom verkeerde en het ambachtelijke bedrijf van zijn vader, de rijtuigmaker.

  Daar zijn vader niets aan zijn verdere scholing kon bijdragen, ging hij na de lagere school in de leer bijeen timmerman-aannemer in Bussum, waar hij echter, zoals hij zelf later zou zeggen, niet veel geleerd heeft. Op veertienjarige leeftijd kon hij toch onderwijs gaan volgen aan de ambachtsschool in Utrecht, om vervolgens als timmerman onder architect H.C. Elzinga in Laren te gaan werken. Het was Elzinga die hem de grondbeginselen van de bouwkunst heeft bijgebracht en hem heeft leren aquarelleren. Veel langer dan twee jaar kan dit dienstverband niet geduurd hebben. Immers op ongeveer twintigjarige leeftijd solliciteerde Hamdorff naar een opzichtersplaats in Wezep, op de Veluwe, nadat hij ondertussen ook nog zijn dienstplicht vervuld had.

  De opzichtersplaats betrof de bouw van een kerk en men moet wel veel vertrouwen in hem gesteld hebben om hem op zo jonge leeftijd en met nog zo weinig ervaring op een dergelijke post aan te stellen. Toen de kerk eenmaal voltooid was, bleef Wouter in Wezep waar hij als timmerman-opzichter bij de bouw van enkele villa's betrokken was. Van het geld dat hij hiermee verdiende kon hij zijn verdere opleiding aan een avondschool bekostigen. Het juiste jaartal van zijn terugkeer naar Laren is niet bekend, maar 1915 of 1916 lijkt aannemelijk. Immers de architect W.M. Dudok (1884-1974) had in 1915 de functie aanvaard van directeur van publieke werken van de gemeente Hilversum en Wouter Hamdorff kreeg bij terugkomst een aanstelling als tekenaar bij Dudok. Aan het einde van de eerste wereldoorlog werd hij gemobiliseerd en in Vianen gelegerd.

  Na de oorlog heeft hij zich in 1918 als zelfstandig architect te Laren gevestigd. In 1916 huwde hij met Jo van der Bergh, afkomstig uit Haarlem en het paar kon aan de Torenlaan in Laren een paar kamers in een boerderij huren. Van de kunstenaars die hij bij zijn oom had leren kennen en waarmee hij bevriend was geraakt kwamen de eerste opdrachten. Veel van zijn vroegste ontwerpen zijn atelierhuisjes, waarbij de kleine Gooise boerderijtjes en daglonershuisjes een inspiratiebron vormden. Laren was in deze tijd allang niet meer het boeren- en kunstenaarsdorp uit zijn jeugd. Veel welgestelden hadden zich vanuit Amsterdam in het Gooi en Laren gevestigd.

  In deze kring van industriëlen en handelslieden vielen Hamdorffs ontwerpen zeer in de smaak. Vanaf 1920 werden de opdrachten steeds talrijker en ze waren ook groter dan voorheen. Zijn ontwerpen uit deze jaren worden gekenmerkt door een romantisch expressionisme dat verwantschap vertoont met de Amsterdamse School. Met velen van deze opdrachtgevers raakte Hamdorff bevriend en deze vriendschappen zouden vaak een levenlang duren. Met een derde groepering die zich i